Наука про значення лабораторних показників у діагностиці захворювань icon

Наука про значення лабораторних показників у діагностиці захворювань
НазваНаука про значення лабораторних показників у діагностиці захворювань
Сторінка1/19
Дата31.07.2012
Розмір2.3 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

?

До сучасних уявлень про клінічну лабораторну діагностику належить усе перелічене, окрім:

-Наука про значення лабораторних показників у діагностиці захворювань.

-Медична наукова дисципліна, що вивчає закономірності, взаємозв’язки між фізіологічними і патологічними станами, клітинним і хімічним складом біологічних рідин для виявлення відхилень від норми, встановлення діагнозу та контролю за лікуванням.

-Наука про значення лабораторних показників у нормі та при патологічних процесах, діагностиці, лікуванні і прогнозуванні хвороби.

-Наука, яка вивчає зміни біохімічних процесів в організмі людини при патологічних станах, а також розробляє методи виявлення цих змін з метою діагностики і прогнозування перебігу захворювання.

+Наука, що вивчає структурну організацію біологічних систем та природу перетворення живої матерії, які лежать в основі життєдіяльності.

?

Які дослідження слід віднести до ургентних тестів або тестів при невідкладних станах?

-Активність кислої фосфатази.

-Білкові фракції.

-Пухлинні маркери.

-Загальний холестерин.

+Білірубін у новонароджених.

?

Якому поняттю ідентично поняття "абсорбція" у фотометрії?

-Віддзеркалення.

-Пропускання.

-Розсіювання.

+Оптична густина.

-Гасіння.

?

Чоловік віком 40 років скаржиться на різку загальну слабість, біль у м’язах та суглобах, підвищення температури тіла до 38,6?С. На внутрішній поверхні передпліччя пальпуються болючі підшкірні вузли розміром до 1 см. У крові: помірна анемія, підвищена ШОЕ, лейкоцитоз, у сечі помірна протеїнурія, мікрогематурія. Для підтвердження діагнозу хворому призначено протеїнограму білків сироватки крові. Який метод можна використати для розділення білків?

+Імуноелектрофорез.

-Полярографію.

-Імуноферментний аналіз.

-Хроматографію.

-ІЧ-спектрофотометрію.

?

Лабораторні методи дослідження мають діагностичне значення, є критерієм ефективності лікування, що проводиться, та критерієм одужання і реабілітації хворих. Які чинники впливають на результати лабораторних досліджень?

-Фізіологічні (стать, вік і т.д.).

-Зовнішнє середовище.

-Терапевтичні.

-Токсичні.

+Усі відповіді правильні.

?

Який метод використовують у сучасних біохімічних дослідженнях для визначення функціональних груп білків (-SH, -NH2, імідазольних), а також каталітичної активності ферментів?

+Полярографію.

-Електрофорез.

-Гель-фільтрацію.

-Хроматографію.

-Фотоелектроколориметрію.

?

Які з перелічених біологічних матеріалів слугують об'єктом досліджень у лабораторній діагностиці?

-Кров.

-Сеча.

-Цереброспінальна рідина.

-Аспірати (плевральна рідина).

+Усі відповіді правильні.

?

Під час обстеження пацієнта на СНІД було отримано два позитивних результати імуноферментного аналізу (ІФА). Який метод потрібно використати для виключення псевдопозитивного результату ІФА?

+Імуноблотинг.

-Радіоімунний аналіз.

-Люмінесцентний аналіз.

-Імунофлуоресценцію.

-Молекулярну гібридизацію.

?

Який метод може бути використаний для визначення молекулярної маси нових лікарських речовин, а також оцінки ізотонічної концентрації?

-Полярографія.

+Потенціометрія.

-рН-метрія.

-Кріоскопія.

-Колориметрія.

?

Яку величину вимірюють за допомогою кондуктометричного методу дослідження в біологічних рідинах (кров, сеча, шлунковий сік)?

-Опір

-Йонну силу.

+Електропровідність розчину.

-В’язкість.

-Буферну ємність.

?

У біохімічній практиці використовують гель-фільтрацію - один із методів розділення речовин, який ґрунтується на тому, що молекули різних речовин здатні дифундувати в гелі з різною швидкістю. Для визначення якої величини можна використати цей метод?

+Молекулярної маси.

-Заряду молекул.

-Швидкості осідання молекул.

-Буферної ємності розчину.

-Розчинності речовин.

?

Величина гематокриту широко використовується для оцінки ступеня вираженості анемії, при якій гематокрит може знижуватись до 25-15%. Що таке “гематокритна величина”?

-Співвідношення молодих і зрілих форм еритроцитів.

+Співвідношення об'ємів плазми та еритроцитів.

-Визначення об'єму еритроцитів.

-Співвідношення еритроцитів і лейкоцитів.

-Усі відповіді правильні.

?

Якість виконання біохімічних аналізів визначається усіма переліченими параметрами, окрім:

-Особливостями застосованого методу.

-Кваліфікацією лаборантів.

-Ступенем очищення реактивів.

-Точністю роботи лабораторного обладнання.

+Зміною гормонального фону в організмі.

?

Які з перелічених чинників впливають на результати біохімічних досліджень?

-Час узяття біохімічного матеріалу для дослідження.

-Вплив лікарських засобів і діагностичних процедур.

-Консервування, зберігання і доставка біоматеріалу в лабораторію.

-Положення тіла пацієнта під час процедури.

+Усі відповіді правильні.

?

Тривале стиснення судин джгутом при заборі крові з вени викликає підвищення усіх перелічених біохімічних показників крові, окрім:

+Концентрації цукру.

-Загального білка та білкових фракцій.

-Аміаку, кальцію.

-Фібринолітичної активності.

-Концентрації молочної, піровиноградної кислот.

?

Виникненню гемолізу при заборі крові для біохімічного дослідження сприяють усі перелічені чинники, окрім:

-Погано висушений посуд.

-Видалення крові зі шприца через голку з малим діаметром із великою швидкістю та під тиском.

+Центрифугування крові на невеликих швидкостях.

-Тривале накладання джгута.

-Заморожування та відтавання крові.

?

Як співвідноситься коефіцієнт варіації з допустимою межею помилок?

+Коефіцієнт варіації не повинен перевищувати допустиму межу помилок.

-Коефіцієнт варіації повинен бути більшим за допустиму межу помилок.

-Коефіцієнт варіації повинен дорівнювати допустимій межі помилок.

-Коефіцієнт варіації не порівнюється з допустимою межею помилок.

-Жодна з перелічених відповідей не є вірною.

?

Під внутрішньо-лабораторними помилками слід розуміти все перелічене, окрім:

-Неправильний вибір методу дослідження.

-Використання недостатньо чистого посуду.

-Використання реактивів не належного ступеня очищення і реактивів із простроченим терміном придатності.

-Використання приладів, що не пройшли метрологічний контроль.

+Незадовільна підготовка обстежуваних.

?

Під позалабораторними помилками слід розуміти все перелічене, окрім:

-Незадовільна підготовка обстежуваної особи.

-Неправильне взяття проби.

-Неправильне зберігання біологічного матеріалу.

-Неправильне транспортування біологічного матеріалу в лабораторію.

+Неправильний вибір методу дослідження.

?

До ендогенних, або фізіологічних факторів, які впливають на лабораторні показники належать усі перелічені, окрім:

-Генотип.

-Стать.

-Вік.

-Фенотип.

+Умови життя.

?

Який із перелічених чинників належить до соціальних і впливає на лабораторні показники?

-Рівень сонячної радіації.

-Кліматичні особливості.

-Коливання температури.

-Коливання вологості.

+Спосіб життя.

?

Який із перелічених чинників належить до природних чинників і впливає на лабораторні показники?

-Шкідливі звички.

-Харчування.

+Кліматичні особливості.

-Спосіб життя.

-Трудова діяльність.

?

Яка причина зміни концентрації речовини при зберіганні біологічного матеріалу?

-Перехід речовин з еритроцитів у рідку частину крові при тривалому стоянні цільної крові.

-Перетворення одних речовин в інші під впливом ферментів.

-Перетворення одних речовин в інші під впливом бактеріальної дії.

-Руйнування речовин під впливом різних чинників.

+Усі відповіді правильні.

?

При проведені біохімічних досліджень джерелами помилок може бути все перелічене, окрім:

-Відсутність хімічно чистого посуду.

-Недостатньо високий ступінь очищення реактивів (не нижчий ЧДА).

-Неточне приготування стандартних розчинів для побудови калібрувальних графіків.

-Використання приладів, що не пройшли метрологічний контроль.

+Урахування добових, місячних і сезонних ритмів.

?

Під час лабораторного обстеження чоловіка віком 54 роки встановлено, що загальний вміст білка в крові становить 62 г/л. Рівень білків у біологічних рідинах визначають фізичними та хімічними методами. Який метод належить до хімічних методів?

-Рефрактометричний.

-Спектрофотометричний.

-Полярографічний.

+Метод Лоурі.

-Метод Сенгера.

?

У сучасних біохімічних дослідженнях для діагностики спадкових захворювань, виявлення наявності в організмі певних вірусів (у тому числі ВІЛ), ідентифікації особистості (генна дактилоскопія у судовій медицині) використовують так звану ДНК-діагностику. Який метод використовують із цією метою?

-Електрофорез.

-Хроматографію.

+Ланцюгову полімеразну реакцію.

-Рентгеноструктурний аналіз.

-Електронну мікроскопію.

?

Як впливають лікарські препарати на досліджуваний біологічний матеріал (кров, сечу і т.д.)?

-Беруть участь у самій аналітичній реакції.

-Впливають на результати лабораторних досліджень за рахунок фармакологічної (в організмі) або технологічної (у пробі) інтерференції.

-Змінюють якісний склад клітинних елементів.

-Змінюють фізико-хімічні властивості досліджуваного матеріалу.

+Усі відповіді правильні.

?

У хворого збільшена щитоподібна залоза. Пальпацією встановлено: залоза щільна, поверхня нерівномірно горбиста, гістологічним дослідженням - дифузна інфільтрація тканини залози лімфоцитами, посилене розростання сполучної тканини. Для встановлення діагнозу визначають рівень тиреоїдних гормонів у сироватці крові імуноферментним методом аналізу. На визначенні якого показника ґрунтується цей метод?

-Осмотичного тиску.

-Здатності дифундувати з різною швидкістю.

+Специфічності зв'язування антиген-антитіло.

-Інтенсивності флуоресценції.

-Спектрів випромінювання.

?

Які джерела помилок при дослідженні сечі?

-Неправильна підготовка хворого.

-Недостатньо чистий посуд.

-Недотримання методів консервування.

-Недотримання термінів зберігання сечі.

+Усі відповіді правильні.

?

Оптичні методи дослідження належать до найпоширеніших, які використовують у біохімії. Це пов'язано з можливістю ідентифікувати речовини, визначати їх кількість. Який серед перелічених методів належить до оптичних?

+Фотоелектроколориметрія.

-Полярографія.

-Хроматографія.

-Кондуктометрія.

-Потенціометрія.

?

Які помилки зустрічаються при визначенні активності ферментів у сечі?

-Неправильний збір сечі.

-Неправильне зберігання сечі.

-Ігнорування впливу лікарських речовин.

-Визначення активності ферментів за наявності гематурії.

+Усі відповіді правильні.

?

Клініко-лабораторна діагностика виконує всі з перелічених нижче завдань, окрім:

-Розробка оптимальних методів і засобів дослідження хімічного і клітинного складу біологічних рідин.

-Встановлення референтних меж коливань для кожного параметра складу біологічних рідин і нормальних коливань для окремих контингентів населення.

-Встановлення діагностичної цінності окремих лабораторних тестів та їх комбінацій.

-Розробка наборів біохімічних тестів для диференційної діагностики та контролю за лікуванням.

+Розкриття хімічних, фізико-хімічних, молекулярних та субмолекулярних закономірностей функціонування живих систем.

?

Що таке коагулограма?

-Метод вимірювання часу згортання.

-Спосіб визначення агрегації тромбоцитів.

+Комплекс методів для характеристики різних ланок гемостазу.

-Система уявлень про згортання крові.

-Вчення про кровотворення.

?

Електрокоагулографія є зручним методом, що дозволяє лікарю в реальному масштабі часу швидко орієнтуватись у змінах гемостазу і при необхідності правильно застосовувати засоби його корекції. Яке визначення характеризує метод електрокоагулографії?

-Метод, що заснований на вимірюванні електричного потенціалу судинної стінки.

-Метод вимірювання електричних властивостей сироватки.

+Метод реєстрації коагуляції, що заснований на вимірюванні електропровідності крові.

-Метод вимірювання рухливості тромбоцитів в електричному полі.

-Метод вимірювання зміни агрегації тромбоцитів.

?

Нефелометрія – метод визначення концентрації, розмірів і форми частинок речовин, що знаходяться у стані досить стабільних сус-пензій, дисперсних, колоїдних або “каламутних” розчинів. На вимірюванні якого показника заснований метод нефелометрії?

-Світлопропускання.

+Світлорозсіювання.

-Світлопоглинання.

-Світловипромінювання.

-Обертання поляризованого променя.

?

Важливу роль у молекулярній клінічній діагностиці відіграють імунохімічні методи дослідження, до яких належать імунофлюоресценція, радіоімунний метод, імуноферментний аналіз. На якому типі взаємодії засновані ці методи?

-Преципітату з субстратом.

+Антитіла з антигеном.

-Сироватки з імуноглобуліном.

-Комплемента з носієм.

-Субстрату з фосфатом.

?

Рефрактометрія є одним із широко використовуваних аналітичних методів, що дозволяє визначити концентрацію речовини, що знаходиться в рідкому стані чи концентрацію двохкомпонентних розчинів. На вимірюванні якого показника заснований метод рефрактометрії?

-Поглинання світла.

-Світлопропускання.

+Кута заломлення світла на межі поділу фаз.

-Розсіювання світла.

-Обертання поляризованого променя.

?

Поляриметричний метод може використовуватись у клініці для кількісного визначення глюкози в розчині (сечі). На вимірюванні якого показника заснований даний метод?

-Світлопропускання.

-Каламутності.

-Розсіювання світла.

-Заломлення світла.

+Обертання поляризованого променя.

?

Турбидиметрія – один із видів абсорбційного фотометричного аналізу, що здійснюється за допомогою фотоелектроколориметрів і спектрофотометрів. На вимірюванні якого показника заснований даний метод?

-Флюоресценції.

-Обертання поляризованого променя.

-Віддзеркалення світла.

-Розсіювання світла.

+Поглинання світла.

?

На якій властивості засноване хроматографічне розділення речовин?

-Рухливості в електричному полі.

+Сорбційній здатності на носії.

-Осадженні в розчині.

-Седиментації в градієнті густини.

-Оптичній густині.

?

Біохімічні аналізатори знайшли широке застосування в клініко-діагностичних лабораторіях, оскільки вони дозволяють механізувати і прискорити відбір досліджуваного матеріалу, додавання необхідних реактивів, фотометрію та розрахунки. Які дослідження доцільно виконувати на біохімічних аналізаторах?

-Аналізи кінетичними методами.

-Методики з малим об’ємом досліджуваного матеріалу.

-Методики, що складають основну частину навантаження лабораторії.

-Експрес-аналізи.

+Усі відповіді правильні.

?

Метод полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) широко застосовується для молекулярно-генетичного дослідження зразків тканин, виявлення патогенних мікроорганізмів у клінічних зразках та у пренатальній діагностиці спадкових захворювань. Який принцип лежить в основі аналізу методом ПЛР?

-Полімеризація молекул.

-Різна швидкість руху молекул.

-Взаємодія між антигеном та антитілом.

-Величина заряду молекули білка.

+Копіювання специфічних ділянок молекули ДНК.

?

Умовами отримання і зберігання плазми для біохімічних досліджень є усі перелічені, окрім:

-Використання антикоагулянтів.

-Максимально швидке відокремлення від еритроцитів.

-Однократність заморожування.

+Використання герметичного посуду.

-Попередження гемолізу.

?

До білків гострої фази належать усі перелічені, окрім:

-Гаптоглобін.

-альфа1-антитрипсин.

+Альбумін.

-С-реактивний білок.

-альфа2-макроглобулін.

?

Що є причиною виникнення гіперальбумінемії?

-Мальабсорбція.

+Дегідратація.

-Нефротичний синдром.

-Злоякісні новоутворення.

-Опіки.

?

Зменшення концентрації якого білку в плазмі крові призводить до розвитку онкотичних набряків?

-Імуноглобуліни.

+Альбумін.

-С-реактивний білок.

-Фібронектин.

-альфа2-глобуліни.

?

Підвищення вмісту яких сполук у крові людини є діагностичним показником розвитку коллагенозу?

-Креатину.

-Креатиніну.

+Оксипроліну та оксилізину.

-Уратів.

-Сечовини.

?

Що є причиною виникнення гіперпротеїнемії?

-Порушення травлення, всмоктування.

-Гуморальний імунодефіцит.

+Дегідратація.

-Гломерулонефрит.

-Катаболічні стани.

?

Який метод застосовують для оцінки якісного складу білків сироватки крові?

-Біуретову реакцію.

+Метод електрофорезу.

-Метод Лоурі.

-Діаліз.

-Центрифугування.

?

Електрофоретичне дослідження білків сироватки крові пацієнта дало такі результати вмісту білкових фракцій (розподілення у відносних одиницях): альбумін – 35,6%, альфа1-глобуліни – 4,0%, альфа2-глобуліни – 25,5%, бета-глобуліни – 18,5%, гама-глобуліни – 15,4%. Який найбільш імовірний діагноз?

-Хронічний запальний процес.

-Дифузна гіпергамма-глобулінемія.

+Нефротичний синдром.

-Цироз печінки.

-Мієломна хвороба.

?

При електрофорезі виділені зони альфа1- та альфа2-глобулінів. Який із нижче перелічених білків не належить до складу цих фракцій?

+Фібриноген.

-Гаптоглобін.

-альфа2-макроглобулін.

-альфа1-антитрипсин.

-Церулоплазмін.

?

У жінки похилого віку, що скаржиться на болі в спині, вміст білків у сироватці крові 90 г/л, альбуміну — 30 г/л. Наявність якого з нижче-перелічених станів можна припустити?

+Множинна мієлома.

-Остеоартрит.

-Ураження кісток при хворобі Педжета.

-Ниркова остеодистрофія.

-Гіперпаратиреоїдизм.

?

У пацієнта, що знаходиться на повному парентеральному харчуванні, збирають добову сечу з метою визначення екскреції азоту. При постійному щоденному надходженні азоту в кількості 14 г, величини екскреції сечовини за чотири дні склали 400, 480, 390 і 50 ммоль. Концентрація сечовини в сироватці крові за ці дні залишалась на одному рівні, а об'єм сечі, що виділявся, відповідав об'єму рідини, що вводилась. Яке з наведених нижче тверджень неправильне?

+Можливою причиною зменшення екскреції сечовини є гостра ниркова недостатність.

-Результат, одержаний на четвертий день, обумовлений бактеріальною контамінацією сечі.

-Результат, одержаний на четвертий день, обумовлений лабораторною помилкою.

-Результати перших трьох днів свідчать про те, що у пацієнта позитивний азотистий баланс.

-Кількість азоту, що виводиться, становить 12,9 г.

?

Яке порушення спостерігається при зниженні концентрації гаптоглобіну в плазмі?

-Гіпербілірубінемія.

-Гіперазотемія.

+Гемоглобінурія.

-Міоглобінурія.

-Гіпокаліємія.

?

Перебіг якого захворювання ускладнюється гіпо-гаммаглобулінемією?

-Ревматоїдний артрит.

-Хронічний гепатит.

-Цироз печінки.

+Променева хвороба.

-Хронічний лімфолейкоз.

?

Який білок не належить до складу альфа2-глобулінової фракції?

-Церулоплазмін.

-Гаптоглобін.

-альфа2-макроглобулін.

+Трансферин.

-С-реактивний білок.

?

Який білок не належить до складу фракції бета-глобулінів?
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Схожі:

Наука про значення лабораторних показників у діагностиці захворювань icon“Затверджено”
«Синдром болю в грудях, дихальної та серцевої недостатності при діагностиці та диференційній діагностиці захворювань органів грудної...
Наука про значення лабораторних показників у діагностиці захворювань iconМіністерство охорони здоров’я україни
У зв’язку з цим вивчення даної теми має важливе практичне значення. Знання збудників, механізмів зараження, клінічної картини цих...
Наука про значення лабораторних показників у діагностиці захворювань iconКалендарно-тематичний план
Контроль початкового рівня знань. Засвоєння принципів проведення біохімічних лабораторних досліджень; обґрунтування та клініко-діагностичне...
Наука про значення лабораторних показників у діагностиці захворювань iconТема  визначення рівня економічного розвитку регіону
Таким чином, обґрунтування економічного розвитку можна одержати, тільки виключивши усі фактори, що суб'єктивно завищують значення...
Наука про значення лабораторних показників у діагностиці захворювань icon«затверджено»
Рентгенологічні методи дослідження в діагностиці захворювань головного та спинного мозку
Наука про значення лабораторних показників у діагностиці захворювань iconРабоча програма з інфекційних хвороб тропіків
Введення цього циклу має мету навчити студентів клініці, діагностиці та лікуванню тропічних захворювань, организації протиепідемічних...
Наука про значення лабораторних показників у діагностиці захворювань iconРозділ молекулярний рівень організації життя
Біологія,як наука про природу. Основні методи біологічних досліджень. Рівні організації живої матерії. Значення досягнень біологічної...
Наука про значення лабораторних показників у діагностиці захворювань iconАдаптаційні реакції організму при лімфотропній терапії придатків матки о.І. Дужа-Еластал; В. Д. Зінчук; І. М. Медведєва; І. М. Лохоня
Значення інфекційно-запальних захворювань внутрішніх статевих органів та їх особливе місце у структурі загальної захворюваності жінок...
Наука про значення лабораторних показників у діагностиці захворювань iconТематика та календарний план лекцій з гігієни з основами епідеміології для студентів 3 курсу фармацевтичного факультету
Гігієна як наука. Значення гігієнічних знань для клінічного провізора. Вода та здоров’я. Гігієнічне значення води. Гігієнічні основи...
Наука про значення лабораторних показників у діагностиці захворювань iconТематика та календарний план лекцій з гігієни та екології для студентів 2 курсу стоматологічного факультету
Гігієна як наука. Гігієнічне значення складових біосфери, сонячної радіації, клімату та погоди. Вода та здоров’я. Гігієнічне значення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи