З дисципліни „ Аналіз господарської діяльності ” icon

З дисципліни „ Аналіз господарської діяльності ”
Скачати 212.18 Kb.
НазваЗ дисципліни „ Аналіз господарської діяльності ”
Дата19.08.2012
Розмір212.18 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З ДИСЦИПЛІНИ


Аналіз господарської діяльності ”


для студентів спеціальності „ Менеджмент організацій ”

денної форми навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2009

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „ Аналіз господарської діяльності ” для студентів спеціальності „Менеджмент організацій ” денної форми навчання / Укладачі: А.Ю. Жулавський, С.М.Рибальченко – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 23 с.


Кафедра управління


ЗМІСТ

С.

ВСТУП…………………………………………………………................4

^ ТИПОВІ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ

ТЕМА 1. Порівняльний аналіз в АГД...……..................................6

ТЕМА 2 Аналіз виробництва та реалізації продукції.…………..8

ТЕМА 3 Аналіз використання матеріально-технічних

ресурсів …………………….…...……………………….………...11

ТЕМА 4 Аналіз продуктивності праці та фонду

заробітної плати.…………..............................................................13

ТЕМА 5 Аналіз собівартості продукції.……................................14

ТЕМА 6 Аналіз фінансових результатів та фінансового

стану підприємства.…………………………………………………...16


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ………………...….....20


ВСТУП

Загальний обсяг навчальної роботи з курсу „ Аналіз господарської діяльності ” для студентів денної форми навчання напряму 7.050201 – „Менеджмент організації ” складає 135 годин, з них лекцій - 38 годин, практичних занять - 16 годин, самостійна робота студентів - 81 година.

Витяг з навчального плануКурс


Семестр

Всього, годин

Аудиторні заняття, годин

Самостійна робота, годин

Форма контр.

Всього

Лекц.

Практ.

Лаб.

Всього

ІРС

5

9

135

54

38

16

-

81

16

іспит


В результаті вивчення дисципліни студенти повинні: уміти:

проводити комплексний аналіз господарської діяльності підприємства; обробляти економічну інформацію для проведення аналізу; оцінювати вплив технічних факторів на економічні показники; користуватися способами вивчення стохастичних взаємозв'язків між економічними показниками і процесами; виявляти і розраховувати резерви підприємства; проводити функціонально-вартісний аналіз; користуватися методикою аналізу основних результатів господарської діяльності підприємства; обґрунтовувати управлінські рішення на підставі маржинального аналізу.

Метою проведення практичних занять є опрацьовування основних теоретичних положень і висновків курсу, що вивчається, та формування вмінь і навичок їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентами відповідних завдань.

Практичні завдання охоплюють вимоги до вмінь згідно з кваліфікаційною характеристикою спеціаліста за такими темами:


Номер заняття

Найменування тем практичних занять

Обсяг,

годин

1

Порівняльний аналіз в АГД.

2

2

Аналіз виробництва та реалізації продукції.

2

3

Аналіз використання матеріально-технічних ресурсів.

2

4

Аналіз продуктивності праці та фонду заробітної плати.

4

5

Аналіз собівартості продукції.

2

6

Аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства.

4

Всього

16^ ТИПОВІ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ


ТЕМА 1. Порівняльний аналіз в АГД


Завдання 1.1. Порівняти роботу торгових точок за об’ємом виручки методом групування, використовуючи формулу Стерджеса , довжина інтервалу рівномірна.


^ Вихідна інформація.

N точки

Об’єм виручки

N точки

Об’єм виручки, тис. грн.

N точки

Об’єм виручки, тис. грн.

N точки

Об’єм виручки, тис. грн.

1

597

6

670

11

456

16

978

2

372

7

580

12

417

17

514

3

150

8

481

13

327

18

352

4

178

9

379

14

484

19

657

5

205

10

315

15

219

20

772


Рішення завдання 1.1.


1. Визначаємо довжину інтервалу:

(тис.грн.)

2. Приймаємо інтервал групування рівним 150 тис. грн. Тоді можна виділити такі групи торгових точок:

1 – 150 – 300

2 – 301 – 450

3 – 451 – 600

4 – 601 – 750

5 – 751 – 900

6 – 901 та більше

Результати групування торгових точок складають:

1 гр. – 4 точки з середнім об’ємом виручки 188 тис. грн.

2 гр. – 6 точок – 360,3 тис. грн.

3 гр. – 6 точок – 588,2 тис. грн.

4 гр. – 2 точки – 663,5 тис. грн.

5 гр. – 1 точка – 772 тис. грн.

6 гр. – 1 точка – 978 тис. грн.


Завдання 1.2. Оцінити рейтинг суб’єктів господарювання, використовуючи методи „суми місць” та „відстаней”. Порівняти отримані результати.


^ Вихідна інформація

Номер підприємства

Показники для оцінки

Коефіцієнт ліквідності

Коефіцієнт оборотності

Рентабельність активів, %

Коефіцієнт фінансової незалежності

1

1,8

3,2

22

0,75

2

2,0

2,5

26

0,62

3

1,5

2,8

25

0,55

4

1,7

2,2

38

0,68

5

1,4

2,7

16

0,58

6

1,6

3,5

21

0,72


Рішення завдання 1.2.


Метод „суми місць”

1. Визначаємо місце кожного з підприємств.


№ підпри-ємства

Показники оцінки

R

Місце

коеф. ліквідності

коеф. оборотності

рентабельність активів, %

коеф. фін. незалежності

1

ІІ

II

IV

I

9

I

2

І

V

II

IV

12

II

3

V

III

III

VI

17

IV

4

III

VI

I

III

13

III

5

IV

IV

VI

V

19

V

6

IV

I

V

II

12

II


2. Визначаємо суму місць по кожному з підприємств (R). Найвищий рейтинг у підприємства, у якого сума місць найменша.


Метод „відстаней”

1. Формуємо еталонне підприємство з показниками:

- коефіцієнт ліквідності 2,0;

- коефіцієнт оборотності 3,5;

- рентабельність активів 38 %;

- коефіцієнт фінансової незалежності 0,75.

2. Формуємо матрицю стандартизованих коефіцієнтів

№ підпри-ємства

Показники

R

Місце

1

2

3

4

1

0,9

0,91

0,58

1

1,72

I

2

1

0,71

0,68

0,83

1,63

IV

3

0,75

0,8

0,66

0,73

1,47

V

4

0,85

0,63

1

0,91

1,72

II

5

0,7

0,77

0,42

0,77

1,36

VI

6

0,8

1

0,55

0,96

1,69

III

Еталон

1

1

1

1

1

-


3. Розраховуємо рейтинг кожного з підприємств як корінь квадратний з суми квадратів стандартизованих коефіцієнтів. Найвищий рейтинг у підприємства, у якого рейтингова оцінка найвища.

ТЕМА 2 Аналіз виробництва та реалізації продукції


Завдання 2.1. Проаналізувати темпи зростання об’єму товарної продукції у звітному році по відношенню до попереднього, наводячи показники в співставний вид по ціновому фактору.


^ Вихідна інформація

Вид продукції

Кількість виготовленої продукції, т

Об’єм товарної продукції, тис. грн.

Попередній рік

Звітний рік

Попередній рік

Звітний рік

Продукт А

6 000

6 000

720

900

Продукт Б

4 000

6 000

120

210


Рішення завдання 2.1.

1. Визначаємо ціну реалізації продуктів А і Б у звітному та попередньому роках.

Продукт А:

попередній рік 720 000 : 6 000 = 120 грн./шт.

звітний рік 900 000: 6 000 = 150 грн./шт..

Продукт Б.

попередній рік 120 000: 4 000 = 30 грн./шт.

звітний рік 210 000: 6 000 = 35 грн./шт..


2. Визначимо об’єм товарної продукції у звітному році у цінах попереднього року та розраховуємо темп зростання об’єму товарної продукції

= або 107 %


3. Визначаємо темп зростання об’єму товарної продукції без урахування цінового фактору

або 132 %


Завдання 2.2. Розрахувати вплив трудових факторів на зміни об’єму товарної продукції методом ланцюгових підстановок.


Вихідна інформація


Показник

За минулий рік

За звітний рік

Зміна показника

Товарна продукція, тис. грн.

293,44

312,8

*

Середня чисельність робітників, чол.

180

200

*

Кількість відпрацьованих людино-днів

30 888

36 800

*

Кількість відпрацьованих людино-годин

240 926

279 680

*

Кількість відпрацьованих робочих днів

*

*

*

Середня тривалість робочого дня, год.

*

*

*

Середньогодинний виробіток одного робітника, грн.

*

*

*


Рішення завдання 2.2.


1. Формуємо факторну модель товарної продукції

В=Чрдрр

Це мультиплікативна 4-х факторна модель.

2. Визначаємо допоміжні показники (*)

а) кількість відпрацьованих робочих днів:

  • за минулий рік дн.

  • за звітний рік дн.

б) тривалість одного робочого дня:

  • за минулий рік год.

  • за звітний рік год.

в) середньогодинний виробіток одного робітника:

  • за минулий рік грн.

  • за звітний рік грн.

3. Визначаємо умовні показники об’єму товарної продукції:

грн.

грн.

грн.

4. Визначаємо вплив факторів на зростання товарної продукції:

а) збільшення кількості робітників:

∆ В (ч) = 326053,7-293440=+32613,7 грн.

б) збільшення кількості робочих днів

∆ В (р) = 349614,7-326053,7=+23561 грн.

в) зменшення тривалості робочого дня

∆ В (т) = 340650,2-349614,7= - 8964,5 грн.

г) зменшення годинного виробітку

∆ В (в) = 312800-340650,2= - 27850,2 грн.

Перевірка

∆ В = 312800-293440 = 19360 грн.

∆ В = 32613,7+23561-8964,5-27850,2=19360

Результати збігаються.


ТЕМА 3 Аналіз використання матеріально-технічних ресурсів (основних фондів)


Завдання 3.1. Скласти факторну модель фондовіддачі та розрахувати вплив факторів на її зміну всіма можливими способами.


^ Вихідна інформація

Показник

Попередній рік

Звітний рік

Об’єм товарної продукції, тис. грн.

6 000

7 350

Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн.

4 000

4 200

Фондовіддача

*

*


Рішення завдання 3.1.


1. Складаємо факторну модель фондовіддачіце кратна, двофакторна модель


2. Розраховуємо показники фондовіддачі:

а) фондовіддача у попередньому році:б) умовна фондовіддача:в) фондовіддача у звітному році:3. Визначаємо вплив факторів на зміну фондовіддачі методом ланцюгових підстановок.

а) вплив збільшення об’ємів виробництва товарної продукції:

∆f (Q) = 1,8375 – 1,5 = 0,3375 грн.

б) вплив збільшення вартості основних фондів.

∆f (Ф) = 1,75-1,835= - 0,0875


Перевірка:

∆f = 1,75 – 1,5 = + 0,25

∆f = 0,3375 + ( - 0,0875) = 1,75 – 1,5 = + 0,25


4. Визначаємо вплив факторів інтегральним методом

а) вплив зростання об’єму товарної продукції:

б) вплив зростання вартості основних виробничих фондів:Перевірка:

∆f = 1,75 – 1,5 = 0,32926 – 0,07926 = + 0,25


ТЕМА 4 Аналіз продуктивності праці та фонду заробітної плати


Завдання 4.1. Скласти факторну модель фонду заробітної плати та розрахувати вплив факторів методами: ланцюгових підстановок, абсолютних різниць. Порівняти отримані результати.


^ Вихідна інформація


Показник

Попередній рік

Звітний рік

Зміна показника

Об’єм виробництва (Q), шт.

5 000

4 500

*

Трудомісткість одиниці продукції (t), н-год

40

42

*

Погодинна тарифна ставка (Сч), грн.

1,8

2,1

*

Фонд заробітної плати (ФЗП), тис. грн.

*

*

*


Рішення завдання 4.1.


1. Формуємо факторну модель фонду заробітної плати
Це трьохфакторна мультиплікативна модель.


2. Визначаємо показники фонду заробітної плати:

а) у попередньому році:

ФЗПп = 5 000*40*1,8=360 000 грн.

б) умовні показники:

ФЗП′=4 500*40*1.8=324 000 грн.

ФЗП″=4 500*42*1,8=340 000 грн.

в) у звітному році:

ФЗПзв=4 500*42*2,1=396 900 грн.


3. Визначаємо вплив факторів на зміну фонду заробітної плати методом ланцюгових підстановок:

а) вплив зменшення об’ємів виробництва:

∆ФЗП (Q) = 324 000 – 360 000= - 36 000 грн.

б) вплив зміни трудомісткості:

∆ФЗП (t) = 340 200 – 324 000 = + 16 200 грн.

в) вплив зміни тарифної ставки:

∆ФЗП (с) = 396 – 340 200 = + 56 700 грн.


Перевірка

∆ФЗП = -36 000 + 16 200 + 56 700 = + 36 900 грн.

∆ФЗП = 396900 – 360000 = + 36900 грн.

4. Визначаємо вплив факторів на фонд заробітної плати методом абсолютних різниць:

4.1. Визначаємо абсолютні різниці факторних показників:

шт.

н. год.

год.

4.2.Визначаємо вплив факторів на зміну ФЗП:

а) зміна об’єму виробництва:

грн.

б) зміна трудомісткості:

грн.

в) зміна годинної тарифної ставки:

грн.

Перевірка:

∆ФЗП = - 3600 + 16200 + 56700 = + 36900 грн.

Результати збігаються.

ТЕМА 5 Аналіз собівартості продукції


Завдання 5.1. Оцінити абсолютний та відносний приріст витрат, попередньо нейтралізувавши вплив об’ємного фактору.

^ Вихідна інформація


Вид продукції

Кількість виготовленої продукції, т

Собівартість товарної продукції, тис. грн.

Попередній рік

Звітний рік

Попередній рік

Звітний рік

Продукт А

6 000

6 000

540

600

Продукт Б

4 000

6 000

100

180

ВСЬОГО

*

*

*

*


^ Рішення завдання


1. Визначаємо собівартість одиниці продукції А і Б у попередньому і звітному роках.

Продукт А:

- попередній рік 540 000 : 6 000 = 90 грн./ т;

- звітний рік 600 000 : 6 000 = 100 грн./ т.

Продукт Б:

- попередній рік 100 000 :46 000 = 25 грн./ т;

- звітний рік 180 000 : 6 000 = 30 грн./ т.


2. Визначаємо витрати на виробництво продукції у звітному році виходячи з об’ємів виробництва у звітному році і собівартості продукції попереднього року та визначаємо відносне зростання витрат у звітному році:

або 113 %

Без урахування об’ємного фактору

або 122 %


3. Абсолютний приріст витрат

а) з урахуванням об’ємного фактору

тис. грн.

б) без урахування об’ємного фактору

∆ = 780-640=120 тис. грн.


ТЕМА 6 Аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства


Завдання 6.1. Скласти факторну модель прибутку від реалізації продукції та розрахувати вплив факторів на зміну її величини всіма можливими способами.


^ Вихідна інформація


Показник

Попередній рік

Звітний рік

Об’єм реалізації продукції (Qр), шт.

5 000

4 500

Ціна реалізації (Цр), тис. грн. за один.

5

6

Собівартість виробу (Ср), тис. грн. за один.

3,5

4,2

Прибуток від реалізації (П), тис. грн.

*

*


Рішення завдання 6.1.


1. Складаємо факторну модель прибутку від реалізації продукції:Це змішана, трьох факторна модель.

2. Визначаємо величину прибутку:

а) за попередній рік:

тис. грн.

б) умовні значення прибутку:

тис. грн.

тис. грн.

в) прибуток за звітній рік:

тис. грн.

3. Визначаємо вплив факторів на зміну прибутку:

а) за рахунок зменшення об’ємів реалізації:

тис. грн.

б) за рахунок збільшення ціни реалізації:

тис. грн.

в) за рахунок збільшення собівартості продукції:

тис. грн.

Перевірка:

∆П = -750 + 4 500 - 3 150 = + 600 тис. грн.

4. Визначаємо вплив факторів на приріст прибутку методом абсолютних різниць.

а) за рахунок зменшення об’єму реалізаціїб) за рахунок збільшення ціни:

тис. грн.

в) за рахунок збільшення собівартості:

тис.грн.

Перевірка:

∆П = -750+4500-3150 = + 600 тис.грн.


Завдання 6.2. Розрахувати вплив факторів на зміну тривалості оберту оборотних коштів методом пропорційного ділення.


^ Вихідна інформація


Показник

Зміни середніх залишків оборотних коштів, тис. грн.

Зміна тривалості оберту оборотних коштів (Д), днів

Виробничі запаси

+ 2 700
Незавершене виробництво

+ 1 300
Готова продукція

- 800
Дебіторська заборгованість

+ 2 000
Готівка

- 200
ВСЬОГО

*

+25Рішення завдання 6.2.


1. Визначаємо вплив факторів на зміну тривалості оберту оборотних коштів методом пропорційного ділення:

а) збільшення виробничих запасів

дн.

б) збільшення незавершеного виробництва

дн.

в) зменшення залишків готової продукції

дн.

г) збільшення дебіторської заборгованості

дн.

д) зменшення готівки

дн.

Перевірка

Д = 13,5+6,5-4+10-1=25 дн.


Завдання 6.3. Скласти факторну модель прибутку від реалізації продукції та розрахувати вплив таких факторів як:

 • кількість реалізованої продукції;

 • ціна реалізації;

 • питомі змінні витрати;

 • постійні витрати;

використовуючи метод ланцюгових підстановок.


Вихідна інформація

За планом

Фактично

Об’єм реалізованої продукції (Qр), шт.

6 000

5 500

Оптова ціна реалізації продукції (Цр), тис. грн./шт.

4

4,5

Собівартість виробу (С), тис. грн./ шт.,

в т.ч. питомі змінні витрати (Сзм.), тис. грн..

3


2,5

3,2


2,6

Сукупні постійні витрати (Спост.), тис. грн

3000

3300

Прибуток від реалізації продукції (П), тис. грн.

*

*


Рішення завдання 6.3.

1. Складаємо факторну модель прибутку від реалізації продукції:Це змішана, 4-х факторна модель.

2. Визначаємо прибуток від реалізації продукції:

а) за планом:

тис. грн.

б) фактично:

тис. грн.

в) зростання прибутку:

∆П = 7150 – 6000 = 1150 тис. грн.

3. Визначаємо умовні показники прибутку від реалізації продукції:

+ 5250 тис. грн.

+ 8000 тис. грн.

7450 тис. грн.


4. Визначаємо вплив факторів на зміну прибутку:

а) зменшення об’єму реалізації:

тис. грн.

б) зростання ціни реалізації:

+ 2750 тис. грн.

в) зростання питомих змінних витрат:

∆П Сзм. = 7450 - 8000= - 550 тис. грн.

г) зростання постійних витрат:

∆П Спост. = 7150 – 7450 = - 300 тис. грн.

Перевірка

∆П = 1150 = - 750 + 2750 – 550 – 700 = +1150 тис. грн..


Завдання 6.4. Розрахувати та проаналізувати фінансові показники роботи підприємства:

а) валовий прибуток;

б) чистий прибуток;

в) рентабельність:

 • виробничих фондів;

 • сукупних активів;

 • капіталу;

 • виробництва.Вихідна інформація

За звітний період фірма здобула такі фінансові результати

Показник

Сума, тис. грн

Прямі матеріальні витрати

14 600

Витрати на оплату праці

2 800

Амортизація основного капіталу

800

Витрати на оплату відсотків за кредит

600

Виручка від реалізації продукції

20 000

Вартість обладнання

1 700

Середньорічний залишок товарних запасів

4 000

Дебіторська заборгованість

3 900

Грошові кошти

300

Власний капітал

8 400

Запозичений капітал

1 700


Рішення завдання 6.4.

 1. Визначаємо валовий прибуток:

20000-(14000+2800+600)-800=1200 тис. грн.

 1. Визначаємо чистий прибуток:

1200-1200*0,25=900 тис. грн.

 1. Визначаємо рентабельність:

а) виробничих фондів:

15,79 %

б) сукупних активів:

9,09 %

в) власного капіталу:

8,91 %

г) виробництва:
^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. Посібник. – К.: Знання, 2005 – 662 с.

2. Економічний аналіз: Навч. Посібник / А.М. Болох, В.В. Бурчевський, М.І. Горбаток та ні. За ред.. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2003. – 556 с.

3. Економічний аналіз: Практикум. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 432 с.

4. Болюх М.А., Горбатов М.І. Збірник задач з курсу „Економічний аналіз”. Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 232с.


Навчальне видання


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З ДИСЦИПЛІНИ


Аналіз господарської діяльності ”


для студентів спеціальності „Менеджмент організацій ”

денної форми навчання


Укладачі: Аркадій Юрійович Жулавський

Світлана Миколаївна Рибальченко


Редактор


Відповідальний за випуск О.М. ТеліженкоПлан 2009р., поз.

Підп. до друку

Наклад 100 прим.

Собівартість вид.


Формат 60х84 1/16.

Замовлення №

Ум. друк. арк.

Обл.-вид. арк.


Вид-во СумДУ. Р. с. № 34 від 11.04.2000р. 40007, м. Суми,

вул. Р.-Корсакова, 2


Друкарня СумДУ. 40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2Схожі:

З дисципліни „ Аналіз господарської діяльності ” iconАналіз господарської діяльності для студентів спеціальності : «Менеджмент організації»
Основною метою курсової роботи з дисципліни Аналіз господарської діяльності! Є практична реалізація теоретичних та методичних положень...
З дисципліни „ Аналіз господарської діяльності ” iconЗ дисципліни „ Аналіз господарської діяльності ”
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студента з дисципліни „ Аналіз господарської діяльності ” для студентів спеціальності...
З дисципліни „ Аналіз господарської діяльності ” icon"аналіз господарської діяльності"
Програма І робоча програма навчальної дисципліни "Аналіз господарської діяльності" (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної...
З дисципліни „ Аналіз господарської діяльності ” iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Аналіз господарської діяльності»
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» (для студентів 4 курсу спеціальності 0501....
З дисципліни „ Аналіз господарської діяльності ” iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємств» І виконання контрольних завдань
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємств» І виконання контрольних завдань...
З дисципліни „ Аналіз господарської діяльності ” iconМетодичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Аналіз господарської діяльності»
«Аналіз господарської діяльності» (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 050100 „Облік І аудит” І 6 курсу заочної...
З дисципліни „ Аналіз господарської діяльності ” icon1. Суть господарської діяльності. 4
Болюх М. А., Іващенко В.І. Економічний аналіз господарської діяльності під­приємств: Підручник. Київ: Національний економічний університет....
З дисципліни „ Аналіз господарської діяльності ” iconРегламент модульно рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності»
Модульно – рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності»
З дисципліни „ Аналіз господарської діяльності ” iconТехніко-економічний аналіз діяльності підприємств міського господарства
Для викладання дисциплін «Економічний аналіз», «Аналіз господарської діяльності», «Фінансово-економічний аналіз» для студентів економічних...
З дисципліни „ Аналіз господарської діяльності ” iconПерелік тем бакалаврських робіт
Аналіз господарської діяльності підприємства зовнішньоекономічної діяльності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи