Міжнародні розрахунки І валютні операції icon

Міжнародні розрахунки І валютні операції
Скачати 154.23 Kb.
НазваМіжнародні розрахунки І валютні операції
Дата13.09.2012
Розмір154.23 Kb.
ТипДокументи

Анотація дисципліни


Міжнародні розрахунки і валютні операції

I семестр


Викладач: к.е.н., доц. Шевцова Яна Анатоліївна


1.Вступ

Формування в Україні відкритої|відчиняти| ринкової економіки, її інтеграція в світовий економічний простір обумовлює|зумовлює| прямий вихід більшості суб'єктів господарювання на світовий ринок, їх активну участь в міжнародних розрахунках і систематичну діяльність на валютних ринках. Регулярні розрахунки з|із| іноземними партнерами, покупка|купівля| і продаж з цією метою іноземної валюти стали щоденною практикою для багатьох підприємств і організацій в сучасній Україні. Тому фахівці підприємств всіх галузей народного господарства, комерційних банків, небанківських фінансово-кредитних установ повинні розуміти суть|сутність| складних валютних стосунків і уміти здійснювати конкретні операції у сфері міжнародних розрахунків і на валютних ринках.


^ 2. Мета, завдання і результати навчання

Головна мета курсу “Кредитування і контроль” – формування у студентів системи знань по теорії і практиці укладання зовнішньоторговельних угод і проведення банками міжнародних розрахункових операцій, пов’язаних з реалізацією цих угод.


^ В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • норми правового регулювання міжнародних розрахункових і валютних операцій;

 • форми кореспондентських стосунків між банками світу, які целесообразно встановлювати в тій чи іншій ситуації;

 • відповідні форми і методи організації «чистих» (забезпечених) і документарних (незабезпечених) платежів в міжнародних розрахунках між клієнами;

 • організацію валютних операцій, що проводять банки для здійснення міжнародних розрахунків.


Студенти повинні володіти:

 • навичками складання необхідних документів, які обслуговують міжнародні стосунки між екпортером і імпортером;

 • навичками застосування методів нивелювання ризиків, на які наражаються економічні контрагенти;

 • способами застосування форм банківського фінансування зовнішньоторговельних угод;

 • навичками застосування методів організації операцій торгівлі валютою, а також способів регулювання валютних ризиків банків.


^ 3.Методи викладання та навчання

Лекційні заняття с залученням студентів у обговорення дискусійних питань


4. Стислий зміст курсу


Тема 1. Основи організації міжнародних розрахунків

Сутність|сутність| міжнародних розрахунків. Еволюція міжнародних розрахунків і їх необхідність. Міжнародні платіжні засоби|кошти|. Валютно-фінансові і платіжні умови зовнішньоекономічних угод. Види зовнішньоекономічних договорів. Основні елементи умов зовнішньоекономічних операцій|угод|. Умови оплати по міжнародних торгівельних|торгових| операціях, форми міжнародних розрахунків. Кореспондентські відносини банків. Види|відчиняти| коррахунків|. Ризики в зовнішньоекономічних операціях і способи їх зниження.


^ Тема 2. Документи в зовнішньоторговельних операціях і умови постачань

Роль і значення документів, обслуговуючих зовнішню торгівлю, їх класифікація. Транспортні документи, їх види. Страхові документи: страховий поліс, страховий сертифікат. Фінансові документи: векселі|, чеки. Види і призначення торгівельних|торгових| (комерційних) і митних документів. Інші документи, їх характеристика. Умови здійснення міжнародних торгівельних|торгових| операцій. Умови постачання - ІНКОТЕРМС. Поняття ІНКОТЕРМС, їх сутнісна характеристика. Зобов'язання продавця і покупця, регульовані умовами ІНКОТЕРМС. Основні групи умов ІНКОТЕРМС 2000 р. Уніфіковані правила, їх призначення.


^ Тема 3. Засоби|кошти| і способи платежів в міжнародній торгівлі

Засоби|кошти| здійснення міжнародних платежів. Чек як засіб|кошт| платежу. Платежі векселями. Суть|сутність| векселів, їх оформлення. Операції з|із| векселями, здійснювані банками в міжнародній торгівлі. Платіжне доручення як міжнародний платіжний засіб|кошт|. Способи міжнародних платежів. Поняття банківського переказу як одного із способів міжнародних платежів. Міжбанківські системи комунікацій як сучасний спосіб здійснення міжнародних платежів. Міжбанківська система комунікацій СВІФТ як універсальна система передачі банківської інформації в міжнародних розрахунках.


^ Тема 4. Документарні форми міжнародних розрахунків

Суть|сутність|, сфера і види документарних (забезпечених) платежів. Документарний акредитив, його сутність|сутність| і чинники|фактори| взаємної привабливості для експортера і імпортера. Види документарних акредитивів. Організація здійснення операції «документарний акредитив». Сутність|сутність|, значення і види документарне інкасо. Техніка банківського здійснення операції «документарне інкасо».


^ Тема 5. Банківська гарантія в міжнародних розрахунках

Поняття гарантії як економічній категорії, її відмінність|відзнака| від поручки. Правове регулювання банківських гарантій. Взаємовідносини сторін – контрагентів з приводу виставляння гарантій. Умови дії банківської гарантії. Визначення цілей застосування|вживання| банківської гарантії. Форми гарантій. Зміст|вміст| банківської гарантії. Характеристика складових гарантійного листа. Типи банківських гарантій. Види гарантій в зовнішньоекономічних операціях.


^ Тема 6. Банківське фінансування зовнішньоторговельних угод

Суть|сутність| фінансування зовнішньої торгівлі. Взаємозв'язок між умовами платежу і методами фінансування. Платіжні умови, необхідні для фінансування імпорту. Фінансування експорту і платіжні умови. Необхідність адаптації умов контракту до необхідного методу фінансування.


^ Тема 7. Валютні рахунки|лічба| в міжнародних розрахунках

Відкриття|відчиняти| і ведення валютних рахунків|лічби|. Види банківських рахунків|лічби| в іноземній валюті. Порядок|лад| відкриття|відчиняти| поточного валютного рахунку|лічби| юридичній особі-резидентові. Поняття ведення рахунку|лічби| і режиму ведення рахунку|лічби|. Відкриття|відчиняти| і ведення депозитних валютних рахунків|лічби|. Порядок|лад| здійснення міжнародних розрахунків по експортно-імпортних операціях. Валютний контроль за здійсненням міжнародних розрахунків як функція уповноважених банків. Переоформлення і закриття валютних рахунків|лічби|.


^ Тема 8. Валютний ринок і валютні операції

Суть|сутність| і особливості валютного ринку. Складові ринку валютних операцій. Види валютних ринків. Чинники|фактори|, що впливають на кон'юнктуру валютного ринку. Види операцій по торгівлі валютою.


^ Тема 9. Депозитні валютні операції банків

Міжбанківські депозитні операції в іноземній валюті. Основні валюти депозитних угод. Правове регулювання депозитних операцій на валютному ринку. Процентні|відсоткові| ставки на ринку міжбанківських депозитів. Чинники|фактори|, що впливають на значення ставок і розмір спреду| (різниці між ставками). Ведення депозитних валютних рахунків|лічби|. Валютування депозитних угод.


^ Тема 10. Управління валютним ризиком

Суть|сутність| ризику валютних операцій. Поняття валютного ризику. Чинники|фактори| впливу на валютний ризик. Управління валютним ризиком. Напрями|направлення| управління ризиком валютних операцій. Методи хеджування валютного ризику як один з напрямів|направлень| управління ризиком. Управління валютною позицією комерційного банку як напрям|направлення| управління ризиком валютних операцій. Економічні нормативи, встановлені|установлені| Національним банком України, для управління відкритою|відчиняти| валютною позицією, їх розрахунок і економічний зміст|вміст|. Банківські операції, що впливають на розмір відкритої|відчиняти| валютної позиції.


5. Завдання для самостійної роботи студентів і графік здачі форм контролю СРС


^ МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ


п/п

Короткий зміст модулю

Лекції

СРС

Форми контролю

денна

заочна

денна

заочна

1.

Основи організації міжнародних розрахунків


8


1


8


12


УО, КР, ТЗ

2.

Документи в зовнішньоторговельних операціях і умови постачань


4


2


6


11


УО, КР, ТЗ

3.

Засоби і способи платежів в міжнародній торгівлі


6


2


6


11


УО, КР, ТЗ

4.

Документарні форми міжнародних розрахунків


4


1


8


12

УО, КР, ТЗ, ЗЛР

5.

Банківська гарантія в міжнародних розрахунках


6


1


8


11


УО, ТЗ, ЗЛР

6.

Банківське фінансування зовнішньоторговельних угод


6


1


8


11


УО, ТЗ, ЗЛР

7.

Валютні рахунки в міжнародних розрахунках


4


1


4


9


УО, ТЗ, ЗЛР

8.

Валютний ринок і валютні операції

6

2

8

12

УО, ТЗ, ЗЛР

9.

Депозитні валютні операції банків

4

1

6

11

УО, ТЗ, ЗЛР

10.

Управління валютним ризиком

6

2

8,23

12

УО, ТЗ, ЗЛР
Всього по курсу

54

14

70,23

112


^ 6. Перелік використаних джерел

 1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р.( зі змінами і доповненнями).

 2. Закон України „Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті від 23.09.1994 р. № 185/94 – ВР

 3. Закон України “ Про банки і банківську діяльність” від 7.12.00. № 2121–Ш із змінами і доповненнями.

 4. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.99 № 679–Х1V, із змінами та доповненнями.

 5. Закон України “Про обіг векселів в Україні” від 5.04.2001 №2374-ІІІ, із змінами і доповненнями.

 6. Декрет КМУ “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19.02.93 № 15-93, із змінами та доповненнями.

 7. Постанова НБУ „Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями ” від 03.12.2003 р. , №514.

 8. “Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України”, затверджені постановою Правління НБУ від 18.03.99 № 127, із змінами та доповненнями.

 9. Положення “Про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України”, затверджене постановою Правління НБУ від 29.12.00 № 520.

 10. Положення “Про форму зовнішньо-економічних договорів (контрактів)”, затверджене постановою Правління НБУ від 06.09.01 № 201.

 11. Положення “Про встановлення і використання офіційного курсу гривні до іноземних валют”, затверджене постановою Правління НБУ від 6.03.01 № 98.

 12. Класифікатор іноземних валют, затверджений Постановою Правління НБУ від 4.02.98

 13. Уніфіковані правила та звичаї щодо документарних акредитивів, ред.1993р.публік МТП № 500 від 1993 р.

 14. Уніфіковані правила за звичаї щодо документраних інкасо,ред.1979 публ. МТП №322

 15. Уніфіковані правила щодо контрактних гарантій. Ред. 1972 публ. МТП № 325

 16. Банківські операції / за ред. Мороза А.М. – К.: КНЕУ, 2000. – 384 с.

 17. Банківська справа / за ред. Тиркала Р.І. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 314 с.

 18. Васюренко О.В. Банківські операції. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2000. – 243 с.

 19. Віднійчук-Вірван Л.А. Мінародні розрахунки і валютні операції: Навч. посібник. – Львів: «Магнолія Плюс», 2005. – 214 с.

 20. Домрачев В.М. Міжнародні банківськи розрахунки: Навч. посібн. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005.

 21. Золотов А.Ф. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. – К.: МАУП, 2001. – 112 с.

 22. Костюченко О.А. Валютне законодавство України: Навч. посібн. – К.: Атіка, 2006. – 304 с.

 23. Міжнародні розрахунки та валютні операції / за ред. Савлука М.І. – К.: КНЕУ, 2002. – 392 с.

 24. Михайлов Д.М. Международные расчеты и гарантии. – М.: ФБК-ПРЕСС, 1998.

 25. Петрашко Л.П. Валютні операції: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 204 с.

 26. Рязанова Н.С. Міжнародні фінанси. - К.: КНЕУ, 2001. – 119 с.

 27. Руденко Л.В. Організація міжнародних кредитно-розрахункових операцш в банках: Посібник. - К.: Видавничий центр „Академія", 2002. – 376 с.

 28. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операціі. - К.: ЦУЛ, 2003. – 616 с.

 29. Семенов А.Г. Современная система международных валютных отношений. Учебн. пособие. – Донецк: ДонНУ, 2001. – 175 с.

 30. Шапира Ж. Международное право предпринимательской деятельности. Пер. с франц. – М.: А/О Издательская группа «Прогресс», 1993. – 159 с.

 31. Береславська О.І. Лібералізація валютного ринку як елемент економічного розвитку // Зб. Наукових праць інституту економіки НАНУ „Фінансово-кредитний механізм економічного розвитку”. – К, 1999.

 32. Береславська О.І. Складові та механізм стабілізації. Аналіз проблем фінансових ринків України // Вісник НБУ. – №6 - 2000.

 33. Іваненко-Свинцицька І.Є. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями // Фінанси України, 2002. - №8.- С. 55-59.

 34. Колосова В.П. Кредитування економіки України міжнародними фінансовими інститутами // Фінанси України, 2000. - №2.- С. 21-29.

 35. Зовнішня торгівля України товарами // Актуальні проблеми економіки, 2003. - №4 (22).- С. 84 - 94.

 36. Зовнішньоекономічна діяльність// Статистичний щорічник України за 2008 рік.

 37. Філатова О.В. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності // Фінанси України, 2003. - №5.- С. 73-77.

 38. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002 – 2011 роки”. // Урядовий кур”єр від 4 червня 2002 р., № 100, с.5.

 39. Управление деятельностью банка (банковский менеджмент). / Под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. – М: Юристъ, 2003. – 688 с.

 40. Хорошковський В.І. Міжнародні фінансові інститути й економічні інтереси України // Фінанси України, 2002. - №6.- С. 61-71.

 41. Цельев А. Задорожная И. ИНКОТЕРМС во внешнеэкономической деятельности // Финансовый директор, 2004. - №1 (17). – С.44-52.


7. Додаткові матеріали по модулю


^ ПЕРЕЛІК ТИПОВИХ ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ

 1. Визначення поняття «Міжнародні розрахунки». Еволюція міжнародних розрахунків і їх необхідність.

 2. Валютно-фінансові і платіжні умови зовнішньоекономічних угод.

 3. Форми міжнародних розрахунків.

 4. Кореспондентські розрахунки банків. Види кореспондентських договорів, їх зміст|вміст|.

 5. Корреспондетські рахунки «НОСТРО», «ЛОРО» і «ВОСТРО», їх призначення і характеристика.

 6. Суть|сутність| А-і Б-корреспондетських стосунків.

 7. Поняття ризиків в міжнародній торгівлі. Види ризиків, їх специфіка.

 8. Класифікація документів, обслуговуючих зовнішню торгівлю.

 9. Поняття ІНКОТЕРМС, їх сутнісна характеристика.

 10. Основні групи умов ІНКОТЕРМС 1990 р.

 11. Чек як засіб|кошт| платежу. Види чеків.

 12. Механізм розрахунків чеками.

 13. Суть|сутність| векселів, їх оформлення.

 14. Операції з|із| векселями, здійснювані банками в міжнародній торгівлі.

 15. Платіжне доручення як міжнародний платіжний засіб|кошт|.

 16. Поняття банківського переказу як одного із способів міжнародних платежів. Види банківських переказів.

 17. Міжбанківські системи комунікацій.

 18. Міжбанківська система комунікацій СВІФТ. Завдання|задачі| і мета|ціль| Суспільства|товариства|.

 19. Суть|сутність|, сфера документарних (забезпечених) платежів.

 20. Документарний акредитив, його суть|сутність|.

 21. Види документарних акредитивів.

 22. Організація операції «документарний акредитив».

 23. Суть|сутність|, значення документарне інкасо. Види інкасових операцій.

 24. Техніка банківського здійснення операції «документарне інкасо».

 25. Суть|сутність| і цілі банківських гарантій.

 26. Поняття гарантії, її відмінність|відзнака| від поручительства.

 27. Форми гарантій.

 28. Види гарантій в зовнішньоекономічних операціях.

 29. Суть|сутність| фінансування зовнішньої торгівлі.

 30. Взаємозв'язок між умовами платежу і методами фінансування.

 31. Формування ринку покупця і ринку продавця.

 32. Платіжні умови, необхідні при фінансуванні імпорту.

 33. Фінансування експорту і платіжні умови, які закладено в його основу.

 34. Переваги і недоліки|нестачі| експортного факторингу.

 35. Середньо- і довгострокове фінансування зовнішньоекономічних операцій.

 36. Форфейтування як довгострокове фінансування експорту.

 37. Привабливість лізингу|лізінгу| як альтернативної форми фінансування.

 38. Види банківських рахунків|лічби| в іноземній валюті.

 39. Порядок|лад| відкриття|відчиняти| поточного валютного рахунку|лічби| юридичній особі-резидентові.

 40. Поняття ведення рахунку|лічби| і режиму ведення рахунку|лічби|.

 41. Порядок|лад| здійснення міжнародних розрахунків по експортно-імпортних операціях.

 42. Переоформлення і закриття валютних рахунків|лічби|.

 43. Суть|сутність| і особливості валютного ринку.

 44. Інфраструктура світового валютного ринку.

 45. Види валютних ринків.

 46. Особливості ринку євровалют. Характерні|вдача| риси|межі|.

 47. Поняття євровалюти, євробанку і євроринку.

 48. Види операцій по торгівлі валютою.

 49. Термінові|строкові| валютні курси.

 50. Міжбанківські депозитні операції в іноземній валюті.

 51. Суть|сутність| міжбанківського ринку депозитних операцій в іноземній валюті.

 52. Процентні|відсоткові| ставки на ринку міжбанківських депозитів.

 53. Котирування процентних|відсоткових| ставок, сторони котирування.

 54. Депозитна позиція.

 55. Валютування депозитних угод.

 56. Суть|сутність| ризиків валютних операцій.

 57. Чинники|фактори| впливу на валютний ризик.

 58. Управління валютним ризиком.

 59. Управління валютною позицією банку.

Схожі:

Міжнародні розрахунки І валютні операції icon“міжнародні розрахунки та валютні операції”

Міжнародні розрахунки І валютні операції iconАнотація дисципліни «Міжнародні розрахунки І валютні операції»
move to 0-16380996
Міжнародні розрахунки І валютні операції icon“затверджую”
Міжнародні розрахунки І валютні операції”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”, 2006...
Міжнародні розрахунки І валютні операції iconПрограма курсу «міжнародні розрахунки І валютні операції» Розділ 1
Роль національних валют, міжнародних розрахункових одиниць І золота в міжнародних розрахунках
Міжнародні розрахунки І валютні операції iconПрограма курсу «міжнародні розрахунки І валютні операції» Розділ 1
Роль національних валют, міжнародних розрахункових одиниць І золота в міжнародних розрахунках
Міжнародні розрахунки І валютні операції iconПитання до іспиту з курсу «Міжнародні розрахунки І валютні операції»
Поняття міжнародних розрахунків. Зв'язок міжнародних розрахунків з валютними операціями в банківській діяльності
Міжнародні розрахунки І валютні операції iconПитання до іспиту з курсу «Міжнародні розрахунки І валютні операції»
Поняття міжнародних розрахунків. Зв'язок міжнародних розрахунків з валютними операціями в банківській діяльності
Міжнародні розрахунки І валютні операції iconАнотація дисципліни «Міжнародні розрахунки І валютні операції»
Метою курсу є засвоєння теоретичних основ міжнародних розрахункових І валютних операцій, ознайомлення слухачів з інструментарієм...
Міжнародні розрахунки І валютні операції iconДо виконання контрольних робіт з курсу “Міжнародні розрахунки І валютні операції”
Необхідно мати на увазі, що одну І ту саму тему можуть виконувати не більше, ніж два студенти. При виборі теми бажано проконсультуватись...
Міжнародні розрахунки І валютні операції iconДо виконання контрольних робіт з курсу “Міжнародні розрахунки І валютні операції”
Необхідно мати на увазі, що одну І ту саму теми можуть виконувати не більше, ніж два студенти. При виборі теми бажано проконсультуватись...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи