Питання нова парадигма організації управління в Україні icon

Питання нова парадигма організації управління в Україні
НазваПитання нова парадигма організації управління в Україні
Сторінка1/23
Дата19.08.2012
Розмір1.17 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23ПИТАННЯ 1. Нова парадигма організації управління в Україні

1 Особливості попередньої парадигми

управління

2 Основні положення нової парадигми управління1 Колишня парадигма управління базувалася на марксистському трактуванні економічного розвитку. Роль економічного фундаменту справедливого розподілу за результатами праці виконувала суспільна власність на засоби виробництва, план виступав як регулятор виробництва. Економічна теорія соціалізму обгрунтувала необхідність реалізації таких принципових положень, як концентрація виробництва, його монополізація на державних підприємствах, орієнтація виробничої спеціалізації на народногосподарську ефективність, закритість єдиного народногосподарського комплексу країни.

Відповідно до цього управлінська наука розвивала фундаментальні положення, що обгрунтовують необхідність централізації управління, моноцентричної системи господарювання, прямого управління підприємствами з боку держави, обмеження господарської самостійності, жорсткої системи розподілу і зв'язків між підприємствами. Управління економікою СРСР будувалося по принципу керування однією великою фабрикою з підрозділами і філіями.

^ 2 Проведення ринкових реформ в Україні вимагає формування нової управлінської парадигми. Її основні положення:

 • децентралізація системи управління на базі поєднання ринкового і державного регулювання соціально-економічними процесами. Держава повинна встановлювати загальні правила функціонування ринку, використовуючи такі форми втручання, як законодавство, держзамовлення, ліцензування експорту й імпорту, встановлення кредитних ставок;

 • перехід до поліцентричної системи господарювання. З одного боку, це приводить до збільшення кількості і складності розв'язуваних у регіонах завдань, з іншого боку - спрощує систему управління народним господарством;

 • поєднання ринкових і адміністративних методів управління підприємствами державного сектора.

Перевага тієї чи іншої групи методів залежить від статусу підприємств в економічній системі країни; формування і функціонування ринкових суб'єктів, що господарюють, як відкритих, соціально орієнтованих систем. Кожна організація повинна вирішувати питання, що стосуються взаємодії з зовнішнім середовищем. Соціальна орієнтація розглядається в двох аспектах: орієнтація на споживача, задоволення потреб суспільства; рішення соціальних проблем трудового колективу і внутрішнього середовища організації.

^

ПИТАННЯ 2. Організація як основа менеджменту

1 Поняття організації

2 Формальні і неформальні організації

3 Життєвий цикл організації


1 Організація - соціальна спільність, яка складається з групи людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної цілі або системи цілей. Звідси випливають вимоги до організації:

 • наявність принаймні двох людей, що вважають себе частиною групи;

 • наявність принаймні однієї цілі, яку приймають як загальну всі члени групи;

 • наявність членів групи, що свідомо працюють разом, щоб досягти значиму для усіх мету.

^ 2 Наведене визначення справедливо для формальної організації. Існують також неформальні організації, - групи, що виникають та функціонують спонтанно. Утворюються, як правило, у формальних організаціях, за винятком дуже малих.

^ 3 Відповідно до концепції життєвого циклу організації її діяльність проходить п'ять основних стадій:

 • народження організації: головна мета полягає у виживанні; керівництво здійснюється однією особою; основне завдання - вихід на ринок;

 • дитинство і юність: головна мета - одержання прибутку в найближчій перспективі і прискорений ріст; стиль керівництва жорсткий; основне завдання – зміцнення позицій і захоплення ринку; завдання в сфері організації праці - планування прибутку, збільшення заробітної плати, надання різних пільг персоналу;

 • зрілість: головна мета - систематичний збалансований ріст, формування індивідуального іміджу; ефект керівництва досягається за рахунок делегування повноважень; основне завдання - ріст у різних напрямках діяльності, завоювання ринку; завдання в сфері організації праці - поділ і кооперація праці, преміювання за індивідуальні результати;

 • старіння організації: головна мета - збереження досягнутих результатів; ефект керівництва досягається за рахунок координації дій; основне завдання - забезпечити стабільність, вільний режим організації праці, участь у прибутках;

 • відродження або зникнення: головна мета полягає в забезпеченні пожвавлення усіх функцій; ріст організації досягається за рахунок згуртованості персоналу, колективізму; головне завдання - омолодження, впровадження інноваційного механізму, впровадження наукової організації праці і колективного преміювання.^

ПИТАННЯ 3. Загальні характеристики організацій

1 Ресурси

2 Залежність від зовнішнього середовища

3 Горизонтальний поділ праці

4 Вертикальний поділ праці

5 Структура організації

6 Необхідність управління^ 1 Будь-які організації для досягнення намічених цілей необхідні ресурси, які підлягають перетворенню в процесі виробничої діяльності. Основні ресурси, які використовуються організацією, - це люди (людські ресурси), основний і оборотний капітал, технологія й інформація. Головне завдання організації в сфері використання ресурсів - досягнення цілей при мінімумі витрат і максимумі ефективності.

^ 2 Організації цілком залежні від навколишнього світу як у відношенні своїх ресурсів, так і у відношенні споживачів. Під терміном зовнішнє середовище слід розуміти економічні умови, споживачів, профспілки, урядові акти, законодавство, організації, що конкурують, систему цінностей у суспільстві, техніку і технологію.

^ 3 Поділ усієї роботи на складові компоненти між учасниками трудового процесу - горизонтальний поділ праці. Робота розподіляється за професійними ознаками. Класичним зразком горизонтального поділу праці на виробничому підприємстві є виробництво, маркетинг і фінанси. Вони являють собою основні види діяльності, що повинні бути успішно виконані, щоб фірма досягла поставлених цілей.

^ 4 Оскільки робота в організації ділиться на складові частини, хтось повинен координувати роботу групи. Вертикальний поділ праці відокремлює роботу з координування дій від самих дій. Діяльність по координуванню роботи інших людей складає суть управління. Вертикальний поділ праці здійснюється таким чином:

 • загальне керівництво - розробка і реалізація основних перспективних напрямків діяльності організації;

 • технологічне керівництво - розробка і впровадження прогресивних технологій; раціоналізація виробничих процесів на основі впровадження сучасних методів управління, комплексної механізації й автоматизації виробництва;

 • економічне керівництво - стратегічне й оперативне планування, аналіз економічної діяльності організації, організація маркетингу, фінансової діяльності, стимулювання праці;

 • оперативне управління - укладання оперативних планів, розміщення виконавців на робочих місцях, інструктаж працівників, організація систематичного контролю за ходом виробничого процесу і його результатів;

 • управління персоналом - відбір, розміщення, мотивація і розвиток персоналу (людського капіталу) організації.

5 Всі організації незалежно від сфер діяльності мають структуру, яка надає їм цілісності і здатності реалізувати свою місію (призначення). Структура організації - сукупність зв'язків і взаємовідношень рівнів управління і функціональних областей, побудованих у такій формі, що дозволяє найбільш ефективно досягти цілей організації. Елементи організації одержали назви департаментів, управлінь, відділів. Структурні підрозділи організації являють собою групи людей, діяльність яких свідомо направляється і координується для досягнення загальної цілі.

6 Для того щоб організація могла домогтися реалізації своїх цілей, діяльність усіх структурних елементів повинна бути скоординована за допомогою вертикального поділу праці. Тому управління є особливо важливою діяльністю для організації. Управлінська праця в ході тривалої еволюції виділилася в особливу категорію суспільної праці.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Схожі:

Питання нова парадигма організації управління в Україні iconКонспект лекцій з курсу "Стратегічне управління"
Стратегічне управління І стратегічне планування: нова парадигма І механізм взаємозв'язку
Питання нова парадигма організації управління в Україні iconУчебное пособие для вузов. М.: Аспект-Пресс, 2002. 415с
Стратегічне управління І стратегічне планування: нова парадигма І механізм взаємозв'язку
Питання нова парадигма організації управління в Україні icon1. Роль організації в житті сучасного суспільства. Види організації
Поняття організації. Цілі організації. Організаційна структура та організаційна культура. Мистецтво управління. Організація та зовнішнє...
Питання нова парадигма організації управління в Україні iconЦіль І результати навчання Метою дисципліни
Україні ринкової економіки є постановка на вітчизняних підприємствах І в організаціях ефективного менеджменту. Тільки ефективне управління...
Питання нова парадигма організації управління в Україні iconНаказ №165 Про затвердження Програми організації підготовки магістрів в Україні
З метою реалізації Концепції організації підготовки магістрів в Україні, затвердженої наказом мон від 10 лютого 2010 року №99
Питання нова парадигма організації управління в Україні iconКонтрольні питання з дисципліни «Теорія організацій»
Внутрішнє середовище організації. Внутрішні умови організації. Потенціал організації
Питання нова парадигма організації управління в Україні iconОсобливості управління експериментальною діяльністю в системі шкільної освіти
У статті розглянуто проблеми управління експериментальною діяльністю в закладах загальної поміжньої освіти. Порушено питання організації...
Питання нова парадигма організації управління в Україні iconНова редакція розділу Організація І проведення
Нова редакція розділу 5 Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу «Організація І проведення контролю...
Питання нова парадигма організації управління в Україні iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» Модуль концептуальні основи стратегічного управління
В чому на Ваш погляд, полягає стратегічний аспект управління розвитком конкретної організації? Які конкретні позиції для розвитку...
Питання нова парадигма організації управління в Україні iconПитання до заліку з курсу "Безпека життєдіяльності" Парадигма безпеки та її еволюція
Заходи та засоби спрямовані на запобігання негативної дії природних чинників на людину
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи