Кафедра управління icon

Кафедра управління
Скачати 129.47 Kb.
НазваКафедра управління
Дата19.08.2012
Розмір129.47 Kb.
ТипДокументи


Методичні вказівки до практичних занять та організації самостійної роботи студента з дисципліни „Психологія управління” для студентів спеціальності „Менеджмент організацій” денної форми навчання / Укладачі: В.В. Мартинець, Ю.П. Скиданенко – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 16 с.


Кафедра управління


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


До друку та в світ

дозволяю на підставі

„Єдиних правил”,

п.2.6.14.

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-методичного

управління В.Б. Юскаєв


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ


ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

З ДИСЦИПЛІНИ


ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ”


для студентів спеціальності „Менеджмент організацій”

денної форми навчання


Усі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, запис одиниць

відповідає стандартам


Укладачі: В.В.Мартинець,

Ю.П. Скиданенко,


Відповідальний за випуск О.М.Теліженко


Декан факультету економіки

та менеджменту О.І. Карпіщенко


Суми

Вид-во СумДУ

2009


ЗМІСТ


С.

ВСТУП………………………………………………………………….. ..4

^ ТИПОВІ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ

ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ………………………..…………………………............ ...6

ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ…………………………………………………………….. .12

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ...................................................................13

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ……………………...........................................15


ВСТУП

Загальний обсяг навчальної роботи з курсу «Психологія управління» для студентів напряму 6.050201 – Менеджмент організації вечірньої форми навчання складає 81 годину, з них лекцій - 8 годин, практичних занять - 4 годин, самостійна робота студентів - 69 годин.


Витяг з навчального плану

Курс

Се-местр

Всього, годин

Аудиторні заняття, годин

Самостійна робота, годин

КП (КР)

Форма підс. контр.

всього

лекц.

практ.

лаб.

всього

ІРС

5

10

81

12

8

4

-

69

4

-

д. залік


У результаті вивчення дисципліни слухачі повинні знати: принципи, функції, методи психології управління, основні функції керівника, психологічні особливості ділової кар’єри, види ділової кар’єри та етапи її формування, характеристики стилів управління, фактори, які впливають на вибір того, чи іншого стилю управління, у яких ситуаціях можна застосовувати той, чи інший стиль управління, особливості формування гри в організації, шляхи формування трудового колективу, психологічні характеристики групи, як можна управляти групою залежно від її характеру, ознаки методів соціометрії та референтометрії, причини виникнення конфліктів, їх види та наслідки конфліктів, сутність нововведення, чинники, які спричиняють нововведення, причини спротиву нововведенням, види психологічних бар’єрів , які виникають в наслідок нововведеннь, принципи формування іміджу організації і керівника, різновиди ділового спілкування.

уміти: застосовувати методи психології управління у практичній діяльності, ефективно управляти трудовим колективом, з урахуванням характеру даного колективу, проводити соціометричне опитування, розраховувати соціометричні індекси та будувати соціограму, виявляти причини виникнення конфліктних ситуацій та ефективно вирішувати дані конфліктні ситуації, протидіяти причинам спротиву нововведенням та уникати психологічних бар’єрів, спричинених нововведеннями, уміти формувати імідж організації і підтримувати позитивний імідж, уміти проводити ділову(телефонну ділову) бесіду, публічний виступ.

Практичні завдання охоплюють вимоги до вмінь згідно з кваліфікаційною характеристикою спеціаліста за такими темами:

 • методи психології управління.

 • управління конфліктами;

 • психологія ділового спілкування.^ ТИПОВІ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ

Тема 1 Методи психології управління


Семінар дискусія


Порядок підготовки і проведення семінару-дискусії.


 1. Кількість студентів групи поділяється на декілька підгруп.

 2. Застосовуючи різні методи психології управління, студентам пропонується вирішити практичні ситуації.

 3. Безпосереднє обговорення точок зору.

 4. Вибір та прийняття найоптимальнішого рішення групою експертів.

 5. Підведення підсумків.Ситуація1

У новій організації Ви займаєте посаду начальника відділу, проте Ваші підлеглі чекали на цьому місці побачити іншу людину і Ваше призначення сприйняли негативно. Обстановка у відділі напружена: коли Ви заходите в кімнату, всі відразу замовкають, Ваші доручення виконують з| небажанням. Як Ви вирішите дану ситуацію. Обґрунтуйте відповідь.


Ситуація 2

Ваша фірма благополучно минула всі економічні кризи і її фінансове положення відмінне. Але Ви помітили, що колишні ентузіазм і завзяття підлеглих загаснули, а попереду - Міжнародна виставка і Вам як ніколи потрібна згуртована професійна команда. Якими способами Ви піднімете дух команди? Обґрунтуйте відповідь.


Ситуація3

У вашій організації з’явилася нова вакансія. Вона здається Вам дуже принадної, хоча у Вас немає досвіду в такому роду діяльності. Оскільки Ви добре себе зарекомендували, друзі переконують Вас зважиться на це. Вам здається, що здібності дозволяють Вам посісти цю посаду, навіть з недостатнім досвідом. Як Ви вчините. Обґрунтуйте свою відповідь.


Ситуація 4

Ви — керівник, який досить успішно застосовує прийоми делегування. Один з Ваших підлеглих всю роботу виконує сам, нікому нічого не довіряє, а тому часто затримується на роботі, сильно втомлюється.

Ви запрошуєте його на бесіду, де детально і переконливо розповідаєте йому про делегування і просите спробувати цей метод, мотивуючи це своїми високими показниками в роботі і відмінною якістю.

Через місяць проходить виробнича нарада, де обговорюються результати роботи, і виявляється, що на ділянці цього підлеглого найнижчі результати, хоча раніше було навпаки. Як вчинити в даній ситуації. Обґрунтуйте свою відповідь.


^ Тема 2 Управління конфліктами


Семінар - дискусія.


Порядок підготовки і проведення семінару-дискусії. 1. Кількість студентів групи поділяється на декілька підгруп.

 2. Студентам пропонується розглянути конфліктні ситуації і дати рекомендації щодо їх розв’язання.

 3. Безпосереднє обговорення точок зору.

 4. Підведення підсумків.

Ситуація 1


Начальником цеху 1 був призначений Сергій Іванович, що виявив себе знаючим керівником на посаді майстра. Раніше він вміло будував відносини з колективом на своїй ділянці. Став начальником цеху, Сергій Іванович. продовжував керуватися тими самими вимогами, що і раніше. Проте якщо на посаді майстра він міг покластися на невеликий, але згуртований колектив, то в цеху, з набагато більшою кількістю людей, рівень згуртованості був набагато нижчий. Почалися конфлікти, оскільки Сергій Іванович однаково довіряв і відповідальній, і відчайдушній людині. Знайшлися і "помічники", які під виглядом "добрих порад прагнули тиснути на Сергія Івановича, добиваючись від нього пільг і поблажок.

Запропонуйте можливі рішення даної ситуації.


Ситуація 2


Науковий співробітник Лідія Володимирівна посварився з директором. Багато що при цьому було незрозуміло: раніше Лідія Володимирівна завжди була дисциплінованою, ніколи ні з ким не сварилася. А тут раптом стала агресивною, накричала на директора, заявивши при цьому, що "ніколи не зможе його поважати".

Здавалося б, на обличчя конфлікт співробітника з директором. Але незадовго до цього директор прагнув переконати співробітницю, ніби її рацпропозиція "недоцільна і нікому не потрібно". Співробітниця рацпропозицію забрала, а директор використав її ідею і подав як свою. Пропозиція була прийнята і впроваджена і, про це нікому не розповів, але деякі співробітники, присутні при розмові, знали суть конфлікту і не зробили з цього таємниці. Більш того, вони підтримали Лідію Володимирівну і висловили явну недовіру до дій директора. У пориві гніву Лідія Володимирівна сказала, що її не стільки шкода рацпропозиції, скільки директора, який зміг піти на обман.

Викладіть ваше бачення проблеми і можливі шляхи її розв’язання.


^ Тема 3 Психологія ділового спілкування


План заняття.

1 Семінар-дискусія «Ведення ділових переговорів»


Порядок підготовки і проведення семінару-дискусії.


 1. Кількість студентів у групі поділяють на дві підгрупи.

 2. Студенти завчасно готуються до переговорів, як представники різних країн. Об’єкт і всі умови ведення переговорів студенти обирають за своїм бажанням.

 3. Безпосереднє проведення переговорів.

 4. Підведення підсумків.Методичні вказівки

При підготовці до переговорів необхідно:

 • знайти час для підготовки;

 • забезпечити чітку комунікацію;

 • мати бездоганний вигляд;

 • поважати партнера;

 • узгоджувати умови;

 • необхідно вміти гнучко управляти і контролювати процесом.


Деякі рекомендації щодо ведення переговорів:

Правило перше: перш ніж переконувати кого-небудь, переконайтеся, що самі чітко уявляєте собі проблему. При підготовці до зустрічі скористайтеся таким планом:

^ 1 Чітко сформулюйте декілька основних аргументів на свою користь, наприклад: «Наші послуги унікальні, ми - єдина фірма, яка їх надає».

2 У формулюваннях постарайтеся замінити всі абстрактні поняття більш - менш конкретними, наведіть приклади. Не говоріть, що ви «хороші», «кращі» і тому подібне, а розкажіть, яку саме реальну потребу співбесідника задовольните своєю пропозицією (товаром, послугою).

3 Поділіть ваші аргументи на сильні і слабкі. Не забудьте при цьому поставити себе на місце співбесідника. Скажімо, можливість знижок - це сильний аргумент для іншої сторони (але не завжди якнайкращий варіант для вас).

^ 4 Продумайте порядок подачі аргументів. У загальному випадку оптимальний такий варіант: сильні - слабкі - найсильніший.

5 Постарайтеся «вгадати», які можуть бути заперечення. Продумайте попередні відповіді на них. Наприклад, якщо при першій зустрічі клієнт сумнівається у солідності вашої фірми, то необхідно надати йому приголомшливу інформацію про успіхи підприємства, підкріплену усілякими документами і доказами.

^ Правило друге: не варто опускати руки, якщо співбесідник із самого початку говорить про недоцільність укладення угоди. Якщо ваш опонент із самого початку поводиться як «надутий індик», ви повинні доброзичливо і поступово просувати до розкриття його дійсної позиції.

^ Правило третє: не кидайтеся з місця в кар'єр. Багато ділових людей помиляються, коли вважають, що не варто витрачати час на «пусті» розмови «про життя» перед обговоренням основної проблеми. Насправді ці «пусті» розмови сприяють створенню доброзичливості. А ось в кінці бесіди психологи якраз радять не захоплюватися стороннім базіканням. Річ у тому, що краще всього закріплюється в пам'яті підсумок бесіди, і хай ним буде сумісне взаємовигідне рішення.

^ Правило четверте: не починайте з негативу. «У мене із цього приводу інша думка», - ніколи не говоріть цих слів! Навіть якщо ви в чомусь не згодні з опонентом, спершу розкажіть, з чим згодні. Дуже ефективні фрази типу: «Ви дуже правильно помітили», «Я розділяю вашу точку зору». Тільки після цього переходьте до обговорення спірних моментів.


^ Тема 4 Психологія нововведень


План заняття.

1 Семінар-дискусія «Вирішення проблеми соціального опору змінам»


Порядок підготовки і проведення семінару-дискусії.


 1. Кількість студентів у групі поділяють на дві підгрупи.

 2. Видання завдання. Студенти готують виступ.

 3. Безпосереднє проведення дискусії.

 4. Підведення підсумків.


Ситуація 1 (для першої команди – роль "Керівництво")

На підприємстві впроваджується нова технологія. Задля цього необхідно об'єднати два підрозділи, а робітникам пройти навчання терміном два місяці. Переваги впровадження у підвищення продуктивності праці, яке згодом вплине на конкурентоспроможність підприємства, а значить і на рівень життя працівників.


^ Ситуація 2 (для другої команди – роль "Соціальна група").

Впровадження вимагає інвестування коштів, об'єднання не є необхідним, це означає зміну керівництва, зміну робочих місць. Навчання проходить після роботи протягом години. Це зайві кошти, зайві зусилля. Конкурентоспроможність можна підвищити, якщо платити більшу зарплатню та впровадити систему якості продукції.


Питання, що виносяться для самостійного вивчення


 1. Визначення професійно важливих якостей менеджера.

 2. Основні функції керівника.

 3. Ділова кар'єра менеджера.

 4. Подібність і основна відмінність між керівником і лідером.

 5. Основні теорії лідерства.

 6. Поняття про стиль управління. Стилі управління.

 7. Феномени групової життєдіяльності.

 8. Суть, види та характеристика колективів (груп).

 9. Основні характеристики формальної та неформальних організацій.

 10. Психологічні особливості колективу.

 11. Шляхи формування колективу.

 12. Соціометричне опитування.

 13. Причини та наслідки конфліктів.

 14. Чинники, які визначають необхідність нововведень.

 15. Формування іміджу керівника та організації.

 16. Особливості управлінського спілкування.

 17. Методи аргументації.

 18. Соціальна психологія тендера.

 19. Гендерні розходження і соціалізація.

 20. Вплив гендерних стереотипів на характер вимог до менеджера.Індивідуальні заняття

Номер занняття

Найменування індивідуального заняття

Обсяг годин

Форма звітності

1

Консультації з питань, що винесені на самостійне вивчення

2

Співбесіда

2

Консультації з питань, що винесені на тестування. Рекомендації щодо підготовки та складання д.заліку

2

Співбесіда

Всього за семестр

4


Список літератури.

1.Бандурин А.М. и др. Психология управления. -Xарьков: ООО "Фортуна-пресс". - 1998. - 464 с.

2.Генов Ф. Психология управлення. Основные проблемы. - М.: Политиздат. - 1982. - 421 с.

3.Донцов А.И. Психология коллектива: Методические проблемы исследования. - М.: МГУ. - 1984. - 208 с.

4.Лукашевич Н.П., Сингаевская И.В., Бондарчук Е.И. Психология труда/ Под ред. Лукашевича Н.П. - К.: МАУП. - 1997. - 104 с.

5.Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління.-Київ: Академвидав, 2003.

6.Психология: Учебник для экономических вузов/ Под общей ред. Дружинина В.Н. - СПб.: Питер. - 2000. - 672 с.

7.Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления. Серия "Учебники XXI века". - Ростов н/Д: Феникс, 2005.-512 с.

8.Тарасов В.К. Персонал-технология: отбор и подготовка менед-жеров. - Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1989. - 368 с: ил.

9.Урбанович А.А. Психология управлення: Учебное пособие. -Мн.: Харвест, 2002. - 640 с. - (Библиотека практической психо­логии).

10.Щекин Г.В. Практическая психология менеджмента. Как сделать карьеру. Как строить организацию: Научно-практическое посо­бие. - Киев, 1994. - 399 с.

Навчальне видання


Методичні вказівки

до практичних занять та організації самостійної роботи студента З курсу „Психологія управління”

для студентів спеціальності „Менеджмент організацій”

денної форми навчання


Відповідальний за випуск О.М. Теліженко

Редактор Н.О.Кравченко


Комп'ютерне верстання Ю.П. Скиданенко


Підп. до друку , поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк. Обл.-вид. арк.

Тираж Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДу при Сумському державному університеті

40007,м. Суми, вул. Р.-Корсакова,2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК №2365 від 28.03.2007.

Надруковано у друкарні СумДу

40007,Суми, вул. Р.-Корсакова,2.Схожі:

Кафедра управління iconОсновні пріоритетні напрями наукової діяльності факультету
До складу факультету входять кафедра економіки та управління, кафедра менеджменту, кафедра економічної кібернетики, кафедра управління...
Кафедра управління iconФакультет економіки та управління кафедра макроекономіки та державного управління паспорт навчальної дисципліни «управління ціноутворенням» на 2012/2013 навчальний рік
Напрями підготовки, спеціальності, для яких викладається дисципліна – галузь знань «Менеджмент І адміністрування»
Кафедра управління iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова Кафедра автоматизації та управління технологічними процесами Програма до вступного іспиту зі спеціальності 092501 – «Автоматизоване управління технологічними процесами»
З яких частин складається об’єкт управління? Які типові зовнішні сигнали використовуються для аналізу роботи автоматизованої системи...
Кафедра управління iconАкадемія муніципального управління Кафедра державного управління та місцевого самоврядування Напрям підготовки 1501 «Державне управління» Спеціальність 150101
Співбесіда відбувається у формі усних запитань і відповідей без попередньої письмової підготовки вступників
Кафедра управління iconКонкурс наукових робіт (есе)
Організатори: Донецький державний університет управління, Управління освіти та науки Донецької обласної державної адміністрації,...
Кафедра управління iconКонкурс наукових робіт (есе)
Організатори: Донецький державний університет управління, Управління освіти та науки Донецької обласної державної адміністрації,...
Кафедра управління iconКонкурс наукових робіт (есе)
Організатори: Донецький державний університет управління, Управління освіти та науки Донецької обласної державної адміністрації,...
Кафедра управління iconКонкурс наукових робіт (есе)
Організатори: Донецький державний університет управління, Управління освіти та науки Донецької обласної державної адміністрації,...
Кафедра управління iconКонкурс наукових робіт (есе)
Організатори: Донецький державний університет управління, Управління освіти та науки Донецької обласної державної адміністрації,...
Кафедра управління iconКафедра управління
Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни "Управління проектами" є іспит
Кафедра управління iconКафедра управління
Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни «Корпоративне управління» є іспит
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи