Питання державного іспиту з “історії образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва” icon

Питання державного іспиту з “історії образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва”
Скачати 109.99 Kb.
НазваПитання державного іспиту з “історії образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва”
Дата14.09.2012
Розмір109.99 Kb.
ТипДокументи

ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

З “ІСТОРІЇ ОБРАЗОТВОРЧОГО ТА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА”

 1. Особливості формотворення та орнаментики трипільської кераміки.

 2. Художня культура скіфів. Скіфський “звіриний” стиль.

 3. Мистецтво античних полісів Північного Причорномор’я.

 4. Культова архітектура доби Київської Русі. Загальна характеристика.

 5. Монументальний живопис Київської Русі.

 6. Синтез мистецтв в архітектурному ансамблі Софії Київської.

 7. Основні етапи розвитку мурованої оборонної архітектури на Україні у XIV – XVII ст.

 8. Ренесансна архітектура Львова кінця XVI – початку XVII ст.

 9. Стильові риси українського іконопису XIV – XVІ ст.

 10. Українська барокова архітектура другої половини XVII – XVIII ст.

 11. Особливості розвитку українського іконостасу у XVII – XVIII ст.

 12. Український портретний живопис XVII – XVIII ст.

 13. Творчість видатних українських граверів XVI – XVIII ст.

 14. Типологія української культової дерев’яної архітектури.

 15. Архітектура класицизму на Україні.

 16. Провідні майстри українського живопису першої половини ХІХ ст.

 17. Художня творчість Т.Г. Шевченка.

 18. Український пейзажний живопис другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

 19. Організація та діяльність Товариства південноросійських художніх виставок.

 20. Творчість О.Мурашка.

 21. Давньоруська архітектура ХІV – початку ХV ст.

 22. Давньоруський іконопис ХІV – ХVІ ст.

 23. Монументальний живопис Новгорода ХІV ст.

 24. Творчість Феофана Грека.

 25. Творчість Андрія Рубльова.

 26. Творчість Діонісія.

 27. Московська архітектура другої половини ХV – початку ХVІ ст.

 28. Живопис Симона Ушакова і майстрів “Оружейної палати”. Парсуна.

 29. Портретний живопис другої половини ХVІІІ ст. Творчість провідних художників.

 30. Класицизм в російській архітектурі. Проблеми синтезу мистецтв.

 31. Романтизм в російському мистецтві. Загальна характеристика.

 32. Побутовий жанр в російському живописі другої половини ХІХ ст.

 33. Творчість І.Рєпіна.

 34. Пейзажний жанр в російському живописі другої половини ХІХ ст.

 35. Оформлення давньоруських рукописних книг.

 36. Історична картина в творчості російський передвижників.

 37. Творчість В.Сурікова.

 38. Стиль модерн в російському мистецтві. Загальна характеристика.

 39. Творчість митців об’єднання “Мир искусства”.

 40. Символізм в російському образотворчому мистецтві кінця ХІХ ст.

 41. Основні етапи розвитку мистецтва Візантії.

 42. Загальна характеристика романського мистецтва. Провідна роль архітектури.

 43. Особливості архітектури готики. Принципи готичного синтезу мистецтв.

 44. Джотто і його роль в розвитку італійського реалізму.

 45. Італійське мистецтво Високого Відродження.

 46. Творчість Леонардо да Вінчі.

 47. Венеціанські живописці Високого Відродження.

 48. Основні риси мистецтва Північного Відродження.

 49. Творчість Альбрехта Дюрера.

 50. Іспанський живопис XVII ст.

 51. Караваджо та італійський живопис бароко.

 52. Пітер Пауль Рубенс та художники його школи.

 53. Особливості голландського та фламандського натюрморту XVII ст.

 54. Творчість Рембрандта ван Рейна.

 55. Ніколя Пуссен та “великий стиль” у французькому живопису XVII ст.

 56. Особливості розвитку французького живопису XVIII ст.

 57. Англійський портретний живопис XVIII ст.

 58. Романтизм та неокласицизм у мистецтві Франції першої половини ХІХ ст.

 59. Творчість Е.Делакруа.

 60. Імпресіоністи та їх передвісники у живопису Франції другої половини ХІХ ст.

 61. Творчість К.Моне.

 62. Постімпресіонізм у французькому живопису другої половини ХІХ ст.

 63. Творчість Ван Гога.

 64. Антична розписна кераміка.

 65. Ювелірне мистецтво Візантії: Основні техніки та способи декорування.

 66. Західноєвропейське декоративно-прикладного мистецтва доби Бароко.

 67. Стиль рококо в європейському декоративно-прикладному мистецтві.

 68. Класицистичні риси в західноєвропейському декоративно-прикладному мистецтві.

 69. Принципи формотворення в західноєвропейському декоративно-прикладному мистецтві доби Модерну.

 70. Російський фарфор і фаянс другої половини XVIII – ХІХ ст. Основні осередки, стилістичні риси.

 71. Російське художнє скло XVIII – XIX ст. Основні центри, художньо-стильові риси.

 72. Декоративно-прикладне мистецтво Київської Русі.

 73. Українська кераміка другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Основні осередки та їх типологічні риси.

 74. Українське художнє килимарство і ткацтво.

 75. Фарфоро-фаянсове виробництво на Україні кінця XVIII – XX ст. Стилі та напрямки.Затверджено на засіданні кафедри

Мистецтвознавства та експертно-оціночної діяльності

Протокол № 8 від „14” березня 2012 р.


^ ПИТАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

З “ЕКСПЕРТИЗИ ТВОРІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО

ТА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА”


 1. Основні напрямки знань необхідні для проведення експертизи творів іконопису.

 2. Іконописні зразки (“Подлінники”). Розрізнення ікон за функціональним призначенням. Атрибуція ікон святих за повнотою зображення їхньої постаті.

 3. Технологічні особливості іконопису. Матеріали основи ікони, періодизація їх використання.

 4. Основа ікони з деревини, сировина, інструменти виготовлення. Конструктивні елементи іконних дощок, шпонки та їх вид.

 5. Ковчег, його складові та види, періодизація та особливості використання ковчега в іконах.

 6. Послідовність технологічних процесів іконопису, етапи створення ікони.

 7. Паволока, її види. Левкас, його наповнювачі та клеї, способи приготування та нанесення .

 8. Способи нанесення рисунку на левкас. Використання граф’ї. Методи визначення наявності паволоки і левкасу, дослідження ґрунту і рисунку.

 9. Використання золота та його імітаторів в іконопису. Техніка золочення, порушення даної технології в історії іконних промислів. Ассіст (інокопь).

 10. Матеріали і живописні техніки іконопису, періодизація їх використання.

 11. Використання окладу в іконі, підокладниці. Види окладів, складові набірного окладу. Про що свідчать сліди кріплення окладів на іконі.

 12. Атрибуція ікон за стилістичними ознаками. Стилістичні особливості ікон різних шкіл.

 13. Історія іконописних промислів у Росії та Україні. Літографські ікони.

 14. Іконографічні типи зображення Іісуса Христа. Обов’язкові атрибути зображення Іісуса Христа.

 15. Основні іконографічні типи зображення Богородиці (за акад. Н. П. Кондаковим). Обов’язкові атрибути зображення Богородиці.

 16. Особливості іконографії українського та російського іконостасів.

 17. Мета і завдання експертизи творів живопису, методи її проведення (визначення жанру, виду, стилю, школи, часу створення, матеріалу і техніки виконання тощо).

 18. Розповсюдження основи з тканини в історії живопису. Вибір сировини полотна, виду переплетення в різних школах живопису.

 19. Дослідження основи з тканини, завдання і методи. Визначення слідів попередньої реставрації живописного твору на полотні.

 20. Використання зв’язуючих речовин (клеїв), наповнювачів ґрунтів, кольорових імприматур в західноєвропейському живопису.

 21. Масла, пластифікатори, консервуючи речовини (антисептики) і емульгатори, що використовуються в живопису олійними фарбами.

 22. Предметний склад та художні особливості нідерландського натюрморту XV – XVI ст. і фламандського натюрморту XVI – XVII ст. Проблеми атрибуції.

 23. Предметний склад та художні особливості іспанського натюрморту XVII ст. Натюрморти Vanitas в західноєвропейському живопису. Проблеми атрибуції.

 24. Тематика, предметний склад і стилістичні особливості натюрморту французької школи живопису. Проблеми атрибуції.

 25. Жанр натюрморту в російському мистецтві. Проблеми атрибуції

 26. Особливості атрибуції пейзажних творів Нідерландів і Фландрії XVI – XVII ст.

 27. Стилістична атрибуція пейзажних творів. Характерні риси пейзажу стилю класицизм (на прикладі творів французьких, російських майстрів).

 28. Стилістична атрибуція пейзажних творів. Характерні риси пейзажу стилю романтизм (на прикладі творів німецьких, англійських майстрів).

 29. Стилістична атрибуція пейзажних творів. Характерні риси реалістичних та імпресіоністичних пейзажів (на прикладі творів художників Франції, Росії, України).

 30. Особливості атрибуції портретів, методи датування. Стилістичні особливості російських портретів ХІХ ст.

 31. Історія винайдення паперу, його різновиди. Виробництво паперу на українських землях, філіграні.

 32. Основи графічних творів, їх значення для експертизи.

 33. Техніка глибокого друку, історія розвитку, різновиди.

 34. Мистецтво деревориту, його особливості. Майстри дереворізу в Україні.

 35. Розвиток літографії в Україні, головні центри.

 36. Засоби друку, техніка друку, тираж.

 37. Ліногравюра в мистецтві естампу. Майстри кольорової гравюри на Україні.

 38. Колекціонування графічних творів. Зібрання графіки в музеях України.

 39. Майстри українського естампу, проблеми атрибуції.

 40. Різновиди прикладної графіки, видатні майстри.

 41. Скульптура Трипільської доби. Давня кам’яна скульптура.

 42. Трактування об’ємно-пластичної форми в скульптурах грецьких майстрів.

 43. Поєднання скульптурної композиції з архітектурою в історії мистецтва.

 44. Скульптури, виконані в хризоелефантинній техніці.

 45. Анімалістка в пам’ятниках України. Кінні пам’ятники Києва, їхня історія.

 46. Причини руйнування (деструкції) творів мистецтва з органічних і неорганічних матеріалів. Види корозії металів.
 47. ^

  Техніки і технології виготовлення твору мистецтва з металу. Методика визначення матеріалу.


 48. Критерії визначення ступеню деструкції матеріалів, стану збереження творів мистецтва.

 49. Критерії визначення художніх, стилістичних, типологічних особливостей твору декоративно-прикладного мистецтва.

 50. Графічна реконструкція, натурна реконструкція, відтворення, копія твору мистецтва.

 51. Властивості матеріалів виготовлення творів декоративно-прикладного мистецтва з кераміки, порцеляни, скла.

 52. Керамічна сировина. Властивості та види глин. Способи формування керамічних виробів та способи виготовлення порцелянових виробів.

 53. Способи декорування порцелянових та керамічних виробів. Декоративні поливи, глазурі, емалі, керамічні фарби.

 54. Класифікація виробів декоративно-прикладного мистецтва з кераміки, порцеляни, скла за типологічними ознаками.

 55. Технологічні підвиди художнього скла. Декоративні покриття та розпис виробів зі скла.

 56. Види пошкоджень керамічних виробів та скла.. Причини руйнування (деструкції) творів мистецтва з кераміки, порцеляни, скла.

 57. Біошкідники і біопошкодження творів мистецтва з кераміки.

 58. Візуальний метод аналізу творів з кераміки, порцеляни.

 59. Основні види волокон та їх використання в різні періоди. Прядіння. Механізація ткацтва. Основні групи ткацьких переплетень.

 60. Сировинний матеріал для виробів зі шкіри. Основні властивості шкіри, хутра та кістки.

 61. Способи відділення технічних та елементарних волокон. Методи розпізнавання целюлози, білкових та синтетичних волокон.

 62. Види протрав, способи їх застосування. залежність кольору від вибору протрави. Основні мінеральні й анілінові барвники.

 63. Вишивка, вибійка, аплікація, деталі та фурнітура на одязі. Історичні та регіональні особливості застосування різного виду оздоблень в Україні.

 64. Історія виникнення та розвитку металевого шитва. Різновиди матеріалів та технік металевого гаптування.

 65. Гобелени Європи. Техніки класичного гобелена. Класифікація килимових виробів.

 66. Матеріали та техніки виготовлення килимів на території сучасної України. Символіка зображень в килимарському виробництві. Регіональні особливості.

 67. Матеріали ювелірних виробів. Прийоми художньої обробки дорогоцінних металів та обробка коштовного і напівкоштовного каміння.

 68. Класифікація (морфологія) ювелірних виробів за типологічними ознаками.
 69. ^

  Деструкція матеріалів виготовлення творів ювелірного мистецтва (метали, каміння, емалі, чернь).


 70. Методологія проведення експертизи ювелірних виробів. Застосування візуального методу аналізу. Хімічні та фізико-хімічні методи аналізу ювелірних виробів.
 71. ^

  Оптико-фізичні методи аналізу ювелірних виробів. Порівняльний аналіз твору ювелірного мистецтва.

 72. Визначення матеріальної вартості ювелірних виробів.

 73. Предмети культової атрибутики, які перебувають у вівтарі православного храму.

 74. Священний посуд у літургійній практиці Церкви, еволюція його форми. Основні матеріали і техніки виготовлення священного посуду.

 75. Форми та оздоблення священного посуду в Україні та Росії XIII – XIX ст. Фактори, що впливали на їхню зміну.

 76. Потир. Складові його форми, символіка зображень, техніки його виготовлення і оздоблення. Форма потира в православній і західноєвропейській традиціях XIV – XVI ст.

 77. Еволюція форми і тематики зображень дарохранительниці в християнській традиції. Зміни форми і стильових рис дарохранительниць в Україні та Росії XV – XIX ст.

 78. Світильники в православному храмі, їхні функції, форми, матеріали і техніки виготовлення. Символіка форми запрестольного семилампадника, дикірія й трикірія.

 79. Предмети літургійного шитва, їхнє функціональне призначення і основні техніки виконання. Іконографія предметів літургійного шитва.

 80. Хрести в православній церковній традиції, їхні види і форми. Іконографія і форми панагій XIV – XVI ст. Матеріали і техніки їхнього виготовлення.

 81. Предмети, з яких складається священне вбрання диякона, ієрея (священика), архієрея (єпископа, патріарха). Символічне значення кольорів вбрання православного духовенства.

 82. Основні сюжети, матеріали і техніки виготовлення оздоблення Царських врат в Україні та Росії XVI – XX ст.

 83. Основні складові експертизи цінності документів. Сфери її застосування.

 84. Документ як артефакт, музейний експонат. Атрибуція історичних документів. Проблема фальсифікації. Довідкова література з експертизи цінності документів.

 85. Основні групи документів. Ретроспективні документи. Документи масового характеру. Номінали.

 86. Дослідження за допомогою ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювання. Інфрачервона люмінесценція.

 87. Флуоресценція. Фосфоресценція. Люмінесценція пігментів і покривного шару.

 88. Хіміко-технологічні та фізичні методи дослідження творів мистецтв. Основні прилади для проведення оптичних та хіміко-технологічних досліджень.

 89. Методи виявлення авторського рисунка, шару авторського живопису, що перебуває під різними нашаруваннями. Виявлення написів та підписів під забрудненням і пізніми записами.

 90. Рентгенограма. Рентгенівський знімок. Інтерпретація рентгенограм творів живопису. Рентгенографія.Затверджено на засіданні кафедри

Мистецтвознавства та експертно-оціночної діяльності

Протокол № 8 від „14” березня 2012 р.

Схожі:

Питання державного іспиту з “історії образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва” iconХудожньо-педагогічний факультет напрям підготовки 020208 «декоративно-прикладне мистецтво» Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва приймає абітурієнтів за напрямом підготовки «Декоративно-прикладне мистецтво»
Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва приймає абітурієнтів за напрямом підготовки «Декоративно-прикладне мистецтво»,...
Питання державного іспиту з “історії образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва” iconФакультет образотворчого І декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Декан факультету образотворчого І декоративно-прикладного мистецтва у м. Вижниця Чернівецького національного університету ім. Ю....
Питання державного іспиту з “історії образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва” iconЛьвівська національна академія мистецтв
Лнам — єдиний в Україні державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, який готує фахівців образотворчого, декоративно-прикладного...
Питання державного іспиту з “історії образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва” icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Професійна підготовка фахівця образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва складається з соціально-гуманітарного, загально-педагогічного,...
Питання державного іспиту з “історії образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва” icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Професійна підготовка фахівця образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва складається з соціально-гуманітарного, загально-педагогічного,...
Питання державного іспиту з “історії образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва” icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Професійна підготовка фахівця образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва складається з соціально-гуманітарного, загально-педагогічного,...
Питання державного іспиту з “історії образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва” icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Професійна підготовка фахівця образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва складається з соціально-гуманітарного, загально-педагогічного,...
Питання державного іспиту з “історії образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва” iconПрограма фахового іспиту з образотворчого мистецтва для вступників окр «спеціаліст»
Завідувач кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх викладання кандидат архітектури, доцент Дячок О. М
Питання державного іспиту з “історії образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва” iconЛекційні модулі: Лекція Декоративно – прикладне мистецтво, як вид образотворчого мистецтва. Ціль та завдання курсу дпм
Лекція Декоративно – прикладне мистецтво, як вид образотворчого мистецтва. Ціль та завдання курсу дпм
Питання державного іспиту з “історії образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва” iconПрограма вступного іспиту до аспірантури з наукової спеціальності 17. 00. 06. – Декоративно-прикладне мистецтво
Програма затверджена на засіданні кафедри «Історії та теорії мистецтва», протокол №18 від «10» липня 2010 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи