Удк 519. 711: 658. 14 Доповідь на тему: «Оптимізація використання природних ресурсів» icon

Удк 519. 711: 658. 14 Доповідь на тему: «Оптимізація використання природних ресурсів»
Скачати 39.96 Kb.
НазваУдк 519. 711: 658. 14 Доповідь на тему: «Оптимізація використання природних ресурсів»
Дата14.09.2012
Розмір39.96 Kb.
ТипДокументи

УДК 519.711:658.14

Доповідь

на тему: «Оптимізація використання природних ресурсів»

Виконав: Кулакевич В.

Науковий керівник: к.е.н., доц. Галаєва Л.В.

Постановка проблеми та аналіз основних публікацій. Природні ресурси є часткою природного середовища, яке сформувалось без участі людини і потім було залучене в господарський оборот. Елементи природного середовища стають для суспільства ресурсами лише на певній стадії розвитку продуктивних сил, коли з'являється потреба в них і можливість їх використання. З цієї позиції особливе значення набуває дослідження, зокрема, земельних ресурсів.

Земельний фонд – один з найважливіших факторів розвитку сільського господарства, а земля є основним засобом і предметом праці у сільськогосподарському виробництві, де їй притаманні такі особливості: по-перше, якщо всі засоби виробництва – результат минулої праці, то земля – продукт самої природи; по-друге, земля незамінна, бо без неї не може здійснюватись виробничий процес; по-третє, земля просторово обмежена, її площу не можна збільшити; по-четверте, використання землі як засобу виробництва пов’язане з постійністю місцезнаходження; по-п’яте, земельні ділянки не однорідні за родючістю[2].

Структурна і екологічна незбалансованість земельного фонду знижує ефективність використання та охорони земель, погіршує природну здатність відновлення родючості ґрунтів, знижує ефективність функціонування агроландшафтів.

Проблема ефективності використання земельних ресурсів в Україні дедалі більше ускладнюється у зв’язку з наростаючою комплексністю її характеру.

Стосовно формування раціональної структури земельних угідь в сучасних умовах опубліковано ряд наукових праць, серед них: П.П.Борщевського, А.Т. Саблука., В.В. Юрчишина та ін.

Основними фундаментальними дослідженнями в області методології економіко-математичного моделювання та аналізу є праці М.Браславця, А.Гатауліна, Р.Кравченко, І.М. Статівки, М.Тунєєва, О.Онищенко.

Однак, багато аспектів проблеми, що досліджуються, залишаються дискусійними і вимагають подальшого наукового обґрунтування в процесі формування ринкових відносин.

Реформування земельних відносин на сучасному етапі та створення нових і рівноправних форм господарювання на землі, велика різноманітність природно – кліматичних і соціально-економічних умов різних регіонів України обумовлює необхідність реструктуризації сільськогосподарських структур і створенні на їх базі нових агроутворень ринкового типу. Особливе значення підвищення соціально-економічної ефективності і екологічної обґрунтованості використання і охорони земельних ресурсів при переході до ринкових відносин, а також недостатня вивченість в цих умовах даної проблеми визначили актуальність дослідження [3].

^ Мета дослідження. Метою роботи є обґрунтування вибору та розробка економіко-математичних моделей оптимізації використання природних ресурсів.

Відповідно до поставленої мети були визначені завдання дослідження:

 • дослідити теоретичні основи моделювання та оптимізації використання природних ресурсів;

 • вивчити сучасний стан та ефективність природних ресурсів, зокрема земельних;

 • проаналізувати методи економіко-математичного моделювання, що дозволяють оптимізувати природний потенціал;

 • дослідити особливості моделей оптимізації природних ресурсів;

 • оцінити природно-економічну характеристику господарства;

 • розробити економіко математичну модель оптимального використання земельних ресурсів;

 • обґрунтувати необхідність вирішення існуючої проблеми, спираючись на вивчення ринку,його вимог та внутрішніх можливостей господарства.

^ Виклад основного матеріалу. Природні ресурси – компоненти природи, які використовуються (актуальні) або можуть бути використані (потенційні) як засоби виробництва і предмети спо­живання. До природних ресурсів належать: сприятливі кліматичні умови (енергія Сонця, вітру, води), ґрунти, рослини, тварини, мінеральна сировина, води. Природні ресурси поділяються на мінеральні, енергетичні, водні, земельні, біологічні (рослинні, тваринні), кліматичні, рекреаційні.

Багато видів природних ресурсів є не лише предметом праці, а й його результатом. До того ж як предмет праці одні і ті ж ресурси мають багато корисних властивостей, ефект від використання яких неоднаковий. Тому існує постійна потреба в оптимізації використання природних ресурсів. [5].

Основною задачею є можливість використання природних процесів і явищ на користь людини. Можливість прогнозувати результат у певних умовах цікавить дослідників різних наукових сфер, оскільки це дозволяє керувати процесом, змінювати функції та якість об’єкта. Звідси, мета дослідження – визначити загальні підходи до моделювання та оптимізації використання природних ресурсів, розрахувати оптимізаційну економіко-математичну модель.

^ Висновки та перспективи подальших досліджень. Одним з основних резервів зростання ефективності сільськогосподарського виробництва є раціональне використання головного засобу виробництва – землі. Тому капітальні вкладення в сільське господарство в першу чергу повинні бути використані на заходи щодо збереження земель,підвищення родючості ґрунтів, що обумовить зростання продуктивності землеробства і, зокрема, створення стійкої кормової бази тваринництва.


Список використаних джерел

 1. Василенко Ю. В. Математические методы анализа в сельском хозяйстве. – К.: Наука, 1982.-182 с.

 2. Гатаулин А.М., Гаврилов Г.В., Сорокина Т.М. и др. Математическое моделирование экономических процессов в сельском хозяйстве / Под ред. А. М. Гатаулина. – М.: Агропромиздат, 1990. – 432с.

 3. Жадлун 3. О., Галаєва Л. В., Шульга Н. Г. Теоретичні основи математичного моделювання. – К.: НАУ, 2003. - 27 с.

 4. Кравченко Р.Г. Математическое моделирование экономических процессов в сельском хозяйстве. – М.:Наука, 1978. – 342 с.

 5. Онищенко О. М. Цикл статей, присвячених ефективності особистих господарств населення // Економіка України. – 2002.– № 11; 2003.– №1, 3, 6.

Схожі:

Удк 519. 711: 658. 14 Доповідь на тему: «Оптимізація використання природних ресурсів» iconПовідомлення за підсумками роботи ІV міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів»
Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів підготовлена і проведена 12-14 квітня 2005 року Донецькими...
Удк 519. 711: 658. 14 Доповідь на тему: «Оптимізація використання природних ресурсів» iconПовідомлення за підсумками роботи ІI міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів»
Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів підготовлена і проведена 15-17 квітня 2002 року Донецькими...
Удк 519. 711: 658. 14 Доповідь на тему: «Оптимізація використання природних ресурсів» iconПовідомлення за підсумками роботи ІIІ міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів»
Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів підготовлена і проведена 13-15 квітня 2004 року Донецькими...
Удк 519. 711: 658. 14 Доповідь на тему: «Оптимізація використання природних ресурсів» iconПовідомлення про Другий міжнародний науковий семінар: „ Природні ресурси регіону: проблеми метризації, використання та охорони, присвячений 25-ти річчю кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи
Географічний факультет, кафедра раціонального використання природних ресурсів і охорони природи
Удк 519. 711: 658. 14 Доповідь на тему: «Оптимізація використання природних ресурсів» iconТема. Управління в сфері охорони довкілля та використання природних ресурсів. Правове регулювання екологічної експертизи
Поняття, зміст, та види управління в сфері охорони довкілля та використання природних ресурсів
Удк 519. 711: 658. 14 Доповідь на тему: «Оптимізація використання природних ресурсів» iconУдк 519. 711: 631. 11 Сільськогосподарські кооперативи – важлива складова розвитку сільських територій
У статі розглянуто основні проблеми та напрями створення сільськогосподарських кооперативів
Удк 519. 711: 658. 14 Доповідь на тему: «Оптимізація використання природних ресурсів» iconIv регіональна конференція «комплексне використанння природних ресурсів»
Збірка доповідей IV регіональної конференції «Комплексне використання природних ресурсів» (12 грудня 2011 р.) – Донецьк: Доннту,...
Удк 519. 711: 658. 14 Доповідь на тему: «Оптимізація використання природних ресурсів» iconIv регіональна конференція «комплексне використанння природних ресурсів»
Збірка доповідей IV регіональної конференції «Комплексне використання природних ресурсів» (12 грудня 2011 р.) – Донецьк: Доннту,...
Удк 519. 711: 658. 14 Доповідь на тему: «Оптимізація використання природних ресурсів» iconЄ. Б. Радзішевська, В. Г. Кнігавко
Доповідь/ Біостатистика у доказовій медицині удк 681. 3+519. 2: 616. 006-73. 916 Є. Б. Радзішевська, В. Г. Кнігавко
Удк 519. 711: 658. 14 Доповідь на тему: «Оптимізація використання природних ресурсів» iconПовідомлення за підсумками роботи V міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів»
Донецькими національним технічним університетом, національним університетом і Донецькою філією Державного закладу Державний екологічний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи