Робочий регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни \"медична та біологічна фізика\" icon

Робочий регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни "медична та біологічна фізика"
Скачати 50.41 Kb.
НазваРобочий регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни "медична та біологічна фізика"
Дата31.07.2012
Розмір50.41 Kb.
ТипРегламент


РОБОЧИЙ РЕГЛАМЕНТ

МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"МЕДИЧНА ТА БІОЛОГІЧНА ФІЗИКА"


   1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 165 год/5,5 кред.; Лк. - 30 год./15; пр. – 80 год./40; Домашня контрольна робота - 3; диф. залік.

   2. Організація навчального процесу: семестрів викладання – 2; модульних циклів – 2.

   3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R = 400 балів (3 кред. 66.5 бал./кред. у першому семестрі та 2.5 кред. 80 бал./кред. у другому семестрі).


За 1 семестр:

   1. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:

    1. Робота на аудиторних заняттях (0,3 R = 60 балів):

     • Практичні заняття: 20 пр.  3,0 бали/пр. = 60 балів.

    2. Виконання завдань на практичних заняттях (20 занять) максимально 20 балів (при позитивному оцінюванні з кожної практичної роботи від 0,6 до 1 бала);

    3. ^ Виконання домашніх контрольних робіт – при позитивному оцінюванні за кожну роботу з двох від 12 до 20 балів (за рішенням викладача може бути призначений захист робіт). При оцінюванні робіт після завершення модульного циклу залікова кількість балів зменшується на 10%;

    4. Складання комплексного письмового модульного контролю* - всього 80 балів:

     • Теоретичне завдання (при позитивному оцінюванні) – від 24 до 40 балів;

     • Практичне завдання (при позитивному оцінюванні) – від 24 до 40 балів;
* 1) модульний контроль оцінюється позитивно тільки при позитивній оцінці теоретичної та практичної частин комплексного домашнього завдання.


   1. Підсумок рейтингових балів за мод. циклами (при позитивному оцінюванні):

1-ий модульний цикл: (10 лк., 20 пр. занять; 20 пр. робіт; модульний контроль) – 120...200 балів.


За 2 семестр:

4. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:

    1. Робота на аудиторних заняттях (0,3 R = 60 балів):

     • Практичні заняття: 20 пр.  3,0 бали/пр. = 60 балів.

    2. Виконання завдань на практичних заняттях (20 занять) максимально 40 балів (при позитивному оцінюванні з кожної практичної роботи від 1,2 до 2 бала);

    3. ^ Виконання домашньої контрольної роботи – при позитивному оцінюванні за роботу від 12 до 20 балів (за рішенням викладача може бути призначений захист роботи). При оцінюванні роботи після завершення модульного циклу залікова кількість балів зменшується на 10%;

    4. Складання комплексного письмового модульного контролю* - всього 80 балів:

     • Теоретичне завдання (при позитивному оцінюванні) – від 24 до 40 балів;

     • Практичне завдання (при позитивному оцінюванні) – від 24 до 40 балів;
* 1) модульний контроль оцінюється позитивно тільки при позитивній оцінці теоретичної та практичної частин комплексного домашнього завдання.


5. Підсумок рейтингових балів за мод. циклами (при позитивному оцінюванні):

2-ий модульний цикл: (5 лк., 20 пр. занять; 20 пр. робіт; модульний контроль) – 120...200 балів.


   1. Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці (менше зазначеної в п.5), проводиться не пізніше двох тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не підвищуються.
   1. ІРС за розкладом занять використовуються для консультаційної роботи (в тому числі за призначенням викладача) та робіт за п.6.
   1. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:

Бали з дисциплін незалежно конвертуються як в шкалу ЕСТS, так і в чотирибальну шкалу. Бали шкали ЕСТS у чотирибальну шкалу не конвертуються і навпаки.

Студенти, які навчаються за однією спеціальністю, з урахуванням кількості балів, набраних з дисципліни, ранжуються за шкалою ЕСТS таким чином:


Оцінка ЕСТS

Статистичний показник

A

Найкращі 10% студентів

B

Наступні 25% студентів

C

Наступні 30% студентів

D

Наступні 25% студентів

E

Останні 10% студентів


Ранжування з присвоєнням оцінок «А», «В», «С», «D», «Е» проводиться для студентів даного курсу, які навчаються за однією спеціальністю і успішно завершили вивчення дисципліни. Студенти, які одержали оцінки Fх та F («2») не вносяться до переліку студентів, що ранжуються, навіть після перескладання модулю. Такі студенти після перескладання автоматично отримують бал E.

Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали програму з дисципліни,
конвертуються у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними критеріями як наведено нижче у таблиці:Бали з дисципліни

Рейтинг студента (RD)

Оцінка за чотирибальною шкалою

від 170 до 200

0,85R1,00R

5

від 140 до 169,9

0,70R0,85R

4

від 120 до 139,9

0,60R0,70R

3

Нижче мінімальної кількості балів, яку повинен набрати студент (120)

RD<0,60

2
 • Студенти, які бажають підвищити свою позитивну оцінку, а також ті, які мають незадовільні рейтингові бали за семестр (від 70 до 120), складають додатковий захід підсумкового семестрового контролю - диф. залік (за процедурою письмового іспиту). В останньому випадку залікова кількість балів на контрольному заході зменшується на 10%;

 • Студенти, які мають рейтинговий бал за семестр менше 70 до заходу підсумкового семестрового контролю не допускаються.Лектор потоку ______________ Г.С. КорнющенкоЗавідувач кафедри ______________ Л.Ф. Суходуб


“___” _____________ 2012 р.Схожі:

Робочий регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни \"медична та біологічна фізика\" iconМт-91 1 Структура навчальної дисципліни
Робочий регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни "фізика"
Робочий регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни \"медична та біологічна фізика\" iconРобочий регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни модульно-рейтингової системи контролю І оцінювання з дисципліни „Міжнародна економіка”
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 180 год./5,0 кред.; Лк. 40 год./20; пр. – 30 год./15; Одз; диф залік
Робочий регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни \"медична та біологічна фізика\" iconРобочий регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни модульно-рейтингової системи контролю І оцінювання з дисципліни «Міжнародна економіка»
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 144 год./4,0 кред.; Лк. 30 год./15; пр. – 30 год./15; диф залік
Робочий регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни \"медична та біологічна фізика\" iconРобочий регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни “Дослідження ринку”
move to 587-183037
Робочий регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни \"медична та біологічна фізика\" icon2012/2013 н р. Структура навчальної дисципліни
Робочий регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни
Робочий регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни \"медична та біологічна фізика\" iconРобочий регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни “Аудит І оцінювання управлінської діяльності”
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 54 год./1,5 кред.; Лк. 10 год./5; пр. – 10 год./5; диф залік
Робочий регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни \"медична та біологічна фізика\" iconРегламент модульно рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни «Основи управлінського консультування» (2012/2013 навчальний рік, II семестр, Напрям підготовки 0502 Менеждмент)
Модульно – рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни «Основи управлінського консультування»
Робочий регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни \"медична та біологічна фізика\" iconРобочий регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни «Комунікації міжнародних проектів»
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 90 год./2,5 кред.; лк. 20 год./4; пр. – 20 год./4; форма контролю − пмк
Робочий регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни \"медична та біологічна фізика\" iconРобочий регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни «Економіко-математичні методи в управлінні проектами»
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 90 год./2,5 кред.; лк. 20 год./6; пр. – 20 год./6; форма контролю − дск
Робочий регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни \"медична та біологічна фізика\" iconРобочий регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни “Дослідження ринку”
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 72 год./2,0 кред.; Лк. 30 год./15; диф залік; модульна атестація
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи