Поняття, методи та принципи ситуаційного менеджменту icon

Поняття, методи та принципи ситуаційного менеджменту
НазваПоняття, методи та принципи ситуаційного менеджменту
Сторінка1/4
Дата19.08.2012
Розмір0.95 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Ситуаційний менеджмент
  1. Поняття, методи та принципи ситуаційного менеджментуПоняття «Ситуаційна теорія управління» вперше введене в обіг Р. Маклером. Проте, як він сам визнає це, єство цього підходу, який поступово починає виявлятися в самих різних школах і напрямах, не є чимось принципово новим. Так, наприклад, Пітер Друкер в своїй книзі «Практика управління», що вийшла ще в 1954 р., в основних рисах формулює основи ситуаційного підходу до управління. Разом з Друкером необхідність конкретного аналізу ситуацій для ухвалення правильних управлінських рішень відстоювалася багатьма теоретиками управління. Новим в даний час є спроби розглядати ситуаційну теорію як об'єднуючу концепцію, перетворення її на засадничий принцип управлінського мислення, а також зростаючий вплив цієї теорії на дуже багато областей дослідження, підготовки і перепідготовки управлінських кадрів.
Появу ситуаційного підходу до питань організації і управління Моклер і інші американські фахівці пояснюють не стільки прагненням створити єдину теорію управління, скільки наслідком зусиль переорієнтовувати теорію управління у напрямі практики управлінської діяльності.

Таким чином, виникнення концепції «ситуаційного підходу» прямо зв'язується з недостатньою практичною ефективністю існуючих теорій організації і управління. Бізнесмени піддають критиці теорії управління за їх «непрактичність», за «відірваність від реального світу», нездатність служити конкретним інструментом в практиці роботи. Пояснюючи причини такого відношення до теорії управління, Маклер вказує на те, що конкретні ситуації, конкретні умови, в яких діє менеджер, настільки всілякі, що сучасні теорії менеджменту виявилися незадовільними з точки зору практиків, що шукають в теорії практичне керівництво.

Р. Маклер вважає, що «в самому кращому випадку можна розробити умовні або ситуаційні принципи, які є корисними в певних конкретних ділових ситуаціях». Ета вихідна посилка стає сьогодні найбільш поширеною в американських дослідженнях в області організації і управління. Вона починає також поступово домінувати в системі підготовки і перепідготовки менеджерів. Новий підхід в дослідженнях і в системі підготовки управлінських кадрів виразився в тому, що акцент став переноситися на вивчення дійсних умов, конкретній ситуації, в якій знаходиться та або інша фірма, і розробку на цій основі специфічною, унікальною, якщо це необхідно, організаційної структури, що відповідає конкретним умовам і вимогам.

Ситуаційний підхід до організаційних структур отримав найбільш послідовну розробку в роботі П. Лоуренса і Дж. Лорша «Організація і середовище». Вони називають свій підхід «случайностной» теорією організації, вихідним положенням якої є твердження, що не існує одного або єдиного способу організації і що на різних стадіях розвитку того або іншого підприємства необхідні різні типи організаційних структур. Основний вміст книги Лоуренса і Лорша складає аналіз різних типів організаційних ситуацій, потреб, визначуваних різними рівнями зростання компанії, її взаємодії з середовищем. На цій основі, вважають автори книги, стає можливим вибір організаційної структури, що відповідає дійсним потребам фірми. Такий підхід послужив поштовхом і для фахівців, організаційних структур, що займаються вивченням, які стали відмовлятися від розробок формальних схем і традиційних ієрархічних структур з тим, аби розробляти індивідуалізовані, специфічні організаційні структури, що відповідають конкретним потребам тих або інших промислових фірм.
Характерний, що ситуаційний підхід, як вже наголошувалося вище, зачіпає сьогодні майже всі основні школи і напрями теорії організації і управління. Він не обмежується областю організаційних структур, але усе більш ясно виявляється і при вивченні всіх інших елементів управління. Так, наприклад, ситуаційний підхід до проблеми керівництва розробляється Ф. Фідлером в його роботі «Теорія ефективності керівництва». Цей автор намагається категоріально визначити різних типів і ситуації групової поведінки людей в організації і відповідно стиль керівництва, найбільш ефективний для даної ситуації. Аналогічний підхід характерний і для В. Уайта, який в роботі «Організаційна поведінка: теорія і її вживання» прагне визначити типів групової поведінки в організації і досліджує вплив різних методів керівництва на групову поведінку і поведінку індивідів. Ці і інші дослідження свідчать, що ситуаційний підхід починає переважати і в цій області, що означає певний відхід від традиційного прагнення американської теорії управління формувати універсальні принципи керівництва людьми в організації.

Розвиток концепцій ситуаційного підходу до теоретичних проблем організації і управління переслідує мету підсилити практичну значущість наукових досліджень в цій області. У зв'язку з цим він не зв'язується з тією або іншою окремою школою або напрямом, а представляється як деякий загальний принцип, який застосовується у всіх областях теорії управління (включаючи системні розробки) з метою забезпечення більш впорядкованої наукової основи для дозволу управлінських проблем.

Як видно з вищевикладеного, ситуаційний підхід до проблем управління починає ставати домінуючою тенденцією в теорії організації і управління. Хоча багато нинішніх теоретиків намагаються видати його за «відкриття» нового підходу, по суті він завжди мав досить широке поширення. Новизна, мабуть, виявляється лише в тому, що цей метод зводиться в абсолют і перетворюється на загальний метод дослідження проблем організації і управління. Зрозуміло, було б безглуздо заперечувати важливість аналізу конкретних умов функціонування тієї або іншої організації. Конкретний підхід до вивчення будь-якого явища, у тому числі і проблем організації і управління, є неодмінною умовою науковості.

Ситуаційний підхід вніс великий вклад до теорії управління, використовуючи можливості прямого додатка науки до конкретних ситуацій і умов. Центральним моментом ситуаційного підходу є ситуація, тобто конкретний набір обставин, які сильно впливають на організацію в даний конкретний час. Через те, що в центрі уваги виявляється ситуація, ситуаційний підхід підкреслює значущість «ситуаційного мислення». Використовуючи цей підхід, керівники можуть краще зрозуміти, які прийоми більшою мірою сприятимуть досягненню цілей організації в конкретній ситуації.

Ситуаційний підхід, розроблений в кінці 60-х років, не вважає, що концепція традиційної теорії управління, бихевиористской школи і школи науки управління невірні. Системний підхід, з яким ситуаційний тісно зв'язаний, намагається інтегрувати різні часткові підходи. Як і системний, ситуаційний підхід не є простим набором приписуючого керівництва, це швидше спосіб мислення про організаційні проблеми і їх рішення. У нім також збережена концепція управління, застосовна до всіх організацій. Але ситуаційний підхід визнає, що, хоча загальний процес однаковий, специфічні прийоми, які повинен використовувати керівник для ефективного досягнення цілей організації, можуть значно варіювати.

Ситуаційний підхід намагається зв'язати конкретні прийоми і концепції з певними конкретними ситуаціями для того, щоб досягти цілей організації найефективніше. Ситуаційний підхід концентрується на ситуаційних відмінностях між організаціями і усередині самих організацій. Він намагається визначити, які значимі змінні ситуації і як вони впливають на ефективність організації. Методологію ситуаційного підходу можна пояснити як чотири кроковий процес:

  1. Керівник має бути знайомий із засобами професійного управління, які довели свою ефективність. Це має на увазі розуміння процесу управління, індивідуальної і групової поведінки, системного аналізу, методів планерування і контролю і кількісних методів ухвалення рішень.

  2. Кожна з управлінських концепцій і методик має свої сильні і слабкі сторони, або порівняльні характеристики у разі, коли вони застосовуються до конкретної ситуації. Керівник повинен уміти передбачати вірогідні наслідки, – як позитивні, так і негативні, – від вживання даної методики або концепції.

  3. Керівник повинен уміти правильно інтерпретувати ситуацію. Необхідно правильно визначити, які чинники є найбільш важливими в даній ситуації і який вірогідний ефект може спричинити зміну одній або декілька змінних.

  4. Керівник повинен уміти зв'язати конкретні прийоми, які викликали б найменший негативний ефект і таїли б менше всього недоліків, з конкретними ситуаціями, тим самим забезпечуючи досягнення цілей організації найефективнішою дорогою в умовах існуючих обставин.
  1   2   3   4

Схожі:

Поняття, методи та принципи ситуаційного менеджменту iconТема 16. Методи менеджменту поняття методів менеджменту (управління)
Поняття методів менеджменту (управління). Методи управління це сукупність прийомів І способів цілеспрямованого впливу на виробничий...
Поняття, методи та принципи ситуаційного менеджменту iconЗ менеджменту та маркетингу у фармації
Еволюція сучасних управлінських теорій. Поняття принципи та характерні риси етапів розвитку менеджменту
Поняття, методи та принципи ситуаційного менеджменту iconПротокол №1 від «8» лютого 2012 р
Управління і менеджмент. Менеджмент як сучасна наука, мистецтво і практика управління. Поняття та значення менеджменту в умовах функціонування...
Поняття, методи та принципи ситуаційного менеджменту iconПротокол №1 від «13» лютого 2013 р
Управління і менеджмент. Менеджмент як сучасна наука, мистецтво і практика управління. Поняття та значення менеджменту в умовах функціонування...
Поняття, методи та принципи ситуаційного менеджменту iconПрограма фахових вступних випробувань з напряму “менеджмент” для кваліфікаційних рівнів “магістр”, “спеціаліст”
Управління І менеджмент. Менеджмент як сучасна наука, мистецтво І практика управління. Поняття та значення менеджменту в умовах функціонування...
Поняття, методи та принципи ситуаційного менеджменту iconТема поняття І сутність менеджменту
Важко дати єдине абсолютно чітке та повне визначення поняття «менеджмент». Функції, сфери, рівні менеджменту та ситуації у яких вони...
Поняття, методи та принципи ситуаційного менеджменту iconПоняття про естетичне виховання, його форми, методи, принципи
Таким чином, проблема розвитку почуттєвої сфери учнів є актуальною І потребує науково обґрунтованого підходу до її розв'язання
Поняття, методи та принципи ситуаційного менеджменту iconТема кількість годин
Аналітична хімія та хімічний аналіз. Основні поняття, принципи, методи якісного аналізу. Кислотно-основна класифікація катіонів....
Поняття, методи та принципи ситуаційного менеджменту iconМакроекономіка ● Мікроекономіка ● Основи менеджменту
Управління та менеджмент. Категорії, закони І принципи менеджменту. Менеджери та підприємці
Поняття, методи та принципи ситуаційного менеджменту iconМакроекономіка ● Мікроекономіка ● Основи менеджменту
Управління та менеджмент. Категорії, закони і принципи менеджменту. Менеджери та підприємці
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи