Робоча програма навчальної дисципліни icon

Робоча програма навчальної дисципліни
НазваРобоча програма навчальної дисципліни
Сторінка1/6
Дата31.07.2012
Розмір0.8 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан медичного інституту

проф. В.Е. Маркевич

“ “ 20 р.
РОБОЧА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни


КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА”


Спеціальності: 7.110101 “Лікувальна справа”


Кафедра біофізики, біохімії, фармакології та біомолекулярної інженерії


^ ВИТЯГ З НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ


Форма навчання

Курс

Семестр

Загальний обсяг

Аудиторні заняття, годин

Самостійна робота, годин

Годин

Кредитів

Всього

Пр.

денна

4

3/4

45

1,5

30

30

15Укладач: доцент, к.б.н. Л.І. Гребеник

доцент, к.б.н. Л.О. Прімова


Розглянута на засіданні кафедри біофізики, біохімії, фармакології та біомолекулярної інженерії протокол № від 20 р.


Завідувач кафедри, проф. Л.Ф. Суходуб


ПОГОДЖЕНО:

Метод. комісія факультету


Вступ

Навчальна програма з дисципліни “Клініко-лабораторноа діагностика” для студентів вищих медичних закладів освіти України ІІІ-IV рівнів акредитації спеціальності “Лікувальна справа” 7.110101 напряму підготовки 1101 “Медицина” складена на 2008-2009 н. рік у відповідності з освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 № 239, новим експериментальним навчальним планом, розробленим на засадах Європейської кредитно-транферної системи (ECTS) і затвердженим наказом МОЗ України від 31.01.2005, № 52. Вивчення “Клініко-лабораторної діагностики” здійснюється в одному семестрі 4-го року навчання.

Програма структурована на модулі, змістові модулі та теми відповідно до вимог “Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” (наказ МОЗ України від 12.10.2004 р. № 492).

^ Клініко-лабораторна діагностика як навчальна дисципліна:

а) базується на вивченні студентами медичної біології, медичної хімії (біонеорганічної, фізичної та колоїдної хімії), біоорганічної хімії, біохімії, фізіології та патологічної фізіології, морфологічних дисциплін й інтегрується з цими дисциплінами;

б) закладає основи клінічної діагностики найпоширеніших захворювань, моніторингу перебігу захворювання, контролю за ефективністю застосування лікарських засобів та заходів, спрямованих на попередження виникнення та розвитку патологічних процесів;

в) формує уміння застосовувати знання з патобіохімії і клінічної біохімії в процесі подальшого навчання і професійній діяльності


Програма дисципліни структурована на модулі, до складу яких входять блоки змістових модулів. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ECTS – залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового кредиту).


^ Дисципліна структурована на 1 модуль:

Модуль 1. Біохімічні методи дослідження в клінічній медицині

Змістові модулі:

1. Клініко-лабораторна діагностика порушень метаболічних процесів.

2. Клінічна оцінка біохімічних показників при захворюванні внутрішніх органів.


Видами навчальної діяльності згідно з навчальним планом є: а) практичні заняття студентів, б) індивідуальна самостійна робота студентів (СРС).

Практичні заняття за методикою їх організацій є лабораторними, бо передбачають:

  1. проведення якісних реакцій і кількісне визначення біохімічних показників крові, сечі, шлункового соку, жовчі, слини;

  2. оцінку отриманих результатів біохімічних досліджень виходячи з клініко-діагностичного значення визначення та фармакологічної інтерференції;

  3. вирішення ситуаційних задач (оцінка клініко-біохімічних показників, що характеризують функції та параметри гомеостазу, встановлення порушень регуляції метаболічних процесів, тощо), що мають експериментальне або клініко-біохімічне спрямовування.

Рекомендується студентам на лабораторних заняттях коротко записувати протоколи проведених досліджень, де зазначати назву методу, принцип методу, клініко-діагностичне значення визначення, результати дослідження та висновки.

Засвоєння теми контролюється на практиичних заняттях у відповідності з конкретними цілями, із застосуванням таких засобів діагностики рівня підготовки студентів: розв’язування ситуаційних задач, проведення лабораторних досліджень і трактування та оцінка їх результатів, контроль лабораторних навичок.

Підсумковий контроль засвоєння модулів здійснюється по їх завершенню. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою є середньою арифметичною оцінкою засвоєння відповідних модулів і має визначення за системою ECTS та за традиційною шкалою, прийнятою в Україні.


^ Опис навчального плану з дисципліни “Клініко-лабораторна діагностика”

для студентів медичних факультетів

Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

Види контролю

Всього

Аудиторних

СРС

Практичних занять
45

30

15

4
Кредити ECTS

1,5

Модуль 1:

Змістових модулів –2

45год/1,5

кредити ECTS

30

13


4

Поточний та підсумковий (стандартизований)

В тому числі, підсумковий контроль засво єння 1 модулю

2год/0,07

кредити ECTS

30

15


  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни iconД. В. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 3 курсу денної форми...
Робоча програма навчальної дисципліни iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінансування будівництва» для студентів 5 курсу денної форми...
Робоча програма навчальної дисципліни iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка бізнесу» для студентів 5 курсу денної форми навчання...
Робоча програма навчальної дисципліни iconЮ. О. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка інвестицій» для студентів 5 курсу денної І заочної...
Робоча програма навчальної дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства в. О. Хесін Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи типологічного аналізу в містобудуванні» (для студентів...
Робоча програма навчальної дисципліни iconЮ. А. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 6 курсу заочної форми...
Робоча програма навчальної дисципліни iconЛ. Г. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Управління капіталом» для студентів 6 курсу заочної форми...
Робоча програма навчальної дисципліни iconМіського господарства ю. С. Калиниченко, О. В. Кульбашний програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Спеціальні електричні машини” (для студентів 4 курсу заочної...
Робоча програма навчальної дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Обробка та утилізація осаду” для студентів 5 курсу денної...
Робоча програма навчальної дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства г. Г. Фесенко Програма навчальної дисципліни І робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни І робоча програма навчальної дисципліни «Філософія господарювання» для студентів 2 курсу заочної форми...
Робоча програма навчальної дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу денної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи