Публікація матеріалів конференції icon

Публікація матеріалів конференції
Скачати 70.65 Kb.
НазваПублікація матеріалів конференції
Дата30.11.2012
Розмір70.65 Kb.
ТипДокументи

Заявка

учасника I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Теорія і практика забезпечення ефективного розвитку суб’єктів ринку»

Прізвище, ім’я, по батькові автора (авторів)
Назва тез доповіді
Назва і номер тематичного напряму
Місце роботи (навчання), посада, науковий ступінь, вчене звання автора (авторів)
Контактна адреса (для отримання збірника тез, з обов’язковим зазначення поштового індексу)
Контактний телефон
Е-mail

Публікація матеріалів конференції

За результатами роботи конференції тези доповідей учасників будуть розміщені на Інтернет сайті www.eр.uccu.org.ua та надруковані у збірнику матеріалів конференції і надіслані за зазначеною у заявці адресою.

Роботи, які не відповідають вимогам чи надійшли із запізненням, не будуть опубліковані.


Умови участі у конференції

Для участі у конференції та публікації тез у збірнику матеріалів конференції необхідно у термін до 15 листопада 2012 року надіслати на поштову адресу оргкомітету заявку, тези, СD-диск з тезами, платіжне доручення (оригінал) та продублювати на Е-mail: econom@uccu.org.ua.

Підтвердження про одержання матеріалів поштою буде повідомлено авторам електронною поштою протягом двох робочих днів.


Умови публікації тез

Для компенсації витрат, пов’язаних з підготовкою та виданням матеріалів конференції і їх розсилкою, необхідно перерахувати за кожну публікацію 95 грн.

Одержувач: ПАТ КБ ПриватБанк; код одержувача (ЗКПО, ЕДРПОУ): 14360570; код банка одержувача (МФО): 305299; рахунок одержувача: 29244825509100.

Призначення платежу: для поповнення карти  4149 4377 3226 7966, Карпенко Юрій Вікторович (ІПН 2817913033)

Вартість додаткового примірника збірника становить 50 грн.


Вимоги до оформлення тез доповідей

 1. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька.

 2. Обсяг тез до 2-х повних сторінок формату А5, виконаних комп’ютерним способом, текстовий редактор Word for Windows (розширення .doc, .docx). Оріентація – книжкова. Міжрядковий інтервал – одинарний, абзацний відступ – 1,0 см. Усі береги – 1,5 см. Шрифт – Times New Roman. Розмір кегля – 11.

 3. Прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання автора розміщуються у правій частині аркуша, нижче назва установи (без скорочень) і місто – курсивом, через 1 інтервал – назва тез великими літерами напівжирним курсивом; далі через 1 інтервал по ширині аркуша – текст.

 4. Графічні матеріали мають бути згрупованими та вмонтованими у текст. Сканування матеріалів не допускається.

 5. Формули мають бути введені у редактор формул Microsoft Eguation 3.0.

 6. Обов’язкова наявність списку використаних джерел. Посилання за текстом у квадратних дужках. Оформлення: розмір кегля – 9, нумерація за абеткою, курсивом.

 7. Тези доповіді, заявка на участь у конференції, копія платіжного доручення мають міститися у 3-х різних файлах.

 8. Оргкомітет залишає за собою право редагувати матеріали без погодження з авторами.


Зразок оформлення тез

Глущенко Ю. К., к.е.н., доц.

Вищий навчальний закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава


НАПРяМИ ОптимізаціЇ товарного асортименту торговельних підприємств


З метою удосконалення процесу формування та використання потенціалу торговельних підприємств на сучасному етапі важливим завданням є …


^ 1. Зінченко Х. О. Товарна політика підприємства: навчальний посібник / Х. О. Зінченко. – К . : Право, 2012. – 224 с.

Міністерство освіти і науки,

молоді та спорту України

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Бєлгородський університет кооперації, економіки і права

Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації

Карагандинський економічний університет

Таджицький державний університет комерції

Кооперативно-торговельний університет Молдови
^ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

«Теорія і практика забезпечення ефективного розвитку суб’єктів ринку»

20 листопада 2012 року


Полтава – 2012

Шановні колеги!

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» запрошує вас взяти участь у


I Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Теорія і практика забезпечення ефективного розвитку суб’єктів ринку»,

яка відбудеться 20 листопада 2012 року.


Метою конференції є забезпечення ефективного розвитку суб’єктів ринку в умовах глобальних економічних змін.

Організатори конференції запрошують до участі вчених, викладачів навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів, а також фахівців, які цікавляться проблемами ефективного використання потенціалу підприємства, обґрунтування управлінських рішень, забезпечення споживчого ринку товарами і продуктами національного виробництва.


Організаційний комітет

Голова:

Нестуля О.О.,


ректор Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтав-ський університет економіки і торгівлі», д.і.н., професор.

^ Члени організаційного комітету:

Карпенко О.В.,проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Вищого навчального закладу Укооп-спілки «Полтавський універси-тет економіки і торгівлі», к.е.н., професор;


Герман Н.В.,


директор навчального центру Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», доцент;


Березін О.В.,


завідувач кафедри економіки підприємства Вищого навчаль-ного закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», д.е.н., професор;


Брітченко І.Г.,

директор Міжгалузевого інс-титуту підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і тор-гівлі», д.е.н., професор;Пантелеймоненко

А.О.,директор Полтавського регіо-нального центру досліджень і сприяння розвитку кооперації, д.е.н., професор;


Іванова В.В.,


професор кафедри економіки підприємства Вищого навчаль-ного закладу Укоопспілки «Полтавський університет еко-номіки і торгівлі», д.е.н., доцент;


Карпенко Ю.В.,


доцент кафедри економіки підприємства Вищого навчаль-ного закладу Укоопспілки «Полтавський університет еко-номіки і торгівлі», к.е.н.;


Дробиш Л.В.,


доцент кафедри економіки підприємства Вищого навчаль-ного закладу Укоопспілки «Полтавський університет еко-номіки і торгівлі», к.е.н.;


Сагалакова Н.О.,


доцент кафедри економіки підприємства Вищого навчаль-ного закладу Укоопспілки «Полтавський університет еко-номіки і торгівлі», к.е.н.Контактна інформація оргкомітету

Поштова адреса: вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014, кафедра економіки підприємства Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Е-mail: econom@uccu.org.ua

Веб-сайт кафедри: www.ep.uccu.org.ua

Березін Олександр Вікторович, завідувач кафедри економіки підприємства Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», д.е.н., професор – тел. (05322) 2-18-31.


^ Відповідальні особи за публікацію тез:

Карпенко Юрій Вікторович, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» – тел. +38(050) 941-00-20;

Москаленко Наталія Вікторівна, старший лаборант кафедри економіки підприємства Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» – тел. (05322) 2-18-31.

Звертатися у робочі дні з 9-00 до 17-00.


Тематичні напрями роботи конференції

 1. Проблеми формування стратегій підприємства.

 2. Розвиток взаємовідносин суб’єктів ринку.

 3. Формування ефективної гуртової ланки національного споживчого ринку.

 4. Шляхи запобігання кризовим явищам на підприємстві.

 5. Напрями забезпечення ефективного використання потенціалу підприємства.

 6. Інноваційні технології: проблеми та практика впровадження на підприємствах.

Схожі:

Публікація матеріалів конференції iconПублікація матеріалів конференції
Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Теорія І практика забезпечення ефективного розвитку суб’єктів ринку»
Публікація матеріалів конференції iconСучасне овочівництво
Публікація матеріалів для участі в конференції безкоштовна. Про прийняття тез до друку І включення їх до програми конференції буде...
Публікація матеріалів конференції iconІнформація про доповідь (назва, секція) програма конференції І публікація матеріалів
Приймак Олександр Вікторович, Луцький національний технічний університет – кафедра автомобілів, завідувач кафедри
Публікація матеріалів конференції iconРеєстраційна форма учасника I міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Розумний Задум як основа ноосферної стратегії сталого розвитку»
А4) учасників будуть надруковані у Збірнику матеріалів до початку роботи конференції. За результатами роботи конференції планується...
Публікація матеріалів конференції iconМатеріали конференції Планується публікація повних текстів доповідей (статтей) у «Віснику ждту»
Публікація повного тексту доповіді (статті) у Віснику ждту можлива лише після її особистого представлення авторами на конференції...
Публікація матеріалів конференції iconРада молодих учених інформаційний лист шановні молоді вчені та аспіранти!
Вартість участі у конференції: оргвнесок – 100 грн (передбачає часткове покриття витрат на проведення конференції, видання програми...
Публікація матеріалів конференції iconРада молодих учених інформаційний лист шановні молоді вчені та аспіранти!
Вартість участі у конференції: оргвнесок – 100 грн (передбачає часткове покриття витрат на проведення конференції, видання програми...
Публікація матеріалів конференції iconРеєстраційна картка учасника
Для участі у конференції з метою відшкодування витрат пов’язаних з підготовкою робочих матеріалів конференції, інформаційним забезпеченням...
Публікація матеріалів конференції iconВимоги до оформлення публікацій у збірнику матеріалів конференції та у монографії колективу авторів до збірника матеріалів конференції приймаються доповіді або тези доповідей обсягом
Через один рядок прізвище та ініціали автора, назва організації (вирівнювання по центру)
Публікація матеріалів конференції iconПрізвище, Ім’я, По батькові основного доповідача
Шановні колеги, обробка заявок та матеріалів конференції проходить у напівавтоматичному режимі, тому просимо, уважно заповнити електронну...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи