Навчальної дисципліни «Управління персоналом» icon

Навчальної дисципліни «Управління персоналом»
Скачати 45.46 Kb.
НазваНавчальної дисципліни «Управління персоналом»
Дата19.08.2012
Розмір45.46 Kb.
ТипРегламент

РЕГЛАМЕНТ


МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ

3 НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Управління персоналом» ( шостий семестр)


  1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг – 144год./4 кредита; лекцій - 30 год./15; практичних занять - 30год./15.

  2. Організація навчального процесу: семестрів викладання - 2; модульних циклів - 4.

  3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R=160 балів (4кред. *40 бал./кред.).

4. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:

а) робота на аудиторних заняттях (всього - 0,3R=48 балів):

  • лекції: 15*1=15 балів;

  • практичні заняття: 15*2,2=33 бала.

б) письмові контрольні роботи поточного контролю (15 поточних контролів): максимально 15*5=75балів (при позитивному оцінюванні з кожного поточного контролю від 2,0 до 5,0 балів);

в) складання комплексних письмових модульних контролів - всього 37 балів:

^ 1-й модульний контроль — теоретичні завдання та вирішення практичних завдань - від 1до 12 балів (теоретичні завдання при позитивному оцінюванні - від 1,0 до 5 балів; практичні завдання при позитивному оцінюванні від 1,0 до 5 балів); 2-й модульний контроль -теоретичні завдання та вирішення практичних завдань - від 1 до 12 балів (теоретичні завдання при позитивному оцінюванні - від 1,0 до 5 балів; практичні завдання при позитивному оцінюванні від 1,0 до 5 балів); 3-й модульний контроль - теоретичні завдання та вирішення практичних завдань - від 1 до 13 балів (теоретичні завдання при позитивному оцінюванні - від 1,0 до 5 балів; практичні завдання при позитивному оцінюванні від 1,0 до 5 балів);

Модульний контроль оцінюється позитивно тільки при позитивній оцінці теоретичної та практичної частин комплексного завдання. Перескладання контрольних заходів з модуля дозволяється лише у випадку відсутності на контрольному заході з поважної причини.

^ 5. Підсумок рейтингових балів за модульними циклами:

1-ий модульний цикл: (5 лк.; 5 пр. занять; 5 пот. контролів; модульний контроль) - 32...53 балів.

2-ий модульний цикл: (5 лк.; 5 пр. занять; 5 пот. контролів; модульний контроль) - 32...53балів.

3-ій модульний цикл: (5 лк.; 5 пр. занять; 5 пот . контролів; диф.залік) - 32...54 балів.

^ 6.Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: відпрацювання пропущених письмових робіт поточного контролю здійснюється лише в випадку пропуску заняття з поважних причин (при представленні необхідних документів).

^ 7. IPC за розкладом занять використовується для консультаційної роботи (в тому числі за призначенням викладача) та робіт за п. 6.

8. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента та умови допуску (не допуску) студента до підсумкового контролю:

8.1 Оцінювання відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів здійснюється за такою шкалою:

Шкала оці-нювання

ECTS

Визначення

Чотирибальна

національна шкала оцінювання

Рейтингова бальна шкала оцінювання

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5,0 (відмінно)

0,90R≤RD≤1,00R

144≤RD≤160

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

4.5 (дуже добре)

0,80R≤RD<0,90R

128≤RD<144

С

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю помилок

4(добре)

0,65R≤RD<0,80R

104≤RD<128

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

3,5 (задовільно)

0,55R≤RD<0,65R

88≤RD<104

Е

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

3 (достатньо)


0,50R≤RD<0,55R

80≤RD<88

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе повторне складання

2 (незадовільно)

0,35RRD<0,50R

56≤RD<80

F

НЕЗАДОВІЛЬНО –необхідний повторний курс з навчальної дисципліни

1 (неприйнятно)


RD<0,35R

RD<56


8.2 Від заходу підсумкового контролю звільняються студенти, які отримали підсумкову семестрову оцінку за накопиченими рейтинговими балами поточного контролю «Е» та не мають заборгованостей з жодного із модульних циклів. Складання заходу підсумкового семестрового контролю з метою підвищення позитивної оцінки не здійснюється.

8.3 При отриманні підсумкової семестрової оцінки за накопиченими рейтинговими балами поточного контролю «FХ» студент має право на дворазову спробу отримання позитивної оцінки на заході підсумкового контролю (перше перескладання викладачеві, друге – комісії). У разі незадовільного складання підсумкового семестрового контролю комісії студент отримує оцінку «неприйнятно» («F» за школою ECTS) і йому призначається повторне вивчення дисципліни.

8.4. При успішному складанні заходу підсумкового модульного контролю використовується оцінка «достатньо», яка засвідчує виконання студентом мінімальних вимог без урахування накопичених балів («E» за школою ECTS) із визначенням рейтингового балу RD=0,5R.

8.5. Студент, який за наслідками модульних атестацій набрав кількість рейтингових балів менше 35% від шкали оцінювання не допускається до заходу підсумкового семестрового контролю і отримує оцінку «неприйнятно» («F» за школою ECTS). Йому призначається повторне вивчення дисципліни.


Провідний викладач навчальної дисципліни к.е.н., доц. Лук’янихін В.О


Завідувач кафедри д.е.н., проф. Теліженко О.М.

Схожі:

Навчальної дисципліни «Управління персоналом» icon«затверджую» Декан факультету економіки та менеджменту О. В. Прокопенко 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни
Мета викладання дисципліни «Управління персоналом» полягає у вивченні студентами основних принципів І положень управління персоналом...
Навчальної дисципліни «Управління персоналом» iconУхвала вченої ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана «Про зміну назви кафедри управління персоналом»
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, завідувача кафедри управління персоналом А. М. Колота,...
Навчальної дисципліни «Управління персоналом» iconРегламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання 3 навчальної дисципліни «Управління персоналом» ( шостий семестр)
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг – 144год.; лекцій 30 год./15; практичних занять 30год./15
Навчальної дисципліни «Управління персоналом» iconНавчальної дисципліни «Управління персоналом»
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 36 год./1 кредит; лекцій – 10 год./ 5; практичних занять – 10год./5
Навчальної дисципліни «Управління персоналом» iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни “Управління персоналом”
«Управління персоналом» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 050200...
Навчальної дисципліни «Управління персоналом» iconРегламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання 3 навчальної дисципліни «Управління персоналом» (для сьомого семестру)
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 36 год.; лекцій – 10 год./ 5; практичних занять – 10год./5
Навчальної дисципліни «Управління персоналом» iconРегламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни «Управління персоналом»
Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: r = 40 балів (1,0 кред. 40 бал./кред.)
Навчальної дисципліни «Управління персоналом» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Управління персоналом"
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Управління персоналом" для студентів спеціальності 050201 "Менеджмент...
Навчальної дисципліни «Управління персоналом» iconС. А. Александрова програма та робоча програма навчальної дисципліни
Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Управління персоналом” для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Навчальної дисципліни «Управління персоналом» iconФакультет управління персоналом та маркетингу кафедра управління персоналом та економіки праці
Напрями підготовки, спеціальності, для яких викладається дисципліна 030505
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи