З дисципліни «корпоративне управління» icon

З дисципліни «корпоративне управління»
Скачати 441.82 Kb.
НазваЗ дисципліни «корпоративне управління»
Сторінка1/7
Дата19.08.2012
Розмір441.82 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ

«КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ»

для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" денної форми навчання


Суми

Видавництво СумДУ

2008

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Корпоративне управління » / Укладачі: О.М. Соляник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – с.


Кафедра управління

ЗМІСТ

С.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ "КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ" 4

1.1 Мета розрахункової роботи і загальні вимоги до її виконання 4

1.2 Вибір варіанта розрахункової роботи 4

1.3 Порядок викладення матеріалу і оформлення розрахункової роботи 4

1.4 Порядок рецензування та захисту розрахункової роботи 6

2 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 8

3 ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ "КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ" 8

3.1 Завдання 1 "Визначення норми ціни цінних паперів" 8

3.2 Завдання 2 "Визначення чистих активів, що забезпечують різні цінні папери” 9

3.3 Завдання 3 "Визначення показника фінансового важеля" 11

3.4 Завдання "Визначення книжної , ринкової ціни простих акцій та дивідендного виходу" 16

3.5 Завдання "Визначення ймовірності банкрутсва компанії за методикою Альтмана" 17

ДОДАТОК А 19

ДОДАТОК Б 20

ДОДАТОК В 21

ДОДАТОК Г 22

ДОДАТОК Д 26

ДОДАТОК Є 28
^

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ "КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ"

1.1 Мета розрахункової роботи і загальні вимоги до її виконання


Метою виконання розрахункової роботи з курсу "Корпоративне управління" є закріплення та поглиблення теоретичних знань, які одержав студент під час вивчення цієї дисципліни, формування вміння самостійно працювати із спеціальною літературою, логічно формулювати свої думки, робити узагальнення та висновки.

У результаті виконання розрахункової роботи студенти повинні набути практичних навичок у проведенні різноманітних розрахунків, пов’язаних з визначенням вартості капіталу, .оптимального співвідношення між власним та позичковим капіталом, рентабельності власного капіталу.

Підготовка розрахункової роботи складається з таких етапів: підбір літературних джерел, нормативного і фактичного матеріалу, консультації з викладачем і уточнення вихідних даних, написання та оформлення розрахункової роботи, подання її на кафедру для перевірки.
^

1.2 Вибір варіанта розрахункової роботи


Номери варіантів для виконання завдань розрахункової роботи визначаються за останньою цифрою залікової книжки студента. Після попереднього вибору номерів варіанта завдань студент остаточно погоджує його з викладачем дисципліни.
^

1.3 Порядок викладення матеріалу і оформлення розрахункової роботи


Текст повинен бути написаний чітким, розбірливим почерком, грамотно, висота літер не менше 2,5 мм. Для написання роботи застосовуються чорнило (паста) синього або чорного кольорів. Можна виконувати роботу на комп’ютері з використанням шрифту Times New Roman текстового редактора Word, розмір 14 з 1,5 міжрядкового інтервалу. Усі нетекстові об’єкти створюються за допомогою вбудованих функцій Word, формули – за допомогою редактора Equation. Текст розрахункової роботи друкують, залишаючи поля таких розмірів: ліве – 25 мм, праве - 15 мм, верхнє і нижнє – 20 мм.

Скорочення слів, крім загальноприйнятих, не дозволяється. Всі аркуші повинні бути пронумеровані (перший аркуш – титульний - не нумерується). Нумерація сторінок проставляється у верхньому правому куті аркуша.

Титульний аркуш (перша сторінка) оформляється за встановленою формою (додаток А).

На другій сторінці викладається план роботи із зазначенням сторінок, на яких записані відповідні розділи і підрозділи.

Текст розрахункової роботи поділяється на розділи і підрозділи (параграфи). Розділи нумерують порядковими номерами і позначають арабськими цифрами (1, 2 і т. д.). Підрозділи нумеруються цифрою розділу і підрозділу через крапку (2.1, 2.2, 2.5 і т. д.). Заголовки розділів пишуть великими літерами посередині тексту. Заголовки підрозділів (параграфів) пишуть з абзацу, відступаючи зліва на 15 мм маленькими літерами. Відстань між заголовками і текстом повинна бути 15-20 мм. Крапку після заголовка ставити не потрібно. Заголовок не підкреслюється і не виділяється іншим кольором.

Текст розрахункової роботи краще проілюструвати таблицями та графічними матеріалами. Після кожної таблиці повинен наводитися аналіз, який складається з визначених зв'язків показників і причин, які їх обумовлюють. Таблиці повинні мати порядковий номер і назву. Слово "Таблиця" і порядковий номер пишуться зліва, потім через тире пишуть назву таблиці. Слід уникати великих таблиць.

На всі таблиці повинні бути посилання в тексті, при цьому слово “Таблиця” в тексті треба писати скорочено, наприклад: "табл. 5.".

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації слід застосовувати скорочене слово "див.", наприклад: "див. табл. 7", "див. рис. 1.2".

Таблиці, ілюстрації розміщують так, щоб їх можна було читати не повертаючи сторінки або повертаючи за годинниковою стрілкою.

У процесі виконання розрахункової роботи студент користується порадами викладача, але за достовірність даних, правильність розрахунків, аналізу, висновків і рекомендацій відповідає він сам як автор роботи.

Рівняння і формули виділяють в тексті вільними рядками. Обґрунтування значень символів і числових коефіцієнтів слід подавати безпосередньо під формулою після слова "де" без двох крапок після нього в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі, з нового рядка.

Список літератури слід розміщувати так: спочатку наводять законодавчі матеріали, потім у алфавітному порядку літературу із зазначенням прізвища автора та ініціалів, найменування роботи, назву міста та видавництва, рік видання.

Після списку літератури студент ставить свій підпис і дату виконання роботи. В кінці роботи залишається одна сторінка для рецензії.

Закінчену роботу студенти подають на кафедру згідно із строками, визначеними навчальним графіком.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

З дисципліни «корпоративне управління» iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" денної форми навчання
Загальні положення щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни "корпоративне управління" 4
З дисципліни «корпоративне управління» iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни «корпоративне управління»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Корпоративне управління» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
З дисципліни «корпоративне управління» iconКорпоративне управління
Задихайло Д. В., Кібенко О. Р., Назарова Г. В. Корпоративне управління: Навчальний посібник: Навчальне видання. Х.: Еспада, 2003....
З дисципліни «корпоративне управління» iconКорпоративне управління Список рекомендованої літератури
Задихайло Д. В., Кібенко О. Р., Назарова Г. В. Корпоративне управління: Навчальний посібник: Навчальне видання. Х.: Еспада, 2003....
З дисципліни «корпоративне управління» iconГ. Ю. Штерн методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “корпоративне управління”
До практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “корпоративне управління”
З дисципліни «корпоративне управління» iconКафедра управління
Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни «Корпоративне управління» є іспит
З дисципліни «корпоративне управління» icon«ділове адміністрування (корпоративне управління)»
«Ділове адміністрування (корпоративне управління») (для студентів 5 курсу всіх форм навчання за спеціальностями 03060101 та 03060101...
З дисципліни «корпоративне управління» iconКорпоративне управління Анотація дисципліни
Відсутність агентских конфліктів між власниками та керівниками підприємств, як результат ефективного корпоративного управління, має...
З дисципліни «корпоративне управління» iconКорпоративне управління Анотація дисципліни
Відсутність агентских конфліктів між власниками та керівниками підприємств, як результат ефективного корпоративного управління, має...
З дисципліни «корпоративне управління» iconЗаявка на участь у роботі І всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених «Корпоративне управління: сучасні світові тенденції розвитку та проблеми впровадження в Україні»
«Корпоративне управління: сучасні світові тенденції розвитку та проблеми впровадження в Україні»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи