Рекомендована тематика дипломних робіт icon

Рекомендована тематика дипломних робіт
Скачати 109.7 Kb.
НазваРекомендована тематика дипломних робіт
Дата26.02.2014
Розмір109.7 Kb.
ТипДокументи

Рекомендована тематика дипломних робіт


 1. Удосконалення механізму прийняття управлінських рішень на підприємствах, які займаються міжнародним бізнесом.

 2. Удосконалення механізму прийняття управлінських рішень в агенції на міжнародному ринку рекламних послуг.

 3. Розробка ефективного механізму стратегічного планування в банку при виході на міжнародний ринок.

 4. Розробка ефективного механізму злиття підприємств з іноземними інвестиціями.

 5. Розробка механізму співпраці підприємств із посередницькими структурами при виході на міжнародний ринок.

 6. Удосконалення механізму оцінки економічного потенціалу під-приємства, яке займається міжнародним бізнесом.

 7. Впровадження методів комплексного аналізу діяльності підприємства на міжнародному ринку.

 8. Управління процесом реорганізації підприємства при адаптації до міжнародного ринку.

 9. Удосконалення механізму сценарного планування на підприємствах, зорієнтованих на міжнародну економічну діяльність.

 10. Удосконалення механізму управління організаційними змінами на підприємстві, зорієнтованому на міжнародну економічну діяльність.

 11. Удосконалення механізму управління диверсифікацією промислового підприємства, яке здійснює міжнародну економічну діяльність.

 12. Удосконалення механізму кооперації (інтеграції) підприємства із закордонними партнерами.

 13. Розробка механізму адаптації підприємства, зорієнтованого на міжнародну економічну діяльність, до умов зовнішнього середовища.

 14. Розробка стратегії конкурентних переваг при виході підприємства на міжнародний ринок.

 15. Удосконалення системи управління якістю в організації, зорієнтованій на міжнародну економічну діяльність.

 16. Удосконалення процедури кон’юнктурного аналізу ринку у міжнародній діяльності підприємства.

 17. Удосконалення механізму управління контрактною діяльністю підприємства при веденні міжнародного бізнесу.

 18. Розробка заходів щодо підвищення ефективності міжнародної економічної діяльності шляхом залучення посередницьких фірм.

 19. Удосконалення механізму управління міжнародною економічною діяльністю дочірнього підприємства.

 20. Удосконалення механізму планування міжнародної економічної діяльності підприємства.

 21. Удосконалення механізму управління портфелем замовлень на підприємстві, яке займається міжнародним бізнесом.

 22. Впровадження стратегічного управління виробничим процесом на підприємстві при виході на міжнародний ринок.

 23. Впровадження інформаційного менеджменту на підприємстві, яке займається міжнародним бізнесом.

 24. Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону.

 25. Шляхи розвитку єврорегіонального співробітництва.

 26. Розвиток транскордонного співробітництва в межах єврорегіону “Ярославна”.

 27. Розвиток виробничого кластеру в регіоні.

 28. Шляхи формування виробничого кластеру в регіоні.

 29. Кластери як форма ринкової централізації в умовах сучасних світогосподарських відносин.

 30. Організація міжнародного бізнесу відповідно до стратегії імпортозаміщення.

 31. Міжнародна економічна діяльність підприємства відповідно до національної стратегії розширення експорту.

 32. Розвиток міжнародного бізнесу відповідно до національної інтеграційної стратегії.

 33. Міжнародна фінансова стратегія іноземних банків в Україні.

 34. Вплив глобалізації на стратегію розвитку підприємства.

 35. Вплив глобальної фінансової нестабільності на міжнародну економічну діяльність підприємства.

 36. Особливості міжнародної економічної діяльності підприємства на європейському ринку.

 37. Особливості міжнародної економічної діяльності підприємства на ринку СНД.

 38. Удосконалення системи управління персоналом в транснаціональних корпораціях.

 39. Розробка стратегії формування міжнародного стратегічного альянсу вертикального типу.

 40. Розробка стратегії формування міжнародного стратегічного альянсу горизонтального типу.

 41. Розробка стратегії міжнародного бізнесу інвестиційного банку.

 42. Розробка стратегії міжнародного бізнесу комерційного банку.

 43. Розробка стратегії міжнародного бізнесу промислової корпорації.

 44. Удосконалення механізму аналізу зовнішнього середовища міжнародного підприємства.

 45. Удосконалення організації управління міжнародним фінансовим холдингом.

 46. Удосконалення організації управління міжнародним конгломератом.

 47. Удосконалення організації управління міжнародною фінансово-промисловою групою

 48. Удосконалення організації управління міжнародним концерном.

 49. Впровадження корпоративного управління на підприємстві, що займається міжнародним бізнесом.

 50. Адаптація підприємства до умов конкуренції на зовнішньому ринку.

 51. Аналіз стратегічних завдань підприємства та оптимізація системи управління міжнародною діяльністю.

 52. Удосконалення цінової політики підприємства на міжнародному ринку.

 53. Обґрунтування стратегії виходу підприємства на нові зарубіжні ринки.

 54. Управління фінансовими потоками на підприємстві з іноземними інвестиціями.

 55. Дослідження специфіки та удосконалення принципів ведення
  комерційних переговорів з іноземним партнером.

 56. Обґрунтування напрямків підвищення ефективності збутової
  діяльності підприємства, зорієнтованого на міжнародний ринок.

 57. Розробка стратегії управління вартістю підприємства з іноземними інвестиціями.

 58. Дослідження міжнародних процесів злиття та поглинання компаній: причини, наслідки та методи оптимізації (поняття ефекту
  синергії).

 59. Міжнародні корпоративні стратегії злиття і поглинання у високотехнологічних секторах економіки.

 60. Роль торгово-промислових палат у розвитку міжнародного бізнесу.

 61. Стратегія транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації світової економіки.

 62. Конкурентна стратегія транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації світогосподарського розвитку.

 63. Розвиток управління грошовими потоками міжнародних корпорацій (на конкретному прикладі).

 64. Управління економічними ризиками міжнародних корпорацій.

 65. Розробка і реалізація міжнародних фінансових стратегій транс-національних корпорацій.

 66. Фінансово-промислові групи: роль у міжнародному бізнесі та економіці.

 67. Удосконалення механізму управління персоналом підприємства при виході на міжнародні ринки.

 68. Удосконалення антикризового управління персоналом на підприємстві, зорієнтованому на міжнародну діяльність.

 69. Розробка механізму адаптації персоналу підприємства при виході на міжнародний ринок.

 70. Розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи персоналу підприємства при виході на міжнародні ринки.

 71. Розробка кадрової стратегії підприємства при виході на міжнародні ринки.

 72. Удосконалення механізму оцінки кадрового потенціалу зовнішньоорієнтованого підприємства.

 73. Удосконалення механізму управління організаційною культурою підприємства міжнародного бізнесу.

 74. Розробка механізму залучення персоналу організації з міжнародного ринку праці.

 75. Удосконалення системи управління персоналом як основа розробки стратегії отримання конкурентних переваг підприємства при виході на міжнародний ринок.

 76. Удосконалення системи мотивації праці в транснаціональних банках.

 77. Розробка системи оцінки кадрового потенціалу банку, що працює на міжнародному ринку.

 78. Подолання культурологічних бар’єрів при виході підприємства на міжнародний ринок та в спілкуванні з іноземними партнерами.

 79. Удосконалення ділового спілкування підприємства, що працює на міжнародному ринку, із зарубіжними партнерами за допомогою сучасних засобів комунікації.

 80. Ефективність іноземної інвестиційної діяльності та макроекономічні заходи її стимулювання в Україні.

 81. Інвестиційна складова міжнародної конкурентоспроможності підприємства.

 82. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства в міжнародному бізнесі.

 83. Ефективність інвестиційної діяльності у міжнародному бізнесі (методологія оцінки та шляхи удосконалення).

 84. Управління інвестиційним портфелем у міжнародному бізнесі (на конкретному прикладі).

 85. Проблематика функціонування спеціальних економічних зон в Україні: наслідки ліквідації та перспективи поновлення діяльності.

 86. Спільні підприємства як засіб залучення іноземних інвестицій в економіку України.

 87. Особливості венчурного інвестування в міжнародному бізнесі.

 88. Міжнародні аспекти діяльності інститутів спільного інвестування.

 89. Інноваційна спрямованість використання інвестицій в міжнародному бізнесі.

 90. Аналіз ефективності іноземного інвестування в асоційованій компанії.

 91. Механізми використання іноземного капіталу в лізингових компаніях.

 92. Ефективність і проблеми діяльності іноземних компаній на українському ринку.

 93. Інвестиційні ризики та їх вплив на обсяги іноземного інвестування.

 94. Валютна складова міжнародної конкурентоспроможності експортованої продукції.

 95. Система управління валютними ризиками підприємства.

 96. Деривативи в системі хеджування фінансових ризиків суб’єктів міжнародного бізнесу.

 97. Валютні ризики та їх страхування у міжнародному бізнесі.

 98. Використання офшорних зон у міжнародному бізнесі.

 99. Використання похідних фінансових інструментів у міжнародному бізнесі.

 100. Імплементація сучасних форм розрахунків на підприємствах, які займаються міжнародним бізнесом.

 101. Проблеми і перспективи використання документарного інкасо у комерційних банках.

 102. Проблеми і перспективи використання документарного акредитива у комерційних банках.

 103. Формування та розвиток факторингу на підприємствах, зорієнтованих на міжнародну економічну діяльність.

 104. Удосконалення форфейтингового кредитування на підприємствах, зорієнтованих на міжнародну економічну діяльність.

 105. Проблеми та перспективи використання міжнародного лізингу суб’єктами господарювання України.

 106. Проблеми та перспективи діяльності банків з іноземним капіталом в Україні.

 107. Міжнародні злиття та поглинання в банківській сфері.

 108. Підвищення ефективності діяльності вітчизняних підприємств на міжнародному ринку страхування.

 109. Удосконалення діяльності банків на валютному ринку.

 110. Операції банків на міжнародному ринку дорогоцінних металів.

 111. Методичні аспекти формування золотовалютних резервів НБУ.

 112. Вплив монетарної політики центрального банку на діяльність суб’єктів міжнародного бізнесу.

 113. Українські банки на міжнародних ринках капіталів.

 114. Формування портфелів міжнародних інвестицій підприємств в умовах інтеграції України до світового фондового ринку.

 115. Роль банків в активізації міжнародної економічної діяльності вітчизняних підприємств.

 116. Формування ефективної стратегії взаємодії українських підприємств з міжнародними фінансовими організаціями.

 117. Стратегія виходу вітчизняних підприємств на міжнародний ринок цінних паперів.

 118. Облік і аналіз міжнародної економічної діяльності підприємства (організації) у міжнародному бізнесі.

 119. Облік і аналіз діяльності підприємств з іноземними інвестиціями.

 120. Консолідована фінансова звітність у міжнародних корпораціях.

 121. Оподаткування експортно-імпортних операцій в умовах лібералізації зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

 122. Оцінка міжнародної конкурентоспроможності підприємств.

 123. Вплив валютної політики центрального банку на конкуренто-спроможність вітчизняних підприємств.

 124. Підвищення конкурентоспроможності українських підприємств на міжнародних галузевих ринках.

 125. Особливості формування стратегії конкурентоспроможності національних виробників.

 126. Роль держави у підтримці міжнародної конкурентоспроможності підприємств.

 127. Аналіз конкурентоспроможності продукції підприємства на міжнародному ринку.

 128. Формування конкурентоспроможного ринку міжнародних туристичних послуг в Україні.

 129. Конкурентоспроможність машинобудівного комплексу України в умовах глобалізації світових ринків.

 130. Реалізація національних економічних інтересів у регуляторній системі СОТ.

 131. Антидемпінгове регулювання в системі зовнішньоекономічних зв’язків України.

 132. Підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників у контексті пріоритетів національного розвитку.

 133. Стратегія забезпечення міжнародної конкурентоспроможності національних підприємств (конкретна галузь) промисловості України.

 134. Зовнішня заборгованість резидентів України та шляхи її мінімізації.

 135. Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах глобалізації: проблеми та перспективи.

 136. Стратегічні орієнтири та напрямки діяльності філій іноземних корпорацій в Україні.

 137. Цінова політика та конкурентоспроможність підприємства на міжнародному ринку.

 138. Експортна спеціалізація підприємства та шляхи її вдосконалення.

 139. Стратегія зовнішньоекономічної діяльності кластерних утворень у контексті світового і регіонального розвитку.

 140. Розвиток експортної діяльності високотехнологічних підприємств в умовах загострення конкуренції.

 141. Регулювання експортно-імпортних операцій підприємств у процесі стабілізації економіки України.

 142. Розробка напрямів удосконалення митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 143. Удосконалення механізму митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

 144. Проблеми митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

 145. Аналіз діяльності суб’єктів митного регулювання із забезпечення економічної безпеки.

 146. Митно-тарифне регулювання як фактор національної економічної безпеки.

 147. Митна політика як складова зовнішньоекономічної безпеки України.

 148. Митна політика в контексті європейського вектору інтеграції України.

 149. Розвиток експортного потенціалу промислового підприємства після вступу України до СОТ.

 150. Дослідження кон’юнктури ринку як складова підвищення ефективності міжнародної економічної діяльності підприємства.

 151. Розробка вітчизняним підприємством стратегії розміщення цінних паперів власної емісії на світових біржах.

 152. Удосконалення брендингу на підприємстві, яке займається міжнародним бізнесом.

 153. Удосконалення механізму формування маркетингової товарної політики підприємства при виході на міжнародний ринок.

 154. Удосконалення механізму управління товарним асортиментом підприємства при виході на міжнародний ринок.

 155. Удосконалення механізму управління потенціалом торгової марки при виході підприємства на міжнародний ринок.

 156. Впровадження PR-маркетингу на підприємстві, яке займається міжнародним бізнесом.

 157. Розробка механізму організації маркетингових досліджень на підприємствах при виході на міжнародний ринок.

 158. Удосконалення механізму проведення макроекономічного аналізу при виході підприємства на міжнародний ринок.

 159. Розробка сучасних технологій товарно-марочної політики в межах міжнародного маркетингу підприємства.

 160. Проблеми і перспективи впровадження маркетингу інновацій на підприємствах, які займаються міжнародним бізнесом.

 161. Впровадження соціального маркетингу на підприємстві, яке
  займається міжнародним бізнесом.

 162. Розробка механізму впровадження екологічного маркетингу при виході підприємств на міжнародний ринок.

 163. Розробка ефективної комунікаційної політики на підприємстві, яке займається міжнародним бізнесом.

 164. Удосконалення механізму управління організаційною культурою на підприємствах, що здійснюють міжнародну економічну діяльність.

 165. Розробка цінової стратегії підприємства при виході на міжнародний ринок.

 166. Удосконалення організаційно-економічного механізму впровадження рекламних заходів при виході підприємства на міжнародний ринок.

 167. Маркетингові інструменти розвитку ринку туристичних послуг в умовах глобалізації.

 168. Міжнародний стратегічний маркетинг в системі управління стратегічним розвитком підприємства.

 169. Конкурентні переваги підприємства та механізми їх забезпечення.

 170. Обґрунтування міжнародної стратегії підвищення ефективності діяльності підприємства.

Схожі:

Рекомендована тематика дипломних робіт iconРобіт І дипломних проектів
Копії дипломних проектів, магістерських і дипломних робіт можуть бути передані замовнику за угодою
Рекомендована тематика дипломних робіт icon8. тематика дипломних робіт
Удосконалення обліку, аналізу та аудиту руху нематеріальних активів підприємства
Рекомендована тематика дипломних робіт iconТематика дипломних робіт зі спеціальності
Адміністративний менеджмент у сфері інноваційної праці: функції, методи І моделі управління
Рекомендована тематика дипломних робіт iconТематика дипломних робіт зі спеціальності
Адміністративний менеджмент у сфері інноваційної праці: функції, методи І моделі управління
Рекомендована тематика дипломних робіт iconІнформація про Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів навчальних закладів освіти із спеціальності «Економіка підприємства» нмк з економіки
На Всеукраїнський конкурс дипломних робіт із спеціальності «Економіка підприємства, який був проведений 17-18 листопада 2011 року...
Рекомендована тематика дипломних робіт iconТематика дипломних робіт з психології, спеціалізація практичний психолог
Стиль керівництва колективом організації та соціально-психологічні напрями його вдосконалення
Рекомендована тематика дипломних робіт iconПедагогічний факультет тематика дипломних робіт, їх виконавці та керівники
Особливості використання принципу зв‘язку навчання з життям на уроках математики у початкових класах
Рекомендована тематика дипломних робіт iconТематика дипломних робіт за фахом «Фінанси І кредит» спеціалізація «Фінансовий менеджмент» та «Фінансова безпека суб`єктів господарювання»
move to 1471-8179
Рекомендована тематика дипломних робіт iconРегламент роботи кафедри по організації підготовки магістерських дипломних робіт
Ознайомлення студентів з переліком підприємств, організацій та установ для проходження практики І виконання дипломних робіт
Рекомендована тематика дипломних робіт iconЗагальний рейтинг конкурсних дипломних робіт Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт за спеціальністю «Облік І аудит» у 2011/2012 н р. у Донецькому національному університеті економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи