Удк: 65. 012. 32: 336. 131/. 132 Застосування фінансово-управлінських систем для моделювання управлінських рішень в бізнесі підприємств icon

Удк: 65. 012. 32: 336. 131/. 132 Застосування фінансово-управлінських систем для моделювання управлінських рішень в бізнесі підприємств
Скачати 38.21 Kb.
НазваУдк: 65. 012. 32: 336. 131/. 132 Застосування фінансово-управлінських систем для моделювання управлінських рішень в бізнесі підприємств
Дата13.09.2012
Розмір38.21 Kb.
ТипДокументи

УДК: 65.012.32:336.131/.132

Застосування фінансово-управлінських систем для моделювання управлінських рішень в бізнесі підприємств

Ганжело Л.М. cтудентка 2 курсу 7 групи, ФАМ

Науковий керівник: к. е. н., доцент Харченко В.В.

На сучасному етапі розвитку економіки України складнішим стало питання управління підприємством, що пов’язано з дедалі більшою складністю діяльності сучасного підприємства, яке функціонує в умовах нестабільного ринку, загостренням боротьби за якість продукції, різким збільшенням інформаційних потоків.

Тому майже всі управлінські рішення приймаються на основі інтуїтивно-емоційному підході. Зрозуміло, що такі рішення не можуть забезпечити розвиток підприємства в межах певної стратегії. Тому безумовно просто неможливо уявити майбутнє підприємство без інновацій у сфері технологій управління [1]. Для успішного управління підприємством необхідно мати чітко визначену організаційну систему управління а також ефективні моделі для його здійснення.

Значення та методи фінансово-управлінських систем для моделювання управлінських рішень були дослідженні такими визначними науковцями як Гужва, В.М, Писаревська, Т.А, Шквір, В.Д., Клименко, О.В. [1, 2, 3, 4].

^ Мета статті: Дослідити та проаналізувати застосування фінансово-управлінських систем для моделювання управлінських рішень в бізнесі підприємств.

Виклад основного матеріалу: Нині вітчизняний ринок інформаційних технологій пропонує багато різних систем управління, але у своїй роботі я розгляну саме фінансово-управлінську системи. Ця система включає підкласи локальних і частково інтегрованих систем, тому цією системою може скористуватися практично будь-яке підприємство, яке потребує управління фінансовими потоками.

Такі системи по багатьох критеріях є універсальними, хоча найчастіше розроблювачі пропонують рішення галузевих проблем, наприклад, основні засоби, нарахування податків або управління персоналом з урахуванням специфіки регіонів. Фінансово-управлінські системи значно більш гнучкі в адаптації до потреб конкретного підприємства. Часто пропонуються «конструктори», за допомогою яких можна практично цілком переробити вхідну систему, самостійно або за допомогою постачальника встановити зв'язок між таблицями баз даних або окремими модулями.

Хоча загальна конфігурація систем може бути досить складною, практично всі фінансово-управлінські системи спроможні працювати на персональних комп'ютерах у звичайних мережах передачі даних Novell Netware або Windows NT [3]. Вони спирають ся на технологію виділеного серверу бази даних (file server), що характеризується високою завантаженістю мережних каналів для передачі даних між сервером і робочими станціями. Тільки окремі із запропонованих систем такого класу були розроблені для промислових баз даних (Oracle, SYBASE, Progress, Informix, SQL Server). Використовувалися переважно більш прості засоби розробки Clipper, FoxPro, dBase, Paradox, що, як правило, дають збої на складних конфігураціях мережі і при збільшенні обсягів опрацьовуваних даних.

Результатом роботи корпорації «Галактика» став випуск у квітні 1995 р. на ринок програмних засобів комплексу «Галактика», яка до теперішнього часу встигла пройти випробування на більш ніж 400 підприємствах і продовжує інтенсивно розвиватися. Розв'язання всього комплексу задач, на який орієнтований комплекс «Галактика», забезпечується чотирма функціональними контурами: контур адміністративного управління; контур оперативного управління; контур управління виробництвом; контур бухгалтерського обліку.

Ціна на такі системи є дуже високою і не прийнятна для більшості вітчизняних підприємств, хоча з погляду «інвестиційної привабливості» багатьом великим перспективним підприємствам можна порекомендувати саме ці системи управління [2].

Кваліфіковане прийняття управлінських рішень базується на оперативній, повній та вірогідній інформації. В сучасних умовах, коли постійно збільшуються потреби в комп’ютерній техніці та інформаційних технологіях, практичною необхідністю стає створення автоматизованих інформаційних систем.

Концепція інформаційної системи «Галактика» передбачає чіткий розподіл функцій між фахівцями оперативних підрозділів і бухгалтерією. Всі документи, сформовані в контурі оперативного управління під час виконання закупівлі, продажу, приймання і відпускання товарів і МЦ, вважаються первинними [4]. Для обліку господарських операцій і відображення їх у Головній книзі і в звітних документах працівники бухгалтерії повинні сформувати проводки по рахунках бухгалтерського обліку.

^ Висновоки та перспективи подальших досліджень. Узагальнюючи вище розглянутий матеріал з впевненістю можна сказати, що в майбутньому існування підприємства без інновацій у сфері інформаційних технологій просто не можливе. Їх використання забезпечує прийняття більш ефективних і раціональних рішень, що гарантує фінансовий успіх підприємств. Варто зазначити, що використання фінансово-управлінських систем дозволяють керівникам більш об’єктивно оцінювати свої можливості і в результаті оптимізувати роботу підприємства.


Список використаної літератури

  1. Гужва, В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах [Текст]: навчальний посібник / В.М. Гужва; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – К.: КНЕУ, 2001. – 400 с.

  2. Писаревська, Т.А. Інформаційні системи обліку та аудиту [Текст]: навчальний посібник / Т.А. Писаревська; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – К.: КНЕУ, 2004. – 369 с.

  3. Шквір, В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку [Текст]: навчальний посібник / В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височай. – 3-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 439 с.

  4. Клименко, О.В. Інформаційні системи і технології в обліку [Text]: навчальний посібник / О.В. Клименко; Мін-во освіти і науки України, Полтавський ун-т споживчої кооперації. – К.: ЦУЛ, 2008. – 320 с.

Схожі:

Удк: 65. 012. 32: 336. 131/. 132 Застосування фінансово-управлінських систем для моделювання управлінських рішень в бізнесі підприємств iconУдк: 004; 65. 014 001,57: 631. 11 Застосування інформаційних систем для моделювання управлінських рішень сільськогосподарських підприємств
Застосування інформаційних систем для моделювання управлінських рішень сільськогосподарських підприємств
Удк: 65. 012. 32: 336. 131/. 132 Застосування фінансово-управлінських систем для моделювання управлінських рішень в бізнесі підприємств iconУдк 004: 65. 014. 1: 631. 11 Застосування гібридних інформаційних систем для прийняття управлінських рішень в агробізнесі
Кого поширення в аграрному бізнесі. Частіше фермери самі дізнаються про ринки закупівлі та збуту продукції з частковим оглядом секторів,...
Удк: 65. 012. 32: 336. 131/. 132 Застосування фінансово-управлінських систем для моделювання управлінських рішень в бізнесі підприємств iconСистем розвитку бізнесу
Новим словом у керуванні стала поява контроллінга як функціонально відособленого напрямку економічної роботи на підприємстві, пов'язаного...
Удк: 65. 012. 32: 336. 131/. 132 Застосування фінансово-управлінських систем для моделювання управлінських рішень в бізнесі підприємств iconАктуальність дисципліни
Сьогодні неможливо обійтися без розуміння світових тенденцій в бізнесі та визнання співіснування багатьох культур та управлінських...
Удк: 65. 012. 32: 336. 131/. 132 Застосування фінансово-управлінських систем для моделювання управлінських рішень в бізнесі підприємств iconАктуальні проблеми впровадження автоматизованої форми бухгалтерського обліку
Однією із складових частин загальної системи управління є обліково-аналітичне забезпечення фінансово-господарської діяльності підприємства,...
Удк: 65. 012. 32: 336. 131/. 132 Застосування фінансово-управлінських систем для моделювання управлінських рішень в бізнесі підприємств iconУдк 004: 65. 014. 1: 631. 11 Роль інформаційних систем в оптимізації управлінських процесів сільськогосподарських підприємств
Иємств України діють в умовах нестачі інформації та невизначеності І пов’язаних із цим ризиків, що часто призводять до суттєвих фінансових...
Удк: 65. 012. 32: 336. 131/. 132 Застосування фінансово-управлінських систем для моделювання управлінських рішень в бізнесі підприємств iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ Інформаційні системи в менеджменті для студентів економічних спеціальностей
Ознайомлення з принципами, функціями і методами побудови і використання інформаційних систем, технологіями ухвалення управлінських...
Удк: 65. 012. 32: 336. 131/. 132 Застосування фінансово-управлінських систем для моделювання управлінських рішень в бізнесі підприємств iconТема прийняття управлінських рішень
У науковій літературі зустрічається як розширене, так і вузьке розуміння процесу прийняття рішень в управлінні
Удк: 65. 012. 32: 336. 131/. 132 Застосування фінансово-управлінських систем для моделювання управлінських рішень в бізнесі підприємств iconКонтролінг як інструмент в антикризовому управлінні підприємством
Новим явищем в управлінні стала поява контролінгу як функціонально відокремленого напрямку економічної роботи на підприємстві, пов'язаного...
Удк: 65. 012. 32: 336. 131/. 132 Застосування фінансово-управлінських систем для моделювання управлінських рішень в бізнесі підприємств iconТема 10. Класифікація підходів до прийняття управлінських рішень І критерії прийняття рішень в контролінгу

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи