Удк 004: 65. 014. 1: 631. 11 Застосування гібридних інформаційних систем для прийняття управлінських рішень в агробізнесі icon

Удк 004: 65. 014. 1: 631. 11 Застосування гібридних інформаційних систем для прийняття управлінських рішень в агробізнесі
Скачати 37.56 Kb.
НазваУдк 004: 65. 014. 1: 631. 11 Застосування гібридних інформаційних систем для прийняття управлінських рішень в агробізнесі
Дата13.09.2012
Розмір37.56 Kb.
ТипДокументи

УДК 004:65.014.1:631.11

ЗАСТОСУВАННЯ ГІБРИДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В АГРОБІЗНЕСІ


Остапчук І.А., студент 2 курсу 7 групи ФАМ

Науковий керівник: к.е.н., доц. Харченко В.В.


В сучасній Україні інформаційні системи досі не набули досить широкого поширення в аграрному бізнесі. Частіше фермери самі дізнаються про ринки закупівлі та збуту продукції з частковим оглядом секторів, в яких вони зацікавлені, хоч завдяки таким технологіям як інформаційні системи, можливо віднайти найприйнятніші та найвигідніші шляхи для розв’язання даних питань.

За таких умов питання щодо застосування гібридних інформаційних технологій є досить актуальним сьогодні в зв’язку з бурхливим розвитком технічного прогресу і впровадженням нових інформативних ідей, механізмів та засобів пошуку і обробки інформації для полегшення роботи працюючих.

Дослідженням багатьох питань щодо застосування інформаційних систем в агробізнесі присвячені наукові праці вітчизняних науковців таких як Коломієць В.Ф., Тесленко Г. С., Багриновський К.А., Хрусталєв Е.Ю., Крилов І. В., Кондрашова С.С. та інші [1-2].

^ Мета дослідження. Дослідити та проаналізувати загальний зміст і можливості застосування гібридних інформаційних систем в аграрному бізнесі на прикладі системи SAP R/3. Розглянути основні моделі таких систем та ознайомитися із їх функціями та можливостями.

^ Виклад основного матеріалу. «Інформація є інформація, не матерія і не енергія» - це вислів Норберта Вінера, батька кібернетики, який є своєрідним підтвердженням того, що вже півсторіччя тому вчені почали надавати велике значення інформації поряд із вкрай необхідними для життя сировинними та енергетичними ресурсами.

Загалом інформаційні системи вважаються сукупністю технічного, програмного та організаційного забезпечення, призначеного для того, щоб своєчасно забезпечувати певних людей певною інформацією. А гібридні – ті, які поєднують в собі два типи сигналів: дискретний та аналоговий.

Щодо постачальників таких систем, то тут найбільш чітко вираженим лідером є компанія з Німеччини SAP AG. За підсумками рейтингу ТОП-100 лідерів програмного забезпечення 2009 року, дана компанія зайняла 4 місце, поступившись тільки таким гігантам як Microsoft, IBM та Oracle [4]. В діаграмі, (див. рис.1.), можна побачити статистику прибутку компаній-розробників програмного забезпечення від продажу програмного забезпечення, що свідчить про потребу споживачів в даних програмах.Рис. 1. Діаграма прибутковості компаній-розробників програмного забезпечення (ТОП-10)

Доцільно відмітити, що 5 засновників SAP були вихідцями з IBM. Як видно з контексту, компанія займається розробкою автоматизованих систем управління внутрішніми процесами підприємства і найбільшою асоціацію з цією компанією є SAP R/3 – загальна коротка назва інтегрованої автоматизованої системи управління. Система розрахована в основному на великі та середні підприємства.

Навіть самий короткий огляд функцій системи SAP R/3 показує її здатність вирішувати основні завдання, що стоять перед великими організаціями. Це найбільша система на сьогоднішній день. Не випадково багато лідерів світової економіки обрали саме її в якості основної корпоративної системи. Тим не менше, статистика показує, що більше третини компаній, що купують SAP R/3 - це середні фірми з річним оборотом менше 200 млн. дол. Справа в тому, що SAP R/3 - система, яка може конфігуруватися, тому, купивши її, підприємство буде працювати з індивідуальною версією, налаштованої саме під його параметри. Показником технічного рівня системи може служити спосіб її налаштування. Чим ширше можливості конфігурації і налаштування системи без необхідності її переписування, тим вище технічний рівень даної системи. Тому параметру SAP R/3 також займає положення лідера у світі.

Впровадження будь-якої фінансово-економічної системи переслідує цілком певну мету - підвищення ефективності роботи і, в кінцевому підсумку, виживання підприємства в умовах конкурентної боротьби. Щоб збільшити рівень свого доходу, підприємству необхідно перейти від традиційних, орієнтованих на функції структур до більш гнучких форм, орієнтованим на процеси. На практиці такий перехід може бути розрахований і здійснений тільки за наявності відповідних інструментальних засобів - для SAP R/3 - це спеціалізований інструмент бізнес-інжинірингу. З його допомогою можна конфігурувати і налаштувати систему SAP R/3 так, щоб вона задовольняла потреби підприємства, підтримувати цю відповідність протягом усього життєвого циклу системи [3].

^ Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, на нашу думку такі системи тільки полегшать життя нашим середнім та великим гравцям аграрного сектору ринку України, завдяки тому, що вони своєчасно будуть отримувати потрібну інформацію, пошук якої буде займати не так багато часу, як при використанні звичайного пошуку «вручну». Можна зробити висновок, що за інформаційними системами майбутнє і для того, щоб не відставати від сучасного технічного прогресу потрібно їх запроваджувати. Адже хто володіє інформацією, той володіє світом. В подальших наукових дослідженнях буде більш детально розглянуто нові конкретизовані приклади інформаційних систем, їх функції та поради щодо застосування.

Список використаних джерел

  1. Коломієць В.Ф. Міжнародні інформаційні системи: Підручник / За ред. проф. В.П. Гондюпа.-К., 2001.-458 с.

  2. Тесленко Г. С. Інформаційні системи в аграрному менеджменті: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 232 с.

  3. http://ru.wikipedia.org/wiki/SAP

  4. http://www.softwaretop100.org/global-software-top-100-edition-2009

Схожі:

Удк 004: 65. 014. 1: 631. 11 Застосування гібридних інформаційних систем для прийняття управлінських рішень в агробізнесі iconУдк: 004; 65. 014 001,57: 631. 11 Застосування інформаційних систем для моделювання управлінських рішень сільськогосподарських підприємств
Застосування інформаційних систем для моделювання управлінських рішень сільськогосподарських підприємств
Удк 004: 65. 014. 1: 631. 11 Застосування гібридних інформаційних систем для прийняття управлінських рішень в агробізнесі iconУдк 004: 65. 014. 1: 631. 11 Роль інформаційних систем в оптимізації управлінських процесів сільськогосподарських підприємств
Иємств України діють в умовах нестачі інформації та невизначеності І пов’язаних із цим ризиків, що часто призводять до суттєвих фінансових...
Удк 004: 65. 014. 1: 631. 11 Застосування гібридних інформаційних систем для прийняття управлінських рішень в агробізнесі iconУдк: 65. 012. 32: 336. 131/. 132 Застосування фінансово-управлінських систем для моделювання управлінських рішень в бізнесі підприємств
Сучасному етапі розвитку економіки України складнішим стало питання управління підприємством, що пов’язано з дедалі більшою складністю...
Удк 004: 65. 014. 1: 631. 11 Застосування гібридних інформаційних систем для прийняття управлінських рішень в агробізнесі iconТема прийняття управлінських рішень
У науковій літературі зустрічається як розширене, так і вузьке розуміння процесу прийняття рішень в управлінні
Удк 004: 65. 014. 1: 631. 11 Застосування гібридних інформаційних систем для прийняття управлінських рішень в агробізнесі iconТема 10. Класифікація підходів до прийняття управлінських рішень І критерії прийняття рішень в контролінгу

Удк 004: 65. 014. 1: 631. 11 Застосування гібридних інформаційних систем для прийняття управлінських рішень в агробізнесі iconРозділ Система бюджетування в оперативному контролінгу
Тема 10. Класифікація підходів до прийняття управлінських рішень І критерії прийняття рішень в контролінгу
Удк 004: 65. 014. 1: 631. 11 Застосування гібридних інформаційних систем для прийняття управлінських рішень в агробізнесі iconСистем розвитку бізнесу
Новим словом у керуванні стала поява контроллінга як функціонально відособленого напрямку економічної роботи на підприємстві, пов'язаного...
Удк 004: 65. 014. 1: 631. 11 Застосування гібридних інформаційних систем для прийняття управлінських рішень в агробізнесі iconРобоча навчальна програма предмет психологія прийняття рішень
Мета курсу: сформувати у слухачів загальне уявлення про психологічні концепції ухвалення рішень, типи рішень, специфіку індивідуальних...
Удк 004: 65. 014. 1: 631. 11 Застосування гібридних інформаційних систем для прийняття управлінських рішень в агробізнесі iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ Інформаційні системи в менеджменті для студентів економічних спеціальностей
Ознайомлення з принципами, функціями і методами побудови і використання інформаційних систем, технологіями ухвалення управлінських...
Удк 004: 65. 014. 1: 631. 11 Застосування гібридних інформаційних систем для прийняття управлінських рішень в агробізнесі iconРегламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни "Розробка та прийняття управлінських рішень"
Модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни “Розробка та прийняття управлінських рішень”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи