Задача управління запасами виникає, коли необхідно створити запас матеріальних ресурсів або предметів споживання з метою задоволення попиту на певному заданому інтервалі часу. icon

Задача управління запасами виникає, коли необхідно створити запас матеріальних ресурсів або предметів споживання з метою задоволення попиту на певному заданому інтервалі часу.
Скачати 37.25 Kb.
НазваЗадача управління запасами виникає, коли необхідно створити запас матеріальних ресурсів або предметів споживання з метою задоволення попиту на певному заданому інтервалі часу.
Дата13.09.2012
Розмір37.25 Kb.
ТипЗадача

УДК 330.131.7:330.522.4

РИЗИК В ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ

Лєвошко Д. М.

Важливим аспектом діяльності підприемства є управління запасами, яке перед усім забезпечує оптимізацію постачання та зберігання товарно матеріальних цінностей підприємства, що безумовно являється необхідною умовою успішного функціонування підприємства, оскільки запаси становлять чималу частку його активів і є предметом інвестицій. Однак постого розрахунку об’єму та часу поставки товару зазвичай виявляється недостатньо, адже управління запасами, як і вся управлінська діяльність, часто здійснюється в умовах невизначеності, що спричиняє ризик. Дана проблела спричиняє необхідність глибокого вивчення та ускладнення існуючих моделей управління запасами.

^ Мета дослідження. Метою дослідження є: аналіз економічного ризику як складової середовища прийняття управлінських рішень, вивчення та аналіз методів і моделей управління запасами, вибір стратегій діяльності в невізначеніх умовах. Вирішення цих проблем дозволяє підвищити ефективність управління.

^ Виклад основного матеріалу. Задача управління запасами виникає, коли необхідно створити запас матеріальних ресурсів або предметів споживання з метою задоволення попиту на певному заданому інтервалі часу. Осповною метою управління запасами є розробка методики організації поставок, за якої загальні витрати на доставку, зжберігання та забезпесення безперебіїного функціонування споживачів будуть мінімальні.

Узагальнена модель управління запасами є досить абстрактною і включає такі умови:

- запас продукту утворюєтся патртіями однаковими за розміром;

- споживання партій однакове учасі;

- споживання рівномірне;

- одразу, на момант зникнення партії, птодукт з’является в обсязі нової партії.

Модель управління запасами з урахуванням цих умов має такий вигляд(рис2.1).
Задача управління запасми є в тому, щоб визначити розмір партії, кількість партій протягом всього часу та час споживання однієї партії так, щоб мінімізувати загальну вартість.

Але в реальних умовах господарювання неможливо знайти ситуацію, що відповідала б умовам заданим цією моделлю, так як випадок детермінованого статичного попиту зустрічається доволі рідко. Також дана можель повністю виключає можливість появи дефіциту, джерелами виникнення якого зазвичай є невизначеність, що виникае при споживанні запасів.

При виборі стратегії управління запасами слід звернути увагу на зменшення загальних витрат та імовірності виникнення дифіциту. Минімізація можливості виникнення дефіциту зменшує ймовірність настання ризику. Для цього достатньо «лібералізувати» умови оптимізації шляхом введення в розрахунки додаткових чинників, що порушують стабільність початкових умов. Це означає, що в математичний апарат необхідно вводити нелінійні залежності базових параметрів оптимізації, серед яких випадковість попиту. Очевидно, що це призведе до ускладнення моделювання, експериментування та формального оптимізації, однак наблизить отриманий результат до реальних умов функціонування систем поставок товарів.

В стохастичних моделях управління запасами попит є випадковою величиною, що описується законами теорії вірогідностей. Врахування випадковості суттєво ускладнює аналіз та отримання рішень на таких моделях.

Припустимо, що попит r за інтервал часу Т є випадковим і заданий його закон розподілу (дискретний) р(r) або ж щільність розподілу вірогідності f(r) . Якщо попит r є нижчий, ніж рівень запасу q , то закупівля (збереження, продаж) залишку продукту потребуватимуть додаткових затрат с2 на одиницю продукту. Якщо ж попит вищий за рівень запасу, то це приводить до штрафу за дефіцит с3 на одиницю продукції. Критерієм затрат, оскільки вони є випадковою величиною, вважатимемо математичне сподівання сумарних затрат M [q] .

Для моделі, що розглядається, матимемо у випадку дискретного попиту:У випадку неперервного випадкового попиту, що задається щільністю розподілу f(r) , для математичного сподівання сумарних витрат отримаємо:Таким чином, задача полягає у визначенні такого запасу s , при якому математичне сподівання сумарних витрат є найменшим.

Висновок. Розглянувши методологічні основи і виконавши класифікацію моделей управління запасами, робимо висновок, що у структурі логістичного управління на підприємстві процеси управління запасами посідають центральне місце. Від ефективності їх вирішення багато в чому залежить загальний рівень виробничих затрат. Для підвищення ефективності застосовуваних моделей управління запасами було розглянуто ускладнені моделі, які виключають можливість виникнення ризику і відображають ситуацій наближені до реальних умов функціонування підприємства.

Список використаної літератури:

  1. Степанюк В.В Иследование операций. К.: УСХА, 1972

  2. Вітлінський В. В., Великоіваненко Г. І. Ризикологія в економіці та підприємництві: Монографія. — К.: КНЕУ, 2004. — 480 с.

  3. Вітлінський В. В., Наконечний С. І. Економічний ризик і проблеми його моделювання. — К.: КДЕУ, 1993. Деп. у ДНТБ України 20.12.93. — №2499 — Ук93. — 8 с.

  4. Вітлінський В. В. Економічний ризик: системний аналіз, менеджмент. — К.: КДЕУ, 1994. — Деп. в ДНТБ України 17.10.94 р. — №2035–Ук94. — 245 с.

Схожі:

Задача управління запасами виникає, коли необхідно створити запас матеріальних ресурсів або предметів споживання з метою задоволення попиту на певному заданому інтервалі часу. icon3. Задача до екзаменаційного білету
Відповідно до укладених угод підприємство у плановому році повинно відвантажити споживачам 10 тис виробів А, направити у роздрібну...
Задача управління запасами виникає, коли необхідно створити запас матеріальних ресурсів або предметів споживання з метою задоволення попиту на певному заданому інтервалі часу. iconЛендєл Т.І. аспірант Лисенко В. П., к т. н., професор Болбот І. М
Необхідно постійно проводити контроль за розвитком рослин (фітомоніторинг) з одночасним керуванням параметрів мікроклімату, що у...
Задача управління запасами виникає, коли необхідно створити запас матеріальних ресурсів або предметів споживання з метою задоволення попиту на певному заданому інтервалі часу. icon7 Монтажна технологічність будівельних конструкцій
Монтажна технологічність – це ступінь пристосованості даної конструкції до перевезення І власне монтажу з мінімальними витратами...
Задача управління запасами виникає, коли необхідно створити запас матеріальних ресурсів або предметів споживання з метою задоволення попиту на певному заданому інтервалі часу. iconНаказ №82-оп "18" лютого 2014 р м. Чернівці Про створення комісії по прийманню матеріальних цінностей, отриманих безоплатно у вигляді безповоротної допомоги, дарунків, а також для переоцінки матеріальних цінностей Відповідно до Наказу Мінфіну №947 від 14.
Наказу Мінфіну №611 від 26. 06. 2013р. «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ»...
Задача управління запасами виникає, коли необхідно створити запас матеріальних ресурсів або предметів споживання з метою задоволення попиту на певному заданому інтервалі часу. iconФормат опису модуля
Лп симплекс-методом, транспортна задача лп, задачі оптимізації на мережах, задачі з цілочисельними змінними, ігрові задачі до, моделі...
Задача управління запасами виникає, коли необхідно створити запас матеріальних ресурсів або предметів споживання з метою задоволення попиту на певному заданому інтервалі часу. iconУправління розвитком підприємства в умовах обмеженості ресурсів
Зважаючи на це виникає необхідність об'єднання декількох окремих економічних показників в один інтегральний показник, що надасть...
Задача управління запасами виникає, коли необхідно створити запас матеріальних ресурсів або предметів споживання з метою задоволення попиту на певному заданому інтервалі часу. iconЗадача №2, 11 клас
Задача №2, 11 клас. Нехай маса мавпи m, а момент інерції барабана I. Коли мавпа рухається разом з барабаном, механічну енергію системи...
Задача управління запасами виникає, коли необхідно створити запас матеріальних ресурсів або предметів споживання з метою задоволення попиту на певному заданому інтервалі часу. iconРозділ Предмет, мета І завдання дисципліни
Предметом вивчення економічної теорії є закономірності розвитку ринкового господарства та обгрунтування вибору суб’єктами ринку способів...
Задача управління запасами виникає, коли необхідно створити запас матеріальних ресурсів або предметів споживання з метою задоволення попиту на певному заданому інтервалі часу. iconФактор числа (30 Б.) Вхідний файл: num in Вихідний файл: num out Час роботи програми: 1 сек
Сьогодні Андрій розповів Василю що таке кратність, а саме число називається кратним якщо воно ділиться на 2 без залишку. Тепер Василю...
Задача управління запасами виникає, коли необхідно створити запас матеріальних ресурсів або предметів споживання з метою задоволення попиту на певному заданому інтервалі часу. iconХудожні засоби епітет
Зіставлення двох предметів або явищ із метою пояснити один з них за допомогою іншого
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи