Підсумковий контроль з дисципліни „Організація праці менеджера” 1 Загальні вимоги Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни «Організація праці менеджера» icon

Підсумковий контроль з дисципліни „Організація праці менеджера” 1 Загальні вимоги Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни «Організація праці менеджера»
Скачати 43.47 Kb.
НазваПідсумковий контроль з дисципліни „Організація праці менеджера” 1 Загальні вимоги Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни «Організація праці менеджера»
Дата19.08.2012
Розмір43.47 Kb.
ТипДокументи

Підсумковий контроль з дисципліни „Організація праці менеджера”

3.4.1 Загальні вимоги

Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни «Організація праці менеджера» є іспит.

Об'єктом підсумкового контролю знань студентів у формі іспиту є результати виконання письмових екзаменаційних завдань.

На іспит виносяться ключові питання, типові задачі, ситуаційні завдання, що потребують творчої відповіді та уміння застосовувати отриманні знання при вирішенні практичних задач.

Процедура іспиту:

1 етап – тестування (письмове). Студентові надається перелік тестів у кількості 10 штук.

50-65% - „3”

66-89% - „4”

90-100% - „5”

2 етап – відповідь за білетом (усна). У білеті – 2 питання та ситуаційне завдання.


^ 3.4.2 Питання для підготовки до іспиту.


 1. Поняття менеджменту, зв'язок менеджменту з іншими економічними категоріями. Співвідношення з терміном "управління".

 2. Призначення менеджера в організації. Рівні управління.

 3. Праця менеджера: визначення, специфіка.

 4. Роль менеджера, його основні якості. Вимоги до якостей менеджера.

 5. Існуючі підходи до визначення значущих якостей менеджера.

 6. Ролі менеджера за Мінцбергом.

 7. Види діяльності менеджера. Як це пов'язано з поняттям "поглиначі часу"?

 8. Інформація в управлінні, її класифікація. Поняття "економічна інформація" та "управлінська інформація".

 9. Комунікації: основні категорії, класифікація, функції.

 10. Схема комунікаційного процесу: елементи та етапи.

 11. Міжособистісні та організаційні комунікаційні бар'єри. Наслідки неефективної системи комунікації.

 12. Причини й умови виникнення чуток в організації. Класифікація слухів. Заходи з попередження та активної протидії чуткам.

 13. Принципи роботи з інформацією. Документаційні системи і види документів.

 14. Збори та наради: поняття та правила проведення.

 15. Організація ділових бесід. Етапи ділової бесіди. Які прийоми для початку бесіди Ви знаєте?

 16. Прийом відвідувачів: як запобігти втратам часу? Ваші рекомендації з організації роботи з підлеглими та відвідувачами з зовнішніх організацій.

 17. Спілкування по телефону: основні правила, прийоми та закономірності.

 18. Публічні виступи: основні задачі виступаючого і методи їхнього рішення.

 19. Організація робочого місця: основні вимоги та їх зміст.

 20. Принципи планування і розподілу часу менеджера.

 21. Правила планування часу менеджера. Основні "поглиначі" часу.

 22. Система планів менеджера, їхній взаємозв'язок і етапи розробки.

 23. Особливості методу Зайверта при складанні планів дня. Принцип Парето в роботі менеджера.

 24. Денний ритм людини. Поняття "графік працездатності".

 25. Рекомендації щодо розподілу трудової активності менеджера протягом дня. Типологія працівників, у залежності від їхнього графіка працездатності.

 26. Менеджмент на основі біоритму: основні види біоритмів, їх взаємозв'язок, правила використання.

 27. Використання досягнень нових технологій в роботі менеджера.

 28. Документування організаційної, розпорядницької, виконавської діяльності, розрахунково-грошових операцій та комерційної діяльності: особливості документів та їх оформлення.

 29. Поняття і класифікація управлінських рішень.

 30. Cхема та етапи ухвалення управлінського рішення. Які основні труднощі можуть виникнути у процесі? Як їх вирішити?

 31. Управлінське рішення і процес делегування повноважень (основні правила делегування).

 32. Методи впливу на виконавця. Структура управлінського впливу і його рівні.

 33. Документування процесу прийняття управлінських рішень.

 34. Різновиди й особливості первинних колективів.

 35. Формування трудового колективу, особливості менеджменту на різних стадіях розвитку.

 36. Роль менеджера в згуртованості колективу. Соціально-психологічний клімат.

 37. Групова динаміка.

 38. Характеристика керівника і лідера, соціальні ролі керівника.

 39. Сучасні школи лідерства, поняття про стиль менеджера.

 40. Теорії лідерства: теорія рис, біхевіористична теорія, ситуаційний підхід, синтетична теорія. Стилі керування.

 41. Фактори, що впливають на вибір стилю лідерства.

 42. Культура управління. Рівні організаційної культури.

 43. Стрес: види, стадії, методи профілактики та нейтралізації.

 44. Життєві кризи менеджера.

 45. Ефект та ефективність управлінської діяльності.


Приклад тесту

Приклади роботи менеджера з фіксованою інформацією:

а) Робота з документацією, знайомство з професійною літературою, складання договору, перегляд пошти;

б) Робота з документами, переговори, перегляд пошти, рішення кадрових питань.

в) Знайомство з професійною літературою, робота з документацією, презентація фірми-постачальника, нарада;

г) Переговори, щотижнева нарада, написання доповіді, перегляд пошти.


Зразок екзаменаційного білета


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра управління


Спеціальність 6.0502 – Менеджмент організацій Семестр ___

Дисципліна “Організація праці менеджера ”


^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1


 1. Поняття менеджменту, зв'язок менеджменту з іншими економічними категоріями. Співвідношення з терміном "управління".

 2. Система планів менеджера, їхній взаємозв'язок і етапи розробки.

 3. Ситуаційне завдання.

Один із співробітників фірми, молодий спеціаліст, заявив: "Я не отримую задоволення від своєї роботи. Вона мені не до душі, я хочу, щоб мені доручили що-небудь більш цікаве."

Робота, за яку відповідав цей співробітник, полягала в такому: він підбирав та розсилав інформаційні матеріали по заявках замовників. На його думку, така робота не потребує спеціальної підготовки. Однак оскільки замовлення на інформаційні матеріали приходять із-закордону, цю роботу доручено виконувати робітнику з вищою освітою та такому, що володіє англійською. Скоріш за все, молодий спеціаліст бажав би виконувати роботу, подібну до діяльності бізнесмена.

Яким чином керівник повинен реагувати на подібну заяву підлеглого?


Затверджено на засіданні кафедри управління СумДУ

протокол №_____ от “___” _______________20__р.

Зав. кафедрою____________ Екзаменатор ____________

Схожі:

Підсумковий контроль з дисципліни „Організація праці менеджера” 1 Загальні вимоги Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни «Організація праці менеджера» iconКонотопський інститут організація праці менеджера
Організація праці менеджера: конспект лекцій / укладач Д. О. Власенко. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 209 с
Підсумковий контроль з дисципліни „Організація праці менеджера” 1 Загальні вимоги Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни «Організація праці менеджера» iconКонтрольні питання з дисципліни «Організація праці менеджера»
Взаємозв'язок факторів, що впливають на управлінську діяльність і здатність менеджера
Підсумковий контроль з дисципліни „Організація праці менеджера” 1 Загальні вимоги Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни «Організація праці менеджера» iconКафедра управління
Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни «Логістика» є іспит
Підсумковий контроль з дисципліни „Організація праці менеджера” 1 Загальні вимоги Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни «Організація праці менеджера» iconКафедра управління
Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни «Економіка підприємництва» є іспит
Підсумковий контроль з дисципліни „Організація праці менеджера” 1 Загальні вимоги Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни «Організація праці менеджера» iconКафедра управління
Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни "Проектний менеджмент" є диференційований залік
Підсумковий контроль з дисципліни „Організація праці менеджера” 1 Загальні вимоги Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни «Організація праці менеджера» iconІ методичні вказівки до виконання контрольної работи
Вивчення дисципліни „Організація праці менеджера” передбачається освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра за напрямом...
Підсумковий контроль з дисципліни „Організація праці менеджера” 1 Загальні вимоги Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни «Організація праці менеджера» iconКафедра управління
Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни «Корпоративне управління» є іспит
Підсумковий контроль з дисципліни „Організація праці менеджера” 1 Загальні вимоги Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни «Організація праці менеджера» iconКафедра управління
Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни "Управління проектами" є іспит
Підсумковий контроль з дисципліни „Організація праці менеджера” 1 Загальні вимоги Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни «Організація праці менеджера» iconЗатверджую декан факультету економіки та менеджменту О.І. Карпіщенко 2009 р. Регламент підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни
Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни «Основи планування у підприємництві» є іспит
Підсумковий контроль з дисципліни „Організація праці менеджера” 1 Загальні вимоги Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни «Організація праці менеджера» iconЗатверджую в о. декана факультету економіки та менеджменту Лук’янихіна О. А. “ ” 2009 р. Регламент
Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни «Економіка підприємства» є іспит
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи