«Клінічна фармакологія» icon

«Клінічна фармакологія»
Назва«Клінічна фармакологія»
Дата31.07.2012
Розмір66.8 Kb.
ТипРегламент

Сумський державний університет

Медичний інститут

Кафедра біофізики, біохімії, фармакології та біомолекулярної інженерії


РЕГЛАМЕНТ

кредитно-модульної системи оцінювання навчальної діяльності студентів V курсу з предмету «Клінічна фармакологія»

Спеціальність: лікувальна справа

Кафедра біофізики, біохімії, фармакології та біомолекулярної інженерії


2012-2013 навчальний рікСтруктура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

Вид контролю

Всього


Аудиторних

СРС

Лекцій

Практичних занять

Години

45

0

30

15

5

Кредитів ECTS

1,5

Поточний та підсумковий модульний контроль

Модуль 1.

45 год.

1,5 кредитів ECTS

0

30 год.


15 год.Суми - 2012

Регламент

кредитно-модульної системи з клінічної фармакології

для студентів 5-го курсу


У зв`язку з реформуванням медичної освіти в Україні, на курсі фармакології впроваджена кредитно-модульна система організація навчального процесу відповідно до вимог програми дисципліни та Інструкції про систему оцінювання знань студентів, затвердженої МОЗ України.

Згідно з основними положеннями кредитно-модульної системи, дисципліна «Клінічна фармакологія» структурована на 1 модуль:

Модуль 1. Клінічна фармакологія лікарських засобів, що впливають на серцево-судинну систему. Клінічна фармакологія лікарських засобів, що впливають на бронхіальну прохідність. Протизапальні лікарські засоби. Антибактеріальні лікарські засоби. Клінічна фармакологія лікарських засобів, що впливають на органи травлення.


^ Основні принципи оцінювання знань студентів


  1. На кожному практичному занятті студент отримує одну оцінку, яка перераховується в бали: за комп`ютерне тестування з теоретичних питань (по 4-х бальній системі) та письмовий тестовий контроль по рецептурі («зараховано», або не «зараховано»).
  1. СРС (самостійне опрацювання тем, які не входять в повному обсязі до плану аудиторних занять) входить в оцінку поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті. Бали за індивідуальну самостійну роботу студента (ІРС – написання “Протоколу”) вираховуються як різниця між максимальною кількістю балів за поточну навчальну діяльність (120 балів) і максимальною кількістю балів за поточну успішність студента при засвоєнні тем модуля (119 балів). Бали за індивідуальну СРС нараховуються при успішному її захисті (1 бал).
  1. Студент допускається до підсумкового модульного контролю, якщо виконав усі види робіт, передбачені навчальною програмою, та при вивченні модуля набрав кількість балів, не меншу за мінімальну (72 бали). Поточна успішність модуля складається з суми балів за поточні практичні заняття (мінімальна кількість –72 бали). Максимальна кількість балів є результат множення балів, що відповідають оцінці «5», на кількість тем у модулі.
  1. Студент, який не набрав за поточну успішність необхідної кількості балів, може допуститися до підсумкового контролю в результаті успішного складання теоретичної частини занять, за які отримав позитивну оцінку (з нарахуванням балів).
  1. У разі наявних пропущених практичних занять з модуля студент повинен відпрацювати їх (1 спроба з відповідним нарахуванням балів) до контрольної роботи. Відробки приймає черговий викладач щочетверга. Оцінка успішності за модуль складається з суми балів за поточну успішність. Підсумковий контроль модуля складається з контролю практичних навичок (виписування рецептів лікарських препаратів із зазначенням їх групової приналежності та показань до застосування) та теоретичної частини (теоретичні питання з відповідних тем та тестування «Крок-2») і зараховується при наявності протоколів за кожне практичне заняття.
  1. Максимальна кількість балів підсумкового контролю – 80 балів.
  1. Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 48 балів. Бали за практичні заняття і модульний контроль нараховуються по першій спробі.
  1. За модуль студент може отримати заохочувальні бали за участь в олімпіадах, наукових конференціях:
^ Вид роботи

Заохочувальні бали

Участь в олімпіаді – І місце

12

Участь у олімпіаді – ІІ місце

8

Участь у олімпіаді – ІІІ місце

5

Участь у олімпіаді без призового місця

2

Доповідь на студентській науковій конференції

5


Підсумкова оцінка з клінічної фармакології за семестр виставляється лише студентам, якім зарахований модуль з дисципліни.

Бали з дисципліни незалежно конвертуються як в шкалу ECTS, так і в чотирибальну шкалу. Бали шкали ECTS у чотирибальну шкалу не конвертуються і навпаки.

Студенти, які навчаються за однією спеціальністю, з урахуванням кількості балів, набраних з дисципліни, ранжуються за шкалою ECTS таким чином:


^ Оцінка ECTS

Статистичний показник

А

Найкращі 10% студентів

В

Наступні 25% студентів

С

Наступні 30% студентів

D

Наступні 25% студентів

Е

Останні 10% студентівРанжування з присвоєнням оцінок «А», «В, «С», «D», «Е» проводиться для студентів даного курсу, які навчаються за однією спеціальністю і успішно завершили вивчення дисципліни.

Оцінка Fx («2») виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але не склали підсумковий модульний контроль. Ця категорія має право на перескладання підсумкового модульного контролю за затвердженим графіком після закінчення семестру. Повторне складання підсумкового модульного контролю дозволяється не більше двох разів.

Студенти, які одержали оцінку F по завершенні вивчення дисципліни (не виконали навчальну програму модуля або не набрали за поточну навчальну діяльність з модуля мінімальну кількість балів), мають пройти повторне навчання. Відповідне рішення приймається керівництвом ВНЗ відповідно до нормативних документів, затверджених в установленому порядку.

Студенти, які одержали оцінки Fx та F («2»), не вносяться до переліку студентів, що ранжуються, навіть після перескладання модулю. Такі студенти після перескладання автоматично отримують бал Е.

Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали програму з дисципліни, конвертуються у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними критеріями як наведено нижче у таблиці:


Бали з дисципліни

Рейтинг студента (RD)

Оцінка за чотирибальною шкалою

Від 170 до 200

0,85RRD1,00R

5

Від 140 до 169,9

0,70RRD0,85R

4

Від 120 до 139,9

0,60RRD0,70R

3

Нижче мінімальної кількості балів, яку повинен набрати студент (120)

RD<0,60

2


Оцінка поточного контролю практичних занять, змістових модулів та підсумкового контролюПоточні заняття

Підсумковий контроль

«5» - 17 балів

«4» - 13,6 балів

«3» - 10,2 бали

«2» - 0 балів

«5» - 80 балів

«4» - 64 бали

«3» - 20-48 балів

«2» - 0 балівЗав. курсом

біохімії та фармакології І.Ю. Висоцький

Схожі:

«Клінічна фармакологія» iconКлінічна Фармація
Клінічна фармакологія лікарських засобів, що впливають на бронхіальну прохідність
«Клінічна фармакологія» icon"затверджую"
...
«Клінічна фармакологія» iconПерелік питань для підготовки до підсумкового модульного контролю та іспиту з предмету „Фармакологія” для студентів ІІІ і IV курсу зі спеціальності «фармація» та студентів ІІІ курсу зі спеціальності «клінічна фармація» Модуль Загальна фармакологія.
Модуль Загальна фармакологія. Лікарські засоби, які впливають на функції нервової системи та медіаторні процеси
«Клінічна фармакологія» iconПерелiк тем з клінічної фармакології рекомендованих для самостійного позааудиторного вивчення студентам 4 курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності “Клінічна фармація”
Клінічна фармакологія препаратів, які нормалізують мозковий кровотік та зменшують наслідки при його пошкодженні
«Клінічна фармакологія» iconКалендарно-тематичний план
Клінічна фармакологія основних лікарських препаратів, що застосовуються в нефрології
«Клінічна фармакологія» iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Клінічна фармакологія”
«Клінічна фармакологія» iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів терапевтів за темою
«Клінічна фармакологія нестероїдних протизапальних засобів, глюкокортикоїдів, цитостатиків.»
«Клінічна фармакологія» iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів терапевтів за темою
«Клінічна фармакологія нестероїдних протизапальних засобів, глюкокортикоїдів, цитостатиків.»
«Клінічна фармакологія» iconДекан факультету післядипломної освіти
Атеросклероз. Сучасні погляди на проблему. Принципи лікування та профілактика. Клінічна фармакологія гіполіпідемічних препаратів
«Клінічна фармакологія» iconТематичний план практичних занять модуля «Клінічна фармакологія»
Предмет та завдання клінічної фармакології. Фармакокінетика та фармакодинаміка. Взаємодія та побічні дії ліків
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи