В надзвичайних ситуаціях icon

В надзвичайних ситуаціях
НазваВ надзвичайних ситуаціях
Сторінка6/6
Дата22.08.2012
Розмір0.82 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6
^

Категорії приміщень і будівель
за вибухопожежною та пожежною небезпекою


Категорії
приміщення


Речовини, що використовуються, та умови їх використання

А – вибухопожежонебезпечні

Горючі гази, легкозаймисті рідини з температурою спалаху не більше
28°С у такій кількості, що можуть утворювати вибухонебезпечні
паро- і газоповітряні суміші, при спалахуванні яких розвивається
надлишковий тиск >5 кПа. Речовини та матеріали, здатні вибухати та
горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або одне з одним у такій
кількості, при якій розвивається надлишковий тиск вибуху >5 кПа

Б – вибухопожежонебезпечні

Горючий пил або волокна, легкозаймисті рідини з температурою
спалаху >28°С та горючі рідини у такій кількості, що можуть
утворювати вибухонебезпечні пилоповітряні або пароповітряні
суміші, при спалахуванні яких розвивається надлишковий тиск вибуху
в приміщенні >5 кПа

В – пожежонебезпечні

Горючі та важкогорючі рідини, тверді горючі та важкогорючі речовини
і матеріали (в тому числі пил і волокна), речовини та матеріали,
здатні при взаємодії з водою, киснем повітря або одне з одним лише
горіти за умови, що приміщення, в яких вони знаходяться
(використовуються), не належать до категорій А чи Б

Г – пожежонебезпечні

Негорючі речовини та матеріали у гарячому, розжареному
або розплавленому стані, процес обробки яких супроводжується
виділенням променистого тепла, іскор, полум’я; горючі гази, рідини,
тверді речовини, які використовуються або утилізуються як паливо

Д – пожежонебезпечні

Негорючі речовини та матеріали в холодному стані. (Допускається
відносити до категорії Д приміщення, в яких знаходяться горючі
рідини в системах змащування, охолодження обладнання
та гідроприводах в кількості не більше 60 кГ на одиницю обладнання
при тиску не більше 0,2 МПа, а також кабельні електропроводки
до обладнання)


Додаток Л

Таблиця Л.1
^

Класи робочих зон приміщень з вибухової та пожежної небезпеки


Класи
робочих зон
приміщень


Фактори вибухо- та пожежонебезпечності,
інші умови


^ Вибухонебезпечні робочі зони приміщень

В-І

Робочі зони приміщень, в яких виділяються горючі гази (ГГ) або пари легкозаймистих
рідин (ЛЗР) у такій кількості та з такими властивостями, що вибухонебезпечні суміші
з повітрям можуть утворюватися при нормальних режимах роботи

В-Іа

Ті ж самі робочі зони, що й класу В-І, тільки вибухонебезпечні суміші можуть
утворюватися лише внаслідок аварії або несправності

В-Іб

Ті ж самі робочі зони, що й класу В-Іа, але які мають такі особливості:

 • ГГ мають високу нижню концентраційну межу поширення полум’я (15 % і більше)
  та різкий запах при концентраціях у межах ГДК;

 • при аварії в цих зонах можливе утворення лише місцевої вибухонебезпечної
  концентрації, яка поширюється на об’єм, не більший 5 % загального об’єму
  приміщення (зони);

 • ГГ і ЛЗР використовуються у невеликих кількостях без застосування
  відкритого полум’я, у витяжних шафах або під витяжними зонтами

В-Іг

1. Робочі зони поза приміщеннями:

 • біля технологічних установок, що вміщують ГГ та ЛЗР
  (за винятком аміачних компресорних установок);

 • біля наземних і підземних резервуарів з ГГ та ЛЗР;

 • біля естакад для зливу (наливання) ЛЗР;

 • біля відкритих нафтовловлювачів, прудів-відстойників з плаваючою
  нафтовою плівкою та ін.

2. Робочі зони біля промів за зовнішніми огороджуючими конструкціями приміщень
з вибухонебезпечними зонами класів В-І, В-Іа та В-ІІ, а також у зовнішніх
огороджуючих конструкціях, на яких розміщені елементи для викидів із систем
припливно-витяжної вентиляції приміщень з вибухонебезпечними зонами
будь-якого класу.

3. Робочі зони біля запобіжних або дихальних клапанів місткостей,
що вміщують ГГ та ЛЗР

В-ІІ

Робочі зони приміщень, де виділяється пил чи волокна, які переходять у зважений
у повітрі стан у такій кількості і з такими властивостями, що можливе утворення
вибухонебезпечних концентрацій пилу або волокон з повітрям або іншим
окисником при нормальних режимах роботи

В-ІІа

Робочі зони аналогічні зонам класу В-ІІ, в яких вибухонебезпечна концентрація пилу
і волокон може утворюватися лише внаслідок аварії або несправності


Продовж. додатка Л

^ Класи
робочих зон
приміщень


Фактори вибухо- та пожежонебезпечності,
інші умови


Пожежонебезпечні робочі зони приміщень

П-І

Робочі зони приміщень, в яких застосовуються або зберігаються горючі рідини
з температурою спалаху >61°С

П-ІІ

Робочі зони приміщень, де виділяється горючий пил або волокна з нижньою
концентраційною межею поширення полум’я >65 г/м3 до об’єму повітря

П-ІІа

Робочі зони приміщень, в яких є тверді горючі речовини або матеріали,
що нездатні переходити у зважений стан

П-ІІІ

Робочі зони, що розташовані за межами приміщення, та зовнішні установки,
де застосовуються або зберігаються горючі рідини з температурою спалаху >61°С,
або тверді горючі речовини
Додаток М


Затверджено

Наказ ________

(посада керівника, назва підприємства)

№ ___ від “__” ________ 200_ р.
Інструкція
про заходи пожежної безпеки у службових приміщеннях


^ 1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Ця інструкція поширюється на службові приміщення установи і визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки в цих приміщеннях, порядок дій у разі виникнення пожежі.

Інструкція є обов’язковою для вивчення та виконання усіма працівниками та відвідувачами, які знаходяться в службових приміщеннях, а також обслуговуючим персоналом установи.

Інструкція розроблена відповідно до “Правил пожежної безпеки в Україні” (НАПБ А.01.001-2004), затверджених наказом МНС України від 19.І0.2004 № 126.

^ 2. ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Забезпечення пожежної безпеки в закладі покладається на керівника, уповноважених ним відповідальних за протипожежний стан осіб.

Працівники зобов’язані:

 • дотримуватися встановленого протипожежного. режиму, виконувати вимоги правил пожежної безпеки та цієї інструкції;

 • дотримуватися порядку дій у разі виявлення пожежі.

Меблі та обладнання мають розміщуватися таким чином, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до дверей виходу з приміщення (завширшки не менше 1 м). Евакуаційні шляхи та виходи необхідно постійно утримувати вільними, нічим не захаращувати.

У міру накопичення та після закінчення роботи горючі відходи слід прибирати у спеціально відведені сміттєзбірники.

Електромережі, електроприлади і апаратура повинні експлуатуватися тільки у справному стані з урахуванням вказівок і рекомендацій підприємств-виготовлювачів. У разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток та інших електровиробів слід негайно вимкнути їх та вжити необхідних заходів щодо приведення у пожежобезпечний стан.

Документи, папір та інші горючі матеріали слід зберігати на відстані не менше 1 м від електрощитів, електрозбірок і електрокабелів; 0,5 м від електросвітильників; 0,6 м від оповіщувачів автоматичної пожежної сигналізації та 0,15 м від приладів центрального водяного опалення.

Засоби протипожежного захисту слід утримувати у справному стані. Усі працівники повинні вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння, знати місце їх знаходження. Відстань від найбільш віддаленого місця приміщення до місця розташування вогнегасника не повинна перевищувати 20 м.

У службових приміщеннях не допускається:

 • влаштовувати тимчасові електромережі, прокладати електропроводи та кабелі безпосередньо по горючій основі, експлуатувати світильники зі знятими ковпаками (розсіювачами);

 • застосовувати саморобні некалібровані плавкі вставки в запобіжниках;

 • палити поза встановленими для цього місцями та застосовувати для освітлення свічки та інші джерела відкритого вогню;

 • використовувати легкозаймисті рідини;

 • проводити вогневі, зварювальні та інші роботи без спеціального дозволу;

 • користуватися електрокип’ятильником, чайником, самоваром тощо (крім місць, спеціально відведених і обладнаних для цього), залишати увімкненими без нагляду електроприлади;

 • залишати ввімкненими освітлення, електроживлення приладів та обладнання в приміщеннях, які після роботи замикаються і не контролюються черговим персоналом (за винятком евакуаційного освітлення та електрообладнання, яке за вимогами технології повинно працювати цілодобово).

На видних місцях біля телефонних апаратів повинні бути встановлені таблички із зазначенням номера телефону для виклику пожежної охорони – 101.

Приміщення мають бути забезпечені відповідними знаками безпеки згідно з ГОСТом 12.4.026-76 “ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности”.

Відповідальний за протипожежний стан службових приміщень після закінчення роботи зобов’язаний:

 • оглянути приміщення, переконатись у відсутності порушень, що можуть призвести до пожежі;

 • впевнитись у працездатності автоматичної пожежної сигналізації;

 • вимкнути освітлення, електроживлення приладів та обладнання (за винятком обладнання, яке за вимогами технології повинно працювати цілодобово);

 • останнім залишити приміщення та зачинити двері.

^ 3. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ДІЇ ПРАЦІВНИКІВ У РАЗІ ПОЖЕЖІ

У разі виявлення пожежі (ознак горіння) працівник зобов’язаний:

 • негайно повідомити про це по телефону пожежну охорону. При цьому необхідно назвати адресу об’єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;

 • вжити заходів щодо евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі та збереження матеріальних цінностей;

 • повідомити про пожежу власника закладу та чергового (за його наявності);

 • у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газову, енергетичну тощо).

Керівник (посадова особа), що прибув на місце пожежі, зобов’я­заний:

 • перевірити, чи викликана пожежна охорона (продублювати повідомлення);

 • у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), використовуючи для цього наявні сили й засоби;

 • видалити за межі небезпечної зони всіх працюючих, не пов’язаних з ліквідацією пожежі;

 • припинити роботи в будівлі, крім робіт, пов’язаних із заходами щодо ліквідації пожежі;

 • здійснити в разі необхідності відключення електроенергії;

 • перевірити здійснення оповіщення людей про пожежу;

 • організувати зустріч підрозділів пожежної охорони, надати їм допомогу у виборі найкоротшого шляху до під’їзду осередку пожежі та в установці на водні джерела;

 • одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матеріальних цінностей;

 • забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі.

Після прибуття на місце пожежі пожежних підрозділів необхідно забезпечити безперешкодний доступ їх на територію; персонал зобо­в’язаний брати участь у консультуванні керівника гасіння про особливості об’єкта.


Узгоджено:

Головний спеціаліст

з охорони праці _________________________

Юрисконсульт _________________________

Головний інженер _________________________


Навчальне видання


^ ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА
В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ


Методичні рекомендації
щодо написання розділу дипломної роботи


Укладачі:

Турченюк Тетяна Вікторівна

Мартиненко Володимир Олександрович

Лопаткіна Ірина Вікторівна


Редагування Г. М. Нужненко

Технічне редагування І. О. Кругляк

Комп’ютерна верстка В. А. Івакін


Підписано до друку 29.03.2012. Формат 60х90/16. Гарнітура Times.
Обл.-вид. арк. 2,4. Умов. друк. арк. 3,4. Зам. № 1131

Видавець і виготовлювач
Державний вищий навчальний заклад
“Українська академія банківської справи Національного банку України”

вул. Петропавлівська, 57, м. Суми, 40000, Україна, тел. (542) 61-93-37


Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників
і розповсюджувачів видавничої продукції: серія ДК, № 3160 від 10.04.2008

1   2   3   4   5   6

Схожі:

В надзвичайних ситуаціях iconПсихологічна допомога потерпілим в надзвичайних ситуаціях
Психологічна допомога потерпілим в надзвичайних ситуаціях. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
В надзвичайних ситуаціях icon1. Організація виконання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях»
України» у кваліфікаційних роботах бакалаврів, дипломних роботах, проектах магістрів і спеціалістів обов’язковим є розділ «Охорона...
В надзвичайних ситуаціях icon6 безпека в надзвичайних ситуаціях
Шляхи та заходи підвищення стійкості Тзов " Агрофуд" в м. Бережани Тернопільської області в умовах надзвичайних ситуацій техногенного...
В надзвичайних ситуаціях iconМіністерство освіти та науки України Харківська національна академія міського господарства С. О. Обухов Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека в надзвичайних ситуаціях»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека в надзвичайних ситуаціях» (для студентів денної форми навчання напряму...
В надзвичайних ситуаціях iconМетодичні вказівки до написання розділу "Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях" у дипломних роботах для студентів економічних спеціальностей
Методичні вказівки до написання розділу "Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях" у дипломних роботах / укладач А. Ф. Денисенко....
В надзвичайних ситуаціях iconКонспект лекцій з епідеміології розділу «організація протиепідемічних заходів при надзвичайних ситуаціях»
Затверджено на засіданні кафедри інфекційних хвороб І епідеміології як конспект лекцій з дисципліни «Епідеміологія з епідеміологією...
В надзвичайних ситуаціях iconКонспект лекцій з епідеміології розділу «організація протиепідемічних заходів при надзвичайних ситуаціях» для студентів 5-го курсу вищих медичних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації напряму 1101 «Медицина»
Затверджено на засіданні кафедри інфекційних хвороб І епідеміології як конспект лекцій з дисципліни «Епідеміологія з епідеміологією...
В надзвичайних ситуаціях iconПояснювальна записка до дипломної роботи магістра на тему: "Імпортна політика підприємства та шляхи її вдосконалення"
Консультант розділу “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” І.І. Д’яконова
В надзвичайних ситуаціях iconДодаток в приклади оформлення розділу «Безпека в надзвичайних ситуаціях»
НС, які загрожують життю та здоров’ю людей, завдають матеріальних збитків у мирний час ів особливий період
В надзвичайних ситуаціях iconПояснювальна записка до дипломної роботи магістра на тему: «Удосконалення діяльності банків на міжнародних ринках капіталу»
Консультант розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» І.І. Д’яконова
В надзвичайних ситуаціях iconПояснювальна записка до дипломної роботи магістра на тему: "Удосконалення конкурентних позицій підприємства на зовнішньому ринку"
Консультант розділу “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” І.І. Д’яконова
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи