! Вушна раковина та зовнiшнiй слуховий прохiд належать до icon

! Вушна раковина та зовнiшнiй слуховий прохiд належать до
Скачати 137.37 Kb.
Назва! Вушна раковина та зовнiшнiй слуховий прохiд належать до
Дата16.08.2012
Розмір137.37 Kb.
ТипДокументи

Заняття 58. Зовнішнє, середнє та внутрiшнє вухо. Провiднi шляхи слуху та рiвноваги.


! Вушна раковина та зовнiшнiй слуховий прохiд належать до:

зовнiшнього вуха

#середнього вуха

внутрiшнього вуха

переднього вуха


!1 Барабанна порожнина з соскоподiбними комiрками та слухова

труба належать до:

середнього вуха

#зовнiшнього вуха

внутрiшнього вуха

переднього вуха


! Основу вушної раковини складає:

еластичний хрящ

#сполучна тканина

гiалiновий хрящ

кiсткова тканина


! Нижня частина вушної раковини має назву:

часточка вушної раковини (мочка)

#завиток

зовнiшнiй слуховий прохiд

барабанна перетинка


! Вiльний край вушної раковини утворює:

завиток

#протизавиток

часточку вушної раковини

порожнину раковини


!1 На внутрiшнiй сторонi раковини паралельно завитку

розташоване пiдвищення:

протизавиток

#часточка вушної раковини

козелок

горбик вушної раковини


! Попереду слухового проходу розташований виступ:

козелок

#завиток

горбик вушної раковини

часточка вушної раковини


! Напроти козелка в нижнiй частинi протизавитка мiститься:

протикозелок

#завиток

горбик вушної раковини

барабанна перетинка


!1 Мiж козелком попереду i нижньою частиною протизавитка

позаду розташоване заглиблення:

порожнина раковини

#барабанна перетинка

часточка вушної раковини

пупок барабанної перетинки


! Порожнина вушної раковини продовжується далi в:

зовнiшнiй слуховий прохiд

#барабанну перетинку

барабанну порожнину

слухову трубу


!1 Вiд порожнини середнього вуха зовнiшнiй слуховий прохiд

вiдокремлюється:

барабанною перетинкою

#часточкою вушної раковини

лабиринтною стiнкою барабанної порожнини

соскоподiбною печерою


!1 В шкiрi, що вкриває хрящову частину слухового проходу,

є особливi залози:

церумiнознi

#мейбомiївi (тарсальнi)

слизовi

потовi


! Бiльша нижня частина барабанно∙ перетинки ї:

натягнута частина

#ненатягнута частина

вiльна частина

трикутна частина


! Меньша верхня частина барабанної перетинки є:

ненатягнута частина

#натягнута частина

вiльна частина

дiрчаста частина


! В центрi барабанної перетинки є:

пупок

#отвiр

горбик

мис


! Основу барабанної перетинки складає:

фiброзна тканина

#м'язова тканина

хрящова тканина

кiсткова тканина


! Фiброзний шар барабанної перетинки вiдсутнiй в:

ненатягнутiй частинi

#в натягнутiй частинi

в дiлянцi пупка

в переднiй частинi


! Кiлькiсть стiнок барабанної порожнини:

6

#4

2

3


!1 Стiнка барабанної порожнини, що вiдокремлює її вiд

порожнини черепа, має назву:

покрівельна стiнка

#лабiринтна стiнка

перетинчаста стiнка

яремна стiнка


! Верхня стiнка барабанної порожнини має назву:

paries tegmentalis

#paries mastoideus

paries membranacens

paries caroticus


!1 Стiнка барабанної порожнини, що вiдповiдає нiжнiй стiнцi

пiрамiди скроневої кiстки, має назву:

яремна стiнка

#сонна стiнка

соскоподiбна стiнка

перетинчаста стiнка


! Нижня стiнка барабанної порожнини має назву:

paries jugularis

#paries carotiсus

paries tegmentalis

paries labyrinthicus


!1 Стiнка барабанної порожнини, яка вiдокремлює її вiд

кісткового лабiринту внутрiшнього вуха, має назву:

лабiринтна стiнка

#сонна стiнка

покришечна стiнка

перетинчаста стiнка


! Медiальна стiнка барабанної порожнини має назву:

paries labyrinthicus

#paries mastoideus

paries caroticus

paries membranacens


!2 На медiальнiй стiнцi барабанної порожнини є отвiр,

що вiде в присiнок кiсткового лабiринту, вiн зачинений

основою стремiнця - це:

вiкно присiнка

#вiкно завитки

отвiр слухової труби

отвiр соскоподiбної печери


!1 Вiкно присiнка, що веде з барабанної порожнини в присiнок

кiсткового лабiринту, знаходиться на:

медiальнiй стiнцi барабанної порожнини

#нижнiй стiнцi барабанної порожнини

латеральнiй стiнцi барабанної порожнини

заднiй стiнцi барабанної порожнини


!2 Вiкно завитки, що зачинене вторинною барабанною

перетинкою та вiдокремлює барабанну порожнину вiд

барабанної драбини, знаходиться на:

медiальнiй стiнцi барабанної порожнини

#переднiй стiнцi барабанної порожнини

верхнiй стiнцi барабанної порожнини

латеральнiй стiнцi барабанної порожнини


!2 Отвiр медiальної стiнки барабанної порожнини, який веде

з неї до барабанної драбини, та зачинений вторинною

барабанною перетинкою, має назву:

вiкно завитки

#вiкно присiнка

отвiр слухової труби

отвiр соскоподiбної печери


!1 На якiй стiнцi барабанної порожнини є виступ лицевого

канала?

на медiальнiй

#на верхнiй

на заднiй

на нижнiй


!1 Стiнка барабанної порожнини, на якiй є отвiр, що веде

в соскоподiбну печеру, має назву:

соскоподiбна стiнка

#яремна стiнка

покрівельна стiнка

сонна стiнка


! Задня стiнка барабанної порожнини має назву:

paries mastoideus

#paries caroticus

paries labyrinthicus

paries membranacens


!2 Яка стiнка барабанної порожнини має пiрамiдальне

пiдвищення, в серединi якого починається стремiнцевий

м'яз?

задня стiнка

#передня стiнка

верхня стiнка

медiальна стiнка


!1 Стiнка барабанної порожнини, яка вiдокремлює її вiд

сонного каналу, має назву:

сонна стiнка

#лабiринтна стiнка

перетинчаста стiнка

покрівельна стiнка


! Передня стiнка барабанної порожнини має назву:

paries caroticus

#paries tegmentalis

paries mastoideus

paries membranacens


!1 На якiй стiнцi барабанної порожнини розташований отвiр

слухової труби?

на переднiй

#на заднiй

на медiальнiй

на верхнiй


!1 Стiнка барабанної порожнини, яка утворена барабанною

перетинкою, має назву:

перетинчаста стiнка

#сонна стiнка

лабiринтна стiнка

соскоподiбна стiнка


! Латеральна стiнка барабанної порожнини має назву:

paries membranacens

#paries caroticus

paries mastoideus

paries tegmentalis


!1 Яку стiнку барабанної порожнини утворює барабанна

перетинка?

латеральну стiнку

#медiальну стiнку

передню стiнку

нижню стiнку


! До слухових кiсточок не вiдноситься:

завитка

#молоточок

коваделко

стремiнце


! Який отвiр затуляє основа стремiнця?

вiкно присiнка

#вiкно завитки

отвiр слухової труби

отвiр соскоподiбної печери


! Де вiдкривається верхня кiсткова частина слухової труби?

на переднiй стiнцi барабанної порожнини

#на заднiй стiнцi барабанної порожнини

в вiкнi присiнка кiсткового лабiринту

на бічнiй стiнцi носоглотки


! Де вiдкривається нижня хрящова частина слухової труби?

на бічнiй стiнцi носоглотки

#на переднiй стiнцi барабанної порожнини

на медiальнiй стiнцi барабанної порожнини

в вiкнi завитка


!1 В носоглотцi бiля трубного валика лiмфоїдна тканина

утворює:

трубний мигдалик

#глотковий мигдалик

пiднебiнний мигдалик

язиковий мигдалик


! До кiсткового лабiринту не вiдноситься:

барабанна порожнина

#присiнок

завитка

пiвколовi канали


! Два вiкна - овальне та кругле розташованi:

на латеральнiй стiнцi кiсткового лабiринту

#на заднiй стiнцi кiсткового лабiринту

на основi завитки

на куполi завитки


!1 Овальне вiкно затулено основою стремiнця i

вiдкривається в:

присiнок

#канал завитки

спіральний канал веретена

переднiй пiвколовий канал


!1 Кругле вiкно затулене вторинною барабанною перетинкою i

вiдкривається:

спіральний канал завитки

#присiнок

спiральний канал веретена

заднiй пiвколовий канал


! На заднiй стiнцi присiнка є:

5 отворiв пiвколових каналiв

#отвiр каналу завитки

кругле вiкно

овальне вiкно


! На переднiй стiнцi присiнка є:

отвiр каналу завитки

#кругле вiкно

овальне вiкно

5 отворiв пiвколових каналiв


!1 На якiй стiнцi присiнка є гребiнь та два заглиблення -

сферичне та елiптичне?

на медiальнiй

#на заднiй

на переднiй

на латеральнiй


! Передня частина кiсткового лабiринту - це:

завитка

#присiнок

переднiй пiвколовий канал

латеральний пiвколовий канал


! Центральною частиною кiсткового лабiринту є:

присiнок

#завитка

заднiй пiвколовий канал

переднiй пiвколовий канал


! Задня частина кiсткового лабiринту - це:

пiвколовi канали

#завитка

присiнок

слухова труба


! Спiральний канал завитки навколо вiсi завитки утворює:

два з половиною оберта

#два оберта

один оберт

чотири з половиною оберта


! Основа завитки повернена:

медiально

#латерально

вгору

вниз


! Купол завитки направлений:

латерально

#медiально

вгору

вниз


! Вiссю завитки є:

кiсткове веретино

#кiсткова спiральна пластинка

гребiнь присiнка

гачок спiральної пластинки


! Навколо кiсткового веретина завитки обвивається:

кiсткова спiральна пластинка

#гачок спiральної пластинки

переднiй пiвколовий канал

водопровiд присiнка


! Нервовий вузол завитки (спiральний вузол) розташований:

в спiральному каналi веретина

#в сферичному мiшечку

в ампулярних гребiнцях

в перилiмфатичному просторi


!1 В основi завитки, там де починаються барабаннi сходи,

розташований:

внутрiшнiй отвiр канальця завитки

#внутрiшнiй отвiр водопровода присiнка

гребiнь присiнка

нервовий вузол завитки


!1 Три пiвкружних канала вiдкриваються в присiнок отворами,

їх кiлькiсть:

5

#6

4

3


!1 Загальну кiсткову нiжку утворюють кiстковi нiжки

пiвколових каналiв:

переднього i заднього

#переднього i латерального

латерального i заднього

верхнього i заднього


!1 Яка кiлькiсть ампульних кiсткових нiжок пiвколових

каналiв?

3

#1

6

5


!1 Яка кiлькiсть простих кiсткових нiжок пiвколових

кiсткових каналiв?

1

#6

3

5


! Стiнка перетинчастого лабiринту складається з:

сполучної тканини

#хрящової тканини

м'язової тканини

кiсткової тканини


! Перилiмфатичний (навкололімфатичний) простiр заповнений:

перилiмфою

#ендолiмфою

водянистою вологою

лiмфою


!1 З перилiмфатичного простору перилiмфа через

перилiмфатичну протоку вiдтiкає:

в пiдпавутинний простiр

#в ендолiмфатичний мiшечок

в печеристу пазуху твердої оболонки мозку

в судини мозку


! Перетинчастий лабiринт заповнений:

ендолiмфою

#перилiмфою

водянистою вологою

сполучною тканиною


! Ендолiмфа через ендолiмфатичну протоку вiдтiкає в:

ендолiмфатичний мiшечок

#пiдпавутинний простiр

нижню кам'янисту пазуху твердої оболонки мозку

судини мозку


! До перетинчастого лабiринту вiдноситься все, окрiм:

спiрального каналу веретина

#елiптичного та сферичного мiшечкiв

трьох пiвколових проток

завиткової протоки


!1 Елiптичний та сферичний мiшечки з'єднуються мiж собою

за допомогою:

ductus utriculosaccularis

#ductus endolymphaticus

ductus perilymphaticus

ductus reuniens


! В елiптичний мiшечок вiдкриваєтсья:

5 отворiв пiвколових проток

#з'єднувальна протока

завиткова протока

каналець завитки


!1 В плямах елiптичного та сферичного мiшечкiв і

в гребiнцях ампули пiвколових проток розташованi:

рецептори присiнкового аналiзатора

#рецептори слухового аналiзатора

тiла перших нейронiв присiнкового шляху

тiла перших нейронiв слухового шляху


!1 Де знаходяться тiла перших нейронiв присiнкового

провiдного шляху?

в присiнковому вузлi

#в плямах елiптичного та сферичного мiшечкiв

в гребiнцях ампул пiвколових проток

в присiнкових ядрах


! Де розташований присiнковий вузол?

на днi внутрiшнього слухового проходу

#в спiральному каналi веретина завитки

в сферичному мiшечку

в товщi твердої мозкової оболонки


!1 Де знаходяться тiла других нейронiв присiнкового

провiдного шляху?

в присiнкових ядрах

#в присiнковому вузлi

в плямах елiптичного та сферичного мішечків

в гребiнцях ампул пiвколових проток


! На поперечному розрiзi завиткова протока має форму:

трикутника

#овала

прямокутника

елiпса


! Зовнiшня стiнка завиткової протоки:

зростається з зовнiшньою стiнкою спiрального каналу завитки

#є продовженням кiсткової спiральної пластинки

зростається iз веретином завитки

протягується вiд краю кiсткової спiральної пластинки до

зовнiшньої стiнки завиткової протоки


! Барабанна (нижня) стiнка завиткової протоки:

є продовженням кiсткової спiральної пластинки

#зростаєтсья з зовнiшньою стiнкою спiрального каналу завитки

зростається iз веретином завитки

протягується вiд краю кiсткової спiральної пластинки до

зовнiшньої стiнки завиткової протоки


!1 Верхня присiнкова стiнка завиткової

протоки (мембрана Рейснера):

протягуєтсья вiд краю кiсткової спiральної пластинки до

зовнiшньої стiнки завиткової протоки

#є продовженням кiсткової спiральної пластинки

зростається з зовнiшньою стiнкою спiрального каналу завитки

зростається iз веретином завитки


!1 В дiлянцi купола завитки присiнковi сходи та барабаннi

сходи сполучаються мiж собою за допомогою:

отвора завитки (helicotrema)

#ендолiмфатичної протоки

з'єднувальної протоки

канальця завитки


! Спiральний (кортiєвий) орган розташований:

всерединi завиткової протоки

#в елiптичному мiшечку

в сферичному мiшечку

в перилiмфатичному просторi


! Де розташованi рецептори слухового провiдного шляху?

в спiральному органi

#в спiральному вузлi завитки

в завиткових ядрах

в ядрах мозочка


!1 Тiла перших нейронiв слухового провiдного шляху

розташованi:

в спiральному вузлi завитки

#в медiальному колiнчастому тiлi

в поперечних скроневих звивинах

в завиткових ядрах


!1 Тiла других нейронiв слухового провiдного

шляху розташованi:

в вентральному та дорзальному завиткових ядрах

#в спiральному вузлi завитки

в поперечних скроневих звивинах

в верхнiх горбиках покрiвлi середнього мозку


!1 Вiдростки клiтин переднiх слухових ядер прямують

на протилежний бiк i утворюють:

трапецiєподiбне тіло

#медiальну петлю

пiрамiди

зовнiшнi дугоподiбнi волокна


!1 Волокна вiд заднього слухового ядра виходять на поверхню

ромбоподiбної ямки i утворюють:

мозковi полоски (смуги)

#медiальне пiдвищення

латеральнi кишенi

верхнi мозочковi нiжки


!2 Через яку частину внутрiшньої капсули проходять волокна

слухового шляху, що прямують вiд медiального колiнчастого

тiла?

через задню частину задньої нiжки

#через колiно

через передню частину задньої нiжки

через передню нiжку


! Кiрковий центр слуху знаходиться в:

поперечних скроневих звивинах (Гешля)

#в передцентральнiй звивині

в кутовiй звивині

по боках острогової борозни

Схожі:

! Вушна раковина та зовнiшнiй слуховий прохiд належать до iconМіністерство охорони здоров’я україни
Біологічні мотивації належать до нижчих, на грунті яких протягом життя формуються складні системи вищих, соціальних мотивацій, які...
! Вушна раковина та зовнiшнiй слуховий прохiд належать до iconМіністерство охорони здоров’я україни
Біологічні мотивації належать до нижчих, на грунті яких протягом життя формуються складні системи вищих, соціальних мотивацій, які...
! Вушна раковина та зовнiшнiй слуховий прохiд належать до iconТема: клінічна анатомія и
Уміти оглянути слуховий прохід І барабанну перетинку, знання точних анатомічних розпізнавальних пунктів, розміщених на барабанній...
! Вушна раковина та зовнiшнiй слуховий прохiд належать до iconТема: клінічна анатомія и
Уміти оглянути слуховий прохід І барабанну перетинку, знання точних анатомічних розпізнавальних пунктів, розміщених на барабанній...
! Вушна раковина та зовнiшнiй слуховий прохiд належать до iconПрограма вступного випробовування – творчого конкурсу з музики для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень
Для випускників музичних шкіл – виконання 1 інструментального твору І завдань із сольфеджіо та теорії музики (слуховий аналіз, спів...
! Вушна раковина та зовнiшнiй слуховий прохiд належать до iconПоложення про інтелектуальну власність Особисті немайнові права інтелектуально власності на об’єкт створений за замовленням належать: замовнику творцю роботодавцю
Особисті немайнові права інтелектуально власності на об’єкт створений за замовленням належать
! Вушна раковина та зовнiшнiй слуховий прохiд належать до icon1. До скелетних тканин не належать

! Вушна раковина та зовнiшнiй слуховий прохiд належать до iconПравила оформлення рефератів
Реферати належать до індивідуальних завдань, які є самостійним видом письмової роботи
! Вушна раковина та зовнiшнiй слуховий прохiд належать до iconО. А. Сущенко, канд техн наук
Розглянуто особливості управління системою визначення курсу, до складу якої належать
! Вушна раковина та зовнiшнiй слуховий прохiд належать до icon! До периферійної нервової системи належать
Заняття n 50. "Периферійна нервова система. Черепні нерви. V пара черепних нервів"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи