Модуль 1: Лікарська рецептура icon

Модуль 1: Лікарська рецептура
Скачати 184.37 Kb.
НазваМодуль 1: Лікарська рецептура
Дата31.07.2012
Розмір184.37 Kb.
ТипДокументи
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ


Модуль 1: Лікарська рецептура. Загальна фармакологія Фармакологія засобів, що впливають на нервову систему

Змістовий модуль 1: Лікарська рецептура.

Поняття про лікарську рецептуру. Визначити терміни лікарська речовина, лікарський засіб, лікарська форма, лікарський препарат.

Рецепт. Загальні правила виписування рецептів, форми рецептурних бланків. Правила виписування рецептів на ліки, що містять сильнодіючі, отруйні та наркотичні речовини.

Лікарські форми. Види лікарських форм, особливості виготовлення та прописування в рецептах. Вимоги до лікарських форм для ін’єкцій.


^ Змістовий модуль 2: Історія лікознавства та фармакології. Загальна фармакологія

Визначення фармакології, її місце серед інших медичних та біологічних наук.

Зародження та становлення експериментальної фармакології, розвиток фармакології в Україні та інших країнах.

Основні принципи і методи випробувань нових лікарських речовин. Доклінічні та клінічні дослідження (фази І - IV). Поняття про плацебо. Функції Державного Фармакологічного центру МОЗ України. Закон України „Про лікарські засоби”.

Поняття про фармакокінетику лікарських засобів.

Шляхи введення та виведення лікарських засобів з організму, особливості всмоктування та розподілу в організмі, основні види біотрансформації.

Поняття про основні фармакокінетичні параметри (константа швидкості всмоктування, період напівелімінації, стаціонарна концентрація, кліренс препарату).

Вікові особливості фармакокінетики.

Визначення поняття дози, види доз.

Фармакодинаміка лікарських засобів.

Поняття про рецептори (агоністи, антагоністи).

Види, типи та способи дії лікарських засобів.

Залежність фармакологічного ефекту від властивостей лікарських засобів (хімічна структура, фізико-хімічні властивості, їх дози і кратність застосування).

Залежність фармакологічного ефекту від віку та статі пацієнта. Особливості реакції дитячого організму на лікарський препарат. Принципи дозування ліків дітям та особам похилого віку.

Значення кліматичних та антропогенних факторів для фармакологічної дії лікарського засобу.

Залежність дії препаратів від фізіологічних особливостей організму та патологічних станів.

Поняття про фармакогенетику та хронофармакологію.

Особливості дії ліків при їх повторному застосуванні. Поняття про матеріальну і функціональну кумуляцію, толерантність або звикання, психічну та фізичну залежність. Поняття про синдроми відміни та віддачі.

Комбінована дія ліків (синергізм та антагонізм).

Поняття про безпеку ліків. Побічна дія лікарських засобів. Види побічної дії. Непереносимість. Ідіосинкразія. Алергічні реакції. Мутагенність, тератогенність, ембріотоксичніть, фетотоксичність, канцерогенність.


^ Змістовий модуль 3: Лікарські засоби, що впливають на аферентну іннервацію.

Класифікація місцевоанестезуючих препаратів, механізм дії, порівняльна характеристика препаратів. Показання до застосування, побічна дія .

Фармакологія в`яжучих лікарських засобів. Механізм дії, показання до застосування. Фармакологічна характеристика препаратів.

Загальна характеристика обволікаючих лікарських засобів. Механізм дії, показання до застосування препаратів .

Класифікація адсорбуючих засобів. Механізм дії. Показання до застосування. Препарати вугілля та синтетичні сорбенти.

Класифікація подразнювальних засобів. Механізм дії. Вплив на шкіру та слизові оболонки. Показання до застосування.


^ Змістовий модуль 4: Лікарські засоби, що впливають на еферентну іннервацію.

Класифікація засобів, що впливають на вегетативну нервову систему. Класифікація засобів, що впливають на холінергічну нервову систему. М- та Н-холіноміметичні лікарські засоби.

Класифікація антихолінестеразних засобів. Механізм дії, фармакологічні ефекти, показання до застосування, побічна дія.

Особливості дії фосфорорганічних сполук. Гостре отруєння ФОС та надання допомоги. Фармакологія реактиваторів ФОС.

Фармакологічна характеристика М-холіноміметиків. Вплив на органи та системи. Показання до застосування.

Гостре отруєння мускарином. Заходи допомоги, антидотна терапія.

Лікарські засоби, що впливають на Н-холінорецептори.

Фармакологічні ефекти нікотину. Куріння як медична та соціальна проблема. Лікарські засоби, що використовуються для боротьби з курінням тютюну.

М-холіноблокуючі лікарські засоби. Фармакологічна характеристика атропіну сульфату. Показання до застосування.

Гостре отруєння атропіном та рослинами, що містять атропін. Заходи допомоги.

Загальна характеристика Н-холіноблокаторів. Класифікація гангліоблокаторів. Механізм дії. Фармакологічні ефекти, показання до застосування, побічна дія.

Класифікація міорелаксантів. Фармакокінетика, фармакодинаміка тубокурарину хлориду. Показання до застосування, побічна дія.

Класифікація лікарськх засобів, що впливають на адренергічну іннервацію.

Фармакологічна характеристика адреноміметиків. Фармакокінетика, фармакодинаміка адреналіну гідрохлориду. Показання до застосування.

Порівняльна характеристика адреноміметиків. Побічна дія.

антиадренергічні лікарські засоби. Класифікація Особливості застосування α-адреноблокаторів, механізм дії та показання до застосування.

Фармакологічні ефекти β-адреноблокаторів. Порівняльна характеристика препаратів. Поняття про внутрішню симпатоміметичну активність.

Фармакологія симпатолітиків. Механізм дії та показання до застосування, побічні ефекти.


^ Змістовий модуль 5: Лікарські засоби, що впливають на функцію центральної нервової системи.

Класифікація лікарських засобів для наркозу.

Історія відкриття засобів для наркозу.

Види наркозу. наркозу. Вимоги, до засобів для наркозу. Теорії наркозу.

Класифікація лікарських засобів для інгаляційного наркозу. Порівняльна характеристика препаратів, побічна дія. Комбіноване застосування засобів для наркозу з препаратами інших фармакологічних груп.

Класифікація лікарських засобів для неінгаляційного наркозу. орівняльна характеристика препаратів.

Поняття про премедикацію, вступний, базисний, комбінований наркоз.

Фармакологія і токсикологія спирту етилового, використання в клінічній практиці.

Гостре та хронічне отруєння алкоголем, заходи допомоги. Принцип лікування алкоголізму.

Класифікація снодійних лікарських засобів. Загальна характеристика снодійних засобів. ожливі механізми дії.

Порівняльна характеристика снодійних засобів різних груп. Показання до застосування, побічні ефекти .

Гостре отруєння барбітуратами, заходи допомоги.

Протиепілептичні лікарські засоби. Класифікація, порівняльна характеристика, побічна дія протиепілептичних засобів.

Протипаркінсонічні лікарські засоби. Класифікація Основні механізми дії. Використання в клінічній практиці.

Наркотичні анальгетики. Класифікація за хімічною будовою, походженням та спорідненістю до опіатних рецепторів. Механізм дії.

Фармакологія морфіну гідрохлориду. Особливості впливу препарату на ЦНС. Порівняльна характеристика наркотичних анальгетиків. Показання до застосування анальгетичних засобів. Побічні ефекти.

Гостре отруєння наркотичними анальгетичними засобами. Клінічні прояви та заходи допомоги.

лікарська залежність, що виникає до наркотичних анальгетиків, клінічні прояви. Поняття про абстинентний синдром, методи лікування.

Ненаркотичні анальгетики. Класифікаціязагальна характеристика групи. Механізми дії. Фармакологічна характеристика препаратів.

Порівняльна характеристика препаратів ненаркотичних анальгетиків, побічна дія.


Змістовий модуль 6: Психотропні лікарські засоби.
^

Класифікація пихотропних лікарських засобів Загальна характеристика.

Нейролептики. Класифікація нейролептиків за хімічною будовою. Загальна характеристика. Механізм антипсихотичної дії нейролептиків.

^

Фармакологічні ефекти аміназину.

Порівняльна характеристика препаратів нейролептиків, показання до застосування обічні ефекти нейролептиків. Комбіноване застосування з препаратами інших фармакологічних груп.

^

Поняття про нейролептаналгезію.


Фармакологія транквілізаторів. Класифікація. Механізм транквілізуючої дії, поняття про бензодіазепінові рецептори.

Порівняльна характеристика препаратів транквілізаторів.

Показання та протипоказання до застосування транквілізаторів, побічні ефекти. Лікарська залежність.

Комбіноване застосування транквілізаторів з препаратами інших фармакологічних груп. Поняття про атаралгезію.

Фармакологія солей літію. Фармакокінетика та фармакодинаміка, показання до застосування. Побічні ефекти. Гостре отруєння солями літію.

Класифікація седативних засобів.

Фармакологія бромідів. Показання до застосування. Побічні ефекти.

Бромізм – клінічні ознаки, лікування та запобігання.

Седативні лікарські засоби рослинного походження

Психомоторні стимулятори. Загальна характеристика групи психостимуляторів.

Кофеїн-бензоат натрію. Фармакокінетика та фармакодинаміка, показання до застосування, побічні ефекти.

Поняття про психодислептики та амфетаміни. Формування залежності, соціальне значення.

Фармакологія антидепресантів. Класифікація антидепресантів за механізмом дії та хімічною будовою. Порівняльна характеристика. Побічні ефекти антидепресантів.
^

Класифікація ноотропних засобів. Можливі механізми дії. показання до застосування. Фармакологічна характеристика препаратів:

даптогени та актопротектори. Показання до застосування. Основні властивості препаратів, порівняльна характеристика.

^

Фармакологія аналептиків. Класифікація, характеристика препаратів, оказання до застосування.Модуль 2 : Фармакологія засобів, що впливають на функцію органів та систем. Гормональні, вітамінні, протизапальні, протиалергічні, імунотропні та ферментні лікарські засоби. Препарати кислот, лугів та солей лужноземельних металів.


^ Змістовий модуль 7: Фармакологія лікарських засобів, що впливають на функцію органів дихання, органів травлення, функцію нирок та міометрію.

Стимулятори дихання. Класифікація. Фармакокінетика, фармакодинаміка, показання до застосування препаратів стимуляторів дихання.
^

Протикашльові лікарські засоби. Класифікація, характеристика препаратів. Побічна дія.

Відхаркувальні лікарські засоби. Класифікація. Фармакокінетика та фармакодинаміка, побічні ефекти відхаркувальних засобів.


Стимулятори синтезу сурфактанту. Загальна характеристика стимуляторів синтезу сурфактанту.
^

Класифікація бронхолітичних лікарських засобів. Загальна характеристика препаратів.

Лікарські засоби, що застосовуються при набряку легень. Тактика надання допомоги при набряку легень, вибір лікарських засобів.


Класифікація сечогінних препаратів Фармакокінетика та фармакодинаміка, показання до застосування, побічні ефекти
^

Поняття про форсований діурез.

Класифікація пихихівЗагальна характеристика препаратів, побічні ефекти.

Класифікація лікарських засобів, що впливають на міометрій.

Фармакологічна засобів, що стимулюють скоротливу активність міометрію (утеротоніки).

Класифікація лікарських засобів, що впливають на апетит. Загальна фармакологічна характеристика препаратів.Блювотні лікарські засоби. Механізм дії,особливості застосування. проти Показання до застосування, побічні ефекти.


Класифікація лікарських засобів, що застосовуються при порушеннях функції залоз шлунка.

Загальна фармакологічна характеристика засобів, що стимулюють секрецію залоз шлунка та застосовуються з метою діагностики і замісної терапії.

Класифікація та загальна фармакологічна характеристика засобів, що пригнічують секрецію залоз шлунка.

Фармакологічні шляхи лікування виразкової хвороби шлунка, дванадцятипалої кишки та гіперацидного гастриту.

Фармакологічна характеристика блокаторів гістамінових Н2-рецепторів, М-холіноблокаторів та блокаторів протонного насосу.

Загальна фармакологічна характеристика препаратів, що знижують підвищену кислотність шлункового соку.

Поняття про гастропротектори. Загальна фармакологічна характеристика препаратів
^

впливають наую Показання до застосування.


Жовчогінні лікарські засоби. Класифікація. Загальна характеристика ..

Гепатопротектори та холелітолітичні лікарські засоби. Показання до застосування.

Класифікація проносних засобів. Фармакокінетика, фармакодинаміка препаратів, показання до застосування. Загальна характеристика засобів, що мають протипроносну дію.


^ Змістовний модуль 8: Фармакологія лікарських засобів, що впливають на функцію серцево-судинної системи.

Сучасна клінічна класифікація антигіпертензивних засобів.

Фармакологічна характеристика антигіпертензивних засобів основної групи.

Антигіпертензивні лікарські засоби додаткової групи.

Принципи комбінації антигіпертензивних препаратів.

Порівняльна фармакологічна характеристика наведених груп, швидкість розвитку гіпотензивного ефекту.

Лікарська допомога при гіпертонічному кризі.
^

Гіполіпідемічні лікарські засоби. Загальна фармакологічна характеристика гіполіпідемічних засобів, спрямованість дії.

Поняття про ангіопротектори. Фармакокінетика та фармакодинаміка препаратів.


Класифікація кардіотонічних лікарських засобів.

Фармакокінетика та фармакодинаміка, показання та протипоказання до застосування серцевих глікозидів. Побічні ефекти серцевих глікозидів.

Гостре та хронічне отруєння серцевими глікозидамиаходи допомоги та профілактика.

Фармакологічна характеристика неглікозидних кардіотонічних засобів. Показання до застосування.

лікарських Фармакологічна характеристика протиаритмічних засобів

Порівняльна характеристика тапоказання до застосування протиаритмічних препаратів.

Класифікація та загальна фармакологічна характеристика антиангінальних препаратів.

Фармакокінетика та фармакодинаміка нітрогліцерину, побічні ефекти.

Механізм дії блокаторів кальцієвих каналів (антагоністів кальцію). Фармакологічна характеристика препаратів.

Особливості застосування в лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця β-адреноблокаторів.

Судинорозширювальні засоби міотропної дії, рефлекторного типу дії та енергозабезпечувальні засоби. Показання та протипоказання до застосування, побічні ефекти.

Принципи комплексної терапії інфаркту міокарда. Загальна характеристика фармакологічних груп.


^ Змістовний модуль 9: Лікарські засоби, що впливають на систему крові. Ферментні та антиферментні препарати.

Класифікація лікарських засобів, що впливають на систему крові.

Лікарські засоби, що стимулюють еритропоез. Фармакокінетика, фармакодинаміка, показання до застосування, побічна дія. Лікарські засоби, що впливають на лейкопоез. Механізм дії стимуляторів лейкопоезу. Показання до застосування.

Загальна характеристика засобів, що пригнічують лейкопоез. Показання до застосування, побічна дія.

Класифікація засобів, що використовують для профілактики та лікування тромбозу. Загальна характеристика.

Класифікація антикоагулянтів. Фармакокінетика, фармакодинаміка препаратів оказання та протипоказання до застосування. Побічна дія.

Загальна характеристика фібринолітичних засобів.Показання до застосування. Побічна дія.

Класифікація ферментних препаратів. Механізм дії та показання до застосування.

Комбіновані ферментні препарати. Показання до їх застосування.

Загальна характеристика інгібіторів ферментів. Класифікація. Показання та протипоказання до застосування.


Змістовний модуль 10. Вітамінні та гормональні лікарські засоби. Протизапальні та протиалергічні лікарські засоби. Препарати кислот, лугів та солей лужноземельних металів. Радіопротектори. Принципи лікування гострих отруєнь.

Фармакотерапія вітамінними препаратами та її види.

Класифікація вітамінних препаратів.

Характеристика водорозчинних вітамінних препаратів. Показання до застосування, побічні ефекти.

Поняття про біофлавоноїди, коферментні препарати

Загальна характеристика жиророзчинних вітамінних препаратів. Показання та протипоказання до застосування.

Побічні ефекти жиророзчинних вітамінних препаратів.

Полівітамінні препарати.

Поняття про антивітаміни.

Гормональні препарати гіпоталамуса та гіпофіза.

Механізм дії кортикотропіну, показання до застосування, побічні ефекти. Синтетичні аналоги кортикотропіну.

Фармакологічна характеристика гонадотропних гормональних препаратів.

Фармакодинаміка препаратів задньої частки гіпофіза. Показання до застосування.

Фармакологія гормональних препаратів щитоподібної залози. Антитиреоїдні препарати. Показання та протипоказання до застосування, побічні ефекти.

Препарати кальцитоніну. Показання до застосування.

Гіпоглікемічні лікарські засоби. Класифікація гіпоглікемічних засобів.

Фармакокінетика, фармакодинаміка, показання та протипоказання до застосування інсуліну. Побічна дія. Особливості використання при гіперглікемічній комі.

Передозування інсуліну, допомога при гіпоглікемічній комі.

Препарати інсуліну пролонгованої дії.

Синтетичні протидіабетичні лікарські засоби. Класифікація, механізм дії, показання до застосування. Порівняльна характеристика, побічні ефекти.

Гормональні препарати глюкокортикоїдів. Фармакологічні ефекти, показання, протипоказання до застосування, режим дозування. Порівняльна характеристика.

Побічні ефекти глюкокортикоїдів.

Статеві гормони. Класифікація статевих гормонів. Загальна характеристика жіночих статевих гормонів.

Механізм дії та показання до застосування естрогенів, антиестрогенних препаратів, гестагенних препаратів, антигестагенних засобів.

Побічні ефекти препаратів жіночих статевих гормонів та їх антагоністів.

Протизаплідні (контрацептивні) лікарські засоби. Класифікація, принципи комбінації, показання та протипоказання до застосування, побічні ефекти. Порівняльна характеристика контрацептивних препаратів.

Препарати чоловічих статевих гормонів. Фармакологічна характеристика. Показання до застосування, побічні ефекти.

Антагоністи андрогенних гормонів.

Класифікація та загальна характеристика протиалергічних засобів.

Лікарські засоби, що використовують при гіперчутливості негайного типу.

Принципи допомоги при анафілактичному шоку. Лікарські засоби, що використовують при гіперчутливості уповільненого типу.

Плазмозамінні рідини. Загальна характеристика плазмозамінників, фармакодинаміка та показання до застосування.

Препарати для парентерального живлення.

Препарати кислот, лугів. Місцева та резорбтивна дія кислот і лугів. Показання до застосування. Препарати кислот та лугів. Гостре отруєння кислотами та лугами. Заходи допомоги.

Класифікація препаратів лужних та лужноземельних металів.

Препарати натрію. Фармакодинаміка та показання до застосування.

Препарати калію. Фармакодинаміка та показання до застосування.

Препарати магнію. Фармакокінетика, фармакодинаміка. Залежність ефекту від шляху введення. Показання до застосування.

Препарати кальцію фармакологічні ефекти, показання до застсоування, шляхи введення.

Основні принципи фармакотерапії гострих отруєнь лікарськими засобами. Методи активної детоксикації. Поняття про антидоти. Види антидотної терапії.

Фармакологія препаратів антидотів. Принципи симптоматичної терапії гострих отруєнь.


^ Модуль 3. Фармакологія протимікробних, противірусних, протипара-зитарних, протипротозойних, протигрибкових, протибластомних лікарських засобів.


Змістовний модуль 11: Протимікробні, противірусні, протиспірохетозні лікарські засоби

Вимоги до сучасних антисептичних засобів.

Класифікація антисептичних та дезінфікуючих засобів

Фармакологія антисептичних та дезінфікуючих речовин неорганічної природи. Механізм дії галогенів та галогенмісних сполук. Показання до застосування, побічні ефекти. Гостре отруєння та заходи допомоги.

Механізм дії, показання до застосування окисників. Порівняльна характеристика препаратів.

Антисептична та дезінфікуюча дія препаратів кислот та лугів.

Фармакологія препаратів солей важких металів. Механізм дії.

Побічні ефекти препаратів солей важких металів.

Гостре отруєння. Допомога при гострому отруєнні солями важких металів, принципи антидотної терапії.

Фармакологія антисептичних та дезінфікуючих засобів органічної природи. Похідні ароматичного ряду.

Механізм дії препаратів групи фенолу. Побічні ефекти. Гостре отруєння фенолом, допомога.

Механізм дії похідних нітрофурану, показання та протипоказання до застосування. Порівняльна характеристика препаратів.

Механізм протимікробної дії препаратів барвників. Фармакологічна характеристика препаратів. Показання до застосування.

Антисептики - похідні аліфатичного ряду. Фармакокінетика, фармакодинаміка формальдегіду. Побічна дія.

Механізм протимікробної дії спирту етилового.

Фармакологія поверхнево-активних речовин. Механізм дії, показання до застосування детергентів.

Класифікація хіміотерапевтичних засобів. Поняття про антибіоз, антибіотики, спектр дії антибіотиків.

Історія відкриття та впровадження антибіотиків у медичну практику. Принципи антибіотикотерапії.

Класифікація антибіотиків за хімічною будовою, спектром та механізмом дії.

Група пеніцилінів. Класифікація. Механізм, спектр та тривалість дії. Фармакологічна характеристика препаратів групи пеніциліну.

Класифікація антибіотиків групи цефалоспоринів.

Механізм та спектр дії препаратів групи цефалоспоринів.

Показання до застосування. Порівняльна характеристика препаратів групи цефалоспоринів. Побічна дія.

Антибіотики групи макролідів та азалідів. Загальна характеристика, механізм та спектр дії, показання до застосування, побічні ефекти.

Антибіотики групи тетрацикліну. Фармакокінетика, механізм та спектр дії, показання та протипоказання до застосування, побічні ефекти та їх запобігання.

Антибіотики групи левоміцетину. Механізм дії та спектр дії, показання до застосування, побічна дія.

Фармакологія препаратів аміноглікозидів, класифікація. Порівняльна характеристика, механізм дії, показання та протипоказання до застосування, побічні ефекти.

Антибіотики групи циклічних поліпептидів (поліміксини). Механізм та спектр дії, показання до застосування, шляхи введення, побічна дія.

Сульфаніламідні препарати. Класифікація.

Фармакокінетика та фармакодинаміка сульфаніламідів. Показання до застосування. Побічна дія та шляхи її запобігання. Порівняльна характеристика препаратів.

Комбіновані препарати сульфаніламідів.

Синтетичні протимікробні лікарські засоби. Похідні хіноліну. Класифікація, механізм дії, показання до застосування, побічні ефекти. Характеристика препаратів.

Особливість застосування в медичній практиці похідних фторхінолону.

Протигрибкові (протимікозні) лікарські засоби. Класифікація.

Фармакологічна характеристика антибіотиків полієнової структури та протигрибкових препаратів інших груп. Показання до застосування, побічна дія.

Противірусні лікарські засоби. Класифікація.

Фармакологічна характеристика препаратів, що призначають хворим на грип. Особливості застосування.

Лікарські засоби, що застосовують при герпетичній інфекції.

Можливості використання противірусних засобів у комплексному лікуванні хворих на СНІД.

Класифікація протисифілітичних препаратів.

Загальна характеристика протисифілітичних засобів.

Особливості використання антибіотиків, препаратів вісмуту в лікуванні сифілісу.

Класифікація препаратів, що застосовуються для лікування туберкульозу.

Фармакокінетика, фармакодинаміка похідних гідразиду ізонікотинової кислоти. Побічні ефекти, що виникають при тривалому використанні та шляхи їх запобігання.

Фармакологічна характеристика рифампіцину. Особливості тривалого застосування.

Препарати антибіотиків у лікуванні туберкульозу.

Фармакологічна характеристика протитуберкульозних препаратів різних хімічних груп. Побічні ефекти.


^ Змістовний модуль 12. Протипаразитарні лікарські засоби

Класифікація протипротозойних лікарських засобів.

Протималярійні лікарські засоби. Основні принципи профілактики та лікування малярії. Класифікація протималярійних засобів. Механізм дії.

Медикаментозна терапія малярійної коми.

Лікарські засоби, що використовують для лікування трихомонозу. Фармакокінетика, фармакодинаміка метронідазолу. Показання до застосування та побічна дія.

Лікарські засоби для лікування хворих на хламідіоз.

Класифікація протиамебних препаратів. Фармакологічна характеристика препаратів.

Лікарські засоби для лікування хворих на лямбліоз.

Лікарські засоби, що застосовують для лікування хворих на токсоплазмоз.

Протигельмінтні (протиглисні) препарати. Класифікація протигельмінтних препаратів. Особливості застосування при різних видах гельмінтозу.

Фармакологічна характеристика засобів, що застосовують для лікування кишкового гельмінтозу.

Лікарські засоби, що застосовують при позакишковому гельмінтозі.


Змістовний модуль 13. Протипухлинні лікарські засоби.

Протипухлинні (протибластомні) лікарські засоби. Класифікація та загальна характеристика протипухлинних засобів.

Поняття про радіоізотопні препарати, показання до застосування, побічна дія.

Схожі:

Модуль 1: Лікарська рецептура iconГ додаток 1 рафік проведення консультативних занять для студентівvi курсу спеціальності «Загальна лікарська підготовка»
...
Модуль 1: Лікарська рецептура iconГ додаток 1 рафік проведення консультативних занять для студентівvi курсу спеціальності «Загальна лікарська підготовка»
...
Модуль 1: Лікарська рецептура iconЗакон України Про лікарські засоби. Загальна рецептура. Тверді лікарські форми 2 М’які лікарські форми. Hедозовані лікарські форми 3
Модуль «Загальна фармакологія. Фармакологія засобів, що впливають на нервову систему. Гормональні препарати. Протизапальні та протиалергічні...
Модуль 1: Лікарська рецептура iconЗакон України «Про лікарські засоби». Загальна рецептура. Тверді лікарські форми Введение в общую рецептуру. Твердые лекарственные формы 2 М’які лікарські форми. Hедозовані лікарські форми
Модуль Загальна фармакологія. Фармакологія засобів, що впливають на нервову систему. Гормональні препарати. Протизапальні та протиалергічні...
Модуль 1: Лікарська рецептура iconНазва дисципліни
...
Модуль 1: Лікарська рецептура iconІнформація про наукового керівника (інститут, кафедра, № кімнати, контактний тел., ел пошта) 1 2 3 4 5
Технологія виготовлення та рецептура спеціальних бетонів на основі сірчаного в’яжучого
Модуль 1: Лікарська рецептура iconПро перенесення терміну проведення ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок Загальна лікарська підготовка»
Відповідно до листа Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції моз україни від 17. 04. 2012 р. №08. 01-47/555...
Модуль 1: Лікарська рецептура iconКількість годин
...
Модуль 1: Лікарська рецептура iconДокументи
1. /6 курс МП/модуль 3/гастроентеролог_я 6 курс/Diarejn. s-m 6 mod3.doc
2. /6...

Модуль 1: Лікарська рецептура icon«Фармакологія та медична рецептура»
У зв`язку з реформуванням медичної освіти в Україні, на курсі фармакології впроваджена кредитно-модульна система організація навчального...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи