Саєнко В. Г., Мішельман С. В icon

Саєнко В. Г., Мішельман С. В
Скачати 101.65 Kb.
НазваСаєнко В. Г., Мішельман С. В
Дата14.09.2012
Розмір101.65 Kb.
ТипДокументи


УДК [796.853.26 + 796.856] : 796.012.23

Саєнко В. Г., Мішельман С. В.

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗБІЖНОСТЕЙ У ПОКАЗНИКАХ ГНУЧКОСТІ КАРАТИСТІВ І ТХЕКВОНДИСТІВ НА ЕТАПІ МАКСИМАЛЬНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

Інститут фізичного виховання і спорту Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

Анотація. У статті наводяться дані статистично значущих показників прояву рухливості у кульшовому і плечовому суглобах, та у хребтовому стовпі у каратистів і тхеквондистів на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей, а також здійснюється їх кількісне і відсоткове порівняння.

^ Ключові слова: майстри, карате, тхеквондо, показники, гнучкість, суглоби.

Аннотация. Саенко В. Г., Мишельман С. В. Исследование расхождений в показателях гибкости каратистов и тхэквондистов на этапе максимальной реализации индивидуальных возможностей. В статье приводятся данные статистически значимых показателей проявления подвижности в тазобедренном и плечевом суставах, и в позвоночном столбе у каратистов и тхэквондистов на этапе максимальной реализации индивидуальных возможностей, а также осуществляется их количественное и процентное сравнение.

^ Ключевые слова: мастера, каратэ, тхэквондо, показатели, гибкость, суставы.

Annotation. Saienko V. G., Michelman S. V. Investigation of discrepancies in terms of flexibility karatekas and taekwondokas on stage to realize individual potential. The article presents data statistically significant indicators of the manifestation of mobility in the hip and shoulder joints, and spine in karatekas and taekwondokas on stage to realize individual potential as well as by their number and percentage comparison.

^ Keywords: master, karate, taekwondo, indicators, flexibility, joints.

Постановка проблеми. Як відомо, виконання спортсменом широкого комплексу техніко-тактичного арсеналу неможливе без достатнього рівня його фізичної підготовленості. Східні єдиноборства не є виключенням. Проте багато технічних ударних прийомів у східних єдиноборствах пов’язані з амплітудними рухами, що вимагає від єдиноборців достатнього рівня прояву гнучкості. Тому розвиток характеристик гнучкості єдиноборця є однією з найважливіших завдань у даному аспекті. В свою чергу широкий комплекс вправ для активного розвитку цієї фізичної якості доцільно застосовувати у сенситивні вікові періоди, а у дорослому віці необхідно вдосконалювати наявний рівень рухливості у суглобах. Дотримання домірності розвитку рухливості у суглобах щодо кваліфікації єдиноборців необхідне задля наступного: при недостатньому рівні гнучкості техніко-тактичний арсенал не може бути використано у повному обсязі та з максимальної ефективністю, а при надмірному – послаблює силові характеристики технічних ударних прийомів. Таким чином, виявлення оптимального рівня прояву гнучкості у єдиноборців є актуальним. Дослідження розбіжностей у показниках рухливості в суглобах спортсменів з різних видів східних єдиноборств на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей дозволяє більш ширше висвітлити характеристики гнучкості і отримати інформаційний матеріал для корекції фізичної підготовленості єдиноборців, здійснюючи процес підготовки більш економічним та підвищуючи їх шанси на перемогу у змагальному двобої.

^ Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні особливості розвитку і вдосконалювання окремих фізичних якостей спортсменів, і зокрема гнучкості, розкриті у роботах відомих авторів [1, 8, 9, 15]. Проблемою визначення параметрів оптимального розвитку гнучкості згідно до кваліфікації спортсменів займались дослідники в легкій атлетиці [2, 4], спортивних іграх [4, 5, 12], деяких видах єдиноборств [3] та ін. У наших попередніх дослідженнях встановлені та висвітлені окремі показники фізичної підготовленості та особливості їх вдосконалювання в процесі багаторічної підготовки в кіокушинкай карате [10-11] та тхеквондо ВТФ [6-7], проте дослідження та порівняння прояву гнучкості каратистів і тхеквондистів досі не проводилось. У даній роботі робиться спроба дослідження зазначених характеристик на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей, а також здійснення їх кількісного і відсоткового порівняння.

Робота виконана за Зведеним планом науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту на 2011 – 2015 рр.; тема „Удосконалення підготовки спортсменів в окремих групах видів спорту”.

^ Мета дослідження – визначити показники рухливості в суглобах каратистів і тхеквондистів на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей та здійснити їх порівняння.

Методи дослідження. 1. Теоретичний аналіз і узагальнення даних науково-методичної літератури. 2. Педагогічне тестування (гоніометрія). 3. Методи математичної статистики.

Організація дослідження. Рівень гнучкості фіксувався за допомогою методики Б. В. Сермєєва і гоніометра [13, 14]. Для виконання поставленого завдання були відібрані 18 спортсменів з кваліфікацією майстри спорту, 11 осіб з яких спеціалізуються з кіокушинкай карате, а 7 – з тхеквондо ВТФ. Стаж занять усіх єдиноборців становив від десяти до дванадцяти років, а вік – від 20 до 29 років. Для забезпечення чистоти експерименту порівняння середніх показників ваги спортсменів не мають статистично значущих (p>0,05) розбіжностей між групами і складають від 68 до 82 кілограмів. Всім спортсменам у змагальній обстановці було запропоновано виконати спеціальні контрольні випробування, що інформативно відображають рівень їх гнучкості, а саме показники рухливості плечового суглобу, поздовжнього і поперечного шпагату, хребтового стовпа.

Методика проведення зазначених тестів і доцільність їхнього застосування в контролі гнучкості спортсменів обґрунтовані в джерелах [2-5, 12, 13]. Обробка результатів тестування проводилася за допомогою методів математичної статистики з розрахунком визначення вірогідності розходжень (р<0,05) за t-критерієм Стьюдента.

^ Результати дослідження. Результати тестування рівня прояву гнучкості каратистів і тхеквондистів на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей, а також кількісне і відсоткове порівняння досліджених показників, наведені у таблиці 1 та на рис. 1.

Таблиця 1

Відсоткове порівняння сумарних показників прояву сили м’язових груп в статичному режимі каратистів (n=11) і тхеквондистів (n=7) на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей

Контрольні показники

рухливості суглобів

Одиниця

вимірю-

вання

Кіокушинкай

карате

n=11

t

p

Тхеквондо ВТФ


n=7

%mm

Поздовжній шпагат

град

174,91

1,13

2,69

<0,05

178,57

0,76

2%

Поперечний шпагат

град

170,91

1,34

2,38

<0,05

175,71

1,51

3%

Плечовий суглоб

град

81,18

1,44

2,62

<0,05

75,71

1,51

7%

Хребтовий стовп

см

19,36

1,13

0,72

>0,05

20,29

0,60

5%Рис. 1. Показники рухливості в поздовжньому і поперечному шпагатах та плечовому суглобі у каратистів та тхеквондистів на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей


Аналізуючи показники рухливості у суглобах єдиноборців, згідно отриманих даних у ході досліджень спостерігається статистично значущі (p<0,05) результати між подібними контрольними характеристиками каратистів та тхеквондистів:

показник поздовжнього шпагату у спортсменів, які спеціалізуються з кіокушинкай карате становить 174,91 град, що є на 2% менше ніж у спортсменів, які спеціалізуються з тхеквондо ВТФ – 178,57 град;

показник поперечного шпагату у спортсменів, які спеціалізуються з кіокушинкай карате становить 170,91 град, що є на 3% менше ніж у спортсменів, які спеціалізуються з тхеквондо ВТФ – 175,71 град;

показник плечового суглобу у спортсменів, які спеціалізуються з кіокушинкай карате становить 81,18 град, що є на 7% більше ніж у спортсменів, які спеціалізуються з тхеквондо ВТФ – 75,71 град.

Показник хребтового стовпа має п’ятивідсоткову перевагу у спортсменів, які спеціалізуються з тхеквондо ВТФ – 20,29 град, ніж у спортсменів, які спеціалізуються з кіокушинкай карате – 19,36 см, проте у статистичному значенні це відбувається при p>0,05, тобто результати не мають між собою достовірних розбіжностей.

Виходячи з досліджених показників, можна обґрунтувати їх розбіжності специфічним змістом тренувальної і змагальної діяльності в обраних у дослідженні видах східних єдиноборств. Кращі показники рухливості суглобів тхеквондистів в поздовжньому і поперечному шпагатах ніж у каратистів, можна пояснити тим, що поєдинок в тхеквондо ВТФ включає використання техніко-тактичного арсеналу на 70–90% з ударних прийомів ногами у середній та верхній рівень, тому для отримання перемоги спортсмен повинен не тільки виконувати їх швидко, але й з достатньою амплітудою у сполученні зі стрибками та обертаннями. У каратистів кращі показники рухливості плечового суглобу ніж у тхеквондистів пояснюються використанням в процесі поєдинку з кіокушинкай карате не тільки прямих ударів рукою як в тхеквондо ВТФ, але й бокових ударів рукою, ударів рукою знизу, ударів ліктем, що вимагає від спортсмена певної амплітуди у розмаху рук.

Дослідження незначних розбіжностей у показниках хребтового стовпа відображають подібну рухливість цих суглобів, проте вони мають доволі високий рівень і у каратистів, і у тхеквондистів.

Висновки.

1. Виявлені статистично значущі показники рухливості в суглобах каратистів і тхеквондистів на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей.

2. Проведено відсоткове порівняння у контрольних випробуваннях, що відображають рівень розвитку гнучкості у каратистів і тхеквондистів та визначено статистично значущі (P<0,05) кількісні і відсоткові розбіжності результатів спортсменів, які спеціалізуються з кіокушинкай карате і з тхеквондо ВТФ.

3. Отримані в ході досліджень кількісні дані можуть слугувати орієнтиром для рівня розвитку гнучкості каратистів і тхеквондистів на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей.

^ Перспективи подальших розробок у даному напрямку. У наступних дослідженнях планується визначення психофізіологічного стану перед відповідальними змаганнями у єдиноборців різної кваліфікації.

Література:

 1. Алтер Майкл Дж. Наука о гибкости / Майкл Дж. Алтер. – К. : Олимпийская литература, 2001. – 424 с.

 2. Ахметов Р. Ф. Легка атлетика : [підручник] / Р. Ф. Ахметов, Г. М. Максименко, Т. Б. Кутек. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – 320 с.

 3. Компанієць Ю. А. Спеціальна фізична підготовка : [підручник] / Ю. А. Компанієць. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2003. – 558 с.

 4. Максименко Г. Н. Многолетняя подготовка юных спортсменов в легкой атлетике и спортивных играх : [монография] / Г. Н. Максименко, И. Г. Максименко, И. И. Васильченко, А. А. Снежко, С. С. Галюза. – Луганск : ООО «Виртуальная реальность», 2011. – 521 с.

 5. Максименко І. Г. Теоретико-методичні основи багаторічної підготовки юних спортсменів у спортивних іграх : [монографія] / І. Г. Максименко ; Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2009. – 352 с.

 6. Мішельман С. В. Прояв рухових якостей у тхеквондистів різної кваліфікації / С. В. Мішельман, В. Г. Саєнко // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : Зб. наук. праць. – Випуск 12. – Том 2. – Вінниця : ВДПУ, 2011. – C. 220 – 225.

 7. Мішельман С. В. Сила м’язових груп тхеквондистів різної кваліфікації в статичному режимі / С. В. Мішельман, В. Г. Саєнко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту // науковий журнал. – Харків : ХОВНОКУ-ХДАДМ, 2011. – № 11. – С. 103 – 107.

 8. Момот В. В. Разминка и растяжка в боевых искусствах : [практич. пособие] / В. В. Момот. – Харьков : ФЛП Коваленко А. В., 2007. – 160 с.

 9. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. – К. : Олимпийская литература, 2004. – 808 с.

 10. Саенко В. Г. Киокушинкай каратэ : система физической подготовки студента : [монография] / В. Г. Саенко // Частное высшее учебное заведение «Никопольский экономический университет». – Никополь : ЧВУЗ НЭУ ; Луганск : СПД Резников В. С., 2010. – 228 с.

 11. Саенко В. Г. Система киокушинкай каратэ : основы научного познания спортивного мастерства, воинского ремесла, воинского искусства : [монография] / В. Г. Саенко // Украинская ассоциация киокушинкай каратэ. – Луганск : СПД Резников В. С., 2010. – 300 с.

 12. Севастьянов Ю. В. Теоретико-методические основы системы подготовки спортсменов в легкой атлетике и спортивных играх : [монография] / Ю. В. Севастьянов, Ю. А. Подколзин, И. Г. Максименко. – Луганск : Знание, 2002. – 496 с.

 13. Сергієнко Л. П. Тестування рухових здібностей школярів : [навч. посіб.] / Л. П. Сергієнко. – К. : Олімпійська література, 2001. – 439 с.

 14. Сермеев Б. В. Гибкость спортсмена / Б. В. Сермеев. – М. : Физкультура и спорт, 1970. – 93 с.

 15. Шкребтій Ю. М. Управління тренувальними і змагальними навантаженнями спортсменів високою класу / Ю. М. Шкребтий. – К. : Олімпійська література, 2006. – 257 с.

Схожі:

Саєнко В. Г., Мішельман С. В iconУдк 796. 85 Саєнко В. Г., Мішельман С. В
...
Саєнко В. Г., Мішельман С. В iconОцінка рівня розвитку фізичних якостей тхекводистів високої кваліфікації в. Г. Саєнко, С. В. Мішельман
Отримані кількісні дані можуть використовуватися при побудові та контролі тренувального процесу спортсменів високої кваліфікації,...
Саєнко В. Г., Мішельман С. В iconСаєнко В. Г., Мішельман С. В. Інститут фізичного виховання І спорту Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”
Отримані кількісні дані можуть служити орієнтиром рівня розвитку основних рухових якостей тхеквондистів на етапах багаторічного спортивного...
Саєнко В. Г., Мішельман С. В iconСаєнко В. Г., Мішельман С. В. Інститут фізичного виховання і спорту Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”
Визначено оптимальні параметри силових якостей тхеквондистів у кожній спортивній розрядній групі, що суттєво збільшуються зі зростанням...
Саєнко В. Г., Мішельман С. В iconОптимальне співвідношення обсягів тренувальних навантажень в одноцикловому експериментальному періоді підготовки тхеквондистів високої кваліфікації саєнко В. Г., Мішельман С. В
Оптимальне співвідношення обсягів тренувальних навантажень в одноцикловому експериментальному періоді підготовки тхеквондистів високої...
Саєнко В. Г., Мішельман С. В iconЗігрівальний масаж у тренувальному процесі каратистів саєнко В. Г., Ласкорунський В. Ю
Застосування різних видів масажу у змагальній діяльності є важливою складовою в досягненні перемоги, а, отже, обрана тема наукового...
Саєнко В. Г., Мішельман С. В iconФундаментальні методичні положення при підготовці спортсменів високої кваліфікації у пауерліфтингу саєнко В. Г., Дубовой В. В., Бараннік М. В
Нститут фізичного виховання і спорту Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”
Саєнко В. Г., Мішельман С. В iconСаєнко В. Г. Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” Інститут фізичного виховання І спорту Анотація
Вплив рекламної діяльності й інформаційного забезпечення на ефективність І масовість занять східними єдиноборствами
Саєнко В. Г., Мішельман С. В iconФормування дзюдо як виду східних єдиноборств та його спортивна роль у сучасному суспільстві васільєва О. С., Саєнко В. Г
Нститут фізичного виховання І спорту Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”
Саєнко В. Г., Мішельман С. В iconСаєнко В. Г. Інститут фізичного виховання І спорту Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, м. Луганськ Анотація
Дослідження показників фізичного стану студентської молоді та висококваліфікованих каратистів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи