! До периферійної нервової системи належать icon

! До периферійної нервової системи належать
Скачати 268.06 Kb.
Назва! До периферійної нервової системи належать
Дата16.08.2012
Розмір268.06 Kb.
ТипДокументи

Заняття N 50. "Периферійна нервова система. Черепні нерви. V пара черепних нервів".


! До периферійної нервової системи належать:

черепні та спинномозкові нерви, нервові вузли, вегетативні сплетення і нервові закінчення

#головний та спинний мозок, черепні та спинномозкові нерви

спинний мозок, спинномозкові нерви та нервові сплетення

спинний мозок, черепні нерви, вегетативні вузли та сплетення


! Нерв складається з:

комплексу відростків нервових клітин, які оточені сполучнотканинними оболонками

#нейронів і їх аксонів

нейронів і їх дендритів

білої речовини і нейронів, які оточені сполучнотканинною капсулою


! Нервові волокна за функцією бувають:

рухові та чутливі

#тільки змішані

змішані та вегетативні

змішані, рухові та чутливі


! Нерви за складом волокон бувають:

рухові, чутливі та змішані

#тільки змішані

тільки чутливі та вегетативні

тільки рухові та чутливі


! Назвіть вузли нервової системи:

чутливі та вегетативні

#чутливі, рухові та змішані

рухові та вегетативні

рухові та чутливі


! Назвіть чутливі вузли нервової системи:

вузли спинномозкових та черепних нервів

#спинномозкові та симпатичні вузли

черепні та парасимпатичні вузли

автономні вузли


! Якими клітинами утворені чутливі вузли нервової системи?

псевдоуніполярними або біполярними нейронами

#асоціативними або чутливими нейронами

еферентними або аферентними нейронами

псевдоуніполярними або еферентними нейронами


! Які волокна починаються від чутливих вузлів нервової системи?

аферентні

#мішані

еферентні

вегетативні


! Нюховий нерв – це:

І пара черепних нервів

#ІІ пара черепних нервів

ІV пара черепних нервів

VІ пара черепних нервів


! Зоровий нерв – це:

ІІ пара черепних нервів

#І пара черепних нервів

ІV пара черепних нервів

VІ пара черепних нервів


! Окоруховий нерв – це:

ІІІ пара черепних нервів

#ІІ пара черепних нервів

ІV пара черепних нервів

VІ пара черепних нервів


! Блоковий нерв – це:

ІV пара черепних нервів

#ІІ пара черепних нервів

V пара черепних нервів

VІ пара черепних нервів


! Трійчастий нерв – це:

V пара черепних нервів

#ІІ пара черепних нервів

VІІ пара черепних нервів

VІ пара черепних нервів


! Відвідний нерв – це:

VІ пара черепних нервів

#ІІІ пара черепних нервів

VІІ пара черепних нервів

V пара черепних нервів


! Лицевий нерв – це:

VІІ пара черепних нервів

#ІІ пара черепних нервів

VІІІ пара черепних нервів

VІ пара черепних нервів


! Присінково-завитковий нерв – це:

VІІІ пара черепних нервів

#ІІ пара черепних нервів

ІX пара черепних нервів

VІ пара черепних нервів


! Язикоглотковий нерв – це:

ІX пара черепних нервів

#XІІ пара черепних нервів

X пара черепних нервів

VІ пара черепних нервів


! Блукаючий нерв – це:

X пара черепних нервів

#XІІ пара черепних нервів

XІ пара черепних нервів

V пара черепних нервів


! Додатковий нерв – це:

XІ пара черепних нервів

#XІІ пара черепних нервів

ІX пара черепних нервів

V пара черепних нервів


! Під'язиковий нерв – це:

XІІ пара черепних нервів

#X пара черепних нервів

XІ пара черепних нервів

VІІ пара черепних нервів


! І пара черепних нервів має назву:

нюховий нерв

#зоровий нерв

трійчастий нерв

додатковий нерв


! Скільки є пар черепних нервів?

12

#31

10

7


! ІІ пара черепних нервів має назву:

зоровий нерв

#нюховий нерв

трійчастий нерв

додатковий нерв


! ІІІ пара черепних нервів має назву:

окоруховий нерв

#зоровий нерв

трійчастий нерв

додатковий нерв


! ІV пара черепних нервів має назву:

блоковий нерв

#зоровий нерв

трійчастий нерв

додатковий нерв


! V пара черепних нервів має назву:

трійчастий нерв

#зоровий нерв

лицевий нерв

додатковий нерв


! VІ пара черепних нервів має назву:

відвідний нерв

#зоровий нерв

лицевий нерв

додатковий нерв


! VІІ пара черепних нервів має назву:

лицевий нерв

#зоровий нерв

відвідний нерв

додатковий нерв


! VІІІ пара черепних нервів має назву:

присінково-завитковий нерв

#зоровий нерв

лицевий нерв

блукаючий нерв


! ІX пара черепних нервів має назву:

язикоглотковий нерв

#лицевий нерв

блукаючий нерв

присінково-завитковий нерв


! X пара черепних нервів має назву:

блукаючий нерв

#лицевий нерв

присінково-завитковий нерв

язикоглотковий нерв


! XІ пара черепних нервів має назву:

додатковий нерв

#лицевий нерв

присінково-завитковий нерв

язикоглотковий нерв


! XІІ пара черепних нервів має назву:

під'язиковий нерв

#лицевий нерв

присінково-завитковий нерв

язикоглотковий нерв


! Які пари черепних нервів є виростами мозку і не мають ядер?

І та ІІ

#ІІ та ІІІ

І та V

ІІ та ІV


! Які пари черепних нервів розвиваються разом з головними міотомами і інервують м'язи ока?

ІІІ, ІV та VІ

#ІІ, ІІІ та ІV

V та VІ

ІІ, ІV та VІ


! Яка пара черепних нервів сполучена з І (мандибулярною) вісцеральною дугою?

V

#ІІ

І

VІІ


! Яка пара черепних нервів сполучена з ІІ (гіоїдною) вісцеральною дугою?

VІІ

#ІІ

І

V


! Які пари черепних нервів зв'язані із зябровими дугами і складають вагусну групу?

ІX, X та XІ

#XІ та XІІ

X, XІ та XІІ

V, X та XІ


! Яка пара черепних нервів утворилася внаслідок злиття рухових корінців спинномозкових нервів?

XІІ

#XІ

X

ІX


! Назвіть чисто чутливі пари черепних нервів:

І, ІІ та VІІІ

#ІІІ, IV, VI, XІ та XІІ

І, V та VII

VII, ІX та X


! Назвіть чисто рухові пари черепних нервів:

IV, VI, XІ та XІІ

#І, V та VII

VII, ІX та X

І, ІІ та VІІІ


! Назвіть мішані пари черепних нервів:

ІІІ, V, VII, IX та X

#І, V та VII

ІІ, VII, ІX та X

ІІІ, IV, VI, XІ та XІІ


! Назвіть пари черепних нервів, які мають парасимпатичні волокна:

ІІІ, VII, IX та X

#І, V та VII

ІІ, ІX та X

ІІІ, VIІ, XІ та XІІ


! Трійчастий нерв має такі волокна:

рухові та чутливі

#чутливі та вегетативні

рухові та парасимпатичні

рухові, чутливі та парасимпатичні


! Які волокна приєднуються до трійчастого нерва?

парасимпатичні волокна від окорухового, лицевого та язико-глоткового нервів

#парасимпатичні волокна від окорухового, язико-глоткового та блукаючого нервів

симпатичні волокна від окорухового, лицевого та язико-глоткового нервів

симпатичні волокна від блукаючого нерва


! Скільки ядер має трійчастий нерв?

одне рухове і три чутливих

#три рухових і одне чутливе

одне рухове і одне чутливе

три рухових і три чутливих


! Назвіть рухове ядро трійчастого нерва та місце його розташування:

рухове ядро в покриві мосту

#рухове ядро у середньому мозку

подвійне ядро у довгастому мозку

головне ядро в покриві мосту


! Назвіть чутливі ядра трійчастого нерва та місце їх розташування:

головне ядро в покриві мосту, спинномозкове ядро в довгастому і спинному мозку та середньомозкове ядро в середньому мозку

#ядро одинокого шляху у довгастому мозку та головне ядро в покриві мосту

подвійне ядро у довгастому мозку та спинномозкове ядро в довгастому і спинному мозку

головне ядро в покриві мосту та додаткове ядро в спинному мозку


! Головне ядро трійчастого нерва:

сприймає тактильну і пропріоцептивну чутливість

#сприймає больову і температурну чутливість

сприймає тільки пропріоцептивну чутливість

є руховим ядром


! Спинномозкове ядро трійчастого нерва:

сприймає больову і температурну чутливість

#сприймає тільки пропріоцептивну чутливість

є руховим ядром

сприймає тактильну і пропріоцептивну чутливість


! Середньомозкове ядро трійчастого нерва:

сприймає тільки пропріоцептивну чутливість

#є руховим ядром

сприймає тактильну і пропріоцептивну чутливість

сприймає больову і температурну чутливість


! Яке ядро трійчастого нерва сприймає тактильну і пропріоцептивну чутливість?

головне ядро

#спинномозкове ядро

середньомозкове ядро

ядро одинокого шляху


! Яке ядро трійчастого нерва сприймає тільки пропріоцептивну чутливість?

середньомозкове ядро

#спинномозкове ядро

ядро одинокого шляху

головне ядро


! Яке ядро трійчастого нерва сприймає больову і температурну чутливість?

спинномозкове ядро

#ядро одинокого шляху

головне ядро

середньомозкове ядро


! Трійчастий нерв виходить з мозку:

двома корінцями між мостом і середньою ніжкою мозочка

#одним корінцем між мостом і середньою ніжкою мозочка

двома корінцями між мостом і пірамідою довгастого мозку

двома корінцями між мостом і оливою довгастого мозку

! Чим утворений чутливий корінець трійчастого нерва?

центральними відростками трійчастого вузла

#периферійними відростками трійчастого вузла

аксонами моторного ядра

центральними відростками колінцевого вузла


! Чим утворений руховий корінець трійчастого нерва?

аксонами моторного ядра

#периферійними відростками трійчастого вузла

аксонами подвійного ядра

центральними відростками трійчастого вузла


! Де розташований чутливий вузол трійчастого нерва?

на верхівці піраміди скроневої кістки в ділянці трійчастого втиснення в розщепленні твердої оболони головного мозку

#біля овального отвору основи черепа в розщепленні твердої оболони головного мозку

біля круглого отвору основи черепа в розщепленні твердої оболони головного мозку

на задній поверхні піраміди скроневої кістки в розщепленні твердої оболони головного мозку

! Яку назву має чутливий вузол трійчастого нерва?

Гассерів

#Врісбергів

Відіїв

Якобсонів


! Чим утворений вузол трійчастого нерва?

чутливими псевдоуніполярними клітинами

#чутливими біполярними клітинами

парасимпатичними клітинами

асоціативними нейронами


! Що утворюють центральні відростки вузла трійчастого нерва?

чутливий корінець, що підходить до чутливих ядер

#руховий корінець, що підходить до рухового ядра

чутливі волокна трійчастого нерва, що йдуть на периферію

рухові волокна трійчастого нерва, що йдуть на периферію


! Що утворюють периферійні відростки вузла трійчастого нерва?

чутливі волокна трійчастого нерва, що йдуть на периферію

#руховий корінець, що підходить до рухового ядра

рухові волокна трійчастого нерва, що йдуть на периферію

чутливий корінець, що підходить до чутливих ядер


! Що утворюють аксони рухового ядра трійчастого нерва?

рухові волокна трійчастого нерва, що йдуть на периферію

#аферентні волокна, що підходять до трійчастого вузла

руховий корінець, що підходить до війкового вузла

руховий корінець, що підходить до крилопіднебінного вузла

! До якої гілки трійчастого нерва приєднується руховий корінець?

до третьої

#до другої

до першої

до другої та третьої


! Назвіть першу гілку трійчастого нерва:

очний нерв

#верхньощелепний нерв

нижньощелепний нерв

окоруховий нерв


! Назвіть другу гілку трійчастого нерва:

верхньощелепний нерв

#нижньощелепний нерв

окоруховий нерв

очний нерв


! Назвіть третю гілку трійчастого нерва:

нижньощелепний нерв

#окоруховий нерв

очний нерв

верхньощелепний нерв


! За складом волокон перша гілка трійчастого нерва:

чутлива

#рухова

змішана

парасимпатична


! За складом волокон друга гілка трійчастого нерва:

чутлива

#рухова

змішана

парасимпатична


! За складом волокон третя гілка трійчастого нерва:

змішана

#рухова

чутлива

парасимпатична


! Назвіть чутливі гілки трійчастого нерва:

очний та верхньощелепний нерви

#верхньощелепний та нижньощелепний нерви

очний та зоровий нерви

верхньощелепний та зоровий нерви


! Назвіть змішані гілки трійчастого нерва:

нижньощелепний нерв

#верхньощелепний та нижньощелепний нерви

окоруховий нерв

очний та верхньощелепний нерви


! Скільки є чутливих вузлів трійчастого нерва?

1

#5

2

3


! Скільки є парасимпатичних вузлів голови?

5

#1

2

3


! Назвіть чутливий вузол трійчастого нерва:

Гассерів

#вушний

крило-піднебінний

Врісбергів


! Назвіть парасимпатичні вузли голови:

війковий, крило-піднебінний, вушний, піднижньощелепний та під'язиковий

#вушний, війковий та трійчастий

крило-піднебінний, піднижньощелепний та Гассерів

Гассерів, війковий, крило-піднебінний та під'язиковий


! Назвіть парасимпатичні вузли голови, що зв'язані з першою гілкою V пари:

війковий

#вушний, піднижньощелепний та під'язиковий

крило-піднебінний

війковий, крило-піднебінний та під'язиковий


! Назвіть парасимпатичні вузли голови, що зв'язані з другою гілкою V пари:

крило-піднебінний

#вушний, піднижньощелепний та під'язиковий

війковий, крило-піднебінний та під'язиковий

війковий


! Назвіть парасимпатичні вузли голови, що зв'язані з третьою гілкою V пари:

вушний, піднижньощелепний та під'язиковий

#війковий, крило-піднебінний та під'язиковий

війковий

крило-піднебінний


! Які корінці підходять до парасимпатичних вузлів голови?

чутливі, прегангліонарні парасимпатичні та постгангліонарні симпатичні

#рухові, прегангліонарні парасимпатичні та постгангліонарні симпатичні

чутливі, рухові та прегангліонарні парасимпатичні

чутливі, рухові, прегангліонарні симпатичні та прегангліонарні парасимпатичні


! Від яких пар черепних нервів підходять парасимпатичні корінці до вегетативних вузлів голови?

від ІІІ, VII та IX

#від VII та X

від ІІ, ІX та X

від ІІІ, VIІ, XІ та XІІ


! Війковий вузол голови:

парасимпатичний, розташований в орбіті латерально від зорового нерва

#парасимпатичний, розташований в крило-піднебінній ямці черепа

парасимпатичний, розташований під овальним отвором основи черепа

чутливий, розташований в орбіті латерально від зорового нерва


! Крило-піднебінний вузол голови:

парасимпатичний, розташований в крило-піднебінній ямці черепа

#чутливий, розташований в крило-піднебінній ямці черепа

парасимпатичний, розташований під овальним отвором основи черепа

чутливий, розташований в орбіті латерально від зорового нерва


! Вушний вузол голови:

парасимпатичний, розташований під овальним отвором основи черепа

#чутливий, розташований в крило-піднебінній ямці черепа

чутливий, розташований під овальним отвором основи черепа

парасимпатичний, розташований в крило-піднебінній ямці черепа


! Піднижньощелепний вузол голови:

парасимпатичний, розташований біля піднижньощелепної слинної залози

#чутливий, розташований в крило-піднебінній ямці черепа

чутливий, розташований біля піднижньощелепної слинної залози

парасимпатичний, розташований під овальним отвором основи черепа


! Під'язиковий вузол голови:

парасимпатичний, розташований біля під'язикової слинної залози

#чутливий, розташований в крило-піднебінній ямці черепа

чутливий, розташований біля під'язикової слинної залози

парасимпатичний, розташований під овальним отвором основи черепа


! Які корінці підходять до війкового вузла голови і закінчуються синапсом на його клітинах?

парасимпатичні прегангліонарні від ядра Якубовича ІІІ пари черепних нервів

#парасимпатичні прегангліонарні від верхнього слиновидільного ядра VІІ пари черепних нервів

парасимпатичні постгангліонарні від ядра Якубовича ІІІ пари черепних нервів

парасимпатичні прегангліонарні від нижнього слиновидільного ядра ІX пари черепних нервів


! Які корінці підходять до крило-піднебінного вузла голови і закінчуються синапсом на його клітинах?

парасимпатичні прегангліонарні від верхнього слиновидільного ядра VІІ пари черепних нервів

#парасимпатичні постгангліонарні від верхнього слиновидільного ядра VІІ пари черепних нервів

парасимпатичні прегангліонарні від нижнього слиновидільного ядра ІX пари черепних нервів

парасимпатичні прегангліонарні від ядра Якубовича ІІІ пари черепних нервів


! Які корінці підходять до вушного вузла голови і закінчуються синапсом на його клітинах?

парасимпатичні прегангліонарні від нижнього слиновидільного ядра ІX пари черепних нервів

#парасимпатичні постгангліонарні від верхнього слиновидільного ядра VІІ пари черепних нервів

парасимпатичні постгангліонарні від нижнього слиновидільного ядра ІX пари черепних нервів

парасимпатичні прегангліонарні від верхнього слиновидільного ядра VІІ пари черепних нервів


! Які корінці підходять до піднижньощелепного вузла голови і закінчуються синапсом на його клітинах?

парасимпатичні прегангліонарні від верхнього слиновидільного ядра VІІ пари черепних нервів

#парасимпатичні постгангліонарні від верхнього слиновидільного ядра VІІ пари черепних нервів

парасимпатичні прегангліонарні від нижнього слиновидільного ядра ІX пари черепних нервів

парасимпатичні прегангліонарні від ядра Якубовича ІІІ пари черепних нервів


! Які корінці підходять до під'язикового вузла голови і закінчуються синапсом на його клітинах?

парасимпатичні прегангліонарні від верхнього слиновидільного ядра VІІ пари черепних нервів

#парасимпатичні постгангліонарні від верхнього слиновидільного ядра VІІ пари черепних нервів

парасимпатичні прегангліонарні від нижнього слиновидільного ядра ІX пари черепних нервів

парасимпатичні прегангліонарні від ядра Якубовича ІІІ пари черепних нервів


! Які корінці проходять транзитно через війковий вузол?

чутливі волокна від носовійкового нерва та симпатичні постгангліонарні волокна від внутрішнього сонного сплетення

#чутливі волокна від верхньощелепного нерва та симпатичні постгангліонарні волокна від внутрішнього сонного сплетення

парасимпатичні постгангліонарні волокна від ядра Якубовича ІІІ пари черепних нервів

парасимпатичні прегангліонарні волокна від ядра Якубовича ІІІ пари черепних нервів


! Які корінці проходять транзитно через крило-піднебінний вузол?

чутливі волокна від верхньощелепного нерва та симпатичні постгангліонарні волокна від внутрішнього сонного сплетення

#парасимпатичні постгангліонарні волокна від верхнього слиновидільного ядра VІІ пари черепних нервів

парасимпатичні постгангліонарні волокна від ядра Якубовича ІІІ пари черепних нервів

чутливі волокна від носовійкового нерва та симпатичні постгангліонарні волокна від внутрішнього сонного сплетення


! Які корінці проходять транзитно через вушний вузол?

чутливі волокна від вушно-скроневого нерва та симпатичні постгангліонарні волокна від зовнішнього сонного сплетення

#парасимпатичні постгангліонарні волокна від нижнього слиновидільного ядра ІX пари черепних нервів

чутливі волокна від носовійкового нерва та симпатичні постгангліонарні волокна від внутрішнього сонного сплетення

чутливі волокна від верхньощелепного нерва та симпатичні постгангліонарні волокна від внутрішнього сонного сплетення


! Які корінці проходять транзитно через піднижньощелепний вузол?

чутливі волокна від язикового нерва та симпатичні постгангліонарні волокна від зовнішнього сонного сплетення

#парасимпатичні постгангліонарні волокна від верхнього слиновидільного ядра VІІ пари черепних нервів

чутливі волокна від носовійкового нерва та симпатичні постгангліонарні волокна від внутрішнього сонного сплетення

чутливі волокна від верхньощелепного нерва та симпатичні постгангліонарні волокна від внутрішнього сонного сплетення


! Які корінці проходять транзитно через під'язиковий вузол?

чутливі волокна від язикового нерва та симпатичні постгангліонарні волокна від зовнішнього сонного сплетення

#парасимпатичні постгангліонарні волокна від верхнього слиновидільного ядра VІІ пари черепних нервів

чутливі волокна від носовійкового нерва та симпатичні постгангліонарні волокна від внутрішнього сонного сплетення

чутливі волокна від верхньощелепного нерва та симпатичні постгангліонарні волокна від внутрішнього сонного сплетення


! Від війкового вузла голови за складом волокон відходять такі гілки:

змішані – чутливі, постгангліонарні парасимпатичні та постгангліонарні симпатичні

#змішані - рухові та прегангліонарні парасимпатичні

змішані – чутливі, прегангліонарні парасимпатичні та прегангліонарні симпатичні

змішані – рухові, чутливі, постгангліонарні парасимпатичні та постгангліонарні симпатичні


! Від крило-піднебінного вузла голови за складом волокон відходять такі гілки:

змішані – чутливі, постгангліонарні парасимпатичні та постгангліонарні симпатичні

#змішані - рухові та прегангліонарні парасимпатичні

змішані – чутливі, прегангліонарні парасимпатичні та прегангліонарні симпатичні

змішані – рухові, чутливі, постгангліонарні парасимпатичні та постгангліонарні симпатичні


! Від вушного вузла голови за складом волокон відходять такі гілки:

змішані – чутливі, постгангліонарні парасимпатичні та постгангліонарні симпатичні

#змішані - рухові та прегангліонарні парасимпатичні

змішані – чутливі, прегангліонарні парасимпатичні та прегангліонарні симпатичні

змішані – рухові, чутливі, постгангліонарні парасимпатичні та постгангліонарні симпатичні


! Від піднижньощелепного вузла голови за складом волокон відходять такі гілки:

змішані – чутливі, постгангліонарні парасимпатичні та постгангліонарні симпатичні

#змішані - рухові та прегангліонарні парасимпатичні

змішані – чутливі, прегангліонарні парасимпатичні та прегангліонарні симпатичні

змішані – рухові, чутливі, постгангліонарні парасимпатичні та постгангліонарні симпатичні


! Від під'язикового вузла голови за складом волокон відходять такі гілки:

змішані – чутливі, постгангліонарні парасимпатичні та постгангліонарні симпатичні

#змішані - рухові та прегангліонарні парасимпатичні

змішані – чутливі, прегангліонарні парасимпатичні та прегангліонарні симпатичні

змішані – рухові, чутливі, постгангліонарні парасимпатичні та постгангліонарні симпатичні


! Постгангліонарні парасимпатичні волокна від війкового вузла голови іннервують:

м'яз-звужувач зіниці та війковий м'яз

#м'яз-розширювач зіниці та війковий м'яз

прямі м'язи очного яблука

фіброзну та судинну оболонки очного яблука


! Постгангліонарні симпатичні волокна, що пройшли транзитно через війковий вузол голови, іннервують:

м'яз-розширювач зіниці

#прямі м'язи очного яблука

війковий м'яз

м'яз-звужувач зіниці та війковий м'яз


! Чутливі волокна від війкового вузла голови іннервують:

фіброзну та судинну оболонки очного яблука

#прямі м'язи очного яблука

м'яз-звужувач зіниці та війковий м'яз

м'яз-розширювач зіниці


! Постгангліонарні парасимпатичні волокна від крило-піднебінного вузла голови іннервують:

сльозову залозу, слизові залози порожнини носа та малі слинні залози порожнини рота

#м'яз-розширювач зіниці та війковий м'яз

сльозову та привушну слинну залози

піднижньощелепну слинну залозу та слизову оболонку порожнини носа і рота


! Постгангліонарні парасимпатичні волокна від вушного вузла голови іннервують:

привушну слинну залозу

#сльозову залозу та м'яз-розширювач зіниці

піднижньощелепну слинну залозу та слизову оболонку порожнини носа і рота

сльозову залозу, слизові залози порожнини носа та малі слинні залози порожнини рота


! Постгангліонарні парасимпатичні волокна від піднижньощелепного вузла голови іннервують:

піднижньощелепну слинну залозу

#привушну слинну залозу

слизову оболонку порожнини носа і рота

сльозову залозу, слизові залози порожнини носа та малі слинні залози порожнини рота


! Постгангліонарні парасимпатичні волокна від під'язикового вузла голови іннервують:

під'язикову слинну залозу

#привушну слинну залозу

слизову оболонку порожнини носа і рота

сльозову залозу, слизові залози порожнини носа та малі слинні залози порожнини рота


! Очний нерв:

чутливий, проходить через верхню очноямкову щілину в орбіту

#чутливий, проходить через нижню очноямкову щілину в орбіту

змішаний, проходить через верхню очноямкову щілину в орбіту

чутливий, проходить через круглий отвір в крило-піднебінну ямку


! Верхньощелепний нерв:

чутливий, проходить через круглий отвір в крило-піднебінну ямку

#чутливий, проходить через нижню очноямкову щілину в орбіту

змішаний, проходить через овальний отвір в підскроневу ямку

змішаний, проходить через круглий отвір в крило-піднебінну ямку


! Нижньощелепний нерв:

змішаний, проходить через овальний отвір в підскроневу ямку

#чутливий, проходить через овальний отвір в підскроневу ямку

змішаний, проходить через круглий отвір в крило-піднебінну ямку

чутливий, проходить через круглий отвір в крило-піднебінну ямку


! Назвіть гілки очного нерва:

лобовий, носовійковий та сльозовий нерви

#підочноямковий і виличний нерви та вузлові гілки

нижній комірковий, язиковий та вушно-скроневий нерви

лобовий, верхній та нижній коміркові нерви


! Назвіть гілки верхньощелепного нерва:

підочноямковий і виличний нерви та вузлові гілки

#нижній комірковий, язиковий та вушно-скроневий нерви

лобовий, верхній та нижній коміркові нерви

лобовий, носовійковий та сльозовий нерви


! Назвіть змішані гілки нижньощелепного нерва:

нижній комірковий нерв

#язиковий та вушно-скроневий нерви

жувальний, крилоподібний латеральний, крилоподібний медіальний та глибокі скроневі нерви

підочноямковий і виличний нерви та вузлові гілки


! Назвіть чутливі гілки нижньощелепного нерва:

язиковий і вушно-скроневий нерви та оболонна гілка

#жувальний, крилоподібний латеральний, крилоподібний медіальний та глибокі скроневі нерви

підочноямковий і виличний нерви та вузлові гілки

нижній комірковий нерв


! Назвіть рухові гілки нижньощелепного нерва:

жувальний, крилоподібний латеральний, крилоподібний медіальний та глибокі скроневі нерви

#підочноямковий і виличний нерви та вузлові гілки

нижній комірковий нерв

язиковий і вушно-скроневий нерви та оболонна гілка


! Лобовий нерв віддає такі гілки:

надочноямковий і надблоковий нерви

#передній та задній решітчасті нерви, підблоковий та довгі війкові нерви

нерви нижньої повіки, зовнішні носові та верхні губні нерви

вилично-лицевий та вилично-скроневий нерви


! Носовійковий нерв віддає такі гілки:

передній та задній решітчасті нерви, підблоковий та довгі війкові нерви

#нерви нижньої повіки, зовнішні носові та верхні губні нерви

вилично-лицевий та вилично-скроневий нерви

надочноямковий і надблоковий нерви


! Підочноямковий нерв після виходу з підочноямкового каналу віддає такі гілки:

нерви нижньої повіки, зовнішні носові та верхні губні нерви

#вилично-лицевий та вилично-скроневий нерви

надочноямковий і надблоковий нерви

задні верхні коміркові гілки, верхні передні та середні коміркові гілки


! Виличний нерв віддає такі гілки:

вилично-лицевий та вилично-скроневий нерви

#надочноямковий і надблоковий нерви

передній та задній решітчасті нерви, підблоковий та довгі війкові нерви

нерви нижньої повіки, зовнішні носові та верхні губні нерви


! Нерви нижньої повіки, зовнішні носові та верхні губні нерви отримали назву:

мала "гусяча лапка"

#велика "гусяча лапка"

Відіїв нерв

поверхнева "гусяча лапка"


! Гілки малої "гусячої лапки" іннервують:

шкіру обличчя між очною і ротовою щілинами

#жувальні м'язи

заднє черевце двочеревцевого м'яза, потиличне черевце надчерепного м'яза, вушні та шило-під'язиковий м'язи

мімічні м'язи


! Які нерви іннервують шкіру лоба, кореня носа та верхньої повіки?

надочноямковий та надблоковий нерви

#передній та задній решітчасті нерви, підблоковий та довгі війкові нерви

надблоковий та підблоковий нерви

вилично-лицевий та вилично-скроневий нерви


! Слизову оболонку комірок решітчастої кістки і передньої частини порожнини носа іннервують:

передній та задній решітчасті нерви

#довгі війкові та підблоковий нерви

надблоковий та підблоковий нерви

надочноямковий та надблоковий нерви


! Яку гілку приймає сльозовий нерв перед входом в сльозову залозу?

сполучну гілку від виличного нерва, в складі якої проходять секреторні волокна

#короткі війкові гілки для іннервації оболонок очного яблука

сполучну гілку від підочноямкового нерва, в складі якої проходять секреторні волокна

підблокову гілку для іннервації кон'юнктиви та сльозового мішка


! Від якого вузла отримує парасимпатичну (секреторну) іннервацію сльозова залоза?

крило-піднебінного

#війчастого

вушного

трійчастого


! Від якого вузла отримує парасимпатичну (секреторну) іннервацію привушна слинна залоза?

вушного

#війчастого

трійчастого

крило-піднебінного


! Від якого вузла отримують парасимпатичну (секреторну) іннервацію малі слинні залози порожнини рота?

крило-піднебінного

#війчастого

вушного

трійчастого


! Від якого вузла отримують парасимпатичну (секреторну) іннервацію слизові залози порожнини носа?

крило-піднебінного

#війчастого

вушного

трійчастого

! Які гілки відходять від підочноямкового нерва до входа і в підочноямковому каналі?

задні верхні коміркові гілки, верхні передні та середні коміркові гілки

#надочноямковий і надблоковий нерви

передній та задній решітчасті нерви, підблоковий та довгі війкові нерви

нерви нижньої повіки, зовнішні носові та верхні губні нерви


! Зуби та ясна верхньої щелепи іннервують:

верхнє зубне сплетення, що утворено задніми верхніми комірковими, верхніми передніми та середніми комірковими гілками від підочноямкового нерва

#задні верхні коміркові, верхні передні та середні коміркові гілки від виличного нерва

задні верхні коміркові, верхні передні та середні коміркові гілки від верхньощелепного нерва

верхнє зубне сплетення, що утворено задніми верхніми комірковими, верхніми передніми та середніми комірковими гілками від язикового нерва


! Зуби та ясна нижньої щелепи іннервують:

нижнє зубне сплетення від нижнього коміркового нерва

#нижнє зубне сплетення від язикового нерва

нижнє зубне сплетення від виличного нерва

нижнє зубне сплетення від верхньощелепного нерва

! Мала "гусяча лапка" утворена гілками:

підочноямкового нерва

#надочноямкового нерва

виличного нерва

вушно-скроневого нерва


! Шкіру нижньої повіки, щоки, носа і верхньої губи іннервують:

мала "гусяча лапка"

#велика "гусяча лапка"

вилично-лицевий та вилично-скроневий нерви

поверхнева "гусяча лапка"


! Язиковий нерв іннервує:

передні дві третини язика (загальна чутливість), слизову оболонку дна ротової порожнини і нижніх ясен

#передні дві третини язика (смакова чутливість), слизову оболонку дна ротової порожнини і нижніх ясен

задні дві третини язика (загальна чутливість), слизову оболонку дна ротової порожнини і нижніх ясен

язик (загальна чутливість), слизову оболонку дна ротової порожнини і нижніх ясен, шкіру підборіддя та нижньої губи


! Яку гілку приймає язиковий нерв перед входом в язик?

барабанну струну від VІІ пари черепних нервів, в складі якої проходять смакові волокна до передніх двох третин язика

#сполучну гілку від барабанної струни, в складі якої проходять секреторні волокна для малих слинних залоз порожнини рота

барабанну струну від ІX пари черепних нервів, в складі якої проходять смакові волокна до задньої третини язика

сполучну гілку від виличного нерва, в складі якої проходять секреторні волокна для під'язикової слинної залози

! Шкіру задньої скроневої ділянки, вушної раковини і зовнішнього слухового ходу, барабанну перетинку іннервує:

вушно-скроневий нерв

#мала "гусяча лапка"

вилично-лицевий нерв

вилично-скроневий нерв


! Рухові гілки нижньощелепного нерва іннервують:

жувальну групу м'язів, м'яз-натягувач піднебінної завіски та м'яз-натягувач барабанної перетинки

#мімічні м'язи, м'яз-натягувач піднебінної завіски та м'яз-натягувач барабанної перетинки

жувальні та мімічні м'язи

переднє черевце двочеревцевого м'яза та щелепно-під'язиковий м'яз


! Рухові гілки від нижнього коміркового нерва іннервують:

переднє черевце двочеревцевого м'яза та щелепно-під'язиковий м'яз

#мімічні м'язи

жувальні м'язи

м'яз-натягувач піднебінної завіски та м'яз-натягувач барабанної перетинки


! Які гілки відходять від нижнього коміркового нерва до входа в нижньощелепний канал?

щелепно-під'язиковий нерв

#підборідний нерв

язиковий нерв

латеральний та медіальний крилоподібні нерви


! Які гілки відходять від нижнього коміркового нерва після виходу з нижньощелепного каналу?

підборідний нерв

#язиковий нерв

латеральний та медіальний крилоподібні нерви

щелепно-під'язиковий нерв

Схожі:

! До периферійної нервової системи належать iconТема: періоди життялюдини. Розвиток соматичної та вегетативної нервової системи
Робота нервової системи базується на рефлекторній діяльності. Тільки вивчивши будову рефлекторної дуги і особливості передачі інформації...
! До периферійної нервової системи належать iconКалендарний план
...
! До периферійної нервової системи належать iconМодулі самостійної роботи з фізіології людини
Тема: Фізіологія збудливих тканин та нервової системи. Фізіологія нервової системи та аналізаторів
! До периферійної нервової системи належать iconO. I. Kolenko neurology: general neurology
У навчальному посібнику висвітлені головні принципи будови та фізіології нервової системи, наведені основні синдроми ураження нервової...
! До периферійної нервової системи належать iconO. I. Kolenko neurology: general neurology
У навчальному посібнику висвітлені головні принципи будови та фізіології нервової системи, наведені основні синдроми ураження нервової...
! До периферійної нервової системи належать iconМетодична розробка
Дитячий церебральний параліч. Класифікація, клініка діагностика лікування. Аномалії розвитку нервової системи. Черепно-мозкові та...
! До периферійної нервової системи належать iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
З захворюваннями центральної та периферичної нервової системи. Типи реагування на хворобу І її наслідки. Психологічні чинники, що...
! До периферійної нервової системи належать iconПротокол № від р навчальна програма фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи для студентів галузі знань
Формування у студентів адекватних наукових уявлень про види захворювань нервової системи, виховання навичок аналізу нервових розладів,...
! До периферійної нервової системи належать iconМіністерство охорони здоров’я україни
Біологічні мотивації належать до нижчих, на грунті яких протягом життя формуються складні системи вищих, соціальних мотивацій, які...
! До периферійної нервової системи належать iconМіністерство охорони здоров’я україни
Біологічні мотивації належать до нижчих, на грунті яких протягом життя формуються складні системи вищих, соціальних мотивацій, які...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи