Заняття n 48. \"Провідні шляхи\" icon

Заняття n 48. "Провідні шляхи"
Скачати 215.24 Kb.
НазваЗаняття n 48. "Провідні шляхи"
Дата16.08.2012
Розмір215.24 Kb.
ТипДокументи

Заняття N 48. "Провідні шляхи".


! На які волокна поділяється біла речовина півкуль?

асоціативні, комісуральні та проекційні

#висхідні та нисхідні

аферентні та еферентні

асоціативні та нисхідні


! Асоціативні волокна з'єднують:

ділянки кори однієї і тієї ж півкулі

#кору правої та лівої півкуль

кору великого мозку з ядрами головного мозку

кору великого мозку з ядрами спинного мозку


! Комісуральні волокна з'єднують:

кору правої та лівої півкуль

#кору великого мозку з ядрами головного мозку

кору великого мозку з ядрами спинного мозку

ділянки кори однієї і тієї ж півкулі


! Проекційні волокна з'єднують:

кору великого мозку з ядрами головного і спинного мозку

#кору великого мозку з ядрами спинного мозку

ділянки кори однієї і тієї ж півкулі

кору правої та лівої півкуль


! Ділянки кори однієї і тієї ж півкулі з'єднують:

асоціативні волокна

#комісуральні волокна

проекційні волокна

аферентні волокна


! Кору правої та лівої півкуль з'єднують:

комісуральні волокна

#асоціативні волокна

проекційні волокна

аферентні волокна


! Кору великого мозку з ядрами головного і спинного мозку з'єднують:

проекційні волокна

#комісуральні волокна

асоціативні волокна

аферентні волокна


! Серед асоціативних волокон розрізняють:

короткі та довгі

#медіальні та латеральні

верхні та нижні

висхідні та нисхідні


! Короткі асоціативні волокна представлені:

дугоподібними волокнами

#верхнім поздовжнім пучком

нижнім поздовжнім пучком

гачкуватим пучком


! Довгі асоціативні волокна представлені:

верхнім та нижнім поздовжніми пучками, поясом та гачкуватим пучком

#верхнім та нижнім поздовжніми пучками та поперечними волокнами

гачкуватим пучком та дугоподібними волокнами

дугоподібними, поперечними та поздовжніми волокнами


! Що з'єднує верхній поздовжній пучок довгих асоціативних волокон?

кору лобової частки з корою тім'яної та потиличної часток

#кору скроневої та потиличної часток

кору лобової, тім'яної та скроневої часток

кору скроневої і тім'яної часток з нижньою лобовою звивиною


! Що з'єднує нижній поздовжній пучок довгих асоціативних волокон?

кору скроневої та потиличної часток

#кору лобової, тім'яної та скроневої часток

кору скроневої і тім'яної часток з нижньою лобовою звивиною

кору лобової частки з корою тім'яної та потиличної часток


! Що з'єднує пояс довгих асоціативних волокон?

кору лобової, тім'яної та скроневої часток

#кору скроневої і тім'яної часток з нижньою лобовою звивиною

кору лобової частки з корою тім'яної та потиличної часток

кору скроневої та потиличної часток


! Що з'єднує гачкуватий пучок довгих асоціативних волокон?

кору скроневої і тім'яної часток з нижньою лобовою звивиною

#кору лобової частки з корою тім'яної та потиличної часток

кору скроневої та потиличної часток

кору лобової, тім'яної та скроневої часток


! Що з'єднують дугоподібні асоціативні волокна?

кору тих звивин, що лежать одна біля одної

#кору лобової частки з корою тім'яної та потиличної часток

кору скроневої та потиличної часток

кору лобової, тім'яної та скроневої часток


! Комісуральні волокна проходять через:

мозолисте тіло, передню спайку і спайку склепіння

#внутрішню, зовнішню та крайню капсули

мозолисте тіло та внутрішню капсулу

мозолисте тіло, склепіння і таламуси


! Проекційні волокна розташовані:

у внутрішній капсулі, утворюючи променистий вінець

#у мозолистому тілі, внутрішній та зовнішній капсулах

у склепінні та у крайній капсулі

у мозолистому тілі, передній спайці та спайці склепіння


! Проекційні провідні шляхи поділяються на:

висхідні (чутливі) та нисхідні (рухові)

#аферентні (рухові) та еферентні (чутливі)

висхідні (рухові) та нисхідні (чутливі)

пропріоцептивні та екстрапірамідні


! Нисхідні провідні шляхи поділяються на:

пірамідні та екстрапірамідні

#пірамідні та аферентні

рухові та чутливі

пропріоцептивні та екстрапірамідні


! Назвіть аферентні провідні шляхи:

пучки Голя та Бурдаха, шляхи Флексига та Говерса, передній та латеральний спинномозково-таламічні шляхи

#кірково-ядерний, передній та латеральний кірково-спинномозкові шляхи

червоноядерно-спинномозковий, покрівельно-спинномозковий, присінково-спинномозковий, оливо-спинномозковий та сітчато-спинномозковий шляхи

передній та задній спинномозково-мозочкові шляхи, передній та латеральний кірково-спинномозкові шляхи


! Назвіть пірамідні провідні шляхи:

кірково-ядерний, передній та латеральний кірково-спинномозкові шляхи

#червоноядерно-спинномозковий, покрівельно-спинномозковий, присінково-спинномозковий, оливо-спинномозковий та сітчато-спинномозковий шляхи

передній та задній спинномозково-мозочкові шляхи, передній та латеральний кірково-спинномозкові шляхи

пучки Голя та Бурдаха, шляхи Флексига та Говерса, передній та латеральний спинномозково-таламічні шляхи


! Назвіть екстрапірамідні провідні шляхи:

червоноядерно-спинномозковий, покрівельно-спинномозковий, присінково-спинномозковий, оливо-спинномозковий та сітчато-спинномозковий шляхи

#передній та задній спинномозково-мозочкові шляхи, передній та латеральний кірково-спинномозкові шляхи

пучки Голя та Бурдаха, шляхи Флексига та Говерса, передній та латеральний спинномозково-таламічні шляхи

кірково-ядерний, передній та латеральний кірково-спинномозкові шляхи


! Назвіть пропріоцептивні провідні шляхи, які йдуть в кору великого мозку:

тонкий та клиноподібний пучки

#пучок Голя та шлях Флексига

передній та латеральний спинномозково-таламічні шляхи

шляхи Флексига та Говерса


! Назвіть пропріоцептивні провідні шляхи, які йдуть до мозочка:

шляхи Флексига та Говерса

#пучок Голя та шлях Флексига

передній та латеральний спинномозково-таламічні шляхи

тонкий та клиноподібний пучки


! Назвіть провідний шлях больової та температурної чутливості:

латеральний спинномозково-таламічний шлях

#шлях Флексига

передній спинномозково-таламічний шлях

тонкий та клиноподібний пучки


! Назвіть провідний шлях тактильної чутливості:

передній спинномозково-таламічний шлях

#шлях Флексига

латеральний спинномозково-таламічний шлях

тонкий та клиноподібний пучки


! Тонкий та клиноподібний пучки проводять:

пропріоцептивну чутливість до кори головного мозку

#пропріоцептивну чутливість до мозочка

тактильну чутливість

больову та температурну чутливість


! Шляхи Говерса та Флексига проводять:

пропріоцептивну чутливість до мозочка

#тактильну чутливість

больову та температурну чутливість

пропріоцептивну чутливість до кори головного мозку


! Передній спинномозково-таламічний шлях проводить:

тактильну чутливість

#больову та температурну чутливість

пропріоцептивну чутливість до кори головного мозку

пропріоцептивну чутливість до мозочка


! Латеральний спинномозково-таламічний шлях проводить:

больову та температурну чутливість

#пропріоцептивну чутливість до кори головного мозку

пропріоцептивну чутливість до мозочка

тактильну чутливість


! З яких ділянок тіла пучок Голя несе пропріоцептивні імпульси?

від нижніх кінцівок і нижньої частини тулуба

#від верхніх кінцівок, шиї та верхньої частини тулуба

від голови і шиї

від верхніх та нижніх кінцівок


! З яких ділянок тіла пучок Бурдаха несе пропріоцептивні імпульси?

від верхніх кінцівок, шиї та верхньої частини тулуба

#від голови і шиї

від верхніх та нижніх кінцівок

від нижніх кінцівок і нижньої частини тулуба


! Де розташовані перші нейрони тонкого та клиноподібного пучків?

в спинномозкових вузлах

#в тонкому та клиноподібному ядрах довгастого мозку

у вентролатеральному ядрі дорсального таламуса

у власному ядрі заднього рогу спинного мозку


! Де розташовані перші нейрони латерального спинномозково-таламічного шляху?

в спинномозкових вузлах

#в тонкому та клиноподібному ядрах довгастого мозку

у вентролатеральному ядрі дорсального таламуса

у власному ядрі заднього рогу спинного мозку


! Де розташовані перші нейрони переднього спинномозково-таламічного шляху?

в спинномозкових вузлах

#в тонкому та клиноподібному ядрах довгастого мозку

у вентролатеральному ядрі дорсального таламуса

у драглистій речовині заднього рогу спинного мозку


! Де розташовані перші нейрони шляху Флексига?

в спинномозкових вузлах

#в тонкому та клиноподібному ядрах довгастого мозку

у вентролатеральному ядрі дорсального таламуса

у грудному ядрі заднього рогу спинного мозку


! Де розташовані перші нейрони шляху Говерса?

в спинномозкових вузлах

#в тонкому та клиноподібному ядрах довгастого мозку

у вентролатеральному ядрі дорсального таламуса

у присередньо-проміжному ядрі заднього рогу спинного мозку


! Де розташовані другі нейрони шляху Флексига?

у грудному ядрі заднього рогу спинного мозку

#в тонкому та клиноподібному ядрах довгастого мозку

у вентролатеральному ядрі дорсального таламуса

в спинномозкових вузлах


! У грудному ядрі заднього рогу спинного мозку розташовані:

другі нейрони шляху Флексига

#другі нейрони шляху Говерса

перші нейрони шляху Флексига

другі нейрони переднього спинномозково-таламічного шляху


! У присередньо-прміжному ядрі заднього рогу спинного мозку розташовані:

другі нейрони шляху Говерса

#другі нейрони шляху Флексига

перші нейрони шляху Говерса

другі нейрони переднього спинномозково-таламічного шляху


! У власному ядрі заднього рогу спинного мозку розташовані:

другі нейрони латерального спинномозково-таламічного шляху

#другі нейрони шляху Говерса

перші нейрони шляху Флексига

другі нейрони переднього спинномозково-таламічного шляху


! У драглистій речовині заднього рогу спинного мозку розташовані:

другі нейрони переднього спинномозково-таламічного шляху

#другі нейрони шляху Говерса

перші нейрони шляху Флексига

другі нейрони латерального спинномозково-таламічного шляху


! У тонкому та клиноподібному ядрах довгастого мозку розташовані:

другі нейрони пучків Голя та Бурдаха

#другі нейрони шляху Говерса

перші нейрони шляху Флексига

другі нейрони латерального спинномозково-таламічного шляху


! У спинномозкових вузлах розташовані:

перші нейрони переднього та бічного спинномозково-таламічних шляхів

#другі нейрони шляхів Флексига та Говерса

треті нейрони пучків Голя та Бурдаха

другі нейрони латерального спинномозково-таламічного та переднього спинномозково-мозочкового шляхів


! У вентролатеральному ядрі дорсального таламуса розташовані:

треті нейрони переднього та бічного спинномозково-таламічних шляхів

#другі нейрони шляхів Флексига та Говерса

перші нейрони пучків Голя та Бурдаха

другі нейрони латерального спинномозково-таламічного та переднього спинномозково-мозочкового шляхів


! Де розташовані другі нейрони шляху Говерса?

у присередньо-проміжному ядрі заднього рогу спинного мозку

#в тонкому та клиноподібному ядрах довгастого мозку

у вентролатеральному ядрі дорсального таламуса

в спинномозкових вузлах


! Де розташовані другі нейрони переднього спинномозково-таламічного шляху?

у драглистій речовині заднього рогу спинного мозку

#в тонкому та клиноподібному ядрах довгастого мозку

у вентролатеральному ядрі дорсального таламуса

в спинномозкових вузлах


! Де розташовані другі нейрони латерального спинномозково-таламічного шляху?

у власному ядрі заднього рогу спинного мозку

#в тонкому та клиноподібному ядрах довгастого мозку

у вентролатеральному ядрі дорсального таламуса

в спинномозкових вузлах


! Де розташовані другі нейрони пучків Голя та Бурдаха?

в тонкому та клиноподібному ядрах довгастого мозку

#у вентролатеральному ядрі дорсального таламуса

у власному ядрі заднього рогу спинного мозку

в спинномозкових вузлах


! Де розташовані треті нейрони пучків Голя та Бурдаха?

у вентролатеральному ядрі дорсального таламуса

#у власному ядрі заднього рогу спинного мозку

в спинномозкових вузлах

в тонкому та клиноподібному ядрах довгастого мозку


! Де розташовані треті нейрони латерального спинномозково-таламічного шляху?

у вентролатеральному ядрі дорсального таламуса

#в тонкому та клиноподібному ядрах довгастого мозку

в спинномозкових вузлах

у власному ядрі заднього рогу спинного мозку


! Де розташовані треті нейрони переднього спинномозково-таламічного шляху?

у вентролатеральному ядрі дорсального таламуса

#в тонкому та клиноподібному ядрах довгастого мозку

в спинномозкових вузлах

у власному ядрі заднього рогу спинного мозку


! Де закінчується шлях Говерса?

у корі черв'яка мозочка

#у вентролатеральному ядрі дорсального таламуса

в зацентральній звивині великого мозку

у присередньо-проміжному ядрі заднього рогу спинного мозку


! Де закінчується шлях Флексига?

у корі черв'яка мозочка

#в тонкому та клиноподібному ядрах довгастого мозку

у вентролатеральному ядрі дорсального таламуса

в зацентральній звивині великого мозку


! Де проходять аксони других нейронів переднього спинномозково-мозочкового шляху?

у складі бічних канатиків спинного мозку протилежної і частково своєї сторони

#у складі задніх канатиків спинного мозку протилежної сторони

у складі задніх канатиків спинного мозку своєї сторони

у складі передніх канатиків спинного мозку протилежної і частково своєї сторони


! Де проходять аксони других нейронів заднього спинномозково-мозочкового шляху?

у складі бічних канатиків спинного мозку своєї сторони

#у складі задніх канатиків спинного мозку протилежної сторони

у складі задніх канатиків спинного мозку своєї сторони

у складі бічних канатиків спинного мозку протилежної сторони


! Де розташовано перехрестя переднього спинномозково-мозочкового шляху?

у спинному мозку та у верхньому мозковому парусі

#у спинному та у довгастому мозку

не перехрещується

в дорсальних відділах довгастого мозку


! Де розташовано перехрестя заднього спинномозково-мозочкового шляху?

не перехрещується

#у спинному та у довгастому мозку

в дорсальних відділах довгастого мозку

у спинному мозку та у верхньому мозковому парусі


! Назвіть шлях, волокна якого не перехрещуються:

шлях Флексига

#шлях Говерса

пучок Голя

пучок Бурдаха


! Назвіть шлях, волокна якого двічі перехрещуються (у спинному мозку та у верхньому мозковому парусі):

шлях Говерса

#шлях Флексига

пучок Голя

пучок Бурдаха


! Де проходять аксони перших нейронів пучків Голя та Бурдаха?

у складі задніх канатиків спинного мозку своєї сторони

#у складі задніх канатиків спинного мозку протилежної сторони

у складі бічних канатиків спинного мозку своєї сторони

у складі передніх канатиків спинного мозку своєї сторони


! Що утворюють аксони других нейронів пучків Голя та Бурдаха?

медіальну петлю та її перехрестя

#латеральну петлю та її перехрестя

спинномозкову петлю та її перехрестя

трійчасту петлю та її перехрестя


! Де розташована медіальна петля та її перехрестя?

в дорсальних відділах довгастого мозку

#в вентральних відділах довгастого мозку

в передній сірій спайці спинного мозку

в задній сірій спайці спинного мозку


! Чим утворена медіальна петля та її перехрестя?

аксонами других нейронів пучків Голя та Бурдаха

#аксонами других нейронів бічного спинномозково-таламічного шляху

аксонами других нейронів переднього спинномозково-таламічного шляху

аксонами других нейронів шляхів Флексига та Говерса


! Де закінчуються аксони третіх нейронів пропріоцептивних провідних шляхів кіркового напрямку?

в корі зацентральної звивини

#в корі передцентральної звивини

в корі черв'яка мозочка

в корі верхньої лобової звивини


! Які волокна проходять у складі тонкого і клиноподібного пучків?

аксони перших нейронів переднього спинномозково-таламічного шляху, що несуть тактильну чутливість

#аксони перших нейронів латерального спинномозково-таламічного шляху, що несуть больву та температурну чутливість

аксони перших нейронів шляху Флексига, що несуть пропріоцептивну чутливість

аксони перших нейронів шляху Говерса, що несуть пропріоцептивну чутливість


! Де розташовано перехрестя пропріоцептивних провідних шляхів, які йдуть в кору великого мозку?

в дорсальних відділах довгастого мозку

#у вентральних відділах довгастого мозку

в передній сірій спайці спинного мозку

в задній сірій спайці спинного мозку


! Де закінчуються аксони третіх нейронів латерального спинномозково-таламічного шляху?

в корі зацентральної звивини

#в корі передцентральної звивини

в таламусі

в корі верхньої лобової звивини


! Де закінчуються аксони третіх нейронів переднього спинномозково-таламічного шляху?

в корі зацентральної звивини

#в корі передцентральної звивини

в таламусі

в корі верхньої лобової звивини


! Де розташовано перехрестя переднього спинномозково-таламічного шляху?

часткове перехрестя у спинному мозку

#повне перехрестя у спинному мозку

не перехрещується

в дорсальних відділах довгастого мозку


! Де розташовано перехрестя латерального спинномозково-таламічного шляху?

повне перехрестя у спинному мозку

#часткове перехрестя у спинному мозку

не перехрещується

в дорсальних відділах довгастого мозку


! Де проходять аксони других нейронів переднього спинномозково-таламічного шляху?

у складі передніх канатиків спинного мозку протилежної сторони

#у складі задніх канатиків спинного мозку протилежної сторони

у складі передніх канатиків спинного мозку своєї сторони

у складі бічних канатиків спинного мозку протилежної сторони


! Де проходять аксони перших нейронів переднього спинномозково-таламічного шляху?

частково у складі задніх канатиків спинного мозку своєї сторони, а друга частина закінчується на других нейронах заднього рогу

#у складі задніх канатиків спинного мозку протилежної сторони

у складі передніх канатиків спинного мозку своєї сторони

частково у складі передніх канатиків спинного мозку своєї сторони, а друга частина закінчується на других нейронах заднього рогу


! Назвіть шлях, волокна якого частково перехрещуються у спинному мозку:

передній спинномозково-таламічний шлях

#пучки Голя та Бурдаха

латеральний спинномозково-таламічний шлях

шлях Флексига


! Назвіть шлях, волокна якого повністю перехрещуються у спинному мозку:

латеральний спинномозково-таламічний шлях

#пучки Голя та Бурдаха

передній спинномозково-таламічний шлях

шлях Флексига


! Пірамідні провідні шляхи проводять:

вольові імпульси довільних рухів, координованих та цілеспрямованих рухів

#імпульси рефлекторних, автоматичних рухів, забезпечують тонус м'язів

імпульси пропріоцептивної чутливості

імпульси рефлекторних та вольових рухів


! Екстрапірамідні провідні шляхи проводять:

імпульси рефлекторних, автоматичних рухів, забезпечують тонус м'язів

#імпульси пропріоцептивної чутливості

імпульси рефлекторних та вольових рухів

вольові імпульси довільних рухів, координованих та цілеспрямованих рухів


! Де розташовані перші нейрони переднього кірково-спинномозкового шляху?

у корі верхніх двох третин передцентральної звивини і прицентральній часточці

#у рухових ядрах ІІІ, ІV, V, VI, VII, IX, X, XI та XII пар черепних нервів

у рухових ядрах передніх рогів спинного мозку

у корі нижньої третини передцентральної звивини


! Де розташовані перші нейрони латерального кірково-спинномозкового шляху?

у корі верхніх двох третин передцентральної звивини і прицентральній часточці

#у рухових ядрах ІІІ, ІV, V, VI, VII, IX, X, XI та XII пар черепних нервів

у рухових ядрах передніх рогів спинного мозку

у корі нижньої третини передцентральної звивини


! Де розташовані перші нейрони кірково-ядерного шляху?

у корі нижньої третини передцентральної звивини

#у рухових ядрах ІІІ, ІV, V, VI, VII, IX, X, XI та XII пар черепних нервів

у рухових ядрах передніх рогів спинного мозку

у корі верхніх двох третин передцентральної звивини і прицентральній часточці


! Де проходять аксони перших нейронів переднього та латерального кірково-спинномозкових шляхів?

через передній відділ задньої ніжки внутрішньої капсули

#через коліно внутрішньої капсули

через задній відділ задньої ніжки внутрішньої капсули

через передню ніжку внутрішньої капсули


! Де проходять аксони перших нейронів кірково-ядерного шляху?

через коліно внутрішньої капсули

#через задній відділ задньої ніжки внутрішньої капсули

через передню ніжку внутрішньої капсули

через передній відділ задньої ніжки внутрішньої капсули


! Де розташовані другі нейрони латерального кірково-спинномозкового шляху?

у рухових ядрах передніх рогів спинного мозку

#у рухових ядрах ІІІ, ІV, V, VI, VII, IX, X, XI та XII пар черепних нервів

у корі нижньої третини передцентральної звивини

у корі верхніх двох третин передцентральної звивини і прицентральній часточці


! Де розташовані другі нейрони переднього кірково-спинномозкового шляху?

у рухових ядрах передніх рогів спинного мозку

#у рухових ядрах ІІІ, ІV, V, VI, VII, IX, X, XI та XII пар черепних нервів

у корі нижньої третини передцентральної звивини

у корі верхніх двох третин передцентральної звивини і прицентральній часточці


! Де розташовані другі нейрони кірково-ядерного шляху?

у рухових ядрах ІІІ, ІV, V, VI, VII, IX, X, XI та XII пар черепних нервів

#у корі нижньої третини передцентральної звивини

у корі верхніх двох третин передцентральної звивини і прицентральній часточці

у рухових ядрах передніх рогів спинного мозку


! Де розташовано перехрестя латерального кірково-спинномозкового шляху?

в пірамідах довгастого мозку

#у спинному мозку

не перехрещується

в середньому мозку, мості та в довгастому мозку


! Де розташовано перехрестя переднього кірково-спинномозкового шляху?

у спинному мозку

#не перехрещується

в середньому мозку, мості та в довгастому мозку

в пірамідах довгастого мозку


! Де розташовано перехрестя кірково-ядерного шляху?

в середньому мозку, мості та в довгастому мозку

#не перехрещується

в пірамідах довгастого мозку

у спинному мозку


! Де проходять аксони других нейронів кірково-ядерного шляху?

в складі відповідних черепних нервів досягають м'язів голови і шиї

#в складі спинномозкових нервів досягають м'язів кінцівок і тулуба

через коліно внутрішньої капсули

через передній відділ задньої ніжки внутрішньої капсули


! Де проходять аксони других нейронів переднього кірково-спинномозкового шляху?

в складі спинномозкових нервів досягають м'язів кінцівок і тулуба

#через коліно внутрішньої капсули

через передній відділ задньої ніжки внутрішньої капсули

в складі відповідних черепних нервів досягають м'язів голови і шиї


! Де проходять аксони других нейронів латерального кірково-спинномозкового шляху?

в складі спинномозкових нервів досягають м'язів кінцівок і тулуба

#через коліно внутрішньої капсули

через передній відділ задньої ніжки внутрішньої капсули

в складі відповідних черепних нервів досягають м'язів голови і шиї


! Через який канатик спинного мозку проходить латеральний кірково-спинномозковий шлях?

бічний

#передній

задній

присередній


! Через який канатик спинного мозку проходить передній кірково-спинномозковий шлях?

передній

#латеральний

задній

присередній


! Які ядра є вищими центрами екстрапірамідної системи?

смугасте тіло (стріопалідарна система)

#червоне ядро

субталамічне ядро

чорна речовина


! Де розташований перший нейрон червоноядерно-спинномозкового шляху?

у червоному ядрі

#у корі передцентральної звивини

в ядрах горбків пластинки покрівлі середнього мозку

в присінкових ядрах моста


! Де розташований перший нейрон покрівельно-спинномозкового шляху?

в ядрах горбків пластинки покрівлі середнього мозку

#у корі передцентральної звивини

в присінкових ядрах моста

у червоному ядрі


! Де розташований перший нейрон присінково-спинномозкового шляху?

в присінкових ядрах моста

#у корі передцентральної звивини

у червоному ядрі

в ядрах горбків пластинки покрівлі середнього мозку


! Де розташований перший нейрон оливо-спинномозкового шляху?

в нижніх оливних ядрах довгастого мозку

#у корі передцентральної звивини

в ядрах горбків пластинки покрівлі середнього мозку

в присінкових ядрах моста


! Де розташований перший нейрон сітчато-спинномозкового шляху?

в ядрах сітчатої формації стовбура мозку

#у корі передцентральної звивини

в ядрах горбків пластинки покрівлі середнього мозку

в нижніх оливних ядрах довгастого мозку


! Де розташовані другі нейрони сітчато-спинномозкового шляху?

в рухових ядрах передніх рогів спинного мозку

#в ядрах горбків пластинки покрівлі середнього мозку

в нижніх оливних ядрах довгастого мозку

в ядрах сітчатої формації стовбура мозку


! Де розташовані другі нейрони оливо-спинномозкового шляху?

в рухових ядрах передніх рогів спинного мозку

#в ядрах горбків пластинки покрівлі середнього мозку

в нижніх оливних ядрах довгастого мозку

в ядрах сітчатої формації стовбура мозку


! Де розташовані другі нейрони присінково-спинномозкового шляху?

в рухових ядрах передніх рогів спинного мозку

#в присінкових ядрах моста

в нижніх оливних ядрах довгастого мозку

в ядрах сітчатої формації стовбура мозку


! Де розташовані другі нейрони покрівельно-спинномозкового шляху?

в рухових ядрах передніх рогів спинного мозку

#в ядрах горбків пластинки покрівлі середнього мозку

в нижніх оливних ядрах довгастого мозку

в ядрах сітчатої формації стовбура мозку


! Де розташовані другі нейрони червоноядерно-спинномозкового шляху?

в рухових ядрах передніх рогів спинного мозку

#в червоному ядрі

в нижніх оливних ядрах довгастого мозку

в ядрах сітчатої формації стовбура мозку


! Які імпульси проводить червоноядерно-спинномозковий шлях?

підтримки тонуса м'язів

#рівноваги тіла

рефлекторної реакції на раптові зорові та звукові подразнення

положення голови в просторі та її рухи


! Які імпульси проводить оливо-спинномозковий шлях?

рівноваги тіла

#рефлекторної реакції на раптові зорові та звукові подразнення

положення голови в просторі та її рухи

підтримки тонуса м'язів


! Які імпульси проводить покрівельно-спинномозковий шлях?

рефлекторної реакції на раптові зорові та звукові подразнення

#положення голови в просторі та її рухи

підтримки тонуса м'язів

рівноваги тіла


! Які імпульси проводить присінково-спинномозковий шлях?

положення голови в просторі та її рухи

#підтримки тонуса м'язів

рівноваги тіла

рефлекторної реакції на раптові зорові та звукові подразнення

Схожі:

Заняття n 48. \"Провідні шляхи\" iconТематичний план практичних занять ІІІ семестру
Орган зору. ІІ, ІІІ, ІV,vі пари черепних нервів. Провідні шляхи зорового аналізатора
Заняття n 48. \"Провідні шляхи\" iconМетодична розробка практичного заняття " Операції, які підготовлюють пологові шляхи "
Операції, які підготовлюють пологові шляхи (амніотомія та розтин промежини), відносяться до найбільш часто використовуючих в пологах....
Заняття n 48. \"Провідні шляхи\" icon! Вушна раковина та зовнiшнiй слуховий прохiд належать до
Заняття 58. Зовнішнє, середнє та внутрiшнє вухо. Провiднi шляхи слуху та рiвноваги
Заняття n 48. \"Провідні шляхи\" iconДілова репутація фірми та шляхи її покращеня
Шляхи покращення ділової репутації все більше цікавлять фірми у зв'язку з конкуренцією та нестабільністю ринків, є актуальною сферою...
Заняття n 48. \"Провідні шляхи\" icon! Які є оболони головного та спинного мозку?
Заняття n 49. "Оболони головного мозку. Кровопостачання мозку. Шляхи циркуляції спинномозкової рідини"
Заняття n 48. \"Провідні шляхи\" iconС. П. Польова методична вказівка практичного заняття
Науково-методичне обґрунтування теми: Операції, які підготовлюють пологові шляхи (амніотомія та розтин промежини), відносяться до...
Заняття n 48. \"Провідні шляхи\" iconУдк 811. 161. 2: 37 провідні тенденції створення підручників І посібників з української мови для студентів
Провідні тенденції створення підручників І посібників з української мови для студентів
Заняття n 48. \"Провідні шляхи\" iconПредмет теорії держави І права. Теорія держави І права в системі суспільних наук
Додержавні суспільні союзи, їх види, правова основа функціонування та шляхи їх трансформації у державні утворення (азіатський І європейський...
Заняття n 48. \"Провідні шляхи\" iconПрограма кандидатського іспиту зі спеціальності 05. 22. 11 Автомобільні шляхи та аеродроми проектування автомобільних доріг
Шляхи науково-технічного прогресу при розвідуванні та проектуванні автомобільних доріг І техніко-економічного обґрунтування проектних...
Заняття n 48. \"Провідні шляхи\" iconРозклад практичних занять 5-го курсу в 2010/2011 навчальному році
Рекомендований початок заняття о 900, закінчення заняття о 1400 (5,83 акад годин), в тому числі перерва 30 хв. (Інтервал навчального...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи