Заняття n 53. \"Плечове сплетення. Передні гілки грудних спинномозкових нервів\" icon

Заняття n 53. "Плечове сплетення. Передні гілки грудних спинномозкових нервів"
Скачати 235.8 Kb.
НазваЗаняття n 53. "Плечове сплетення. Передні гілки грудних спинномозкових нервів"
Дата16.08.2012
Розмір235.8 Kb.
ТипДокументи

Заняття N 53. "Плечове сплетення. Передні гілки грудних спинномозкових нервів".


! Плечове сплетення утворено:

передніми гілками СV - СVIII і частиною передньої гілки TI

#задніми гілками СV - СII і частиною задньої гілки TI

задніми гілками СІ – СVIII і частиною задньої гілки TI

передніми гілками СІ - СVІІІ і частиною передньої гілки TI


! Які частини має плечове сплетення?

надключичну та підключичну

#поверхневу та глибоку

надключичну та пахвову

пахвову та вільної верхньої кінцівки


! Де розташована надключична частина плечового сплетення?

на шиї в міждрабинчастому просторі

#на шиї в переддрабинчастому просторі

в сонному трикутнику шиї

в пахвовій порожнині


! Де розташована підключична частина плечового сплетення?

в пахвовій порожнині

#на шиї в переддрабинчастому просторі

в ділянці вільної верхньої кінцівки

на шиї в міждрабинчастому просторі


! Між якими м'язами розташовані стовбури плечового сплетення?

між переднім та середнім драбинчастими м'язами

#між середнім та заднім драбинчастими м'язами

між переднім та заднім верхнім зубчастим м'язами

між переднім драбинчастим та груднинно-під'язиковим м'язами


! Чим представлена надключична частина плечового сплетення?

трьома стовбурами – верхнім, середнім та нижнім

#двома стовбурами – верхнім та нижнім

трьома пучками – латеральним, медіальним та заднім

двома пучками – переднім та заднім


! Чим представлена підключична частина плечового сплетення?

трьома пучками – латеральним, медіальним та заднім

#двома стовбурами – верхнім та нижнім

двома пучками – переднім та заднім

трьома стовбурами – верхнім, середнім та нижнім


! Яку судину оточують пучки плечового сплетення?

пахвову артерію

#пахвову вену

підключичну артерію

підключичну вену


! Назвіть гілки надключичної частини плечового сплетення:

дорсальний нерв лопатки, довгий грудний, надлопатковий, підключичний, підлопатковий, латеральний та медіальний грудні нерви, грудо-спинний та пахвовий нерви

#м'язово-шкірний нерв, присередній шкірний нерв плеча, присередній шкірний нерв передпліччя, серединний, ліктьовий та променевий нерви

пахвовий, променевий та грудо-спинний нерви

надлопатковий, підлопатковий та м'язово-шкірний нерви


! Назвіть гілки підключичної частини плечового сплетення:

м'язово-шкірний нерв, присередній шкірний нерв плеча, присередній шкірний нерв передпліччя, серединний, ліктьовий та променевий нерви

#пахвовий, променевий та грудо-спинний нерви

надлопатковий, підлопатковий та м'язово-шкірний нерви

дорсальний нерв лопатки, довгий грудний, надлопатковий, підключичний, підлопатковий, латеральний та медіальний грудні нерви, грудо-спинний та пахвовий нерви


! Назвіть гілки від заднього пучка підключичної частини плечового сплетення:

пахвовий та променевий нерви

#м'язово-шкірний нерв та латеральний корінець серединного нерва

ліктьовий, променевий і підлопатковий нерви та дорсальний нерв лопатки

присередній шкірний нерв плеча, присередній шкірний нерв передпліччя та ліктьовий нерви і медіальний корінець серединного нерва


! Назвіть гілки від латерального пучка підключичної частини плечового сплетення:

м'язово-шкірний нерв та латеральний корінець серединного нерва

#ліктьовий, променевий і підлопатковий нерви та дорсальний нерв лопатки

присередній шкірний нерв плеча, присередній шкірний нерв передпліччя та ліктьовий нерви і медіальний корінець серединного нерва

пахвовий та променевий нерви


! Назвіть гілки від медіального пучка підключичної частини плечового сплетення:

присередній шкірний нерв плеча, присередній шкірний нерв передпліччя та ліктьовий нерви і медіальний корінець серединного нерва

#ліктьовий, променевий і підлопатковий нерви та дорсальний нерв лопатки

пахвовий та променевий нерви

м'язово-шкірний нерв та латеральний корінець серединного нерва


! Дорсальний нерв лопатки - це:

гілка надключичної частини плечового сплетення

#гілка заднього пучка підключичної частини плечового сплетення

гілка латерального пучка підключичної частини плечового сплетення

гілка медіального пучка підключичної частини плечового сплетення


! Дорсальний нерв лопатки іннервує:

м'яз-підіймач лопатки та великий і малий ромбоподібні м'язи

#задні верхній і нижній зубчасті м'язи та передній зубчастий м'яз

надостьовий і підостьовий м'язи та капсулу плечового суглоба

підлопатковий та великий круглий м'язи


! М'яз-підіймач лопатки та великий і малий ромбоподібні м'язи іннервує:

дорсальний нерв лопатки

#довгий грудний нерв

надлопатковий нерв

підлопатковий нерв

! Довгий грудний нерв - це:

гілка надключичної частини плечового сплетення

#гілка заднього пучка підключичної частини плечового сплетення

гілка латерального пучка підключичної частини плечового сплетення

гілка медіального пучка підключичної частини плечового сплетення


! Довгий грудний нерв іннервує:

передній зубчастий м'яз

#надостьовий і підостьовий м'язи та капсулу плечового суглоба

підлопатковий та великий круглий м'язи

м'яз-підіймач лопатки та великий і малий ромбоподібні м'язи


! Передній зубчастий м'яз іннервує:

довгий грудний нерв

#надлопатковий нерв

підлопатковий нерв

дорсальний нерв лопатки

! Надлопатковий нерв - це:

гілка надключичної частини плечового сплетення

#гілка заднього пучка підключичної частини плечового сплетення

гілка латерального пучка підключичної частини плечового сплетення

гілка медіального пучка підключичної частини плечового сплетення


! Надлопатковий нерв іннервує:

надостьовий і підостьовий м'язи та капсулу плечового суглоба

#підлопатковий та великий круглий м'язи

м'яз-підіймач лопатки та великий і малий ромбоподібні м'язи

дельтоподібний та малий круглий м'язи


! Надостьовий і підостьовий м'язи та капсулу плечового суглоба іннервує:

надлопатковий нерв

#підлопатковий нерв

дорсальний нерв лопатки

грудо-спинний нерв

! Підлопатковий нерв - це:

гілка надключичної частини плечового сплетення

#гілка заднього пучка підключичної частини плечового сплетення

гілка латерального пучка підключичної частини плечового сплетення

гілка медіального пучка підключичної частини плечового сплетення


! Підлопатковий нерв іннервує:

підлопатковий та великий круглий м'язи

#м'яз-підіймач лопатки та великий і малий ромбоподібні м'язи

дельтоподібний та малий круглий м'язи

надостьовий і підостьовий м'язи та капсулу плечового суглоба


! Підлопатковий та великий круглий м'язи іннервує:

підлопатковий нерв

#надлопатковий нерв

дорсальний нерв лопатки

грудо-спинний нерв

! Підключичний нерв - це:

гілка надключичної частини плечового сплетення

#гілка заднього пучка підключичної частини плечового сплетення

гілка латерального пучка підключичної частини плечового сплетення

гілка медіального пучка підключичної частини плечового сплетення


! Підключичний нерв іннервує:

підключичний м'яз

#малий круглий м'яз

надостьовий і підостьовий м'язи

підлопатковий м'яз


! Підключичний м'яз іннервує:

підключичний нерв

#надлопатковий нерв

грудо-спинний нерв

підлопатковий нерв

! Медіальний та латеральний грудні нерви - це:

гілки надключичної частини плечового сплетення

#гілки заднього пучка підключичної частини плечового сплетення

гілки латерального пучка підключичної частини плечового сплетення

гілки медіального пучка підключичної частини плечового сплетення


! Медіальний та латеральний грудні нерви іннервують:

великий та малий грудні м'язи

#великий та малий круглі м'язи

передній зубчастий м'яз

підлопатковий та великий грудний м'язи


! Великий та малий грудні м'язи іннервують:

медіальний та латеральний грудні нерви

#надлопатковий нерв

грудо-спинний нерв

підлопатковий нерв

! Грудо-спинний нерв - це:

гілка надключичної частини плечового сплетення

#гілка заднього пучка підключичної частини плечового сплетення

гілка латерального пучка підключичної частини плечового сплетення

гілка медіального пучка підключичної частини плечового сплетення


! Грудо-спинний нерв іннервує:

найширший м'яз спини

#великий та малий круглі м'язи

передній зубчастий м'яз

великий та малий грудні м'язи


! Найширший м'яз спини іннервує:

грудо-спинний нерв

#надлопатковий нерв

дорсальний нерв лопатки

підлопатковий нерв

! Пахвовий нерв - це:

гілка заднього пучка підключичної частини плечового сплетення

#гілка латерального пучка підключичної частини плечового сплетення

гілка медіального пучка підключичної частини плечового сплетення

довга гілка надключичної частини плечового сплетення


! Пахвовий нерв іннервує:

дельтоподібний і малий круглий м'язи, капсулу плечового суглоба та шкіру верхнього відділу задньо-бічної поверхні плеча

#великий та малий круглі м'язи, капсулу плечового суглоба та шкіру верхнього відділу задньо-бічної поверхні плеча

передній зубчастий м'яз та шкіру грудної клітки

великий і малий грудні м'язи та шкіру грудної клітки


! Дельтоподібний і малий круглий м'язи, капсулу плечового суглоба та шкіру верхнього відділу задньо-бічної поверхні плеча іннервує:

пахвовий нерв

#дорсальний нерв лопатки

підлопатковий нерв

грудо-спинний нерв

! Пахвовий нерв проникає з пахвової порожнини на задню поверхню плеча через:

чотиристоронній отвір

#тристоронній отвір

канал променевого нерва

медіальну двоголову борозну


! Який нерв з пахвової порожнини на задню поверхню плеча проникає через чотиристоронній отвір?

пахвовий нерв

#дорсальний нерв лопатки

підлопатковий нерв

грудо-спинний нерв


! М'язово-шкірний нерв - це:

гілка латерального пучка підключичної частини плечового сплетення

#гілка заднього пучка підключичної частини плечового сплетення

гілка медіального пучка підключичної частини плечового сплетення

довга гілка надключичної частини плечового сплетення


! М'язово-шкірний нерв пронизує:

дзьобоплечовий м'яз

#двоголовий м'яз плеча

триголовий м'яз плеча

плечовий м'яз


! М'язово-шкірний нерв на плечі іннервує:

дзьобоплечовий, двоголовий та плечовий м'язи

#двоголовий та триголовий м'язи плеча

триголовий та ліктьовий м'язи плеча

дзьобоплечовий, двоголовий та плечовий м'язи і шкіру над ними


! М'язово-шкірний нерв віддає таку гілку:

бічний шкірний нерв передпліччя

#присередній шкірний нерв передпліччя

медіальний шкірний нерв плеча

латеральний шкірний нерв плеча


! Бічний шкірний нерв передпліччя є гілкою:

м'язово-шкірного нерва

#латерального пучка підключичної частини плечового сплетення

серединного нерва

променевого нерва


! Бічний шкірний нерв передпліччя іннервує:

шкіру передньо-бічної ділянки передпліччя

#шкіру задньої ділянки передпліччя

шкіру передньо-бічної ділянки плеча і передпліччя

шкіру задньої ділянки плеча і передпліччя


! Дзьобоплечовий, двоголовий та плечовий м'язи іннервує:

м'язово-шкірний нерв

#променевий нерв

серединний нерв

ліктьовий нерв


! Триголовий та ліктьовий м'язи іннервує:

променевий нерв

#серединний нерв

ліктьовий нерв

м'язово-шкірний нерв


! Медіальний шкірний нерв передпліччя є гілкою:

присереднього пучка підключичної частини плечового сплетення

#серединного нерва

променевого нерва

м'язово-шкірного нерва


! Медіальний шкірний нерв плеча є гілкою:

присереднього пучка підключичної частини плечового сплетення

#серединного нерва

променевого нерва

м'язово-шкірного нерва


! Серединний нерв починається:

двома корінцями з присереднього та бічного пучків підключичної частини плечового сплетення

#двома корінцями з присереднього та заднього пучків підключичної частини плечового сплетення

двома корінцями з заднього та бічного пучків підключичної частини плечового сплетення

трьома корінцями з присереднього, бічного та заднього пучків підключичної частини плечового сплетення


! На плечі серединний нерв лежить:

в медіальній двоголовій борозні

#в латеральній двоголовій борозні

в каналі променевого нерва

пронизує дзьобоплечовий м'яз


! На плечі серединний нерв іннервує:

проходить транзитно

#триголовий та ліктьовий м'язи плеча

дзьобоплечовий, двоголовий та плечовий м'язи і шкіру над ними

дзьобоплечовий, двоголовий та плечовий м'язи


! На передпліччі серединний нерв:

пронизує круглий м'яз-привертач та лягає в серединну борозну передпліччя

#пронизує круглий м'яз-привертач та лягає в медіальну борозну передпліччя

пронизує круглий м'яз-привертач та лягає в латеральну борозну передпліччя

пронизує поверхневий м'яз-згинач пальців та лягає в серединну борозну передпліччя


! На передпліччі серединний нерв іннервує:

капсулу ліктьового та променево-зап'ясткового суглобів, круглий та квадратний м'язи-привертачі, довгий долонний м'яз, променевий м'яз-згинач зап'ястка, довгий м'яз-згинач великого пальця, поверхневий м'яз-згинач пальців та латеральну половину глибокого м'яза-згинача пальців

#капсулу ліктьового суглоба, довгий та короткий променеві м'язи-розгиначі зап'ястка, ліктьовий м'яз розгинач зап'ястка, м'яз-розгинач пальців та плечо-променевий м'яз

капсулу ліктьового суглоба, поверхневий та глибокий м'язи-згиначі пальців, ліктьовий м'яз-згинач зап'ястка та круглий м'яз-привертач

капсулу ліктьового суглоба, променевий та ліктьовий м'язи-згиначі зап'ястка, поверхневий м'яз-згинач пальців та латеральну половину глибокого м'яза-згинача пальців


! Серединний нерв проходить на долоню через:

канал зап'ястка

#ліктьовий канал зап'ястка

променевий канал зап'ястка

над тримачем м'язів-згиначів


! Скільки є спільних долонних пальцевих нервів від серединного нерва?

3

#7

5

2


! Які гілки серединний нерв віддає на кисті?

спільні долонні пальцеві нерви

#спільні тильні пальцеві нерви

тильну і долонну гілки

м'язові і шкірні гілки


! Скільки є власних долонних пальцевих нервів від серединного нерва?

7

#3

5

10


! На кисті рухові волокна серединного нерва іннервують:

короткий відвідний м'яз великого пальця, поверхневу головку короткого м'яза-згинача великого пальця, протиставний м'яз великого пальця, 1 і 2 червоподібні м'язи

#привідний м'яз великого пальця, глибоку головку короткого м'яза-згинача великого пальця, 3 і 4 червоподібні м'язи, долонні і тильні міжкісткові м'язи

короткий відвідний м'яз великого пальця, привідний м'яз великого пальця, червоподібні м'язи та долонні і тильні міжкісткові м'язи

короткий долонний м'яз, відвідний м'яз мізинця, короткий м'яз-згинач мізинця, протиставний м'яз мізинця, привідний м'яз великого пальця, глибоку головку короткого м'яза-згинача великого пальця, 3 і 4 червоподібні м'язи, долонні і тильні міжкісткові м'язи


! На кисті шкірні волокна серединного нерва іннервують:

шкіру підвищення великого пальця, середини долоні і шкіру долонної поверхні І, ІІ, ІІІ та половини ІV пальця

#шкіру підвищення мізинця та шкіру долонної поверхні V і половини ІV пальця

шкіру присередньої частини тила кисті і шкіру тильної поверхні V, ІV і половини ІІІ пальця

шкіру латеральної поверхні тила кисті та тильної поверхні І, ІІ і половини ІІІ пальця


! Через плече транзитно проходить:

серединний нерв

#променевий нерв

м'язово-шкірний нерв

присередній шкірний нерв плеча


! Через плече транзитно проходить:

ліктьовий нерв

#променевий нерв

м'язово-шкірний нерв

присередній шкірний нерв плеча


! Круглий та квадратний м'язи-привертачі іннервує:

серединний нерв

#променевий нерв

м'язово-шкірний нерв

ліктьовий нерв


! Довгий долонний м'яз та довгий м'яз-згинач великого пальця іннервує:

серединний нерв

#променевий нерв

м'язово-шкірний нерв

ліктьовий нерв


! Капсулу ліктьового суглоба та променевий м'яз-згинач зап'ястка іннервує:

серединний нерв

#променевий нерв

м'язово-шкірний нерв

ліктьовий нерв


! Поверхневий м'яз-згинач пальців та латеральну половину глибокого м'яза-згинача пальців іннервує:

серединний нерв

#променевий нерв

м'язово-шкірний нерв

ліктьовий нерв


! Короткий відвідний м'яз великого пальця, поверхневу головку короткого м'яза-згинача великого пальця, протиставний м'яз великого пальця та 1 і 2 червоподібні м'язи іннервує:

серединний нерв

#променевий нерв

м'язово-шкірний нерв

ліктьовий нерв


! Шкіру підвищення великого пальця, середини долоні і шкіру долонної поверхні І, ІІ, ІІІ та половини ІV пальця іннервує:

серединний нерв

#променевий нерв

м'язово-шкірний нерв

ліктьовий нерв


! Ліктьовий нерв починається:

від присереднього пучка підключичної частини плечового сплетення

#двома корінцями з присереднього та бічного пучків підключичної частини плечового сплетення

від бічного пучка підключичної частини плечового сплетення

від заднього пучка підключичної частини плечового сплетення


! На плечі ліктьовий нерв лежить:

в медіальній двоголовій борозні

#в латеральній двоголовій борозні

в каналі променевого нерва

пронизує дзьобоплечовий м'яз


! На плечі ліктьовий нерв іннервує:

проходить транзитно

#триголовий та ліктьовий м'язи плеча

дзьобоплечовий, двоголовий та плечовий м'язи і шкіру над ними

дзьобоплечовий, двоголовий та плечовий м'язи


! На передпліччі ліктьовий нерв:

проходить позаду медіального надвиростка плеча і лягає в медіальну борозну передпліччя

#пронизує круглий м'яз-привертач та лягає в серединну борозну передпліччя

проходить позаду латерального надвиростка плеча і лягає в латеральну борозну передпліччя

проходить попереду ліктьового суглоба і лягає в медіальну борозну передпліччя


! На передпліччі ліктьовий нерв іннервує:

капсулу ліктьового суглоба, ліктьовий м'яз-згинач зап'ястка та медіальну половину глибокого м'яза-згинача пальців

#капсулу ліктьового суглоба, довгий та короткий променеві м'язи-розгиначі зап'ястка, ліктьовий м'яз розгинач зап'ястка та м'яз-розгинач пальців

капсулу ліктьового суглоба, поверхневий та глибокий м'язи-згиначі пальців, ліктьовий м'яз-згинач зап'ястка та круглий м'яз-привертач

капсулу ліктьового суглоба, променевий та ліктьовий м'язи-згиначі зап'ястка, поверхневий м'яз-згинач пальців та латеральну половину глибокого м'яза-згинача пальців


! На які гілки поділяється ліктьовий нерв в нижній третині передпліччя?

тильну і долонну

#поверхневу і глибоку

передню та задню

м'язову та шкірну


! Тильна гілка ліктьового нерва іннервує:

шкіру присередньої частини тила кисті і шкіру тильної поверхні V, ІV і половини ІІІ пальця

#шкіру підвищення мізинця та шкіру долонної поверхні V і половини ІV пальця

шкіру латеральної поверхні тила кисті та тильної поверхні І, ІІ і половини ІІІ пальця

шкіру підвищення великого пальця, середини долоні і шкіру долонної поверхні І, ІІ, ІІІ та половини ІV пальця


! Долонна поверхнева гілка ліктьового нерва іннервує:

шкіру підвищення мізинця та шкіру долонної поверхні V і половини ІV пальця

#шкіру присередньої частини тила кисті і шкіру тильної поверхні V, ІV і половини ІІІ пальця

шкіру латеральної поверхні тила кисті та тильної поверхні І, ІІ і половини ІІІ пальця

шкіру підвищення великого пальця, середини долоні і шкіру долонної поверхні І, ІІ, ІІІ та половини ІV пальця


! Долонна гілка ліктьового нерва виходить на долонь через:

ліктьовий канал зап'ястка

#канал зап'ястка

променевий канал зап'ястка

над тримачем м'язів-згиначів


! Долонна глибока гілка ліктьового нерва іннервує:

короткий долонний м'яз, відвідний м'яз мізинця, короткий м'яз-згинач мізинця, протиставний м'яз мізинця, привідний м'яз великого пальця, глибоку головку короткого м'яза-згинача великого пальця, 3 і 4 червоподібні м'язи, долонні і тильні міжкісткові м'язи

#привідний та короткий відвідний м'язи великого пальця, короткий м'яз-згинач великого пальця, 1 і 2 червоподібні м'язи, долонні і тильні міжкісткові м'язи

короткий відвідний м'яз великого пальця, привідний м'яз великого пальця, червоподібні м'язи та долонні і тильні міжкісткові м'язи

короткий відвідний м'яз великого пальця, поверхневу головку короткого м'яза-згинача великого пальця, протиставний м'яз великого пальця, 1 і 2 червоподібні м'язи


! Капсулу ліктьового суглоба, ліктьовий м'яз-згинач зап'ястка та медіальну половину глибокого м'яза-згинача пальців іннервує:

ліктьовий нерв

#променевий нерв

м'язово-шкірний нерв

серединний нерв


! Шкіру присередньої частини тила кисті і шкіру тильної поверхні V, ІV і половини ІІІ пальця іннервує:

ліктьовий нерв

#променевий нерв

м'язово-шкірний нерв

серединний нерв


! Шкіру підвищення мізинця та шкіру долонної поверхні V і половини ІV пальця іннервує:

ліктьовий нерв

#променевий нерв

м'язово-шкірний нерв

серединний нерв


! Променевий нерв починається:

від заднього пучка підключичної частини плечового сплетення

#двома корінцями з присереднього та бічного пучків підключичної частини плечового сплетення

від бічного пучка підключичної частини плечового сплетення

від медіального пучка підключичної частини плечового сплетення


! На плечі променевий нерв лежить:

в каналі променевого нерва

#в латеральній двоголовій борозні

пронизує дзьобоплечовий м'яз

в медіальній двоголовій борозні


! На плечі променевий нерв іннервує:

триголовий та ліктьовий м'язи плеча і шкіру над ними

#дзьобоплечовий, двоголовий та плечовий м'язи і шкіру над ними

дзьобоплечовий, двоголовий та плечовий м'язи

проходить транзитно


! На передпліччі променевий нерв:

на рівні головки променевої кістки ділиться на поверхневу і глибоку гілки

#пронизує круглий м'яз-привертач та лягає в серединну борозну передпліччя

проходить позаду латерального надвиростка плеча і лягає в латеральну борозну передпліччя

на рівні головки променевої кістки ділиться на долонну і тильну гілки


! Глибока гілка променевого нерва:

йде під м'язом-відвертачем на задню поверхню передпліччя

#пронизує круглий м'яз-привертач та лягає в серединну борозну передпліччя

йде по латеральній борозні передпліччя

йде по медіальній борозні передпліччя


! Глибока гілка променевого нерва іннервує:

капсулу променево-зап'ясткового суглоба, плечо-променевий м'яз, довгий та короткий променеві м'язи-розгиначі зап'ястка, ліктьовий м'яз розгинач зап'ястка, м'яз-розгинач пальців, довгий відвідний м'яз великого пальця, довгий та короткий м'язи-розгиначі великого пальця, м'яз-відвертач

#капсулу променево-зап'ясткового суглоба, довгий та короткий променеві м'язи-розгиначі зап'ястка, ліктьовий м'яз розгинач зап'ястка, круглий та квадратний м'язи-привертачі

капсулу ліктьового суглоба, поверхневий та глибокий м'язи-згиначі пальців, ліктьовий м'яз-згинач зап'ястка та м'яз-відвертач

капсулу ліктьового суглоба, ліктьовий м'яз-згинач зап'ястка та медіальну половину глибокого м'яза-згинача пальців


! Поверхнева гілка променевого нерва:

йде по латеральній борозні передпліччя і під плечопроменевим м'язом прямує на тил кисті

#пронизує круглий м'яз-привертач та лягає в серединну борозну передпліччя і через променевий канал зап'ястка виходить на долонь

йде по медіальній борозні передпліччя і під променевим м'язом-згиначем зап'ястка прямує на тил кисті

йде під м'язом-відвертачем на задню поверхню передпліччя


! Поверхнева гілка променевого нерва на передпліччі іннервує:

проходить транзитно

#капсулу променево-зап'ясткового суглоба, плечо-променевий м'яз, довгий та короткий променеві м'язи-розгиначі зап'ястка, ліктьовий м'яз розгинач зап'ястка, м'яз-розгинач пальців, довгий відвідний м'яз великого пальця, довгий та короткий м'язи-розгиначі великого пальця, м'яз-відвертач

капсулу ліктьового суглоба, поверхневий та глибокий м'язи-згиначі пальців, ліктьовий м'яз-згинач зап'ястка та м'яз-відвертач

капсулу ліктьового суглоба, ліктьовий м'яз-згинач зап'ястка та медіальну половину глибокого м'яза-згинача пальців

! Поверхнева гілка променевого нерва іннервує:

шкіру латеральної поверхні тила кисті та тильної поверхні І, ІІ і половини ІІІ пальця

#шкіру присередньої частини тила кисті і шкіру тильної поверхні V, ІV і половини ІІІ пальця

шкіру підвищення великого пальця, середини долоні і шкіру долонної поверхні І, ІІ, ІІІ та половини ІV пальця

шкіру підвищення мізинця та шкіру долонної поверхні V і половини ІV пальця


! Капсулу променево-зап'ясткового суглоба та плечо-променевий м'яз іннервує:

глибока гілка променевого нерва

#ліктьовий нерв

поверхнева гілка променевого нерва

серединний нерв


! Довгий та короткий променеві м'язи-розгиначі зап'ястка іннервує:

глибока гілка променевого нерва

#ліктьовий нерв

поверхнева гілка променевого нерва

серединний нерв


! Ліктьовий м'яз розгинач зап'ястка та м'яз-розгинач пальців іннервує:

глибока гілка променевого нерва

#ліктьовий нерв

поверхнева гілка променевого нерва

серединний нерв


! Довгий відвідний м'яз великого пальця, довгий та короткий м'язи-розгиначі великого пальця іннервує:

глибока гілка променевого нерва

#ліктьовий нерв

поверхнева гілка променевого нерва

серединний нерв


! Капсулу променево-зап'ясткового суглоба та м'яз-відвертач іннервує:

глибока гілка променевого нерва

#ліктьовий нерв

поверхнева гілка променевого нерва

серединний нерв


! Шкіру латеральної поверхні тила кисті та тильної поверхні І, ІІ і половини ІІІ пальця іннервує:

поверхнева гілка променевого нерва

#ліктьовий нерв

глибока гілка променевого нерва

серединний нерв


! Задній міжкістковий нерв передпліччя є гілкою:

глибокої гілки променевого нерва

#ліктьового нерва

поверхневої гілки променевого нерва

серединного нерва


! Задній міжкістковий нерв передпліччя іннервує:

капсулу променево-зап'ясткового суглоба та задні м'язи передпліччя

#капсулу ліктьового суглоба та задні м'язи передпліччя

капсулу променево-зап'ясткового суглоба та м'язи-згиначі передпліччя

капсулу ліктьового суглоба та м'язи-розгиначі передпліччя


! Передній міжкістковий нерв передпліччя є гілкою:

серединного нерва

#ліктьового нерва

поверхневої гілки променевого нерва

глибокої гілки променевого нерва


! Передній міжкістковий нерв передпліччя іннервує:

капсулу променево-зап'ясткового суглоба та передні м'язи передпліччя

#капсулу ліктьового суглоба та передні м'язи передпліччя

капсулу променево-зап'ясткового суглоба та м'язи-розгиначі передпліччя

капсулу ліктьового суглоба та м'язи-згиначі передпліччя


! Передні гілки грудних нервів отримали назву:

міжреброві нерви

#задні міжкісткові нерви

передні міжкісткові нерви

грудо-спинні нерви


! Міжреброві нерви - це:

передні гілки грудних спинномозкових нервів

#задні гілки грудних спинномозкових нервів

короткі гілки плечового сплетення

довгі гілки плечового сплетення


! Передня гілка XІІ грудного нерва:

утворює підребровий нерв і бере участь в поперековому сплетенні

#утворює грудо-спинний нерв і бере участь в поперековому сплетенні

утворює підребровий нерв і бере участь в плечовому сплетенні

утворює міжребровий нерв і бере участь в поперековому сплетенні


! Міжреброві нерви:

проходять по нижньому краю ребра в борозні ребра

#проходять по верхньому краю ребра в борозні ребра

проходять посередині міжребрового проміжку

проходять по задній поверхні ребра


! Міжреброві нерви мають такі волокна:

рухові і чутливі

#тільки рухові

тільки чутливі

рухові, чутливі і парасимпатичні


! Рухові волокна І – VІ міжребрових нервів іннервують:

зовнішні та внутрішні міжреброві м'язи, поперечний м'яз грудної клітки та підреброві м'язи

#зовнішній та внутрішній косі м'язи живота, поперечний та прямий м'язи живота, пірамідальний та квадратний м'яз попереку

зовнішні та внутрішні міжреброві м'язи, зовнішній та внутрішній косі м'язи живота

поперечний м'яз грудної клітки, поперечний та прямий м'язи живота


! Рухові волокна VІІ – XІІ міжребрових нервів іннервують:

зовнішній та внутрішній косі м'язи живота, поперечний та прямий м'язи живота, пірамідальний та квадратний м'яз попереку

#зовнішні та внутрішні міжреброві м'язи, зовнішній та внутрішній косі м'язи живота

поперечний м'яз грудної клітки, поперечний та прямий м'язи живота

зовнішні та внутрішні міжреброві м'язи, поперечний м'яз грудної клітки та підреброві м'язи


! Чутливі волокна І – VІ міжребрових нервів іннервують:

шкіру грудної клітки

#шкіру грудної клітки і плевру

шкіру спини

шкіру грудної клітки і живота


! Чутливі волокна VІІ – XІІ міжребрових нервів іннервують:

шкіру живота

#шкіру живота і очеревину

шкіру сідничної ділянки

шкіру живота і сідничної ділянки


! Зовнішні та внутрішні міжреброві м'язи, поперечний м'яз грудної клітки та підреброві м'язи іннервують:

рухові волокна І – VІ міжребрових нервів

#рухові волокна VІІ – XІІ міжребрових нервів

рухові волокна діафрагмового нерва та І – VІ міжребрових нервів

рухові волокна грудо-спинного нерва та І – VІ міжребрових нервів


! Зовнішній та внутрішній косі м'язи живота, поперечний та прямий м'язи живота, пірамідальний та квадратний м'яз попереку іннервують:

рухові волокна VІІ – XІІ міжребрових нервів

#рухові волокна І – VІ міжребрових нервів

рухові волокна І – XІІ міжребрових нервів

задні гілки грудних спинномозкових нервів


! Шкіру живота іннервують:

передні та бічні шкірні гілки VІІ – XІІ міжребрових нервів

#передні та бічні шкірні гілки І - VІ міжребрових нервів

медіальні та бічні шкірні гілки VІІ – XІІ міжребрових нервів

внутрішні та зовнішні шкірні гілки VІІ – XІІ міжребрових нервів


! Шкіру грудної клітки іннервують:

передні та бічні шкірні гілки І – VІ міжребрових нервів

#передні та бічні шкірні гілки VІІ – XІІ міжребрових нервів

медіальні та бічні шкірні гілки І – VІ міжребрових нервів

внутрішні та зовнішні шкірні гілки І – VІ міжребрових нервів

Схожі:

Заняття n 53. \"Плечове сплетення. Передні гілки грудних спинномозкових нервів\" iconЗаняття n 52. XІІ пара черепних нервів. Задні гілки спинномозкових нервів

Заняття n 53. \"Плечове сплетення. Передні гілки грудних спинномозкових нервів\" iconЗаняття n 54. "Поперекове та крижове сплетення"
Назвіть гілки поперекового сплетення, що виходять з-під латерального краю великого поперекового м'яза
Заняття n 53. \"Плечове сплетення. Передні гілки грудних спинномозкових нервів\" iconЗаняття n 51. "Vіі, ІX, X та XІ пари черепних нервів"
Назвіть парасимпатичне ядро VІІ пари черепних нервів та місце його розташування: верхнє слиновидільне ядро в покриві мосту
Заняття n 53. \"Плечове сплетення. Передні гілки грудних спинномозкових нервів\" iconМетодична розробка
Перинатальна патологія нервової системи. Гіпоксичні, травматичні, токсикометаболічні порушення функції цнс. Внутрішньочерепна родова...
Заняття n 53. \"Плечове сплетення. Передні гілки грудних спинномозкових нервів\" iconЗаняття n 56. "Симпатична нервова система. Вегетативні сплетення"
До яких вузлів симпатичного стовбура підходять прегангліонарні симпатичні волокна у складі білих сполучних гілок?
Заняття n 53. \"Плечове сплетення. Передні гілки грудних спинномозкових нервів\" icon! До периферійної нервової системи належать
Заняття n 50. "Периферійна нервова система. Черепні нерви. V пара черепних нервів"
Заняття n 53. \"Плечове сплетення. Передні гілки грудних спинномозкових нервів\" iconЗаняття 59. Шкіра. Орган нюху та смаку. І пара черепних нервів
Де розташоване тiло I нейрону нюхового шляху? в слизовiй оболонцi верхнього носового хода
Заняття n 53. \"Плечове сплетення. Передні гілки грудних спинномозкових нервів\" iconВиконавча влада як гілка державної влади ткач М. П. асистент кафедри державно-правових дисциплін двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України»
В умовах формування в Україні демократичної, правової держави та офіційного закріплення у ст. 6 Конституції України поділу державної...
Заняття n 53. \"Плечове сплетення. Передні гілки грудних спинномозкових нервів\" icon“Затверджено”
Анатомічна будова хребців (шийних, грудних, поперекових) крижової кістки. Ребра, грудина
Заняття n 53. \"Плечове сплетення. Передні гілки грудних спинномозкових нервів\" icon“Затверджено”
Анатомічна будова хребців (шийних, грудних, поперекових) крижової кістки. Ребра, грудина
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи