Наказ №192-і з метою забезпечення надійного та ефективного функціонування єдиної інформаційної телекомунікаційної системи, впровадження нових технологій зі створення І трансляції аудіо- та відео- контенту, icon

Наказ №192-і з метою забезпечення надійного та ефективного функціонування єдиної інформаційної телекомунікаційної системи, впровадження нових технологій зі створення І трансляції аудіо- та відео- контенту,
Скачати 66.03 Kb.
НазваНаказ №192-і з метою забезпечення надійного та ефективного функціонування єдиної інформаційної телекомунікаційної системи, впровадження нових технологій зі створення І трансляції аудіо- та відео- контенту,
Дата18.11.2012
Розмір66.03 Kb.
ТипНаказ
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ11 березня 2011 р. Суми № 192-І

З метою забезпечення надійного та ефективного функціонування єдиної інформаційної телекомунікаційної системи, впровадження нових технологій зі створення і трансляції аудіо- та відео- контенту, запровадження сервісного «єдиного вікна» обслуговування навчального та наукового устаткування переважно в межах існуючого штату працівників


НАКАЗУЮ:

 1. Провести реорганізацію у відділах технічного обладнання та устаткування (ВТОУ - 123.04.00), мережевого обладнання та телекомунікаційних систем (ВМОТС - 123.02.00), Центрі комп’ютерних технологій (ЦКТ - 123.01.00) шляхом ліквідації з 15.03.2011 року відділу технічного обладнання та устаткування (123.04.00) та передачі його функцій до ВМОТС та ЦКТ.
 1. З 01.04.2011 року реорганізувати ВМОТС у Центр технічного обслуговування інформаційних систем (ЦТОІС - 123.02.00) з безпосереднім підпорядкуванням проректору з науково-педагогічної роботи В.О.Любчаку, та визначити в якості основних напрямків діяльності центру наступне:

 • проектування, побудова, підтримка, модернізація телекомунікаційної мережі (комп’ютерна мережа, телефонна мережа, системи кабельного, супутникового та внутрішнього телебачення);

 • проектування, побудова, технічне обслуговування, підтримка, модернізація комп’ютерних мереж в навчальних класах, наукових та інших підрозділах університету;

 • надання доступу навчальним класам, науковим та іншим підрозділам університету до глобальної інформаційної системи;

 • технічне обслуговування, установка, адміністрування та системне супроводження серверів мережі, які забезпечують навчальний процес в комп’ютерних класах університету

 • проектування, розвиток та підтримка єдиної системи індикації часу та дзвінків;

 • проектування та підтримка єдиної системи безпеки та контролю доступу (сигналізація, система відеоспостереження і т.п.);

 • розвиток та підтримка єдиної системи радіомовлення;

 • створення комплексної системи захисту інформації телекомунікаційної мережі СумДУ;

 • розробка інноваційних технологій захисту інформації навчальних підрозділів, комп’ютерних класів університету та наукових лабораторій;

 • надання консультацій, проведення навчальних семінарів, вебінарів в сфері захисту інформації в телекомунікаційних мережах;

 • проектування, введення в експлуатацію та технічна підтримка мультимедійних аудиторій та залів конференцій;

 • навчально-консультаційна робота з питань розробки, проектування, впровадження та використання новітніх технологій телекомунікаційних мереж;

 • технічне забезпечення проведення навчальних та наукових відео конференцій і вебінарів;

 • обслуговування, ремонт, налагодження комп’ютерної техніки з відповідним ліцензійним програмним забезпеченням та її модернізація;

 • обслуговування, ремонт периферійного обладнання та устаткування (ксерокси, сканери, принтери і т.п.);

 • забезпечення роботи пункту заправки картриджів;

 • забезпечення роботи складу периферійного, мультимедійного та телекомунікаційного обладнання та устаткування;

 • підготовка заявок технічної документації для здійснення закупівель телекомунікаційного обладнання.
 1. Визначити наступну структуру Центру технічного обслуговування інформаційних систем (ЦТОІС) (123.02.00):

 • Відділ захисту інформації в автоматизованих системах (123.02.01).

 • Лабораторія мережевих технологій забезпечення навчального процесу та наукової роботи (123.02.02).

 • Група з адміністрування, контролю та надання прав доступу до апаратного і програмного забезпечення (123.02.02.01).

 • Група з адміністрування телекомунікаційного обладнання (123.02.02.02).

 • Відділ комп’ютерного забезпечення (123.02.03).

 • Група з обслуговування апаратного забезпечення (123.02.03.01).

 • Група супроводжування програмного забезпечення (123.02.03.02).

 • Відділ проектування, монтажу та обслуговування телекомунікаційної системи (123.02.04).

 • Група з обслуговування телефонного зв’язку та автоматичних телефонних станцій (123.02.04.01).

 • Група з обслуговування та підтримки систем сигналізації, відеоспостереження та єдиної системи часу (123.02.04.02).

 • Група з обслуговування, монтажу телекомунікаційних мереж та технічної підтримки вебінарів, конференцій (123.02.04.03).

 • Пункт заправки картриджів та ремонту периферійного обладнання (123.02.04.04).

 • Пункт прийняття, видачі обладнання та устаткування (123.02.05).
 1. З 01.04.2011 р. покласти виконання обов’язків начальника ЦТОІС на завідувача лабораторії мережевих технологій навчання Дєдкова Андрія Леонідовича.
 1. Визначити в якості основних напрямків діяльності ЦКТ наступне:

 • моніторинг придбання, зберігання, видача комп’ютерної техніки, технічного навчального та лабораторного обладнання, програмного забезпечення, що розроблено в СумДУ та забезпечення роботи складу;

 • облік, придбання, ліцензування діяльності з використання та утилізації прекурсорів;

 • облік використання джерел іонізуючого випромінювання; облік лому, в якому знаходяться дорогоцінні метали;

 • проектування та розвиток комп’ютерної інфраструктури університету, підготовка заявок технічної документації для здійснення закупівель щодо комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, підготовка та надання статистичних даних;

 • моніторинг використання та закупівля ліцензійного програмного забезпечення;

 • навчально-консультаційна робота з питань розробки, впровадження та використання мультимедійних технологій у навчанні;

 • організація та проведення навчальних, наукових відео конференцій та вебінарів, підготовка відео лекцій та навчальних роликів;

 • підтримка та розвиток партнерства з Microsoft, Intel, 1С, Cisco, Sun та з іншими провідними розробниками ІКТ;

 • розробка мультимедійних та презентаційних комп’ютерних матеріалів, надання послуг з дизайну, рекламної комп’ютерної продукції, виготовлення фото-, відео- та аудіо-матеріалів для проведення конференцій, заходів, тощо;

 • підготовка відеоматеріалів, лекцій, відеоподкастів для Інтернет, підтримка та проведення відеоконференцій, вебінарів;

 • технічна експертиза електронних засобів навчання.
 1. Вивести з 01.04.2011р. Навчально-методичний комп’ютерний центр (НМКЦ) із структури кафедри комп’ютерних наук та реорганізувати його у Навчально-методичний центр «Проф-ІТ» (НМЦ «Проф-ІТ») (зі зміною індексації у структурі із 152.07.01 на 123.01.03). Визначити в якості основних напрямків діяльності центру наступне:

 • набір та підготовка слухачів у навчальний ІТ-центр;

 • організація та проведення комп’ютерних курсів, різного рівня;

 • організація та проведення додаткових занять для студентів по окремим дисциплінам понад обсяги, встановлених навчальними планами і програмами;

 • консультації з питань комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, інформаційних технологій;

 • організація навчання з підготовки до сертифікації за ІТ-напрямками;

 • інформаційна підтримка інноваційних проектів, грантових програм за ІТ-напрямами;

 • підтримка роботи музею комп’ютерної техніки.
 1. Начальника навчально-методичного комп’ютерного центру Горлач Тетяну Миколаївну з 01.04.2011р. призначити начальником навчально-методичного центру «Проф-ІТ».
 1. Визначити наступну структуру Центру комп’ютерних технологій (ЦКТ) (123.01.00):

 • Група моніторингу комп’ютерного обладнання та технічного устаткування (123.01.01).

 • Група моніторингу програмного забезпечення (123.01.02).

 • Лабораторія мультимедійних технологій навчання (123.01.03).

 • група комп’ютерного дизайну (123.01.03.01).

 • група відео- та аудіо- монтажу (123.01.03.02).

 • Навчально-методичний центр «Проф-ІТ» (123.01.04).
 1. Начальникам ЦТОІС Дєдкову А.Л., ЦКТ Півню А.Г. та НМЦ «Проф-ІТ» Гролач Т.М. в термін до 1.06.2011 р. розробити нові редакції Положення про центри та затвердити їх у встановленому порядку.
 1. Начальнику ЦКТ Півню А.Г. підготувати в термін до 1.05.2011 р. проект наказу щодо взаємодії з відділом інформаційно-рекламної діяльності, кафедрою журналістики, ЦТОІС та іншими підрозділами університету з питань виготовлення, розробки та трансляції аудіо-, відео- продукції.
 1. Проректору з науково-педагогічної роботи Любчаку В.О. в термін до 01.04.2011 р. підготувати наказ про розподіл приміщень та штатний розпис центрів.
 1. Проректору з науково-педагогічної роботи Любчаку В.О. організувати до 01.04.2011р. роботу щодо переведення працівників до нових структурних підрозділів на підставі особистих заяв у встановленому порядку.
 1. Начальнику загального відділу Линник В.Я. внести відповідні зміни в організаційну структуру СумДУ визначену наказом ректора №159-І від 24.02.2010р. та довести цей наказ в електронному вигляді до всіх, які визначені у цьому наказі.
 1. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора Любчака В.О.Ректор А.В. Васильєв

ПРОЕКТ НАКАЗУ ВНОСИТЬ:


Проректор

з науково-педагогічної роботи ______________В.О. Любчак


ПОГОДЖЕНО:


Проректор з ФЕД ______________В.О.Касьяненко


Начальник ПФВ ______________Т.С.Новітченко


Начальник ВК ______________О.Є.Крупіна


Юрисконсульт ______________О.М. Кузікова


Голова

профспілкового комітету ______________В.О.БоровикСхожі:

Наказ №192-і з метою забезпечення надійного та ефективного функціонування єдиної інформаційної телекомунікаційної системи, впровадження нових технологій зі створення І трансляції аудіо- та відео- контенту, iconНаказ №192-і з метою забезпечення надійного та ефективного функціонування єдиної інформаційної телекомунікаційної системи, впровадження нових технологій зі створення І трансляції аудіо- та відео- контенту,
«єдиного вікна» обслуговування навчального та наукового устаткування переважно в межах існуючого штату працівників
Наказ №192-і з метою забезпечення надійного та ефективного функціонування єдиної інформаційної телекомунікаційної системи, впровадження нових технологій зі створення І трансляції аудіо- та відео- контенту, iconНаказ №365 Про створення інформаційної системи управління освітою та впровадження проекту інформатизації Чернівецької області
Кабінетом Міністрів України 27 серпня 2010 №1722 року, з метою створення єдиної загальнообласної електронної бази освіти, автоматизації...
Наказ №192-і з метою забезпечення надійного та ефективного функціонування єдиної інформаційної телекомунікаційної системи, впровадження нових технологій зі створення І трансляції аудіо- та відео- контенту, iconПро впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” та з метою забезпечення впровадження кредитно-модульної...
Наказ №192-і з метою забезпечення надійного та ефективного функціонування єдиної інформаційної телекомунікаційної системи, впровадження нових технологій зі створення І трансляції аудіо- та відео- контенту, iconПро впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” та з метою забезпечення впровадження кредитно-модульної...
Наказ №192-і з метою забезпечення надійного та ефективного функціонування єдиної інформаційної телекомунікаційної системи, впровадження нових технологій зі створення І трансляції аудіо- та відео- контенту, iconПро впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” та з метою забезпечення впровадження кредитно-модульної...
Наказ №192-і з метою забезпечення надійного та ефективного функціонування єдиної інформаційної телекомунікаційної системи, впровадження нових технологій зі створення І трансляції аудіо- та відео- контенту, iconПро впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” та з метою забезпечення впровадження кредитно-модульної...
Наказ №192-і з метою забезпечення надійного та ефективного функціонування єдиної інформаційної телекомунікаційної системи, впровадження нових технологій зі створення І трансляції аудіо- та відео- контенту, iconНаказ №997-і від 22 листопада 2010 року, роботу щодо повноцінного функціонування медіа-галерей web-сайтів та медіа-архіву університету, який складається з архівів фото-, відео-, аудіо- та рекламно-інформаційних матеріалів. Визначити: медіа-архів
Продовжити, відповідно до наказу №997-і від 22 листопада 2010 року, роботу щодо повноцінного функціонування медіа-галерей web-сайтів...
Наказ №192-і з метою забезпечення надійного та ефективного функціонування єдиної інформаційної телекомунікаційної системи, впровадження нових технологій зі створення І трансляції аудіо- та відео- контенту, iconНаказ №997-і від 22 листопада 2010 року, роботу щодо повноцінного функціонування медіа-галерей web-сайтів та медіа-архіву університету, який складається з архівів фото-, відео-, аудіо- та рекламно-інформаційних матеріалів. Визначити: медіа-архів
move to 0-15611466
Наказ №192-і з метою забезпечення надійного та ефективного функціонування єдиної інформаційної телекомунікаційної системи, впровадження нових технологій зі створення І трансляції аудіо- та відео- контенту, iconФормат опису модуля
Апаратні засоби для обробки та відтворення аудіо та візуальної інформації. Формати даних втратних та безвтратних форм зберігання...
Наказ №192-і з метою забезпечення надійного та ефективного функціонування єдиної інформаційної телекомунікаційної системи, впровадження нових технологій зі створення І трансляції аудіо- та відео- контенту, iconНаказ №1 факультетом по роботі з іноземними студентами
З метою ефективного використання житлових площ, забезпечення високого рівня корпоративної культури проживання у гуртожитках студмістечка,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи