Заняття n 47. \"Рельєф плаща. Локалізація функцій у корі головного мозку\" icon

Заняття n 47. "Рельєф плаща. Локалізація функцій у корі головного мозку"




Скачати 179.3 Kb.
НазваЗаняття n 47. "Рельєф плаща. Локалізація функцій у корі головного мозку"
Дата16.08.2012
Розмір179.3 Kb.
ТипДокументи

Заняття N 47. "Рельєф плаща. Локалізація функцій у корі головного мозку".


! Півкулі великого мозку одна від одної відокремлені:

поздовжньою щілиною

#поперечною щілиною

склепінням

мозолистим тілом


! Півкулі великого мозку від мозочка відокремлені:

поперечною щілиною

#поздовжньою щілиною

склепінням

мозолистим тілом


! Поздовжня щілина великого мозку розташована:

між обома півкулями

#між півкулями і мозочком

між склепінням і мозолистим тілом

між півкулями і мозолистим тілом


! Поперечна щілина великого мозку розташована:

між півкулями і мозочком

#між склепінням і мозолистим тілом

між півкулями і мозолистим тілом

між обома півкулями


! У кожній півкулі великого мозку розрізняють такі краї:

верхній, нижньо-латеральний та нижньо-медіальний

#верхній та нижній

нижній, медіальний та верхньо-латеральний

нижній, верхньо-латеральний та верхньо-медіальний


! У кожній півкулі великого мозку розрізняють такі поверхні:

нижню, медіальну та верхньо-латеральну

#верхню та нижню

нижню, верхньо-латеральну та верхньо-медіальну

верхню, нижньо-латеральну та нижньо-медіальну


! Борозни плаща ділять півкулі великого мозку на:

частки, часточки та звивини

#великий мозок та стовбур

нюховий мозок та базальні ядра

звивини та базальні ядра


! Назвіть міжчасткові борозни плаща:

латеральна, центральна та тім'яно-потилична

#передцентральна, зацентральна та внутрішньо-тім'яна

латеральна, центральна та борозна мозолистого тіла

центральна, морськоконикова та потилично-скронева


! На які частки поділяють міжчасткові борозни плаща кожну півкулю?

лобову, тім'яну, скроневу, потиличну та острівець

#передцентральну, зацентральну та скроневу

лобову, приморськоконикову, пряму та острівець

центральну, морськоконикову та потилично-скроневу


! Латеральна борозна плаща має назву:

сільвієва

#роландова

морськоконикова

Гешля


! Сільвієва борозна плаща - це:

латеральна борозна

#центральна борозна

передцентральна борозна

зацентральна борозна


! Роландова борозна плаща - це:

центральна борозна

#латеральна борозна

передцентральна борозна

зацентральна борозна


! Центральна борозна плаща має назву:

роландова

#сільвієва

морськоконикова

Гешля


! Які частки відокремлює латеральна борозна плаща?

скроневу від лобової і тім'яної

#скроневу від потиличної

лобову від тім'яної

тім'яну від потиличної


! Які частки відокремлює центральна борозна плаща?

лобову від тім'яної

#скроневу від потиличної

тім'яну від потиличної

скроневу від лобової і тім'яної


! Які частки відокремлює тім'яно-потилична борозна плаща?

тім'яну від потиличної

#скроневу від потиличної

лобову від тім'яної

скроневу від лобової і тім'яної


! Де розташована лобова частка півкуль?

попереду центральної борозни

#між центральною і тім'яно-потиличною борознами

попереду тім'яно-потиличної борозни

знизу латеральної борозни


! Де розташована тім'яна частка півкуль?

між центральною і тім'яно-потиличною борознами

#позаду тім'яно-потиличної борозни

знизу латеральної борозни

між латеральною та центральною борознами


! Де розташована потилична частка півкуль?

позаду тім'яно-потиличної борозни

#попереду латеральної борозни

між латеральною та центральною борознами

між центральною і тім'яно-потиличною борознами


! Де розташована острівцева частка півкуль?

вглибині латеральної борозни

#попереду латеральної борозни

вглибині центральної борозни

між центральною і тім'яно-потиличною борознами


! Які полюси є на кожній півкулі?

лобовий, потиличний та скроневий

#лобовий, потиличний та острівцевий

лобовий, потиличний та тім'яний

тім'яний, потиличний та острівцевий


! Назвіть звивини лобової частки на верхньо-латеральній поверхні півкулі:

передцентральна, верхня, середня та нижня лобові звивини

#зацентральна, верхня, середня та нижня лобові звивини

передцентральна, надкрайова та кутова звивини

передцентральна, пряма та очноямкові звивини


! Передцентральна звивина обмежена:

центральною та передцентральною борознами

#центральною та зацентральною борознами

передцентральною та латеральною борознами

передцентральною та верхньою лобовою борознами


! Верхня лобова звивина розташована:

уздовж верхнього краю півкулі вище від верхньої лобової борозни

#між верхньою та нижньою лобовими борознами

між передцентральною та латеральною борознами

між передцентральною та верхньою лобовою борознами


! Середня лобова звивина розташована:

між верхньою та нижньою лобовими борознами

#між передцентральною та латеральною борознами

між передцентральною та верхньою лобовою борознами

уздовж верхнього краю півкулі вище від верхньої лобової борозни


! Нижня лобова звивина розташована:

знизу від нижньої лобової борозни

#між передцентральною та латеральною борознами

між передцентральною та нижньою лобовою борознами

між верхньою та нижньою лобовими борознами


! Нижня лобова звивина висхідною та передньою гілками поділяється на:

очноямкову, трикутну та покришкову частини

#надкрайову та кутову звивини

пряму та очноямкові звивини

прицентральну часточку, передклин та клин


! Якими гілками нижня лобова звивина поділяється на очноямкову, трикутну та покришкову частини?

висхідною та передньою гілками

#нисхідною та задньою гілками

висхідною та нисхідною гілками

крайовою та передньою гілками


! Очноямкова, трикутна та покришкова частини належать:

нижній лобовій звивині

#середній лобовій звивині

верхній лобовій звивині

передцентральній звивині


! Передцентральна звивина належить:

лобовій частці

#тім'яній частці

верхній лобовій звивині

скроневій частці


! На верхньо-латеральній поверхні тім'яної частки розташовані:

зацентральна, надкрайова та кутова звивини, верхня та нижня тім'яні часточки

#зацентральна, верхня, середня та нижня тім'яні звивини

передцентральна, надкрайова та кутова звивини

зацентральна, пряма та очноямкові звивини


! Зацентральна звивина належить:

тім'яній частці

#лобовій частці

потиличній частці

скроневій частці


! Зацентральна звивина обмежена:

центральною та зацентральною борознами

#центральною та передцентральною борознами

зацентральною та латеральною борознами

зацентральною та верхньою лобовою борознами


! Де розташована внутрішньотім'яна борозна?

посередині тім'яної частки паралельно до верхнього краю півкулі

#посередині тім'яної частки перпендикулярно до верхнього краю півкулі

знизу тім'яної частки паралельно до нижнього краю півкулі

ззаду тім'яної частки паралельно до тім'яно-потиличної борозни

! Що розташовано над внутрішньотім'яною борозною?

верхня тім'яна часточка

#нижня тім'яна часточка

надкрайова звивина

кутова звивина


! Що розташовано під внутрішньотім'яною борозною?

нижня тім'яна часточка

#верхня тім'яна часточка

надкрайова звивина

кутова звивина


! Задній кінець латеральної борозни охоплений:

надкрайовою звивиною

#трикутною частиною

клином

кутовою звивиною


! Задній кінець верхньої скроневої борозни охоплений:

кутовою звивиною

#трикутною частиною

клином

надкрайовою звивиною


! Де розташована надкрайова звивина?

охоплює задній кінець латеральної борозни

#охоплює задній кінець верхньої скроневої борозни

над внутрішньотім'яною борозною

під внутрішньотім'яною борозною


! Де розташована кутова звивина?

охоплює задній кінець верхньої скроневої борозни

#над внутрішньотім'яною борозною

під внутрішньотім'яною борозною

охоплює задній кінець латеральної борозни


! Назвіть звивини скроневої частки на верхньо-латеральній поверхні:

верхня, середня і нижня скроневі та поперечні звивини Гешля

#зацентральна, верхня, середня та нижня скроневі звивини

передцентральна, надкрайова та кутова звивини

передцентральна, пряма, очноямкові та поперечні звивини Гешля


! Верхня скронева звивина розташована:

між латеральною та верхньою скроневою борознами

#між передцентральною та латеральною борознами

між передцентральною та верхньою скроневою борознами

між верхньою та нижньою скроневими борознами


! Середня скронева звивина розташована:

між верхньою та нижньою скроневими борознами

#між передцентральною та латеральною борознами

між передцентральною та верхньою скроневою борознами

між латеральною та верхньою скроневою борознами


! Нижня скронева звивина розташована:

під нижньою скроневою борозною

#між передцентральною та нижньою скроневою борознами

між латеральною та верхньою скроневою борознами

між верхньою та нижньою скроневими борознами


! Поперечні скроневі звивини Гешля розташовані:

на внутрішній поверхні верхньої скроневої звивини

#на внутрішній поверхні середньої скроневої звивини

на внутрішній поверхні нижньої скроневої звивини

між верхньою та нижньою скроневими борознами


! Поперечні скроневі звивини мають назву:

Гешля

#сільвієві

морськоконикові

роландові


! Якою борозною острівцева частка відокремлена від навколишніх частин мозку?

коловою борозною

#латеральною борозною

поясною борозною

верхньою та нижньою скроневими борознами


! Назвіть звивини на медіальній поверхні півкулі:

поясна звивина, перешийок, приморськоконикова звивина, підмозолисте поле, медіальна лобова звивина, прицентральна часточка, передклин та клин

#поясна, зацентральна, медіальна лобова та нижня скронева звивини

передцентральна, надкрайова та кутова звивини, передклин та клин

передцентральна, пряма, очноямкові та приморськоконикова звивини, підмозолисте поле та клин


! Назвіть борозни на медіальній поверхні півкулі:

борозна мозолистого тіла, поясна, підтім'яна, острогова та тім'яно-потилична борозни

#поясна, зацентральна, медіальна лобова та нижня скронева борозни

центральна, передцентральна, поясна, острогова та підтім'яна борозни

борозна мозолистого тіла, латеральна, центральна та тім'яно-потилична борозни


! Перешийок утворений:

звуженою частиною поясної звивини

#звуженою частиною зацентральної звивини

передклином

клином


! Перешийок продовжується:

у приморськоконикову звивину

#у медіальну лобову звивину

у прицентральну часточку

у клин


! Підмозолисте поле розташовано:

у передній частині поясної звивини під дзьобом мозолистого тіла

#у передній частині медіальної лобової звивини

у прицентральній часточці

у ділянці передклина


! Прицентральна часточка обмежена:

прицентральною борозною і крайовою частиною поясної борозни

#зацентральною борозною і крайовою частиною поясної борозни

тім'яно-потиличною борозною і крайовою частиною поясної борозни

тім'яно-потиличною і остроговою борознами


! Передклин обмежений:

тім'яно-потиличною борозною і крайовою частиною поясної борозни

#зацентральною борозною і крайовою частиною поясної борозни

тім'яно-потиличною і остроговою борознами

прицентральною борозною і крайовою частиною поясної борозни


! Клин обмежений:

тім'яно-потиличною і остроговою борознами

#зацентральною борозною і крайовою частиною поясної борозни

прицентральною борозною і крайовою частиною поясної борозни

тім'яно-потиличною борозною і крайовою частиною поясної борозни


! Поясна звивина розташована:

на медіальній поверхні півкулі у межах лобової та тім'яної часток

#на медіальній поверхні півкулі у межах тім'яної та потиличної часток

на верхньо-латеральній поверхні півкулі у межах лобової та тім'яної часток

на нижній поверхні півкулі у межах лобової та тім'яної часток


! Приморськоконикова звивина розташована:

на медіальній поверхні півкулі у межах скроневої частки

#на медіальній поверхні півкулі у межах лобової та тім'яної часток

на верхньо-латеральній поверхні півкулі у межах скроневої частки

на нижній поверхні півкулі у межах лобової та скроневої часток


! Медіальна лобова звивина розташована:

на медіальній поверхні півкулі у межах лобової частки над поясною звивиною

#на медіальній поверхні півкулі у межах тім'яної частки над поясною звивиною

на верхньолатеральній поверхні півкулі у межах лобової частки

на нижній поверхні півкулі у межах лобової частки


! Передклин розташований:

на медіальній поверхні півкулі у межах тім'яної частки

#на медіальній поверхні півкулі у межах лобової частки

на верхньо-латеральній поверхні півкулі у межах скроневої частки

на нижній поверхні півкулі у межах скроневої частки


! Клин розташований:

на медіальній поверхні півкулі у межах потиличної частки

#на медіальній поверхні півкулі у межах тім'яної частки

на верхньо-латеральній поверхні півкулі у межах потиличної частки

на нижній поверхні півкулі у межах скроневої частки


! Острогова борозна розташована:

на медіальній поверхні півкулі у межах потиличної частки

#на медіальній поверхні півкулі у межах тім'яної частки

на верхньо-латеральній поверхні півкулі у межах потиличної частки

на нижній поверхні півкулі у межах скроневої частки


! Медіальна поверхня півкулі утворена:

лобовою, тім'яною, потиличною та скроневою частками

#лобовою, скроневою та потиличною частками

скроневою та потиличною частками і острівцем

лобовою, тім'яною, потиличною та скроневою частками і острівцем


! Нижня поверхня півкулі утворена:

лобовою, скроневою та потиличною частками

#лобовою, скроневою та потиличною частками і острівцем

лобовою, тім'яною, потиличною та скроневою частками і острівцем

лобовою, тім'яною, потиличною та скроневою частками


! Назвіть звивини лобової частки на нижній поверхні:

пряма та очноямкові звивини

#передцентральна, верхня, середня та нижня лобові звивини

передцентральна, надкрайова та кутова звивини

приморськоконикова, зубчаста, язикова звивини та гачок


! Назвіть звивини скроневої та потиличної часток на нижній поверхні:

приморськоконикова, зубчаста, язикова звивини та гачок, присередня та бічна потилично-скроневі звивини

#поясна звивина, перешийок, приморськоконикова звивина, підмозолисте поле, присередня та бічна потилично-скроневі звивини

зубчаста, надкрайова та кутова звивини, гачок

поясна, приморськоконикова, зубчаста, язикова звивини, передклин та клин


! Назвіть борозни скроневої та потиличної часток на нижній поверхні:

морськоконикова, нюхова, обхідна та потилично-скронева борозни

#борозна мозолистого тіла, поясна, підтім'яна, острогова та тім'яно-потилична борозни

морськоконикова, нюхова, острогова та підтім'яна борозни

борозна мозолистого тіла, потилично-скронева та тім'яно-потилична борозни


! Приморськоконикова звивина розташована:

на нижньо-медіальному краї півкулі у межах скроневої частки

#на медіальній поверхні півкулі у межах тім'яної частки

на верхньолатеральній поверхні півкулі у межах скроневої частки

на нижній поверхні півкулі у межах лобової частки


! Приморськоконикова звивина обмежена:

морськокониковою та нюховою борознами

#остроговою та обхідною борознами

обхідною та потилично-скроневою борознами

потилично-скроневою борозною та нижньо-латеральним краєм півкулі


! Язикова звивина обмежена:

остроговою та обхідною борознами

#обхідною та потилично-скроневою борознами

потилично-скроневою борозною та нижньо-латеральним краєм півкулі

морськокониковою та нюховою борознами


! Медіальна потилично-скронева звивина обмежена:

обхідною та потилично-скроневою борознами

#потилично-скроневою борозною та нижньо-латеральним краєм півкулі

морськокониковою та нюховою борознами

остроговою та обхідною борознами


! Латеральна потилично-скронева звивина обмежена:

потилично-скроневою борозною та нижньо-латеральним краєм півкулі

#морськокониковою та нюховою борознами

остроговою та обхідною борознами

обхідною та потилично-скроневою борознами


! Зубчаста звивина розташована:

в глибині морськоконикової борозни

#в глибині сільвієвої борозни

в глибині роландової борозни

в глибині обхідної борозни


! Гачок – це продовження:

приморськоконикової звивини

#язикової звивини

зубчастої звивини

медіальної потилично-скроневої звивини


! Приморськоконикова звивина утворює:

гачок

#клин

передклин

перешийок


! Сіра речовина півкуль утворює:

кору великого мозку і ядра основи

#ядра основи та внутрішню капсулу

кору великого мозку та внутрішню, зовнішню і крайню капсули

кору великого мозку та нюховий мозок


! Назвіть шари кори великого мозку послідовно ззовні вглиб:

молекулярна, зовнішня зерниста, зовнішня пірамідна, внутрішня зерниста, внутрішня пірамідна та багатоморфна пластинки

#багатоморфна, зовнішня пірамідна, зовнішня зерниста, внутрішня пірамідна, внутрішня зерниста та молекулярна пластинки

багатоморфна, зовнішня зерниста, зовнішня пірамідна, внутрішня зерниста, внутрішня пірамідна та молекулярна пластинки

молекулярна, зовнішня пірамідна, зовнішня зерниста, внутрішня пірамідна, внутрішня зерниста та багатоморфна пластинки


! Хто є основоположником вчення про архітектоніку кори головного мозку?

В.О. Бец

#В.М. Шевкуненко

М.І. Пирогов

В.П. Воробйов


! Назвіть центри в корі головного мозку І сигнальної системи (асоціативні):

центр загальної чутливості, загальний руховий центр, зоровий та слуховий центри, центри нюху та смаку

#руховий центр артикуляції мови, слуховий центр усної мови, руховий центр письмової мови, зоровий центр мови

центр загальної чутливості та загальний руховий центр, руховий центр артикуляції мови та слуховий центр усної мови

руховий центр письмової мови та зоровий центр письма, центри нюху та смаку


! Назвіть центри в корі головного мозку ІІ сигнальної системи (проекційні):

руховий центр артикуляції мови, слуховий центр усної мови, руховий центр письмової мови, зоровий центр мови

#центр загальної чутливості та загальний руховий центр, руховий центр артикуляції мови та слуховий центр усної мови

руховий центр письмової мови та зоровий центр письма, центри нюху та смаку

центр загальної чутливості, загальний руховий центр, зоровий та слуховий центри, центри нюху та смаку


! Де в корі головного мозку розташований центр загальної чутливості (соматосенсорна кора)?

в зацентральній звивині

#в передцентральній звивині

в гачку

в ділянці поперечних скроневих звивин Гешля


! В зацентральній звивині розташований центр:

загальної чутливості (соматосенсорна кора)

#загальний руховий (моторна кора)

загальний зоровий (зорова кора)

загальний слуховий (слухова кора)


! Де в корі головного мозку розташований загальний руховий центр (моторна кора)?

в передцентральній звивині

#в зацентральній звивині

в гачку

в ділянці поперечних скроневих звивин Гешля


! В передцентральній звивині розташований центр:

загальний руховий (моторна кора)

#загальної чутливості (соматосенсорна кора)

загальний зоровий (зорова кора)

загальний слуховий (слухова кора)


! Де в корі головного мозку розташований зоровий центр (зорова кора)?

в потиличній частці по краях острогової борозни

#в зацентральній звивині

в гачку

в ділянці поперечних скроневих звивин Гешля


! В потиличній частці по краях острогової борозни розташований центр:

загальний зоровий (зорова кора)

#загальної чутливості (соматосенсорна кора)

загальний слуховий (слухова кора)

загальний руховий (моторна кора)


! Де в корі головного мозку розташований слуховий центр (слухова кора)?

в ділянці поперечних скроневих звивин Гешля

#в зацентральній звивині

в гачку

в потиличній частці по краях острогової борозни


! В ділянці поперечних скроневих звивин Гешля розташований центр:

загальний слуховий (слухова кора)

#загальної чутливості (соматосенсорна кора)

загальний руховий (моторна кора)

загальний зоровий (зорова кора)


! Де в корі головного мозку розташований центр нюху та смаку (нюхова кора)?

в гачку

#в зацентральній звивині

в потиличній частці по краях острогової борозни

в ділянці поперечних скроневих звивин Гешля


! В гачку розташований центр:

нюху та смаку (нюхова кора)

#загальної чутливості (соматосенсорна кора)

загальний зоровий (зорова кора)

загальний слуховий (слухова кора)


! Де в корі головного мозку розташований руховий центр артикуляції мови?

в трикутній частині нижньої лобової звивини

#в кутовій звивині тім'яної частки

в задній частині середньої лобової звивини

в задній частині верхньої скроневої звивини


! В трикутній частині нижньої лобової звивини розташований центр:

руховий центр артикуляції мови

#слуховий центр усної мови

руховий центр письмової мови

зоровий центр мови


! Руховий центр артикуляції мови має назву:

Брока

#Верніке

Гешля

Беца


! Де в корі головного мозку розташований слуховий центр усної мови?

в задній частині верхньої скроневої звивини

#в кутовій звивині тім'яної частки

в задній частині середньої лобової звивини

в трикутній частині нижньої лобової звивини


! В задній частині верхньої скроневої звивини розташований центр:

слуховий центр усної мови

#руховий центр письмової мови

зоровий центр мови

руховий центр артикуляції мови


! Слуховий центр усної мови має назву:

Верніке

#Брока

Гешля

Беца


! Де в корі головного мозку розташований руховий центр письмової мови?

в задній частині середньої лобової звивини

#в кутовій звивині тім'яної частки

в трикутній частині нижньої лобової звивини

в задній частині верхньої скроневої звивини


! В задній частині середньої лобової звивини розташований центр:

руховий центр письмової мови

#зоровий центр мови

руховий центр артикуляції мови

слуховий центр усної мови

Схожі:

Заняття n 47. \"Рельєф плаща. Локалізація функцій у корі головного мозку\" iconМ.І. Пирогова кафедра нервових хвороб
...
Заняття n 47. \"Рельєф плаща. Локалізація функцій у корі головного мозку\" icon* Сумський державний університет
У статті проаналізовано результати хірургічного лікування пухлин головного мозку, а також метастатичні ураження головного мозку залежно...
Заняття n 47. \"Рельєф плаща. Локалізація функцій у корі головного мозку\" icon! Які є оболони головного та спинного мозку?
Заняття n 49. "Оболони головного мозку. Кровопостачання мозку. Шляхи циркуляції спинномозкової рідини"
Заняття n 47. \"Рельєф плаща. Локалізація функцій у корі головного мозку\" iconЗаняття n 43. Ембріогенез головного мозку. Загальний огляд головного мозку

Заняття n 47. \"Рельєф плаща. Локалізація функцій у корі головного мозку\" iconС. М. Савенка (курс нервових хвороб) на 2010 – 2011 навчальний рік
...
Заняття n 47. \"Рельєф плаща. Локалізація функцій у корі головного мозку\" iconІнформація з державної програми «Здоров’я нації» «Рак головного мозку»
Бомбiн А. В. Ефективнiсть протипухлинної аутовакцини I її вплив на iмунологiчнi показники хворих зi злоякiсними пухлинами головного...
Заняття n 47. \"Рельєф плаща. Локалізація функцій у корі головного мозку\" iconПротокол надання медичної допомоги хворим з травматичними субдуральними гематомами
Травматична субдуральна гематома (тсг) – зумовлене травмою скупчення крові між внутрішньою поверхнею твердої мозкової оболонки та...
Заняття n 47. \"Рельєф плаща. Локалізація функцій у корі головного мозку\" icon№13 Синдроми ураження кори правої та лівої гемісфер мозку. Синдроми ураження лобної, вискової, тім’яної та потиличної долі головного мозку. Навчальний предмет – нервові хвороби Медичний факультет, Спеціальність „педіатрія”, ІV курс Методичну розробку підготувала доцент Кривецька І.І. Чернівці-200
Тема: Синдроми ураження кори правої та лівої гемісфер мозку. Синдроми ураження лобної, вискової, тім’яної та потиличної долі головного...
Заняття n 47. \"Рельєф плаща. Локалізація функцій у корі головного мозку\" iconМетодична розробка
Синдроми ураження кори правої та лівої гемісфер мозку. Синдроми ураження лобної, вискової, тім’яної та потиличної долі головного...
Заняття n 47. \"Рельєф плаща. Локалізація функцій у корі головного мозку\" iconПротокол надання медичної допомоги хворим із забоєм головного мозку легкого ступеня тяжкості
Чмт. Структурно злс характеризується згрупованими дрібновогнищевими точковими крововиливами чи ділянками локального набряку речовини...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи