~окрiм~: органу рiвноваги #дотикової чутливостi больової та температурної чутливостi органу смаку !До групи дистантних аналiзаторiв належать всi, ~окрiм~ icon

~окрiм~: органу рiвноваги #дотикової чутливостi больової та температурної чутливостi органу смаку !До групи дистантних аналiзаторiв належать всi, ~окрiм~
Скачати 151.73 Kb.
Назва~окрiм~: органу рiвноваги #дотикової чутливостi больової та температурної чутливостi органу смаку !До групи дистантних аналiзаторiв належать всi, ~окрiм~
Дата16.08.2012
Розмір151.73 Kb.
ТипДокументи

Зангяття 57. Будова очного яблука. Допоміжний апарат ока. ІІ, ІІІ, ІV та VI пари

черепних нервів. Провідні шляхи зорового аналізатора.


! До групи контактних аналiзаторiв вiдносяться всi, ~окрiм~:

органу рiвноваги

#дотикової чутливостi

больової та температурної чутливостi

органу смаку


!До групи дистантних аналiзаторiв належать всi, ~окрiм~:

органу смаку

#органу зору

органу слуху

орагну нюху


!1 Який з перелiчених аналiзаторiв не належить до групи

контактних аналiзаторiв?

орган нюху

#орган смаку

рецептори дотикової чутливостi

рецептори температури та болю


!1 Який з перелiчених аналiзаторiв не належить до групи

дистантних аналiзаторiв?

орган смаку

#орган рiвноваги

орган нюху

орган зору


! Орган зору сприймає:

свiтло

#смак їжі

змiни положення тiла в просторi

запахи


! Орган слуху сприймає:

звук

#свiтло

запахи

смак їжі


!1 Спецiальнi чутливi прилади слизової оболонки язика

сприймають:

смак їжі

#свiтло

звук

змiни положення тiла в просторi


! Орган нюху сприймає:

запахи

#свiтло

язук

смак їжі


! Орган рiвноваги сприймає:

змiни положення тiла в просторi

#бiль та температуру

дотик та тиск

свiтло


! Найбiльш виступаюча точка рогiвки має назву:

переднiй полюс очного яблука

#заднiй полюс очного яблука

центральна ямка

лiмб рогiвки


!1 Лiнiя, що з'єднує переднiй та заднiй полюси очного

яблука, має назву:

зовнiшня вiсь очного яблука

#внутрiшня вiсь очного яблука

вертикальний розмiр очного яблука

зорова вiсь очного яблука


!1 Лiнiя, що проходить вiд задньої поверхнi рогiвки

до сiткiвки, має назву:

внутрiшня вiсь очного яблука

#зовнiшня вiсь очного яблука

зорова вiсь очного яблука

поперечний розмiр очного яблука


! Внутрiшня вiсь очного яблука дорiвнює:

21,5 мм

#24 мм

28 мм

15 мм


!1 Якщо внутрiшня вiсь очного яблука довша, нiж 21,5 мм,

виникає:

короткозорiсть

#далекозорiсть

астигматизм

дальтонiзм


!1 Якщо внутрiшня вiсь очного яблука коротша, нiж 21,5 мм,

виникає:

далекозорiсть

#короткозорiсть

астигматизм

дальтонiзм


!1 Вiсь, що проходить вiд переднього полюса очного яблука

до центральної ямки сiткiвки, має назву:

зорова вiсь очного яблука

#зовнiшня вiсь очного яблука

внутрiшня вiсь очного яблука

поперечний розмiр очного яблука


! Точка найкращого бачення - це:

центральна ямка сiткiвки

#заглиблення зорового нерва

переднiй полюс очного яблука

заднiй полюс очного яблука


! До оболонок очного яблука належать всi оболонки, ~окрiм~:

м'язової

#фiброзної

судинної

чутливої


! До ядра очного яблука належить все, ~окрiм~:

рогiвки

#водянистої вологи

кришталика

склистого тiла


! Передня частина фiброзної оболонки очного яблука має назву:

рогiвка

#вiйкове тiло

сiткiвка

склера


! Задня частина фiброзної оболонки очного яблука має назву:

склера

#рогiвка

кришталик

сiткiвка


! На межi з рогiвкою в товщi склери залягає:

венозна пазуха склери

#вiйкове коло

гребiнчаста зв'язка

зубчастий край


! Частинами судинної оболонки є всi, ~окрiм~:

рогiвки

#власної судинної оболонки

вiйкового тiла

райдужки


! Задня частина судинної оболонки очного яблука має назву:

власна судинна оболонка

#райдужка

сiткiвка

рогiвка


!1 Середнiй потовщений вiддiл судинної оболонки очного

яблука має назву:

вiйкове тiло

#райдужка

рогiвка

склера


! При скороченнi вiйкового м'язу вiдбувається:

акомодацiя ока

#свiтлова адаптацiя

короткозорiсть

дальтонiзм


! Передня частина судинної оболонки має назву:

райдужка

#рогiвка

сiткiвка

кришталик


! Отвiр в центрi райдужки має назву:

зiниця

#кришталик

лiмб

вiйкове коло


! Вiд чого залежить колiр очей?

вiд кiлькостi пiгменту в епiтелiальних клiтинах райдужки

#вiд наявностi судин в райдужцi

вiд наявностi м'язiв райдужки

вiд товщини самої райдужки


! Внутрiшня (чутлива) оболонка очного яблука має назву:

сiткiвка

#райдужка

склера

рогiвка


! Межою мiж зоровою та "слiпою" частинами сiткiвки є:

зубчаста лiнiя

#гребiнчаста зв'язка

лiмб

зорова вiсь очного яблука


! Слiпа пляма сiткiвки - це:

дiлянка диску зорового нерва

#жовта пляма сiткiвки

центральна ямка жовтої плями

пiхва зорового нерва


! Мiсцем найкращого бачення сiткiвки є:

центральна ямка жовтої плями

#заглиблення диску зорового нерва

пiгментний шар сiткiвки

вiйкова частина сiткiвки


! В дiлянцi центральної ямки сiткiвки зосередженi:

лише "колбочки"

#лише "палички"

як "палички", так i "колбочки"

епiтелiальнi клiтини з пiгментом


! Мiсцем виходу з очного яблука волокон зорового нерва є:

диск зорового нерва

#жовта пляма

центральна ямка

вiйчасте коло


!1 Мiж рогiвкою попереду та передньою поверхнею райдужки

позаду знаходиться простiр, що зветься:

передня камера очного яблука

#задня камера очного яблука

венозна пазуха склери

борозна склери


! Передня камера очного яблука по колу обмежена:

гребiнчастою зв'язкою

#лiмбом рогiвки

венозною пазухою склери

борозною склери


! Мiж пучками волокон гребiнчастої зв'язки знаходяться:

фонтановi простори райдужно-рогiвкового кута

#волокна вiйкового м'яза

простори вiйкового пояска

вiйкові вiдростки


!1 Передня камера очного яблука сполучається з задньою

камерою через:

отвiр зiницi

#венозну пазуху склери

фонтановi простори райдужно-рогiвкового кута

простори мiж волокнами вiйкового пояска (Петитiв канал)


!1 Мiж задньою поверхнею райдужки та передньою поверхнею

кришталика знаходиться простiр, що зветься:

задня камера очного яблука

#передня камера очного яблука

венозна пазуха склери

бiлясудинний простiр


! Водяниста волога утворюється:

судинами вiйкового тiла

#судинами райдужки

волокнами вiйкового пояска

склистим тiлом


! Кришталик має форму:

двоякоопуклої лiнзи

#двояковігнутої лiнзи

опукловігнутої лiнзи

кулi


! Кришталик за допомогою вiйкового пояска прикрiплюється до:

вiйкового тiла

#склистого тiла

райдужки

лiмбу


!1 Мiж задньою поверхнею кришталика та внутрiшньою поверхнею

сiткiвки знаходиться:

склисте тiло

#задня камера очного яблука

вiйкове тiло

передня камера очного яблука


! До очного яблука прикрiплюються поперечно-смугастi м'язи,

кiлькiстю:

6

#4

2

8


! Вiд загального сухожилкового кiльця, що оточує зоровий

нерв та очну артерiю, починаються:

всi прямi i верхнiй косий м'язи

#нижнiй косий м'яз

тільки всi прямi м'язи

всi косi м'язи


! Повертає очне яблуко назовнi:

латеральний прямий м'яз

#верхнiй прямий м'яз

нижнiй косий м'яз

верхнiй косий м'яз


! Повертає очне яблуко досередини:

медiальний прямий м'яз

#верхнiй косий м'яз

нижнiй косий м'яз

нижнiй прямий м'яз


! Верхнiй косий м'яз повертає очне яблуко i зiницю:

донизу i латерально

#догори i латерально

догори i медiально

донизу i медiально


! Нижнiй косий м'яз повертає очне яблуко i зіницю:

догори i латерально

#догори i медiально

донизу i латерально

донизу i медiально


! Верхнiй косий м'яз очного яблука iннервується:

IV парою черепних нервiв

#III парою черепних нервiв

I гiлкою V пари черепних нервiв

VII парою черепних нервiв


! Нижнiй косий м'яз очного яблука iннервується:

окоруховим нервом

#блоковим нервом

очним нервом

вiдвiдним нервом


! Латеральний прямий м'яз очного яблука iннервується:

вiдвiдним нервом

#очним нервом

верхньощелепним нервом

окоруховим нервом


! Медiальний прямий м'яз очного яблука iннервується:

III парою черепних нервiв

#VI парою черепних нервiв

I гiлкою V пари черепних нервiв

II парою черепних нервiв


! Верхнiй прямий м'яз очного яблука iннервується:

III парою черепних нервiв

#IV парою черепних нервiв

I гiлкою V пари черепних нервiв

II гiлкою V пари черепних нервiв


! Нижнiй прямий м'яз очного яблука iннервується:

окоруховим нервом

#блоковим нервом

трiйчастим нервом

вiдвiдним нервом


! М'яз пiдiймач верхньої повiки iннервується:

окоруховим нервом

#трiйчастим нервом

лицевим нервом

блоковим нервом


! Яку назву має II пара черепних нервiв?

n. opticus

#n. oculomotorius

n. ophtalmicus

n. trochlearis


! Перш нiж потрапити на сiткiвку, свiтло проникає через

прозорi заломлюючі середовища очного яблука:

рогiвку, водянисту вологу, кришталик, склисте тiло

#рогiвку, зiницю, кришатлик

райдужку, зiницю, склисте тiло

рогiвку, зiницю, райдужку


!1 Заломлюючi середовища очного яблука направляють пучок свiтла

на найбiльш чутливе мiсце сiткiвки:

центральну ямку жовтої плями

#війкову частину сітківки

заглибину диска зорового нерва

райдужну частину сітківки


! Здатнiсть кришталика змiнювати свою кривизну, має назву:

акомодацiя

#астигматизм

конвергенція

мiопiя


! Пiд дiєю свiтла в свiтлочутливих клiтинах сiткiвки

виникаї нервовий iмпульс, який передається в такій послідовності:

"палички" та "колбочки -> бiполярнi нейрони ->

ганглiознi нейрони

#ганглiознi нейрони -> бiполярнi нейрони ->

"палички" та "колбочки"

бiполярнi нейрони -> ганглiознi нейрони ->

"палички" та "колбочки"

"палички" та "колбочки" -> ганглiознi нейрони ->

бiполярнi нейрони


! Зоровий нерв утворюють:

аксони ганглiозних нейронiв сітківки

#вiдростки "паличок" та "колбочок" сітківки

вiдростки бiполярних нейронiв сітківки

дендрити гангліозних нейронiв сiткiвки


! Які нейрони сітківки виконують роль рецепторів зорового аналізатору?

палочкоподібні та колбочкоподібні зорові клітини

#мультиполярні нейрони сітківки

бiполярні нейрони сітківки

гангліозні нейрони сiткiвки


! Які нейрони сітківки відповідають за сприйняття чорно-білого, бічного та нічного бачення?

палочкоподібні зорові клітини

#колбочкоподібні нейрони сітківки

бiполярні нейрони сітківки

гангліозні нейрони сiткiвки


! Які нейрони сітківки відповідають за сприйняття чіткого зображення та кольорове бачення при яскравому освітленні?

колбочкоподібні зорові клітини

#палочкоподібні нейрони сітківки

бiполярні нейрони сітківки

гангліозні нейрони сiткiвки


! В якій частині сітківки розташовані колбочкоподібні зорові клітини?

в ділянці жовтої плями і в центральних відділах сітківки

#в ділянці диска зорового нерва

в периферичних відділах зорової частини сітківки

в війковій частині сітківки


! В якій частині сітківки розташовані палочкоподібні зорові клітини?

в периферичних відділах зорової частини сітківки

#в ділянці диска зорового нерва

в війковій частині сітківки

в ділянці жовтої плями і в центральних відділах сітківки


! Зоровий нерв виходить iз порожнини черепа через:

canalis opticus

#fissura orbitalis superior

fissura orbitalis inferior

canalis nasolacrimalis


! Перехрестя зорових нервiв утворюють:

медiальнi частини зорових нервiв

#латеральнi частини зорових нервiв

медiальнi волокна правого нерва та латеральнi лiвого

медiальнi волокна лiвого нерва та латеральнi правого


! Кожний зоровий шлях складається з:

латеральної частини зорового нерва свого боку та медiальної

частини зорового нерва протилежного боку

#латеральних частин обох зорових нервiв

медiальних частин обох зорових нервiв

повнiстю перехрещених зорових нервiв


!1 Внаслiдок повздовжнього ураження перехрестя зорових

нервiв втрачається проведення iмпульсiв вiд сiткiвки:

медiальних частин обох очей

#латеральних частин обох очей

медiальної частини свого боку та латеральної частини

протилежного боку

обох очей повнiстю


! Пiдкiрковими зоровими центрами є всi, ~окрiм~:

гiпоталамуса

#таламуса

латеральних колiнчастих тiл

верхнiх горбикiв покривлi середнього мозку


! Де розташованi першi нейрони зорового шляху?

в "паличках" та "колбочках" сiткiвки

#в ганглiозних клiтинах сiткiвки

в біполярних нейронах сітківки

в корi мозку бiля шпорної борозни


! Де розташованi другі нейрони зорового шляху?

в біполярних нейронах сітківки

#в ганглiозних клiтинах сiткiвки

в корi мозку бiля шпорної борозни

в "паличках" та "колбочках" сiткiвки


! Де розташованi треті нейрони зорового шляху?

в ганглiозних клiтинах сiткiвки

#в корi мозку бiля шпорної борозни

в "паличках" та "колбочках" сiткiвки

в біполярних нейронах сітківки


! Де розташованi четверті нейрони зорового шляху?

в латеральному колінчастому тілі, подушці таламуса і верхніх горбках пластинки покрівлі середнього мозку

#в "паличках" та "колбочках" сiткiвки

в біполярних нейронах сітківки

в ганглiозних клiтинах сiткiвки


! В якій частині кори головного мозку закінчуються аксони четвертого нейрона зорового провідного шляху?

в потиличній частці по боках від острогової борозни

#в верхній скроневій звивині

в кутовій звивині нижньої тiм'яної часточки

в гачку


!1 Через яку частину внутрiшньої капсули проходять волокна

зорового шляху?

через задню частину задньої нiжки

#через передню нiжку

через колiно

через передню частину задньої нiжки


! Кiрковий центр зору розташований:

в корi потиличної частки бiля острогової борозни

#в гачку

в постцентральнiй звивині

в кутовiй звивині нижньої тiм'яної часточки


! Iз сiрого шару верхнього горбика iмпульси потрапляють в:

ядра III пари черепних нервiв

#ядро V пари черепних нервiв

в передцентральну звивину

в гiпоталамус


! III пара черепних нервiв має назву:

n. oculomotorius

#n. ophtalmicus

n. opticus

n. abducens


! III пара черепних нервiв виходить iз мозку:

на медiальнiй поверхнi нiжок мозку

#латерально вiд вуздечки верхнього мозкового паруса

в мiсцi переходу моста в середню мозочкову нiжку

в борознi мiж мостом та довгастим мозком


! III пара черепних нервiв проникає в орбіту через:

fissura orbitalis superior

#fissura orbitalis inferior

canalis opticus

canalis infraorbitalis


! IV пара черепних нервiв має назву:

n. trochlearis

#n. opticus

n. trigeminus

n. abducens


! IV пара черепних нервiв виходить iз мозку:

латерально вiд вуздечки верхнього мозкового паруса

#в борознi мiж мостом та довгастим мозком

позаду олiви довгастого мозку

на медiальнiй поверхнi нiжок мозку


! IV пара черепних нервiв проникає в орбіту через:

fissura orbitalis superior

#fissura orbitalis inferior

canalis opticus

canalis nasolacrimalis


! VI пара черепних нервiв має назву:

n. abducens

#n. opticus

n. opthalmicus

n. accessorius


! VI пара черепних нервiв виходить iз мозку:

в борознi мiж мостом та довгастим мозком

#позаду олiви довгастого мозку

на медiальнiй поверхнi нiжок мозку

латерально вiд вуздечки верхнього мозкового паруса


! VI пара черепних нервiв проникає в орбіту через:

fissura orbiatalis superior

#fissura orbiatalis inferior

canalis opticus

canalis infraorbitalis


! Який м'яз мiститься в товщинi верхньої та нижньої повiк?

повiкова частина колового м'яза ока

#м'яз-пiдiймач верхньої повiки

верхнiй та нижнiй косi м'язи очного яблука

верхнiй та нижнiй прямi м'язи очного яблука


! До хряща верхньої повiки прикрiплюється:

м'яз-пiдiймач верхньої повiки

#коловий м'яз ока

верхнiй косий м'яз очного яблука

верхнiй прямий м'яз очного яблука


! Отвори тарсальних залоз (Мейбомiєвих) вiдкриваються:

на вiльному краю повiк

#в кон'юктивальний мiшок

в сльозове озеро

в носо-сльозову протоку


!1 Весь простiр, що розташований попереду вiд очного яблука

та обмежений кон'юнктивою, має назву:

кон'юнктивальний мiшок

#сльозове озеро

епiсклеральний простiр

очна щiлина


! Сльозова залоза розташована:

в латеральному кутi верхньої стiнки очницi

#в медiальному кутi верхньої стiнки очницi

всерединi кон'юнктивального мiшка

в товщi верхньої повiки


! Вивiднi канальцi сльозової залози вiдкриваються:

в кон'юнктивальний мiшок

#в сльозове озеро

в сльозовi канальцi

в сльозовий мiшок


! Iз сльозового озера сльоза вiдтiкає безпосередньо в:

сльозові канальцi

#сльозовий мiшок

сльозовий струмок

носо-сльозову протоку


! Iз сльозових канальцiв сльоза вiдтiкає безпосередньо в:

сльозовий мiшок

#сльозовий струмок

сльозове озеро

носо-сльозову протоку


! По носо-сльозовiй протоцi сльоза вiдтiкає:

в нижнiй носовий хiд

#в сльозове озеро

в кон'юнктивальний мiшок

в сльозовий мiшок

Схожі:

~окрiм~: органу рiвноваги #дотикової чутливостi больової та температурної чутливостi органу смаку !До групи дистантних аналiзаторiв належать всi, ~окрiм~ icon! Вушна раковина та зовнiшнiй слуховий прохiд належать до
Заняття 58. Зовнішнє, середнє та внутрiшнє вухо. Провiднi шляхи слуху та рiвноваги
~окрiм~: органу рiвноваги #дотикової чутливостi больової та температурної чутливостi органу смаку !До групи дистантних аналiзаторiв належать всi, ~окрiм~ iconНазва центрального органу

~окрiм~: органу рiвноваги #дотикової чутливостi больової та температурної чутливостi органу смаку !До групи дистантних аналiзаторiв належать всi, ~окрiм~ icon3. Клінічні протоколи надання медичної допомоги хворим з перфорацією порожнистого органу Зміст
Клінічні протоколи надання медичної допомоги хворим з перфорацією порожнистого органу
~окрiм~: органу рiвноваги #дотикової чутливостi больової та температурної чутливостi органу смаку !До групи дистантних аналiзаторiв належать всi, ~окрiм~ iconПоложення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації 9 12 17 Назвіть основні завдання юридичної служби
Скільки пунктів містить Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої влади,...
~окрiм~: органу рiвноваги #дотикової чутливостi больової та температурної чутливостi органу смаку !До групи дистантних аналiзаторiв належать всi, ~окрiм~ iconПоради координатора обласної ради дітей Алгоритм створення ініціативної групи
Виділіть серед них 3-4 особи І розпочніть з ними невимушену розмову про стан та дієвість вашого органу самоврядування або взагалі...
~окрiм~: органу рiвноваги #дотикової чутливостi больової та температурної чутливостi органу смаку !До групи дистантних аналiзаторiв належать всi, ~окрiм~ iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
~окрiм~: органу рiвноваги #дотикової чутливостi больової та температурної чутливостi органу смаку !До групи дистантних аналiзаторiв належать всi, ~окрiм~ iconЗадача синтезу органу керування системою
Критерій спостережуваності для дискретних лінійних стаціонарних детермінованих моделей
~окрiм~: органу рiвноваги #дотикової чутливостi больової та температурної чутливостi органу смаку !До групи дистантних аналiзаторiв належать всi, ~окрiм~ iconЗадача синтезу органу керування системою
Неперервні математичні моделі. Загальний підхід до знаходження параметрів рівняння регресії
~окрiм~: органу рiвноваги #дотикової чутливостi больової та температурної чутливостi органу смаку !До групи дистантних аналiзаторiв належать всi, ~окрiм~ iconА. киселя 01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 13
«спеціальні питання діагностики та лікування захворювань лор-органів, краніофаціальної ділянки та органу зору»
~окрiм~: органу рiвноваги #дотикової чутливостi больової та температурної чутливостi органу смаку !До групи дистантних аналiзаторiв належать всi, ~окрiм~ iconА. киселя 01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 13
«спеціальні питання діагностики та лікування захворювань лор-органів, краніофаціальної ділянки та органу зору»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи