Постановка проблеми та аналіз основних публікацій icon

Постановка проблеми та аналіз основних публікацій
Скачати 38.46 Kb.
НазваПостановка проблеми та аналіз основних публікацій
Дата13.09.2012
Розмір38.46 Kb.
ТипДокументи

УДК 519.71:658

БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАДАЧ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ

Є. В. Черепанов, магістр

Науковий керівник: д.е.н., проф. Кадієвський В. А.

Постановка проблеми та аналіз основних публікацій. Агропромисловий комплекс України надзвичайно важлива ланка, яка значною мірою визначає соціально-економічний стан суспільства. Сільськогосподарське виробництво можна віднести до найскладніших видів людської діяльності. Саме в цій галузі економіки дуже часто доводиться зустрічатися з проблемою вибору оптимальних варіантів використання виробничих ресурсів і прийняття оптимальних господарських рішень, на рівні окремих підприємств.

Проблему багатокритеріальності досліджувало багато відомих вчених, зокрема І. В. Бейко, Б. Н. Бублик, Є. Г. Гольштейн, В. Р. Кігель, В. Г. Клименко, А. Г. Скрипка, Р. Ларрі, С. В. Проколов, В. М. Трояновський та інші.

^ Мета дослідження. Мета даного дослідження полягає у вивченні проблеми багатокритеріальної оптимізації в задачах аграрного сектору та їх практичне застосування.

^ Викладення основного матеріалу. Проблема багатокритеріальності економіко-математичних задач виникає при оптимізації складних динамічних систем, якою є і галузь сільського господарства. Це пов'язано не тільки з формальними труднощами вибору й обґрунтування єдиного критерія оптимальності, але й з багатоцільовим характером розвитку складних систем, коли доводиться брати до уваги одночасно ряд показників економічної ефективності (наприклад, максимум рентабельності, максимум прибутку, максимум товарної продукції, максимум кінцевої продукції й т.д.) [1].

З теорії математичного програмування відомо, що збіг екстремальних значень двох і більше критеріїв можливий лише при випадковому збігу обставин і у практичних задачах зустрічається рідко. Тому виникає завдання вибору такого варіанта, що був би відносно однаково ефективний для ряду найбільш кращих критеріїв. Такі задачі називають багатокритеріальними або з векторним критерієм якості.

Перелік можливих критеріїв визначається характером досліджуваного економічного процесу й зважується на основі логічного аналізу.

Найбільш часто застосовуються наступні критерії оптимальності:

– критерії, максимізуючі валову продукцію, товарну продукцію, кінцевий продукт, асортиментний набір кінцевих продуктів у натуральному вираженні, валовий доход, чистий доход, прибуток, рентабельність виробництва, продуктивність праці тощо;

– критерії, мінімізуючі наведені витрати праці, витрати матеріальних коштів, деякі види ресурсів (ріллі, кормів і т.п.), собівартості продукції.

Задачі багатокритеріальної оптимізації зустрічаються в економіці повсюдно, зокрема:

– вибір транспортного маршруту (критерії – час, вартість);

– розподіл робіт комплексного проекту між окремими виконавцями (критерії – час, вартість та якість виконання проекту);

– планування виробничої діяльності підприємства (критерії – прибуток та частка сегменту ринку, охопленого послугами або продукцією підприємства як об’єкт дослідження);

– прийняття управлінських рішень щодо інвестування (в умовах ризику основними критеріями виступають очікуваний дохід та дисперсія доходу);

– розробка заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
(комплекси критеріїв соціального, екологічного, економічного та
фінансового змісту);

– вибір об'єктів капіталовкладень та інноваційних процесів (комплекс критеріїв, які характеризують стан та перспективи розвитку регіону та галузі, рівень виробничих потужностей підприємства, стан основних засобів виробництва, кадровий потенціал, організаційно-управлінський рівень, фінансову стійкість об'єкту інвестування тощо) [2, 3].

У загальному вигляді багатокритеріальну задачу розглядають як задачу одночасної оптимізації декількох цільових функцій на заданій множині допустимих планів [4]:

де:

p – кількість цільових функцій, що підлягають оптимізації;

f k– окрема k-та функція з критеріального набору

^ X – множина допустимих планів, окремий елемент якої позначено через х.

Кожна задача багатокритеріальної оптимізації має свої особливості та специфічні проблеми, які залежать в тому числі і від обраних критеріїв оптимізації. Тому розв'язок такої задачі потребує не тільки обґрунтованого вибору критерія оптимальності, а і методу її розв'язання.

Висновки. Найбільш важливим питанням економіки є побудова такого плану, при вдалому виборі якого можна досягнути найбільшого ефекту при найменших витратах. Тому застосування багатокритеріальної оптимізації є досить актуальним питанням при розв'язанні задач в усіх сферах економіки, в тому числі у аграрному секторі.

Існує багато методів та підходів до розв'язання задач багатокритеріальної оптимізації. Застосування цих методів та використання сучасної комп'ютерної техніки і сучасного програмного забезпечення дають можливість більш точно та швидко отримати розв'язок, на основі якого буде прийматись управлінське рішення.

Список використаної літератури

  1. Бейко Й. В., Бублик Б. Н., Зинько П. Н. Методы й алгоритмы решения
    задач оптимизации. – К.: Вища школа. Головнеє изд-во, 1983. – 512с.

  2. Трояновский В. М. Математическое моделирование в менеджменте. Учебное пособие. 2-е изд., испр. й доп. – М.: Издательство РДЛ, 2000. – 256с.

  3. Штойер Р. Многокритериальная оптимизация. – М., 1992. – 78 с.

  4. Кігель В. Р. Методи і моделі підтримки прийняття рішень у ринковій економіці: Монографія. К.: ЦУЛ, 2003. – 202 с.

Схожі:

Постановка проблеми та аналіз основних публікацій iconСтан дослідження проблеми формування професійної готовності майбутніх вчителів інформатики до оцінювання навчальних досягнень учнів постановка проблеми
Постановка проблеми. Одним з основних шляхів, запланованих державою в програмі реформування освіти, є підготовка нової генерації...
Постановка проблеми та аналіз основних публікацій iconАналіз змісту екологічних знань інженерів-електромеханіків у професійній діяльності постановка проблеми
Постановка проблеми. Для України пріоритетною складовою є загальносистемна екологізація промисловості, економіки, суспільства
Постановка проблеми та аналіз основних публікацій iconПостановка проблеми та аналіз останніх досліджень
Узагальнено особливості еволюції Основних засад грошово-кредитної політики в контексті трансформації визначення монетарного та валютного...
Постановка проблеми та аналіз основних публікацій iconСоціалізація”, „соціальне виховання” та „соціальна адаптація особистості” – провідні поняття соціально-педагогічної науки постановка проблеми
Постановка проблеми. Більш повно з’ясувати особливості соціальної педагогіки допоможе розкриття сутності та співставлення основних...
Постановка проблеми та аналіз основних публікацій iconМоделі представлення знань про предметну галузь технічних дисциплін постановка проблеми
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичне підґрунтя цієї роботи складали науково-практичні дослідження М.І. Лазарєва [1;...
Постановка проблеми та аналіз основних публікацій iconАналіз стану дослідження активізації пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів постановка проблеми
Постановка проблеми. Деякі закономірності соціально-економічного, політичного та екологічного стану України створюють усі передумови...
Постановка проблеми та аналіз основних публікацій iconСтруктурно-функціональний аналіз системи професійних умінь студентів в курсі загальної хімічної технології Постановка проблеми
Постановка проблеми. На сучасному етапі соціально-економічних змін загострилась проблема підготовки висококваліфікованих спеціалістів,...
Постановка проблеми та аналіз основних публікацій iconМетодичні проблеми викладання психології у вищій школі постановка проблеми
Аналіз останніх досліджень. Сьогодні психологія як навчальна дисципліна викладається у навчальних закладах різного типу. Оглянемо...
Постановка проблеми та аналіз основних публікацій iconПроблеми та шляхи вдосконалення обліково – аналітичних аспектів використання основних засобів в бюджетних установах
Ема і в бюджетних установах. Зважаючи на це, актуальним питанням сьогодення стає вдосконалення обліку та аналізу бухгалтерського...
Постановка проблеми та аналіз основних публікацій iconУскладнених екзематизацією аль-Хатіб Омар, асп
Аналіз останніх досліджень І публікацій, в яких започатковано розв’язання проблеми
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи