Положення про університетський конкурс робіт молодих учених імені В. Д. Ужченка Луганськ 2012 Положення про університетський конкурс робіт молодих учених імені В. Д. Ужченка 1 icon

Положення про університетський конкурс робіт молодих учених імені В. Д. Ужченка Луганськ 2012 Положення про університетський конкурс робіт молодих учених імені В. Д. Ужченка 1
НазваПоложення про університетський конкурс робіт молодих учених імені В. Д. Ужченка Луганськ 2012 Положення про університетський конкурс робіт молодих учених імені В. Д. Ужченка 1
Дата09.02.2013
Розмір36.2 Kb.
ТипПоложення

Міністерство освіти і науки,молоді та спорту України

Державний заклад

«Луганський національний університет

імені Тараса Шевченка»
ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор ЛНУ імені Тараса Шевченка

_____________________ В.С.Курило

« ____» _______________ 2012 р.


Положення

про університетський конкурс

робіт молодих учених

імені В.Д.Ужченка


Луганськ – 2012


Положення

про університетський конкурс робіт молодих учених

імені В.Д.Ужченка


1. Це Положення визначає порядок та умови проведення університетського конкурсу робіт молодих учених імені В. Д. Ужченка (далі – Конкурс) з метою сприяння збереженню й розвитку наукового потенціалу, підготовки кадрів вищої кваліфікації, матеріальної підтримки перспективних молодих учених.

2. У Конкурсі можуть брати участь наукові працівники, викладачі, докторанти, аспіранти, інженерно-технічні працівники університету.

Вік конкурсантів на час висунення роботи не повинен перевищувати 35 років.

^ 3. На Конкурс можуть висуватися роботи, опубліковані в закінченій формі не менше ніж за рік до їх висунення. Число співавторів роботи не більше 3 осіб. Кандидат, який бере участь у Конкурсі, може бути автором тільки однієї роботи.

На Конкурс не висуваються праці, за які їх виконавців уже було удостоєно державних нагород України.

Висунення робіт на Конкурс проводиться Радою молодих учених університету.

4. Для участі у Конкурсі до Комісії подаються такі документи:

4.1. Лист-подання, у якому вказується назва роботи державною мовою, час її початку й закінчення, наукова значимість, масштаби реалізації, техніко-економічні показники та їх порівняння з кращими вітчизняними й зарубіжними аналогами, досягнутий економічний ефект, прізвище, ім’я та по батькові, посада й місце роботи конкурсанта.

Загальні вимоги: шрифт Times New Roman 14. Поля: з лівого боку – 3 см, з правого боку – 1,5 см, зверху та знизу – 2 см.

4.2. Анотація роботи (обсягом до 10 сторінок), підписана кожним конкурсантом.

В анотації прикладної роботи, зокрема, вказуються основні її науково-технічні результати (у порівнянні з кращими вітчизняними та зарубіжними аналогами), де, коли і в якому обсязі впроваджена робота, досягнутий економічний ефект.

4.3. Витяг з протоколу засідання кафедри щодо висунення роботи на конкурс.

4.4. Відомості на конкурсантів:

 • прізвище, ім’я та по батькові;

 • рік народження;

 • освіта;

 • спеціальність;

 • почесне звання (за наявності);

 • науковий ступінь та вчене звання (за наявності);

 • місце роботи;

 • посада;

 • службова адреса та телефон;

 • домашня адреса та телефон.

5. Матеріали, подані до Ради молодих учених не в повному обсязі або з порушенням встановлених вимог, до участі в Конкурсі не приймаються.

6. Робота може бути подана у вигляді:

- наукової праці (циклу наукових праць – монографій, книг, статей) з доданням реферату та переліку публікацій, які входять до даної праці, із зазначенням коли і де вони були опубліковані;

- опису роботи в галузі техніки. У тексті опису викладається її короткий зміст, результати та висновки, відмічається значимість одержаних результатів у порівнянні з кращими вітчизняними й світовими аналогами, стан впровадження у виробництво, досягнутий економічний ефект та інші техніко-економічні показники. У кінці тексту приводиться список основних публікацій і винаходів по даній роботі, якщо вони є у претендентів. Ілюстрації можуть розміщатися за текстом або представлятися в альбомі;

- підручника (навчального посібника) з доданням його анотації.

До роботи також додаються:

 • копії авторських свідоцтв, патентів та описів до них;

 • копії постанов і наказів про впровадження роботи у виробництво;

 • відгуки підприємств, установ, організацій, преси, вчених та спеціалістів про роботу.

7. Роботи конкурсантів оцінюються за наступними критеріями:

 • актуальність;

 • оригінальність;

 • стиль написання;

 • економічна ефективність, одержана від впровадження роботи у виробництво (якщо робота це передбачає);

 • практична реалізація винаходів, які відкривають нові напрямки в техніці та технології (для нових конструкцій машин, споруд, технологічних процесів тощо);

 • наявність відгуків підприємств, установ, організацій, преси, вчених і

 • спеціалістів.

8. Переможці університетського конкурсу молодих учених нагороджуються грошовими преміями (три премії по 700 грн. кожна) та дипломами.


Проект положення підготував УЗГОДЖЕНО

завідувач відділу аспірантури Проректор з науково-педагогічної роботи

_____________________ О.М.Клімочкіна

Головний бухгалтер

________________ В.В.Прошкін _____________________ Т.Ф.Бережна

Начальник юридичного відділу

_________________ О.В.Миронченко

Схожі:

Положення про університетський конкурс робіт молодих учених імені В. Д. Ужченка Луганськ 2012 Положення про університетський конкурс робіт молодих учених імені В. Д. Ужченка 1 iconПро Університетський конкурс робіт молодих учених імені В. Д. Ужченка
З метою сприяння розвитку наукового потенціалу, підтримки перспективних молодих учених університету, які утверджують високий авторитет...
Положення про університетський конкурс робіт молодих учених імені В. Д. Ужченка Луганськ 2012 Положення про університетський конкурс робіт молодих учених імені В. Д. Ужченка 1 iconПоложення про щорічний обласний конкурс робіт молодих учених Миколаївської області І. Загальні положення
Щорічний обласний конкурсу робіт молодих учених Миколаївської області (далі – Конкурс) проводиться з метою сприяння збереженню й...
Положення про університетський конкурс робіт молодих учених імені В. Д. Ужченка Луганськ 2012 Положення про університетський конкурс робіт молодих учених імені В. Д. Ужченка 1 iconПро Раду молодих учених факультету української філології дз "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" Луганськ 2010 І. Загальні положення
Рада створюється з метою об’єднання молодих учених факультету – аспірантів, викладачів, співробітників, здобувачів для вираження...
Положення про університетський конкурс робіт молодих учених імені В. Д. Ужченка Луганськ 2012 Положення про університетський конкурс робіт молодих учених імені В. Д. Ужченка 1 iconПро затвердження нового Положення про Раду молодих учених лну імені Тараса Шевченка та плану перспективного розвитку Ради молодих учених на 2013-2020 роки Драгнєв Юрій Володимирович Драгнєв Юрій Володимирович
Про затвердження нового Положення про Раду молодих учених лну імені Тараса Шевченка та плану перспективного розвитку Ради молодих...
Положення про університетський конкурс робіт молодих учених імені В. Д. Ужченка Луганськ 2012 Положення про університетський конкурс робіт молодих учених імені В. Д. Ужченка 1 iconПоложення про Раду молодих учених Стахановського навчального комплексу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Загальні положення
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (далі Рада) створюється з метою об'єднання молодих учених комплексу...
Положення про університетський конкурс робіт молодих учених імені В. Д. Ужченка Луганськ 2012 Положення про університетський конкурс робіт молодих учених імені В. Д. Ужченка 1 iconПоложення про Раду молодих учених Відокремленого підрозділу «Луганський професійний торгово – кулінарний ліцей Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» Загальні положення
Самокерованим громадським об'єднанням І створюється з метою об`єднання молодих учених вп лпткл лну ім. Т. Шевченка – викладачів,...
Положення про університетський конкурс робіт молодих учених імені В. Д. Ужченка Луганськ 2012 Положення про університетський конкурс робіт молодих учених імені В. Д. Ужченка 1 iconПоложення про обласний конкурс робіт молодих вчених Миколаївської області (зі змінами) Миколаїв 2010 Це Положення визначає порядок та умови проведення
Миколаївської області (далі – Конкурс) з метою сприяння збереженню й розвитку наукового потенціалу, підготовки кадрів вищої кваліфікації,...
Положення про університетський конкурс робіт молодих учених імені В. Д. Ужченка Луганськ 2012 Положення про університетський конкурс робіт молодих учених імені В. Д. Ужченка 1 iconПоложення про конкурс молодих балетмейстерів 22 березня 2013 р
Мета конкурсу – створення та популяризація хореографічних творів, пошук нових яскравих балетмейстерських робіт та молодих талановитих...
Положення про університетський конкурс робіт молодих учених імені В. Д. Ужченка Луганськ 2012 Положення про університетський конкурс робіт молодих учених імені В. Д. Ужченка 1 iconМіністерство освіти І науки України Луганський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут культури І мистецтв Положення про конкурс молодих балетмейстерів
Мета конкурсу – стимулювання та підтримка молодих балетмейстерів, сприяння розвитку їхнього творчого потенціалу, удосконалюванню...
Положення про університетський конкурс робіт молодих учених імені В. Д. Ужченка Луганськ 2012 Положення про університетський конкурс робіт молодих учених імені В. Д. Ужченка 1 iconПоложення про Міжнародний конкурс молодих модельєрів-дизайнерів костюма " печерські каштани" Київ 2012 положення про Міжнародний конкурс молодих модельєрів-дизайнерів костюма «печерські каштани»
Конкурс проводиться щорічно у травні місяці на базі Київського національного університету технологій та дизайну
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи