В. Васильєв 2008р. Положення icon

В. Васильєв 2008р. Положення
Скачати 174.6 Kb.
НазваВ. Васильєв 2008р. Положення
Дата18.08.2012
Розмір174.6 Kb.
ТипДокументиВ. Васильєв

2008р.

Положення

"12" 06 2008р. Суми

Про стипендіальне забезпечення студентів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів Сумського державного університету

Призначення і виплата стипендій студентам, клінічним ординаторам, аспірантам, докторантам провадиться відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року № 882 «Питання стипендіального забезпечення» зі змінами, внесеними згідно постанов № 150 від 15.02.2006; № 157 від 15.02.2006; № 165 від 05.03.2008. Враховані: стаття 51 Закону України «Про освіту», Закон України «Про вищу освіту», «Положення про порядок призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам», затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1994 року № 744, постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 980 «Про заснування академічних стипендій Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам», постанова Верховної Ради України від 5 червня 1996 року № 226/96-ВР «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів освіти», розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 20 липня 2004 року №288 «Про встановлення іменних стипендій голови обласної державної адміністрації для студентів вищих навчальних закладів».

^ 1 Загальні положення

1.1. Дія положення поширюється на осіб, які навчаються за рахунок коштів загального
фонду державного бюджету: студентів денної форми навчання, клінічних ординаторів,
аспірантів і докторантів, які навчаються у навчальному закладі з відривом від виробництва.

1.2. Особам, зазначеним у п.1.1, можуть призначатися академічні або соціальні
стипендії, а окремим категоріям - одночасно академічні і соціальні стипендії.

 1. Призначення і виплата стипендій студентам, які є іноземними громадянами,
  провадиться відповідно до міжнародних договорів України і актів Кабінету Міністрів
  України.

 2. Для вирішення питань з призначення та позбавлення академічної або соціальної
  стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги студентам, заохочення
  кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій
  діяльності, в університеті за наказом ректора утворюється стипендіальна комісія.

 3. Порядок підготовки і розгляду документів стосовно нарахування і виплати
  ординарної (звичайної) академічної та соціальної стипендій:

• списки студентів із вказаним середнім балом успішності та зазначеними

відповідними пільгами надаються деканатами до стипендіальної комісії;

 • стипендіальна комісія затверджує списки студентів із вказаними розмірами стипендій
  та передає їх до деканатів, які готують відповідні проекти наказів про призначення
  стипендій;

 • проект наказу вносить декан факультету, накази візують: проректор з фінансово-
  економічної діяльності, начальник планово - фінансового відділу, головний бухгалтер,
  голова профспілкової організації студентів.
 1. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у
  громадській, спортивній і науковій діяльності навчальний заклад 10 відсотків коштів,
  передбачених для виплати стипендій, використовує для надання студентам, клінічним
  ординаторам і аспірантам матеріальної допомоги та заохочення.

 2. Положення про використання коштів, передбачених на виплату стипендій, для надання
  матеріальної допомоги та заохочення розробляється навчальним закладом та
  затверджується його керівником.

2 Ординарні (звичайні) академічні стипендії студентів

2.1. Мінімальний розмір ординарної (звичайної) стипендії становить:

 1. Для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, які навчаються за
  освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст» або «бакалавр» — з 1 січня
  2008р. - 200 гривень на місяць, з 1 вересня 2008р. - 400 гривень на місяць;

 2. Для студентів вищих навчальних закладів ІИ-І\/ рівня акредитації, які навчаються за
  освітньо-кваліфікаційними «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр» - з 1 січня 2008р. - 300
  гривень на місяць, з 1 вересня 2008 р. - 530 гривень на місяць.

2.2. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається студентам, які за
результатами семестрового контролю мають середній бал успішності 4.00-4.99.; учням та
студентам першого року навчання до першого семестрового контролю.

2.3.Студентам, які мають середній бал успішності 5, розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії збільшується порівняно з призначеним :

 • для студентів І-ІІ рівня акредитації - на 50 гри.;

 • для студентів Ш-І\/ рівнів акредитації - на 60 грн.

2.4.Студентам, які навчаються за напрямом підготовки 0803 - Механіка зі спеціальності «Динаміка і міцність», розмір академічної стипендії збільшується на 18 відсотків.

 1. Академічна стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення
  семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів
  наступного семестрового контролю.

 2. Студентам-випускникам IV курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
  стипендія за два літні місяці - липень, серпень - не виплачується і призначається у
  мінімальному розмірі з 1 вересня наступного навчального року до сесійного контролю.

^ З Академічні стипендії клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів

3.1 Академічна стипендія клінічним ординаторам, аспірантам і докторантам установлюється у розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім основним місцем роботи (з урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах), але не нижче 60 відсотків і не вище посадового окладу, визначеного за схемою посадових окладів, відповідно: викладача-стажиста - для клінічних ординаторів і аспірантів; доцента - для докторантів.

3.2. Клінічним ординаторам, аспірантам, докторантам, що поновили навчання після наданої
їм в установленому порядку перерви у навчанні, академічна стипендія призначається на
весь наступний , період навчання.

3.3. Порядок підготовки і розгляду документів стосовно нарахування і виплати стипендій
клінічним ординаторам, аспірантам і докторантам:

 1. Відділ аспірантури до 1 листопада готує наказ про зарахування і передає його до
  бухгалтерії.

 2. Аспіранти, клінічні ординатори, докторанти до 10 листопада надають довідки про
  середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи в планово-фінансовий відділ
  університету.

3.3.3. Розміри стипендій протягом усього терміну навчання переглядаються лише у випадку змін в оплаті праці на підставі державних документів та довідок про середньомісячну заробітну плату.

4 Стипендії студентів - відмінників навчання,

активних учасників громадського життя університету,

аспірантів

4.1 Академічна стипендія Президента України

4.1.1. Академічна стипендія Президента України призначається студентам - відмінникам
вищих навчальних закладів Ш-ІУ рівнів акредитації, які досягли особливих успіхів на рівні
області або України і цим сприяли піднесенню престижу університету та які навчаються за
бюджетною формою навчання.

4.1.2. Академічна стипендія Президента України призначається аспірантам, які найбільше
відзначилися в навчальній та науковій роботі.

4.1.3. Кандидати на здобуття вказаної стипендії повинні навчатися на ПІ і наступних курсах.

4.1.4. Призначається академічна стипендія Президента України студентам на навчальний
семестр.

4.1.5 Кандидатури на здобуття вказаної стипендії можуть висуватися органами

студентського самоврядування, студентським профкомом, студентською групою,

самовисуванням, деканатами факультетів.

4.1.6. Вчені ради факультетів розглядають кандидатури, затверджують їх на вченій раді

університету та передають відповідні рішення до Ради ректорів ВНЗ.

4.1.7.Визначені кандидатури на призначення академічної стипендії Президента України

приймаються Радою ректорів вищих навчальних закладів, затверджуються головою ради

ректорів і подаються Міністерству освіти і науки в терміни: до 15 лютого і 15 липня

поточного року.

 1. Академічна стипендія Президента України виплачується за рахунок стипендіального
  фонду університету.

 2. Вказана стипендія виплачується після розпорядження про призначення і відповідного
  наказу по університету з першого числа місяця, що настає після закінчення екзаменаційної
  сесії, аспірантам - з дня призначення стипендії.

4.1.10.Розмір академічної стипендії Президента України дорівнює :

 • для студентів вищих навчальних закладів І-П рівня акредитації, які навчаються за
  освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" або "бакалавр", - 800 гривень на
  місяць;

 • для студентів вищих навчальних закладів Ш-ІУ рівня акредитації, які навчаються за
  освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр", - 1000 гривень на
  місяць;

4.1.11. Квота студентів - претендентів на вказану стипендію по університету - 3 особи.

4.1.12. Академічні стипендії Президента України виплачуються аспірантам в розмірі
посадового окладу викладача-стажиста, збільшеного на 25 відсотків.

^ 4.2 Стипендія Верховної Ради України

 1. Стипендія Верховної Ради України призначається студентам -відмінникам, які мають
  особливі успіхи і значні досягнення в суспільно-громадській роботі не тільки університету,
  а й області чи України, та які навчаються за бюджетною формою навчання.

 2. Кандидати на здобуття вказаної стипендії повинні навчатися на Ш і наступних курсах.

 3. Призначається стипендія Верховної Ради України на навчальний рік за результатами
  екзаменаційних сесій.

4.2.4. Кандидатури на здобуття вказаної стипендії можуть висуватися органами
студентського самоврядування, студентським профкомом, студентською групою,
самовисуванням, деканатами факультетів.

4.2.5. Вчені ради факультетів розглядають кандидатури, затверджують їх на вченій раді
університету та передають відповідні рішення до Ради ректорів ВНЗ.

4.2.6.Визначені кандидатури на призначення стипендії Верховної Ради України приймаються Радою ректорів вищих навчальних закладів, затверджуються головою ради ректорів і подаються Міністерству освіти і науки до 15 липня поточного року.

 1. Стипендія Верховної Ради України виплачується за рахунок стипендіального фонду
  університету.

 2. Вказана стипендія виплачується після розпорядження про призначення і відповідного
  наказу по університету з першого числа місяця, що настає після закінчення екзаменаційної
  сесії.

 3. Квота претендентів на вказану стипендію по університету — 3 особи.

^ 4.3 Академічна стипендія Кабінету Міністрів України

4.3.1. Академічна стипендія Кабінету Міністрів України призначається студентам -

відмінникам, які досягли особливих успіхів у науково-дослідницькій діяльності в різних

сферах суспільного життя -соціальній, виробничій, економічній, і цим сприяють розвитку

науки і престижу університету, та які навчаються за бюджетною формою навчання.

4.3.2.Академічна стипендія Кабінету Міністрів України призначається аспірантам за

визначні успіхи у навчанні та науковій роботі.

4.3.3 Кандидати на здобуття вказаної стипендії повинні навчатися на Ш і наступних курсах,

та аспіранти, починаючи з II року навчання.

4.3.4. Призначається академічна стипендія Кабінету Міністрів України на навчальний
семестр за результатами екзаменаційних сесій, для аспірантів один раз на рік.

4.3.5. Кандидатури на здобуття вказаної стипендії можуть висуватися органами
студентського самоврядування, студентським профкомом, студентською групою,
самовисуванням, деканатами факультетів.

4.3.6. Вчені ради факультетів розглядають кандидатури, затверджують їх на вченій раді
університету та передають відповідні рішення до вченої ради університету.

 1. Рішення стосовно кандидатур на призначення академічної стипендії Кабінету
  Міністрів України приймаються Вченою радою університету, затверджуються ректором
  вищого навчального закладу і подаються Міністерству освіти і науки у терміни: для
  студентів двічі на рік - до 10 лютого і 10 липня поточного року; для аспірантів - один раз на
  рік-до 10 лютого.

 2. Академічна Стипендія Кабінету Міністрів України виплачується за рахунок
  стипендіального фонду університету.

4.3.9.Вказана стипендія виплачується студентам після розпорядження про призначення і відповідного наказу по університету з першого числа місяця, що настає після закінчення екзаменаційної сесії, аспірантам — з дня призначення стипендії.

4.3.10. Квота студентів - претендентів на вказану стипендію.- 1 особа.

.4.3.11. Академічна-стипендія Кабінету Міністрів України виплачується аспірантам у розмірі

посадового окладу викладача-стажиста, збільшеного на 15 відсотків.

^ 4.4 Академічна стипендія імені М.С. Грушевського

 1. Академічна стипендія, імені М. С. Грушевського призначається студентам та
  аспірантам вищих навчальних закладів Ш-І\/ рівнів акредитації, які найбільше відзначилися
  в навчальній та науковій роботі.

 2. Кандидати на здобуття вказаної стипендії повинні навчатися на II та наступних
  курсах.

 3. Кандидати на отримання стипендії висуваються вченою радою навчального закладу.
  Вчені ради факультетів розглядають кандидатури, затверджують їх на вченій раді
  університету та передають відповідні рішення до ради ректорів ВНЗ.

 4. Призначення стипендій студентам вищих навчальних закладів здійснюється двічі на
  рік - до 10 лютого і 10 липня поточного року, аспірантам - один раз на рік.

4.4.5 Академічна стипендія імені М.С. Грушевського виплачується за рахунок стипендіального фонду університету.

4.4.6. Стипендія виплачується з першого числа місяця, що настає після закінчення екзаменаційної сесії, аспірантам - з дня призначення стипендії. 4.4.7. Квота претендентів на вказану стипендію - 1 особа.

^ 4.5 Стипендія голови Сумської обласної державної адміністрації

4.5.1.Стипендія голови Сумської обласної державної адміністрації призначається студентам

- відмінникам, які виявили особливі успіхи в навчанні та науковій роботі і навчаються за

державним замовленням.

4.5.2. Призначається стипендія голови Сумської обласної державної адміністрації з 1

вересня на навчальний рік за результатами екзаменаційних сесій.

4.5.3.Стипендіат голови Сумської обласної державної адміністрації не може одночасно

отримувати будь-яку іншу іменну стипендію.

4.5.4.Кандидатури на здобуття вказаної стипендії можуть висуватися органами

студентського самоврядування, студентським профкомом, студентською групою,

самовисуванням, деканатами факультетів.

4.5.5.Вчені ради факультетів розглядають кандидатури, затверджують їх та передають

відповідні рішення до Вченої Ради університету.

 1. Визначені кандидатури на призначення стипендії голови облдержадміністрації
  приймаються Вченою радою університету, затверджуються головою Вченої Ради і
  подаються обласній комісії по призначенню іменних стипендій обласної державної
  адміністрації до 1 серпня поточного року.

 2. Вручення іменного диплома та першої іменної стипендії проводиться щорічно в
  першій половині вересня в місці, визначеному обласною комісією. У подальшому вказана
  стипендія перераховується на особистий розрахунковий рахунок стипендіата.

 3. Квота претендентів на вказану стипендію по університету — 5 осіб, у тому числі 2
  студенти -сироти.

^ 4.6 Стипендії обласного благодійного фонду «Благовіст - з Добром та Надією"»

 1. Стипендія обласного благодійного фонду «Благовіст» встановлюється студентам за
  особливі успіхи у навчанні, науковій творчості та громадському житті за умов середнього
  балу навчання за минулий період не нижче «4» та за попередній семестр — «5» незалежно
  від отримання ними інших видів стипендій та умов навчання (бюджет чи платна основа).

 2. Призначається стипендія обласного благодійного фонду «Благовіст» на навчальний
  семестр за результатами екзаменаційних сесій. II

4.6.3 Кандидати на здобуття вказаної стипендії повинні навчатися на II і наступних курсах.

4.6.4. Кандидатури на здобуття вказаної стипендії можуть висуватися органами

студентського самоврядування, студентським профкомом, студентською групою,

самовисуванням, деканатами факультетів.

4.6.5.Вчені ради факультетів розглядають кандидатури, затверджують їх та передають

відповідні рішення до Вченої Ради університету.

4.6.6.Визначені кандидатури на призначення стипендії обласного благодійного фонду

«Благовіст» приймаються Вченою радою університету, затверджуються головою Вченої

Ради і подаються керівництву фонду у терміни: до 15 лютого і 15 липня поточного року.

4.6.7. Вказана стипендія виплачується за рахунок обласного фонду «Благовіст».

^ 4.7 Іменні стипендії Сумського державного університету

4.7. За особливі успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності студентам за поданням стипендіальної комісії можуть призначатися іменні або персональні стипендії навчального закладу, відповідно до Положення про іменні та персональні стипендії навчального закладу.

5. ^ Стипендії студентам пільгових категорій

 1. Студентам, які потребують соціального захисту, та яким за підсумками навчання не
  призначена ординарна (звичайна) академічна стипендія, призначається соціальна стипендія.

 2. Соціальні стипендії виплачуються студентам пільгових категорій, які за результатами
  семестрового контролю мають середній бал успішності нижчий за «4» . Дія цього пункту не
  поширюється на на учнів і студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
  піклування, а також на учнів і студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років
  залишились без батьків.

 3. Розмір соціальної стипендії становить:
 • для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
  батьківського піклування, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років
  залишилися без батьків, соціальна стипендія (в обов'язковому порядку) призначається у
  розмірі, що, встановлюється Кабінетом Міністрів України; академічна стипендія таким
  студентам виплачується (додатково до соціальної) - у разі відмінного навчання;

 • студентам із числа осіб, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний
  захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» - 100 відсотків
  розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії, а з 1 січня 2009 року -
  50 відсотків мінімальної ординарної академічної стипендії;

 • студентам, які мають сім'ї з дітьми - 100 відсотків розміру мінімальної ординарної
  (звичайної) академічної стипендії.

5.4. Розмір соціальної стипендії становить 109 відсотків розміру мінімальної ординарної
(звичайної) академічної стипендії таким категоріям:

 • студентам із малозабезпечених сімей (при умові отримання відповідної державної
  допомоги згідно із законодавством);

 • студентам, які є інвалідами з дитинства та інвалідами І—III групи.
 1. Розмір соціальної стипендії збільшується на 18 відсотків студентам пільгових
  категорій, вказаних у п.п. 5.3, 5.4, які навчаються за напрямом 0803 - Механіка зі
  спеціальності "Динаміка і міцність».

 2. Студенти-чорнобильці отримують крім соціальної стипендії за рахунок коштів
  стипендіального фонду університету, додатково 170 гривень підвищення за рахунок коштів
  фонду для здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

5.7. Порядок надання документів стосовно нарахування і виплати соціальної стипендії:
5.7.1. Студентщуіьгових категорій надають у деканати факультетів наступні документи:
студенти-сирс ж т копії документів, які підтверджують статус сироти;

студенти-чорнобильці - копію посвідчення та копію паспорту;

малозабезпечені - копію довідки про те, що вони отримують відповідну державну допомогу;

студенти інваліди з дитинства та інваліди І- III груп - копію посвідчення про інвалідність;

студенти-батьки - копію свідоцтва про народження дитини.

5.7.2. Крім того, студенти - чорнобильці подають копії всіх вказаних документів у

бухгалтерію (стипендіальний відділ) для нарахування підвищення стипендії за рахунок

коштів фонду для здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

^ 6 Соціальна стипендія Верховної Ради України

 1. Соціальна стипендія Верховної ради України призначається студентам з числа дітей -
  сиріт та дітей з малозабезпечених сімей, які виявили успіхи в навчанні.

 2. Призначається соціальна стипендія Верховної Ради України з І вересня на один
  навчальний рік.

 3. Кандидатури на здобуття вказаної стипендії можуть висуватися органами
  студентського самоврядування, студентським профкомом, студентською групою,
  деканатами факультетів.

 4. Вчені ради факультетів розглядають кандидатури, затверджують їх та передають
  відповідні рішення до Ради ректорів ВНЗ.

 5. Визначені кандидатури на призначення соціальної стипендії Верховної Ради України
  приймаються Радою ректорів вищих навчальних закладів області, затверджуються головою
  Ради ректорів і подаються

управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації до 1 липня поточного року

6.6. Квота студентів - претендентів на вказану стипендію визначається управлінням освіти і
науки обласної державної адміністрації.

7 Призначення і виплата академічних та соціальних стипендій у окремих випадках

 1. У разі, коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну та/або соціальну
  стипендію, настає до закінчення місяця або коли стипендіат вибуває з навчального закладу
  до закінчення строку навчання, їй виплачується стипендія у повному обсязі за останній
  місяць навчання.

 2. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої відповідним документом, особа
  отримує академічну та/або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі.

 3. У разі, коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій,
  виплачується одна - найбільшого розміру, якщо інше не передбачено нормативними актами.

 4. Студентам, які навчалися за державним замовленням та:

7.4.1. Перебувають у академічній відпустці за медичними показниками відповідно до наказу

ректора, у межах коштів, передбачених на виплату стипендій, щомісяця виплачується

допомога у розмірі 50 відсотків мінімальної ординарної академічної стипендії відповідного

типу навчального закладу.

Зазначеним особам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10

місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі.

7.4.2 Поновили навчання після академічної відпустки відповідно до наказу ректора,

академічна стипендія призначається у розмірі, який був установлений особі до перерви у

навчанні.

^ 8 Особи, які одночасно мають право на академічну і соціальну стипендію

студентам:

із малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної допомоги згідно із

законодавством), інвалідам дитинства та інвалідам І-ІІІ групи - 9 відсотків мінімальної

ординарної академічної стипендії відповідного типу навчального закладу;

учням і студентам, які є інвалідами по зору і слуху - 50 відсотків мінімальної ординарної

академічної стипендії відповідного типу навчального закладу;

з числа військовослужбовців, які прирівняні до інвалідів війни, - 50 відсотків мінімальної

ординарної академічної стипендії відповідного типу навчального закладу;

з числа тих, що входили до складу військових формувань, які за рішенням відповідних

державних органів були направлені для виконання миротворчих місій або відряджені до

держав, де в цей період велися бойові дії, - 30 відсотків мінімальної ординарної

академічної стипендії відповідного типу навчального закладу;

8.2 Якщо згідно з п.8.1 стипендіат має право на кілька додаткових соціальних стипендій,

кожна з них призначається і виплачується окремо.

Розглянуто і затверджено вченою радою університету

Протокол № 9 "12"червня 2008р.

Вчений секретар А.І Рубан

В.Д. Карпуша Н.Д. Світайло В.О. Касьяненко А.М. Чорноус В.В. Сорокіна Т.О. Кірсанова О.М. Вакуленко

ПОГОДЖЕНО:

Перший проректор

Проректор з НПР

Проректор з ФЕД

Проректор з наукової роботи


Головний бухгалтер

Начальник ПФО Юрисконсульт


8.1 Одночасно з академічною стипендією додатково виплачується соціальна стипендіяСхожі:

В. Васильєв 2008р. Положення iconВ. Васильєв 2008р. Положення
Про стипендіальне забезпечення студентів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів Сумського державного університету
В. Васильєв 2008р. Положення iconО. В. Васильєв Програма І робоча програма дисципліни
Васильєв, О. В. Програма І робоча програма дисципліни «Фінансовий ринок» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 050106...
В. Васильєв 2008р. Положення iconЗатверджую ректор Сумського державного університету А. В. Васильєв
Положення про систему контролю якості навчального процесу у сумському державному університеті
В. Васильєв 2008р. Положення iconО. В. Васильєв К. А. Фісун О. В. Поспєлов
Укл.: О. В. Васильєв; К. А. Фісун; О. В. Поспєлов; Н. М. Богдан; Г. А. Жовтяк; Т.Є. Одаренко; В.І. Пашков; В. С. Шевченко – Харків:...
В. Васильєв 2008р. Положення iconЧернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
Протягом минулої доби з 10. 06. 2008р по 11. 06. 2008р метеорологічними станціями м. Чернівці були зареєстровані наступні характеристики...
В. Васильєв 2008р. Положення iconЧернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
Протягом минулої доби з 10. 2008р по 10. 10. 2008р метеорологічними станціями м. Чернівці були зареєстровані наступні характеристики...
В. Васильєв 2008р. Положення iconЧернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
Протягом минулої доби з 24. 09. 2008р по 25. 09. 2008р метеорологічними станціями м. Чернівці були зареєстровані наступні характеристики...
В. Васильєв 2008р. Положення iconЧернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
Протягом минулої доби з 09. 07. 2008р по 10. 07. 2008р метеорологічними станціями м. Чернівці були зареєстровані наступні характеристики...
В. Васильєв 2008р. Положення iconЧернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
Протягом минулої доби з 10. 07. 2008р по 11. 07. 2008р метеорологічними станціями м. Чернівці були зареєстровані наступні характеристики...
В. Васильєв 2008р. Положення iconЧернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
Протягом минулої доби з 10. 09. 2008р по 11. 09. 2008р метеорологічними станціями м. Чернівці були зареєстровані наступні характеристики...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи