Положення про Центр технічного обслуговування інформаційних систем Сумського державного університету \" \" 20 р. Суми № загальні положення icon

Положення про Центр технічного обслуговування інформаційних систем Сумського державного університету " " 20 р. Суми № загальні положення
НазваПоложення про Центр технічного обслуговування інформаційних систем Сумського державного університету " " 20 р. Суми № загальні положення
Дата18.11.2012
Розмір89.2 Kb.
ТипПоложення

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор СумДУ

___________А.В. Васильєв

_________________2011 року


ПОЛОЖЕННЯ

про Центр технічного обслуговування інформаційних систем

Сумського державного університету


“ ” 20__ р. Суми №

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯЦентр технічного обслуговування інформаційних систем (далі - Центр) є структурним підрозділом Сумського державного університету (далі - СумДУ) та проводить свою діяльність відповідно до чинної загальнодержавної та внутрішньоуніверситетської нормативної бази і керується у своїй діяльності цим Положенням. 1. ^ МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
  1. Проектування, побудова, введення в експлуатацію, модернізація, технічне обслуговування та підтримка, розвиток єдиної інформаційної телекомунікаційної системи (комп’ютерна та телефонна мережі, системи кабельного, супутникового та внутрішнього телебачення), комп’ютерних мереж університету, єдиної системи індикації часу та дзвінків, єдиної системи безпеки та контролю доступу (сигналізація, система відеоспостереження і т.п.), єдиної системи радіомовлення, мультимедійних приміщеннях оснащених відповідною матеріальною базою.

  2. Забезпечення роботи єдиної інформаційної телекомунікаційної системи, впровадження нових технологій зі створення трансляції аудіо- та відео- контенту, запровадження сервісного «єдиного вікна» обслуговування навчального та наукового устаткування.

  3. Забезпечення доступу структурним підрозділам університету до глобальної інформаційної системи передачі даних.

  4. Технічне обслуговування, установка, адміністрування та системне супроводження серверів мережі, які забезпечують роботу телекомунікаційної мережі університету.

  5. Створення та впровадження комплексної системи захисту інформації телекомунікаційної мережі СумДУ.

  6. Надання консультацій, проведення навчальних семінарів, вебінарів в сфері захисту інформації в телекомунікаційних мережах, технічне забезпечення проведення відеоконференцій і вебінарів.

  7. Навчально-консультаційна робота з питань розробки, проектування, впровадження та використання новітніх технологій телекомунікаційних мереж та питань використання телекомунікаційного обладнання, комп’ютерної техніки та іншого устаткування в сфері інформаційних систем.

  8. Обслуговування, ремонт, налагодження периферійного обладнання та устаткування (ксерокси, сканери, принтери і т.п.), комп’ютерної техніки з відповідним програмним забезпеченням та її модернізація.

  9. Підготовка технічної документації, щодо здійснення закупівель телекомунікаційного обладнання, сучасних телекомунікаційних послуг зв’язку, доступу до всесвітньої мережі Інтернет та вирішення поточних питань за напрямком інформаційних систем.

  10. Організація, супроводження та проведення щомісячних розрахунків за спожиті послуги Інтернет, телефонного зв’язку, кабельного телебачення кафедрами, підрозділами та службами університету згідно прийнятих відповідних положень. Підготовка узагальнених статистичних звітів щодо спожитих послуг Інтернет, телефонного зв’язку, кабельного телебачення користувачами університету тощо.

  11. Обслуговування програмного забезпечення загального, наукового та навчального призначення, здійснення консультативної підтримки адміністраторів комп’ютерних класів, згідно категоріям КРМ.

  12. Підтримка та налагодження партнерських стосунків з провідними виробниками програмного та апаратного забезпечення інформаційних систем.

  13. Розробка, проектування та виконання спільних проектів в сфері телекомунікаційних та інформаційних технологій.

  14. Надання відповідних послуг стороннім замовникам на умовах кошторисів складених планово-фінансовим відділом та затверджених проректором за напрямком.
 1. ^ КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПІДПОРЯДКУВАННЯ ЦЕНТРУ

  1. Центр безпосередньо підпорядковується проректору з науково-педагогічної роботи за відповідним напрямком діяльності.

  2. Керівництво діяльністю Центру здійснюється його начальником, який призначається наказом ректора СумДУ.

  3. Функціонування Центру та виконання основних завдань забезпечується штатними співробітниками, сумісниками, також при необхідності сторонніми організаціями або приватними особами на договірній основі.

  4. Штатний розклад Центру затверджується ректором за поданням проректора (за підпорядкованістю) та начальника Центру.

  5. Функціональні обов’язки (посадові інструкції) визначаються і затверджуються проректором за підпорядкованістю Центру.

  6. Співробітники Центру знайомляться з цим Положенням при прийманні на роботу та дотримуються його з урахуванням вимог посадових інструкцій.

  7. Наказом ректора в структуру центру можуть вноситись відповідні зміни.

 2. ^ СТРУКТУРА ЦЕНТРУ

  1. Відділ захисту інформації в автоматизованих системах - здійснює безпосередній контроль за веденням нормативно-правових документів щодо захисту інформації в єдиній інформаційній телекомунікаційній системі університету. Проводить роботи з створення комплексної системи захисту інформації телекомунікаційної мережі СумДУ та її підтримки згідно нормативно-правових актів та законодавства України. Розробляє технології захисту інформації в структурних підрозділах університету. Надає консультації, проводить семінари, вебінари в сфері захисту інформації в телекомунікаційних мережах.

  2. Лабораторія мережевих технологій забезпечення навчального процесу та наукової роботи - забезпечує роботу структурованої кабельної системи на рівні сучасних технологій; впроваджує технології раціонального використання ресурсів мережі; виконує технічне обслуговування, ремонт та модернізацію мережі та мережевого обладнання в університеті

   1. Група з адміністрування, контролю та надання прав доступу до апаратного і програмного забезпечення - здійснює безпосередній контроль та розподіл доступу структурним підрозділам університету до глобальної інформаційної системи. Здійснює установку, адміністрування та системне супроводження серверів телекомунікаційної мережі університету. Розробляє програмне забезпечення, підтримку та контроль серверів СумДУ; проводить роботи з встановлення та підтримки програмного забезпечення для баз даних електронних поштових скриньок.

   2. Група з адміністрування телекомунікаційного обладнання - здійснює технічне обслуговування, підтримку комунікаційного обладнання єдиної телекомунікаційної системи СумДУ. Забезпечує контроль та керування активним мережевим обладнанням.

  3. Відділ комп’ютерного забезпечення - проводить обслуговування, ремонт, налагодження комп’ютерної техніки з відповідним програмним забезпеченням, її модернізацію та демонтаж.

   1. Група з обслуговування апаратного забезпечення - здійснює роботи по ремонту, модернізації комп’ютерної техніки та устаткування. Проводить експертний аналіз працездатності комп’ютерного обладнання та оформляє відповідними актами. Проводить роботи по збірці комп’ютерів з нових комплектуючих або з вилучених при модернізаціях та ремонтах. Здійснює усунення програмно-апаратних невідповідностей, демонтаж списаної комп’ютерної техніки з подальшою передачею вилучених працюючих комплектуючих на склад.

   2. Група супроводжування програмного забезпечення - проводить аналіз використання програмного забезпечення; встановлення та супроводження програмного забезпечення; здійснює підтримку та встановлення антивірусного захисту єдиної інформаційної системи СумДУ, забезпечує автоматичне оновлення модулів до операційних систем антивірусних програм, драйверів мережевих плат та іншого програмного забезпечення; розробляє інсталяційні образи дисків, проводить контроль за раціональним використанням програмного забезпечення.

  4. Відділ проектування, монтажу та обслуговування телекомунікаційної системи - здійснює роботи з проектування, монтажу та ремонту магістралей комп’ютерних мереж, кабельного та супутникового телебачення; проводить роботи з проектування комп’ютерних класів, мультимедійних аудиторій, ліній телефонного зв’язку, систем відео-спостереження, систем контролю доступу. Проводить роботи з підтримки єдиної телекомунікаційної системи СумДУ.

   1. Група з обслуговування телефонного зв’язку та автоматичних телефонних станцій - здійснює роботи з монтажу, обслуговуванню та ремонту телефонних ліній, магістралей, телефонних апаратів, радіотелефонів; веде облік телефонних номерів; контролює закупівлю та встановлення обладнання для сотового зв’язку; проводить роботи з налагодження, програмування, поточного ремонту автоматичних телефонних станцій університету та «міні»-АТС, своєчасного їх оновлення програмним забезпеченням, перепрограмування, формує базу даних користувачів.

   2. Група з обслуговування та підтримки систем сигналізації, відеоспостереження та єдиної системи часу - здійснює аналіз, планування та монтаж щодо прокладання, встановлення та обслуговування систем сигналізації, часу, відеоспостереження та систем контролю доступу.

   3. Група з обслуговування, монтажу телекомунікаційних мереж та технічної підтримки вебінарів, конференцій - здійснює транслювання в локальній мережі університету відео- аудіо- матеріалів, забезпечує технічну підтримку налагодження та обслуговування системи радіотрансляцій, вебінарів і конференцій. Проводить роботи з монтажу та прокладенню ліній телекомунікаційних мереж, їх модернізацію, підтримку та обслуговування. Виконує роботи з підключення нових робочих місць користувачів університету за допомогою дротового та бездротового з’єднання до корпоративної телекомунікаційної мережі. Здійснює інформаційне забезпечення навчальної та наукової діяльності університету в галузі телекомунікаційних систем.

  5. Пункт заправки картриджів та ремонту периферійного обладнання - проводить роботи з налагодження, діагностики, ремонту, чистки, профілактики обслуговування та відновлення працездатності оргтехніки, периферійного устаткування, принтерів, копіювальних пристроїв. Проводить роботи з діагностики, ремонту картриджів та їх регенерацію. Роботи здійснюються на підставі «Положення про «Пункт заправки картриджів та ремонту оргтехніки і периферійного устаткування». Оптимізує планування придбання видаткових матеріалів, комплектуючих і запасних частин обладнання.

  6. Пункт прийняття, видачі обладнання та устаткування - здійснює централізований прийом картриджів, периферійного обладнання і устаткування від структурних підрозділів університету та їх видачу після відновлення працездатності на підставі службових записок керівників підрозділів університету.

  7. Склад периферійного, мультимедійного, телекомунікаційного обладнання та устаткування забезпечує структурні підрозділи витратними матеріалами, мультимедійним (для проведення семінарів, конференцій, вебінарів тощо), телекомунікаційним обладнанням та забезпечує роботу підмінного фонду периферійного обладнання та устаткування.
 1. ^ ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ
  1. Планові завдання виконані співробітниками центру у відповідності до посадових обов’язків.

  2. За якісне виконання складних висококваліфікованих робіт, співробітникам може встановлюватися щомісячна премія. Додатково за певні досягнення можуть призначатись одноразові премії.

  3. Для виконання робіт понад штатних обов’язків можуть укладатись договори підряду між працівниками та університетом.

  4. Співробітникам Центру, які мають на постійній основі роз'їзний характер роботи по обслуговуванню усіх підрозділів університету, можуть оплачуватись проїзні квитки за загально - університетський рахунок та субрахунок Центру.

  5. За окремими Положеннями Центр може проводити роботи за замовленням сторонніх організацій та фізичних осіб згідно переліку платних послуг, які визначені в постанові Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010р. №796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» (зі змінами).

  6. Центр за рішенням ректора може мати субрахунок, на якому за відповідними Положеннями можуть обраховуватися кошти за надані послуги які надходять від субрахунків структурних підрозділів університету, загальноуніверситетських коштів та сторонніх замовників.

  7. Центр у процесі своєї діяльності взаємодіє з іншими структурними підрозділами університету.
 1. ^ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися Рішенням Вченої ради або наказом ректора.

  2. Даним Положенням відміняється:

   1. Положення «Про відділ мережевого обладнання та телекомунікаційних систем СумДУ» (схвалено Вченою радою, протокол №5 від 22.12.06 р.).

   2. Положення «Про відділ технічного обладнання та устаткування (ТОУ)» (схвалено Вченою радою, протокол №9 від 13.04.06 р.).В.о.начальника ЦТОІС ____________________А.Л. Дєдков


Погоджено:

Проректор з НПР ___________________В.О. Любчак

Проректор з ФЕД ___________________В.О. Касьяненко


Начальник ПФВ ____________________Т.С. Новітченко

Юрисконсульт ___________________О.М. Кузікова


Положення розглянуто та схвалено Вченою радою СумДУ, протокол №___ від «___»____________2011р.

Схожі:

Положення про Центр технічного обслуговування інформаційних систем Сумського державного університету \" \" 20 р. Суми № загальні положення iconПоложення про Центр технічного обслуговування інформаційних систем Сумського державного університету
Центр) є структурним підрозділом Сумського державного університету (далі СумДУ) та проводить свою діяльність відповідно до чинної...
Положення про Центр технічного обслуговування інформаційних систем Сумського державного університету \" \" 20 р. Суми № загальні положення iconПоложення про Асоціацію випускників Сумського державного університету 1 загальні положення 1 Асоціація випускників, Сумського державного університету (СумДУ), далі "Асоціація", є добровільним самоправним формуванням, створеним для сумісного
Асоціація формується із числа випускників Сумського державного університету. Також до її складу можуть входити посадові особи СумДУ,...
Положення про Центр технічного обслуговування інформаційних систем Сумського державного університету \" \" 20 р. Суми № загальні положення iconПоложення про студентське наукове товариство медичного інституту сумського державного університету (проект) Обговорено та схвалено на зборах 30. 03. 2010 Загальні положення
Аукове товариство (далі – снт) Медичного інституту Сумського державного університету (далі – Інститут) є добровільною та самостійною...
Положення про Центр технічного обслуговування інформаційних систем Сумського державного університету \" \" 20 р. Суми № загальні положення iconПоложення про студентську соціальну службу Сумського державного університету І. Загальні положення
move to 0-16985172
Положення про Центр технічного обслуговування інформаційних систем Сумського державного університету \" \" 20 р. Суми № загальні положення iconПравила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Сумського Державного університету 1 Загальні положення
Дані правила розроблені у відповідності до Конституції та законодавства України, інших нормативних актів, Положення про студентський...
Положення про Центр технічного обслуговування інформаційних систем Сумського державного університету \" \" 20 р. Суми № загальні положення iconПравила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Сумського Державного університету 1 Загальні положення
Дані правила розроблені у відповідності до Конституції та законодавства України, інших нормативних актів, Положення про студентський...
Положення про Центр технічного обслуговування інформаційних систем Сумського державного університету \" \" 20 р. Суми № загальні положення iconПоложення про науковий центр патоморфологічних досліджень 2010 р м. Суми № Загальні положення
move to 0-17032775
Положення про Центр технічного обслуговування інформаційних систем Сумського державного університету \" \" 20 р. Суми № загальні положення iconПоложення про студентський гуртожиток Конотопського інституту Сумського державного університету та його структурних підрозділів І. Загальні положення
Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в студентських гуртожитках кі сумду та його структурних підрозділах (далі Заклад),...
Положення про Центр технічного обслуговування інформаційних систем Сумського державного університету \" \" 20 р. Суми № загальні положення iconПоложення про Центр телекомунікаційних та інформаційних технологій Національного університету "Львівська політехніка"". Замовник діє на підставі Положення про структурний підрозділ Університету Предмет договору
Договір укладений між Центром телекомунікаційних та інформаційних технологій далі
Положення про Центр технічного обслуговування інформаційних систем Сумського державного університету \" \" 20 р. Суми № загальні положення iconПоложення про студентський гуртожиток Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Одеса 2006 І. Загальні положення
Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитках університету, користування цими гуртожитками та їх утримання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи