Загальна фармакологія icon

Загальна фармакологія
НазваЗагальна фармакологія
Сторінка20/20
Дата31.07.2012
Розмір2.82 Mb.
ТипДокументи
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
^

С. Тетрациклін.


Д. Фуразолідон.

Е. Поліміксин.

2 У хворого мікоз ступень обох ніг. Місцеве застосування нітрофунгіну і міконазолу не дало ефекту. Який препарат для прийому всередину слід додатково призначити?

*А. Гризеофульвін.

В. Амфотерицин В.

^ С. Канаміцин.

Д. Ністатин.

Е. Ампіцилін.


Банк даних 2002-2003 рр.

1 При цитологічному дослідженні мазків хворої 29 років із загостренням хронічного запалення слизової піхви виявлено значну кількість грибів Candida albicans. Яким протигрибковим препаратом слід проводити лікування?

*А. Ністатин.

В. Амфотерицин В.

^ С. Міконазол.

Д. Клотримазол.

Е. Метронідазол.

2 У якого хіміотерапевтичного препарату в основі механізму дії і розвитку побічних ефектів закладено порушення біосинтезу і деградація ліпідів холестерину та стероїдних гормонів?

*А. Клотримазол.

В. Азитроміцин.

^ С. Доксициклін.

Д. Левоміцетин.

Е. Лінкоміцин.

3 Ювелір 46 років скаржиться на розшарування та ламкість нігтів. Діагностовано епідермофітію. Пацієнт потребує призначення протигрибкового засобу із групи азолів. Оберіть потрібний хворому препарат.

*А. Кетоконазол.

В. Фугізон.

^ С. Мікогептин.

Д. Мікосептін.

Е. Нітрофунгін.


Протипухлинні засоби. Радіопротектори. Ентеросорбенти

1 Хвора 60 років перенесла мастектомію. Після курсу променевої терапії лікар призначив синтетичний препарат нестероїдної структури, що усуває стимулюючий вплив естрогенів на пухлинний ріст. Який препарат був призначений?

*А. Тамоксифен.

В. Діетилстильбестрол.

^ С. Фосфестрол.

Д. Рубоміцин.

Е. Цисплатин.

2 Хворому, що страждає на гострий лейкоз призначено протипухлинний засіб антиметаболічної дії – антагоніст фолієвої кислоти. Який препарат призначено?

*А. Метотрексат.

В. Фторурацил.

^ С. Мієлосан.

Д. Меркаптопурин.

Е. Синестрол.

3 Внаслідок Чорнобильської аварії відбулось забруднення навколишнього середовища радіонуклідами, накопичення їх в організмі людей. З наведених нижче виберіть препарати, які сприяють виведенню радіонуклідів із організму

*А. Ентеросорбенти.

В. Анальгетики.

^ С. Антикоагулянти.

Д. Антидепресанти.

Е. Стимулятори лейкопоезу.

4 Який із перелічених препаратів можна призначити хворій із естрогензалежною пухлиною молочної залози?

*А. Тамоксифену цитрат.

В. L-аспарагіназу.
С. Флутамід.

^ Д. Андрокур.

Е. Метотрексат.

5 При призначенні тестостерону спостерігається збільшення вмісту дигідротестостерону в плазмі крові, що спричиняє гіпертрофію передміхурової залози. Призначенням якого препарату можна попередити цей процес?

*А. Фінастерид.

В. Метандростенолон.

^ С. Ретаболіл.

Д. Тестенат.

Е. Госсипол.

6 У жінки 65 років діагностовано рак молочної залози. Який гормональний препарат слід призначити для хіміотерапії хворої?

*А. Сінестрол.

В. Феноболін.

^ С. Тестостерону пропіонат.

Д. Прогестерон.

Е. Інсулін.

7 У жінки 46 років діагностовано рак молочної залози. Який гормональний препарат слід призначити хворій?

*А. Тестостерону пропіонат.

В. Синестрол.

^ С. Феноболін.

Д. Прогестерон.

Е. Інсулін.

8 У дитини 8 років пухлина Вільмса. Який протипухлинний препарат із групи антибіотиків слід призначити для лікування?

*А. Рубоміцин.

В. Колхамін.

^ С. Сарколізин.

Д. Метотрексат.

Е. Стрептоміцину сульфат.

9 Для лікування лейкозів використовують антиметаболіт метотрексат. Антагоністом якого вітаміну він являється?

*А. Фолієвої кислоти.

В. Ціанокобаламіну.

^ С. Філохінону.

D. Піридоксину.

Е. Рутину.

10 У хворої діагностовано рак молочної залози. Лікар має в розпорядженні ряд протипухлинних препаратів. Який з наведених препаратів показаний для лікування даної патології?

*A. Доцетаксел.

В. Прокарбазин.

^ C. Вепезид.

D. Проспідин.

E. Спіробромін.

11 На культуру пухлинних клітин подіяли колхіцином, який блокує утворення білків-тубулінів, що утворюють веретено поділу. Які етапи клітинного циклу буде порушено?

*A. Мітоз.

В. Пресинтетичний період.

^ C. Синтетичний період.

D. Постсинтетичний період.

E. Жодна з відповідей не вірна.

12 Антибіотики, які інгібують біосинтез нуклеїнових кислот і білків, використовуються в клінічній практиці як протипухлинні і антибактеріальні засоби. Який механізм дії найвірогідніший для антибіотиків з протипухлинною активністю?

*A. Утворюють стабільні комплекси з ДНК, пригнічують процеси реплікації, транскрипції.

В. Зв'язуються з великою субодиницею рибосом та інгібують транслокацію рибосоми відносно мРНК.

^ C. Зв'язуються з великою субодиницею рибосом та інгібують активність пептидилтрансферази..

D. Зв'язуються з малою субодиницею рибосом і пригнічують процес елонгації.

^ E. Блокують центр зв'язування аміноацил-тРНК в аміноацильному центрі рибосоми.

13 Що лежить в основі антиандрогенного механізму дії фінастериду (проскару) при гіперплазії простати?

*A. Пригнічення 5--редуктази і перетворення тестостерону у дигідротестостерон.

В. Пригнічення біосинтезу андрогенів.

^ C. Пригнічення секреції андрогенів.

D. Пригнічення біосинтезу гонадотропних гормонів.

E. Блокада андрогенних рецепторів.

14 Структурні аналоги піримідинів (фторурацил, фтордезоксиуридин, фторафур) пригнічують реплікацію ДНК і тому використовуються для лікування злоякісних пухлин. Що із наступного порушується при їх дії, зумовлюючи блок синтезу ДНК?

*A. Синтез дезоксирибонуклеотидів – попередників ДНК.

В. Ініціація синтезу нуклеотидних ланцюгів ДНК.

C. Активність ДНК-полімераз.

D. Розкручування подвійної спіралі ДНК.

E. Активність ДНК-лігази.

^

Антипротозойні препарати


1 У хворого, який приймав примахін для профілактики малярії, розвинувся гемоліз еритроцитів. Який механізм цього явища?

*А. Генетична ензимопатія.

В. Тахіфілаксія.

^ С. Побічна дія.

D. Підвищена чутливість еритроцитів до препарату.

Е. Мембранотропний ефект препарату.

2 Хворому малярією був призначений антималярійний препарат примахін, після чого у хворого розвинувся тяжкий стан, який пов'язаний з генералізованим гемолізом еритроцитів. Після переливання донорської крові покращення стану хворого лікар виявив, що таке ж ускладнення у цього хворого вже спостерігалось після вживання аспірину і навіть після вживання до їжі бобів. Лабораторне дослідження підтвердило недостатність ферменту глюкозо-6-фосфатдегідрогенази. В якому метаболічному процесі приймає участь цей фермент і яку реакцію каталізує?

*A. В пентозофосфатному шляху.

В. В 2,3-бісфосфогліцератному циклі в еритроцитах каталізує перетворення гліцеральдегід-3-фосфату в 1,3-бісфосфо-гліцерат.

^ C. Входить до складу піруватдегідрогеназного комплексу, який каталізує окислювальне декарбоксилювання пірувату.

D. В глюконеогенезі каталізує перетворення глюкозо-6-фосфат в глюкозу.

^ E. В гліколізі каталізує перетворення глюкози в глюкозо-6-фосфат.

3 Хворому, що страждає на склеродермію (колагеноз), був призначений імунодепресант, що відноситься до групи протималярійних засобів, похідних хіноліну. Препарат хворий приймав тривалий час. З часом у нього знизилася вага, з`явилася сивина у волоссі, зменшилася гострота зору, з`явилося мелькання в очах. Було призначене обстеження у окуліста, який терміново відмінив препарат. Визначте, яким препаратом лікували хворого.

*A. Хінгаміном.

В. Хіноцидом.

^ C. Метотрексатом.

D. Циклофосфаном.

E. Кризанолом.

4 Здорова людина перебуває у небезпечному по захворюванню малярією районі. Який із зазначених препаратів необхідно призначити з метою особистої хіміопрофілактики малярії?

*А. Хлоридин.

В. Сульфален.

^ С. Тетрациклін.

D. Метронідазол.

Е. Ентеросептол.

5 Хворий 30 років звернувся до лікаря зі скаргами на пронос і болі в животі протягом 5 днів, підвищення температури тіла до 37,50С з ознобами. На передодні хворий був у лісі, де випив води з відкритого водоймища. Встановлено бактеріологічно підтверджений діагноз: амебна дизентерія. Вкажіть препарат вибору для лікування цього захворювання.

*А. Метронідазол.

В. Фуразолідон.

С.Левоміцетин.

D. Фталазол.

Е. Еметину гідрохлорид.

6 До складу українського контингенту миротворчих сил ООН у західно-африканській країні Сьєра-Леоне був зарахований військовослужбовець. Цей регіон є ендемічно небезпечним щодо інфікування малярійним плазмодієм. Який препарат необхідно почати приймати з профілактичною метою військовослужбовцю перед від’їздом у небезпечну зону?

*А. Хлорохін (хінгамін).

В. Бензатинбензилпеніцилін (біцилін-1).

^ С. Феноксиметилпеніцилін (оспен).

Д. Хлорамфенікол (левоміцетин).

Е. Ципрофлоксацин (цифран).

7 Хворий 30 років звернувся до лікаря зі скаргами на пронос і болі в животі протягом 5 днів, підвищення температури тіла до 37,50С з ознобом. На передодні хворий був у лісі, де випив води з відкритого водоймища. Бактеріологічно підтверджений діагноз: амебна дизентерія. Вкажіть препарат вибору для лікування цього захворювання.

*А. Метронідазол.

В. Фуразолідон.

^ С. Левоміцетин.

Д. Фталазол.

Е. Еметину гідрохлорид.

8 Після тривалого прийому препарату у хворого на малярію виникло психомоторне збудження, жовте забарвлення шкіри та склер. Який препарат було призначено хворому?

*А. Акрихін.

В. Сульфален.

^ С. Хінгамін.

Д. Хінін.

Е. Примахін.

9 У чоловіка 52 років діагностовано системний амебіаз з ураженням кишечника, печінки, легень. Який препарат слід призначити?

*А. Метронідазол.

В. Хініофон.

^ С. Тетрациклін.

Д. Хінгамін.

Е. Ентеросептол.

10 Хворому проведено апендектомію. Для хіміопрофілактики анаеробних ускладнень в післяопераційний період першочергово доцільно призначити:

*А. Метронідазол.

В. Цефотоксим.

^ С. Тетрациклін.

Д. Ампіокс.

Е. Бісептол.

11 Здорова людина перебуває в небезпечному по захворюванню на малярію районі. Який із зазначених препаратів необхідно призначити з метою особистої хіміопрофілактики малярії?

*А. Хлоридин.

В. Сульфален.

^ С. Тетрациклін.

Д. Метронідазол.

Е. Бісептол.

12 Хворому з амебіазом призначили препарат у вигляді ін`єкцій. Через тиждень у нього з`явились тахікардія, аритмія, біль у серці, тремор, невралгії, диспепсичні розлади. Який препарат був призначений хворому?

*А. Еметину гідрохлорид.

В. Тетрациклін.

^ С. Метронідазол.

Д. Фталазол.

Е. Фуразолідон.

13 Хвора звернулася до гінеколога з приводу свербіння в області статевих органів і масивних виділень. Був діагностовано трихомонадоз. Для лікування призначили препарат для прийому всередину 3 рази в день. Після прийому препарату з`явилися відчуття металічного присмаку в роті, порушення апетиту і послаблюючий ефект. Який препарат був призначений?

*А. Метронідазол.

В. Фуразолідон.

^ С. Сульфадимезин.

Д. Тетрациклін.

Е. Стрептоміцин.


Банк даних 2003-2004 рр.

1 Для запобігання віддалених результатів чотиридобової малярії пацієнту 42 років призначили примахін. Вже на 3 добу від початку лікування терапевтичними дозами препарату у пацієнта з’явились болі в животі та в ділянці серця, диспепсичні розлади, загальний ціаноз, гемоглобінурія. Що послужило причиною розвитку побічної дії препарату?

*А. Генетична недостатність глюкозо-6-фосфатдегідрогенази

В. Кумуляція лікарського засобу.

^ С. Зниження активності мікросомальних ферментів печінки.

D. Сповільнення екскреції з сечею.

Е. Потенціювання дії іншими препаратами.

2 Пацієнт звернувся до лікаря з приводу того, що йому необхідно виїхати на тривалий час в тропічну країну. Який препарат повинен призначити лікар для особистої профілактики малярії?

*А. Примахін.

В. Клотримазол.

^ С. Мебендазол.

D. Фуразолідон.

Е. Фенасал.


Засоби, що впливають на кислотно-лужну рівновагу. Препарати лужних та лужноземельних металів. Кислоти та луги. Ферментні препарати

^ 1 Які препарати є антагоністами іонів магнію у випадку передозування магнію сульфату, введеного парентерально?

*А. Кальцію.

В. Калію.

С. Hатрію.

Д. Заліза.

Е. Брому.

2 Який із вказаних препаратів ліквідує не тільки позаклітинний, але й внутрішньоклітинний ацидоз?

*А. Трисамін.

В. Розчин натрію гідрокарбонату.

^ С. Розчин натрію лактату.

Д. Розчин амонію хлориду.

Е. Розчин натрію гідроксиду.

3 Який із перелічених показників, що характеризують кислотно-основний стан, використовують в формулах розрахунку необхідної кількості розчинів для корекції метаболічного ацидозу?

*А. BE.

В. AB.

С. SB.

Д. BB.

Е. PH.

4 Які із перелічених розчинів застосовують для пероральної регідратації?

*А. Глюкосолан і регідрон.

В. Розчини Рінгера-Лока, "Лактасол", "Дисоль", "Трисоль", "Ацесоль", "Хлосоль".

^ С. Поліглюкін, реополіглюкін, реоглюман.

Д. Hеогемодез.

Е. Амінокровін.

5 У хворого цукровим діабетом, ускладненим гіперглікемічною комою необхідно усунути кетоацидоз. Розчин якого препарату, що є внутрішньоклітинним буфером, слід застосувати?

*А. Трисамін.

В. Розчин натрію гідрокарбонату.

С. Розчин натрію лактату.

D. Hеогемодез.

Е. Розчин Рінгера.

6 В клітинах сполучної тканини утворюються ферменти та інші активні речовини, які регулюють її щільність і проникність. Який ферментний препарат використовується з метою зниження щільності і підвищення проникності сполучнотканинних утворень?

*А. Лідаза.

В. Амілаза.

С. Ліпаза.

Д. Кокарбоксилаза.

Е. Холінестераза.

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Схожі:

Загальна фармакологія iconПерелік питань для підготовки до підсумкового модульного контролю та іспиту з предмету „Фармакологія” для студентів ІІІ і IV курсу зі спеціальності «фармація» та студентів ІІІ курсу зі спеціальності «клінічна фармація» Модуль Загальна фармакологія.
Модуль Загальна фармакологія. Лікарські засоби, які впливають на функції нервової системи та медіаторні процеси
Загальна фармакологія iconЗагальна фармакологія. Фармакологія засобів, що впливають на нервову систему
Перелік препаратів для підсумкового контролю, виписка яких є практичними навичками в курсі вивчення фармакології
Загальна фармакологія iconЗакон України Про лікарські засоби. Загальна рецептура. Тверді лікарські форми 2 М’які лікарські форми. Hедозовані лікарські форми 3
Модуль «Загальна фармакологія. Фармакологія засобів, що впливають на нервову систему. Гормональні препарати. Протизапальні та протиалергічні...
Загальна фармакологія iconЗакон України «Про лікарські засоби». Загальна рецептура. Тверді лікарські форми Введение в общую рецептуру. Твердые лекарственные формы 2 М’які лікарські форми. Hедозовані лікарські форми
Модуль Загальна фармакологія. Фармакологія засобів, що впливають на нервову систему. Гормональні препарати. Протизапальні та протиалергічні...
Загальна фармакологія iconПравила прописування м’яких лікарських форм. 2 3
Модуль Загальна фармакологія. Лікарські засоби, які впливають на функції нервової системи та медіаторні процеси
Загальна фармакологія iconФармакологія
За висловленням І. П. Павлова, фармакологія «знайомить лікаря з його головою зброєю», тобто з препаратами, які будуть введені в організм...
Загальна фармакологія iconТематичний план лекцій модуль Загальна фармакологія. Лікарські засоби, які впливають на функції нервової системи та медіаторні процеси
Нейролептики, транквілізатори, заспокійливі засоби. Снодійні, протипаркінсонічні, протиепілептичні
Загальна фармакологія iconКалендарний план лекцій І практичних занять з фармакології для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету спеціальності «Клінічна фармація» на осінній семестр 2008-09 н р
Загальна фармакологія. Предмет, завдання. Види дії ліків. Фактори, що обумовлюють дію ліків на організм
Загальна фармакологія iconОсвіта: Харківський медичний інститут (1990 р.) Дисертації: у 1994 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 14. 00. 25 «Фармакологія»
Дисертації: у 1994 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 14. 00. 25 «Фармакологія» за темою «Фармакологічна активність...
Загальна фармакологія icon9. 0 Фармакологія

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи