Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 Менеджмент персоналу: конспект лекцій / Укладач: К. В. Ілляшенко. Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 78с icon

Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 Менеджмент персоналу: конспект лекцій / Укладач: К. В. Ілляшенко. Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 78с
НазваКонспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 Менеджмент персоналу: конспект лекцій / Укладач: К. В. Ілляшенко. Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 78с
Сторінка1/7
Дата01.01.2013
Розмір1.12 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7

МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ УКРАїНи

Сумський державний університет


Менеджмент персоналу


Конспект лекцій


Суми

Видавництво СумДУ

2010

Менеджмент персоналу: конспект лекцій / Укладач: К.В. Ілляшенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 78с.


Кафедра фінансів

Зміст

с.
Вступ………………………………………………………

4

Тема 1

Методологічні основи управління

персоналом…………………………………………….


5

1.1


Місце управління персоналом у системі сучасних наук...

5

1.2

Еволюція управління персоналом………………………...

7

1.3


Концепція управління персоналом……………………….

10

1.4


Модель управління персоналом…………………………..

13

Тема 2


Організаційні аспекти управління

персоналом…………………………………………….


17

2.1


Організація та її середовище: роль людського фактора....

17

2.2


Кадрова служба і її функції………………………………..

19

2.3


Культура організації……………………………………….

22

2.4


Персонал як об’єкт менеджменту організацій………..….

27

Тема 3


КАДРОВА ПОЛІТИКА І КАДРОВЕ ПЛАНУВАННЯ….

34

3.1


Кадрове планування та маркетинг персоналу……………

34

3.2


Планування потреби в персоналі…………………………

38

3.3


Кадрова політика організації: визначення, цілі та засоби

42

Тема 4


^ ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

ОРГАНІЗАІЇ………………………………………………...


47

4.1

Наймання, відбір і підбір кадрів……………………….....

47

4.2

Адаптація та навчання персоналу………………………..

49

4.3

Оцінка персоналу………………………………………….

54

Тема 5


МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ………………………….…

58

5.1

Поняття мотивації, її класифікація. Мотиваційний процес………………………………………………………….58

5.2

Потреби як основа мотивації. Мотиви діяльності

персоналу………………………………………………..…60

5.3


Стимули, стимулювання…………………………………..

63

ТЕМА 6


СОЦІАЛЬНО-^ ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

КАДРОВОЇ РОБОТИ………………………………………


65

6.1


Загальні засади ефективності в економіці та управлінні..

65

6.2


Витрати на персонал ……………………………………....

68

6.3


Організаційно-економічна ефективність менеджменту персоналу…………………………………………………..


74


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ………………………………….

78Вступ


У ринкових умовах управління персоналом стає одним із найголовніших факторів забезпечення економічної стабільності та підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств, тому потребує посиленої уваги й залишається актуальним для всіх суб’єктів господарювання.

Мета викладання дисципліни «Менеджмент персоналу» полягає у вивченні студентами основних принципів і положень управління персоналом організацій (підприємств, фірм, установ), методів формування та розвитку персоналу.

Підвищенні ролі та значення управління персоналом як ключової компетенції будь-якого підприємства, що забезпечує ефективне його функціонування в довготерміновій перспективі зумовлює необхідність систематизації та аналізу як вітчизняних, так і зарубіжних науково-практичних досліджень у цій сфері, результатом проведення яких стало видання даних методичних вказівок.

^ Предметом дисципліни «Управління персоналом» виступає сукупність суспільних відносин, що виникають у процесі спільної діяльності працівників. Метою навчальної дисципліни «Управління персоналом» є одержання студентами теоретичних знань з ефективного управління трудовим колективом підприємства на основі використання наукових принципів і методів, розроблених вітчизняними і закордонними фахівцями, і позитивного практичного досвіду прогресивних підприємств.

Завдання викладання дисципліни:

  • сприяння розумінню суті та соціальної значущості професії менеджера з людських ресурсів; місця і ролі курсу в системі менеджменту та формуванні якостей менеджера з людських ресурсів;

  • розвиток здібностей, що дозволяють менеджерам здійснювати управлінську, організаційну, методичну, діагностичну, інноваційну діяльність при управлінні організаціями з урахуванням розвитку й ефективності використання їх кадрового потенціалу;

  • формувати знання методологічних основ управління персоналом і навики використання соціально-психологічних методів управління.

^ Зміст курсу – принципи та методи управління персоналом, теоретичні та практичні проблеми функціонування систем управління персоналом, шляхи реалізації кадрової політики, вибір максимально ефективної технології управління.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен отримати знання про ефективне управління персоналом з метою повного використання можливостей людини до праці, зокрема: основні поняття управління персоналом; методологічні основи управління персоналом; еволюцію підходів в управлінні персоналом; методи управління персоналом; організаційні та психологічні аспекти управління людськими ресурсами; основи планування кадрової роботи в організації; методи підбору та відбору кадрів; методи оцінки та навчання персоналу; управління системами компенсації та розвитку кар’єри співробітників організації; основи кадрового діловодства.


^ Тема 1 Методологічні основи управління

персоналом
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 Менеджмент персоналу: конспект лекцій / Укладач: К. В. Ілляшенко. Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 78с iconМіністерство освіти І науки україНи Сумський державний університет Менеджмент персоналу
Менеджмент персоналу: конспект лекцій / Укладач: К. В. Ілляшенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 78с
Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 Менеджмент персоналу: конспект лекцій / Укладач: К. В. Ілляшенко. Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 78с iconКонспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010
Технологія інструментального виробництва: конспект лекцій /Укладач Л. М. Сєдінкін. Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 180 с
Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 Менеджмент персоналу: конспект лекцій / Укладач: К. В. Ілляшенко. Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 78с iconКонспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010
Технологія інструментального виробництва: конспект лекцій /Укладач Л. М. Сєдінкін. Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 180 с
Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 Менеджмент персоналу: конспект лекцій / Укладач: К. В. Ілляшенко. Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 78с iconКонспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2009 Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет
Організація баз даних та знань: Конспект лекцій/ Укладач А. В. Неня.– Суми: Вид-во СумДУ, 2009.– 199 с
Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 Менеджмент персоналу: конспект лекцій / Укладач: К. В. Ілляшенко. Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 78с iconКонспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2009
Внутрішній економічний механізм підприємства: Конспект лекцій/ Укладач І. В. Новикова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 185с
Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 Менеджмент персоналу: конспект лекцій / Укладач: К. В. Ілляшенко. Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 78с iconКонспект лекцій для студентів спеціальності „Менеджмент організацій денної і заочної форм навчання
Рекламний менеджмент: конспект лекцій / Укладач О. Ю. Древаль. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 91 с
Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 Менеджмент персоналу: конспект лекцій / Укладач: К. В. Ілляшенко. Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 78с iconКонспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2009
Психологія творчості : Конспект лекцій / Укладач О. А. Кривопишина.– Суми: Вид-во СумДУ, 2009.– 81 с
Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 Менеджмент персоналу: конспект лекцій / Укладач: К. В. Ілляшенко. Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 78с iconКонспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2009
Психологія творчості : Конспект лекцій / Укладач О. А. Кривопишина.– Суми: Вид-во СумДУ, 2009.– 81 с
Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 Менеджмент персоналу: конспект лекцій / Укладач: К. В. Ілляшенко. Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 78с iconРекламний менеджмент конспект лекцій для студентів спеціальності „Менеджмент організацій”
Рекламний менеджмент: конспект лекцій / Укладач О. Ю. Древаль. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 91 с
Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 Менеджмент персоналу: конспект лекцій / Укладач: К. В. Ілляшенко. Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 78с iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"
Фінансовий менеджмент: конспект лекцій / укладачі: О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010.– 156с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи