Інститут державного управління та інформаційної діяльності icon

Інститут державного управління та інформаційної діяльності
Скачати 202.48 Kb.
НазваІнститут державного управління та інформаційної діяльності
Дата22.08.2012
Розмір202.48 Kb.
ТипДокументи


Міністерство культури України

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Інститут державного управління та інформаційної діяльності
ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО.
БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО.
ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:


ПРОБЛЕМИ НАУКИ, ОСВІТИ, ПРАКТИКИ


ПРОГРАМА

VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції


Київ, 17-19 травня 2011 р.


Київ – 2011


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова оргкомітету: В.Г. Чернець, ректор НАКККіМ, доктор філософії, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Заступники голови: В.А. Бітаєв, член-кореспондент Академії мистецтв України, проректор з наукової роботи НАКККіМ, доктор філософських наук, професор, Заслужений діяч мистецтв України;

В.І. Бойко, директор Інституту державного управління та інформаційної діяльності НАКККіМ, кандидат філософських наук

Відповідальний секретар Т.Г.Боряк, кандидат історичних наук, доцент НАКККіМ

Члени оргкомітету: Л.Й. Булаєв, зав. друкарні НАКККіМ

О.Г. Кириленко, кандидат історичних наук, доцент, професор НАКККіМ

І.В. Кузнєцова, вчений секретар НАКККіМ, кандидат філософських наук

М.С. Слободяник, зав. кафедри соціальних комунікації НАКККіМ, доктор історичних наук, професор

С.П. Уржунцева, зав. навчального відділу НАКККіМ

П.Т. Шаранданов, проректор з АГЧ НАКККіМ

Л.Ю. Ястремська, зав. бібліотеки НАКККіМ

^

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ


Голова програмного М.С. Слободяник, зав. кафедри соціальних комунікації

комітету: НАКККіМ, доктор історичних наук, професор

Члени програмного ^ Т.І. Вилегжаніна, генеральний директор Національної

комітету: парламентської бібліотеки України, Заслужений працівник культури України

О.Б. Виноградова, кандидат історичних наук, доцент, професор НАКККіМ

О.Я. Гаранін, директор УНДІАСД, кандидат історичних наук

Л.А. Дубровіна, директор Інституту рукопису НБУВ, член-кор. НАН України, доктор історичних наук, професор

С.Г. Кулешов, зав. відділу документознавства УНДІАСД, доктор історичних наук, професор

І.М. Мага, кандидат історичних наук, с. н. с., професор НАКККіМ

Г.В. Папакін, доктор історичних наук, професор НАКККіМ

Н.М. Христова, кандидат історичних наук, с. н. с., професор НАКККіМ, Заслужений працівник культури України
^ ПОРЯДОК РОБОТИ


17 травня (вівторок) 2011 р. – НАКККіМ (корп.15 ауд. 1)


09.00 – 10.00 Реєстрація учасників конференції

10.00 – 13.00 Пленарне засідання

13.30 – 14.00 Перерва

14.00 – 16.00 Пленарне засідання

16.00 – 17.00 Презентація бібліографічного покажчика "Українське бібліотекознавство (1991-2008 рр.)" М.С. Слободяник, О.А. Політова


18 травня (середа) 2011 р. – НАКККіМ


10.00 – 16.00 Секційні засідання

13.00 – 14.00 Перерва

10.00 – 16.00 Секція 1. Теоретичні проблеми документознавства

10.00 – 16.00 Секція 2. Наукове забезпечення бібліотечно-інформаційної

діяльності
^

10.00 – 16.00 Секція 3. Теорія і практика соціальних комунікацій


10.00 – 16.00 Секція 4. Безперервна освіта спеціалістів документально-інформаційної сфери

10.00 – 16.00 Секція 5. Інформологія. Інформаційні системи та технології

10.00 – 16.00 Секція 6. Інформаційні ресурси Національного архівного фонду України

16.00 – 18.00 Круглий стіл "Вдосконалення документознавчої освіти в України" Г. В. Власова, М. С. Слободяник


19 травня (четвер) 2011 р. – НАКККіМ


10.00 – 12.00 Екскурсії
^

Професійне спілкування на кафедрах НАКККіМ


13.00 – 14.00 Заключне пленарне засідання

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯВідкриття конференції:


Чернець Василь Гнатович, ректор НАКККіМ, професор, Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки


^ Богуцький Юрій Петрович, Перший заступник Міністра культури, академік Академії мистецтв України


Доповіді:


Бітаєв Валерій Анатолійович, член-кореспондент Академії мистецтв України, проректор з наукової роботи НАКККіМ, доктор філософських наук, професор

^ Науково-дослідна робота Академії: організація, перспективні тенденції розвитку


Слободяник Михайло Семенович, зав. кафедри соціальних комунікацій НАКККіМ, доктор історичних наук, професор

^ Вплив теорії соціальних комунікацій на розвиток документознавства і бібліотекознавства в Україні


Путро Олексій Іванович, зав. кафедри гуманітарних наук НАКККіМ, доктор історичних наук, професор

^ Роль спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій НАКККіМ у кадровому забезпеченні розвитку документознавства і архівознавства


Дубровіна Любов Андріївна, член-кореспондент НАН України, директор Інституту рукопису НБУВ, доктор історичних наук, професор

^ Дослідження з історії бібліотечної справи в НБУВ


Вилегжаніна Тамара Ізмайлівна, генеральний директор Національної парламентської бібліотеки України, Заслужений працівник культури України

^ Наукові проекти Національної парламентської бібліотеки України


Вергунов Віктор Анатолійович, член-кореспондент НААНУ, директор ДНСГБ НААНУ, доктор с.-г. наук, професор

^ Наукова та інформаційно-бібліографічна діяльність ДНСГБ НААНУ


Власова Галина Вікторівна, перший проректор НАКККіМ, кандидат педагогічних наук, Заслужений працівник освіти України

Інформаційна парадигма підготовки документознавців у НАКККіМ


Бойко В’ячеслав Іванович, директор Інституту державного управління та інформаційної діяльності НАКККіМ, кандидат філософських наук

Інформаційні засади формування дистанційного навчання в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв

Філіпова Людмила Яківна, декан факультету Харківської державної академії культури, доктор педагогічних наук, професор

^ Наукова інформатика в системі документознавчого навчання: витоки розвитку


Швецова-Водка Галина Миколаївна, професор Рівненського державного гуманітарного університету, доктор історичних наук

"Документологія" для магістрантів: зміст навчального курсу


Андрієнко Володимир Миколайович, зав. кафедри Донецького національного університету, доктор економічних наук, професор

Інформаційна діяльність як складова розвитку національної економіки


Плешкевич Евгений Александрович, ведущий научный сотрудник Российской государственной библиотеки, докторант МГУКИ, кандидат исторических наук, доцент

^ Феноменология документа в контексте построения информационной картины мира: постановка задачи


Кулешов Сергій Георгійович, заввідділом УНДІАСД, доктор історичних наук, професор

^ Про хід перегляду Державного класифікатора управлінської документації


Бездрабко Валентина Василівна, доктор історичних наук, професор, зав. кафедри КНУКіМ

Історіографія документознавства в Україні


Харусь Ольга Анатольевна, профессор кафедры истории и документоведения исторического факультета Томского государственного университета, доктор исторических наук

^ Принципы корпоративного регулирования документационного обеспечения управления: синтез теории и практики


Спрінсян Василь Георгійович, проректор і зав. кафедри Одеського національного політехнічного університету, кандидат мистецтвознавства, доцент

^ Наукові дослідження в документознавчій сфері


Комова Марія Василівна, кандидат філологічних наук, доцент Національного університету "Львівська політехніка"

^ Тенденції застосування документального принципу подання інформації в системі соціальних комунікацій


Максимова Наталья Сергеевна, н.с. отдела документоведения учреждения "Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела"

^ Решение актуальных вопросов управления документами в международных стандартах ISO серии 30300

Силков Сергей Васильевич, член Союза юристов Беларусии, г. Минск

^ Анализ общих понятий терминологического предстандарта Республики Беларусь СТБ П 2059-2010 "Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения"


Костенко Леонід Йосипович, керівник Центру комп’ютерних технологій НБУВ, кандидат технічних наук

^ Рангові закономірності соціальних комунікацій і усталені закони розподілу ймовірностей


Михайлюк Олександр Володимирович, зав. кафедри Національної Металургійної академії України, м. Дніпропетровськ, доктор історичних наук, доцент

^ Герменевтический круг как универсальная модель информационного анализа


Ковба Жанна Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент НТУУ "КПІ"

^ Документознавчі аспекти комунікаційної діяльності у книговиданні та книгорозповсюдженні


Кузьменко В'ячеслав Віталійович, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Національної Металургійної академії України, доктор філософських наук, доцент

^ Онтология формально-логического моделирования семиотических систем электронного документооборота


Папакін Георгій Володимирович, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, професор НАКККіМ

^ Проблеми архівної справи в Україні (2005-2010 рр.): погляд архівознавця


Мага Ірина Миколаївна, професор кафедри соціальних комунікацій НАКККіМ, кандидат історичних наук, с.н.с.

^ Архівний менеджмент і маркетинг: предмет наукового дискурсу чи потреба часу?


Христова Наталя Миколаївна, професор кафедри соціальних комунікацій НАКККіМ, кандидат історичних наук, с.н.с., Заслужений працівник культури України

Архівні дескриптивні стандарти в системі міжнародних професійних комунікацій

Секція 1

^

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА
Керівники секції: Кулешов Сергій Георгійович, заввідділом УНДІАСД,

доктор історичних наук, професор

^ Плешкевич Евгений Александрович, докторант МГУКИ,

кандидат исторических наук, доцент


Тур Оксана Миколаївна, к. філол. н., доцент Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

^ Міжнародні й зарубіжні стандарти з інформації та документації як чинник розвитку процесу національної стандартизації

Петрова Ірина Олександрівна, к. і. н., доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності Маріупольського державного гуманітарного університету

^ Новітні форми роботи зі зверненнями громадян в органах місцевого самоврядування України

Ковтанюк Юрій Славович, с.н.с., УНДІАСД

Основні завдання електронного документознавства в Україні

Горєва Вікторія Володимирівна, зав. сектором Державного комітету архівів України

Інформологічні дослідження в документознавстві в Україні у 60-70-і роки ХХ ст. (на прикладі досліджень української філії Науково-дослідного інституту планування і нормативів при Держплані СРСР в м. Києві)

^ Рудюк Володимир Володимирович, к. і. н., Керівник напряму СНД/Східна Європа Компанія Isolier Wendt GmbH, ФРН, м. Берлін

Документознавча практика як перевірка профпридатності управлінця

Палеха Юрій Іванович, к.і.н., зав. кафедри Європейського університету

^ Діловодство як результат багатовікового історичного процесу

Леміш Наталія Олександрівна, к.і.н., зав. кафедри Сумського державного університету

"Історія діловодства" як напрям документознавчих досліджень

Сальнікова Наталія Валеріївна, викладач Маріупольського державного гуманітарного університету

^ Діловодство 1920-х років в УРСР: становлення та розвиток

Матвієнко Анатолій Тихонович, директор Київського технікуму готельного господарства

^ Структура нормативно-правових актів в галузі туризму

Добровольська Вікторія Василівна, ст. викладач, аспірантка НАКККіМ

Передумови формуванння системи керування документацією в галузі культури


Бойко Віта Федорівна, с.н.с. відділу документознавства УНДІАСД

^ Сучасні напрями уніфікації управлінських документів


Отамась Інна Григорівна, здобувач, провідний спеціаліст Черкаського державного політехнічного університету

^ Документознавство як основа діловодства в інтелектуалізації управління соціально-економічними системами Черкаського регіону


Климчук Людмила Вікторівна, викладач Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв

^ Стратегія розвитку системи документного забезпечення краєзнавчих досліджень Поділля


Шереметьєва Вікторія Вікторівна, ст. викладач НАКККіМ

^ Концепція виставкового проекту: документознавчий аспект


Хльобас Наталія Андріївна, аспірантка НАКККіМ

До питання про склад навчально-організаційної документації вишів


Слизький Антон Юрійович, с.н.с. УНДІАСД

^ До проблеми розроблення переліку соціально значущих документів в Україні


Дунаєв Станіслав Володимирович, аспірант НАКККІМ

Організація і використання нормативної банківської документації в умовах інформатизації: постановка проблеми, шляхи реалізації


Зайцева Ганна Юріївна, студентка Національної металургійної академії України

^ Концепция построения моделей композитного документооборота


Смага Олена Володимирівна, аспірантка ХДАК

Модель системи інформаційно-комп’ютерного моніторингу управлінських документопотоків

Лаба Оксана Василівна, аспірантка УНДІАСД

^ Основні етапи автоматизації діловодства в організації


Плешакова Марина Геннадіївна, аспірант ХДАК

Документальний супровід при роботі зі зверненнями громадян: організаційно-методичний аспект


Сабліна Ольга Миколаївна, ст. викладач, аспірантка НАКККіМ

^ Актуальні питання нормативно-правового регулювання нотаріальних дій в Україні

Саранча Віктор Іванович, аспірант Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Документаційне забезпечення мобілізаційних заходів під час першої світової війни (за матеріалами Полтавської губернії)


Секція 2


^ НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ


Керівники секції: Вилегжаніна Тамара Ізмайлівна, генеральний директор

Національної парламентської бібліотеки України, Заслужений працівник культури України

^ Кириленко Олександр Григорович, професор кафедри

соціальних комунікацій НАКККіМ, к.і.н., доцент


Ашаренкова Наталія Георгієвна, професор НАКККіМ, канд. пед. наук, доцент

До питання про синонімічність термінів "публічна бібліотека" і "масова бібліотека"


^ Кобєлєв Олексій Миколайович, доцент кафедри бібліотекознавства та соціальних комунікацій, докторант ХДАК, к.пед.н., доцент

Організаційно-технологічні та методичні ресурси інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек


Кириленко Олександр Григорович, професор кафедри соціальних комунікацій НАКККіМ, к.і.н., доцент
^

До проблеми визначення основних класифікаційних ознак освітніх електронних інформаційних ресурсівІсаєнко Олександр Олександрович, к. і. н., н. с. НБУВ

^ Сучасний бібліотечний менеджмент: час змін


Глазков Михаил Николаевич, д. пед. н., профессор, академик Международной академии информатизации, Московский государственный университет культуры и искусств

^ Последние месяцы жизни выдающегося библиотековеда В. В. Скорцова


Есипов Александр Леонидович, ст. преподаватель Орловского государственного института искусств и культуры

"Национальная оборона в области литературы" - книга в идеологии национал-социализма

Апшай Марія Василівна, викладач Ужгородського коледжу культури і мистецтв

^ Бібліотеки в стратегіях інноваційного розвитку регіонів


Кузнецов Андрій Вікторович, провідний бібліотекар НБУВ

Участь у міжнародних корпоративних проектах як засіб розкриття бібліотечних фондів


Міщук Сергій Миколайович, д.і.н., професор кафедри всесвітньої історії та правознавства Житомирського державного університету ім.І. Франка,

^ Міщук Галина Анатоліївна, к.і.н., доцент кафедри всесвітньої історії та правознавства Житомирського державного університету ім.І. Франка

Дослідження рукописно-книжкових пам’яток Волині у другій половині ХІХ ст.


Шаньгинова Галина Алексеевна, доцент кафедры ФГОУ ВПО ВСГАКИ, к.пед.н.,

^ Проблемы документоснабжения библиотек (на примере Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки)


Трофимчук Александр Григорьевич, к. пед. н., доцент
^

Организация библиотекарем самовоспитания читателей на основе общечеловеческих ценностей


Кузнєцова Марина Миколаївна, аспірант ХДАК, головний бібліограф Центральної бібліотеки ім. А.П. Чехова Орджонікідзевського району м. Харкова

^ Краєзнавчі ресурси як засіб налагодження взаємодії бібліотек регіону в умовах електронної комунікації: соціокомунікаційний підхід


Белякова Тетяна Володимирівна, зав. відділом Наукової бібліотеки, Харківського національного медичного університету

^ Галузева система наукової медичної інформації


Блажкевич Андрій Львович, м.н.с. НБУВ, к.і.н.

Огляд вітчизняних джерел реферативної інформації

Савченко Сергій Володимирович, к.і.н., доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Національної Металургійної академії України

^ Доступ до бібліотечно-архівної інформації в Україні


Промська Олександра Леонідівна, зав. сектором Рівненської державної обласної бібліотеки

^ Розвиток персональної метабібліографії в Україні (ХХ - початок ХХІ ст.)


Стрілець Наталія Олександрівна, зав. сектором ДЗ ХДНБ ім. В.Г.Короленка, аспірант ХДАК

^ Використання електронних документів у бібліотеці

Литвиненко Наталія Кімівна, ст. викладач Луганського державного інституту культури і мистецтв, аспірантка ХДАК

^ Типо-видові особливості краєзнавчих бібліографічних посібників Донбасу


Польова Вікторія Олегівна, магістрант НТУУ "КПІ"

Проблеми реалізації електронних видань: технічний захист авторських прав


Кір’якулова Ганна Миколаївна, студентка Маріупольського державного університету

Краєзнавча діяльність Центральної міської бібліотеки ім. В. Г. Короленка м. Маріуполя


Секція 3


^ ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ


Керівники секції: Спрінсян Василь Георгійович, проректор і зав.

кафедри Одеського національного політехнічного

університету, кандидат мистецтвознавства, доцент

^ Комова Марія Василівна, доцент Національного

університету "Львівська політехніка", кандидат

філологічних наук, доцент


Черниш Наталія Іванівна, професор кафедри видавничої справи і редагування Української академії друкарства, к.філол.н., доцент

^ Культура українських енциклопедій: видавничі аспекти


Шатрова Марина Борисівна, ст. викладач РДГУ, к.і.н.

До визначення поняття "едиціологія"


Спичкина Елена Александровна, аспирант Краснодарского государственного университета культуры и искусств

^ Щерба Надежда Григорьевна, доцент кафедры общего библиографоведения и книговедения Краснодарского государственного университета культуры и искусств, к.пед.н.

^ Региональные факторы, определяющие развитие единого информационного пространства


Шелестова Анна Миколаївна, асистент кафедри Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”

^ Комунікаційні властивості навчальної документації ВНЗ


Яковенко Віктор Якович, доцент НАКККіМ, к.е.н., доцент

Форсайт та рівні аналітичних можливостей організації


Ткач Леся Миколаївна, доцент кафедри Національної Металургійної академії України, к.філол.н.

^ Сленг як лінгвістично-комунікативна одиниця в системі мовлення фахівця документно-інформаційної галузі


Мар`їн Сергій Олександрович, доцент кафедри документно-інформаційних систем комунікацій Харківської державної академії культури, к.т.н.

^ Мар’їна Олена Юріївна, викладач кафедри бібліотекознавства та соціальних комунікацій Харківської державної академії культури

Соціальні медіа як ресурс розвитку бібліотечно-інформаційної галузі


Кудлай В’ячеслав Олегович, асистент кафедри Маріупольського державного гуманітарного університету, аспірант НАКККіМ

^ Документаційне забезпечення системи управління якістю як елемент комунікаційного процесу


Сошинська Вікторія Євгенівна, ст. викладач НТУУ “КПІ”

^ Професійна комунікація видавців в інтернет-середовищі


Васькова Юлія Леонідівна, магістр НАКККіМ

Покажчик цитованої літератури SCIENCE CITATION INDEX в системі наукових комунікацій


Петренко Оксана Валеріївна, с.н.с. Книжкової палати України

^ Статистичні показники надходжень електронних видань для дітей до Книжкової палати України


Лоза Галина Іванівна, здобувач НТУУ "КПІ", завідувач редакційно-видавничого відділу Видавничо-поліграфічного комплексу „Політехніка”

^ Особливості редакційної підготовки навчальної літератури для студентів технічних спеціальностей


Грицай Світлана Валеріївна, аспірант ХДАК

^ Медиапространство в гуманитарных исследованиях


Янів Галина Ярославівна, ст. лаборант Української академії друкарства, аспірантка

Українське фольклорне книговидання у 60–70-х рр. ХІХ ст.

Пічугіна Юлія Олександрівна, аспірант ХДАК

Цензура як бар’єр в соціально-комунікаційних каналах

^

Секція 4

БЕЗПЕРЕРВНА ОСВІТА СПЕЦІАЛІСТІВ

ДОКУМЕНТАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ СФЕРИ
Керівники секції: Слободяник Михайло Семенович, д. і. н., професор,

зав. кафедрою соціальних комунікацій НАКККіМ

^ Філіпова Людмила Яківна, д. пед. н., професор, декан

ХДАК


Слободяник Михайло Семенович, д.і.н., професор, зав. кафедрою соціальних комунікацій НАКККіМ

^ Стандарт, як чинник відповіді документознавчої освіти на виклики часу


Макарова Маріанна Володимирівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри інформаційної діяльності в економічних системах Вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

^ Дроздова Олена Василівна, к.і.н, доцент кафедри культурології та історії Вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

^ Документно-інформаційне забезпечення діяльності університету


Тупчієнко-Кадирова Люція Георгіївна, к.і.н., ст. викладач КНУКІМ

Семіотичний підхід в дисциплінах документально-комунікаційного циклу


Сошинська Ярослава Євгенівна, к.і.н., доцент Видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України "КПІ"

^ Розвиток професійної освіти у стратегії діяльності професійних асоціацій


Клименко Ольга Василівна, старший викладач кафедри Конотопської філії "Європейського університету", аспірантка НАКККіМ

^ До проблеми інтеграції України до Європейського соціально-комунікаційного простору


Литвинська Світлана Віталіївна, к.філол.н., доцент кафедри українознавства Національного авіаційного університету

^ Харченко Світлана Василівна, к.філол.н., доцент, доцент кафедри українознавства Національного авіаційного університету

Роль періодичних фахових видань у підготовці документознавців


Макеєва Ірина Іванівна, провідний методист Наукової бібліотеки Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара

^ Організація системи підвищення кваліфікації співробітників бібліотек вищих навчальних закладів України: історія та сучасний стан

Быкова Татьяна Александровна, к.и.н., доцент кафедры истории и документоведения Томского государственного университета

^ Практика студентов как фактор профессионального становления будущего документоведа


Виноградова Олена Борисівна, к.і.н., професор кафедри соціальних комунікацій НАКККіМ

^ Структура та зміст навчального курсу ,,Соціальні комунікації ”


Політова Олена Аркадіївна, к.і.н., ст. викладач НАКККіМ

Навчальна дисципліна "Інформаційні продукти і послуги" у системі професійної підготовки документознавців


Тодорова Євгенія Миколаївна, к.пед.н., доцент кафедри бібліографознавства та інформаційно-бібліографічної діяльності ХДАК

^ Бібліографічна евристика в стистемі спеціальної підготовки фахівців документно-інформаційної сфери


Збанацька Оксана Миколаївна, к.і.н., ст. викладач НАКККіМ

Створення бібліографічної бази даних "Дипломні роботи НАКККІМ": постановка проблеми


Секція 5


^ ІНФОРМОЛОГІЯ. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ


Керівники секції: Андрієнко Володимир Миколайович, д.е.н.,

професор, зав. кафедри інформаційних систем

управління Донецького національного університету

^ Михайлюк Олександр Володимирович, д.і.н., доцент,

завідувач кафедри документознавства та інформаційної

діяльності Національної Металургійної академії України


^ Солов’яненко Денис Володимирович, к.і.н, н.с. НБУВ

Галузь наукометрії в умовах конкурентності основних наукометричних платформ


Артамонова Неоніла Олегівна, канд. біолог.наук, с.н.с., керівник відділу Інституту медичної радіології АМН України

^ Павліченко Юлія Валеріївна, м.н.с. Інституту медичної радіології АМН України

Патентна документація як інструмент аналітичної діяльності підрозділів з інтелектуальної власності

Самохіна Наталія Федорівна, к.т.н.; с.н.с., зав. відділом НБУВ

^ Нові форми інформаційної діяльності наукової бібліотеки

Копанєва Вікторія Олександрівна, к.і.н, директор Центральної бібліотеки ім. Т.Г. Шевченка для дітей м. Києва

^ Формати опису мережевих інформаційних ресурсів


Гавриш Наталія Борисівна, пошукувач ХДАК, директор бібліотеки Національного фармацевтичного університету

^ Тенденції розвитку фармацевтичного сектору інформаційних ресурсів інтернету України


Жабін Олександр Іванович, н.с. НБУВ

Оцінка інтегрованості наукових фахових видань у систему мережевих комунікацій


Шерепа Тетяна Анатоліївна, аспірант НБУВ

Інтерактивна технологія формування тематичних зібрань бібліотечних науково-інформаційних ресурсів


Гришин Віталій Володимирович, директор Дергачівського районного державного радіомовлення, аспірант

Питання впровадження інформаційних систем в органах державної влади


Симоненко Тетяна Василівна, м. н. с. НБУВ
^

Репозитарій "Наукова періодика України" як засіб антиплагіатуГрогуль Олена Миколаївна, аспірант РДГУ

Завдання і наповнення веб-сайтів ОУНБ


Якимчук Людмила Сергіївна, провідний інженер НБУВ

^ Популяризація знань як напрям розвитку репозитарію "Наукова періодика України"


Копанєва Єлизавета Олександрівна, провідний бібліотекар НБУВ

^ Бібліопсихологічні витоки когнітивно-орієнтованих ресурсів


Гарагуля Сергій Сергійович, м.н.с. НБУВ

Практичне застосування "Системи автоматизації бібліотек ІРБІС" в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського


Струнгар Артур Валерійович, провідний інженер НБУВ

^ Системи управління бібліотечним порталом, динамічний напрям розвитку


Філіппова Наталя Павлівна, магістр НАКККіМ

Ретроспективна інформація на веб-сайті Національного управління архівів і документації США: можливості пошуку on-line


Жоріна Вікторія Сергіївна, студентка Національної металургійної академії України

XML – модель данных системы электронного документооборота


Секція 6

^ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ


Керівники секції: Папакін Георгій Володимирович, провідний

науковий співробітник Інституту історії України

НАН України, д.і.н., професор НАКККіМ

^ Христова Наталя Миколаївна, професор НАКККіМ

к.і.н., с.н.с, Заслужений працівник культури України,


Боряк Тетяна Геннадіївна, к.і.н, доцент НАКККіМ

Зміст поняття "Празький архів"


^ Зозуля Світлана Миколаївна, зав. відділу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського

Рівень системної організації архівознавчих термінів


Вінтонів Христина Михайлівна, асистент кафедри Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

^ Веб-ресурси Канади як джерело знань про архівну україніку


Хащина Христина Олександрівна, аспірант ХДАК, спеціаліст загального відділу Дзержинської районної Адміністрації Харківської Міської Ради

^ Особливості інформаційної діяльності архівів органів державної влади


Зубченко Михайло Олександрович, аспірант НАКККіМ

Стандартизація архівного опису в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку


Саприкіна Олена Георгіївна, провідний спеціаліст Держкомархіву України

Нові методики в роботі з аудіовізуальними документами


Хандошко Оксана Андріївна, аспірантка НАКККіМ

Принципи та критерії експертизи цінності аудіовізуальних документів

Петренко Тетяна Валеріївна, аспірант НАКККіМ

Національна школа хартій в системі архівної освіти Франції


Січова Оксана Василівна, м.н.с. НБУВ

Нормативне забезпечення формування структури архівних підрозділів НАН України


Схожі:

Інститут державного управління та інформаційної діяльності iconІнститут державного управління та інформаційної діяльності
Голова оргкомітету: В. Г. Чернець, ректор накккіМ, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки І техніки
Інститут державного управління та інформаційної діяльності iconМіністерство культури україни національна академія керівних кадрів культури І мистецтв інститут державного управління та інформаційної діяльності Кафедра інформаційного та виставкового бізнесу Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів,
Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів
Інститут державного управління та інформаційної діяльності iconПрограма VII всеукраїнської студентської науково-практичної конференції документознавство та інформаційна діяльність: сучасність І перспективи
В.І. Бойко, директор Інституту державного управління та інформаційної діяльності, кандидат філософських наук, доцент
Інститут державного управління та інформаційної діяльності iconЛекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності
Менеджмент якості являється спеціалізованим видом управлінської діяльності. До таких спеціалізованих видів управлінської діяльності...
Інститут державного управління та інформаційної діяльності iconШановні колеги! Запрошуємо Вас прийняти участь у семінарі-практикумі «Формування інформаційної культури особистості в умовах інноваційної діяльності бібліотеки вишу»
Запрошуємо Вас прийняти участь у семінарі-практикумі «Формування інформаційної культури особистості в умовах інноваційної діяльності...
Інститут державного управління та інформаційної діяльності iconН. Г. доцент кафедри історії, документознавства та інформаційної діяльності нметАУ. Утворення незалежної України поставило на порядок денний нові питання, пов’язані з вирішення
Мосюкова Н. Г. – доцент кафедри історії, документознавства та інформаційної діяльності нметАУ
Інститут державного управління та інформаційної діяльності iconЗіборова Віта м. Брянка формування інформаційної компетентності учнів
Перетворення сучасної цивілізації в інформаційне суспільство актуалізує проблему формування інформаційної компетентності особистості,...
Інститут державного управління та інформаційної діяльності iconВідомість ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіаді зі спеціальності «Соціологія», який проводився 4-6 квітня 2013 р на базі Донецького державного університету управління
...
Інститут державного управління та інформаційної діяльності iconІнформаційнийлис т
Харківський регіональний інститут державного управління наду при Президентові України
Інститут державного управління та інформаційної діяльності iconПравила прийому до Коледжу економіки, управління та інформатики пвнз «Бучацький інститут менеджменту І аудиту» в 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Коледжі економіки, управління та інформатики пвнз «Бучацький інститут менеджменту І аудиту» здійснюється...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи