Аналіз тенденцій розвитку світового продовольчого ринку icon

Аналіз тенденцій розвитку світового продовольчого ринку
Скачати 49.76 Kb.
НазваАналіз тенденцій розвитку світового продовольчого ринку
Дата14.09.2012
Розмір49.76 Kb.
ТипДокументи

УДК

Аналіз тенденцій розвитку світового продовольчого ринку

О.С. Соколюк, магістр

Науковий керівник: професор, д.е.н. А.В.Скрипник

Національний університет біоресурсів і природокористування України


Вже практично протягом десяти років Україна відноситься до країн з відкритою економікою ( експорт складає значну частку ВВП, понад 40 % ). Аграрний експорт нашої поки складає незначну частку загального експорту ( не більше 10 %). Проте останні роки попит на продукцію українського аграрного сектору зростає в зв’язку з зростанням світового попиту на продовольчі товари. Ці тенденції пов’язані в першу чершу з зростанням економік потужних азіатських країн ( Індія, Китай ) крім того а зростання попиту впливає стабільна тенденція зростання цін на нафту та інша несприятлива тенденція – зростання погодних та кліматичних ризиків. Тому, дослідження тенденції світового продовольчого ринку надзвичайно актуальне тому, що воно в суттєвій степені визначає розвиток українського аграрного сектору, який все більше стає експортноорієнтованим.

Світовий ринок став закономірним результатом розвитку заснованих на поділі праці внутрішніх і національних ринків товарів, що вийшли за державні кордони. Він являє собою сферу стійких товарно-грошових відносин між країнами, заснованих на міжнародному поділі праці, та інших факторах виробництва.

Міжнародна торгівля складається з двох зустрічних потоків товарів – експорту й імпорту і характеризується торговим сальдо і торговим оборотом.

В основі об'єднання національних господарств у єдине всесвітнє господарство лежить міжнародний поділ праці (МПП), що представляє собою спеціалізацію окремих країн на виробництві визначених видів продукції, яким країни обмінюються між собою.

Міжнародний поділ праці — об'єктивна основа міжнародного обміну товарами, послугами, знаннями, розвитку виробничого, науково-технічного, торгового й іншого співробітництва між усіма країнами світу незалежно від їхньої економічної розвиненості і характеру суспільного ладу. Реалізація переваг МПП у ході міжнародного обміну товарами і послугами забезпечує будь-якій країні при сприятливих умовах одержання різниці між інтернаціональною і національною вартістю експортованих товарів і послуг, а також економію внутрішніх витрат шляхом відмовлення від національного виробництва товарів і послуг за рахунок більш дешевого імпорту.[1]

Головною зовнішньою ознакою існування світового ринку є пересування товарів і послуг між країнами. Міжнародна торгівля складається з двох зустрічних потоків товарів – експорту й імпорту і характеризується торговим сальдо і торговим оборотом.Міжнародна торгівля, опосредуюча рух усіх міждержавних товарних потоків, росте швидше виробництва.Різноманітна зовнішньоторговельна діяльність підрозділяється по товарній спеціалізації на: торгівлю готовою продукцією, торгівлю машинами й обладнанням, торгівлю сировиною і торгівлю послугами. Найбільш динамічним і інтенсивно розвиваючимся сектором світової торгівлі є торгівля продукцією обробної промисловості, особливо наукоємкими товарами.Значно зросла роль торгівлі машинами й обладнанням. Однієї зі швидко розвиваючихся сфер міжнародної торгівлі є торгівля хімічною продукцією. Слід зазначити тенденцію в збільшенні споживання сировини й енергоресурсів. Поряд з товарами великий сектор світової торгівлі охоплює ринок послуг, що складає майже чверть міжнародного торгового обміну. Для світового ринку характерно переважний розвиток ліцензійної торгівлі в електротехнічній і електронній промисловості, загальному машинобудуванні, приладобудуванні, автомобільної, авіаракетної промисловості, хімії і нафтохімії, біотехнології, у галузі ресурсозберігающчх технологій та ін.

Метою роботи є аналіз тенденцій світового продовольчого ринку та його впливу на розвиток аграрно сектору економіки України.

Відповідно до мети роботи, були поставлені й вирішені наступні завдання:

- проаналізувати регіональну структуру світового ринку продовольчих товарів;

- знайти основні характеристики споживання продовольчих товарів в Україні

- визначити перспективи експортного потенціалу аграрного сектору економіки України

- виявити основні тенденції зростання обсягів продовольчого імпорту

Останні десятиріччя характеризувалися суттєвими успіхами Українського аграрного сектору. По цілому ряду товарних позицій Україна увійшла в список найбільших світових експортерів( пшениця, ячмінь, продукти соняшнику). В найближчому майбутньому прогнозується, що Україна стане найбільшим світовим виробником ріпаку.

На ряду з позитивними існують і негативні тенденції, до яких в першу чергу слід віднести зростання імпортозалежності нашої країни від аграрної продукції. З ріку в рік зростає імпорт цукру-сирця, говядини, свинини, бройлерів. По прогнозам FAPRI (Food and Agricultural Policy Research Institute Iowa State University, University of Missouri-Columbia) ситуація в аграрному секторі України буде змінюватися дуже повільно і в майбутньому продукція рослинництва буде переважати продукцію тваринництва.

Стабільний розвиток експортної складової аграрного сектору при умові забезпечення продовольчої безпеки можна реалізувати лише при підвищенні ефективності ряду інституцій, поза межами аграрного сектору.[2]

Загрози для продовольчої безпеки умовно можна поділити на дві категорії: шокові явища, що пов’язано з прорахунками державного регулювання, або надмірною волатільністю продовольчого ринку та несприятливі тенденції, причини яких для всіх галузей української економіки аналогічні і проявляються у негативному відношенні до реалізації тривалих інвестиційних проектів.

Періодична поява на продовольчому ринку шокових явищ пов’язана з прорахунками інстанцій, що відповідають за продовольчу безпеку та в суттєвій мірі залежать від ефективності діяльності митниці.

Потужним стимулом для реалізації продовольчої небезпеки є надприбутки, які отримують гуртові трейдери нееластичних продовольчих товарів при прорахунках обсягів продовольчих резервів, або несвоєчасному прийнятті рішень щодо змін квотованого імпорту.[3]

Перспективними є дослідження оптимального співвідношення резервів до річного споживання, що забезпечують належну ступінь продовольчої безпеки та не є надмірним тягарем для державного бюджету. Для вирішення цієї проблеми необхідно визначити допустимий ступінь ризику у постачанні нееластичних товарів


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  1. Макконнелол К.Р. Экономикс/ К.Р. Макконнелол, С.Л. Брю − М.: ИНФРА-М, 2005

  2. А.Скрипник , Т.Зінчук «Експортний потенціал та ризики аграрного сектору України»: Економіст №11.-2009

  3. Проблеми та напрями захисту внутрішнього ринку: Наукова доповідь/ За ред. Акд. НАН України В.М. Гейця; д.-ра екон. наук В.О. Точиліна; д.-ра екон. наук Т.О. Осташко.− Ін-т еконю та прогнозув.− К., 2008

Схожі:

Аналіз тенденцій розвитку світового продовольчого ринку iconДипломна робота на тему: «Трудова міграція в Україні в контексті тенденцій розвитку світового ринку робочої сили»
«Трудова міграція в Україні в контексті тенденцій розвитку світового ринку робочої сили»
Аналіз тенденцій розвитку світового продовольчого ринку iconУдк 338. 439. 5 Продовольчий ринок: сучасний стан та перспективи розвитку жмайлов В. М., к е. н., доцент, Сумський нау жмайлова О. Г., к е. н., доцент двнз «уабс нбу»
В статті розглядаються питання функціонування продовольчого ринку як елементу ринкової інфраструктури та засобу забезпечення розвитку...
Аналіз тенденцій розвитку світового продовольчого ринку iconОсновні етапи розвитку світового ринку похідних фінансових інструментів
Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу» (м. Суми)
Аналіз тенденцій розвитку світового продовольчого ринку icon1 Функція контролю та коригування дій для виявлення можливих тенденцій розвитку конкурентних переваг
...
Аналіз тенденцій розвитку світового продовольчого ринку icon«Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації», яка відбудеться у двнз «Київський національний економічний університет
Сучасні тенденції розвитку світового ринку страхування та їх вплив на страхові ринки країн з трансформаційними економіками
Аналіз тенденцій розвитку світового продовольчого ринку icon«Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації», яка відбудеться у двнз «Київський національний економічний університет
Сучасні тенденції розвитку світового ринку страхування та їх вплив на страхові ринки країн з трансформаційними економіками
Аналіз тенденцій розвитку світового продовольчого ринку iconСтан та перпективи розвитку регіонального фондового ринку теоретичні аспекти формування та розвитку регіонального фондового ринку
Забезпечуючи взаємодію позичальників і реципієн­тів капіталу, фінансові ринки виступають високоефективним механізмом перерозподілу...
Аналіз тенденцій розвитку світового продовольчого ринку iconОБҐрунтування тенденцій розвитку економіки
Досліджено взаємозв’язок між індексом зростання ввп та інтегральним коефіцієнтом масштабів державного сектора економіки. Обґрунтовано...
Аналіз тенденцій розвитку світового продовольчого ринку icon4 Аналіз інфраструктури фондового ринку Полтавської області
«ефективність інституцій­ного середовища». Полтавська область серед регіонів України перебуває у середині рейтингу. Проблемні питання...
Аналіз тенденцій розвитку світового продовольчого ринку icon1 Аналіз передумов формування ринку рекреаційних послуг в Україні
Рекреаційна сфера, що продукує послуги, пов’язані зі зміною місця перебування, лікуванням І відпочинку, за підрахунками спеціалістів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи