Заняття n 51. \"Vіі, ІX, X та XІ пари черепних нервів\" icon

Заняття n 51. "Vіі, ІX, X та XІ пари черепних нервів"
Скачати 306.85 Kb.
НазваЗаняття n 51. "Vіі, ІX, X та XІ пари черепних нервів"
Дата16.08.2012
Розмір306.85 Kb.
ТипДокументи

Заняття N 51. "VІІ, ІX, X та XІ пари черепних нервів".


! VІІ пара черепних нервів має назву:

лицевий нерв

#язико-глотковий нерв

блукаючий нерв

додатковий нерв


! ІX пара черепних нервів має назву:

язико-глотковий нерв

#блукаючий нерв

додатковий нерв

лицевий нерв


! X пара черепних нервів має назву:

блукаючий нерв

#додатковий нерв

лицевий нерв

язико-глотковий нерв


! XІ пара черепних нервів має назву:

додатковий нерв

#лицевий нерв

язико-глотковий нерв

блукаючий нерв


! VІІ пара черепних нервів має такі волокна:

рухові, смакові та парасимпатичні

#чутливі та вегетативні

рухові та парасимпатичні

рухові, чутливі та симпатичні


! Скільки ядер має VІІ пара черепних нервів?

3

#4

2

1


! Назвіть рухове ядро VІІ пари черепних нервів та місце його розташування:

рухове ядро в покриві мосту

#рухове ядро у середньому мозку

подвійне ядро у довгастому мозку

головне ядро в покриві мосту


! Назвіть смакове ядро VІІ пари черепних нервів та місце його розташування:

ядро одинокого шляху в довгастому мозку

#верхнє слиновидільне ядро в покриві мосту

подвійне ядро у довгастому мозку

головне ядро в покриві мосту


! Назвіть парасимпатичне ядро VІІ пари черепних нервів та місце його розташування:

верхнє слиновидільне ядро в покриві мосту

#нижнє слиновидільне ядро в довгастому мозку

головне ядро в покриві мосту

ядро одинокого шляху в довгастому мозку


! Язико-глотковий нерв має такі волокна:

рухові, чутливі, смакові та парасимпатичні

#чутливі та вегетативні

рухові та парасимпатичні

рухові, чутливі та симпатичні


! Блукаючий нерв має такі волокна:

рухові, чутливі, смакові та парасимпатичні

#чутливі та вегетативні

рухові та парасимпатичні

рухові, чутливі та симпатичні


! Додатковий нерв має такі волокна:

рухові

#рухові та чутливі

рухові та парасимпатичні

рухові, чутливі та парасимпатичні


! Назвіть рухове ядро язико-глоткового нерва та місце його розташування:

подвійне ядро у довгастому мозку

#рухове ядро у середньому мозку

головне ядро в покриві мосту

рухове ядро в покриві мосту


! Назвіть чутливе ядро язико-глоткового нерва та місце його розташування:

ядро одинокого шляху в довгастому мозку

#верхнє слиновидільне ядро в покриві мосту

подвійне ядро у довгастому мозку

головне ядро в покриві мосту


! Назвіть парасимпатичне ядро язико-глоткового нерва та місце його розташування:

нижнє слиновидільне ядро в довгастому мозку

#верхнє слиновидільне ядро в покриві мосту

головне ядро в покриві мосту

ядро одинокого шляху в довгастому мозку


! Назвіть рухове ядро блукаючого нерва та місце його розташування:

подвійне ядро у довгастому мозку

#рухове ядро у середньому мозку

головне ядро в покриві мосту

рухове ядро в покриві мосту


! Назвіть чутливе ядро блукаючого нерва та місце його розташування:

ядро одинокого шляху в довгастому мозку

#верхнє слиновидільне ядро в покриві мосту

подвійне ядро у довгастому мозку

головне ядро в покриві мосту


! Назвіть парасимпатичне ядро X пари черепних нервів та місце його розташування:

дорсальне ядро в трикутнику блукаючого нерва довгастого мозку

#верхнє слиновидільне ядро в покриві мосту

ядро одинокого шляху в довгастому мозку

нижнє слиновидільне ядро в довгастому мозку


! Скільки ядер має додатковий нерв?

2

#4

3

1


! Назвіть ядра додаткового нерва та місце їх розташування:

подвійне ядро у довгастому мозку та додаткове ядро в передніх рогах спинного мозку від СІ до С

#верхнє слиновидільне ядро в покриві мосту та додаткове ядро в передніх рогах спинного мозку від СІ до С

спинномозкове ядро та ядро одинокого шляху в довгастому мозку

подвійне ядро та нижнє слиновидільне ядро в довгастому мозку


! Які корінці має додатковий нерв?

черепні та спинномозкові

#рухові та чутливі

черепні та рухові

передні та задні


! Спинномозкові корінці додаткового нерва утворені:

аксонами спинномозкового ядра

#аксонами подвійного ядра

дендритами спинномозкового ядра

центральними відростками від спинномозкового вузла


! Спинномозкові корінці додаткового нерва виходять:

між передніми і задніми корінцями спинного мозку на рівні СІ - С

#в складі передніх корінців спинного мозку шийних сегментів

в складі задніх корінців спинного мозку шийних сегментів

між передніми і задніми корінцями спинного мозку на рівні СVІІІ


! Спинномозкові корінці додаткового нерва:

заходять в порожнину черепа через великий отвір і з'єднуються з черепними корінцями

#заходять в порожнину черепа через яремний отвір і з'єднуються з черепними корінцями

заходять в порожнину черепа через рваний отвір і з'єднуються з черепними корінцями

з'єднуються з передніми корінцями спинного мозку


! Черепні корінці додаткового нерва утворені:

аксонами подвійного ядра

#дендритами подвійного ядра

центральними відростками від спинномозкового вузла

аксонами спинномозкового ядра


! Черепні корінці додаткового нерва з речовини мозку виходять:

з дорсолатеральної борозни довгастого мозку

#з вентролатеральної борозни довгастого мозку

між оливами довгастого мозку і мостом

між передніми і задніми корінцями спинного мозку на рівні СІ - С


! Стовбур додаткового нерва утворений:

злиттям спинномозкових і черепних корінців в порожнині черепа

#злиттям спинномозкових і черепних корінців нижче від великого отвору на рівні СІ

злиттям рухових і чутливих корінців в порожнині черепа

злиттям передніх і задніх корінців в порожнині черепа


! Додатковий нерв з порожнини черепа виходить через:

яремний отвір

#великий отвір

рваний отвір

овальний отвір


! На які гілки поділяється додатковий нерв в ділянці шиї?

зовнішню і внутрішню

#спинномозкову та черепну

передню і задню

верхню та нижню


! Зовнішня гілка додаткового нерва іннервує:

трапецієподібний та груднинно-ключично-соскоподібний м'язи

#в складі верхнього гортанного нерва (гілки від блукаючого нерва)- м'язи гортані

підшкірний м'яз шиї та груднинно-ключично-соскоподібний м'яз

в складі рухових гілок язико-глоткового нерва - м'язи глотки


! Внутрішня гілка додаткового нерва іннервує:

в складі верхнього гортанного нерва (гілки від блукаючого нерва)- м'язи гортані

#підшкірний м'яз шиї та груднинно-ключично-соскоподібний м'яз

в складі рухових гілок язико-глоткового нерва - м'язи глотки

трапецієподібний та груднинно-ключично-соскоподібний м'язи


! Трапецієподібний та груднинно-ключично-соскоподібний м'язи іннервує:

зовнішня гілка додаткового нерва

#верхній гортанний нерв від блукаючого нерва

внутрішня гілка додаткового нерва

рухові гілки язико-глоткового нерва


! Корінці блукаючого нерва з речовини мозку виходять:

з дорсолатеральної борозни довгастого мозку

#з вентролатеральної борозни довгастого мозку

між оливами довгастого мозку і мостом

між пірамідами довгастого мозку і мостом


! Корінці язико-глоткового нерва з речовини мозку виходять:

з дорсолатеральної борозни довгастого мозку

#з вентролатеральної борозни довгастого мозку

між оливами довгастого мозку і мостом

між пірамідами довгастого мозку і мостом


! Корінці лицевого нерва з речовини мозку виходять:

між оливами довгастого мозку і мостом

#з вентролатеральної борозни довгастого мозку

між пірамідами довгастого мозку і мостом

з дорсолатеральної борозни довгастого мозку


! Назвіть чутливий вузол проміжного нерва:

колінцевий вузол

#крило-піднебінний вузол

верхній та нижній вузли

піднижньощелепний та під'язиковий вузли


! Назвіть парасимпатичні вузли проміжного нерва:

крило-піднебінний, піднижньощелепний та під'язиковий вузли

#Гассерів та війчастий вузли

вушний вузол

колінцевий та трійчастий вузли


! З яких нервів складається VІІ пара черепних нервів?

власно лицевого та проміжного нервів

#власно лицевого, великого та малого кам'янистіх нервів

лицевого та барабанного нервів

нижньощелепного та проміжного нервів


! Яку назву має проміжний нерв?

Врісбергів

#Якобсонів

Гассерів

Відіїв


! Врісбергів нерв – це:

проміжний нерв

#барабанний нерв

нерв крилоподібного каналу

барабанна струна


! Якобсонів нерв – це:

барабанний нерв

#нерв крилоподібного каналу

барабанна струна

проміжний нерв


! Відіїв нерв – це:

нерв крилоподібного каналу

#барабанна струна

проміжний нерв

барабанний нерв


! Які волокна має проміжний нерв?

смакові та парасимпатичні

#рухові

рухові та парасимпатичні

рухові, чутливі та симпатичні


! Які волокна має власно лицевий нерв?

рухові

#рухові та парасимпатичні

рухові, чутливі та симпатичні

смакові та парасимпатичні


! Які ядра належать проміжному нерву?

верхнє слиновидільне та ядро одинокого шляху

#нижнє слиновидільне та ядро одинокого шляху

подвійне ядро та ядро одинокого шляху

рухове ядро


! Які ядра належать власно лицевому нерву?

рухове ядро

#нижнє слиновидільне та ядро одинокого шляху

подвійне ядро та ядро одинокого шляху

верхнє слиновидільне та ядро одинокого шляху


! Колінцевий вузол проміжного нерва розташований:

в ділянці колінця лицевого каналу

#в крило-піднебінній ямці

на зовнішній основі черепа біля овального отвору

на зовнішній основі черепа біля рваного отвору


! Колінцевий вузол проміжного нерва утворений:

чутливими псевдоуніполярними клітинами

#чутливими біполярними клітинами

парасимпатичними клітинами

асоціативними нейронами


! Крило-піднебінний вузол проміжного нерва утворений:

парасимпатичними клітинами

#чутливими біполярними клітинами

асоціативними нейронами

чутливими псевдоуніполярними клітинами


! Піднижньощелепний вузол проміжного нерва утворений:

парасимпатичними клітинами

#чутливими біполярними клітинами

асоціативними нейронами

чутливими псевдоуніполярними клітинами


! Під'язиковий вузол проміжного нерва утворений:

парасимпатичними клітинами

#чутливими біполярними клітинами

асоціативними нейронами

чутливими псевдоуніполярними клітинами


! Назвіть гілки проміжного нерва:

великий кам'янистий нерв та барабанна струна

#малий кам'янистий нерв та барабанна струна

стремінцевий нерв та барабанна струна

скроневі, виличні, щічні, крайова нижньощелепна та шийна гілки


! Гілки від проміжного нерва відголуджуються:

в лицевому каналі

#до входа в лицевий канал

після виходу з лицевого каналу

в крило-піднебінній ямці


! Великий кам'янистий нерв – це гілка від:

проміжного нерва

#власно лицевого нерва

внутрішнього сонного сплетення

барабанного нерва


! Великий кам'янистий нерв має такі волокна:

прегангліонарні парасимпатичні

#постгангліонарні симпатичні

смакові

рухові


! Великий кам'янистий нерв виходить з черепа через:

розтвір каналу великого кам'янистого нерва і рваний отвір

#розтвір каналу великого кам'янистого нерва і овальний отвір

розтвір каналу великого кам'янистого нерва і яремний отвір

розтвір каналу великого кам'янистого нерва і круглий отвір


! Великий кам'янистий нерв заходить в крило-піднебінну ямку через:

крилоподібний канал

#лицевий канал

рваний отвір

яремний отвір


! В якому вузлі волокна великого кам'янистого нерва закінчуються синапсом?

крило-піднебінному

#вушному

колінцевому

піднижньощелепному


! Який нерв заходить в крилоподібний канал разом з великим кам'янистим нервом?

глибокий кам'янистий нерв

#малий кам'янистий нерв

барабанна струна

барабанний нерв


! Які волокна має глибокий кам'янистий нерв?

постгангліонарні симпатичні

#постгангліонарні парасимпатичні

смакові

прегангліонарні парасимпатичні


! Яку назву отримали великий та глибокий кам'янисті нерви?

нерв крилоподібного каналу

#барабанна струна

проміжний нерв

барабанний нерв


! Які волокна має нерв крилоподібного каналу?

постгангліонарні симпатичні та прегангліонарні парасимпатичні

#постгангліонарні парасимпатичні та чутливі

смакові та рухові

прегангліонарні парасимпатичні та смакові


! До якого вузла підходить нерв крилоподібного каналу?

до крило-піднебінного

#до вушного

до колінцевого

до піднижньощелепного


! Яку назву має нерв крилоподібного каналу?

Відіїв

#Якобсонів

Гассерів

Врісбергів


! Волокна яких нервів проходять транзитно через крило-піднебінний вузол?

глибокого кам'янистого нерва та вузлові гілки від верхньощелепного нерва

#великого кам'янистого нерва та вузлові гілки від верхньощелепного нерва

малого кам'янистого нерва та вузлові гілки від верхньощелепного нерва

глибокого кам'янистого нерва та вузлові гілки від нижньощелепного нерва


! Волокна якого нерва закінчуються синапсом в крило-піднебінному вузлі?

великого кам'янистого нерва

#глибокого кам'янистого нерва

малого кам'янистого нерва

барабанного нерва


! По ходу якого нерва топографічно розташований крило-піднебінний вузол?

верхньощелепного нерва

#нижньощелепного нерва

очного нерва

барабанного нерва


! Від крило-піднебінного вузла голови за складом волокон відходять такі гілки:

чутливі – від верхньощелепного нерва, постгангліонарні парасимпатичні – від великого кам'янистого нерва та постгангліонарні симпатичні – від глибокого кам'янистого нерва

#рухові – від нижньощелепного нерва та прегангліонарні парасимпатичні – від великого кам'янистого нерва

чутливі - від верхньощелепного нерва, прегангліонарні парасимпатичні – від великого кам'янистого нерва та прегангліонарні симпатичні – від глибокого кам'янистого нерва

рухові – від нижньощелепного нерва, чутливі - від верхньощелепного нерва, постгангліонарні парасимпатичні – від великого кам'янистого нерва та постгангліонарні симпатичні – від глибокого кам'янистого нерва


! Постгангліонарні парасимпатичні волокна від крило-піднебінного вузла голови іннервують:

сльозову залозу, слизові залози порожнини носа та малі слинні залози порожнини рота

#м'яз-розширювач зіниці та війковий м'яз

сльозову та привушну слинну залози

піднижньощелепну слинну залозу та слизову оболонку порожнини носа і рота


! Назвіть гілки від крило-піднебінного вузла голови:

задні носові гілки, великий та малі піднебінні нерви, сполучна гілка з виличним нервом

#скроневі, виличні, щічні, крайова нижньощелепна та шийна гілки

передні носові гілки, великий та малі піднебінні нерви, сполучна гілка з підочноямковим нервом

сльозовий та стремінцевий нерви, великий та малі піднебінні нерви


! Що утворюють центральні відростки колінцевого вузла барабанної струни?

чутливий корінець, що підходить до ядра одинокого шляху

#руховий корінець, що підходить до рухового ядра лицевого нерва

смакові волокна барабанної струни, що йдуть на периферію

рухові волокна барабанної струни, що йдуть на периферію


! Що утворюють периферійні відростки колінцевого вузла барабанної струни?

смакові волокна барабанної струни, що йдуть на периферію

#чутливий корінець, що підходить до ядра одинокого шляху

рухові волокна барабанної струни, що йдуть на периферію

руховий корінець, що підходить до рухового ядра лицевого нерва


! Барабанна струна – це гілка від:

проміжного нерва

#власно лицевого нерва

внутрішнього сонного сплетення

барабанного нерва


! Барабанна струна має такі волокна:

прегангліонарні парасимпатичні та смакові

#прегангліонарні парасимпатичні та постгангліонарні симпатичні

смакові та рухові

чутливі та прегангліонарні симпатичні


! Барабанна струна виходить з черепа через:

каналець барабанної струни

#лицевий канал

рваний отвір

барабанний каналець


! До якого нерва приєднується барабанна струна після виходу з барабанної порожнини через кам'янисто-барабанну щілину?

до язикового нерва

#до барабанного нерва

до верхньощелепного нерва

до нижнього коміркового нерва


! Смакові волокна барабанної струни у складі язикового нерва іннервують:

смакову чутливість передніх 2/3 язика

#смакову чутливість задньої 1/3 язика

смакову чутливість всього язика

смакову чутливість корня язика і задньої стінки глотки


! Смакову чутливість від передніх 2/3 язика сприймає такий нерв:

барабанна струна

#язикові гілки від язико-глоткового нерва

язиковий нерв

нижній комірковий нерв


! В яких вузлах прегангліонарні парасимпатичні волокна барабанної струни закінчуються синапсом?

піднижньощелепному та під'язиковому

#вушному та колінцевому

піднижньощелепному та крило-піднебінному

війчастому та трійчастому


! Волокна яких нервів проходять транзитно через піднижньощелепний вузол?

вузлові гілки від язикового нерва та від зовнішнього сонного сплетення

#вузлові гілки від язикового нерва та від внутрішнього сонного сплетення

вузлові гілки від верхньощелепного нерва та від зовнішнього сонного сплетення

вузлові гілки від нижньощелепного та глибокого кам'янистого нервів


! Волокна якого нерва закінчуються синапсом в піднижньощелепному вузлі?

барабанної струни

#великого кам'янистого нерва

малого кам'янистого нерва

барабанного нерва


! Волокна яких нервів проходять транзитно через під'язиковий вузол?

вузлові гілки від язикового нерва та від зовнішнього сонного сплетення

#вузлові гілки від язикового нерва та від внутрішнього сонного сплетення

вузлові гілки від верхньощелепного нерва та від зовнішнього сонного сплетення

вузлові гілки від нижньощелепного та глибокого кам'янистого нервів


! Волокна якого нерва закінчуються синапсом в під'язиковому вузлі?

барабанної струни

#великого кам'янистого нерва

малого кам'янистого нерва

барабанного нерва


! По ходу якого нерва топографічно розташований піднижньощелепний вузол?

язикового нерва

#нижньощелепного нерва

барабанного нерва

верхньощелепного нерва


! По ходу якого нерва топографічно розташований під'язиковий вузол?

язикового нерва

#нижньощелепного нерва

барабанного нерва

верхньощелепного нерва


! Від піднижньощелепного вузла голови за складом волокон відходять такі гілки:

чутливі – від язикового нерва, постгангліонарні парасимпатичні – від барабанної струни та постгангліонарні симпатичні – від зовнішнього сонного сплетення

#рухові – від нижньощелепного нерва та прегангліонарні парасимпатичні – від барабанної струни

чутливі - від верхньощелепного нерва, прегангліонарні парасимпатичні – від барабанної струни та прегангліонарні симпатичні – від глибокого кам'янистого нерва

рухові – від нижньощелепного нерва, чутливі - від верхньощелепного нерва, постгангліонарні парасимпатичні – від барабанної струни та постгангліонарні симпатичні – від зовнішнього сонного сплетення


! Від під'язикового вузла голови за складом волокон відходять такі гілки:

чутливі – від язикового нерва, постгангліонарні парасимпатичні – від барабанної струни та постгангліонарні симпатичні – від зовнішнього сонного сплетення

#рухові – від нижньощелепного нерва та прегангліонарні парасимпатичні – від барабанної струни

чутливі - від верхньощелепного нерва, прегангліонарні парасимпатичні – від барабанної струни та прегангліонарні симпатичні – від глибокого кам'янистого нерва

рухові – від нижньощелепного нерва, чутливі - від верхньощелепного нерва, постгангліонарні парасимпатичні – від барабанної струни та постгангліонарні симпатичні – від зовнішнього сонного сплетення


! Постгангліонарні парасимпатичні волокна від піднижньощелепного вузла голови іннервують:

піднижньощелепну слинну залозу

#сльозову та привушну слинну залози

піднижньощелепну слинну залозу та слизову оболонку порожнини носа і рота

слизові залози порожнини носа та малі слинні залози порожнини рота


! Постгангліонарні парасимпатичні волокна від під'язикового вузла голови іннервують:

під'язикову слинну залозу

#сльозову та привушну слинну залози

слизові залози порожнини носа та малі слинні залози порожнини рота

піднижньощелепну слинну залозу


! Які гілки відходять від власно лицевого нерва в лицевому каналі?

стремінцевий нерв

#стремінцевий нерв та барабанна струна

скроневі, виличні, щічні, крайова нижньощелепна та шийна гілки

великий кам'янистий нерв та барабанна струна


! Стремінцевий нерв має такі волокна:

рухові

#смакові та рухові

рухові та прегангліонарні парасимпатичні

прегангліонарні парасимпатичні та смакові


! Стремінцевий нерв іннервує:

стремінцевий м'яз середнього вуха

#м'яз-натягувач барабанної перетинки

м'яз-натягувач піднебінної завіски

заднє черевце двочеревцевого м'яза


! Стремінцевий нерв – це гілка від:

власно лицевого нерва

#внутрішнього сонного сплетення

барабанного нерва

проміжного нерва


! Які м'язи іннервують гілки власно лицевого нерва після виходу з лицевого каналу?

заднє черевце двочеревцевого м'яза, потиличне черевце надчерепного м'яза, вушні та шило-під'язиковий м'язи

#м'яз-натягувач барабанної перетинки, м'яз-натягувач піднебінної завіски та заднє черевце двочеревцевого м'яза

коловий м'яз ока, виличні м'язи та щічний м'яз

жувальні м'язи


! Через який отвір власно лицевий нерв виходить з лицевого каналу?

через шило-соскоподібний отвір

#через яремний отвір

через кам'янисто-барабанну щілину

через рваний отвір


! Які гілки відходять від власно лицевого нерва після виходу з лицевого каналу в товщі привушної слинної залози?

скроневі, виличні, щічні, крайова нижньощелепна та шийна гілки

#стремінцевий нерв та барабанна струна

великий кам'янистий нерв та барабанна струна

глибокий скроневий нерв, жувальний, латеральний та медіальний крилоподібні нерви


! Яку назву отримали гілки власно лицевого нерва в товщі привушної слинної залози?

велика "гусяча лапка"

#мала "гусяча лапка"

Відіїв нерв

поверхнева "гусяча лапка"


! Які гілки входять до складу великої "гусячої лапки"?

скроневі, виличні, щічні, крайова нижньощелепна та шийна гілки

#нерви нижньої повіки, зовнішні носові та верхні губні нерви

глибокий скроневий нерв, жувальний, латеральний та медіальний крилоподібні нерви

скроневі, зовнішні та внутрішні носові, крайова нижньощелепна та шийна гілки


! Гілки великої "гусячої лапки" мають такі волокна:

рухові

#смакові та рухові

рухові та прегангліонарні парасимпатичні

прегангліонарні парасимпатичні та смакові


! Гілки великої "гусячої лапки" іннервують:

мімічні м'язи

#шкіру обличчя між очною і ротовою щілинами

жувальні м'язи

заднє черевце двочеревцевого м'яза, потиличне черевце надчерепного м'яза, вушні та шило-під'язиковий м'язи


! Мімічні м'язи отримують іннервацію від:

великої "гусячої лапки"

#малої "гусячої лапки"

гілок нижньощелепного нерва

поверхневої "гусячої лапки"


! Жувальні м'язи отримують іннервацію від:

гілок нижньощелепного нерва

#малої "гусячої лапки"

поверхневої "гусячої лапки"

великої "гусячої лапки"


! Яку назву має барабанний нерв?

Якобсонів

#Гассерів

Відіїв

Врісбергів


! Язико-глотковий нерв виходить з черепа через:

яремний отвір

#овальний отвір

рваний отвір

круглий отвір


! Блукаючий нерв виходить з черепа через:

яремний отвір

#овальний отвір

рваний отвір

круглий отвір


! Назвіть чутливі вузли язико-глоткового нерва:

верхній та нижній

#вушний

колінцевий

інтрамуральні


! Назвіть парасимпатичні вузли язико-глоткового нерва:

вушний

#крило-піднебінний

інтрамуральні

верхній та нижній


! Назвіть парасимпатичні вузли блукаючого нерва:

інтрамуральні

#крило-піднебінний

верхній та нижній

вушний


! Назвіть чутливі вузли блукаючого нерва:

верхній та нижній

#вушний

колінцевий

інтрамуральні


! Де разташовані чутливі вузли язико-глоткового нерва?

в ділянці яремного отвору та під ним

#в ділянці овального отвору та під ним

в ділянці рваного отвору та під ним

в ділянці круглого отвору та під ним


! Де разташовані чутливі вузли блукаючого нерва?

в ділянці яремного отвору та під ним

#в ділянці овального отвору та під ним

в ділянці рваного отвору та під ним

в ділянці круглого отвору та під ним


! Верхній та нижній вузли язико-глоткового нерва утворені:

чутливими псевдоуніполярними клітинами

#чутливими біполярними клітинами

парасимпатичними клітинами

асоціативними нейронами


! Верхній та нижній вузли блукаючого нерва утворені:

чутливими псевдоуніполярними клітинами

#чутливими біполярними клітинами

парасимпатичними клітинами

асоціативними нейронами


! Що утворюють центральні відростки верхнього та нижнього вузлів язико-глоткового нерва?

чутливий корінець, що підходить до ядра одинокого шляху

#руховий корінець, що підходить до подвійного ядра

чутливі волокна язико-глоткового нерва, що йдуть на периферію

рухові волокна язико-глоткового нерва, що йдуть на периферію


! Що утворюють центральні відростки верхнього та нижнього вузлів блукаючого нерва?

чутливий корінець, що підходить до ядра одинокого шляху

#руховий корінець, що підходить до подвійного ядра

чутливі волокна блукаючого нерва, що йдуть на периферію

рухові волокна блукаючого нерва, що йдуть на периферію


! Що утворюють периферійні відростки верхнього та нижнього вузлів блукаючого нерва?

чутливі волокна блукаючого нерва, що йдуть на периферію

#руховий корінець, що підходить до подвійного ядра

рухові волокна блукаючого нерва, що йдуть на периферію

чутливий корінець, що підходить до ядра одинокого шляху


! Що утворюють периферійні відростки верхнього та нижнього вузлів язико-глоткового нерва?

чутливі волокна язико-глоткового нерва, що йдуть на периферію

#руховий корінець, що підходить до подвійного ядра

рухові волокна язико-глоткового нерва, що йдуть на периферію

чутливий корінець, що підходить до ядра одинокого шляху


! Вушний вузол язико-глоткового нерва утворений:

парасимпатичними клітинами

#чутливими біполярними клітинами

асоціативними нейронами

чутливими псевдоуніполярними клітинами


! Вушний вузол голови розташований:

під овальним отвором основи черепа

#в крило-піднебінній ямці черепа

під рваним отвором основи черепа

біля привушної слинної залози


! В якому вузлі волокна малого кам'янистого нерва закінчуються синапсом?

вушному

#колінцевому

піднижньощелепному

крило-піднебінному


! Волокна яких нервів проходять транзитно через вушний вузол?

сполучна гілка від нижньощелепного нерва та від зовнішнього сонного сплетення

#сполучна гілка від язикового нерва та від внутрішнього сонного сплетення

сполучна гілка від верхньощелепного нерва та від зовнішнього сонного сплетення

сполучна гілка від нижньощелепного та глибокого кам'янистого нервів


! По ходу якого нерва топографічно розташований вушний вузол?

нижньощелепного нерва

#верхньощелепного нерва

очного нерва

язикового нерва


! Від вушного вузла голови за складом волокон відходять такі гілки:

чутливі – від нижньощелепного нерва, постгангліонарні парасимпатичні – від малого кам'янистого нерва та постгангліонарні симпатичні – від зовнішнього сонного сплетення

#чутливі - від нижньощелепного нерва, прегангліонарні парасимпатичні – від малого кам'янистого нерва та прегангліонарні симпатичні – від глибокого кам'янистого нерва

рухові – від нижньощелепного нерва, чутливі - від верхньощелепного нерва, постгангліонарні парасимпатичні – від малого кам'янистого нерва та постгангліонарні симпатичні – від зовнішнього сонного сплетення

чутливі – від язикового нерва, постгангліонарні парасимпатичні – від барабанної струни та постгангліонарні симпатичні – від зовнішнього сонного сплетення


! Постгангліонарні парасимпатичні волокна від вушного вузла голови іннервують:

привушну слинну залозу

#сльозову та привушну слинну залози

піднижньощелепну та під'язикову слинні залози

сльозову залозу, слизові залози порожнини носа та малі слинні залози порожнини рота


! Постгангліонарні парасимпатичні волокна від вушного вузла голови проходять в складі:

вушно-скроневого нерва

#язикового нерва

верхнього гортанного нерва

барабанної струни


! Барабанний нерв – це гілка від:

язико-глоткового нерва

#власно лицевого нерва

блукаючого нерва

проміжного нерва


! Барабанний нерв має такі волокна:

прегангліонарні парасимпатичні та чутливі

#прегангліонарні парасимпатичні та постгангліонарні симпатичні

смакові та рухові

постгангліонарні парасимпатичні та чутливі


! Барабанний нерв виходить з черепа через:

барабанний каналець

#лицевий канал

яремний отвір

каналець барабанної струни


! Чутливі волокна барабанного нерва іннервують:

слизову оболонку барабанної порожнини, комірок соскоподібного відростка і слухової труби

#слизову оболонку барабанної порожнини і язика

слизову оболонку барабанної порожнини і глотки

слизову оболонку комірок соскоподібного відростка, слухової труби, піднебінних мигдаликів та піднебінних дужок


! З барабанної порожнини барабанний нерв виходить під назвою:

малий кам'янистий нерв

#великий кам'янистий нерв

глибокий кам'янистий нерв

барабанна струна


! З барабанної порожнини барабанний нерв виходить через:

розтвір каналу малого кам'янистого нерва

#розтвір каналу великого кам'янистого нерва

кам'янисто-барабанну щілину

шило-соскоподібний отвір


! Малий кам'янистий нерв – це гілка від:

барабанного нерва

#власно лицевого нерва

блукаючого нерва

проміжного нерва


! Малий кам'янистий нерв має такі волокна:

прегангліонарні парасимпатичні

#постгангліонарні парасимпатичні

рухові

чутливі


! Малий кам'янистий нерв виходить з черепа через:

рваний отвір

#шило-соскоподібний отвір

яремний отвір

кам'янисто-барабанну щілину


! Язикові гілки від язико-глоткового нерва мають такі волокна:

загальної чутливості та смакові

#постгангліонарні парасимпатичні та смакові

рухові та загальної чутливості

рухові та смакові


! Язикові гілки від язико-глоткового нерва іннервують:

смакову та загальну чутливість задньої 1/3 язика

#смакову чутливість передніх 2/3 язика

м'язи язика

смакову чутливість корня язика і задньої стінки глотки

! Смакову чутливість від задньої 1/3 язика сприймає такий нерв:

язикові гілки від язико-глоткового нерва

#язиковий нерв

нижній комірковий нерв

барабанна струна


! Назвіть гілки язико-глоткового нерва:

барабанний нерв, язикові, глоткові та мигдаликові гілки, гілка шилоглоткового м'яза та гілка сонної пазухи

#барабанний та стремінцевий нерви, гілка сонної пазухи та шилоглоткового м'яза

скроневі, виличні, щічні, крайова нижньощелепна та шийна гілки

великий кам'янистий нерв та барабанна струна, глоткові та мигдаликові гілки


! Глоткові гілки язико-глоткового нерва іннервують:

в складі глоткового сплетення забезпечують чутливу іннервацію слизової оболонки глотки

#в складі глоткового сплетення забезпечують іннервацію м'язів глотки

слизову оболонку комірок соскоподібного відростка, слухової труби, піднебінних мигдаликів та піднебінних дужок

слизову оболонку барабанної порожнини, комірок соскоподібного відростка і слухової труби


! Гілка сонної пазухи язико-глоткового нерва іннервує:

сонну пазуху і сонний клубочок в ділянці біфуркації загальної сонної артерії, регулюючи кров'яний тиск і частоту серцевих скорочень

#слизову оболонку комірок соскоподібного відростка, слухової труби, піднебінних мигдаликів та піднебінних дужок

слизову оболонку барабанної порожнини, комірок соскоподібного відростка і слухової труби

в складі глоткового сплетення забезпечує чутливу іннервацію слизової оболонки глотки


! Які частини має блукаючий нерв?

головну, шийну, грудну та черевну

#шийну, грудну, черевну та тазову

тільки головний та шийний

тільки шийний та грудний


! Назвіть гілки головного відділу блукаючого нерва:

оболонна і вушна гілки

#мигдаликові, язикові, вушна гілки та гілка сонної пазухи

оболонна гілка та гілка сонної пазухи

глоткові, язикові та мигдаликові гілки


! Через який каналець проходить вушна гілка блукаючого нерва?

соскоподібний

#барабанний

барабанної струни

сонно-барабанний


! Вушна гілка блукаючого нерва іннервує:

шкіру вушної раковини та задньої стінки зовнішнього слухового ходу

#слизову оболонку комірок соскоподібного відростка, слухової труби та піднебінних мигдаликів

сонну пазуху і сонний клубочок в ділянці біфуркації загальної сонної артерії, регулюючи кров'яний тиск і частоту серцевих скорочень

слизову оболонку барабанної порожнини, комірок соскоподібного відростка і слухової труби


! Назвіть гілки шийного відділу блукаючого нерва:

глоткова гілка, верхній гортанний та поворотний гортанний нерви, верхні та нижні шийні серцеві гілки

#мигдаликові та язикові гілки, верхні та нижні шийні серцеві гілки

оболонна гілка та гілка сонної пазухи, верхній гортанний та поворотний гортанний нерви

оболонна та вушна гілки, верхній гортанний та поворотний гортанний нерви


! Глоткова гілка блукаючого нерва іннервує:

в складі глоткового сплетення слизову оболонку глотки, м'язи глотки (окрім шило-глоткового м'яза) і м'зи м'якого піднебіння (окрім м'яза-натягувача піднебінної завіски)

#в складі глоткового сплетення забезпечує іннервацію всіх м'язів глотки і м'якого піднебіння

в складі глоткового сплетення слизову оболонку глотки і шило-глотковий м'яз

в складі глоткового сплетення слизову оболонку глотки і м'якого піднебіння та м'яз-натягувач піднебінної завіски


! Який черепний нерв іннервує шило-глотковий м'яз?

гілка від ІX пари

#гілка від X пари

гілка від V пари

гілка від VІІ пари


! Який черепний нерв іннервує м'яз-натягувач піднебінної завіски?

гілка від V пари

#гілка від X пари

гілка від VІІ пари

гілка від ІX пари


! Зовнішня гілка верхнього гортанного нерва іннервує:

перстне-щитоподібний м'яз гортані

#м'яз-натягувач піднебінної завіски

шило-глотковий м'яз

всі м'язи гортані


! Внутрішня гілка верхнього гортанного нерва іннервує:

слизову оболонку надгортанника і гортані вище голосової щілини, корень язика

#слизову оболонку м'якого піднебіння та м'яз-натягувач піднебінної завіски

слизову оболонку гортані та шило-глотковий м'яз

слизову оболонку гортані нижче голосової щілини та всі м'язи гортані


! Зовнішня гілка від верхнього гортанного нерва має такі волокна:

рухові

#прегангліонарні парасимпатичні, загальної чутливості та смакові

рухові та загальної чутливості

загальної чутливості та смакові


! Внутрішня гілка від верхнього гортанного нерва має такі волокна:

прегангліонарні парасимпатичні, загальної чутливості та смакові

#постгангліонарні парасимпатичні, загальної чутливості та смакові

загальної чутливості та смакові

рухові


! Поворотний гортанний нерв має такі волокна:

прегангліонарні парасимпатичні, загальної чутливості та рухові

#постгангліонарні парасимпатичні, загальної чутливості та смакові

постгангліонарні парасимпатичні, загальної чутливості та рухові

прегангліонарні парасимпатичні, загальної чутливості та смакові


! Поворотний гортанний нерв іннервує:

слизову оболонку гортані нижче голосової щілини, м'язи гортані крім перстне-щитоподібного, щитоподібну залозу, трахею та стравохід

#слизову оболонку м'якого піднебіння та м'яз-натягувач піднебінної завіски, щитоподібну залозу, трахею та стравохід

слизову оболонку гортані нижче голосової щілини та всі м'язи гортані

слизову оболонку надгортанника і гортані вище голосової щілини, корень язика


! Верхні та нижні шийні серцеві гілки мають такі волокна:

прегангліонарні парасимпатичні та чутливі

#постгангліонарні парасимпатичні та чутливі

постгангліонарні парасимпатичні та рухові

прегангліонарні парасимпатичні та рухові


! Який нерв іннервує щитоподібну залозу?

поворотний гортанний нерв

#верхній гортанний нерв

глоткова гілка від блукаючого нерва

глоткова гілка від язико-глоткового нерва


! Назвіть гілки грудного відділу блукаючого нерва:

трахейні та бронхові гілки, грудні серцеві та стравохідні гілки (сплетення)

#верхній гортанний та поворотний гортанний нерви, грудні серцеві та стравохідні гілки (сплетення)

верхній гортанний та поворотний гортанний нерви, трахейні та бронхові гілки

поворотний гортанний нерв, глоткові, верхні та нижні грудні серцеві гілки


! Які волокна містять гілки грудної частини блукаючого нерва?

прегангліонарні парасимпатичні та чутливі

#постгангліонарні парасимпатичні та чутливі

постгангліонарні парасимпатичні та рухові

прегангліонарні парасимпатичні та рухові


! Які волокна містять гілки черевної частини блукаючого нерва?

прегангліонарні парасимпатичні та чутливі

#постгангліонарні парасимпатичні та чутливі

постгангліонарні парасимпатичні та рухові

прегангліонарні парасимпатичні та рухові


! У грудній порожнині блукаючі нерви розташовані:

в задньому середостінні на стінці стравоходу

#в середньому середостінні між перикардом і плеврою

в передньому середостінні

в задньому середостінні по боках від хребтового стовпа


! Блукаючі нерви в черевну порожнину потрапляють через:

стравохідний отвір діафрагми

#аортальний отвір діафрагми

отвір порожнистої вени діафрагми

попереково-реброві трикутники діафрагми


! Назвіть гілки черевного відділу блукаючого нерва:

передні та задні шлункові гілки, печінкові, ниркові та черевні гілки

#передні та задні шлункові гілки, тонкокишкові та товстокишкові гілки

печінкові, ниркові, селезінкові та підшлункові гілки

черевні, праві та ліві шлункові, ниркові та надниркові гілки

Схожі:

Заняття n 51. \"Vіі, ІX, X та XІ пари черепних нервів\" iconЗаняття n 52. XІІ пара черепних нервів. Задні гілки спинномозкових нервів

Заняття n 51. \"Vіі, ІX, X та XІ пари черепних нервів\" iconТематичний план практичних занять ІІІ семестру
Орган зору. ІІ, ІІІ, ІV,vі пари черепних нервів. Провідні шляхи зорового аналізатора
Заняття n 51. \"Vіі, ІX, X та XІ пари черепних нервів\" iconПротокол №
Довгастий мозок. Синдроми ураження каудальної групи черепних нервів ( IX-ХІІ пари). Бульбарний та псевдобульбарний синдроми. Методика...
Заняття n 51. \"Vіі, ІX, X та XІ пари черепних нервів\" iconМетодична розробка
Мозковий міст, синдроми ураження черепних нервів групи мосто-мозочкового кута (V, VII, VIII пари). Методика дослідження у дітей різних...
Заняття n 51. \"Vіі, ІX, X та XІ пари черепних нервів\" icon! До периферійної нервової системи належать
Заняття n 50. "Периферійна нервова система. Черепні нерви. V пара черепних нервів"
Заняття n 51. \"Vіі, ІX, X та XІ пари черепних нервів\" iconЗаняття 59. Шкіра. Орган нюху та смаку. І пара черепних нервів
Де розташоване тiло I нейрону нюхового шляху? в слизовiй оболонцi верхнього носового хода
Заняття n 51. \"Vіі, ІX, X та XІ пари черепних нервів\" iconЗаняття n 53. "Плечове сплетення. Передні гілки грудних спинномозкових нервів"

Заняття n 51. \"Vіі, ІX, X та XІ пари черепних нервів\" iconПочаток пари
Відповідно до дисциплінарних правил університету, студенти при вході викладача, на знак привітання, повинні встати. Студентам забороняється...
Заняття n 51. \"Vіі, ІX, X та XІ пари черепних нервів\" iconПочаток пари
Відповідно до дисциплінарних правил університету, студенти при вході викладача, на знак привітання, повинні встати. Студентам забороняється...
Заняття n 51. \"Vіі, ІX, X та XІ пари черепних нервів\" iconРозділ 16. Теплові електричні станції
На них установлюють парові турбіни з глибоким вакуумом. Це пов’язано з тим, що чим нижчий тиск пари на виході з турбіни, тим більша...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи