Ііі міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених icon

Ііі міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
Скачати 260.78 Kb.
НазваІіі міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
Дата30.11.2012
Розмір260.78 Kb.
ТипПрограма

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Російський державний аграрний університет імені К.А. Тімірязєва (Росія)

Вроцлавський природничий університет (Польща)

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”

Сумський державний університет

Гірничо-металургійна академія університету науки і технології, (Польща)

Вінницький національний аграрний університет

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція

студентів, аспірантів та молодих вчених


Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта”


National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Russian State Agricultural University named after KA Timiryazev (Russia)

^ Wrocław University of Environmental and Life Sciences

National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

Sumy State University

AGH University of Science and Technology

Vinnitsa National Agrarian UniversityІІІ International Scientific Conference

Students and Young Scientists


"Information technology: economics, technology, education"


15-16 листопада 2012 р.

Київ

^ ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

15 листопада

0900 – 1000 – реєстрація учасників (навчальний корпус 3, аудиторія 68)

1000 – 1300 – пленарне засідання (навчальний корпус 3, аудиторія 68)

1300 – 1400 – обідня перерва

^ 1400 – 1700 – секційні засідання

1800 – заходи з нагоди Дня факультету

16 листопада

1100 – 1330 – круглий стіл «ІТ в природокористуванні: можливості для наукових досліджень студентів»

^ 1200 – 1300 – обідня перерва

1300 – 1500 – підведення підсумків


Регламент роботи конференції

Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хвилин

Доповідь на секційному засіданні – до 10 хвилин

Виступи при обговоренні – до 5 хвилин

^ ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

ЛИСЕНКО

Віталій Пилипович

перший проректор Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидат технічних наук, професор


ТКАЧЕНКО

Олексій Миколайович

директор Українського ННІ інформаційного і телекомунікаційного забезпечення агропромислової та природоохоронної галузей економіки Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидат технічних наук, доцент

ГЛАЗУНОВА

Олена Григорівна

декан факультету комп’ютерних наук і економічної кібернетики Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидат педагогічних наук, доцент


^ ХУДОБА

Кристин

доктор хаб. професор Вроцлавський природничий університет (Польща)


КОВАЛЮК

Тетяна Володимирівна

доцент кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”


СКРИПНИК

Андрій Васильович

завідувач кафедри економічної кібернетики Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор економічних наук, професор


^ ПОЛІЩУК

Наталія Вікторівна

професор кафедри економічної кібернетики Вінницького національного аграрного університету, доктор економічних наукШВИДЕНКО

Михайло Зіновійович

завідувач кафедри інформаційних систем Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидат економічних наук, професор


^ ГОЛУБ

Белла Львівна

доцент кафедри технологій програмування Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидат технічних наук


СЛЄПНЄВА

Тетяна Миколаївна


заступник декана обліково-фінансового факультету

Російського держаного аграрного університету імені К.А. Тімірязєва


^ ЛАВРОВ

Євгеній Анатолійович

професор кафедри комп’ютерних наук Сумського державного університету, доктор технічних наук


^ СОБЧИК

Вікторія


професор кафедри екології промислових територій Гірничо-металургійної академії університету науки і технології, Краків, Польща

^ Miroslav Chráska

Doc. PhDr. Univerzity Palackého v Olomouci


БІЛООЧКО

Тетяна Володимирівна

асистент кафедри інформаційних і дистанційних технологій Національного університету біоресурсів і природокористування України, секретар комітету

^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

ЛИСЕНКО

Віталій Пилипович

перший проректор Національного університету біоресурсів і природокористування України,

кандидат технічних наук, професор


^ БІЛОУС

Андрій Михайлович

начальник науково-дослідної частини Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидат сільськогосподарських наук, доцент


ТКАЧЕНКО

Олексій Миколайович

директор Українського ННІ інформаційного і телекомунікаційного забезпечення агропромислової та природоохоронної галузей економіки Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидат технічних наук, доцент


^ ДІБРОВА

Анатолій Дмитрович

директор ННІ бізнесу Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор економічних наук, професор


ДУБРОВІН

Валерій Олександрович

директор технічного ННІ Національного університету біоресурсів і природокористування України,

доктор технічних наук, професор


КОЗИРСЬКИЙ

Володимир Вікторович

директор ННІ енергетики і автоматики Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор технічних наук, професор


ГЛАЗУНОВА

Олена Григорівна

декан факультету комп’ютерних наук і економічної кібернетики Національного університету біоресурсів і природокористування України,

кандидат педагогічних наук, доцент


^ ДАНЬКО Олександр


керівник департаменту по роботі з ВНЗ компанії «IBM Україна»


ДРОЗД Олексій

керівник відділу по роботі з ВНЗ компанії «SearchInform»ШВИДЕНКО

Михайло Зіновійович

завідувач кафедри інформаційних систем Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидат економічних наук, професор


ШЕЛЕСТОВ

Андрій Юрійович

завідувач кафедри технологій програмування Національного університету біоресурсів і природокористування України,

доктор технічних наук, професор


СКРИПНИК

Андрій Васильович

завідувач кафедри економічної кібернетики Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор економічних наук, професор


^ КОВАЛЬ

Валерій Вікторович

завідувач кафедри комп’ютерних мереж і телекомунікацій Національного університету біоресурсів і природокористування України,

доктор технічних наук, професор^ ПОПОВ

Олександр Євгенович

завідувач кафедри інформаційних і дистанційних технологій Національного університету біоресурсів і природокористування України,

кандидат сільськогосподарських наук, доцент


КЛИМЕНКО

Наталія Анатоліївна

доцент кафедри економічної кібернетики Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидат економічних наук


^ МОКРІЄВ

Максим Володимирович

доцент кафедри інформаційних систем Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидат економічних наук


ПОПРОЗМАН

Наталія Василівна

доцент кафедри економічної кібернетики Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидат економічних наук


^ РЯБА

Олена Іванівна

голова ради молодих вчених Українського ННІ інформаційного і телекомунікаційного забезпечення агропромислової та природоохоронної галузей економіки Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидат історичних наук, доцент


БІЛООЧКО

Тетяна Володимирівна

асистент кафедри інформаційних і дистанційних технологій Національного університету біоресурсів і природокористування України, секретар комітету

^ ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Місце проведення: вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус 3, ауд. № 68


Вітальне слово


1000 – 1020

ЛИСЕНКО

Віталій Пилипович

перший проректор Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидат технічних наук, професор


^ БІЛОУС

Андрій Михайлович

начальник науково-дослідної частини Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидат сільськогосподарських наук, доцент


ТКАЧЕНКО

Олексій Миколайович

директор Українського ННІ інформаційного і телекомунікаційного забезпечення агропромислової та природоохоронної галузей економіки Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидат технічних наук, доцент


ГЛАЗУНОВА

Олена Григорівна

декан факультету комп’ютерних наук і економічної кібернетики Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидат педагогічних наук, доцент^ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ


НАУКОВІ ДОПОВІДІ


1020 – 1035

М.С. Жукова

С.С. Кохан
^

Обґрунтування ролі обмежень та обтяжень навколо режимоутворюючих об’єктів території ВП НУБІП України «Агрономічна дослідна станція»

1035 – 1050

О.А. Бондарчук

О.О. Буткалюк

^

Сучасні корпоративні інформаційні системи: особливості впровадження на підприємствах

1050 – 1105

М.В. Петрашенко

^

Інформаційні технології для аналізу даних та підтримки управлінських рішень – business intelligence

1035 – 1050

Д.А. Ковалева

^ К. В. АртеменкоМониторинг сотрудничества кафедры вуза с IT- компаниями


1120 – 1135

Т.І. Лендєл


Інтелектуальний електротехнічний комплекс для енергоефективного управління в теплиці


1135 – 1150

Є.І. Шаменок


Автоматизоване робоче місце керівника транспортного відділу

1150 – 1205

Р.І. Ніколаєв


Розвиток методів оцінки вартості активів в Україні

1205 – 1220

Е.К. Букін


^

Структурні перетворення аграрного виробництва України

1220 – 1235

Д.Г. Маньшин

Ф.А. Мастяев

^

Роль инфографики в экономических симуляторах


1235– 1250

В.М. Линець


Гідропонний метод: перспективи та автоматизація процесу вирощування рослин


1250– 1305

І.С. УсаченкоВикористання математичних методів і моделей в економіці^ СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ


Секція 1

«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ ТА УПРАВЛІННІ»


Керівник секції

М.З. Швиденко – завідувач кафедри інформаційних систем, кандидат економічних наук, професор

Секретар

Т.П. Саяпіна


^ Місце проведення: вул. Героїв Оборони, 16, навчальний корпус 15, ауд. № 214


В. Собчик

О. Нагорнюк


Інформаційна основа збалансованого розвитку суспільства

^ О.А. Бондарчук

О.О. Буткалюк

Н.П. ЮрчукСучасні корпоративні інформаційні системи: особливості впровадження на підприємствах

І.М. Гереженко

Л.В. Русиняк

^ Н.П. ЮрчукІнформаційне забезпечення управління підприємством в умовах автоматизованих інформаційних систем

О.О.Горкун
^

Підтримка прийняття рішень щодо розподілу земельних угідь під зернові культури

М.С. Жукова

С.С. Кохан
^

Обґрунтування ролі обмежень та обтяжень навколо режимоутворюючих об’єктів території ВП НУБІП України «Агрономічна дослідна станція»

О.О. Стафійчук
^

Управління ресурсами та контрактами проекту

В.В. Харченко

М.Ю. Приймак

Управління вартістю ІТ-проектів

М.В. Мокрієв

А.О. Пономарьов


^

Використання сховищ даних для систем бізнес аналізу

М.В. Петрашенко

Інформаційні технології для аналізу даних та підтримки управлінських рішень – business intelligence

Т.М. Єфіменко

О.В. Коробченко

Є.А. Лавров


^

Комп’ютерна технологія обгрунтування параметрів системи забезпечення ергономічної якості виробничих систем

Т.М. Єфіменко

О.В. Коробченко

Є.А. Лавров

І.В. Шелехов


^

Оболонка експертної системи для управління ІТ-ресурсами критичних систем

І.А. Каландирець

В.В. Харченко


^

Застосування інтеграційного підходу в управлінні проектами

А. Марков

Инструментальные средства инфографики


Т.В. Гопко

М.В. Мокрієв

^

Мобільний напрям бізнес-аналітики

С.А. Савин

Информационные технологии и информационные системы в экономике и управленииСекція 2

^ «МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ»


Керівник секції

Б.Л. Голуб – доцент кафедри технологій програмування, кандидат технічних наук

Секретар

Т.Д. Центерадзе


^ Місце проведення: вул. Героїв Оборони, 16, навчальний корпус 15, ауд. № 213


М.Я. Дудич

Т.В. Ковалюк

Технологія мережевого встановлення та налаштування дистрибутива системного програмного забезпечення


^ Д.А. Ковалева

К. В. Артеменко

Т.В. Ковалюк


Мониторинг сотрудничества кафедры вуза с IT- компаниями


М.В. Уханов
Т.В. Ковалюк

^

Інформаційно-довідкова система внз для мобільних телефонів на прикладі «kpi guide»


Е.Н. Русских

Методы и средства разработки информационных систем

^ Я. Данечкина

Е.А. Лавров

Компьютерное моделирование для эргономического обеспечения интегрированных контакт-центров


^ А. ШеркашинРаспространенные ошибки при разработке высоконагруженных систем


Т.І. Лендєл

В.П. Лисенко

І.М. Болбот


Інтелектуальний електротехнічний комплекс для енергоефективного управління в теплиці


Ю.О.Батанов

В.В. Козирський

І.М. Болбот


Оптимальні добові режими керування температури повітря в тепличному комплексі


І.І. Чернов

І.М. Болбот

Створення робототехнічного комплексу для вимірювання параметрів фітоклімату в теплиці


о.м. Костюченко

І.М. Болбот

Дослідження та розробка електротехнічного інформаційно-вимірювального комплексу для теплиці


^ С.В. Галицька

Б.Л. Голуб

Автоматизована система документообігу між підрозділами «навчальна частина – деканат» ВНЗ на прикладі НУБІП України


^ О.С. Голячук

О.М. Ткаченко

Поєднання та автоматизація обліку бюджетних і сільськогосподарських підприємств на прикладі НУБІП України


^ М.М. Гудімова

О.М. Ткаченко

Проблеми автоматизації управління в сільському господарстві галузі рослинництва


^ Л. В. Завертана

Є. М. Шукайло

Автоматизована система управління мікрокліматом в овочесховищі: обґрунтування необхідності створення


^ В.М. Линець

Б.Л. Голуб

Гідропонний метод: перспективи та автоматизація процесу вирощування рослинА.І. Пікус

Б.Л. ГолубСистема контролю і аналізу навчального процесу у ВНЗ


^ Я.А. Романчук

О.М. Ткаченко

Розподілені обчисленняЛ.О. Ткаченко

Б.Л. Голуб

Автоматизована система обліку тварин у фермерському господарстві: обґрунтування необхідності створення


Т.Д.Центерадзе

Б.Л. Голуб

Інформаційно-управляюча система збору та обробки даних по кафедрі ВНЗ: методи та шляхи створенняС.В. Циба

Б.Л.Голуб

Шляхи створення системи автоматизованого контролю витрат матеріальних ресурсів у промисловому пташнику


^ К. М. Волошина

О.М. Ткаченко


Проблеми підготовки ІТ-фахівців в Україні


В.В. Соболь

Б.Л. Голуб

Інформаційно-довідкова підсистема системи управління сівозмінами


^ С.В. Галицька

Б.Л.Голуб


Автоматизована система документообігу між підрозділами «навчальна частина – деканат» ВНЗ на прикладі НУБІП України


Секція 3

«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ»


Керівник секції

А.В. Скрипник – завідувач кафедри економічної кібернетики, доктор економічних наук, професор

Секретар

Е.К. Букін


^ Місце проведення: вул. Героїв Оборони, 16, навчальний корпус 15, ауд. № 230


О.Д. Настенко

Аналіз, моделювання та управління кредитним ризиком у комерційному банку


І.С. Усаченко

Н.В. Поліщук


Використання математичних методів і моделей в економіці


^ Р.І. Ніколаєв

Л.Б. Долінський


Розвиток методів оцінки вартості активів в Україні


Е.К. Букін

А.В. Скрипник

^

Структурні перетворення аграрного виробництва України


Ю.В. Царенко

Н.А. Клименко


Методологія прогнозування споживчого попиту


^ Д.В. Ткаченко

Н.А. Клименко


Моделювання бізнес-процесів в економіці


О.С. Антоненко

Н.В. Попрозман


Економічна кібернетика. Кібернетичні підходи в різних галузях науки

І.С. Оборська

Н.А. Клименко


Вплив історичного фактору на розвиток економічної кібернетики як науки

^ А.А. Осавлюк

Н.В. Попрозман


Історія розвитку економічної кібернетики

М.А. Родина

А.В. Скрипник


Тенденції виробництва м’ясної продукції в Україні


^ А.В. Наумчик

Н.А. Клименко


Сучасні напрямки розвитку економічної кібернетики


І.С. Міхно

А.В. Скрипник


Моніторінг стану ґрунтів та еколого-економічний підхід до розвитку аграрного виробництва

Є.І. Мінєєв

Н.В. Попрозман


Моделювання бізнес-процесів


^ Р.В. Кучер

Н.А. Клименко


Імітаційні методи в економіці


Т.В. Кісельова

Н.В. Попрозман


Система та її основні властивості. Економічна система


^ Ю.П. Заєць

Н.В. Попрозман

Інформація як ресурс управління соціально-економічної системиО.В. Головченко

Н.А. Рогоза

Економіко-матиматичне моделювання і оцінка фінансових ризиків


^ Р.С. Германчук

Н.В. Попрозман


Моделювання бізнес-процесів


Р.В. Лагута

І.В. Березовська

^ З.О. Жадлун


Банківські ризики


Ю.М. Свищ

А.В. Скрипник


Вплив розвитку інноваційних технологій на розмір ферм


^ А.В. Оселедько

Є.Б. Долинська


Моделювання економічного ризику на база концепції теорії гри


О.Є. Алєксєєва

К.Я. Кравченко


Невизначеність економічних процесів


^ А.Л. Букет

Н.А. Клименко


Передумови розвитку ринку органічної продукції в Україні


Е.К. Букін

А.В. Скрипник

^

Структурні перетворення аграрного виробництва України

Б.В. Гончар

М.В. Кузубов


Структурна недосконалість економіки України


^ М.А. Гречко

Л.В. Галаєва


Тваринництво як об’єкт моделювання


В. В. Гуменна

Л.В. Галаєва


Управління економічними ризиками


Л.П.Деменцова

М.В. Кузубов


Сучасний стан виробництва соняшнику


^ О.В. Дердійчук

К.Я. Кравченко


Інвестиційні ризики та їх оцінка

В.В. Балко

В.А. Дорофій

Н. Г. Шульга


Азартні ігри в нашому житті


^ В.М. Єременко

М.В. Кузубов


Передумови ефективного використання земельних ресурсів

М.О. Жесткова

Л.В. Галаєва


Оцінка ризику


^ Д.І. Заливадний

А.В. Скрипник


Перспективи розвитку грального бізнесу в Україні


О.О. Захарчук

А.В. СкрипникДвохсекторна модель аграрної сфери


^ П.М. Казимірчик

М.В. Кузубов


Розвиток і ефективність виробництва продукції рослинництва у сільськогосподарських підприємствах регіону

^ Д.В. Короткий

Є.Б. Долинська


Валютні ризики: аналіз та основні підходи до управління.Р.В. Майструк

М.В. Кузубов

Еколого-економічні аспекти розвитку галузі рослинництва в Україні


^ Я.Я. Медушовська

А.С. Шевченко

К.Я. Кравченко


Кількісний підхід до оцінки ризикуА.В.Скрипник

І.С. Міхно


Моніторінг стану ґрунтів та еколого-економічний підхід до розвитку аграрного виробництва

П.Н. Мушмуленко

Н.В. Попрозман

^

Информационный ресурс – основа информатизации экономической деятельности


О.А. Петропавловська

Л.В. Галаєва

Інформаційне забезпечення галузі рослинництва та вплив світової економічної кризи на сільське господарство України


^ О.М. Онищенко

О.О. Дідківська

Л.В. Галаєва


Теоретичне підґрунтя інвестиційної оцінки цінних паперів в Україні

^ В.В. Педяш

О.Ю. Петрик

З.О. Жадлун


Прийняття рішень в умовах невизначеності, конфліктності^ В.А. Плевако

О.М. Петрик

Т.Є. Чуковецька

Л.В. Галаєва


Теорія великих чисел^ А.В. Поратуй

Н.Г. Шульга


Аспекти багатокритеріальної оптимізації при плануванні діяльності підприємства

^ М.А. Родина

А.В. Скрипник


Тенденції виробництва м’ясної продукції в Україні


Н.С. Сарабай

Є.Б. Долинська


Концептуальні засади управління кредитним ризиком вексельного боргового зобов’язання

^ Д.О. Січкар

М.В. Кузубов


Вплив диверсифікації на конкурентоспроможність зернових підприємств

А.Г. Соловей

Л.В. Галаєва

Інформаційне забезпечення технологічних процесів у рослинництві


^ Т.О. Криворучко

Л.В. Галаєва


Інформаційне забезпечення зернового ринку України


Ю.В. Романова

Н.А. Клименко


Земельний фонд України та його використання^ С.В. Стопикіна

М.В. Коваль

Л.В. Галаєва


Політичні ризикиА.С. Холматов

А.В. Скрипник

Механизм управления рисками агропромышленного производства


^ Н.В. Шмигановська

Л.В. Галаєва


Сільськогосподарські кооперативи – важлива складова розвитку сільських територій

^ М.В. Шубан

К.Я. Кравченко


Вибір в умовах невизначеності та ризику

І.В. Юрчук

А.В. Скрипник


Сучасні методології оцінки аграрних ризиківСекція 4

«Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»


Керівник секції

О.Г. Глазунова – декан факультету комп’ютерних наук і економічної кібернетики, кандидат педагогічних наук, доцент

Секретар

Т.В. Білоочко


^ Місце проведення: вул. Героїв Оборони, 16, навчальний корпус 15, ауд. № 225


Н.А. Соловьёва

Информационно-коммуникационные технологии в образовании: система дистанционного образования «виртуальный университет»


^ О.І. Власой

О.Г. Кузьмінська

Реалізація ініціативи відкритого доступу на прикладі інституційного репозитарію


^ Б.Ф. Кізюн

О.Г. Кузьмінська


Портфоліо магістрів та віртуальна освіта в університеті


В.И. Ковшов

Информационно-коммуникативные технологии в образовании


^ В. Криштоф

Біоінформатика – новий напрям підготовки фахівців аграрної сфери


І. Пасіковська

Значення ІТ при підготовці фахівців ветеринарної медицини


^ М.С. Семенченко

О.Г. Кузьмінська


Педагогічні можливості використання ресурсу wolframalfa


Д.П. Мазоха

О.Г. Глазунова


Моделювання бізнес процесів в системі дистанційного навчання


^ Т.О. Мацьоха

Д.Ю. Касактін


Аналіз сучасних освітніх інтернет-сайтів і порталів


С.І. Жигальський

Т.В. Білоочко


Міжнародні стандарти у галузі інформаційно-комунікаційних технологій в освіті

^ Ю.О. Мамалига

Т.П. Саяпіна


Дистанційне (електронне) навчання


В.І. Корольчук

Переваги фото і відео редакторів на Mac OS


^ Miroslav Chráska

Tutor a jeho možnosti při ovlivňování průběhu e-learningového kurzu s ohledem na úspěšnost ukončení studia – výsledky shlukové analýzy


І.М. Даценко

О.М. Касаткіна

Значення гуманітарно орієнтованої освіти у професійній підготовці фахівців економічних спеціальностей

Секція 5

«Комп’ютерно-інтегровані системи та мережі»


Керівник секції

В.В. Коваль – завідувач кафедри комп’ютерних мереж і телекомунікацій, доктор технічних наук, професор

Секретар

П.В. Ковтун


^ Місце проведення: вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус 3, ауд. № 118


Е.В. Коваленко

А.В. Мазниченко

Е.Г. Глазунова


Анализ возможностей создания системы смс-рассылки


^ Р.В. Завальний

О.Г. Глазунова


Інформаційні технології безпровідного відеоспостереження


Ю.А. Матюшкин

Компьютерно-интегрированные системы функционального контроля качества изделий микроэлектроники


^ В.В. Мелашенко

І.М. Болбот

О.Г. Глазунова


Технології супутникового моніторингу за рухом транспорту


^ О.Є. Михайловський О.Ю. Мірошниченко


Інноваційні технології. Порівняння мобільних операційних систем


С.В. Варченко

О.Г. Глазунова


Огляд модельного ряду процесорів amd fx-8350 (vishera)


А.Г. Волошин

О.Ю. Мірошниченко


Порівняльна характеристика samsung galaxy s3 та iphone 5


М.В. Олейник

А.Ю. Мирошниченко


Сравнительный анализ интерфейсов

Usb 2.0 и Usb 3.0 на примере теста флеш-памяти usb

С.В. Кучик

О.Ю. Мірошниченко


Аналіз розвитку технології створення процесорів


Схожі:

Ііі міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених iconМіністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля факультет менеджменту ІІ міжнародна науково–практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
Міжнародну науково–практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених
Ііі міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених iconОголошення! 18 квітня 2013 року у Національному університеті дпс україни відбудеться III всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених на тему
Національному університеті дпс україни відбудеться III всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих...
Ііі міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених iconІмені лесі українки наукове товариство аспірантів І студентів (нтаіС)
Міжнародна науково-практична конференція аспірантів І студентів “Волинь* очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє”
Ііі міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених iconМіжвузівська науково-практична конференція студентів, аспірантів, та молодих вчених «Економіко-правові аспекти водноекологічної безпеки»

Ііі міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених iconНаукове товариство Інституту політології та права інформує
Міжнародна науково-теоретична конференція студентів, аспірантів І молодих вчених ’’
Ііі міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених iconОргкомітет конференції: Рак Тарас Євгенович
Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, ад’юнктів (аспірантів), курсантів та студентів
Ііі міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених iconV міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів, студентів
Конференція підтримана Національною академією наук України та входить до головних заходів Фестивалю науки в Україні. Конференція...
Ііі міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених iconЗаявка учасника ХI міжнародна конференція молодих вчених, аспірантів І студентів Будинки І конструкції з використанням нових матеріалів”
Хi міжнародна конференція молодих вчених, аспірантів І студентів Будинки І конструкції з використанням нових матеріалів”
Ііі міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених iconКабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування україни
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
Ііі міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених iconМіністерство охорони здоров`я України Запорізький державний медичний університет Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю
Орат, Рада молодих вчених та Рада студентського наукового товариства Запорізького державного медичного університету запрошують Вас...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи