Обсяг випуску продукції за півріччя, шт icon

Обсяг випуску продукції за півріччя, шт
Скачати 158.03 Kb.
НазваОбсяг випуску продукції за півріччя, шт
Дата19.08.2012
Розмір158.03 Kb.
ТипДокументи

Обсяг випуску продукції за півріччя, шт.


Назва продукції

Остання цифра залікової книжки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Плунжерна пара

658

1002

567

657

435

643

1030

879

534

356

Насос

5100

1890

3360

4188

4194

3366

5106

1896

3354

3348

Рукав

983

213

675

456

234

567

123

589

987

456

Генератор

3360

4188

5106

1896

3354

3348

3372

1890

3342

2400

Розподільник запалювання

656

657

234

986

456

567

354

216

587

908

Накладка гальмівна

765

209

765

567

678

895

456

367

254

235

Диск колісний

858

489

678

980

243

345

675

908

576

365

Маховик

308

567

789

235

645

467

345

465

465

465Ціна за одиницю виробу, грн.


Назва продукції

Передостання цифра залікової книжки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Плунжерна пара

18

19

20

21

22

23

24

25

26

17

Насос

120

130

140

110

100

120

130

140

110

100

Рукав

41

40

39

38

37

36

35

34

33

42

Генератор

330

310

300

340

350

330

310

300

340

350

Розподільник запалювання

129

131

133

135

137

139

127

125

123

121

Накладка гальмівна

153

154

155

156

157

158

159

160

151

152

Диск колісний

406

399

400

398

397

396

405

404

403

401

Маховик

810

800

790

780

770

760

750

740

730

720Трудомісткість випуску одного виробу, год


Назва продукції

Передостання цифра залікової книжки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Плунжерна пара

4

5

11

11

7

11

9

5

10

9

Насос

8

9

11

7

9

8

6

8

10

8

Рукав

5

6

7

9

5

7

8

10

6

10

Генератор

8

9

9

5

9

8

5

10

8

10

Розподільник запалювання

10

11

5

9

6

10

11

6

4

7

Накладка гальмівна

10

11

9

6

9

8

8

8

8

6

Диск колісний

6

7

6

9

11

9

8

4

5

9

Маховик

8

9

9

11

11

8

7

8

8

8Кількість обладнання, шт.

Найменування обладнання

Остання цифра залікової книжки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Верстат 1

4

5

3

6

8

5

6

7

5

9

Верстат 2

8

9

4

5

5

8

8

9

4

6

Верстат 3

5

6

7

8

8

5

5

6

5

9

Верстат 4

8

9

6

3

4

4

8

3

4

5Д
33
одаток А

(обов'язковий)

Зразок титульного аркуша ОДЗ


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Сумський державний університет


Кафедра управління


Обов’язкове домашнє завдання

з дисципліни "Операційний менеджмент "

Варіант № ХХ


Студента групи____________

_________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)


Викладач________________

_________________________

(вчений ступінь, звання)

_________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)


Суми – 2008

Д
38
одаток ^ Е

(обов’язковий)


ВИМОГИ


щодо оформлення основних елементів роботи

1Правила оформлення рисунків


Симетрично до тексту під рисунком розміщується слово "Рисунок" та його порядковий номер, потім у тому самому рядку наводиться назва рисунка, наприклад, "Рисунок 1.5" (п’ятий рисунок першого розділу).

Рисунок1.5 – Дивізіональна організація

2Правила оформлення таблиць


Вирівняйте по правому полю сторінки – слово "Таблиця" та її порядковий номер, нижче симетрично до тексту наводиться назва таблиці. У прикладі, що наводиться нижче зверніть увагу на правильне перенесення частини таблиці на наступну сторінку (якщо таблиця завелика і не вміщується на одну сторінку).
^

Т
39
аблиця 2.4


Енерговикористання на різних етапах розвитку людства


Етап еволюції


Нові джерела енергії

Річне енерговикористання кДж/рік

1

2

3

Первісна людина

Енергія продуктів харчування

4,6*1010 – 8,8*1010

Античний період

Енергія ґрунтів та тяглова сила тварин

8,7*1011-2,5*1015


^ Продовження табл.2.4

1

2

3

Феодалізм

Енергія води та вітру

6,31015

Кінець ХХ сторіччя

Енергія ядерного палива

2,7*1019- 3,3*1020^ 3 Правила подання назв розділів і підрозділів роботи

Заголовки структурних частин роботи друкують малими літерами (крім першої великої) симетрично до тексту. Крапку в кінці не ставлять. Відстань між заголовком та наступним текстом - один інтервал. Наприклад:


^ Розділ 1 Дослідження економічних проблем провадження маркетингової політики на підприємстві у сучасних умовах

1.1 Маркетинг як економічна функція підприємства

^ 4 Правила оформлення літературних джерел

Список використаних джерел потрібно формувати на основі одного з таких способів: 1) у порядку появи посилань у тексті; 2) у алфавітному порядку прізвищ авторів або заголовків (найбільш зручний у користуванні і рекомендований при написанні курсової роботи), наприклад:


40

Список використаних джерел

  1. Балацкий О.Ф. Экономика чистого воздуха. К.: Наукова думка, 1979.

  2. Владимиров А.М. Охрана окружающей среды. Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат 1991. – 453 с.

  3. Веклич О.А. Удосконалення економічних інструментів екологічного управління в Україні // Економіка України. - 1998. - № 9. - С. 65-74.

  4. Водний кодекс України // Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища: У 3 т. - Чернівці: Зелена Буковина, 1996, - Т.1. - 340 с.

  5. Временные рекомендации по установлению влияния загрязнения атмосферного воздуха на заболеваемость населения при определении экологического ущерба: Методика - М.: АМН СССР, ИОКГ им. Сысина, 1990.-30 с.


^ 5 Правила оформлення додатків

Додатки оформлюють як продовження роботи на наступних її сторінках після списку використаних джерел. Додатки розміщують у порядку появи посилань на них в тексті роботи. Додатки оформляють на окремих сторінках роботи, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Угорі сторінки малими літерами з першої великої друкується слово "Додаток" і велика літера, що позначає додаток. Додаток слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г’, Є, І, Ї, О, Ч, Ъ, наприклад, "Додаток А", "Додаток Б" і т.д. Один додаток позначається як додаток А. Додаток повинен мати заголовок, надрукований під словом "Додаток" симетрично відносно сторінки.

Схожі:

Обсяг випуску продукції за півріччя, шт iconДомашнє завдання №5 Тема 5 (Теорія виробника)
Завдання Обсяг випуску задається виробничою функцією q = 3k L. Вважаючи, що протягом робочого дня витрачається 8 машино-годин І 9...
Обсяг випуску продукції за півріччя, шт iconКонтрольна робота з дисципліни «Оптимізаційні методи та моделі»
Завод виробляє два види продукції, використовуючи при цьому чотири види сировинних ресурсів. Норми витрат сировини, її запаси, а...
Обсяг випуску продукції за півріччя, шт iconКонтрольна робота з дисципліни «Оптимізаційні методи та моделі»
Завод виробляє два види продукції, використовуючи при цьому чотири види сировинних ресурсів. Норми витрат сировини, її запаси, а...
Обсяг випуску продукції за півріччя, шт iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Завод виробляє два види продукції, використовуючи при цьому чотири види сировинних ресурсів. Норми витрат сировини, її запаси, а...
Обсяг випуску продукції за півріччя, шт iconРішення щодо обсягу випуску продукції залежить від
Виробнича функція і її властивості. Ізокванта. Гранична норма технологічного заміщення
Обсяг випуску продукції за півріччя, шт iconІ півріччя( 03. 09. 12- 30. 12. 12, канікули 31. 12. 12- 13. 01. 13, Ск 14. 01. 13-27. 01. 13 )
Розклад занять на І півріччя 2012-2013 н р. Факультет інженерної механіки та пакувальної техніки 3 курс
Обсяг випуску продукції за півріччя, шт iconФормування продуктової стратегії підприємства Постановка задачі
Продукція підприємства має споживачів в Україні, країнах снд а також у країнах Західної Європи. Обсяг реалізації продукції в грошових...
Обсяг випуску продукції за півріччя, шт iconІ півріччя( 03. 09. 12- 30. 12. 12, канікули 31. 12. 12- 13. 01. 13, Ск 14. 01. 13-27. 01. 13 ) І зміна
...
Обсяг випуску продукції за півріччя, шт iconСитуація Рефінансування випуску облігацій Рефінансування ( refunding) – зазвичай заміна старого випуску облігацій новим з метою скорочення витрат на виплату відсотків

Обсяг випуску продукції за півріччя, шт iconВаріанти завдань контрольної роботи №1 Оцінка основних І обігових фондів І амортизаційних відрахувань. Розрахунок собівартості продукції
Розрахувати середньорічну балансову вартість І обсяг товарної продукції. Сумарна вар-тість основних фондів підприємства на початок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи