Верхньої порожнистої вени. Вени голови І шиї icon

Верхньої порожнистої вени. Вени голови І шиї
Скачати 155.84 Kb.
НазваВерхньої порожнистої вени. Вени голови І шиї
Дата16.08.2012
Розмір155.84 Kb.
ТипДокументи

Заняття 37. Система верхньої порожнистої вени. Вени голови і шиї.

Вени верхніх кінцівок та тулуба. Непарна та напiвнепарна вени.


! На якi групи подiляють вени верхньої кiнцiвки?

на поверхневi i глибокi вени

#на бiчнi i присереднi вени

на парiєтальнi та вiсцеральнi вени

на переднi та заднi вени


! Де залягають поверхневi вени верхньої кiнцiвки?

в пiдшкiрнiй клiтковинi на власнiй фасцiї

#пiд власною фасцiєю на м`язах верхньої кiнцiвки

в товщi м`язiв верхньої кiнцiвки

на кiстках верхньої кiнцiвки


! Звiдки збирають кров поверхневi вени верхньої кiнцiвки?

вiд шкiри та венозних сiток пiдшкiрної клiтковини

#вiд м`язiв верхньої кiнцiвки

вiд суглобiв верхньої кiнцiвки

вiд кiсток верхньої кiнцiвки


! Звiдки ~не збирають~ кров глибокi вени верхньої кiнцiвки?

вiд венозних сiток пiдшкiрної клiтковини

#вiд кiсток верхньої кiнцiвки

вiд м`язiв верхньої кiнцiвки

вiд суглобiв верхньої кiнцiвки


!1 Якi iз перерахованих вен верхньої кiнцiвки вiдносяться

до поверхневих вен?

головна вена(v. cephalica) і основна вена(v. basilica)

#променеві вени

ліктьові вени

плечові вени


! Де розташованi тильнi п`ястковi вени?

на тильнiй поверхнi кистi в пiдшкiрнiй клiтковинi

#на долоннiй поверхнi кистi пiд шкiрою

на долоннiй поверхнi кистi пiд долонним апоневрозом

в товщi м`язiв кистi


! Що утворюють тильні п’ясткові вени?

венозну сітку тила кисті

#поверхневу долонну венозну дугу

глибоку долонну венозну дугу

власні тильні пальцеві вени


!1 Якi iз перерахованих вен кистi дають початок глибоким

венам передплiччя?

глибока і поверхнева венозні долонні дуги

#тильні п’ясткові вени

венозна сітка тила кисті

власні тильні пальцеві вени


! Де розташована головна вена (v. cephalica)?

на переднiй поверхнi променевого краю передплiччя

#на тильнiй поверхнi передплiччя

на лiктьовому краю передплiччя

на долонi


! Де розташована основна вена (v. basilica)?

на лiктьовiй сторонi передньої поверхнi передплiччя

#на променевiй сторонi передньої поверхнi передплiччя

на тильнiй поверхнi передплiччя

на кистi


!1 Яка iз перерахованих вен верхньої кiнцiвки з`єднує мiж

собою основну та головну вени в дiлянцi ліктьової ямки?

середня вена ліктя

#променева вена

ліктьова вена

середня вена передпліччя


! Де знаходиться основна вена (v. basilica) на плечi?

в медіальній двоголовій борозні

#в латеральній двоголовій борозні

на переднiй поверхнi плеча в товщі двоголового м’яза плеча

на заднiй поверхнi плеча в товщі триголового м’яза плеча


! Куди впадає основна вена (v. basilica)?

в одну iз плечових вен

#в пахвову вену

в підключичну вену

в одну iз променевих вен


!1 Де розташована головна вена (v. cephalica) на плечі?

в латеральній двоголовій і грудо-дельтоподібній борознах

#в медіальній двоголовій борозні

в каналі променевого нерва

в товщі двоголового м’яза плеча


! Куди впадає головна вена (v. cephalica)?

в пахвову вену

#в підключичну вену

в одну iз плечових вен

в основну вену(v. basilica)


! Якi вени з`єднує мiж собою середня вена ліктя?

основну вену (v. basilica) та головну вену (v. сephalica)

#основну вену (v. basilica) та променеві вени

головну вену (v. cephalica) та ліктьові вени

променеві та ліктьові вени


!1 Яку iз перерахованих вен верхньої кiнцiвки використовують

для збору кровi та для внутрішньовенних ін’єкцій?

середню вену ліктя

#головну вену (v.сephalica)

основну вену (v. basilica)

підключичну вену


! Як утворюються плечовi вени?

шляхом злиття ліктьових та променевих вен

#при злиттi головної вени (v. cephalica) з ліктьовими венами

при злиттi основної вени (v. basilica) з променевими венами

при злиттi головної вени (v. cephalica) з основною веною (v. basilica)


!1 Яку iз названих вен верхньої кiнцiвки формують

плечові вени?

пахвову вену

#підключичну вену

головну вену (v. cephalica)

основну вену (v. basilica)


! В яку iз перерахованих вен продовжується пахвова вена?

в підключичну вену

#в основну вену (v. basilica)

в головну вену (v. cephalica)

в плечеголовну вену


! Яка iз перерахованих вен ~не впадає~ в пахвову вену?

основна вена (v. basilica)

#головна вена (v. сephalica)

передня і задня огинальні вени плеча

латеральна грудна вена


! Які iз перерахованих вен впадають в пахвову вену?

грудо-надчеревні вени

#непарна вена

основна вена (v. basilica)

підключична вена


! В яку iз перерахованих вен впадають грудо-надчеревнi вени?

в пахвову вену

#в середостiннi вени

у внутрiшнi груднi вени

в переднi мiжребровi вени


! Куди впадає бiчна грудна вена?

в пахвову вену

#в підключичну вену

у внутрішню грудну вену

в передні міжреброві вени


!1 Якi iз перерахованих вен верхньої кiнцiвки анастомозують

з поверхневою надчеревною веною?

грудо-надчеревні вени

#передні міжреброві вени

задні міжреброві вени

плечові вени


! Де знаходиться підключична вена?

в переддрабинчастому просторі

#в міждрабинчастому просторі

в міжапоневротичному надгруднинному просторі

в лопатково-трапецієподібному трикутнику


!1 Яка iз перерахованих венозних пазух дає початок

внутрiшнiй яремнiй венi?

сигмоподібна пазуха

#поперечна пазуха

печериста пазуха

пряма пазуха


!1 В межах якого iз перерахованих отворiв основи черепа

починається внутрішня яремна вена?

яремного отвору

#великого отвору

рваного отвору

зовнішнього сонного отвору


!1 З якою iз перерахованих вен об`єднується (зливається)

внутрішня яремна вена?

з підключичною веною

#з передньою яремною веною

з зовнішньою яремною веною

з занижньощелепною веною


!1 В яку iз перерахованих вен вiдводиться венозна кров вiд

синусiв твердої мозкової оболонки?

у внутрішню яремну вену

#в зовнішню яремну вену

в передню яремну вену

в хребтові вени


! Де розташована хребтова вена?

в отворах поперечних вiдросткiв шийних хребцiв

#на заднiй поверхнi поперечних вiдросткiв шийних хребцiв

на переднiй поверхнi поперечних вiдросткiв шийних хребцiв

в хребтовому каналi


! Куди впадає хребтова вена?

в плечо-головну вену

#в зовнiшню яремну вену

у внутрiшню яремну вену

в занижньощелепну вену


! Назвіть притоки підключичної вени:

грудні і дорсальна лопаткова вена

#грудо-надчеревні вени

хребтова вена

занижньощелепна вена


! В плечо-головну вену ~не впадають~:

грудні і дорсальна лопаткова вена

#хребтова вена

нижня щитоподібна вена

внутрішні грудні вени


!1 Якi iз перерахованих венозних судин ~не вiдносяться~ до

внутрiшньочерепних протокiв внутрішньої яремної вени?

глоткові вени

#вени губчатки

поверхневі вени великого мозку

очні вени


!1 Яка iз перерахованих венозних судин ~не вiдноситься~ до

внутрiшньочерепних притокiв внутрішньої яремної вени?

язикова вена

#пазухи твердої мозкової оболони

глибокі вени великого мозку

випускні вени


!1 Яка iз перерахованих ознак венозних судин

~не вiдноситься~ до синусiв твердої мозкової оболонки?

мають в своїй стiнцi м`язовi волокна

#утворенi за рахунок розщеплення листкiв твердої мозкової оболонки

не мають клапанiв

не спадаються (зіяють)


! Де розташована верхня стрілова пазуха?

уздовж верхнього краю серпа великого мозку

#в товщi нижнього краю серпа великого мозку

на основі черепа збоку від турецького сідла

в розщепленнi мозочкового намета по лiнiї прикрiплення

до нього серпа великого мозку


!1 Який iз перерахованих синусiв ~не приймаї~ участi

в утвореннi стока пазух?

клино-тім'яна пазуха

#потилична пазуха

пряма пазуха

верхня стрілова пазуха


! Де розташована нижня стрілова пазуха?

в товщi нижнього (вiльного) краю серпа великого мозку

#уздовж верхнього (фiксованого) краю серпа великого мозку

в основi серпа мозочка

на основi черепа збоку вiд турецького сiдла


! Куди впадає нижня сагiтальна пазуха?

в прямий синус

#в поперечний синус

в сигмоподiбний синус

в печеристий синус


! Де розташований потиличний синус?

уздовж внутрішнього потиличного гребеня

#в товщi нижнього краю серпа великого мозку

уздовж верхнього краю серпа великого мозку

на основi черепа збоку вiд турецького сiдла


! Де розташований поперечний синус?

в поперечній борозні потиличної кістки

#в товщi нижнього краю серпа великого мозку

в основi серпа мозочка

уздовж верхнього краю серпа великого мозку


! Де знаходиться печериста пазуха?

на основi черепа збоку вiд турецького сiдла

#в основi серпа мозочка

уздовж верхнього краю серпа великого мозку

в товщi нижнього краю серпа великого мозку


! Що проходить через порожнину печеристої пазухи?

внутрішня сонна артерія

#зовнішня сонна артерія

загальна сонна артерія

блукаючий нерв


! Як поєднуються мiж собою правий та лiвий печеристі синуси?

з допомогою передньої і задньої міжпечеристих пазух

#з допомогою великої вени великого мозку

з допомогою випускних вен

з допомогою вен губчастки


! Що впадає в переднi вiддiли печеристої пазухи?

очні вени

#велика вена великого мозку

внутрішні вени великого мозку

занижньощелепна вена


! Де знаходиться клино-тім'яна пазуха?

вздовж заднього краю малого крила клиноподібної кістки

#в поперечній борозні потиличної кістки

в товщi нижнього краю серпа великого мозку

в основi серпа мозочка


!1 Що сполучають верхнiй та нижнiй кам`янистi синуси?

печеристий та сигмоподiбний синуси

#верхнiй та нижнiй сагiтальнi синуси

правий та лiвий печеристi синуси

сигмоподiбнi та верхнiй сагiтальний синуси


! Що сполучають випускні вени?

синуси твердої оболонки та зовнiшнi вени голови

#синуси твердої оболонки та вени головного мозку

синуси твердої оболонки та вени спинного мозку

вени головного та спинного мозку


! Що сполучає основне сплетення (plexus basillaris)?

печеристі і нижні кам'янисті синуси та венозні сплетення хребтового каналу

#потиличний синус та вени головного мозку

синуси твердої оболонки та зовнiшнi вени голови

печеристий та сигмоподiбний синуси


!1 Де вiдбувається анастомоз мiж верхньою очною веною та кутовою веною?

в дiлянцi присереднього кута ока

#в дiлянцi бiчного кута ока

в дiлянцi крила носа

в дiлянцi надочноямкового краю


!1 Яка iз перерахованих вен ~не вiдноситься~ до позачерепних

притокiв внутрiшньої яремної вени?

соскоподібна випускна вена

#лицева вена

язикова вена

занижньощелепна вена


!1 Яка iз перерахованих вен вiдноситься до позачерепних

притокiв внутрiшньої яремної вени?

верхня щитоподібна вена

#тім'яна випускна вена

соскоподібна випускна вена

очні вени


! Де розташована зовнішня яремна вена?

на зовнішній поверхні груднинно-ключично-соскоподібного м'яза

#в пiдборiднiй дiлянцi

в сонному трикутнику

в переддрабинчастому просторі


!1 Яка iз перерахованих вен ~не являється~ притоком

зовнішньої яремної вени?

язикова вена

#надлопаткова вена

поперечні вени шиї

передня яремна вена


!1 Як з`єднуються мiж собою права та ліва передні яремні вени?

з допомогою яремної венозної дуги

#з допомогою випускних вен

з допомогою поперечних вен шиї

з допомогою верхньої щитоподібної вени


! Як утворюється верхня порожниста вена?

при злиттi правої та лiвої плечоголовних вен

#при злиттi правої та лiвої пiдключичних вен

при злиттi правої та лівої внутрiшнiх яремних вен

при злиттi непарної та напiвнепарної вен


! Де утворюється верхня порожниста вена?

на рiвнi з`єднання правого I ребра з грудниною

#на рiвнi з`єднання правого II ребра з грудниною

на рiвнi з`єднання лiвого I ребра з грудниною

на рiвнi кута груднини


! Куди впадає верхня порожниста вена?

в праве передсердя

#в лiве передсердя

в лiвий шлуночок

в правий шлуночок


! На якому рiвнi верхня порожниста вена впадає в праве передсердя?

на рiвнi III ребрового хряща справа

#на рiвнi лiвого III ребрового хряща

на рiвнi IV ребрового хряща справа

на рiвнi IV ребрового хряща злiва


!1 Яка iз перерахованих вен впадає в верхню порожнисту вену?

непарна вена

#півнепарна вена

додаткова півнепарна вена

права внутрішня грудна вена


!1 Вiд яких дiлянок тiла людини ~не забирає~ венозну кров

верхня порожниста вена?

вiд стiнок тазової порожнини

#вiд стiнок грудної та черевної (частково) порожнин

вiд органiв та м`яких тканини голови i шиї

вiд обох верхнiх кiнцiвок


! Як утворюються плечо-головнi вени (права i лiва)?

при злиттi підключичної та внутрішньої яремної вен

#при злиттi внутрішньої яремної та зовнішньої яремної вен

при злиттi підключичної та зовнішньої яремної вен

при злиттi підключичної та хребтової вен


!1 Вiд яких дiлянок тiла людини вiдводять кров, головним чином,

непарна та півнепарна вени?

вiд стiнок черевної та грудної порожнин

#вiд органiв грудної та черевної порожнин

вiд верхнiх кiнцiвок

вiд голови та шиї


! Яка iз перерахованих вен дає початок непарній вені?

права висхідна поперекова вена

#ліва висхідна поперекова вена

права нижня діафрагмова вена

припупкові вени


! Яка iз перерахованих вен дає початок півнепарній вені?

ліва висхідна поперекова вена

#права висхідна поперекова вена

ліва нижня діафрагмова вена

припупкові вени


!1 Як проникає в грудну порожнину права висхідна поперекова вена?

мiж м`язовими пучками правої нiжки дiафрагми

#через аортальний розтвір дiафрагми

через отвір порожнистої вени дiафрагми

через стравохідний отвір дiафрагми


! Де знаходиться непарна вена?

в задньому середостiннi справа

#в задньому середостiннi злiва

в передньому середостiннi

в середньому середостiннi


! Куди впадає непарна вена?

в верхню порожнисту вену

#в нижню порожнисту вену

в праве передсердя

в праву плечо-головну вену


!1 Якi iз перерахованих вен грудної порожнини ~не являються~

притоками непарної вени?

внутрішні грудні вени

#праві задні міжреброві вени IV - XI

праві верхні діафрагмові вени

півнепарна вена


!1 Якi iз перерахованих вен грудної порожнини ~не являються~

притоками непарної вени?

нижня щитоподібна вена

#стравохідні вени

бронхові вени

осердні вени


!1 Якi iз перерахованих вен грудної порожнини являються

притоками непарної вени?

середостінні вени

#верхні надчеревні вени

осердно-діафрагмова вена

м'язово-діафрагмова вена


!1 Як проникає в грудну порожнину ліва висхідна поперекова вена?

мiж м`язовими пучками лiвої нiжки дiафрагми

#через аортальний розтвір дiафрагми

через отвір порожнистої вени дiафрагми

через стравохідний отвір дiафрагми


! Де знаходиться півнепарна вена?

в задньому середостiннi злiва

#в середньому середостiннi

в передньому середостiннi

в задньому середостiннi справа


! Куди впадає півнепарна вена?

в непарну вену

#в додаткову півнепарну вену

у внутрішню грудну вену

в верхню порожнисту вену


!1 Якi iз перерахованих мiжреберних вен впадають в

півнепарну вену?

VIII - XI лiвi заднi мiжребровi вени

#I - VII лiвi заднi мiжребровi вени

I - III правi заднi мiжребровi вени

IV - XI правi заднi мiжребровi вени


! Яка iз перерахованих вен впадає в півнепарну вену?

додаткова півнепарна вена

#права внутрішня грудна вена

ліва внутрішня грудна вена

ліва верхня міжреброва вена


!1 Якi iз перерахованих вен ~не являються~ притоками

додаткової півнепарної вени?

передні міжреброві вени

#ліві задні міжреброві вени I - VII

стравохідні вени

середостінні вени


!1 З якими iз перерахованих вен задні міжреброві вени утворюють кiльцевi анастомози?

з передніми міжребровими венами

#з середостінними венами

з стравохідними венами

з осердними венами


! Де проходять заднi мiжребровi вени?

в мiжребрових промiжних по нижньому краю ребра

#по внутрiшнiй поверхнi вiдповiдного ребра

по зовнiшнiй поверхнi вiдповiдного ребра

в мiжребрових промiжках по верхньому краю ребра


!1 В якiй послiдовностi розташованi компоненти мiжребрового

судинно-нервового пучка (зверху - донизу)?

вена, артерiя, нерв

#нерв, вена, артерiя

артерiя, вена, нерв

нерв, артерiя, вена


! Якi вени утворюють міжхребцеві вени?

вени зовнiшнiх та внутрiшнiх хребтових венозних сплетень

#вени шкiри та м`язiв спини

вени шкiри та м`язiв мiжребрових промiжкiв

вени сполучнотканинної клiтковини та лiмфовузлiв

середостiння


!1 Де розташоване внутрiшнє хребтове венозне сплетення

(переднє та заднє)?

в епідуральному просторі хребтового каналу

#всерединi тiл (в губчастiй речовинi) хребцiв

в субарахноідальному просторі хребтового каналу

на зовнішній поверхні дуг та тiл хребцiв


! Якi вени формують внутрiшнi хребтовi сплетення?

вени спинного мозку та вени губчастої речовини хребцiв

#вени глибоких м`язiв спини

вени шкiри та пiдшкiрної клiтковини спини

вени шкiри та м`язiв мiжребрових промiжкiв


!1 Де розташованi зовнiшнi хребтовi венознi сплетення

(переднє та заднє)?

на переднiй поверхнi тiл та на дугах i вiдростках хребцiв

#всерединi хребтового каналу на окiстi хребцiв

всерединi тiл (в губчастiй речовинi) хребцiв

в епідуральному просторі хребтового каналу

Схожі:

Верхньої порожнистої вени. Вени голови І шиї iconНижньої порожнистої вени. Вени нижнiх кiнцiвок
Що впадає в нижню порожнисту вену при проходженнi її через борозну порожнистої вени печінки?
Верхньої порожнистої вени. Вени голови І шиї iconМ`язи лиця та жувальнi м`язи
Заняття n 15 "М`язи I фасцiї голови. М`язи шиї. Фасції І топографiя шиї" ! На якi групи подiляються м`язи голови?
Верхньої порожнистої вени. Вени голови І шиї iconОмія голови, шиї, грудей, передньобокової стінки живота та черевної порожнини методичні вказівки до практичних занять для студентів медичних факультетів (модуль № 1) Донецьк, 2010
Оперативна хірургія І топографічна анатомія голови, шиї, грудей, передньобокової стінки живота та черевної порожнини
Верхньої порожнистої вени. Вени голови І шиї iconАктуальність теми
Таким чином, склад тканинної рідини постійно поновлюється. Система лімфообігу, з одного боку, це дренажна система, яка резорбує І...
Верхньої порожнистої вени. Вени голови І шиї iconBeachten Sie die Bildung der zusammengesetzten Substantive
Головним органом кровоносної системи є серце. Судини, які йдуть від серця називаються артеріями. Вени – судини, які несуть збагачену...
Верхньої порожнистої вени. Вени голови І шиї icon#пояс верхньої кiнцiвки I плече пояс верхньої кiнцiвки I передплiччя
Заняття n "Кiстки верхньої кiнцiвки: лопатка, ключиця, плечова кiстка, кістки передпліччя та кисті"
Верхньої порожнистої вени. Вени голови І шиї iconТема Кільк годин
...
Верхньої порожнистої вени. Вени голови І шиї iconГолови, шиї, грудної клітки, живота, опорно-рухового апарату актуальність теми
А з допомогою ціленаправлено зібраного анамнезу та систематичного фізикального обстеження можна швидко І точно діагностувати найважливіші...
Верхньої порожнистої вени. Вени голови І шиї icon“Затверджено”
Верхня щелепа, її розвиток. Поверхні тіла рельєф. Характеристика відростків верхньої щелепи. Верхньощелепна пазуха, її форма, будова,...
Верхньої порожнистої вени. Вени голови І шиї icon“Затверджено”
Верхня щелепа, її розвиток. Поверхні тіла рельєф. Характеристика відростків верхньої щелепи. Верхньощелепна пазуха, її форма, будова,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи