Звіт про науково дослідну роботу еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем (заключний) Начальник ндч к т. н., доцент В. А. Осіпов Керівник ндр icon

Звіт про науково дослідну роботу еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем (заключний) Начальник ндч к т. н., доцент В. А. Осіпов Керівник ндр
НазваЗвіт про науково дослідну роботу еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем (заключний) Начальник ндч к т. н., доцент В. А. Осіпов Керівник ндр
Сторінка1/6
Дата01.01.2013
Розмір1.01 Mb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4   5   6


УДК 502.131.1:332.146.2:332.142.6

КП

№ держреєстрації 0107U009207


Інв. №

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

(СумДУ)

40017, м.Суми, вул.Римського-Корсакова, 2; тел.330172


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з наукової роботи

д.ф.-м.н., професор

______________ А.М. Чорноус


ЗВІТ

ПРО НАУКОВО – ДОСЛІДНУ РОБОТУ

Еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем

(заключний)


Начальник НДЧ

к.т.н., доцент _________________ В.А.Осіпов


Керівник НДР

к.е.н., професор _________________ А.Ю.Жулавський


2010


Рукопис закінчений 23 червня 2010 р.

Результати роботи розглянуто науковою радою СумДУ

від 2010.06.24, № 12

^ СПИСОК АВТОРІВ


Керівник теми,

к.е.н., професор_________________

2010.06.23А.Ю.Жулавський

(реферат, вступ, розділи 1.1, 3.1, висновки)

Відповідальні виконавці:

к.е.н., доцент


_________________

2010.06.23


О.О.Павленко

(розділ 3.2)


к.е.н., доцент


_________________

2010.06.23

О.Г.Дегтяренко

(розділ 1.2)


к.е.н.


_________________

2010.06.23


О.М.Соляник

(розділ 1.3)


асистент


________________

2010.06.23


С.М.Рибальченко

(розділ 2.1, 2.2)


ст.викладач


________________

2010.06.23


В.Ф.Грищенко

(розділ 1.1)


асистент


_________________

2010.06.23


А.М.Котенко
(розділ 1.2)


аспірант


_________________

2010.06.23


Я.В.Говорун
(розділ 1.1)


аспірант


_________________

2010.06.23_


О.О.Каленська
(розділ 1.2)


студент


_________________

2010.06.23


Ю.Т.Алібекова
(розділ 3.1)


аспірант


_________________

2010.06.23


Ю.О. Мирошниченко
(розділ 1.3)РЕФЕРАТ


Звіт про НДР: 87 стор., 6 рис., 12 табл., 37 джерел.

Об’єкт дослідження: територіальна соціально-економічна система.

Мета роботи – розвиток науково-методичних основ формування екологічно-збалансованих територіальних соціально-економічних систем .

Предмет дослідження – соціально-економічні відносини, які виникають між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарської діяльності та населенням у процесі забезпечення екологічно-збалансованого розвитку території.

Методи дослідження: загальнотеоретичні методи наукового пізнання, фундаментальні положення загальної економічної теорії, основні положення теорії економічної оцінки ресурсів, економічної теорії сталого розвитку, загальнонаукові методи дослідження: аналіз, синтез, дедуктивний, індуктивний, системний, факторний, порівняльного аналізу, економіко-статистичні та економіко-математичні методи.

територіальна ^ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА, еколого-економічна збалансованість, сталий розвиток території, ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ, ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ.Зміст


Зміст 4

Зміст 4

Висновки…………………………………………………………………………………….80 4

Висновки…………………………………………………………………………………….80 4

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ…………………………………………………………………………84 4

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ…………………………………………………………………………84 4

Вступ 5

Вступ 5

Розділ 1 Еколого-економічна збалансованість як основа сталого розвитку території 8

Розділ 1 Еколого-економічна збалансованість як основа сталого розвитку території 8

1.1 Проблеми екологічно сталого розвитку території 8

1.2 Еколого-економічна збалансованість в системі забезпечення сталого розвитку території 15

1.3. Принципи збалансованого функціонування еколого-економічних систем 35

Природні біосистеми будуються на основі складних взаємозв\'язків між різними видами живих організмів, у результаті яких продукти життєдіяльності одних біологічних видів служать основою існування для інших. Кожен вид організмів виступає ланкою у біологічному кругообігу. Це забезпечує багаторазове використання необхідних елементів і включення їх до постійного кругообігу та дозволяє збільшувати чисельність популяцій і підтримувати відносну рівновагу біологічних систем. 35

Розділ 2 Науково-методичні засади забезпечення екологічно-збалансованого розвитку соціально-економічних систем 44

Розділ 2 Науково-методичні засади забезпечення екологічно-збалансованого розвитку соціально-економічних систем 44

2.1 Науково-методичні основи формування стратегії регіонального розвитку з урахуванням екологічних чинників 44

2.2 Аналіз методичних підходів до дослідження регіональних соціо-еколого-економічних систем 54

Розділ 3 Еколого-орієнтоване управління розвитком соціально-економічних систем 60

Розділ 3 Еколого-орієнтоване управління розвитком соціально-економічних систем 60

3.1 Екологізація економічного потенціалу території як основа її збалансованого розвитку 60

3.2 Прикладне застосування показників еколого-збалансованого розвитку території 72

^ ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 84

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 84
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Звіт про науково дослідну роботу еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем (заключний) Начальник ндч к т. н., доцент В. А. Осіпов Керівник ндр iconЗвіт про науково дослідну роботу теоретичні І методичні питання оцінки І прогнозування економічного потенціалу соціально-економічних систем (заключний) Начальник ндч к т. н., доцент В. А. Осіпов
Результати цієї роботи розглянуто науковою радою Сумду протокол №12 від 2010. 06. 24
Звіт про науково дослідну роботу еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем (заключний) Начальник ндч к т. н., доцент В. А. Осіпов Керівник ндр iconЗвіт про науково-дослідну роботу дослідження кон’юктури інвестиційного ринку України (заключний) Керівник ндч к ф. м н. Д. І. Курбатов Керівник ндр канд екон наук, доц. І. М. Кобушко 2011
М. Кобушко Відповідальний виконавець, стар наук співроб., канд екон наук, доцент
Звіт про науково дослідну роботу еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем (заключний) Начальник ндч к т. н., доцент В. А. Осіпов Керівник ндр iconЗвіт про науково дослідну роботу управління регіональним розвитком на основі показників економічного потенціалу (проміжний) Керівник ндч к-т фіз мат наук Д.І. Курбатов Керівник ндр
Об’єкт дослідження: принципи, методи, інструменти та економічний механізм управління соціально-економічним розвитком на регіональному...
Звіт про науково дослідну роботу еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем (заключний) Начальник ндч к т. н., доцент В. А. Осіпов Керівник ндр iconЗвіт про науково-дослідну роботу теорія та синтез вентильних двигунів постійного струму ("вент") (проміжний або заключний) Керівник ндр (підпис) зав кафедри ХХХ

Звіт про науково дослідну роботу еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем (заключний) Начальник ндч к т. н., доцент В. А. Осіпов Керівник ндр iconЗвіт про науково-дослідну роботу фінансове регулювання еколого-економічних відносин у сфері аграрного природокористування (проміжний) Етап 1
Теоретичні аспекти дослідження еколого-орієнтованої діяльності сільськогосподарських підприємств
Звіт про науково дослідну роботу еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем (заключний) Начальник ндч к т. н., доцент В. А. Осіпов Керівник ндр iconЗвіт про науково-дослідну роботу феноменологія конституційного, адміністратвиного та фінансового права постсоціалістичної україни (заключний) Керівник ндр докт юрид наук, професор Пацурківський П. С. 2010
Феноменологія конституційного, адміністратвиного та фінансового права постсоціалістичної україни
Звіт про науково дослідну роботу еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем (заключний) Начальник ндч к т. н., доцент В. А. Осіпов Керівник ндр iconЗвіт про науково-дослідну роботу фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням (проміжний) Етап 2 розробка фінансового механізму управління інноваційними процесами начальник ндч
В. М. Боронос Відповідальний виконавець, стар наук співроб., канд екон наук, ст викладач
Звіт про науково дослідну роботу еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем (заключний) Начальник ндч к т. н., доцент В. А. Осіпов Керівник ндр iconМета наукового дослідження – розробити спеціалізований програмний продукт «Фінансово-аналітичний калькулятор»
Звіт про науково-дослідну роботу (заключний): с. 108, рис. 37, 62 літературних джерела
Звіт про науково дослідну роботу еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем (заключний) Начальник ндч к т. н., доцент В. А. Осіпов Керівник ндр iconЗвіт про науково-дослідну роботу патогенетичне обгрунтування вибору тактики та об’єму оперативних втручань при гострій та хронічній хірургічній патології (заключний) Керівник ндр
Патогенетичне обгрунтування вибору тактики та об’єму оперативних втручань при гострій та хронічній хірургічній патології
Звіт про науково дослідну роботу еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем (заключний) Начальник ндч к т. н., доцент В. А. Осіпов Керівник ндр iconПро науково-дослідну роботу реконструкція моделей динамічних систем за їх часовими рядами
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи