Контроль засвоєння змістового модуля: \"обмін білків. Молекулярна біологія\" icon

Контроль засвоєння змістового модуля: "обмін білків. Молекулярна біологія"
Скачати 48.64 Kb.
НазваКонтроль засвоєння змістового модуля: "обмін білків. Молекулярна біологія"
Дата31.07.2012
Розмір48.64 Kb.
ТипДокументи

КОНТРОЛЬ ЗАСВОЄННЯ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ: “ОБМІН БІЛКІВ. МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ”

Теоретичні питання

 1. Пул вільних амінокислот в організмі: шляхи надходження та використання вільних амінокислот у тканинах.

 2. Трансамінування амінокислот: реакції та їх біохімічне значення, механізм дії амінотрансфераз. Клініко-діагностичне значення визначення трансаміназ.

 3. Пряме та непряме дезамінування вільних L-амінокислот у тканинах.

 4. Декарбоксилювання L-амінокислот в організмі людини. Фізіологічне значення утворених продуктів. Окиснення біогенних амінів.

 5. Шляхи утворення та знешкодження аміаку в організмі.

 6. Біосинтез сечовини: послідовність реакцій біосинтезу, генетичні аномалії ферментів циклу сечовини.

 7. Загальні шляхи метаболізму вуглецевих скелетів амінокислот в організмі людини. Глюкогенні та кетогенні амінокислоти.

 8. Обмін сірковмісних амінокислот; реакції метилювання. Біосинтез та біологічна роль креатину і креатинфосфату.

 9. Спеціалізовані шляхи обміну ациклічних амінокислот. Обмін серину і гліцину. Глутатіон: будова, біосинтез та біологічні функції глутатіону.

 10. Спеціалізовані шляхи метаболізму циклічних амінокислот - фенілаланіну та тирозину.

 11. Спадкові ензимопатії обміну циклічних амінокислот - фенілаланіну та тирозину.

 12. Обмін циклічної амінокислоти триптофану та його спадкові ензимопатії.

 13. Особливості обміну амінокислот з розгалуженим ланцюгом. Участь вітамінів В12 і Н у метаболізмі амінокислот. Обмін аргініну. Роль NО.

 14. Метаболізм порфіринів: будова гему; схема реакцій біосинтезу протопорфірину ІХ та гему. Спадкові порушення біосинтезу порфіринів, типи порфірій.

 15. Біосинтез пуринових нуклеотидів: схема реакцій синтезу ІМФ; утворення АМФ та ГМФ; механізми регуляції.

 16. Біосинтез піримідинових нуклеотидів: схема реакцій; регуляція синтезу.

 17. Біосинтез дезоксирибонуклеотидів. Утворення тимідилових нуклеотидів; інгібітори біосинтезу дТМФ як протипухлинні засоби.

 18. Катаболізм пуринових нуклеотидів; спадкові порушення обміну сечової кислоти. Схема катаболізму піримідинових нуклеотидів.

 19. Реплікація ДНК: біологічне значення; напівконсервативний механізм реплікації.

 20. Послідовність етапів та ферменти реплікації ДНК у прокаріотів та еукаріотів.

 21. Транскрипція РНК: РНК-полімерази прокаріотів та еукаріотів, сигнали транскрипції (промоторні, ініціаторні та термінаторні ділянки геному).

 22. Процесинг - посттранскрипційна модифікація новосинтезо-ваних мРНК.

 23. Генетичний (біологічний) код: триплетна структура коду, його властивості.

 24. Основні компоненти системи синтезу білка. Транспортні - тРНК та активація амінокислот. Аміноацил-тРНК-синтетази.

 25. Етапи та механізми трансляції (біосинтезу білка) в рибосомах: ініціація, елонгація та термінація.

 26. Посттрансляційна модифікація пептидних ланцюгів. Регуляція трансляції.

 27. Інгібітори транскрипції та трансляції у прокаріотів та еукаріотів: антибіотики та інтерферони - їх застосування у медицині; дифтерійний токсин.

 28. Регуляція експресії генів прокаріотів: регуляторні та структурні ділянки лактозного (Lac-) оперону (регуляторний ген, промотор, оператор).

 29. Мутації: геномні, хромосомні, генні; механізми дії мута-генів; роль індукованих мутацій у виникненні ензимопатій та спадкових хвороб людини.

 30. Біологічне значення та механізми репарації ДНК. Репарація УФ-індукованих генних мутацій: пігментна ксеродерма.

 31. Генна інженерія: конструювання рекомбінантних ДНК; клонування генів; генно-інженерний синтез ферментів, гормонів, інтерферонів та ін.

 32. Гормони та інші біорегулятори в системі міжклітинної інтеграції функцій організму людини, їх хімічна природа і роль. Загальна характеристика гормонів.

 33. Класифікації гормонів: за хімічною будовою, за механізмом дії, за їх функціями. Приклади представників кожного класу.

 34. Синтез, секреція і транспорт гормонів. Механізми регуляції секреції гормонів за принципом позитивного та негативного зворотного зв’язку. Приклади.

 35. Мішені гормональної дії. Рецептори гормонів (іонотропні, метаботропні, цитозольні). Вторинні посередники гормонів, їх роль у передачі гормонального сигналу в клітину.

 36. Молекулярно-клітинні механізми дії білково-пептидних гормонів та біогенних амінів. Каскадні системи передачі хімічного сигналу біорегулятора.

 37. Схема молекулярно-клітинних механізмів дії стероїдних та тиреоїдних гормонів. Молекулярна організація регуляторних сайтів ДНК, які взаємодіють з гормональними рецепторами.

 38. Реалізація ролі цАМФ як вторинного посередника.

 39. Реалізація ролі Са2+, ІТФ і ДАГ як месенджерів.

 40. Принцип радіоімунологічного методу визначення концен-трації гормонів у крові.

 41. Гормони гіпоталамо - гіпофізарної системи. Ліберини та статини.

 42. Гормони передньої частки гіпофіза. Група “гормон росту - пролактин - хоріонічний соматотропін”: біологічна роль, порушення виділення.

 43. Група глікопротеїнів - тропних гормонів гіпофіза: тирео-тропін, гонадотропіни - ФСГ, ЛГ, хоріонічний гонадотропін: біологічна роль, механізм дії, регуляція виділення.

 44. Сімейство проопіомеланокортину (ПОМК) - продукти процесингу ПОМК, їх утворення, біологічна роль, механізм дії, порушення виділення.

 45. Гормони задньої частки гіпофіза. Вазопресин, окситоцин. Патологія, пов’язана з порушенням виділення антидіу-ретичного гормона (АДГ).

 46. Гормон підшлункової залози - інсулін. Будова, секреція, вплив на обмін вуглеводів, ліпідів, білків. Порушення виділення.

 47. Гормон підшлункової залози - глюкагон. Будова, секреція, вплив на обмін вуглеводів, ліпідів.

 48. Гормони травного каналу, біологічна роль, будова, механізм виділення.

 49. Гормони щитоподібної залози. Структура, біосинтез, біологічні ефекти Т3, Т4. Порушення метаболічних процесів за умов гіпер- та гіпотиреозу.

 50. Біогенні аміни з гормональними та медіаторними властивостями: будова, біосинтез, фізіологічні ефекти, біохімічні механізми дії катехоламінів (адреналін, норадреналін, дофамін).

 51. Стероїдні гормони: номенклатура, класифікація, генезис з холестеролу. Стероїдні гормони кори надниркових залоз (С21-стероїди). Фізіологічні та біохімічні ефекти кортикоїдів.

 52. Глюкокортикоїди, їх роль у регуляції метаболізму ліпідів, вуглеводів, білків; патологія виділення.

 53. Мінералокортикоїди. Роль альдостерону в регуляції водно-сольового обміну. Ренін-ангіотензинна система. Альдосте-ронізм.

 54. Жіночі статеві гормони: естрогени (С18-стероїди), прогестерон (С21-стероїди), фізіологічні і хімічні ефекти, регуляція синтезу і секреції. Чоловічі статеві гормони: андрогени (С19-стероїди), фізіологічні і хімічні ефекти, регуляція синтезу і секреції.

 55. Ейкозаноїди: загальна характеристика, номенклатура, біосинтез, біологічні та фармакологічні властивості, їх клінічне застосування. Аспірин та інші нестероїдні протизапальні засоби як інгібітори синтезу простагландинів.

 56. Гормональна регуляція гомеостазу кальцію в організмі. Порушення кальцієвого гомеостазу (рахіт, остеопороз).

Схожі:

Контроль засвоєння змістового модуля: \"обмін білків. Молекулярна біологія\" iconТеоретичні питання
...
Контроль засвоєння змістового модуля: \"обмін білків. Молекулярна біологія\" iconКонтроль засвоєння змістового модуля “загальні закономірності метаболізму” Теоретичні питання
Амінокислотний склад білків та пептидів: будова, сучасні класифікації, біологічна роль
Контроль засвоєння змістового модуля: \"обмін білків. Молекулярна біологія\" iconКонтроль засвоєння модуля 1 “загальні закономірності метаболізму. Метаболізм вуглеводів, ліпідів та його регуляція” Теоретичні питання
Амінокислотний склад білків та пептидів: будова, сучасні класифікації, біологічна роль
Контроль засвоєння змістового модуля: \"обмін білків. Молекулярна біологія\" iconМедична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
...
Контроль засвоєння змістового модуля: \"обмін білків. Молекулярна біологія\" iconМедична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
...
Контроль засвоєння змістового модуля: \"обмін білків. Молекулярна біологія\" iconМедична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
...
Контроль засвоєння змістового модуля: \"обмін білків. Молекулярна біологія\" iconПрограма Курсу молекулярна біологія
У зв'язку з цим виникла нова галузь науки, що об'єднує в собі молекулярну фізику, органічну хімію та біологію І має назу "молекулярна...
Контроль засвоєння змістового модуля: \"обмін білків. Молекулярна біологія\" iconТематичний план практичних занять Модуль Фізична хімія для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету IV семестр 2012-2013 н р. спеціальність “Клінічна фармація” 110206
Хімічна рівновага, її принципи та практичне використання закономірностей Тестовий контроль засвоєння змістового модулю 1
Контроль засвоєння змістового модуля: \"обмін білків. Молекулярна біологія\" iconНавчально-контролююча комп’ютерна програма
Лю засвоєння текстів Біблії англійською мовою. Програма складається з трьох частин: введення І контроль засвоєння лексики, вивчення...
Контроль засвоєння змістового модуля: \"обмін білків. Молекулярна біологія\" iconБіологія І хімія потреби у фахівцях
Мікологія”, "Ботаніка", "Зоологія", „Ентомологія та етологія”, „Геоботаніка”, "Молекулярна біологія", "Біосферологія", "Генетика",...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи