Кафедра управління icon

Кафедра управління
Скачати 34.78 Kb.
НазваКафедра управління
Дата19.08.2012
Розмір34.78 Kb.
ТипРегламент

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Сумський державний університет

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра управління
ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. декану факультету економіки та
менеджменту

_________________О.А. Лук`янихіна

«____» ___________ 2009 р.


РЕГЛАМЕНТ


підсумкового контролю знань з навчальної

дисципліни "Проектний менеджмент"

Спеціальність 7.050201 – "Менеджмент організацій"

денної форми навчання


1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни "Проектний менеджмент" є диференційований залік.

Об’єктом підсумкового контролю знань студентів у формі заліку є результати виконання письмових завдань.

На диференційований залік виносяться базові питання, що охоплюють курс дисципліни. Завдання до заліку складаються на основі затвердженої програми курсу "Проектний менеджмент".


^ 2 СТРУКТУРА ТА КІЛЬКІСТЬ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Структурно підсумкове завдання складається з одного завдання, яке містить базові питання за робочою програмою дисципліни "Проектний менеджмент".

Кількість варіантів індивідуальних завдань – 12.


^ 3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ

Оцінювання знань студентів на іспиті здійснюється за 5-бальною системою.

Для оцінювання рівня відповідей студентів на теоретичні запитання використовуються такі критерії:

 • оцінці "відмінно" відповідає виявлення всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу; засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні навчально-програмного матеріалу;

 • оцінці "добре" відповідає виявлення знань основного програмного матеріалу; засвоєння інформації в основному з лекційного курсу; володіння необхідними методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою; вміння використовувати їх для вирішення типових ситуацій, допускаючи окремі незначні помилки;

 • оцінці "задовільно" відповідає знання і розуміння тільки основного програмного матеріалу; спрощений виклад матеріалу з вказаного питання; застосування окремих знань в конкретних умовах при допомозі викладача; допущення окремих суттєвих помилок;

 • оцінці "незадовільно" відповідає фрагментарне, поверхове знання і розуміння основного програмного матеріалу; непослідовний виклад матеріалу з допущенням істотних помилок; невміння робити узагальнення та висновки; невірне тлумачення сутності ключових понять; невміння застосувати знання у практичній діяльності.^ 4 ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ 1. Склад учасників проекту, їх основні функції

 2. Основні стадії життєвого циклу команди проекту, їх характеристика

 3. Забезпечення підбору членів команди проекту

 4. Сутність організаційної структури управління проектом

 5. Види організаційних структур, їх характеристика

 6. Чинники вибору організаційної структури управління проектом

 7. Алгоритм управління командою проекту

 8. Сутність планування проекту

 9. Організаційна форма управління проектами

 10. Сутність контролю виконання проекту

 11. Цілі і завдання контрактної роботи за проектом

 12. Зміст контрактної роботи за проектом^ 5 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Управление проектами/И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; под общ. ред И.И Мазура. – 4-е узд., стер. – М.: Издательство «Омега - Л». 2007. – 664 с.

 2. Управление проектами: Толковый англо-русский словарь-справочник/ под ред. В.Д. Шапиро. – М: Издательство «Высшая школа», 2000. – 379 с.

 3. Лукянихін В.О. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 592 с.

 4. Бромвич М. Анализ экономической эффективности капиталовложений: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 432 с.Викладач, відповідальний за навчальну дисципліну,


професор ________________________ О.М. Теліженко

(підпис)


Розглянуто на засіданні кафедри, протокол № __ від « ___ » ______2009 р.


Завідувач кафедри ____________________ О.М. Теліженко

(підпис)

Схожі:

Кафедра управління iconОсновні пріоритетні напрями наукової діяльності факультету
До складу факультету входять кафедра економіки та управління, кафедра менеджменту, кафедра економічної кібернетики, кафедра управління...
Кафедра управління iconФакультет економіки та управління кафедра макроекономіки та державного управління паспорт навчальної дисципліни «управління ціноутворенням» на 2012/2013 навчальний рік
Напрями підготовки, спеціальності, для яких викладається дисципліна – галузь знань «Менеджмент І адміністрування»
Кафедра управління iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова Кафедра автоматизації та управління технологічними процесами Програма до вступного іспиту зі спеціальності 092501 – «Автоматизоване управління технологічними процесами»
З яких частин складається об’єкт управління? Які типові зовнішні сигнали використовуються для аналізу роботи автоматизованої системи...
Кафедра управління iconАкадемія муніципального управління Кафедра державного управління та місцевого самоврядування Напрям підготовки 1501 «Державне управління» Спеціальність 150101
Співбесіда відбувається у формі усних запитань і відповідей без попередньої письмової підготовки вступників
Кафедра управління iconКонкурс наукових робіт (есе)
Організатори: Донецький державний університет управління, Управління освіти та науки Донецької обласної державної адміністрації,...
Кафедра управління iconКонкурс наукових робіт (есе)
Організатори: Донецький державний університет управління, Управління освіти та науки Донецької обласної державної адміністрації,...
Кафедра управління iconКонкурс наукових робіт (есе)
Організатори: Донецький державний університет управління, Управління освіти та науки Донецької обласної державної адміністрації,...
Кафедра управління iconКонкурс наукових робіт (есе)
Організатори: Донецький державний університет управління, Управління освіти та науки Донецької обласної державної адміністрації,...
Кафедра управління iconКонкурс наукових робіт (есе)
Організатори: Донецький державний університет управління, Управління освіти та науки Донецької обласної державної адміністрації,...
Кафедра управління iconКафедра управління
Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни "Управління проектами" є іспит
Кафедра управління iconКафедра управління
Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни «Корпоративне управління» є іспит
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи