Донецький національний університет icon

Донецький національний університет
Скачати 299.59 Kb.
НазваДонецький національний університет
Дата13.09.2012
Розмір299.59 Kb.
ТипДокументи

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТОБЛІКОВО-ФІНАНСОВИЙ факультет


Спеціальність “ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА


ДИСЦИПЛІНА «ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ»
9 СЕМЕСТР


ВИКЛАДАЧ: к.е.н., доцент Сердюк В.М.


ЗМІСТ

1. Вступ

2

2. Ціль і результати навчання

2

3. Методи викладання та навчання

3

4. Програма (зміст) курсу

3

5. Завдання для самостійної роботи студентів і графік здачі форм контролю СРС

3

6. Список літератури

10
^

7. Організація поточного, модульного, підсумкового контролю знань


11


1. Вступ


Облік операцій, пов'язаних з погашенням зобов'язань перед бюджетом з податків і платежів, завжди вважався досить містким і проблемним. Особливо гостро питання обліку розрахунків з бюджетом постають сьогодні, коли часто відбуваються зміни в нормативній базі. А під час розрахунку податків необхідно ретельно дотримуватися законів, інструкцій та інших нормативних документів, які регламентують порядок нарахування податків і терміни сплати їх до бюджету. Становище посилюється ще й тим, що податковий облік не достатньо адаптований до реформованого бухгалтерського обліку.2. Ціль і результати навчання


Метою викладання дисципліни є розкриття суті концептуальних основ податкового обліку, оцінки окремих елементів податкової звітності відповідно до чинного законодавства, навчання студентів користуватися даними податкового обліку, ознайомлення студентів з особливостями формування податкової звітності.

Основні задачі курсу: прищепити навички розрахунку податку на прибуток, ПДВ, акцизного збору, єдиного податку, підготування податкової звітності, ефективного використання і надійного захисту інформації.

Для вивчення дисципліни студенти повинні знати такі курси, як "Бухгалтерський облік", „Фінансовий облік”, "Економічний аналіз", "Економіка підприємства".

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- ціль, призначення, об’єкти податкового обліку;

- механізм формування податків при загальній і прощенній системах оподаткування;

- принципи формування і критерії відображення статей податкової звітності відповідно до чинного законодавства.

Студенти повинні вміти:

- володіти принципами формування об’єктів оподаткування;

- користуватися даними податкового обліку для складання податкових декларацій;

- ефективно використовувати дані податкової звітності;

- забезпечити захист інформації, що є комерційною таємницею при наданій формі податкової звітності;

- формувати повну, правдиву і достовірну податкову звітність у відповідності з чинним законодавством.


^ 3. Методи викладання та навчання


Методикою викладання дисципліни є модульно-рейтингова система навчання.

Форми навчання: інформаційні та проблемні лекції; обговорення питань, дискусії; тест-контроль, розв’язання ситуаційних завдань тощо.

Методи навчання: розповідь, пояснення, бесіда, дискусія, кейс-методи.


^ 4. Програма (зміст) курсу


Змістовий модуль 1. Теоретичні засади податкового обліку

Система оподаткування в Україні. Види обліку в умовах ринку, їхня порівняльна характеристика.

Об'єкти податкового обліку. Варіанти ведення податкового обліку. Загальні положення про складання та подання податкової звітності.


Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти податкового обліку

Облік податку на прибуток. Облік податку на додану вартість і акцизного збору. Спрощена система оподаткування.


Змістовий модуль 3. Облік інших податків і обов’язкових платежів

Облік податку з доходів фізичних осіб. Облік відрахувань на соціальні заходи. Облік майнових і ресурсних платежів. Система місцевих податків і зборів.


^ 5. Завдання для самостійної роботи студентів і графік здачі форм контролю СРС


Самостійна робота студентів при вивченні дисципліни передбачає систематичне вивчення лекційного матеріалу і навчальної літератури, що рекомендується цією програмою, підготовку до заліку.

За самостійною роботою студентів здійснюється систематичний контроль у вигляді захисту домашніх завдань, які студенти повинні виконати по кожній темі курсу, що вивчається. Якість засвоєння студентами поточного навчального матеріалу лектор контролює шляхом виконання і захисту студентами індивідуального завдання, що узагальнює матеріал.


^ Завдання для самостійної роботи студентів


ВАТ «Піонер», що займається торговельною діяльністю, перебуває на загальній системі оподаткування, при цьому податковими пільгами не користується. Оподатковуваний прибуток за 1У квартал минулого року склав 50 тис. грн. У податковій декларації по податку на додану вартість відображене на 1 січня поточного року відшкодування в сумі 10 тис. грн.

Залишкова вартість основних засобів за даними податкового обліку на 1 січня поточного року - 500 тис. грн., у тому числі:

1 група - 250 тис. грн.;

2 група - 50 тис. грн.;

3 група - 100 тис. грн.;

4 група - 100 тис. грн.

На балансі ВАТ «Піонер» на початок року значаться транспортні засоби, початкова вартість яких:

- легковий автомобіль «Жигулі» з об'ємом циліндра 1500 куб. див - 20 тис. грн.;

- вантажний автомобіль ЗІЛ з об'ємом циліндра 4200 куб. див - 50 тис. грн.

Підприємство має земельну ділянку під виробничими фондами площею 2000 кв. м.

За станом на 1 січня поточного року залишки на бухгалтерських рахунках становлять:

- запаси - 115 тис. грн., у тому числі:

- товари на складі - 100 тис. грн.;

- будівельні матеріали - 10 тис. грн.;

- бензин - 5 тис. грн.;

- кошти:

- поточний рахунок у національній валюті - 100 тис. грн.;

- поточний рахунок в іноземній валюті - 10 тис. доларів США (курс НБУ на 1 січня поточного року - 5,3 грн. за 1 долар, на 31 березня - 5,5 грн. за долар);

  1. кредиторська заборгованість за товари - 60 тис. грн.


Заповнити декларацію з податку на прибуток підприємства й податкову декларацію з ПДВ (у навчальних цілях – за перший квартал, а не щомісячно).


Господарські операції за перший квартал поточного рокуДата

Зміст господарських операцій

Сума, грн.

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

03.01

Отримано товари від ТОВ «Світоч» за чистою покупною вартістю

ПДВ

30000

?

2

10.01

Надійшла передоплата від ВАТ «Політ» за товари

ПДВ

36000

?

3

15.01

Перерахована з поточного рахунку передоплата за товари ТОВ «Рица»

ПДВ

24000


?

4

31.01

Нарахована заробітна плата за січень 20 працівникам підприємства по 300 грн. кожному

?

5

31.01

Зроблено відрахування до:

а) Пенсійного фонду

б) ФСС з тимчасової втрати працездатності

в) ФСС на випадок безробіття

г) ФСС від нещасних випадків (ставка збору для торговельних підприємств - 1,02%)


?

?

?

?

6

31.01

Утримані із заробітної плати:

а) податок з доходів фізичних осіб (умовно вважати, що робітники не писали заяви на соціальну пільгу)

б) збір до Пенсійного фонду

в) внески до ФСС з тимчасової втрати працездатності

г) внески до ФСС на випадок безробіття


?


?

?

?

7

31.01

Нарахований комунальний податок

?

8

31.01

Визначена й перерахована до бюджету сума ПДВ за січень

?

9

02.02

Відвантажені ВАТ «Політ» раніше оплачені товари за відпускною вартістю,

у тому числі ПДВ

Чистий доход від реалізації

Фактична собівартість товарів

?


?

?

25000

10

07.02

Отримані раніше оплачені товари від ТОВ «Рица» за чистою покупною вартістю

ПДВ

?


?

11

15.02

Продана іноземна валюта при курсі НБУ 5,4 грн. за долар


Сплачена комісійна винагорода банку в розмірі 0,1 %

Списано фактичну собівартість реалізованої іноземної валюти за середньозваженим курсом 5,3 грн. за долар

Курсова різниця

$5000

?

?

?


?

12

16-28.02

Зроблено ремонт адміністративного корпуса підрядним способом (залишкова вартість будинку на 1 січня поточного року - 100 тис. грн.).

Чиста сума рахунка ремонтно-будівельної організації

ПДВ4000

?

13

28.02

Нарахована заробітна плата за лютий 21 працівникові підприємства по 300 грн. кожному

?

14

28.02

Зроблено відрахування до:

а) Пенсійного фонду

б) ФСС із тимчасовій втрати працездатності

в) ФСС на випадок безробіття

г) ФСС від нещасних випадків


?

?

?

?

15

28.02

Утримані із заробітної плати:

а) податок з доходів фізичних осіб

б) збір до Пенсійного фонду

в) внески до ФСС із тимчасовій втрати працездатності

г) внески до ФСС на випадок безробіття

?

?

?

?

16

28.02

Нарахований комунальний податок

?

17

28.02

Визначена й перерахована до бюджету сума ПДВ за лютий

?

18

03.03

Перерахована з поточного рахунку будинку для престарілих благодійна допомога

3000

19

05.03

Відвантажені ТОВ «Мрія» товари за відпускною вартістю,

у тому числі ПДВ

Чистий доход від реалізації

Фактична собівартість товарів

60000

?

?

45000

20

09.03

Розпочато реконструкцію будинку складу, залишкова вартість якого 50 тис. грн. Зокрема, отриманий рахунок за проектні роботи, чиста вартість якого

ПДВ

Витрачені будівельні матеріали10000

?

5000

21

12.03

Передано комп'ютер, залишкова вартість якого 2000 грн., зношення – 1000 грн., у рахунок поставки товарів ЗАТ «Час» вартістю 3000 грн., включаючи ПДВ

?

22

17.03

Відвантажені товари іноземній фірмі за контрактною вартістю 10 тис. доларів при валютному курсі на дату оформлення вантажної митної декларації 5,3 грн. за долар

Митний збір

Списана фактичну собівартість реалізованих товарів

Списані витрати з розмитнення товарів

?


?

40000

?

23

20.03

Оплачені товари іноземною фірмою при валютному курсі 5,2 грн. за долар

Курсова різниця

?


?

24

20.03

Імпортована 1 тис. пляшок шампанського об'ємом 0,75 л за контрактною вартістю 5000 доларів (митна вартість - 4800 доларів при валютному курсі на дату оформлення вантажної митної декларації 5,2 грн. за долар)

Митний збір

Акцизний збір за ставкою 1,60 грн. за 1 літр

ПДВ по імпортних товарах

?


?

?

?

25

22.03

Перераховано іноземній фірмі за шампанське при валютному курсі 5,1 грн. за долар

Курсова різниця

?


?

26

25.03

Реалізоване шампанське ВАТ «Прима» за договірною вартістю,

у тому числі ПДВ

Чистий доход від реалізації

Відображена фактична собівартість відвантаженого товару

Збір на розвиток виноградарства, садівництва й хмільництва

42000

?

?

?

?

27

31.03

Нарахована заробітна плата за березень 20 працівникам підприємства по 310 грн. кожному

?

28

31.03

Здійснені відрахування до:

а) Пенсійного фонду

б) ФСС із тимчасової втрати працездатності

в) ФСС на випадок безробіття

г) ФСС від нещасних випадків


?

?

?

?

29

31.03

Утримані із заробітної плати:

а) податок з доходів фізичних осіб

б) збір до Пенсійного фонду

в) внески до ФСС із тимчасової втрати працездатності

г) внески до ФСС на випадок безробіття


?

?

?

?

30

31.03

Нарахований комунальний податок

?

31

31.03

За даними шляхових листків за перший квартал списаний бензин, витрачений:

а) для вантажного автомобіля - 3 тонни

б) для легкового автомобіля - 2 тонни3000

2000

32

31.03

Відображена суму збору за забруднення навколишнього середовища за 1 квартал при нормативі 3 грн. за 1 тонну бензину. Поправочні коефіцієнти 1,8 та 1,25

?

33

31.03

Відображена сума податку із власників транспортних засобів за 1 квартал за ставками: для автомобіля «Жигулі» - 5 грн. за 100 куб. см об'єму двигуна; для автомобіля ЗІЛ – 10 грн. за 100 куб. см об'єму двигуна

?

34

31.03

Нарахована плата за землю за 1 квартал при середній ставці 0,21 грн. за 1 кв. м. Коефіцієнт, застосовуваний у Києві, Сімферополі, Севастополі та містах обласного підпорядкування, становить 3,0. Коефіцієнт індексації, визначений Законом України про Державний бюджет України на поточний рік, становить 3,03

?

35

31.03

Нарахована плата за воду за 1 квартал (при ліміті забору 3 тис. куб. м фактично використано 4 тис. куб. м). Норматив збору за спеціальне використання підземних вод – 5,29 коп. за 1 куб м

?

36

31.03

Визначена й перерахована до бюджету сума ПДВ за березень

?

37

31.03

Переоцінена іноземна валюта на кінець кварталу

?

38

31.03

Нарахована сума амортизації за 1 квартал

?

39

31.03

Нарахована сума податку на прибуток за 1 квартал

?РАЗОМ за квартал

?

х

х

?

?
^
Графік СРС

№ з/п

№ тижня

Змістовий модуль

Література

Форма контролю

1

1

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади податкового обліку

3, 5

Вхідний тестовий контроль, реферати, індивідуальні завдання, тести по модулю 1
2

Основи побудови й загальні вимоги до податкової звітності
2
Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти податкового обліку

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Реферати, індивідуальні завдання, тести по модулю 2
3-6

Облік податку на прибуток.7-8

Облік податку на додану вартість9-10

Облік акцизного збору11-12

Спрощена система оподаткування
3
Змістовий модуль 3. Облік інших податків і обов’язкових платежів

4, 5, 6, 7

Реферати, індивідуальні завдання, тести по модулю 3
13-15

Облік податків і платежів, пов’язаних з нарахованою заробітною платою16-17

Облік майнових і ресурсних платежів18

Система місцевих податків і зборів^

6. Список літератури1. Закон України «Про внесення змін у Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 р. № 283/ 97-ВР (зі змінами й доповненнями).

2. Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/ 97-ВР (зі змінами й доповненнями).

3. Закон України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами й державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-111

4. Сердюк В. Н. Бухгалтерский учет. - Донецк: ДонНУ, 2010. – 541 с.

5. Сердюк В.Н. Налоговый учет. – Донецк: ДонНУ, 2010. – 327 с.

6. Сердюк В. Н. Податковий облік. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 316 с.

7. Сердюк В.М. Податковий облік: Навчально-методичний посібник. Завдання модульного контролю та методичні вказівки для їх виконання для студентів спеціальності „Облік і аудит” / Під ред. Сідюк О.В. – Донецьк: Норд-Пресс, 2010. – 98 с.

^

7. Організація поточного, модульного, підсумкового контролю знаньСистема оцінювання знань студентів з дисципліни «Податковий облік і звітність» представлена в табл. 1.

Таблиця 1

Система оцінювання знань студентів по дисципліні «Податковий облік і звітність»


Поточний контроль – 50 балів

Сума балів за підсумковий модульний контроль

Модуль 1

Сума балів за 1 модуль

Модуль 2

Сума балів за модуль 2

Організ-навчальна робота студента

Самостійна робота

Контрольна робота

Організ-навчальна робота студента

Самостійна робота

Контрольна робота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

25

20

5

50

10

20

20

50

100Загальна оцінка результатів модульного контролю виробляється відповідно до таблиці 2.

Таблиця 2

Оцінювання наукових досягнень студентів Донецького національного університету

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується ДонНУ

Оцінка за національною шкалою

A

90-100

Відмінно

B

80-89

Добре

C

70-79

Добре

D

60-69

Задовільно

E

50-59

Задовільно

FX

30-49

незадовільно (з можливістю повторної здачі)

F

0-29

незадовільно (з обов'язковим повторним вивченням дисципліни)

^ Зразок завдання для поточного та модульного контролю знань студентів денної форми навчання


Блок 1. Тестові завдання

1. Які з перерахованих витрат по основних засобах підлягають амортизації:

а) придбання основних фондів або нематеріальних активів для їхнього подальшого продажу

б) витрати бюджетів на будівництво й утримання споруд благоустрою й житлових будинків

в) поліпшення якості земель, не пов'язаних з будівництвом

г) витрати платника податків на придбання й відгодівлю продуктивної худоби


2. Які витрати в частині основних засобів не підлягають амортизації:

а) витрати на придбання, закладення й вирощування багаторічних насаджень до початку плодоносіння

б) вирощування багаторічних плодоносних насаджень

в) витрати на придбання племінної худоби

г) витрати на самостійне виготовлення основних фондів для власних виробничих потреб


3. Торгове|торгівельне| підприємство за перший квартал отримало|одержувало| виручки на суму 360000 грн. (з|із| ПДВ). Крім того, проведений|виробляти| обмін товарів вартістю 10000 грн. (без ПДВ) на послуги з ремонту приміщення|помешкання|, залишкова вартість якого в податковому обліку|урахуванні| на 01 січня складає 40000 грн. Отримано|одержувати| 1200 грн. (з|із| ПДВ) від здачі в оренду приміщення|помешкання|. Фірма|фірма-виготовлювач| сплатила рахунки|лічбу| постачальників товарів в сумі 300000 грн. (з|із| ПДВ). Залишки товарів на кінець періоду в порівнянні з початком року зменшилися на 2000 грн. Нарахована заробітна плата з|із| відрахуваннями на соціальні заходи в загальній|спільній| сумі 35000 грн. Визначите податок на прибуток, що підлягає сплаті|виплаті| до бюджету:

а) 5800 грн.

б) 3300 грн.

в) 4800 грн.

г) 4400 грн.


4. У звітному місяці торгова|торгівельна| фірма|фірма-виготовлювач|:

- оприбутковувала і сплатила товар на 360 тис. грн., включаючи ПДВ;

- реалізувала товарів на 420 тис. грн., включаючи ПДВ;

- здійснила передоплату за маркетингові послуги в сумі 6 тис. грн., включаючи ПДВ.

Розрахуйте суму ПДВ до сплати|виплати| до бюджету:

а) 9 тис. грн.

б) 10 тис. грн.

в) 94 тис. грн.

г) 4 тис. грн.


5. Підприємство реалізувало на території України 2000 штук підакцизних товарів. Чому дорівнює сума акцизного збору|збирання|, що підлягає сплаті|виплаті| до бюджету, якщо ставка акцизного збору|збирання| складає 35%, а ціна реалізації (з|із| ПДВ і акцизним збором|збиранням|) – 120 грн|.:

а) 84000 грн.

б) 51852 грн.

в) 62852 грн.

г) 70000 грн.


6. У базу нарахування ПДВ при імпорті не включається:

а) мито

б) акцизний збір|збирання|

в) митна вартість товару

г) митний збір|збирання|


7. Підприємство здійснило передоплату за обладнання в сумі 60000 грн. (включаючи ПДВ) 20 червня, отримало|одержувало| вказане обладнання від постачальника і оприбутковувало на склад 03 липня. Обладнання було передане|передавати| в монтаж 09 липня і введене|запроваджувати| в експлуатацію 04 серпня. Коли у|біля| підприємства виникне право на податковий кредит по ПДВ в сумі 10000 грн. (за умови, що|при умові , що| постачальник надав податкову накладну в порядку|ладі|, передбаченому законодавством):

а) 20 червня

б) 03 липня

в) 09 липня

г) 04 серпня


^ Блок 2. Практичне завдання.


1. Відобразити наступну ситуацію в бухгалтерському й податковому обліку.

Надійшла від покупця передоплата в сумі 9000 грн., включаючи ПДВ. Відвантажено готову продукцію за відпускною вартістю 12000 грн., включаючи ПДВ. Фактична виробнича собівартість відвантаженої продукції - 7000 грн. Сума боргу, що залишилася, погашена покупцем грошима.


2. Скласти бухгалтерські проводки, зробити необхідні розрахунки, зазначити суми валових доходів і валових витрат.

Оприбутковані надлишки матеріалів, виявлені під час інвентаризації, у сумі 70 грн.

Відображені за балансовою вартістю матеріали, яких не вистачає й зіпсовані виявлені під час інвентаризації, у сумі 260 грн.

Списана за обліковими цінами недостача:

а) у межах норм природних втрат - 60

б) понад норми природних втрат:

- конкретні винуватці не встановлені - 50

- на винних осіб – 150


3. Скласти бухгалтерські проводки, відобразити валові доходи й валові витрати в замовника.

ВАТ «Піонер» відправило давальницьку сировину на перероблення в сумі 9000 грн., частина якого (10%) передана в рахунок оплати послуг з виготовлення продукції за договірною вартістю 1200 грн., включаючи ПДВ.

Оприбутковано готову продукцію, договірна вартість якої 3600 грн., включаючи ПДВ.


^ Зразок завдання для поточного та модульного контролю знань студентів заочної форми навчання

Блок 1. Тестові завдання

1. Пеня при самостійному нарахуванні суми податкового зобов'язання платником податків нараховується, починаючи|розпочинати| з|із|:

а) першого робочого дня, наступного|слідуючого| за останнім днем сплати|виплати| податкового зобов'язання

б) першого робочого дня, наступного|слідуючого| за останнім днем граничного терміну сплати|виплати| податкового зобов'язання, визначеного в податковому повідомленні

в) першого робочого дня, наступного|слідуючого| за останнім днем сплати|виплати| податкового зобов'язання і штрафу, визначеного Законом № 2181

г) першого робочого дня, наступного|слідуючого| за останнім днем граничного терміну сплати|виплати| податкового зобов'язання, визначеного Законом № 2181


2. Нарахування пені за невчасну|несвоєчасну| сплату|виплату| податку закінчується:

а) в день списання з особового рахунку платника податків суми податкового боргу|обов'язку|

б) в день прийняття|прийняття| банком, обслуговуючим платника податків, платіжного доручення на сплату|виплату| суми податкового боргу|обов'язку|

в) в день погашення податкового боргу|обов'язку|

г) в день надходження|вступу| на особовий рахунок податку, по якому нараховується заборгованість


3. У випадку, якщо|у разі , якщо| платник податків не сплачує узгоджену|погоджену| суму податкового зобов'язання протягом граничних термінів, він зобов'язаний сплатити штраф в наступних|слідуючих| розмірах:

а) незалежно від терміну затримки - у розмірі 10% такої суми

б) при затримці до 90 календарних днів, наступних|слідуючих| за останнім днем граничного терміну сплати|виплати| узгодженої|погодженої| суми податкового зобов'язання, - у розмірі 10% такої суми; при затримці більше 90 календарних днів – 50%

в) при затримці до 30 календарних днів, наступних|слідуючих| за останнім днем граничного терміну сплати|виплати| узгодженої|погодженої| суми податкового зобов'язання, - у розмірі 10% такої суми; при затримці від 31 до 90 календарних днів включно – 20%; при затримці більше 90 календарних днів – 50%

г) при затримці до 30 календарних днів, наступних|слідуючих| за останнім днем граничного терміну сплати|виплати| узгодженої|погодженої| суми податкового зобов'язання, - у розмірі 10% такої суми; більше 30 календарних днів – 20%


4. Якщо в майбутніх податкових періодах платник податків самостійно виявляє помилки в показниках раніше поданої податкової декларації, він має право:

а) подати уточнений розрахунок

б) не подавати уточнений розрахунок

в) не подавати уточнений розрахунок, якщо уточнені показники знайшли відображення|відображення| в податковій декларації за будь-який|будь-який| наступний|такий| період, протягом якого були самостійно виявлені помилки


5. У разі, коли платник податків самостійно виявляє помилки, що привели до недоїмки|недоплати|, він повинен нарахувати штраф в розмірі:

а) 10% від суми недоплати

б) 5% від суми недоплати

в) 8 неоподатковуваних мінімумів|мінімум-ареалів| доходів громадян

г) 50% від суми недоплати


6. Фактична сплата|виплата| узгодженої|погодженої| суми податкового зобов'язання, що склало 12000 грн., проведена|виробляти| у розмірі 9600 грн. із затримкою на 16 календарних днів і 2400 грн. – на 36 календарних днів від граничного терміну сплати|виплати| узгодженої|погодженої| суми податкового зобов'язання. За загальну|спільну| затримку платник податків повинен сплатити штраф в сумі:

а) 2440 грн.

б) 980 грн.

в) 1200 грн.

г) 1440 грн.


7. Визначити загальну|спільну| суму пені, використовуючи інформацію попереднього тесту і відомості про облікову ставку НБУ на дату:

- першого робочого дня, наступного|слідуючого| за останнім днем граничного терміну сплати|виплати| податкового зобов'язання, визначеного Законом № 2181 – 36% річних;

- прийняття|прийняття| банком, обслуговуючим платника податків, платіжного доручення на сплату|виплату| податкового боргу|обов'язку| в сумі 9600 грн. - 37%, в сумі 2400 грн. – 35%:

а) 289,10 грн.

б) 328,24 грн.

в) 240,92 грн.

г) 273,53 грн.


Блок 2. Практичне завдання.


Складіть логіко-структурну схему заповнення декларації по податку на прибуток підприємства.Схожі:

Донецький національний університет iconДоговір про підготовку фахівців № 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет», в особі ректора Мінаєва О. А., який діє на підставі...
Донецький національний університет icon«донецький національний технічний університет» 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 58 телефон (062) 301 03 64
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України №1324 від 18. 11. 11 р. Донецький національний технічний університет призначений...
Донецький національний університет iconУгода про підготовку аспіранта (докторанта) за рахунок державного замовлення № 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України...
Донецький національний університет iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
Донецький національний технічний університет, кафедра вищої математики ім. В. В. Пака запрошує вас взяти участь у роботі четвертої...
Донецький національний університет iconДодаток 5 до правил прийому в Доннту порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" I
Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”
Донецький національний університет iconДодаток 6 до правил прийому в Доннту порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" I
Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”
Донецький національний університет iconДодаток 5 до правил прийому в Доннту порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" I
Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”
Донецький національний університет iconДоговір № на проходження практики студентів вищих навчальних закладів Красноармійський індустріальний інститут двнз «Донецький національний технічний університет»
Красноармійський індустріальний інститут двнз «Донецький національний технічний університет» (надалі іменується «Навчальний заклад»)...
Донецький національний університет iconНапрямів підготовки І спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у Державному вищому навчальному закладі «Донецький національний технічний університет»
Державному вищому навчальному закладі «Донецький національний технічний університет»
Донецький національний університет iconДонецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського інформаційний лист міжнародна науково – практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів та студентів маркетинг-дайджест
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського
Донецький національний університет iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Наукова бібліотека Праця І заробітна плата на підприємствах харчової промисловості
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи