Інститут державного управління та інформаційної діяльності icon

Інститут державного управління та інформаційної діяльності
Скачати 275.06 Kb.
НазваІнститут державного управління та інформаційної діяльності
Дата14.09.2012
Розмір275.06 Kb.
ТипДокументи


Міністерство культури і туризму України

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Інститут державного управління та інформаційної діяльності
ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО.

ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

ПРОБЛЕМИ НАУКИ, ОСВІТИ, ПРАКТИКИ
ПРОГРАМА

VІІ Міжнародної науково-практичної конференції


Київ, 25-27 травня 2010 р.


Київ 2010


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ


Голова оргкомітету: В.Г. Чернець, ректор НАКККіМ, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Заступники голови: В.А. Бітаєв, член-кореспондент Академії мистецтв України, проректор з наукової роботи НАКККіМ, доктор філософських наук, професор, Заслужений діяч мистецтв України

Г.В. Власова, проректор з навчальної роботи НАКККіМ, кандидат педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Відповідальний^ Т.Г. Боряк, кандидат історичних наук, доцент

секретар: НАКККіМ


Члени оргкомітету: В.І. Бойко, проректор НАКККіМ, кандидат філософських наук

Л.Й. Булаєв, зав. друкарні НАКККіМ

В.В. Добровольська, заступник директора Інституту державного управління та інформаційної діяльності

І.В. Кузнєцова, вчений секретар НАКККіМ, кандидат філософських наук

М.С. Слободяник, директор Інституту державного управління та інформаційної діяльності НАКККіМ, доктор історичних наук, професор

С.П. Уржунцева, зав. навчального відділу НАКККіМ

Л.Ю. Ястремська, зав. бібліотеки НАКККіМ
^

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇГолова програмного М.С. Слободяник, директор Інституту державного

комітету: управління та інформаційної діяльності, доктор історичних наук, професор

Члени програмного ^ Т.І. Вилегжаніна, генеральний директор

комітету: Національної парламентської бібліотеки України, Заслужений працівник культури України

О.Б. Виноградова, кандидат історичних наук, доцент, професор НАКККіМ

Л.А. Дубровіна, директор Інституту рукопису НБУВ, член-кор. НАН України, доктор історичних наук, професор

С.Г. Кулешов, зав. відділом документознавства УНДІАСД, доктор історичних наук, професор

Г.В. Папакін, доктор історичних наук, професор НАКККіМ

Н.М. Христова, кандидат історичних наук, с.н.с., професор НАКККіМ, Заслужений працівник культури України

^ ПОРЯДОК РОБОТИ


25 травня (вівторок) 2010 р. – НАКККіМ (корп.15 ауд. 1)


09.00 – 10.00 Реєстрація учасників конференції

10.00 – 13.00 Пленарне засідання

13.30 – 14.00 Перерва

14.00 – 16.00 Пленарне засідання

16.00 – 17.00 Презентація книги М.С. Слободяника «Бібліотека. Документ. Комунікації»


26 травня (середа) 2010 р. – НАКККіМ


10.00 – 16.00 Секційні засідання

13.00 – 14.00 Перерва

10.00 – 16.00 Секція 1. Наукове забезпечення бібліотечної діяльності

10.00 – 16.00 Секція 2. Теоретичні проблеми документознавства
^

10.00 – 16.00 Секція 3. Інформологія. Інформатизація. Інформаційна діяльність.


10.00 – 16.00 Секція 4. Безперервна освіта спеціалістів документально-інформаційної сфери

10.00 – 16.00 Секція 5. Книгознавство. Бібліографознавство. Видавнича діяльність

10.00 – 16.00 Секція 6. Інформаційні ресурси Національного архівного фонду України

16.00 – 18.00 Круглий стіл «Вдосконалення стандартів освіти з документознавства та інформаційної діяльності»


27 травня (четвер) 2010 р. – НАКККіМ


10.00 – 12.00 Екскурсії
^

Професійне спілкування на кафедрах НАКККіМ


13.00 – 14.00 Заключне пленарне засідання

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯВідкриття конференції:


Чернець Василь Гнатович, ректор НАКККіМ, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

^ Бенч Ольга Григорівна, заступник Міністра культури і туризму України


Доповіді:


Бітаєв Валерій Анатолійович, член-кореспондент Академії мистецтв України, проректор з наукової роботи НАКККіМ, доктор філософських наук, професор, Заслужений діяч мистецтв України

^ Наукові дослідження в Академії: здобутки, перспективи


Власова Галина Вікторівна, к.пед.н., професор, перший проректор НАКККіМ, Заслужений працівник освіти України

^ Діяльність науково-методичної комісії з культури Міністерства освіти і науки України в контексті підготовки фахівців з документознавства та інформаційної діяльності


Боряк Геннадій Володимирович, д.і.н., професор, заст. директора Інституту історії України НАН України

^ Електронні енциклопедичні ресурси історичної науки в Україні: перспективи розвитку


Слободяник Михайло Семенович, д.і.н., професор, директор Інституту державного управління та інформаційної діяльності НАКККіМ, зав. кафедри документальних комунікацій

^ Тенденції розвитку українського бібліотекознавства на зламі століть


Вилегжаніна Тамара Ізмайлівна, Генеральний директор НПБУ, Заслужений працівник культури України

^ Державна реєстрація документальної спадщини в Україні: стан, перспективи


Вергунов Віктор Анатолійович, д.с.-г.н, професор, директор ДНСГБ УААН

^ Сучасний стан та персективи інформаційного супроводу наукового забезпечення агропромислового виробництва України


Кириленко Олександр Григорович, к.і.н., директр Наукової бібліотеки ім. М.Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка

^ Функціонування електоронної бібліотеки сучасного університету: проблеми, рішення


Горовий Валерій Микитович, д.і.н, заст. директора НБУВ

Перспективи бібліотечної діяльності в контексті впровадження інформаційних технологій


Дубровіна Любов Андріївна, чл.-кор. НАН України, д.і.н., професор, директор Інституту рукопису НБУВ

^ Деякі методологічні питання створення Бібліографічного словника бібліотекознавців та бібліотечних діячів України


Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна, к.і.н, директор Інституту бібліотекознавства НБУВ

^ Сучасний інформаційно-бібліотечний комплекс: розвиток організаційної структури


Новоженова Татьяна Александровна, д.пед.н., профессор Краснодарского государственного университета культуры и искусств, РФ

^ Развитие методологии библиографии библиографии (ББ)


Пазухина Валентина Николаевна, к.пед.н., профессор кафедры Краснодарского государственного университета культуры и искусств, РФ

^ Современные проблемы видовой классификации отраслевых изданий в курсе «Книговедение»

Філіпова Людмила Яківна, д.пед.н., професор, декан факультету ХДАК

Інформаційно-комунікативні можливості ресурсного потенціалу інтернета


Михайлюк  Олександр Володимирович, к.і.н., доцент, зав. кафедри  Національної металургійної академії України, м. Дніпропетровськ

^ Инфорционная аналитика как семиотический процесс


Костенко Леонід Йосипович, к.т.н., с.н.с., керівник Центру комп`ютерних технологій НБУВ

Система мережевого інформаційного забезпечення наукових досліджень у НБУВ


Карпенко Ігор Вікторович, к.фіз-мат.н, директор ТОВ “Український фондовий дім”

^ Організація доступу до інформаційно-бібліотечних ресурсів


Бездрабко Валентина Василівна, к.і.н., доцент, зав. кафедри КНУКіМ

Основні історичні контури документознавства в Україні


Папакін Георгій Володимирович, д.і.н, професор НАКККіМ, начальник відділу Інституту національної пам’яті України

^ Документознавча герменевтика, або щодо розширення наукового інструментарію документознавства


Кулешов Сергій Георгійович, д.і.н., професор, зав. відділом УНДІАСД, професор НАКККіМ

^ Про необхідність перероблення Державного класифікатора управлінської документації


Плешкевич Евгений Александрович, к.и.н., доцент, докторант МГУКИ, зав. кафедрой филиала РГГУ в Саратове, РФ

^ О соотношение документа с другими информационными объектами


Швецова-Водка Галина Миколаївна, д.і.н., професор РДГУ, м. Рівне

Термінологічні аспекти документальної комунікації


Ковальчук Галина Іванівна, д.і.н., професор, зав. відділом НБУВ

^ Документознавча діяльність Українського наукового інстититу книгознавства (УНІК)


Максимова Наталья Сергеевна, научный сотрудник Белорусского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела, Республика Беларусь

Вызовы отечественной теории и практике документационного обеспечения управления Республики Беларусь в условиях развития международной стандартизации в области управления документами


^ Силков Сергей Васильевич, член Российской Гильдии управляющих документацией и Союза юристов Беларуси, г. Минск

Закон Республики Беларусь «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» как новый этап развития национального информационного права


Мага Ірина Миколаївна, к.і.н., с.н.с., директор УНДІАСД

^ Рейтингування діяльності архівів як функція архівного менеджмента


Харусь Ольга Анатольевна, д.и.н., профессор Томского государственного университета, РФ

^ Роль и место курса «Организационное проектирование» в формировании профессиональных компетенций специалистов сферы документационного обеспечения управления


Захарова Ірина Володимирівна, к.і.н., доцент Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, м. Черкаси

^ Формування інформаційної компетентності фахівців з документознавства та інформаційної діяльності


Калегина Ольга Анатольевна, д.пед.н., профессор, декан Казанского государственного университета культуры и искусств, РФ

^ Проблемы библиотечно-информационного образования в условиях реформирования высшей школы

Іванченко Ірина Альбертівна, гол. редактор журналу «Кадровик», президент Спілки секретарів та офіс-менеджерів України

^ Вдосконалення системи підвищення кваліфікації працівників кадрових і діловодних служб України


Черниш Наталія Іванівна, к.філол.н., доцент, професор Української академії друкарства, м.Львів

^ Нездійснене видання української радянської енциклопедії (1930-1934 рр.)


Секція 1


Наукове забезпечення бібліотечної діяльності


Керівники секції: ^ Вилегжаніна Тамара Ізмайлівна, Генеральний директор

НПБУ, Заслужений працівник культури України

Виноградова Олена Борисівна, к.і.н., доцент, професор НАКККіМ


^ Давидова Ірина Олександрівна, доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, зав. кафедри ХДАК

Інноваційний розвиток бібліотек як складової системи соціальних комунікацій суспільства


Глазков Михаил Николаевич, д.пед.н., профессор Московского государственного университета культуры и искусств, РФ

^ Тайна последнего ареста Н.В.Здобнова


Есипов Александр Леонидович, ст. преподаватель Орловского государственного института искусств и культуры, РФ

^ Оккупационная политика пропаганды библиотеки в период Великой Отечественной войны 1941–1943 гг.


Шаньгинова Галина Алексеевна, к.пед.н., доцент кафедры ФГОУ ВПО ВСГАКИ, г.Улан-Удэ, РФ

^ Ринчинова Юлия Сергеевна, ст. преподаватель ФГОУ ВПО Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств (ВСГАКИ), г.Улан-Удэ, РФ

Студенты Бурятии о вузовской библиотеке


Аминева Айгюль Рафаиловна, зав. отделом Башкирской Республиканской специальной библиотеки для слепых, г. Уфа

^ Пути обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к информации в Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых


Пасмор Юлія Вікторівна, здобувач ХДАК, юрисконсульт юридичної фірми «Салтекс»

^ Зарубіжні практики правових бібліотек і центрів


Ісаєнко Олександр Олександрович, к.і.н., м.н.с., НБУВ

Бібліотечна дистанційна довідка: змістове наповнення


Волинець Валентина Миколаївна, заст. директора Науково-технічної бібліотеки НТУУ «КПІ»

^ Електронна бібліотека Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: формування та використання


Мяскова Тетяна Євгеніївна, к.і.н., с.н.с., НБУВ

^ Перспективи створення електронних бібліотек на основі колекцій та зібрань, що знаходяться у стадії реконструкції


Самойлов Андрій Миколайович, асистент кафедри Кременчуцького державного університету ім. Михайла Остроградського

^ Основні засади впровадження автоматизації в бібліотеці університету


Корнілова Лідія Євгеніївна, зав. відділом НБУВ

Корнілова Євгенія Олександрівна, м.н.с., НБУВ

Концептуальні засади формування корпоративних каталогів і картотек


^ Самохіна Наталія  Федорівна, к.т.н.; с.н.с., зав. відділом НБУВ

Електронні газетні видання в системі обслуговування користувачів


Рабчун Оксана Станіславівна, м.н.с., в.о. зав. відділом НБУВ

Приватні бібліотеки в електронному середовищі (із фондів Відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ)


^ Дзюба Наталія Йосипівна, зав. відділом НБУ для дітей

Красножон Валентина Михайлівна, зав. відділом НБУ для дітей

Корпоративна взаємодія бібліотек України для дітей з аналітичного розпису періодичних видань


Кіщак Тетяна Степанівна, к.с.-г.н., заст. директора Наукової бібліотеки Національного університету біоресурсів і природокористування України

^ Використання електронних ресурсів у Науковій бібліотеці Національного університету біоресурсів і природокористування України


Белякова Татьяна Владимировна, зав. отделом Научной библиотеки Харьковского национального медицинского университета

^ Распределенные фонды и сводный электронный каталог медицинских библиотек Украины


Коржик Наталія Анатоліївна, бібліотекар ХДАК

Електронний абонемент як засіб бібліотечно-інформаційного сервісу


Костенко Марина Степанівна, РДГУ, м. Рівне

^ Вітчизняні інформаційні ресурси з проблем культури та мистецтва: аспекти формування та використання на регіональному рівні


Бабенко Жанна Валентинівна, викладач РДГУ

^ Етапи впровадження інформаційних технологій у діяльність бібліотек України, що обслуговують дітей та юнацтво


Жук Вікторія Михайлівна, к.пед.н., доцент, зав. кафедри РДГУ, м. Рівне

^ Джерельна база краєзнавчих досліджень з історії бібліотечної справи в регіоні (на прикладі Рівненської області)


Криворотенко Светлана Николаевна, к.пед.н., доцент, зам. декана факультета Краснодарского государственного университета культуры и искусств, РФ

^ Чижова Ольга Петровна, зам. директора МБ им. В. Маяковского, г. Краснодар, РФ

Краеведческие информационные ресурсы библиотек Северного Кавказа


Дригайло Сергій Васильович, м.н.с., НБУВ

^ Бібліотечно-інформаційні ресурси відділу газетних фондів: перспективи розвитку у роботі з читачами


Савич Людмила Ефимова, к.пед.н., доцент, проректор Казанского государственного университета культуры и искусств, РФ

^ Социальное здоровье в проблемном поле библиотечной валеологии


Мухамед’яров Наіль Нариманович, зав. кафедри Республіканського вищого навчального закладу «Кримський інженерно-педагогічний університет», м. Сімферополь

^ Формування цілісної системи бібліотечно-інформаційного забезпечення здорового способу життя в Україні


Петрухно Юлія Євгенівна, кандидат наук з соціальних комунікацій, зав. сектором бібліотеки Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого, м. Харків

^ Команда як один з найважливіших факторів інноваційного розвитку бібліотек


Вертиевец Оксана Анатольевна, зав. учебно-методическим кабинетом информационно-библиотечного факультета Краснодарского государственного университета культуры и искусств, РФ

^ Менеджмент в структуре управления библиотечным и книжным делом


Афанасьєва Зоя Борисівна, зав. сектором НБУВ

Фундаментальна бібліотека Київського Комерційного інституту у фонді Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського


Луцишина Тетяна Степанівна, викладач РДГУ, м. Рівне

^ Фонд кафедральних документів в системі інформаційного забезпечення навчального процесу вузу


Гуч Світлана Анатоліївна, аспірантка РДГУ, м. Рівне

Інформаційні потреби краєзнавців (за результатами соціологічного дослідження)


Загуменна Віра Вікторівна, к.пед.н., професор НАКККіМ

^ Барабаш Світлана Іванівна, учений секретар Науково-технічної бібліотеки НТУУ «КПІ»

Адвокаційна діяльність бібліотек – головні принципи та завдання

Секція 2

^

Теоретичні проблеми документознавстваКерівники секції: Кулешов Сергій Георгійович, д.і.н., , зав. відділом УНДІАСД, професор НАКККіМ

Слободяник Михайло Семенович, д.і.н., професор, директор Інституту державного управління та інформаційної діяльності НАКККіМ


^ Слободяник Михайло Семенович, д.і.н., професор, директор Інституту державного управління та інформаційної діяльності НАКККіМ

Документознавство: традиції та інновації


Палеха Юрій Іванович, к.і.н., зав. кафедри Європейського університету

^ Шляхи розвитку науки про документ


Клименко Ольга Василівна, зав. кафедри Конотопської філії «Європейського університету», аспірантка НАКККіМ

^ Методологічні основи дослідження документальних комунікацій


Добровольська Вікторія Василівна, ст. викладач, заст. директора Інституту державного управління та інформаційної діяльності, аспірантка НАКККіМ

^ Модель системи керування документацією


Комова Марія Василівна, к.філол.н., доцент, зав. кафедри Національного університету «Львівська політехніка»

^ Керування документацією як компонент системи управління якістю


Литвинська Світлана Віталіївна, к.філол.н., доцент кафедри Національного авіаційного університету

^ Харченко Світлана Василівна, к.філол.н., доцент, заступник директора Інституту Національного авіаційного університету

Проблемні питання загальної класифікації документів на сучасному етапі


Ковтанюк Юрій Славович, с.н.с., УНДІАСД

Перспективні напрями наукових досліджень в електронному документознавстві


^ Пакула Олена Едуардівна, студентка НАКККіМ

Електронна документація в медичній установі


Дубова Світлана Володимирівна, гол. редактор сайту «Документознавчі студії»

Залучення іншомовних наукових джерел інформації до висвітлення сучасних тенденцій в сфері документознавства


^ Горєва Вікторія Володимирівна, зав. сектором Державного комітету архівів України

Дослідницька діяльність Української філії НДІ планування у сфері економічних документознавчих досліджень


Щерба Надежда Григорьевна, к.пед.н., доцент Краснодарского государственного университета культуры и искусств

^ Проблема гармонизации стандартов СИБИД с международными стандартами


Харченко Світлана Василівна, к.філол.н., доцент, заступник директора Інституту Національного авіаційного університету

^ Литвинська Світлана Віталіївна, к.філол.н., доцент кафедри Національного авіаційного університету

Проблеми функціонування національних стандартів серії «Інформація та документація» у світлі «Державної програми стандартизації на 2006-2010 роки»


Гордієнко Галина Василівна, доцент кафедри Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

^ Документознавчий погляд на законодавчу характеристику окремих номіналів та видів номіналів документів


Слизький Антон Юрійович, с.н.с., УНДІАСД

^ Відбір на державне зберігання документів ліквідованих юридичних осіб


Юда Марина Михайлівна, магістр НАКККіМ

Протокол судового засідання як вид процесуальних документів


Руденко Сергій Борисович, аспірант КНУКіМ

^ Музейна пам’ятка як науково-інтерпретаційне джерело інформації


Висоцький Олександр Юрійович, к.і.н., доцент Національної металургійної  академії України, м. Дніпропетровськ

^ Агітаційний документ як технологія легітимізації політичної влади


Ткач  Леся Миколаївна, к.філол.н., доцент кафедри Національної металургійної академії України, м. Дніпропетровськ

^ Комунікативна культура документознавця як важливий чинник професіоналізму


Матвієнко Анатолій Тихонович, директор Київського технікуму готельного господарства

^ Туризм як об’єкт документального забезпечення


Сокур Людмила Анатоліївна, аспірантка НАКККіМ

Державна політика в сфері діловодства: поняття, завдання, сутність


Бончева Вікторія Валеріївна, аспірантка НАКККіМ

^ Формування системи документаційного забезпечення законодавчого процесу в Українській Народній Республіці


Вилегжаніна Мар’яна Вадимівна, аспірантка НАКККіМ

^ Репрезентація нормативно-правових актів України в мережі Інтернет


Шелестова Анна Миколаївна, аспірантка ХДАК

Канали електронно-документної комунікації сучасного університету


Лаба Оксана Василівна, аспірантка УНДІАСД

^ Термінологічні питання електронного діловодства


Якимюк Юлія Петрівна, асистент кафедри Білоцерківського інституту економіки та управління

^ Особливості документообігу корпоративного об’єднання ВНЗ


Вірьовкіна Наталія Миколаївна, ст. викладач Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, м. Черкаси

^ Одокієнко Ірина Миколаївна, гол. спеціаліст Головного управління Державного казначейства України в Черкаській області

Система автоматизації діловодства та документообігу в органах державного казначейства України


Кудлай В’ячеслав Олегович, асистент кафедри Маріупольського державного гуманітарного університету, аспірант НАКККіМ

^ Організація системи документаційного забезпечення управління підприємством (на прикладі ВАТ «МК «Азовсталь»)


Леміш Наталія Олександрівна, к.і.н., доцент кафедри «Європейський університет», м. Черкаси

^ Дослідження історії адміністративних установ Лівобережної України з погляду історичного документознавства


Сальнікова Наталія Валеріївна, викладач Маріупольського державного гуманітарного університету

^ Розроблення методичних основ раціоналізації діловодства у 1920–1930-х рр.


Гаращук Тетяна Степанівна, аспірантка УНДІАСД

Нормативно-правові основи організації діловодних процесів у волинських та київських дворянських депутатських зібраннях


Микитенко Галина Василівна, аспірантка ХДАК, викладач комп’ютерних дисциплін Полтавського нафтового геологорозвідувального технікуму

^ Значення процесу діловодства у ВНЗ з огляду нормативної бази


Назаренко Надія Володимирівна, аспірантка НАКККіМ

Особливості фінанасової документації


Секція 3


Інформологія. Інформаційна діяльність.

Інформаційні системи і технології


Керівники секції: Власова Галина Вікторівна, к.пед.н., професор, перший проректор НАКККіМ, Заслужений працівник освіти України

^ Костенко Леонід Йосипович, к.т.н., керівник

Центру комп’ютерних технологій НБУВ


Сілкова Галина Василівна, к.пед.н., доцент, зав. кафедри РДГУ, м. Рівне

^ Бережняк Олена Володимирівна, викладач РДГУ, м. Рівне

Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів місцевої влади


Танатар Ніла Володимирівна, к.біолог.н., зав. відділом НБУВ

Федорчук Артур Григорович, н.с., НБУВ

^ Перспективні технології моніторингу засобів масової інформації


Солов’яненко Денис Володимирович, к.і.н, н.с., НБУВ

Рівень міжнародного співробітництва в соціогуманітарній галузі України: наукометричний аналіз


Дробков Євген Вікторович, здобувач НАКККіМ

^ Деякі аспекти трансформації інформаційного суспільства


Власова Галина Вікторівна, к.пед.н., професор, перший проректор НАКККіМ

Застосування діаграм Вороного до побудова графів комфортності огляду виставок


Артамонова Неоніла Олегівна, к.біол.н., с.н.с., керівник відділу ДУ „Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України”, м. Харків

^ Павліченко Юліана Валеріївна, м.н.с. ДУ „Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України”, м. Харків

Шляхи інноваційного розвитку інформаційної сфери медичної науки


Яковенко Віктор Якович, к.е.н., доцент НАКККіМ

^ Впровадження інформаційних систем менеджементу і аналітичні можливості бізнесу


Симоненко Тетяна Василівна, м.н.с., НБУВ

Наукометричний напрям розвитку депозитарію «Наукова періодика України»


Яковлєва Юлія Вікторівна, к.т.н., н.с., НБУВ

^ Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського на шляху до Європейської бібліотеки


Головацька Ірина Мирославівна, викладач Галицької Академії, м. Івано-Франківськ

^ Впровадження новітніх інформаційних технологій та Інтернет в бібліотеках, органах НТІ


Тур Оксана Миколаївна, к.філол.н., доцент Кременчуцького державного університету ім. Михайла Остроградського

^ Особливості Інтернет-спілкування на тлі лінгвістичних інновацій віртуального світу


Копанєва Вікторія Олександрівна, к.і.н., директор Центральної бібліотеки ім. Т.Г. Шевченка для дітей м. Києва

Інтернет і авторське право


Кузнєцова Марина Миколаївна,  аспірантка ХДАК

^ Соціально-комунікаційна роль регіональних бібліотечних порталів у виробництві та просуванні краєзнавчої інформації


Жабін Андрій Олександрович, провідний інженер НБУВ

^ Рейтингування сайтів українських бібліотек

Копанєва Єлизавета Олександрівна, провідний бібліотекар НБУВ

Рейтингування видань у депозитарії електронних копій наукової періодики України


Бартош Ольга Миколаївна, магістр НАКККіМ

^ Мережевий етикет як фактор удосконалення електронної комунікації


Струнгар Артур Валерійович, провідний інженер НБУВ

Ергономічність і основні помилки при створенні веб-сторінок

Смага Олена Володимирівна, аспірантка ХДАК

Модель аналітичної системи інформаційно-комп’ютерного моніторингу управлінських документопотоків в освітніх галузі


^ Вербіцька Оксана Іванівна, к.філос.н., н.с., НБУВ

Репрезентація діяльності Берлін-Бранденбурзької академії наук (Німеччина) в електронних засобах масової інформації – проект «TELOTA»


^ Дудка В’ячеслав Іванович, ст. викладач Кременчуцького державного університету ім. Михайла Остроградського

Колекції несистемних документних фондів як складова українського інформаційного простору


Решетілова  Оксана Михайлівна, ст. викладач Національної металургійної академії України, м. Дніпропетровськ

Гіпертекст як засіб нелінійної репрезентації тексту

^

Секція 4

Безперервна освіта спеціалістів

документно-комунікаційної сфериКерівники секції: Матвієнко Оксана Володимирівна, д.пед.н., професор КНУКіМ

^ Варенко Володимир Михайлович, к.пед.н., доцент, в.о. зав. кафедри НАУ


Варенко Володимир Михайлович, к.пед.н., доцент, в.о. зав. кафедри НАУ

Системний підхід до професійної підготовки документознавців у технічному університеті


Матвієнко Оксана Володимирівна, д.пед.н., професор КНУКіМ

^ Про «аналіз останніх публікацій», теоретико-методологічні засади досліджень та розвиток документознавчої освіти


Шпига Петро Семенович, к.т.н., доцент Національної академії державного управління при Президентові України

^ Термінологічні та структурні проблеми викладання комп'ютерних дисциплін на гуманітарних факультетах вищої школи


Мордовцева Наталія Валеріївна, к.пед.н., ст. викладач Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка

^ Впровадження інформаційних освітніх технологій як тенденція розвитку інформаційного суспільства


Цивін Михайло Наумович, к.т.н., доцент, професор НАКККіМ

^ Використання програмного забезпечення з відкритим кодом: освітній аспект


Власова Наталія Валеріївна, здобувач НАКККіМ

Підготовка фахівців з документознавства та інформаційної діяльності як об’єкт системного дослідження


Сабинина Татьяна Борисовна, к.пед.н., доцент Тюменской государственной академии культуры, искусств и социальных технологий, РФ

^ Кряжева Марина Фернандовна, доцент Тюменской государственной академии культуры, искусств и социальных технологий, РФ

Фоменко Елена Венальевна, ст. преподаватель Тюменской государственной академии культуры, искусств и социальных технологий, РФ

^ Многоуровневая система информационного образования: региональный аспект


Сабо Людмила Петрівна, заст. директора Луганського обласного коледжу культури і мистецтв

^ Світ, що динамічно змінюється, та бібліотечна освіта


Прокоф’єва Катерина Анатоліївна, к.філол.н., доцент, доцент кафедри Національної металургійної  академії України, м. Дніпропетровськ

^ Групові форми самостійної роботи студентів-документознавців у вищій школі за кредитно-модульною системою навчання


Лозовицька Оксана Юр’ївна, викладач, Луганського обласного коледжу культури і мистецтв

^ Психолого-педагогические аспекты в подготовке современного библиотечного специалиста


Коханова Ірина Олександрівна, к.пед.н., ст. викладач ХДАК

^ Фахові дисципліни нового покоління: досвід Харківської державної академії культури


Боряк Тетяна Геннадіївна, к.і.н., доцент НАКККіМ

«Документальна україніка»: до питання концептуалізації навчальної дисципліни


Політова Олена Аркадіївна, к.і.н., ст. викладач НАКККіМ

^ Навчальна дисципліна «Теорія інформаційних потоків» у системі підготовки документознавців


Можарова Тамара Миколаївна, к.філол.н., доцент кафедри Кременчуцького державного університету ім. Михайла Остроградського

^ Концепція навчальної дисципліни «Документаційне забезпечення діяльності установ» (з практичного досвіду)


Аверина Светлана Васильевна, ст. преподаватель Одесского национального политехнического университета

^ Барабанова Наталья Ростиславовна, к.пед.н., доцент Одесского национального политехнического университета

Олефир Елена Валерьевна, магистр Одесского национального политехнического университета

^ Создание учебно-методического комплекса по дисциплине «Теория коммуникации» для студентов-документоведов


Попчук Олена Володимирівна, викладач РДГУ, м. Рівне

«Організація представницьких заходів» як навчальна дисципліна у професійній підготовці документознавців


Шайтанова Наталья Александровна, аспирантка Казанского государственного университета культуры и искусств, РФ

^ Формирование профессиональной мобильности специалиста в системе непрерывного профессионального образования


Макеева Ирина Ивановна, ведущий методист Научной библиотеки Днепропетровского национального университета им. О. Гончара

Организация внутрибиблиотечной системы повышения квалификации сотрудников библиотек высшей школы

Секція 5

^

Книгознавство. Бібліографознавство. Видавнича діяльністьКерівники секції: Черниш Наталія Іванівна, к.філол.н., доцент, професор Української академії друкарства, м.Львів

^ Ковба Жанна Миколаївна, к.і.н., доцент НТУУ "КПІ"


Сошинська Ярослава Євгенівна, к.і.н., доцент НТУУ «КПІ»

Міжнародні ініціативи з підтримки книжкової справи і читання


Низовий Микола Андрійович, к.пед.н., професор, зав. кафедри ХДАК

^ Кому належить друкарська спадщина Івана Федорова (Федоровича)?


Грет Галина Петрівна, к.е.н., доцент, професор КНУКіМ

Сучасне видавниче книгорозповсюдження України


Уржумова Ольга Михайловна, к.пед.н., доцент кафедры Краснодарского государственного университета культуры и искусств, РФ

^ Cахаренкова Рада Сергеевна, студентка Краснодарского государственного университета культуры и искусств, РФ

Креатив в рекламе и пропаганде книжной продукции


Ковба Жанна Миколаївна, к.і.н., доцент НТУУ "КПІ"

Інформаційне забезпечення маркетингової комунікаційної політики книготоргового підприємства


Плиса Галина Миколаївна, зав. відділом державної стандартизації Книжкової палати України

^ Книга в системі інформаційно-нормативного забезпечення суспільства


Карпюк Дмитро Володимирович, викладач РДГУ, м. Рівне

Система електронних видань України: сучасний стан та перспективи розвитку


Шендерівська Ліна Петрівна, ст. викладач, НТУУ «КПІ»

^ Електронна книга у сучасному українському соціумі


Шатрова Марина Борисівна, викладач РДГУ, м. Рівне

Елекстронні бібіліографічні ресурси з образотворчого мистецтва


Лісовська Юлія Леонідівна, студентка НАКККіМ

^ Покажчик цитованої літератури: особливості, структура


Петренко Оксана Валеріївна, с.н.с. відділу Книжкової палати України

Видання для дітей та юнацтва – базис розвитку духовної культури юних українців


Польова Вікторія Олегівна, студентка НТУУ "КПІ"

^ Поняття «електронна книга» та проблеми її реалізації в Україні


Женченко Марина Іванівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент кафедри Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

^ Науково-допоміжні бібліографічні посібники незалежної України: типологічна характеристика


Гуцол Галина Олександрівна, заст. директора з наукової роботи Книжкової палати України

^ Книжкова палата України як соціокомунікативний інститут


Ядрова Галина Василівна, в.о. зав. бібліотеки Кримського філіалу Інституту археології НАН України, директор Центру інформаційних технологій Міжвузівського центру "Крим"

^ Віддзеркалення загальних принципів бібліографії в серії бібліографічних покажчиків журналу «Культура народів Причорномор’я»


Литвиненко Наталія Кімівна, ст. викладач Луганського державного інституту культури і мистецтв, аспірантка ХДАК

^ Основні етапи становлення та розвитку краєзнавчої бібліографії Донбасу


Остапчук Юлія Анатоліївна, аспірантка РДГУ, м. Рівне

Поняття «віртуального» та «електронного» довідково-бібліографічного апарата бібліотеки


Секція 6

^

Інформаційні ресурси національного архівного фонду УкраїниКерівники секції: Г.В.Папакін, д.і.н., начальник відділу Інституту національної пам’яті України, професор НАКККіМ

Н.М.Христова , к.і.н., с.н.с., професор НАКККіМ, Заслужений працівник культури України


^ Христова Наталя Миколаївна, к.і.н., с.н.с., Заслужений працівник культури України, професор НАКККіМ

Архівний інформаційний простір: аспекти подальшого розвитку


Збанацька Оксана Миколаївна, ст. викладач НАКККіМ

^ До питання про розробку системи тезаурусів для архівних інформаційно-пошукових систем


Зозуля Світлана Миколаївна, аспірантка НАКККіМ

Міждисциплінарні зв’язки архівознавства: термінологічний аспект


Васильченко Микола Миколайович, аспірант ХДАК

^ Місце та роль архівів у реалізації основних засад державної комунікативної політики


Меньківська Наталія Степанівна, аспірантка НАКККіМ

Правове регулювання інформаційної діяльності державних архівів України (1991– 2006)


Правдіна Марія Олександрівна, ст. лаборант кафедри  Національної металургійної  академії України, м. Дніпропетровськ

^ Правовий статус архівів органів місцевого самоврядування у нормативній базі архівної справи


Ляшенко Вікторія Олегівна, пров. н.с. Центрального державного історичного архіву, м. Київ

^ Статистичний аналіз користувачів та наукової тематики досліджень ЦДІАК України


Піхотенко Костянтин Сергійович, аспірант НАКККіМ

Застосування комп’ютерних технологій при експертизі цінності архівних документів


Саприкіна Олена Георгіївна, пров. спеціаліст Держкомархіву України

^ Класифікація фотодокументів Національного архівного фонду України


Хандошко Оксана Андріївна, аспірантка НАКККіМ

Особливості проведення експертизи цінності аудіовізуальних документів


Кунанець Наталія Едуардівна, к.і.н., доцент кафедри, заст. директора НТБ Національного університету «Львівська політехніка»

^ Колекції у бібліотеках Галичини (XVII ст. – поч.ХХ): особливості формування та подальша доля


Гарбар Лариса Володимирівна, м.н.с., НБУВ

Архів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського як джерело до створення словника діячів української бібліотечної справи (1918–1934)


Січова Оксана Василівна, м.н.с., НБУВ

^ Науково-довідковий аппарат архівних фондів установ НАН України


Шипко Людмила Василівна, к.і.н., н.с., НБУВ

Епістолярна спадщина в особовому архівному фонді В.Ф. Копитова (за матеріалами Інституту архівознавства НБУВ)


Шаповал Андрій Іванович, м.н.с., НБУВ

^ Документальна спадщина академіка М.С. Полуектова (за матеріалами Інституту архівознавства НБУВ)


Вересовська Тетяна Володимирівна, к.і.н., н.с., НБУВ

^ Огляд особового архівного фонду академіка НАН України О.В. Кірсанова


Матвійчук Лариса Олександрівна, м.н.с., НБУВ

Науково-методичні засади створення картотеки Біографічного словника діячів України у 20-х роках ХХ ст.: з листування M.A. Плевако та О.О. Тулуба


Савченко  Сергій Володимирович, к.і.н., доцент Національної металургійної академії України, м. Дніпропетровськ

^ Дослідження стосунків між церквою та сектантами на півдні України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: структура джерельної бази


Підписано до друку _______2010. Формат 60х84/16

Друк офсетний. Умовн. др. арк. ______ Тираж _______ прим.

Зам. ______

__________________________________________________________________

Видавець і виготівник

Друкарня Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв

Адреса: 01015, Київ–15, вул. Січневого повстання, 21

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів

видавничої справи ДК № 2544 від 27.06.2006.

Схожі:

Інститут державного управління та інформаційної діяльності iconІнститут державного управління та інформаційної діяльності
Голова оргкомітету: В. Г. Чернець, ректор накккіМ, доктор філософії, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки І...
Інститут державного управління та інформаційної діяльності iconМіністерство культури україни національна академія керівних кадрів культури І мистецтв інститут державного управління та інформаційної діяльності Кафедра інформаційного та виставкового бізнесу Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів,
Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів
Інститут державного управління та інформаційної діяльності iconПрограма VII всеукраїнської студентської науково-практичної конференції документознавство та інформаційна діяльність: сучасність І перспективи
В.І. Бойко, директор Інституту державного управління та інформаційної діяльності, кандидат філософських наук, доцент
Інститут державного управління та інформаційної діяльності iconЛекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності
Менеджмент якості являється спеціалізованим видом управлінської діяльності. До таких спеціалізованих видів управлінської діяльності...
Інститут державного управління та інформаційної діяльності iconШановні колеги! Запрошуємо Вас прийняти участь у семінарі-практикумі «Формування інформаційної культури особистості в умовах інноваційної діяльності бібліотеки вишу»
Запрошуємо Вас прийняти участь у семінарі-практикумі «Формування інформаційної культури особистості в умовах інноваційної діяльності...
Інститут державного управління та інформаційної діяльності iconН. Г. доцент кафедри історії, документознавства та інформаційної діяльності нметАУ. Утворення незалежної України поставило на порядок денний нові питання, пов’язані з вирішення
Мосюкова Н. Г. – доцент кафедри історії, документознавства та інформаційної діяльності нметАУ
Інститут державного управління та інформаційної діяльності iconЗіборова Віта м. Брянка формування інформаційної компетентності учнів
Перетворення сучасної цивілізації в інформаційне суспільство актуалізує проблему формування інформаційної компетентності особистості,...
Інститут державного управління та інформаційної діяльності iconВідомість ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіаді зі спеціальності «Соціологія», який проводився 4-6 квітня 2013 р на базі Донецького державного університету управління
...
Інститут державного управління та інформаційної діяльності iconІнформаційнийлис т
Харківський регіональний інститут державного управління наду при Президентові України
Інститут державного управління та інформаційної діяльності iconПравила прийому до Коледжу економіки, управління та інформатики пвнз «Бучацький інститут менеджменту І аудиту» в 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Коледжі економіки, управління та інформатики пвнз «Бучацький інститут менеджменту І аудиту» здійснюється...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи