Оптимальне співвідношення обсягів тренувальних навантажень в одноцикловому експериментальному періоді підготовки тхеквондистів високої кваліфікації саєнко В. Г., Мішельман С. В icon

Оптимальне співвідношення обсягів тренувальних навантажень в одноцикловому експериментальному періоді підготовки тхеквондистів високої кваліфікації саєнко В. Г., Мішельман С. В
Скачати 113.67 Kb.
НазваОптимальне співвідношення обсягів тренувальних навантажень в одноцикловому експериментальному періоді підготовки тхеквондистів високої кваліфікації саєнко В. Г., Мішельман С. В
Дата14.09.2012
Розмір113.67 Kb.
ТипДокументи


ОПТИМАЛЬНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ОБСЯГІВ ТРЕНУВАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ В ОДНОЦИКЛОВОМУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ПІДГОТОВКИ ТХЕКВОНДИСТІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Саєнко В. Г., Мішельман С. В.

Інститут фізичного виховання і спорту

Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

Анотація. Експериментально перевірено ефективність застосування співвідношення обсягів тренувальних навантажень в підготовці тхеквондистів високої кваліфікації. Це забезпечує оптимальну працездатність та прогрес результатів спортсменів. На етапі підготовки до вищих досягнень визначена найефективніша побудова тренувального процесу тхеквондистів в одноцикловому тримісячному періоді. Вона має таке співвідношення обсягів тренувальних засобів: базова техніка – 10%, формальні комплекси бойових вправ – 9%, спеціально-підготовчі вправи – 24%, вправи на снарядах – 17%, вправи з партнером – 17%, спаринги – 23%.

^ Ключові слова: обсяг, навантаження, підготовленість, висококваліфікований, тхеквондо.

Аннотация. Саенко В. Г., Мишельман С. В. Оптимальное соотношение объемов тренировочных нагрузок в одноцикловом экспериментальном периоде подготовки тхэквондистов высокой квалификации. Экспериментально проверена эффективность применения соотношения объемов тренировочных нагрузок в подготовке тхэквондистов высокой квалификации. Это обеспечивает оптимальную работоспособность и прогресс результатов спортсменов. На этапе подготовки к высшим достижениям определено наиболее эффективное построение тренировочного процесса тхэквондистов в одноцикловом трехмесячном периоде. Оно имеет такое соотношение объемов тренировочных средств: базовая техника – 10%, формальные комплексы боевых упражнений – 9%, специально-подготовительные упражнения – 24%, упражнения на снарядах – 17%, упражнения с партнером – 17%, спарринги – 23%.

^ Ключевые слова: объем, нагрузка, подготовленность, высококвалифицированный, тхэквондо.

Abstract. Saienko V. G., Michelman S. V. Optimum parity of volumes of training loadings in the one-cyclic experimental period of preparation taekwondo athletes high qualification. Efficiency of application of correlation of volumes of training loadings is experimentally tested in preparation sportsmen high qualification. It provides an optimum capacity and progress of results of sportsmen. At a stage of preparation for the maximum achievements the most effective construction of training process taekwondokas in the one-cyclic three-monthly period is certain. It has such parity of volumes of training means: base technique – 10%, formal complexes of battle exercises – 9%, specially-preparatory exercises – 24%, exercises on shells – 17%, exercises with the partner – 17%, fighting’s – 23%.

Keywords: volume, loading, readiness, highly skilled, taekwondo.

Вступ.

Побудова оптимальної підготовки спортсменів є одним з головних завдань тренерів у всіх видах спорту. Відносно молодий вид спорту тхеквондо ВТФ, що вперше дебютував на Олімпійських іграх в Сіднеї 2000 року, не є виключенням. Як і в багатьох видах спорту, тренувальний процес тхеквондо має циклове планування у річному підготовчому періоді. Проте не завжди тренерами враховуються обсяги виконуваного навантаження спортсменами на окремих відрізках річної підготовки. При цьому надзвичайно важливо, щоб кожен засвоєний обсяг роботи супроводжувався прогресом результатів і готував організм спортсмена до вимог наступного етапу підготовки. Тому виявлення співвідношення обсягів тренувальних навантажень в одноцикловому експериментальному періоді підготовки тхеквондистів на етапі підготовки до вищих досягнень є актуальним з метою виключення недостатнього рівня підготовленості, перенавантаження або зменшення ризику отримання травми у прагненні до максимального спортивного результату.

Сучасні публікації з тхеквондо розкривають історичні і філософські аспекти [1, 5, 8, 14], а науково-методична й навчальна література присвячена базовій техніці виконання рухів і вивченню комплексних вправ [2, 13]. Аналізу тактики маневрування тхеквондистів у двобоях присвячені роботи [1, 4, 12, 14], техніці проведення ударів [3, 7, 15]. У попередній роботі нами проведено дослідження фізичних якостей юних тхеквондистів [9]. Залишається нез’ясованим питання про те, які обсяги тренувальних навантажень слід виконувати тхеквондистам високої кваліфікації, щоб підвищувати свою майстерність та вдосконалювати рівень своїх фізичних якостей. В даній роботі робиться спроба дослідження застосування оптимального співвідношення обсягів тренувальних навантажень в одноцикловому експериментальному періоді підготовки високої кваліфікації, які спеціалізуються з тхеквондо ВТФ.

Робота виконана за Зведеним планом науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту на 2006-2010 роки; тема 2.2.3 „Удосконалення підготовленості спортсменів різної кваліфікації в групах видів спорту” (номер державної реєстрації 0107U001647).

^ Мета, завдання роботи, матеріал і методи.

Мета дослідження – перевірити ефективність застосування співвідношення обсягів тренувальних навантажень в одноцикловому експериментальному періоді підготовки тхеквондистів високої кваліфікації.

^ Завдання дослідження – дослідити ефективність застосування співвідношення обсягів тренувальних навантажень в одноцикловому експериментальному періоді підготовки спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються з тхеквондо ВТФ.

Методи дослідження. 1. Теоретичний аналіз і узагальнення даних науково-методичної літератури. 2. Педагогічні контрольні випробування (тести). 3. Методи математичної статистики.

Організація дослідження. З метою перевірки ефективності застосування співвідношення обсягів тренувальних навантажень в одноцикловому експериментальному періоді підготовки тхеквондистів високої кваліфікації було проведено педагогічний експеримент, в якому взяли участь 12 спортсменів Луганської області зі зрівняними стартовими характеристиками підготовленості (P>0,05), які спеціалізуються з тхеквондо ВТФ. Спортсмени мали кваліфікацію кандидати у майстри спорту України, вік їх складав 18–22 роки, а стаж безперервних занять тхеквондо ВТФ від 8 до 15 років. Протягом трьох місяців застосовувалася програма підготовки. Всі спортсмени проводили однакову кількість тренувальних занять – 105, змагань та навчально-тренувальних зборів. Експериментальним чинником було наступне співвідношення обсягів основних і допоміжних засобів підготовки тхеквондистів у одноцикловому тримісячному періоді тренування, що складало: базова техніка тхеквондо – 18 год., формальні комплекси бойових вправ – 15 год., спеціально-підготовчі вправи – 40 год., вправи на снарядах – 30 год., вправи з партнером – 30 год., спаринги – 40 год., бігові вправи – 26 год., вправи на гнучкість – 30 год., вправи загальної фізичної підготовки – 10 год., загальнорозвивальні вправи – 11 год., спортивні ігри – 10 год., вправи з обтяженням – 40 год. Кількісні показники наведених тренувальних засобів і відсоткове співвідношення обсягів, що були виконані тхеквондистами високої кваліфікації в ході педагогічного експерименту, надано у табл. 1–2 та на рис. 1.

Таблиця 1

Обсяг основних засобів тренування, виконаний групою тхеквондистів (n=12) за період тримісячного педагогічного експерименту

Показники тренувального процесу

Кількість

тренувальних

годин

Базова техніка тхеквондо

18

Формальні комплекси бойових вправ

15

Спеціально-підготовчі вправи

40

Вправи на снарядах

30

Вправи з партнером

30

Спаринги

40

^ Сумарна за три місяці

173


Таблиця 2

Обсяг допоміжних засобів тренування, виконаний групою тхеквондистів (n=12) за період тримісячного педагогічного експерименту

Показники тренувального процесу

Кількість

тренувальних

годин

Бігові вправи

26

Вправи на гнучкість

30

Вправи загальної фізичної підготовки

10

Загальнорозвивальні вправи

11

Спортивні ігри

10

Вправи з обтяженням

40

Сумарна за три місяці

127
а б

Рис. 1. Відсоткове співвідношення обсягу основних (а) і допоміжних (б) засобів тренування експериментальної групи тхеквондистів (n=12)


Результати дослідження.

Ефективність застосування співвідношення обсягів тренувальних навантажень в підготовці тхеквондистів високої кваліфікації оцінювали за змінами рівня фізичної підготовленості на початку й наприкінці педагогічного експерименту. Для встановлення зрушень, аналіз проводився окремо за кожною фізичною якістю, а саме: результати окремого випробування тхеквондистів високої кваліфікації на початку експерименту, порівнювались з показниками в кінці тримісячного періоду тренування та розраховувався відсотковий приріст. Дослідження рівня фізичної підготовленості тхеквондистів високої кваліфікації в експерименті здійснювалось за наступними педагогічними тестами:

1. Бистрота спортсменів оцінювалася за результатами бігу на 20 м з високого старту.

2. Сила м’язів за показниками кистьової та станової динамометрії.

3. Швидкісно-силові якості спортсменів тестувалися за даними контрольних вправ, що дозволяють виявити і оцінити рівень „вибухової” сили спортсмена. Серед них – стрибки у довжину й у висоту з місця, метання набивного м’яча масою 2 кг двома руками знизу вперед.

4. Координаційні здібності спортсменів фіксувались у роботі за тестом човниковий біг, що відображає здібність до оцінки та регуляції просторово-часових та динамічних параметрів рухів.

5. Гнучкість спортсменів визначалась у кульшовому суглобі за тестами поздовжній і поперечний шпагати і у суглобах хребетного стовпа при нахилі тулуба вперед (згинання) із положення стоячи на гімнастичній лаві та при розгинанні хребетного стовпа за тестом „міст”.

6. Загальна витривалість спортсменів визначалася за тестом Купера.

Методики проведення вказаних тестів та доцільність їх застосування у контролі тренувального процесу доведено у джерелах [6, 10, 11]. Обробка результатів тестування проводилась за допомогою методів математичної статистики з розрахунком визначення вірогідності розбіжностей (Р<0,05) за t-критерієм Стьюдента.

Проведення аналізу отриманих результатів рівня розвитку фізичних якостей тхеквондистів високої кваліфікації за наведеними тестами виявило, що між показниками на початку і в кінці педагогічного експерименту реєструється статистично значуще поліпшення (P<0,05) у всіх контрольних випробуваннях. Це свідчить про те, що рівень кожної фізичної якості за період експерименту має суттєве поліпшення, про що підтверджує відсотковий приріст.

У тесті тхеквондистів високої кваліфікації на бистроту – біг на 20 м з високого старту на початку експерименту фіксувалася середня швидкість виконання вправи за 3,02 с, після другого заміру вона покращилася й становила 2,83 с (приріст склав 6%). Приріст показників абсолютної сили: м’язів сильнішої кисті (кистьова динамометрія) складає 9% (поліпшення від 53,33 кг до 58,42 кг); м’язів тулуба (станова динамометрія) – 9% (поліпшення від 209,58 кг до 230,42 кг). Показники швидкісно-силових якостей покращилися: у стрибках у довжину з місця на початку експерименту складали 257,08 см, після другого заміру збільшилися до 268,08 см (приріст склав 4%); у стрибках у висоту з місця від 60,00 см до 68,17 см (12%); в метанні набивного м’яча вагою 2 кг знизу вперед на початку експерименту 13,39 м, а в кінці – 14,40 м (приріст 7%). Координаційні здібності в тесті човникового бігу на початку складали 9,38 с, а в кінці 14,40 с (приріст 7%). Показники гнучкості тхеквондистів високої кваліфікації: поздовжнього шпагату на початку експерименту були 9,50 см, а в кінці 6,33 см (приріст 50%), поперечного шпагату виявлено після першого заміру 12,42 см, а після другого – 8,33 см (приріст 49%); при розгинанні хребетного стовпа за тестом „міст” поліпшилися на 16% (від 42,17 см до 36,42 см); при нахилі тулуба стоячи поліпшилися від 15,08 см до 20,33 см, тобто на 26%. Дослідження рівня загальної витривалості тхеквондистів високої кваліфікації виконувалось за тестом Купера та виявило на початку експерименту 3010,92 м, а в кінці – 3098,58 м, що складає приріст 3%.

Висновки.

Експериментально перевірено ефективність застосування співвідношення обсягів тренувальних навантажень в підготовці тхеквондистів з кваліфікацією кандидати у майстри спорту на що вказує відсотковий приріст показників тестування та статистично значуще (Р<0,05) розбіжностей у всіх випробуваннях. На етапі підготовки до вищих досягнень для тхеквондистів ефективна побудова тренувального процесу тримісячного періоду має таке співвідношення обсягів тренувальних засобів:

 • основних – базова техніка тхеквондо – 18 годин (10%), формальні комплекси бойових вправ – 15 годин (9%), спеціально-підготовчі вправи – 40 годин (24%), вправи на снарядах – 30 годин (17%), вправи з партнером – 30 годин (17%), спаринги – 40 годин (23%);

 • допоміжних – бігові вправи – 26 годин (20%), вправи на гнучкість – 30 годин (24%), вправи загальної фізичної підготовки – 10 годин (10%), загальнорозвивальні вправи – 11 годин (9%), спортивні ігри – 10 годин (8%), вправи з обтяженням – 40 годин (31%).

^ Перспективи подальших досліджень. Планується дослідження показників, що характеризують рівень технічної підготовленості спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються з тхеквондо ВТФ.

Література

 1. Гончаров С. М. Тактика поединка в тхэквондо / С. М. Гончаров, В. Г. Саенко // Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту та валеології : Зб. наук. робіт I Всеукраїнської наук.-практ. конф. – Кременчук : КДПУ, 2008. – С. 83 – 89.

 2. Горбенко В. Вплив загальних та спеціальних рухових здібностей та опанування технічними діями в тхеквондо / В. Горбенко, О. Новикова // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2003. – № 3 – 4. – С. 77 – 81.

 3. Иванков Ч. Т. Исследование системы «двух борцов» с позиции биомеханики ударных действий в тхэквондо / Ч. Т. Иванков, И. С. Зенченко // Материалы докладов научно-методической конференции. Выпуск 5. – М. : МГПУ ПИФК, 2006. – С. 21 – 23.

 4. Калашников Ю. Б. Конфликтное взаимодействие таэквондистов при выполнении «степа» в атакующих тактико-технических структурах / Ю. Б. Калашников : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. кандидата пед. наук : 13.00.04 // Рос. гос. акад. физ. культуры. – М., 1998. – 21 с.

 5. Карамов С. К. Корейские боевые искусства / С. К. Карамов. – М. : ООО «Издательство Астрель» : «Издательство АСТ», 2003. – 158 с.

 6. Максименко Г. Н. Теоретико-методические основы подготовки юных легкоатлетов / Г. Н. Максименко, Т. П. Бочаров. – Луганск : Альма-матер, 2007. – 394 с.

 7. Подпалько С. Л. Основные результативные технические действия в тхэквондо ВТФ / С. Л. Подпалько, А. А. Новиков // Современные гуманитарные исследования. – М, 2007. – № 2. – С. 262 – 264.

 8. Саенко В. Г. Морально-этические нормы поведения и философские принципы в школе тхэквондо / В. Г. Саенко, С. М. Гончаров // Перший крок у науку : Зб. наук. пр. Всеукраїн. студ. наук.-практ. конф. – Луганськ : Поліграфресурс, 2007. – Т. 1 : Психолого-педагогічні науки. – С. 421 – 426.

 9. Саєнко В. Г. Фізичні якості юних тхеквондистів / В. Г. Саєнко, В. М. Теплий // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту // науковий журнал. – Харків : ХОВНОКУ-ХДАДМ, 2010. – № 4. – С. 119 – 121.

 10. Севастьянов Ю. В. Теоретико-методические основы системы подготовки спортсменов в легкой атлетике и спортивных играх / Ю. В. Севастьянов, Ю. А. Подколзин, И. Г. Максименко. – Луганск : Знание, 2002. – 496 с.

 11. Сергієнко Л. П. Тестування рухових здібностей школярів / Л. П. Сергієнко. – К. : Олімпійська література, 2001. – 439 с.

 12. Цой О. Е. Психо-тактическая подготовка юных тхэквондистов 15 – 17 лет / О. Е. Цой : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. кандидата пед. наук : 13.00.04 // Рос. гос. акад. физ. культуры. – М., 1996. – 18 с.

 13. Чой Сунг Мо. Тхэквондо : основы олимпийского спарринга / Чой Сунг Мо, Е. И. Глебов. – Ростов-на-Дону : «Феникс», 2002. – 320 с.

 14. Booth G. Training for real / G. Booth // Australian taekwondo magazine: Blitz Publications Pty Ltd. – Melbourne, 2006. – Vol. 15, N 2. – S. 20.

 15. Sadowski J. Studies of selected elements of movement coordination in taekwon-do athletes / J. Sadowski // Rocz. Nauk. – Biala Podl. : IWFiS, 1998. – N 5. – S. 37 – 40.

Авторська довідка:

Прізвище, ім’я, по батькові: Саєнко Володимир Григорович, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, майстер спорту України міжнародного класу з карате.

^ Місце роботи: доцент кафедри олімпійського та професійного спорту Інституту фізичного виховання і спорту Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”.

^ Робоча адреса: Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, вул. Оборонна, 2, м. Луганськ, Україна, 91011.

E-mail: saienko22@gmail.com


Довідка співавтора:

Прізвище, ім’я, по батькові: Мішельман Станіслав Вікторович, кандидат у майстри спорту України з тхеквондо.

Місце роботи: магістрант спеціальності „Спорт” Інституту фізичного виховання і спорту Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”.

Робоча адреса: Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, вул. Оборонна, 2, м. Луганськ, Україна, 91011.

Схожі:

Оптимальне співвідношення обсягів тренувальних навантажень в одноцикловому експериментальному періоді підготовки тхеквондистів високої кваліфікації саєнко В. Г., Мішельман С. В iconТренувальні навантаження силової або швидкісної переважної спрямованості в одноцикловому періоді підготовки тайбоксерів високої кваліфікації саєнко В. Г., Андреєв Ю. С
Нститут фізичного виховання і спорту Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”
Оптимальне співвідношення обсягів тренувальних навантажень в одноцикловому експериментальному періоді підготовки тхеквондистів високої кваліфікації саєнко В. Г., Мішельман С. В iconОцінка рівня розвитку фізичних якостей тхекводистів високої кваліфікації в. Г. Саєнко, С. В. Мішельман
Отримані кількісні дані можуть використовуватися при побудові та контролі тренувального процесу спортсменів високої кваліфікації,...
Оптимальне співвідношення обсягів тренувальних навантажень в одноцикловому експериментальному періоді підготовки тхеквондистів високої кваліфікації саєнко В. Г., Мішельман С. В iconСаєнко В. Г., Мішельман С. В. Інститут фізичного виховання і спорту Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”
Визначено оптимальні параметри силових якостей тхеквондистів у кожній спортивній розрядній групі, що суттєво збільшуються зі зростанням...
Оптимальне співвідношення обсягів тренувальних навантажень в одноцикловому експериментальному періоді підготовки тхеквондистів високої кваліфікації саєнко В. Г., Мішельман С. В iconУдк 796. 85 Саєнко В. Г., Мішельман С. В
...
Оптимальне співвідношення обсягів тренувальних навантажень в одноцикловому експериментальному періоді підготовки тхеквондистів високої кваліфікації саєнко В. Г., Мішельман С. В iconСаєнко В. Г., Мішельман С. В
...
Оптимальне співвідношення обсягів тренувальних навантажень в одноцикловому експериментальному періоді підготовки тхеквондистів високої кваліфікації саєнко В. Г., Мішельман С. В iconОбсяг тренувальних навантажень у річному циклі підготовки каратистів високої кваліфікації
Римента по выявлению оптимального соотношения объемов различных нагрузок у каратистов тяжелой весовой категории. Полученные количественные...
Оптимальне співвідношення обсягів тренувальних навантажень в одноцикловому експериментальному періоді підготовки тхеквондистів високої кваліфікації саєнко В. Г., Мішельман С. В iconУдк 796. 853. 26 Тривалість виконання технічних комбінацій ударних прийомів каратистів високої кваліфікації саєнко В. Г
Конання технічних комбінацій ударних прийомів спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються з кіокушинкай карате. Отримані...
Оптимальне співвідношення обсягів тренувальних навантажень в одноцикловому експериментальному періоді підготовки тхеквондистів високої кваліфікації саєнко В. Г., Мішельман С. В iconСаєнко В. Г., Мішельман С. В. Інститут фізичного виховання І спорту Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”
Отримані кількісні дані можуть служити орієнтиром рівня розвитку основних рухових якостей тхеквондистів на етапах багаторічного спортивного...
Оптимальне співвідношення обсягів тренувальних навантажень в одноцикловому експериментальному періоді підготовки тхеквондистів високої кваліфікації саєнко В. Г., Мішельман С. В iconФундаментальні методичні положення при підготовці спортсменів високої кваліфікації у пауерліфтингу саєнко В. Г., Дубовой В. В., Бараннік М. В
Нститут фізичного виховання і спорту Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”
Оптимальне співвідношення обсягів тренувальних навантажень в одноцикловому експериментальному періоді підготовки тхеквондистів високої кваліфікації саєнко В. Г., Мішельман С. В iconПульсометрія каратистів високої кваліфікації протягом тренувального заняття при різній спрямованості навантаження саєнко В. Г., Алуї Іхеб
Нститут фізичного виховання та спорту Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченко»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи