«Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри» icon

«Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри»
Скачати 87.74 Kb.
Назва«Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри»
Дата14.09.2012
Розмір87.74 Kb.
ТипРегламент

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут міжнародних відносин

Кафедра міжнародної інформації


MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE

NATIONAL AVIATION UNIVERSITY

Іnstitute of international relations

Сhair of International Information


МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ


«Інформаційна безпека держави:

теоретичний та практичний виміри»


«Information Security of the state:

theoretical and practical dimensions»


ПРОГРАМА


27-28 жовтня 2010 року


КИЇВ 2010

Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри


^ ПОРЯДОК РОБОТИ


Середа, 27 жовтня

09.00-10.00 – реєстрація учасників конференції

10.00-12.00 – пленарне засідання конференції, зала засідань Вченої ради інституту

12.00-14.00 – обідня перерва

14.00-17.00 – робота секцій

15.30-15.50 – кава-брейк


Четвер, 28 жовтня

13.00-15.30 – робота секцій

14.00-14.20 – кава-брейк

15.30-16.30 – підведення підсумків конференції

17.00 – від’їзд учасників конференції


РЕГЛАМЕНТ

Доповідь на пленарному засіданні – 20 хв.

Доповідь на секційному засіданні – 15 хв.

Обговорення доповідей – 5 хв.

^ ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ


27 жовтня, середа

зала засідань Вченої ради Інституту міжнародних відносин, ауд. № 7.102

Початок роботи о 10.00


Головують:

ФОМЕНКО Алла Миколаївна – директор Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету, кандидат філософських ннаук, доцент

^ ЖАЛОБА Ігор Володимирович – заступник директора з наукової роботи Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету, доктор історичних наук, професор


^ ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ


ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ


Дзьобань О.П. д.філос.н., проф., головний науковий співробітник, Інститут дослідження проблем державної безпеки Служби безпеки України

^ Соснін О.В., д.політ.наук, проф., Національна академія державного управління при Президентові України

До проблеми визначення місця й ролі інформаційних аспектів безпеки у соціальних процесах


Ожеван М.А., д.філос.н., проф., головний науковий співробітник, Національний інститут стратегічних досліджень

Стратегічна аналітика у сфері національної безпеки: перспективи для України


Рижков М.М., д.політ.н., проф., Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченко

Стратегічне прогнозування у забезпеченні інформаційної безпеки держави


Жалоба І.В., д.і.н., проф., Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету

ЗМІ і політика в демократичному суспільстві: приклад ФРН


Савойська С.В., к.і.н., доц., Київський національний університет будівництва і архітектури

Інформаційна безпека держави: мовний аспект


^ ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ

Секція 1

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ЯК СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИЙ ФАКТОР


Голова: к.політ.н., доц. Ржевська Н.Ф.

Секретар: к.політ.н., доц. Алієв М.М.


Засідання 27 жовтня , середа о 14.00

Аудиторія № 7.102


1. Даник Ю.Г., д.т.н., проф., Національний університет оборони України

Основні аспекти парадигми кібернетичної безпеки


2. Алієв М.М., к.політ.н., Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету

«Фабрики думки» у формуванні зовнішньополітичної стратегії держави


3. Puschnig U.P., Mag., Unterabteilungsleiter, Amt der Kärtner Landesregierung

Die Aufgabenreform als Herausforderung für ein neues Verwaltungsdenken


4. Степко О.М., к.політ.н., доц., Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету

Головні чинники національної безпеки держави


5. Чмельов В.О., к.т.н., доц., Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету

Інваріантний метод виявлення початку реалізації стратегії ведення інформаційної війни


6. Іванченко Н.О., к.е.н., Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету

Теоретико-методологічні аспекти економічної безпеки на етапі становлення інноваційної економіки


7. Іванченко Г.Ф., к.т.н., доц., Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Онтологічні аспекти інформаційної економічної безпеки


8. Ржевська Н.Ф., к.політ.н., проф., Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету

Системність стратегічного прогнозування в американській традиції політичного аналізу


9. Жук С.В., студент четвертого курсу факультету інформатики та обчислювальної техніки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Вплив комп’ютерних технологій на інформаційну безпеку держави та особистості


10. Волокита А.М., к.т.н., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Мухін В.Є., к.т.н., доц., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Специфіка використання інформаційних систем на основі Cloud Computing в Україні


11. Звоздецька О.Я., к.і.н., доц., Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

Проблема захисту інформаційної безпеки особистості в умовах використання ІКТ


12. Фурса А.О., аспірант, Дипломатична академія України при МЗС України

Українсько-грузинські відносини у сфері інформаційної безпеки: сучасний стан і перспективи


13. Пахолків С.А., Dr. phil., Universität Wien

Трансформація історичної свідомості в Україні – інформаційний, ментальний та політичний виміри


14. Зосимович М.В., к.т.н., доц., Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету

^ Мазур В.І., доцент, Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету

Тенденції розвитку інформаційних систем в міжнародному комунікаційному просторі


15. Іванкевич О.В., к.т.н., НТБ Національного авіаційного університету,

Мазур В.І., доц., Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету

Концепція створення Інтернет-порталу інформаційних ресурсів МОНУ


Секція 2

^ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ДЕРЖАВИ У СВІТОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ


Голова: д.і.н., професор Жалоба І.В.

Секретар: магістр Горовецька Ю.В.


Засідання 27 жовтня , середа о 14.00

Аудиторія № 111


1. Гайдук Ю.А., Ph.D., Люблінський католицький університет Яна Павла ІІ / Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Медіатизація влади і її ре-дефініція


2. Vendel A.I., Mag., Autonomous University of Barcelona, Spain.

Global Media and National Image: the case of Ukraine in BBC World and CNN International


3. Ilko I.V., Ph.D. Saskatchewan Institute for Applied Science and Technology (SIAST), Saskatoon, Canada, Project Coordinator

Modern Information and Distance Learning Technologies in Universities and Colleges: Experience of Canada for Ukraine


4. Грубов В.М., д.політ.н., проф., Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету

Політико-правові основи міжнародної інформаційної безпеки


5. Горовецька Ю.С.,магістр, Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету

Інформаційний ресурс України: сучасний стан та перспективи розвитку


6. Кондратенко О.Ю., к.і.н., Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету

Проблеми впровадження електронного урядування в Україні


7. Ціватий В.Г., к.і.н., доц., перший проректор, Дипломатична академія України при МЗС України 

Інституціональний вимір європейської безпекової політики: історичні традиції та регіональні особливості сьогодення


8. Прокаєва В.В., аспірант, Дипломатична академія України при МЗС України

Підготовка фахівців у сфері інформаційної безпеки: міжнародний і національний досвід діяльності кафедр ЮНЕСКО


9. Потятиник Б.В., д. філол. н., проф., Львівський національний університет імені Івана Франка

Інтернет як засіб масової комунікації: переваги і небезпеки


10. Пилипак М.І., асистент, Університет економіки та права «КРОК»

Роль інформаційних ресурсів у політиці державного брендінгу


11. Терещук В.І., к.політ. н., Університет економіки та права «КРОК»

Інформаційні ресурси держави як ключовий компонент її "м’якої сили"


12. Стасюк С.В., помічник судді, Верховний суд України

Проблема гарантування безпеки України на сучасному етапі


13. Угрин Л.Я., к.політ.н., доц., Львівський національний університет імені Івана Франка

Інституційні аспекти ідентичності посткомуністичних держав: український контекст


14. Дегтеренко А.М. к.політ.н., доц., Маріупольський державний університет

Етнонаціональний аспект формування громадянського суспільства в Україні (за матеріалами Північного Приазов'я)


Секція 3

^ СТУДЕНТСЬКА СЕКЦІЯ


Голова: к.політ.н., доц. Степко О.М.

Секретар: Стрельцова М.В.


Засідання 28 жовтня , четвер о 14.00

Аудиторія № 207


1. ^ Босюк К.С., студентка 3 курсу, Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету

Цифрова нерівність в Україні: шляхи та засоби подолання

Науковий керівник: к.політ.н., проф. Ржевська Н.Ф.


2. Краснова І., студентка 4 курсу, Щербакова А., студентка 4 курсу, Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету

Проблема захисту інтелектуальної власності в умовах конкурентного інформаційного протиборства

Науковий керівник: к.політ.н., Стадніченко О.І.


3. ^ Стрельцова М.В., студентка 4 курсу, Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету

Ноу-хау: особливості та система захисту в Україні і світі

Науковий керівник: доц. Мазур В.І.


4. Коломієць К., студентка 4 курсу, Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету

Інформаційна нерівність в контексті соціальної нерівності

Науковий керівник: к.політ.н., проф. Ржевська Н.Ф


5.^ Духненко О.В., студент 3 курсу, Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету

Ріст кіберзлочинності в умовах глобалізації чинник можливості аутентифікації

Науковий керівник: к.політ.н., Стадніченко О.І.


6. ^ Сіліченко А.П., студентка 3 курсу, Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету

Дезінформаційні потоки як загроза інформаційній безпеці держави

Науковий керівник: к.політ.н., доц. Степко О.М.


7. ^ Яцків В.М., студент 4 курсу, Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету

GRID-технології та галузі їх застосування

Науковий керівник: доц. Мазур В.І.


8. Рудий Р.М., студент 4 курсу, Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету

Національні економічні інформаційні ресурси у формуванні міжнародного статусу держави

Науковий керівник: к.е.н., доц. Антоненко К.В.


9. Маєвська О.М., студентка 3 курсу, Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету

Інформаційні війни в умовах глобалізації: інституційний аспект

Науковий керівник: к.політ.н., проф. Ржевська Н.Ф.

Схожі:

«Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри» iconВипуск 1 (3), 2011 До випуску ввійшли наукові матеріали міжнародної наукової конференції «Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри»
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
«Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри» iconВипуск 1 (3), 2011 До випуску ввійшли наукові матеріали міжнародної наукової конференції «Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри»
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
«Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут
«Становлення держави та права в умовах глобалізації: теоретичний та практичний аспект»
«Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри» iconМельниченко О. В
У сучасних умовах ведення бізнесу важливе місце в усіх сферах економіки займає інформаційна безпека. Особливо велике значення вона...
«Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри» iconС. В. Савченко інформаційна безпека
Савченко С. В. Інформаційна безпека та організаційно-правовий захист інформації: Конспект лекцій. Дніпропетровськ, нметАУ, 2008....
«Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри» iconПерспективи розвитку галузі легкої промисловості в Україні
Легка промисловість відіграє одну з найважливіших показників розвитку промисловості країни, тому перспективи цієї галузі є вигідними...
«Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри» iconПаспорт спеціальності 21. 06. 01 Екологічна безпека
Техногенна безпека держави є складовою частиною екологічної безпеки за кінцевим результатом впливу на навколишнє середовище
«Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри» iconПаспорт спеціальності 21. 06. 01 Екологічна безпека
Техногенна безпека держави є складовою частиною екологічної безпеки за кінцевим результатом впливу на навколишнє середовище
«Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри» iconПаспорт cпеціальності 21. 06. 01 Екологічна безпека
Техногенна безпека держави є складовою частиною екологічної безпеки за кінцевим результатом впливу на навколишнє середовище
«Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри» iconНаукові доробки молоді вирішенню проблем
Секція Актуальні проблеми прав людини, правової системи та держави. Екологічна безпека держави
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи