Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм icon

Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
НазваНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Сторінка1/18
Дата26.02.2014
Розмір3.47 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут міжнародних відносинЕкономіка, право,
політологія, туризм


:


Випуск 1, 2013


Збірник наукових статей


Київ 2013


УДК 33+34+32+338.48(082)


Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб. наук. ст. – К.: НАУ, 2013. – Вип. 1. – 125 с.

У збірнику наукових статей розглядаються актуальні проблеми сучасних міжнародних відносин, економіки, права та туризму.

Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, учителів загальноосвітніх шкіл, студентів.


^ РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

З питань економіки

Ареф’єва О. В., доктор економічних наук, професор;

Біла С. О., доктор наук з державного управління, професор;

Біленко Т. І., кандидат економічних наук, доцент;

Дьомін О. О., кандидат економічних наук;

Іваницька О. М., доктор наук з державного управління, професор (заступник головного редактора);

Жаворонкова Г. В., доктор економічних наук, професор;

Загорулько В. М., доктор економічних наук, професор;

Кузнецов О. В., доктор економічних наук, доцент;

Ложачевська О. М., доктор економічних наук, професор;

Пахомов Ю. М., доктор економічних наук, професор, академік НАНУ;

Рибалкін В. О., доктор економічних наук, професор;

Сіденко С. В., доктор економічних наук, професор;

Степанов О. П., доктор економічних наук, професор;

Чужиков В. І., доктор економічних наук, професор.

^ З питань права

Антипенко В. Ф., доктор юридичних наук, доцент (заступник головного редактора);

Бородін І. Л., доктор юридичних наук, професор;

Калюжний Р. А., доктор юридичних наук, професор;

Колпаков В. К., доктор юридичних наук, професор;

Кубальський В. Н., кандидат юридичних наук, доцент;

Марущак А. І., доктор юридичних наук, професор;

Назаров В. В., доктор юридичних наук, доцент.

^ З питань політології

Гріліхес І. В., кандидат філологічних наук, доцент;

Дротянко Л. Г., доктор філософських наук, професор;

Жалоба І.В., доктор історичних наук, професор;

Зарубінська І. Б., доктор педагогічних наук, доцент;

Ільїн В. В., доктор філософських наук, професор;

Козачок Я. В., доктор філологічних наук, професор;

Кривошея Г. П., кандидат історичних наук, професор;

Полисаєв О. П., доктор філософських наук, професор;

Потятинник Б. В., доктор філологічних наук, професор;

Ржевська Н. Ф., кандидат політичних наук, доцент;

Траверсе О. О., доктор політичних наук, доцент;

^ Тупчієнко Л.С., кандидат філософських наук, професор;

Тюрменко І. І., доктор історичних наук, професор;

Фоменко А. М., кандидат філософських наук, доцент (головний редактор);

Шуст Н. Б., доктор соціологічних наук, професор;

Соколовська Т.В. (відповідальний секретар).

^ З питань туризму

Балабанов Г. В., доктор географічних наук, професор (заступник головного редактора);

Вишневський В. І., доктор географічних наук, професор;

Дудник І. М., доктор географічних наук, професор;

Любіцева О. О., доктор географічних наук, професор;

Пестушко В. Ю., кандидат географічних наук, доцент;

Ткачук Л. М., кандидат географічних наук, доцент;

Уварова Г. Ш., кандидат педагогічних наук, доцент;

Яковенко І. М., доктор географічних наук, професор;

Яценко Б. П., доктор географічних наук, професор.


^ Рекомендовано до друку вченою радою

Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету

(протокол № 9 від 25 листопада 2013 р.)

Свідоцтво Міністерства юстиції України про державну реєстрацію № 14081-3052 Р, серія КВ від 19.05.2008 р.

^ Усі опубліковані в збірнику матеріали подаються в авторській редакції.

За достовірність наведених даних та посилань несе відповідальність автор публікації.

Позиція редакції необов’язково збігається з позицією авторів.

Адреса редколегії

Інститут міжнародних відносин,
Національний авіаційний університет, просп. Космонавта Комарова, 1,
03680, Київ-58, тел. (044) 497 32 63; 406 76 15

Е-mail: imv_09@ukr.net

© Національний авіаційний університет, 2013

З М І С Т


ЕКОНОМІКА


^ Світлана Сіденко, Ольга Стадник

Інтернаціоналізація інтелектуальної власності………………………………………………………………………….


Марина Висоцька, Алєся Батюлєва

Дослідження основних тенденцій розвитку інноваційних процесів в Україні…..…………………………………


^ Ольга Іваницька, Іванна Балкова, Ганна Невгад

Вплив траншів МВФ на економіку України……………………………………………………………………………….


Ольга Іваницька, Вікторія Борсук, Вікторія Яковенко

Заощадження населення як джерело розвиткуінноваційної діяльності на макрорівні…………..……………


^ Ольга Іваницька, Людмила Паламарчук, Юлія Шваюк

Фінансові обмеження розвитку малого підприємництва в Україні……………………………………………..……………


^ Ольга Іваницька, Марина Гуц

Діяльнісь небанківських кредитно-фінансових установ в Україні………………………………………………..


Леся Побоченко, Анастасія Бондаренко

Інвестиційне співробітництво України з європейським союзом……………………………………………………….


^ Леся Побоченко, Крістіна Любарцева

Аналіз торговельно-економічної співпраці України з країнами Європейського Союзу…………………………...


Леся Побоченко, Світлана Смицнюк

Оцінка інвестиційної привабливості України та зарубіжний досвід стимулювання іноземних інвестиційних потоків…………………………………………………………………………………………………………………………….


^ Оксана Поліщук, Вікторія Цимбал

Сучасний стан та методи удосконалення управління зовнішнім боргом України………………………………..


Оксана Поліщук, Максим Багой

Проблеми функціонування транснаціональних корпорацій на території України……………………………..


4


8


14


18


22


28


37


45


54


66


73

^

Оксана Поліщук, Владислав Василевський

Проблеми міграції робочої сили в Укрїні………………………………………………………………………………….


^ Марина Прохорова, Юрій Каспрів

Перспективи та вірогідні наслідки від вступу України до Митного Союзу Євразес………………………………


Юлія Свердлова

Нормативно-правове регулювання соціальної політики Європейського Союзу………………………………….78


84


93

ПОЛІТОЛОГІЯ


Олександр Гончаренко, Антон Багатеренко, Катерина Бакал, Анастасія Винокурова, Богдана Галімук, Карина Гейдарова, Дар’я Коваль, Карина Літвінова, Оксана Маєвська, Ольга Мілованова,
Анастасія Ширіна
Проблеми та перспективи європейської інтеграції України……………………………………………………………
101

^ В’ячеслав Чмельов, Віра Мазур

Інформаційна політика України в асиметричних міжнародних відносинах……………………………………….


Ірина Шевченко

Брендінг країни як інструмент зовнішньої політики Іспанії………………………………………………………….


114


120
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Нау, 2011. –...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Нау, 2011. –...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Нау, 2012. –...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconКиївський національний університет імені тараса шевченка інститут міжнародних відносин укладач: к ю. н., доцент Григоров О. М. Міжнародне право навчальна програма аспірантського семінару
Затверджено на засіданні Вченої Ради Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconВипуск 1 (3), 2011 До випуску ввійшли наукові матеріали міжнародної наукової конференції «Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри»
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconВипуск 1 (3), 2011 До випуску ввійшли наукові матеріали міжнародної наукової конференції «Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри»
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи