Робоча програма з дисципліни \"Організація бізнесу\" для напряму підготовки icon

Робоча програма з дисципліни "Організація бізнесу" для напряму підготовки
Скачати 194.42 Kb.
НазваРобоча програма з дисципліни "Організація бізнесу" для напряму підготовки
Дата19.08.2012
Розмір194.42 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету економіки та менеджменту

_______________ О.І. Карпіщенко

"____"________________ 2007 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА


з дисципліни "Організація бізнесу"

для напряму підготовки

0502 "Менеджмент"

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра управління
ВИТЯГ З НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

Форма навчання

Курс

Се-местр

Загаль-ний обсяг

Аудиторні заняття

Самостійна робота

Ф-ма контр.

КП

(КР)

ОДЗ


Всього

Лк

Пр.

Лб.

Заг.

ІРС

Денна

4

7

108

54

38

16

-

54

16

Іспит

КР

-


Робоча програма розроблена на основі кваліфікаційної характеристики бакалавра, навчального плану та освітньо-професійної програми МОН України за напрямом 0501 «Економіка та підприємництво»

Укладач: асистент кафедри управління Рибальченко С.М.

Розглянута на засіданні кафедри управління, протокол № 1

від 28 серпня 2007 р.


Завідувач кафедри О.М. Теліженко


ПОГОДЖЕНО:


 1. Випускаюча кафедра О.М.Теліженко
 1. Методкомісія факультету О.І. Карпіщенко
 1. Нач. навчально-методичного відділу В.Л. Коротченко^ 1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


1.1 Мета і завдання викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни "Організація бізнесу" є формування у студентів систематизованого комплексу знань про загальні принципи, форми та методи організації підприємницької діяльності, приватного бізнесу.

Основним завданнями є такі: вивчення загальних положень, принципів та методів організації підприємницької діяльності, ознайомлення з засадами генерації, розробки та оцінки ідей, формування практичних навичок з питань юридичних основ підприємництва в Україні, розробки бізнес-плану для малого бізнесу.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати: способи організації бізнесу, особливості малого бізнесу в Україні, види підприємницької діяльності та основи державного регулювання бізнесу, права та обовьязки державних контролюючих органів, правові основи організації, реєстрації та припинення двяльності бізнес-структур, ліцензування окремих видів підприємницької діяльності, основи бізнес-планування, шляхи підвищення ефективності підприємницької діяльності, етика та етикет у бізнесі ;

уміти: виконувати необхідні розрахунки за допомогою основних показників, планувати етапи створення бізнесу, використовувати набуті знання в практичній діяльності.


^ 1.2 Місце дисципліни у навчальному процесі

Теоретичною базою курсу, що вивчається, є знання з економіки підприємництва. Місце дісципліни „Організація бізнесу” в системі підготовки спеціалістів визначається необхідністю надання майбутнім менеджерам комплексу економічниз знань та формування підприємницького світосприйняття, підприємницьких умінь та навичок. В основу курсу закладені закони та законодавчі акти України, матеріали теоритичних та практичних досліджень вітчизняних та закордонних авторів.

Перелік основних забезпечуючих дисциплін:

 1. Організація промислового виробництва.

 2. Економіка підприємства.

 3. Етика ділового спілкування.

 4. Основи підприємництва.


^ 2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

2.1 Лекції

Номер

теми

Назви тем та основні питання, що розглядаються

Обсяг, годин

Посилання на літературу

1

2

3

4

1

Загальна характеристика підприємницької діяльності

Мета та завдання дисципліни, її структура та методичні рекомендації щодо вивчення. Визначення термінів „бізнес”, „підприємець”, „підприємництво”. Економічна сутність підприємницької діяльності. Економічна свобода і підприємництво. Види підприємницької діяльності.

2

[2, с.9-23; 1, с.7-29; 13]

2

Малий бізнес у ринковій економіці

Сутність, значення та функції малого бізнесу. Критерії віднесення підприємств та організацій до категоріїї малого підприємництва, роль і місце малого підприємництва у структурі перехідної та ринкової економіки. Тенденції, особливості та проблеми розвитку малого бізнеса в Україні.

4

[1, с.29-36; 2, с.23-44]

3

Способи організації бізнесу

Основи генерації, розробки та оцінки ідей. Маркетинг та дослідження ринку. Створення нового підприємства. Основи розміщення виробничих підприємств, підприємств послуг та сфери торгівлі. Входження в бізнез через систему франчайзингових договірних відносин. Придбання існуючого бізнеса.

4

[1, с.36-46; 1;3]

4

Вибір виду підприємницької діяльності та державне регулювання бізнесу

Хто має і не має право займатися підприємницькою діяльністю в Україні. Відповідальність за протизаконну підприємницьку діяльність. Державне регулювання підприємницької діяльності.

4

[3, с.9-22; 2, с.44-53, 5]

5

Права та обов’язки державних контролюючих органів щодо бізнес-структур

Перелік державних органів . що контролюють діяльність підприємницьких структур. Права та обов’язки органів ДПА та їх працівників. Функції санітарно-епідеміологіної служби, пожежного нагляду та інших.


2

[3, с. 22-35; 5]

6

Правові основи організації, реєстрації та припинення діяльності бізнес-структур

Види установчих документів. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності. Реєстраційний збір. Функції державного реєстратора. Відкриття рахунку підприємства в банку. Реєстрація припинення діяльності. Етапи ліквідації суб’єкта підприємницької діяльності. Відповідальність за порушення законожавства про банкрутства. Проблеми запровадження нового порядку реєстрації.

4

[3, с. 56-66; 2, с. 59-68; 1, с. 57-67]1

2

3

4

7

Ліцензування окремитх видів підприємницької діяльності та відповідальність у сфері ліцензування

Загальні основи ліцензування підприємницької діяльності. Види господарської діяльності, що ліцензуються.

4

[3, с.69-79; 2, с.68-76]

8

Бізнес-планування у сучасному підприємництві

Сутність бізнес-планування. Техніка складання бізнес плану. Основні етапи розробки та обсяг бізнес-плану. Головні розділи бізнес-плану. Стислий, повний та операційний бізнес-план.

4

[1, с.46-55; 4]

9

Система економічної оцінки результатів діяльності малих і середніх підприємств

Основи економічної оцінки результатів діяльності підприємств.

4

[4; 6]

10

Шляхи підвищення ефективності підприємницької діяльності

Сутність економічної ефективності. Планування підвищення економічної ефективності підприємства. Планування інвестицій на реалізацію інноваційних процесів. Розрахунок показників ефективності

2

[1, с. 96-107; 8; 6]

11

Фінансова санація і банкрутство підприємництва

Ознаки та фактори фінонсової кризи на підприємтсві. Банкрутство підприємства. Сутність та план санації. Фінансові джерела санації.

2

[1, с.107-116; 2, с.89-99]

12

Етика та етикет у бізнесі

Імідж та способи його створення. Технологія проведення презентацій та зборів.

2

[1; 2; 8]

Всього за семестр:

38


^ 2.2 Практичні заняття


Номер заняття


Номер теми


Найменування та зміст практичної роботиОбсяг, годин

Посилання на літературу


Примітки

1

2

3

4

5

6

1

1-2

Загальна характеристика підприємницької діяльності. Малий бізнес у ринковій економіці.

Поточне контрольне опитування.2

[2, с.9-44; 1, с.7-36; 13]

Роздавальний матеріал

2

3-4

Способи організації бізнесу. Вибір виду підприємницької діяльності та державне регулювання бізнесу.

Розв’язання задач. Підсумкове контрольне опитування (тестування).


2

[1, с.36-46;[3, с.9-22; 2, с.44-53, 5]

Роздавальний матеріал

1

2

3

4

5

6

3

5-6

Права та обов’язки державних контролюючих органів щодо бізнес-структур. Правові основи організації, реєстрації та припинення діяльності бізнес-структур

Поточне контрольне опитування. Ситуаційні завдання.

2

[3, с. 56-66; 2, с. 59-68; 1, с. 57-67]

Роздавальний матеріал

4

7

Ліцензування окремитх видів підприємницької діяльності та відповідальність у сфері ліцензування.

Поточне контрольне опитування. Ситуаційні завдання.

2

[3, с.69-79; 2, с.68-76]

Роздавальний матеріал

5

8

Бізнес-планування у сучасному підприємництві

Підсумкове контрольне опитування (тестування). Ситуаційні завдання.

2

[1, с.46-55; 4]

Роздавальний матеріал

6

9-10

Система економічної оцінки результатів діяльності малих і середніх підприємств. Шляхи підвищення ефективності підприємницької діяльності.

Поточне контрольне опитування. Ситуаційні завдання. Доповіді.

2

[1, с. 96-107; 8; 6]

Роздавальний матеріал

7

11

Фінансова санація і банкрутство підприємництва

Поточне контрольне опитування. Ситуаційні завдання. Доповіді.

2

[1, с.107-116; 2, с.89-99]

Роздавальний матеріал

8

12

Етика та етикет у бізнесі

Підсумкове контрольне опитування (тестування). Доповіді.

2

[1; 2; 8]

Роздавальний матеріалВсього за семестр

16
^ 2.3 Лабораторні заняття – немає.

2.4 Індивідуальні заняття

Номер завдання

Найменування завдання та його зміст

Норма часу СРС, годин

Посилання на літературу

1

Вибір тем курсових робіт

2

[ 2; 5; 8]

2

Правові основи та форми організації бізнесу в Україні

2

[ 1; 2; 3]

3

Маркетинг і дослідження ринку

2

[ 3; 5; 7]

4

Особливості створення спільних підприємств в Україні

2

[ 2; 4]

5

Джерела фінансування бізнесу в Україні

2

[ 6; 8; 10]

6

Комунікації в бізнесі різних форм

2

[ 1; 2; 9]

9

Особливості оцінки діяльності малих та середніх підприємств. Показники ефективності бізнес-діяльності.

2

[4; 6]

12

. Особистість успішного підприємця.

2

[4; 5]

Всього за семестр

16


^ 2.5 Курсові проекти (роботи)

Вівдповідно до навчального плану студентами напряму підготовки 050202 „Менеджмент підприємницької діяльності” виконується курсова робота з дисципліни „Організація бізнесу”. Курсова робота – є важливою формою поглиблення і розширення знань майбутніх фахівців.

Ціль курсової роботи – підсумковий контроль освоєння студентами теоретичних положень курсу в цілому, індивідуальне погоиблення його ключових тем, а також перевірка навичок самостійного рішення практичних питань щодо організації бізнесу. Курсова робота покликана сприяти не тільки більш повному засвоєнню і закріпленню отриманих теоритичних знань, але і придбанню практичних підприємницьких знань і умінь. У процесі виконання курсової роботи студент навчається робити різні рохзрахунки й аналізувати отримані результати, здобуваючи навички дослідницької роботи. Курсова робота закріплює та розвиває загальнотеоретичні і спеціальні знання студентів. Тематикою курсової роботи є відбір ідеї малого бізнеса, вибір способу та методу його організації, розробка бізнес-плану. При виборі теми курсової роботи варто враховувати коло інтересів студента у вивченні тієї або іншої проблеми, її актуальність, можливість одержання конкретних результатів.

При виконанні курсової роботи студент повинен:

- обрати тему та погодити її з викладачем,

- самостійно підібрати необхідну літературу та статистичні данні,

- розрахувати необхідні показники економічної ефективності бізнесу,

- проаналізувати прибутковість бізнесу, та інші його характеристики,

- виконати дослідження й оформити його у вигляді курсової роботи з дотриманням установлених вимог.

Курсова робота може виконуватись як частина випускної кваліфікаційної роботи бакалавра або дипломної роботи спеціаліста.

Після закінчення курсової роботи її необхідно захистити.

Норма часу самостійної роботи студента на виконання курсової роботи – 27 годин.


^ 2.6 Питання, що виносяться для самостійного вивчення студентам

Номер теми

Питання, теми для самостійного вивчення

Норма часу СРС, годин

Посилання на літературу

7

Оформлення та переоформлення ліцензій. Аналювання ліцензій. Нагляд, контроль і відповідальність у сфері ліцензування.

3

[3, с.69-79; 2, с.68-76]

1-12

Опрацювання лекційного матеріалу та підготовка до практичних занять.

8
Всього за семестр

11


^ 3 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Ном п/п


Назва

Наявна кіл-сть,

примірн.


Вид
^ Основна література1

 1. Акіліна О.В., Пасічник В.Г. Основи підприємництва (навчально-методичний комплекс). Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 176 с.
1

Навчальний посібник

2

 1. Говорушко Т.М., Тимченко О.І. Малий бізнес. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 200 с.
-

Навчальний посібник

3

 1. Карлін М.І. Правові основи підприємництва: Навч. посіб. – 2-е вид., випр. І доповн. – К.: Кондор, 2006. – 368 с.
1

Навчальний посібник

4

 1. Шваб Л.І. Основи підприємництва: Навч.посібн. – К.: Каравела, 2006. – 344 с.

6

Навчальний посібник
Додаткова література1

Владимирская А.О., Владимирский П.А. Бизнес своими руками. – К.: А.С.К., 2006. – 304 с.


-

Практикум

2

Володько О.Н. Открываем свой бизнес: Практ. руководство. – К.: Авокадо, 2006. – 112 с.


-

Практикум

3

Головань С.И. Бизнес-планирование: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – 320 с.


-

Навчальний посібник

4

Коллинз Д. 2Э: Этика и этикет в бизнесе. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 160 с.


-

Практикум

5

Локшарев В.Г. Организация бизнеса с нуля. Советы практика. – СПб.: Питер, 2006. – 192 с.


-

Практикум

6

Юридичний довідник підприємця / Кер. Авт. Кол. Ю.С.Шемшученко. – К., Перліт продакшн, ЛТД, 1992. – 616 с.


-

Юридичний довідник

7

Стонер Джеймс А.Ф., Долан Едвін Г. Вступ у бізнес: Пер. з англ. / Заг.ред. Й.С.Завадського. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту фін., інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000. – 752 с.


-

Навчальний посібник

8

Киселев Ю.Н. Банк идей для частного бизнеса: Путь к финансовой независимости. Как заработать первый миллион. – К.: А.С.К., 2006. – 352 с.


-

Практикум

9

Клаус-Дитер Гофман. Мотивация в бизнесе. Умение вести презентации и конференции коммуникация и применение наглядных средств. / Серия « Бизнес-технология ». – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. – 112 с.


-

Практикум

1

2

3

4

10

Колесніков Г.О. Менеджерський словник: Навчально-довідникове видання / Укладач Колесніков Г.О. – К.: „ВД „Професіонал”, 2007. – 288 с.


-

Навчальний посібник


^ 3.1 Навчально - методичні матеріали для підсумкового та поточного контролю знань студентів

Картки поточного контролютеми 1-12 – 2 варіанта.

Тестові завдання для підсумкового контрольного опитування – теми 1-4 – 2 варіанта; теми 5-8 – 2 варіанта; теми 9-12 – 2 варіанта.


^ 4 ГРАФІК МОДУЛЬНО - РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ


Номер модуля

Теоретичний матеріал модуля (розділ, тема)

Вид контролю

Практичні роботи

Тижні семестру

1

Теми 1, 2, 3, 4

Тестування

1, 2,

4 – 5-й

2

Теми 5, 6, 7, 8

Тестування

3, 4, 5

10 – 11-й

3

Теми 9, 10, 11, 12

Тестування

6, 7, 8

17– 18-й5 РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИРобоча програма перезатверджена на 200_/200_ навч. рік.

Протокол №____ від "____"_________ 200__ р.


Завідувач кафедри О.М. Теліженко


Робоча програма перезатверджена на 200_/200_ навч. рік.

Протокол №____ від "____"_________ 200__ р.


Завідувач кафедри О.М. Теліженко


Робоча програма перезатверджена на 200_/200_ навч. рік.

Протокол №____ від "____"_________ 200__ р.


Завідувач кафедри О.М. Теліженко

Схожі:

Робоча програма з дисципліни \"Організація бізнесу\" для напряму підготовки iconО. в жемеренко програма І робоча програма навчальної дисципліни організація будівництва
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Організація будівництва»(для студентів будівельних спец заочної форми навчання...
Робоча програма з дисципліни \"Організація бізнесу\" для напряму підготовки iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Організація інформаційного бізнесу» для студентів напряму 020105 документознавство
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Організація інформаційного бізнесу" для студентів...
Робоча програма з дисципліни \"Організація бізнесу\" для напряму підготовки iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни «економіка І організація виробництва»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Економіка І організація виробництва» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм...
Робоча програма з дисципліни \"Організація бізнесу\" для напряму підготовки iconН. М. Матвєєва програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Організація виробництва» для студентів 3 курсу денної форми...
Робоча програма з дисципліни \"Організація бізнесу\" для напряму підготовки iconРобоча програма з дисципліни "Безпека бізнесу" Для напряму підготовки 0502 – "Менеджмент" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану
Робоча програма розроблена на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців...
Робоча програма з дисципліни \"Організація бізнесу\" для напряму підготовки iconХарківська національна академія міського господарства матвєєва Н. М. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Організація виробництва” для студентів 4 курсу заочної форми...
Робоча програма з дисципліни \"Організація бізнесу\" для напряму підготовки iconЛ. Г. Бойко Програма І робоча програма дисципліни
Бойко, Л. Г. Програма І робоча програма дисципліни «Економіка І організація виробництва» (для студентів напряму підготовки 050701...
Робоча програма з дисципліни \"Організація бізнесу\" для напряму підготовки iconМ. В. Тонкошкур програма та робоча програма навчальної дисципліни
Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Планування та організація туристських маршрутів” для студентів 4 курсу денної...
Робоча програма з дисципліни \"Організація бізнесу\" для напряму підготовки iconСкала г. Ф. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка І організація інноваційної діяльності» для студентів...
Робоча програма з дисципліни \"Організація бізнесу\" для напряму підготовки iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «економіка І організація діяльності підприємств міського господарства»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка І організація діяльності підприємств міського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи